SAMOEMS SRUTAKIRTI
GEB: 20-12-1986

Ned, Int, Fr. Kamp. W 87, W 90