Frag. KORTRIJK
 

StartVorige Volgende

Fragment Genealogie KORTRIJK.

& Kasselrij Kortrijk:

Gevonden personen:

 • 1316 ke ERNOUS (arnoud) LE PLAKIERES et AELIS se femme.

Bron: Oorkonden Kortrijk O.L.V.-kapittel 239 bis.
Boek: Persoonsnamen in het Kortrijkse 1300-1350. F. Debrabandere, 1971.

 • 1317 que ERNOUS (arnoud) LI PLAKIERES.

 • 1321 ERNOUS LI PLAKIERES, Rollegem.

 • 1321 ERNOUL (Arnolf) LE PLAKEUR.
  a Rodelenghien ….. ke ERNOUS LI PLAKIERES donna.

Bron: Renteboekjes van de Groeningeabdij 1 f° 6v, 2 f° 6v, 2 f° 7v.
Boek: Persoonsnamen in het Kortrijkse 1300-1350. F. Debrabandere, 1971.

 • 1328 fundum ARNULPHI (arnoldus) PLAESTERES contiguos domui et fundo
  Si monus dicti Dibbouts ultra Lysam.

Bron: Oorkonden Kortrijk O.L.V.-kapittel 271.
Boek:
Deel V, 87 Documenta Capituli Curtracensis, P. De Meulenaere, Stadsb. Kortrijk.

 • 1348 EERNOUL (arnolf) LE PLACKUER.

Bron: Renteboekjes van de Groeningeabdij 3 f° 8.
Boek: Persoonsnamen in het Kortrijkse 1300-1350, F. Debrabandere, Handzame 1970.

 • 1372 ERNOUL (arnolf) LE PLACKUER, Rollegem.

Bron: Renteboekjes van Groeningen 1372 f° 10v.
Boek: Studie Persoonsnamen Kasselrij Kortrijk 1350-1400, F. Debrabandere, 1970.

 • 1378 WOUTER PLACHIER.
  26 Juillet 1378.
  Acte par lequel Wouter van Westbusch et Wilgemine Clays, sa femme, donnent à Race van den Borre, dit de Backere, sous réserve d'une rente héritable de 14 lb. par. une piéce de terre située entre celles de Kerstiaen Bazijns et de Pieter sRuters. Passé devant Wouter van der Meulen, bailli de la dame de Werveke et du sire de Bruffeul, son mari, Gillis Plovier, Jan van Ham, Wouter Plachier, et Maertin van den Hulle, échevins. (échevins = Schepenen).

° Dit was ghedaen te Werveke, den zesse ende twinchsten dach van hoymaent, int jaer ons Heeren als men screef dusentich drie hondert achte ende zeventich.

Bron & Boek: Cartulaire du Béguinage de Sainte-Elisabeth a Gand, Jehan Béthune, 1883.

 • 1382 HEINRIC PLACHIER, Wervik verbleef te Comene.

Bron: Lijst van verbeurde goederen in 1382. Rekenkamer 1163 R.A. Brussel f° 1v.
Boek:
Studie Persoonsnamen Kasselrij Kortrijk 1350-1400, F. Debrabandere, 1970.

 • 1398 PIETER PLACHIER, Wervik.
  ROEGER PLACHIER, zoon van ROEGER.
  Bron:
  Poortersboek van 1398, Rekenkamer 44.553 R.A. Brussel PB f° 27, PB f° 30.

 • 1417 up de gracht bij CLAEIS PLAESTIERS.
  1419 up de gracht bij CLAEIS PLAESTERERS.

Bron: Den Struys 1413-1418 f° 10 en f° 138v°.
Boek:
Kortrijkse Persoonsnamen omstreeks 1400, F. Debrabandere, 1958.


Verbeteringen en aanvullingen zijn van harte welkom.