Fr. St. Winoksbergen
 

StartVorige Volgende

Fragment Genealogie SINT-WINOKSBERGEN.

Gevonden personen:

 • 1444     JACOB (JACX) PLETSIER.

Poorter op 09-07-1444. Wonende: “inde Ledegaers”.

Bron: Archives de Bergues, Registres de Réception des Bourgeois BB 41-173v.
Boek:
Voor alle poortersinschrijvingen is geraadpleegd: Indices op de Poortersboeken van St-Winoksbergen, Th. Vergriete,  Handzame 1968.

 • 1448      MICHIEL PLETSIER.

Poorter op 08-04-1448.

Bron: Archieves de Bergues, Registres de Réception des Bourgeois BB 41- 184v.

 • 1469      PIETER PETSIER te STEEN.

Haardentelling 1469 Kasselrij Sint Winoksbergen.

 • 1469      THOMAS PLISSIS.

 • 1505       -1530  PIETER PLESSIER.

Beenhouwer (slager) erft “a matre”.

 • 1523       -1543  PIETER PLESSIER.

Beenhouwer erft “a patre & a matre”.

 • 1523       -1543  JAN PLETSIER.

Erft “a patre & a matre”.

 • 1528       MARCUS PLESSIERS.

Ingeschreven als student te Leuven.

 • 1554       Contracts de Mariages  St. Winoksbergen 08-12-1554:

“De Conijnc Jacques ass. Pieter son père & Jacques de Waale.

MAIKEN PLESSIER fa. PIETER ass. Wouter Colen & Philips van de Veyne.
GUILLE PLESSIER
ses amis et parants”.

 • 1558       PIETER PLETSIER.

Poorter in 1558. Wonende: “Rozendaelen”.

Bron: Archives de Bergues, Registres de Réception des Bourgeois BB 42-2v.

 • 1558       GUILLIAME PLETSIER.

Poorter in 1558. Wonende: “Vroylant”.

Bron: Archives de Bergues, Registres de Réception de Bourgeois BB 42-3.

Mogelijk:

Guilliame/Guillaume Pletsier x N.N.

Kinderen:

1. Jan , geb. Poperingen en geh. met Cathelyne.
(Genoemd in 1574, 1600 en 1616-1624).
2. Jacq.
(Genoemd in 1600 en 1616-1624).
3. Paschyncken.
(Genoemd in 1608).
4. Catherine, gehuwd met Joas Gheldof.
(Genoemd in 1608).

 • 1558       JACOB PLETSIER.

Poorter in 1558. Wonende: “Viercante van de Merct”.

Bron: Archives de Bergues, Registres de Réception des Bourgeois BB 42-3v.

 • 1558       de wed. van JAN PLETSIER.

Poorteres in 1558. Wonende: “Reepstrate”.

Bron: Archives de Bergues, Registres de Réception des Bourgeois BB 42-8v.

 • 1558       KATHELYNE PLETSIER, dochter van PIETER PLETSIER, Beenhouwer.

Vergheselschapt WOUTER COLEN hueren vriend en vocht. Huwelijk te St. Winoksbergen.

 • 1560      PIETER PLETSIER.

Op 01-07-1560 (1560 hoymaend 1) borg en pandhuis voor Buitenpoorter PASSCHIER PAUWELS die woont tot Hondschoote.

Bron: Archives de Bergues, Registres de Réception des Bourgeois BB 42-12v.

 • 1560     PIETER PLETSIER.

24-03-1560 ANTH. HULAERT fs. ANTH. vergheselschapt  PIETER PLETSIER,  JAN DE BUECHT, JACOB VANDER MEERSCH zyn vrienden en maghen. Huwelijk te St.Winoksbergen.

 • 1560     -1573    WILLEM PLATCHIER.

Erft “a patre”.

 • 1561     -1579     MARTIN PLESSIER.

Erft “a patre”.

 • 1567     PIETER PLETSIER.

07-05-1567 ANTHEUNIS COLIN fs. HEYNDRICX  vergheselschapt PIETER DE RAVE zyn schoonvader, ANTH. HULAERT, PIETER PLETSIER zyn ooms, vrienden en maghen. Huwelijk te St. Winoksbergen.

 • 1570     -1583     JACOP PLETSIER.

Erft “a patre”.

 • 1570     MAILLAERT PLESSIER.

Erft “a patre”.

 • 1570    JACOB (van) PLESSY, zoon van THOMOES.

Erft “a pare”.

 • 1570     GUILLAUME PLETS(IER).

A groot heere materne (?).

 • 1574     JAN PLETSY,  zoon van GUILLIAME.

Jan Pletsy, de zoone Guilliame, geboren van POPERINGHE, met consente ( = toestemming) van CATHELYNE zyne hvr. Poorter op 07-07-1574.

Bron: Archives de Bergues, Registres de Réception des Bourgeois BB 42-3
Boek:
Indices op de Poortersboeken van St-Winoksbergen, TH. Vergriete, Handzame 1968.

 • 1574     JAN PLESSI.

Huwelijk te St. Winoksbergen- St. Martin  15-06-1574: Jan Plessi met CATHERINE BREDACH.

Huw.get: 1. Guillaume de Waren.
         2. Martin van Heé.

 • 1578     JOORIS PILISIJ.

Geb./ged. 15-12-1578, ovl. in 1635 en begraven te Harynche.

Haringhen bi Roedsebrugghe in Veurne- Ambocht.
Was gehuwd met  Maria Wittoch  uit St. Niklaas.

 • 1581    MECHELINE, de weduwe van JAN PYLYSER.

Poorteres op 18-04-1581.

 • 1587     Contracts de Mariages St-Winoksbergen  02-06-1587.

Vermelding Petronille Plessier fa. Jacob Plessier rla Philip van de Veyne.

 • 1595     JAN PLESSY

Huwelijk te St. Winoksbergen- St. Martin op 27-10-1595:

Jan Plessy, beroep: Tonnelier, met MARTINE  zijn verloofde.

Huw:get: 1. Cornil Lanckbeek.
        
2. Jacques
Frank eurs.

 • 1599    GUILLAMES PLETS

Hij is Ceur ( =ceurfrère = ongev. Poorter) van Brouckbouchneren.
Te St. Winoksbergen op 21-04-1599.

 • 1600    JEAN PLESSY

Huwelijk St. Winoksbergen- St.Martinus 03-04-1600.

Jean Plessy met MARIA DE BAKE. ( MAYKEN BAECKE), dochter van Nicolas de Bake.

Huw.get: 1. Cornil Catoor.
        
2. Henri de Backer.

Uit dit huwelijk:

JEAN PLISI  (PLESSY) ged. St. Winoksbergen- St. Pieters  03-06-1604
Peter: JEAN MUSEI.
Meter: MARIE, de vrouw van GABRIEL JACQUEMIN.

 •  1600     JAN PLESSY, zoon van GUILLAUME.

 Erfenis “a cousyne”.

 • 1600     JACQ PLESSY, zoon van GUILLAUME.

Erft “a patre”.

 • 1602    PETRONELLA PLESSIER.

Op 02-12-1602 is het echtpaar GUILAIN DE PAULSZOONE / Petronella Plessier de enige erfgenaam in het sterfhuis van ELISABETH MUSOORE, dochter van JAN MUSOORE. Zij is weduwe van MAXIMILIAAN DE MEY. Tot procuratiehouders worden aangesteld: LAURENS DE MUER, JAN HAVEL, CORNELIS WOUTERS en PIETER CNOCKAERT.

 • 1606    JAN PLESSY.

Hij verkoopt, samen met zijn vrouw MAYKEN, een huis op de noordzijde van Cortewinckel aan ARCHILLES DE BRAUWER voor 60 lb. Gr. Vl. 0.

 • 1607    JAN PLISI  (PLESSY).

Hij verkoopt, samen met zijn vrouw MAYKEN, op 03-01-1607 een huis op de noordzijde van de Spanjaardenstraat in de parochie van St. Pieter aan MATHIEU GHYS voor 90 lb. gr. Vl.

 • 1608    JAN PLISSY (PLESSY).

Op 14-01-1608 een losrente aan CASEL CASTIER, zoon van HENDRIK en zijn vrouw  MICHIELYNE DEWEIRDT, dochter van GORIS  door Jan Plissi op een hoeve met 24 gemeten land in BROUCKERKE (F).

 • 1608    PASCHYNCKEN PLESSIER, dochter van GUILLAUME PLESSIER.

Op 02-05-1608 een losrente aan Paschyncken Plessier, volwassen jonge dochter en enig erfgenaam in het sterfhuis van MEYKEN SCHOONCLAY, dochter van CASEN en weduwe van GILLIS VERECKE haar moeder. Zij wordt vergezeld door PIETER TELIER, zoon van PIETER en JACOB NACHTEGALE senior, bedrag: 48 lb. pars per jaar.

 • 1608    CATHERINE PLESSIER, dochter van GUILLAUME PLESSIER.

JOAS GHELDOF, zoon van JAN, onlangs overleden te St. Winoksbergen had een huwelijkskontrakt met Catherine Plessier.

De volgende personen verzaken aan dit sterfhuis:

AERNOUT GHELDOF fs. GUILLAUME, JOAS VERBIST fs. PIETER bij PASSCYNE fa. JAN GELDOF, PIETER VIAENE c JOOSSYNE fa. PIETER VERBISTx PASSCHYNE fa PIETER VERBIST, allen erfgenamen in dit sterfhuis.

 • 1609    PETRONELLA PLESSIER, dochter van JACQUES PLESSIER.

Op 06-02-1609  stellen Petronella Plessier, dochter van Jacques en haar man GUILEIN DE PAULEZOONE , zoon van GILLES, elkaar aan tot procurator.

 • 1609    JAN PLISSY.

Op 14-04-1609 transporteert HENDRIK DE BACKER in handen van Jan Plessy al zijn recht in een rente van 36 lb. pars. bezet door CHRISTIAEN VERBIST, gehuwd met JOOSSYNE voor HENDRIK DE BACKER op een hoeve met 9 gemeten land in  QUADIEPER (F).

 • 1609    JAN PLISSY.

Op 11-05-1609 verkoopt JASPAR MONTAGNE, gehuwd met MARGRIETE aan Jan Plessy de helft van een huis ( = de hoeve in Brouckerke, 1608) .

 • 1610    JOANNES PLESSIER zoon van JOANNES PLESSIER.

Overleden/ begr. Sint-Winoksbergen, St. Martinus  26-08-1610.

 • 1613    JAN PLESSY.

Op 23-07-1613 een losrente aan Jan Plessy, gehuwd met MAYKEN, dochter van CLAYS BAECKE door LUCAS DE GRYSE voor 24 lb. pars.

 • 1614    PASSCHASIA PLESSIER.

Overleden/begr. Sint-Winoksbergen, St. Martinus  26-08-1614.

 • 1616 -1624    JAC. PLESSY, de zoon van GUILLAUMES.

Erft “a patre”.

JAN PLESSY, de zoon van GUILLAUMES.

Erft “a matre”.

 • 1616     GALLIS PLACY.

Huwelijk op 15-05-1616: Gallis Placy met JACQUELINE DEPRE.

 • 1620    NICOLAS PLESSIER.

Huwelijk op 28-06-1620: Nicolas Plessier met PETRONILLE VENIJN. (St. Martinus), dochter van Jacques Venijn.

Huw.get: 1. Jean Plessier & Marie van Hoost.
         2. Laurent Poullet & Jean Plessier.

Uit dit huwelijk:

1. Jean       ged. St-Winoksbergen, St. Pierre    15-09-1621
doopget: 1.
Jean Plesier.
        
2. Joanne Wulfs.

2.  Marie      ged. St-Winoksbergen, St. Martinus  08-10-1623

doopget: 1.
Boniface Plessier.

        
2. Marie, wed van Jean Plessier.
3.  Nicolas    ged. St-Winoksbergen, St. Martinus  02-08-1626

doopget: 1. Nicolas Elius.
        
2. Catherina Plessier.
               ovl. St-Winoksbergen                      
23-11-1626
4.  Martine    ged. St-Winoksbergen, St. Martinus  26-10-1627

doopget: 1. François de Boeter.
         2. Martine Plessier.

5.  Jeanne     ged. St-Winoksbergen, St. Martinus  24-01-1630

doopget: 1. Antoine Bostin uit Duinkerken.

         2. Jeanne uxor Jacques Venein (peron de Furnes St. Nicolas)
6.  Petronille ged. St-Winoksbergen, St. Martinus  30-05-1632

doopget: 1. Nicolas Meulle.
        
2. Marguerite uxor Henri Mathys.

7.  Christina  ged. St-Winoksbergen, St. Martinus  20-03-1634
doopget: 1.
Pierre Pieters.

         2.
Christiana Venins.

8.  Marguerite ged. St-Winoksbergen, St. Martinus  07-07-1636
doopget: 1. Jacques Venin.
         2.
Marie Elias.

9.  Petronille ged. St-Winoksbergen, St. Martinus  08-06-1640

doopget: 1. Pierre Bouter uit Duinkerken.

         2. Marie uxor Nicolas Marle.
10. Cornelie   ged. St-Winoksbergen, St. Martinus  20-12-1642

doopget: 1. Nicolas Olivier.

         2. Marguerite uxor Henri Mathys voor Cornelie uxor Gislaine Vermeulen
uit
Ieperen.

FRANQOIS PYLYSER, wonende te Armbouts-Cappel (1622) geh. met CATHERINE DMO (?)

Uit dit huwelijk:

1.  Jossine        ged. Armbouts-Cappel  20-07-1622
doopget: 1. Jacques Lipaert (pasteur).

         2.
Jossyne Pylyser.
2.  Bartholomeus   ged. Armbouts-Cappel  01-08-1627

 • 1623    BONIFACE PLESSIER.

Huwelijk op 26-04-1623: Boniface Plessier met CATHERINA FLAMEN. (St. Martinus).

Dochter van Jean Flamen.

Huw.get: 1. Jean Plessier.
         2. Nicolas Plessier.
         3. Henri Petou.

Uit dit huwelijk:

1.   Marie          ged. St-Winoksbergen, St. Martinus  11-03-1624
doopget: 1.
Jean Plessier.
        
2. Marie Jourdy (Amentières).

                    ovl. St-Winoksbergen, St. Martinus  10-04-1624 
2.  Martine Plessy  ged. St-Winoksbergen, St. Pierre    26-09-1625

doopget: 1.
Martine Plesiers.

   
     2. Nicolas Elias.

Waarschijnlijk hertr. BONIFACE PLESSIER met CATHERINE MAERTENS.

Uit dit huwelijk:

1.   Pierre  ged. St-Winoksbergen, St. Pierre  16-07-1631
doopget: 1. Pierre de Cou (St. Pierre).

         2. Marguerite Mattheys (St. Martinus).

2.  Henri   ged. St-Winoksbergen, St. Pierre  04-02-1635
doopget: 1. André Maertens (Armbouts-Cappel).
        
2. Guillemette uxor Gillis Pont (St. Martinus).

 • 1625     MARTINE PLESY.

Ged. 26-09-1625 (St. Pieters).

 • 1625-33.    JAN PLISSY.

Erft “a matre” en “a patre”.

 • 1626     MARGUERITE PLESSIER.

Huwelijk op 19-06-1626: Marguerite Plessier met HENRI MUTTENS.

Huw.get: 1. Henri Becq.
         2.   ……Plessier, de vader.

 • 1628    JACQUES PLETS.

Ged. 18-07-1628. (St. Martinus).

 • 1628     MARIA PLETS (ux. Guillielmi).

Ovl. 02-08-1628 (St. Martinus).

 • 1628    JAN PLISY.

ELIAS NICOLAUS. Ceur zijne residentie van Zegerscapple, pandhuys van Jan Plisy, woo. deser stede 13-04-1628.

 • 1629   GUILLAUME PLETS.

Huwelijk op 02-05-1629: Guillaume Plets met MAGDALEINE VASTERMONT.

 • 1630    MARGUERITE PLETS.

Ged. 01-01-1630. (St. Martinus).

 • 1631    FRANQOIS PLETSIER.

François Pletsier, zoon van Jan Pletsier renonchiert deser poorterie: 25-08-1631.

Bron: BB 2, f° 68
In 1640 woont hij te Oudezeele.

Bron:
BB 2, f° 68.

PIERRE PLESSY, Handschoenmaecker, geh. met MARIE N.N.

Uit dit huwelijk:

1.   Marguerite       ged. Sint-Winoksbergen, St. Martinus  17-03-1633
doopget: 1. Cornil ………?

         2. Marguerite uxor Antoni Loo.
2.  Elisabeth         ged. Sint-Winoksbergen, St. Martinus  07-03-1638
doopget: 1. Cornil Jean Plessy (Loo).
         2.
Elisabeth wed. van Pierre de Hoghe.

3.  
Anne Marie      ged. Sint-Winoksbergen, St. Martinus  27-06-1641
doopget: 1.
Leo nard ceur (poorter) van Ghyvers (Duinkerken).

         
2. Anne Marie, dochter van Gaspard van Bordelle.

PIERRE PLESSY geh. met CATHERINE de SITTER (ZYTERRE).

Uit dit huwelijk:

1.   Pierre     ged. Sint-Winoksbergen, St. Martinus  21-06-1641
                ovl. Sint-Winoksbergen, St. Martinus  08-11-1644

doopget: 1. Charles, zoon van Pierre Aernout.

        
2. Marguerite de Sitter.

2.  
Vincent    ged. Sint-Winoksbergen, St. Martinus  02-09-1643

doopget: 1. Vincent Peneel.

        
2. Jacqueline Bacx.

Sint-Winoksbergen, St. Pieters 01-10-1652:

Uitvaert van Catherine, de huysvrouwe van Pieter Plessys met 3 clocke en organistmisse.

 • 1646     PETRONILLE PLESIS.

Huwelijk te St. Winoksbergen- St. Martin op 04-04-1646:

Petronille Plesis met ANSELME ENGRAND.

Huw.get: Guillielme Verbiers.

 • 1653     JEANNE PLESSIER.

Huwelijk te St. Winoksbergen- St. Martin op 02-07-1653: Jeanne Plessier, dochter van Nicolas Plessier, met ANTOINE PIETERS.

Huw.get: 1. Jacques Engrave Pierre.
        
2. Jacques Pieters.

 • 1656     PIETER PLESSES.

Ovl. 05-08-1656 (St. Pierre).

 • 1658     CUSTINE PLESIERS.

Huwelijk te St. Winoksbergen- St. Pierre op 18-09-1658:

Custine Plesiers met ANTOINE NEUTEBAERT.

 • 1661     ELISABETH PLESSY.

Huwelijk te St. Winoksbergen- St. Martin op 27-04-1661:

Elisabeth Plessy met JACQUES LUNET.

 • 1663     CECILE PLESIERS.

Huwelijk te St. Winoksbergen- St. Pierre op 01-04-1663:

Cecile Plesiers met CHARLES BEAUFIEU.

 • 1664     JOSSINE PLESSYS.

Huwelijk te St. Winoksbergen- St. Martin op 14-05-1664:

Jossine Plessys met JEAN DENYS.

 • 1666     CECILE PLESIERS.

Huwelijk te St. Winoksbergen- St. Pierre op 28-02-1666:

Cecile Plesiers met CHARLES DEVUUST.

 • 1667     CECILLE PLESSIER.

Ovl. 23-07-1667  (St. Pierre).

 • 1667     CHRISTINE PLESSIS.

Huwelijk te St. Winoksbergen- St. Pierre op 28-04-1667:

Christine Plessis met MARAND VERMULLE.

 • 1699     JOANNES PLESSIERS.

Ovl. ??-12-1699 (St. Martinus).

 • 1671     CASTINNE PLESSYS.

Huwelijk te St. Winoksbergen- St. Pierre op 07-04-1671:

Castinne Plessys met ROLAND JANSEN.

 • 1678     CHRISTINE PLEISIER.

Huwelijk te St. Winoksbergen- St. Pierre op 09-02-1678:

Christine Pleisier met GUILLAUME BEYAERT.

 • 1687     CHRISTINA PLESSIER.

Ovl. 28-03-1687  (St. Pierre).

 • 1689     GODELINA PLESIERS.

Ovl. 10-11-1689  (St. Pierre).

 • 1690     MARIA PLAISIERS.

Ovl. 22-01-1690  (St. Pierre).

Personen nà 1700, in deze lijn, zijn voorlopig niet van belang voor ons onderzoek.


Verbeteringen en aanvullingen zijn van harte welkom.