Fragment HAARLEM
 

StartVorige Volgende

Fragment Genealogie HAARLEM.

Inleiding:

Bij zijn huwelijk te Geertruidenberg verklaart hij geboren te zijn in Haarlem. Dat bekekent dus, dat zijn ouders daar rond ca. 1610  woonden. Een archiefonderzoek daar, zou misschien wat meer duidelijkheid kunnen opleveren.  

Jan Pletsier  "gebooren tot Haerlem".

Soldaet onder den gouveneur Coop in gaernisoen alhier.  

(1) otr. Geertruidenberg  01-10-1632
    geh. Geertruidenberg  25-01-1632

Caeteline Peeters, j.d. gebooren tot ...? alhier wonagtigh.

(2) otr. Geertruidenberg  09-10-1633
    geh. Geertruidenberg  10-..-1633

Dinghente (Dingena) Fredericx, j.d. (uit Denemarken ?)alhier wonagtigh.  

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Pieter     Plaijsier  geb. Geertruidenberg ca. 1635  D01-A
2. Jan        Pleijsier  geb. Geertruidenberg ca. 1637  D01-B
3. Arien      Plaijsier  geb. Geertruidenberg ca. 1639  D01-C
4. Elisabet   Plaijsier  geb. Geertruidenberg ca. 1641  D01-D
5. Petronella Pleysier   geb. Geertruidenberg ca. 1642  D01-E

6.
Anna       Pleisier   geb. Geertruidenberg ca. 1644  D01-F 

7. Adriana    Pleisier   geb. Geertruidenberg ca. 1646  D01-G

 • D01-A

Pieter Janse Plaijsier  geb. Geertruidenberg    ca. 1635
                       
ovl. Geertruidenberg  02-06-1698     

 Soldaet onder de Comp. van den Ed. Heer Gouverneur Beveren.  

otr. Geertruidenberg  27-11-1660
geh. Geertruidenberg  14-12-1660

Grietje Jans van Groothuyse, alhier wonagtigh. 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Catharina  geb. Geertruidenberg  ca. 1661   D02-A
2. Megtelt    geb. Geertruidenberg  ca. 1663   D02-B

 • D01-B

Jan Janszen Pleijsier  geb. Geertruidenberg    ca. 1637
                       ovl. Geertruidenberg  27-04-1685  

otr. Geertruidenberg 06-09-1664
geh. Geertruidenberg 25-09-1664

Mary Machielszen, wed. van Pieter Gerretsen. 

Kinderen uit dit huwelijk: ??

 • D01-C

Arien Jansz. Plaijsier  geb. Geertruidenberg  ca. 1639

J.m. van Geertruidenberg, soldaet onder de Comp. van Lt.Col. Palm, garnisoen houdende binnen Dordrecht.

otr. Geertruidenberg  14-03-1666
geh. Dordrecht        26-03-1666

Lysabeth Ariens, j.d. van Dordrecht ende aldaar woonagtig.  

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Jan        Plaisier  geb. Dordrecht   voor 1670

2. Ariken     Plaesier  ged. Dordrecht  15-01-1670
3. Dirk       Plasier   geb. Dordrecht    ca. 1673
4. Digna      Plasier   ged. Dordrecht  14-07-1674  D02-C
5. Dirk       Plasier   ged. Dordrecht  07-11-1676  D02-D
6. Frederick  Plaijsier ged. Dordrecht  31-07-1679
7. Margrieta  Plesier   ged. Dordrecht  22-10-1681
8. Frederik   Plaisier  ged. Dordrecht  26-06-1684  D02-E
9. Pieter     Plaijsier geb. Dordrecht    ca. 1685  D02-F

 • D01-D

Elisabet (Lijsbet) Plaijsier  geb. Geertruidenberg   ca. 1641
                              ovl. Geertruidenberg 01-06-1709

J.d. van Geertruydenbergh ende wonagtigh alhier.  

otr. Geertruidenberg  29-11-1665
geh. Geertruidenberg  15-12-1665

Pieter Hermens van Loonaken, j.m. soldaet onder den Ed. Colonel De Beveren, gouverneur deser stede.  

Kinderen uit dit huwelijk: ??

 • D01-E

Petronella (Pieternelle) Pleysier

J.d. alhier geboren ende wonagtigh.  

otr. Geertruidenberg  12-06-1667
geh. Geertruidenberg  26-06-1667

Francois Lorange, j.m. van Parijs, soldaet onder den Comp. van Capt. van Mierop, jegenwoordigh guarnisoen houdende alhier.  

Kinderen uit dit huwelijk: ??

 • D01-F

Anna (Anneken) Pleisier  geb. Geertruidenberg  ca. 1644

J.d. hier gebooren ende wonagtigh.  

otr. Geertruidenberg  19-01-1670
geh. Geertruidenberg  ......1670

Francoys Provensael, j.m., soldaet onder den Comp. van Capt. Dirk van Harenkarspel, int guarnisoen alhier.  

Kinderen uit dit huwelijk: ??

 • D01-G

Adriana  geb. Geertruidenberg    ca. 1646
         ovl. Geertruidenberg  12-11-1673

J.d. hier gebooren ende wonagtigh.  

otr. Geertruidenberg  03-09-1673
geh. Geertruidenberg  21-09-1673

Andries Buys, j.m. van Gent, soldaet onder den Comp. van Capt. Vaernewijk, int guarnisoen alhier.  

Kinderen uit dit huwelijk: Geen.

 • D02-A

Catharina Plessier  geb. Geertruidenberg  ca. 1661

J.d. hier gebooren ende wonagtigh.  

otr. Geertruidenberg  15-01-1679
geh. Geertruidenberg  31-01-1679

Isaac Matthyszen Hellemans, j.m. van Dordt, soldaet onder Comp. van den weled. hr. Brigadier en Collonel Thomas van Cassiopijn, int guarnisien alhier.  

Kinderen uit dit huwelijk: ??

 • D02-B

Megtelt Pieters Plasier  geb. Geertruidenberg    ca. 1663
                        
ovl. Geertruidenberg  23-01-1729      

J.d. hier gebooren ende wonagtigh.  

(1) otr. Geertruidenberg  01-10-1684
    geh. Geertruidenberg  16-11-1684

Johan Evertszen, wednr. geb. Deventer, ruiter in de Comp. van Maj. Sandra in het Reg. van Kol. Kingsma, in garnizoen Bergen op Zoom.  

Kinderen uit dit huwelijk: ??  

(2) otr. Geertruidenberg  29-08-1705
    geh. Geertruidenberg  17-09-1705

Matthijs Slootmaaker, wednr. soldaat kapt. des arms, in Comp. van Kapt. Bellinckhove in garnizoen Geertruidenberg.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

1. Kind   ovl. Geertruidenberg  07-02-1711  

      (3) otr. Geertruidenberg  03-12-1712
          geh. Geertruidenberg  22-12-1712

Coenraet ten Heeren Haeff, j.m. geb. land van Cleeff.  

Kinderen uit dit huwelijk: ??

 • D02-C

Digna Plaisir, Pleijsier ged. Dordrecht  14-07-1674
                         geh. Dordrecht

Jan Ariens 

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   Neeltje  ged. Dordrecht  29-12-1704
2.
  Pieter   ged. Dordrecht  22-02-1709
 

 • D02-D

  Dirk Plasier 
  ged. Dordrecht  07-11-1676

                otr. Dordrecht  29-06-1698
                g
  eh. Dordrecht  27-07-1698

Neeltje Sijberts, Heijberts Oerlemans  geb. Dordrecht 05-11-1674
dochter van Sibert Oerlemans en Aeltjen Anthonisse.
 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Lijsbeth Plasier  ged. Dordrecht 20-03-1699   D03-A
2. Aeltje   Plasier  geb. Dordrecht 25-04-1701
3. Neeltje  Plasier  ged. Dordrecht 26-12-1702
4. Arie     Plasier  ged. Dordrecht 16-03-1705
5. Heijltje Plasier  geb. Dordrecht 20-11-1706   D03-B
6. Sijbert  Plasier  ged. Dordrecht 02-09-1708   D03-C
7. Arie     Plasier  ged. Dordrecht 25-01-1711

8. Dirk     Plasier  geb. Dordrecht 20-05-1713   D03-D
9. Dingena  Plasier  ged. Dordrecht 05-10-1718

 • D02-E

Frederik Plaisier  ged. Dordrecht  26-06-1684
                   geh. Dordrecht    ca. 1706

Willempie Piters Vierboom  

Kinderen uit dit huwelijk:

1.  Arien  ged. Dordrecht  17-01-1707

 • D02-F

Pieter Plaijsier   geb. Dordrecht   ca. 1685
Beroep:
Metselaar

                   geh. Dordrecht 11-12-1707

Josina/Josijntje Joosten van Rees  geb. ca. 1687  

Kinderen uit dit huwelijk:

 
1. Ary         Playsier   ged. Dordrecht  28-10-1708
 2. Lijsbeth    Plaijsier  ged. Dordrecht  12-01-1711
 3. Ary         Plaijsier  ged. Dordrecht  11-05-1714
 4. Bastiaantje Plaijsier  ged. Dordrecht  03-07-1715
 5. Ary         Plasier    ged. Dordrecht  21-02-1720
 6.
Frederic    Plasier    ged. Dordrecht  21-01-1722  D03-E   

 7. Bastiaan    Plaijsier  ged. Dordrecht  15-12-1723  D03-F
 8. Ary         Plasier    ged. Dordrecht  30-11-1725
 9. Jesina      Plaijsier  ged. Dordrecht  14-01-1729
10. Josina      Plaijsier  ged. Dordrecht  03-05-1730
11. Jacob       Plaijsier  ged. Dordrecht  27-05-1732

Pieter Ariensz. Plasier, rang: busschieter, herkomst: Dordrecht, schip: Grimmestein, schipper: Wessel van Neercassel, bestemming: Batavia, uitreis: 20-04-1711, Kaap de Goede Hoop: 26-09-1711 tot 29-10-1711, aankomst Batavia: 17-01-1712.
Gebouwd te Amsterdam en in gebruik bij de VOC vanaf 1696 tot na 1715, laadvermogen: 759 ton.

Bron: VOC-kamer Rotterdam, DASnr. 2561, reisnr. 2, Invent. nr. 12828, fol. 296.

 • D03-A

Lijsbeth Plasier  ged. Dordrecht 20-03-1699
                  geh. Dordrecht 30-11-1727

Hendrik Gijbels   geb. Dordrecht  29-07-1703 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Jacobus Gijbels  ged  Dordrecht  31-03-1728
2.
Dina Gi(j)bels   ged. Dordrecht  13-05-1730
3.
Dirk Giebels     ged. Dordrecht  24-11-1731
4.
Jacob Geijbels   ged. Dordrecht  18-08-1733
5.
Arie Gijbels     ged. Dordrecht  28-10-1735
6.
Dijna Gijbels    ged. Dordrecht  06-11-1737
7.
Neeltje Gijbens  ged. Dordrecht  21-08-1740

 • D03-B

Heijltje, Heiltje, Hijltjie, Hester Plasier, Plesier

geb. Dordrecht 20-11-1706  
geh. Dordrecht 25-05-1738

Gijsbert de Leeuw  

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   Jan de Leuw        ged. Dordrecht  06-12-1738
2.
 
Neeltjie de Leuw   ged. Dordrecht  06-12-1738
3.
 
Maijke de Leeuw    ged. Dordrecht  23-12-1739
4.
 
Neeltje de Leeuwe  ged. Dordrecht  16-03-1742
5.
 
Neeltje de Leeuw   ged. Dordrecht  16-02-1746
6.
 
Johannes de Leeuw  ged. Dordrecht  06-12-1749
7.
 
Dirk de Leeuw      ged. Dordrecht  26-07-1752

 • D03-C

  Sijbert, Sijbregt Plasier, Plesier, Plaijsier 

  ged. Dordrecht 02-09-1708
  geh. Dordrecht 01-06-1732

  Geertruij de Vos. 

  Kinderen uit dit huwelijk:

  1.   Neeltje    ged. Dordrecht  10-02-1733
  2.
    Dirk       ged. Dordrecht  08-07-1736
  3.
    Gerrit     ged. Dordrecht  13-11-1737
  4.
    Dirk       ged. Dordrecht  23-09-1738
  5.
   
  Jenneke    ged. Dordrecht  18-11-1739     D04-A
  6.
    Geertruij  ged. Dordrecht  29-12-1745
   

  30-07-1750 hypotheek-akte: Sijbregt Plaijsier, zakkendrager, leent van Leendert Plomp, winkelier, f. 400,--.

  Bron: Oud-rechtelijk arch. Dordrecht, nr. 9, inventnr. 823, fol. 55v°, aktenr. 1. 

  30-07-1750 overdracht van een huis in de Pelserstraat aan Sijbregt Plaizier, zakkendrager, voor f. 420,-- door de executeurs-testamentair van wijlen Hendrik Teerlink; Abraham Teerlink, koopman, en Johan van Wageningen, advocaat.  

  Bron: Oud-rechtelijk arch. Dordrecht, nr. 9, inventnr. 823, fol. 55, aktenr. 1.
   

 • D03-D

Dirk Plasier, van Plaisier, Plesier  geb. Dordrecht 20-05-1713
                                     geh. Dordrecht 24-06-1736

Elisabeth, Lijsbeth, Lijsje Appelvelt. 

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   Johannes  ged. Dordrecht  15-10-1738
2.
  Neeltje   ged. Dordrecht  23-09-1739
3.
  Maria     ged. Dordrecht  30-09-1745

 • D03-E

Frederic (Pieter Ariens) Plasier  ged. Dordrecht  21-01-1722  

geh.

Mayke, Maijke Hendriks Verhoeven  ged. Dordrecht 21-09-1721
dochter van Hendrik Verhoeven en Aletta Verelst.
 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Pieter    Plaisier  ged. Dordrecht 23-07-1741
2. Hendrik   Plaisier  ged. Dordrecht 31-08-1742   D04-B
3. Jesijna   Plaisier  ged. Dordrecht 28-08-1744
4. Pieter    Plaisier  ged. Dordrecht 19-10-1746   D04-C
5. Jacobus   Plaisier  ged. Dordrecht 06-04-1749
6. Aletta    Plaisier  ged. Dordrecht 26-12-1751   D04-D
7. Bastiana  Plaisier  geb. Dordrecht 04-04-1754   D04-E
8. Jacoba    Plaisier  ged. Dordrecht 27-04-1757
9. Elizabeth Plaisier  ged. Dordrecht 13-02-1760

10-09-1750: verkoop van een huis in de Mariënbornstraat te Dordrecht van overleden erflaters Hendrik Verhoeven en Aletta Verelst. De verkopers zijn de erven: Pieter Degens, kleermaker, Fredrik Plaisier, bakker, Margarita Verelst, ongeh., Aaltje Verhoeven, Maaijke Verhoeven en Jacoba Verhoeven. Zij verkopen het huis voor f. 350,-- aan Adriaan van der Werf, wijnkoper.

Bron: ORA-Dordrecht, nr. 9, inventarisnr. 823, fol. 63v°, aktenr.1.  

* Jacobus Plaijsier, rang: matroos, herkomst: Dordt, schip: Vrouwe Elisabeth, schipper: Anthonie Leertouwer, bestemming: Batavia, uitreis: Goeree 02-10-1769, Kaap de GoedeHoop: 11-02-1770 tot 05-03-1770,  aankomst Batavia: 27-05-1770.
In gebruik bij de VOC vanaf 1755 tot 01-01-1777 (opgelegd Indië), gebouwd voor de Kamer van Rotterdam op de werf te Rotterdam, laadvermogen: 850 ton.

Bron: VOC-kamer Rotterdam, DASnr. 4057, Inventnr. 14253, reisnr. 4. 

* Jacobus Plaijsier, rang: matroos, herkomst: Dordregt, schip: Huis te Krooswijk, schipper: Frederik Wielard, bestemming: Batavia, uitreis: Goeree 17-02-1772, Kaap de Goede Hoop: 03-06-1772 tot 26-06-1772,  aankomst Batavia: 26-08-1772.
In gebruik bij de VOC vanaf 1770 tot 1787 (opgelegd Indië), gebouwd op de werf te Rotterdam, laadvermogen: 850 ton.

Bron: VOC-kamer Rotterdam, DASnr. 4133, Inventnr. 14256, reisnr. 1. 

* Jacobus Plaisier, rang: matroos, herkomst: Dordregt, schip: Jonge Samuel, schipper: Jacob de Vos, bestemming: Batavia, uitreis Goeree: 25-07-1774, Kaap de Goede Hoop: 16-12-1774 tot 31-12-1774,  aankomst Batavia: 04-03-1775.
In gebruik bij de VOC vanaf 1761 tot 08-12-1784 (opgelegd Indië), gebouwd voor de Kamer van Zeeland op de werf te Zeeland.

Bron: VOC-kamer Rotterdam, DASnr. 4205, Inventnr. 14263, reisnr. 5.

Scheepsboek “Jonge Samuel 1774”.

Bron: ARA VOC 14263. 

* Jacobus Plaisier, rang: matroos, herkomst: Amsterdam, schip: Bredenhof, schipper: Leendert van ??,  bestemming: Batavia, uitreis Texel: 23-08-1776, Kaap de Goede Hoop: 14-01-1777 tot 03-02-1777, aankomst Batavia: 21-05-1777.
In gebruik bij de VOC vanaf 1771 tot 1784/85 (vergaan Indische Oceaan), gebouwd voor de Kamer van Hoorn op de werf te Hoorn, laadvermogen: 850 ton.

Bron: VOC-kamer Hoorn, DASnr. 4270, Inventnr. 14501, reisnr. 2.

 • D03-F

Bastiaan Plaijsier  ged. Dordrecht 15-12-1723
                    geh. Dordrecht 22-05-1746

Adriaantje van Mechelen  ged. Dordrecht 09-08-1725  

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Pieter     Plazier    ged. Dordrecht 19-10-1746   D04-F

2. Cornelia   Plaijsier  ged. Dordrecht 09-08-1749   D04-G
3. Josijna    Plaijsier  ged. Dordrecht 03-11-1751
4. Adriana    Plaijsier  ged. Dordrecht 20-09-1754
5. Jan        Plaijsier  ged. Dordrecht 20-02-1757   D04-H
6. Lijsbeth   Plaijsier  ged. Dordrecht 20-07-1760
7. Woutrina   Plaijsier  ged. Dordrecht 24-10-1762
8. Arie       Plaijsier  ged. Dordrecht 17-12-1766

14-10-1751: verkoop van een huis in de Heer Heymansuysstraat te Dordrecht door Isabella Maria Nolthenius aan Bastiaan Plaisier voor f. 360, --. Het huis ligt schuin tegenover de Frankenstraat en grenst aan een zijde aan de gracht.

Bron: ORA-Dordrecht, archnr. 9, inventnr. 823, fol. 161, aktenr. 1.

 • D04-A

Jenneke Plaisier  ged. Dordrecht  18-11-1739
                  geh.

Cornelis van der Meulen 

Kinderen uit dit huwelijk:

1.  Geertruij van der Meulen  ged. Dordrecht  19-10-1776

 • D04-B

Hendrik Plaisier  ged. Dordrecht 31-08-1742
                  geh.

Caatje, Caijtje, Catje Priel  

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   Adriaan   ged. Dordrecht  20-05-1772
2.
  Henderik  ged. Dordrecht  27-01-1775
3.
 
Willem    ged. Dordrecht  06-04-1777     D05-A

 • D04-C

Pieter Plaisier  ged. Dordrecht 19-10-1746
                 ovl. Dordrecht 18-12-1789
                 geh. Dordrecht 10-05-1778

Cornelia van Roosendaal  ged. Dordrecht 16-10-1756
                         ovl. Dordrecht 09-02-1829

dochter van Johannes van Roosendaal, Schipper-scheepseigenaar en Seija Knogh.  

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Frederik  Plaisier  ged. Dordrecht 04-04-1779
2. Jan       Plaisier  ged. Dordrecht 24-06-1781
3. Frederik  Plaisier  ged. Dordrecht 04-04-1783  

 • D04-D

Aletta Plaisier  ged. Dordrecht 26-12-1751
                 geh. Dordrecht 10-07-1774

Segert, Zegert Ponsen  ged. Dordrecht 19-05-1750
zoon van Arie Ponsen en Maria Mieke Kling.  

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Mieken    ged.
Dordrecht 15-12-1776

2. Arie      ged. Dordrecht 07-10-1781
3. Frederik  ged. Dordrecht 18-02-1784
4. Alida     ged. Dordrecht 13-07-1785
5. Maaijke   ged. Dordrecht 26-04-1786

 • D04-E

Bastiana Plaisier  geb./ged. Dordrecht 04-04-1754
                        ovl. Dordrecht 12-02-1825
                        geh. Dordrecht 11-08-1776

Pieter van Roosendaal  ged. Dordrecht 27-11-1751
                       ovl. Dordrecht 16-10-1807

zoon van Johannes van Roosendaal, Schipper-scheepseigenaar en Seija Knogh.

Kinderen uit dit huwelijk:  

1. Jan       ged. Dordrecht 15-06-1777
             ovl. Dordrecht 28-02-1784
2. Maijke    ged. Dordrecht 31-10-1779

            
ovl. Dordrecht 26-02-1784
3. Pieter    ged. Dordrecht 20-01-1782
             ovl. Dordrecht 30-03-1824
4. Sija      ged. Dordrecht 29-09-1784

            
ovl. Rotterdam 15-05-1830
5. Frederik  ged. Dordrecht 31-01-1787
6. Jan       ged. Dordrecht 12-02-1790
7. Jacobus   ged. Dordrecht 27-05-1791

            
ovl. Dordrecht 01-06-1796
8. Cornelis  ged. Dordrecht 30-11-1794
             ovl. Dordrecht 12-01-1797 

 • D04-F

Pieter Bastiaansz. Plazier, Plesier ged. Dordrecht 19-10-1746  

    otr. Dordrecht 23-11-1771
(1) geh. Dordrecht 10-12-1771

Maria Hendriks de Visser  ged. ??
                          ovl. Dordrecht 07-05-1784

dochter van Hendrik de Visser  

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Bastiaan  Plazier  ged.
Dordrecht 11-03-1772   D05-B

2. Hendrik   Plazier  ged. Dordrecht 26-02-1777
3. Adriana   Plazier  ged. Dordrecht 25-06-1779
4. Hendrik   Plazier  ged. Dordrecht 20-07-1781

5. Lena      Plazier  ged.
Dordrecht 28-04-1784
 

hertr.

(2) geh. Dordrecht 06-11-1784

Anna /Antje Neef(f)  ged. Strijen 17-04-1763  

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Arij                      Plazier  ged. Dordrecht 07-09-1785
2. Aart                  
      Plazier  ged. Dordrecht 02-02-1787  D05-C
3. Adriana Maria             Plazier  ged. Dordrecht 16-07-1788
4. Anna Cornelia             Plazier  ged. Dordrecht 16-04-1790

5. Maaike Carolina           Plazier  ged.
Dordrecht 29-01-1792
6. Anna Kornelia             Plazier  ged.
Dordrecht 25-05-1794

7. Josina/Gezina
Pieternella Plazier ged.  Dordrecht 17-11-1795  D05-D
8. Gerhard Carel             Plazier  ged.
Dordrecht 25-04-1799
 

hertr.

(3) geh. 22-10-1808

Joanna Benders  geb. Giessendam  

Kinderen uit dit huwelijk:  

1. Pieter  Plazier   geb. Dordrecht 14-03-1810

 • D04-G

  Cornelia Plaisier, Plesier  ged. Dordrecht  09-08-1749
                              geh.

  Christoffel Bou(w)man 

  Kinderen uit dit huwelijk:

  1.   Cornelia    Bouman  ged. Dordrecht  20-03-1772
  2.
   
  Adriana     Bouman  ged. Dordrecht  28-09-1774
  3.
   
  Johannes    Bouman  ged. Dordrecht  03-11-1776
  4.
   
  Bastiaan    Bouman  ged. Dordrecht  20-12-1778
  5.
   
  Cornelia    Bouman  ged. Dordrecht  19-08-1781
  6.
   
  Pieter      Bouman  ged. Dordrecht  18-01-1784
  7.
   
  Christoffel Bouman  ged. Dordrecht  25-05-1786
  8.
   
  Elisabeth   Bouman  ged. Dordrecht  26-11-1788      
   

 • D04-H

Jan Plaijsier, Plasier, Plesier ged. Dordrecht 20-02-1757
                                geh. Dordrecht 27-08-1786

Geertruy van Scheers  

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Bastiaan   geb. Dordrecht 14-11-1787  D05-E
2. Geertruy   geb. Dordrecht 21-12-1788
3. Hendrik    geb. Dordrecht 18-06-1794
4. Jan        geb. Dordrecht 07-07-1805

 • D05-A

  Willem Plaisier, Plazier, Plaizier  ged. Dordrecht  06-04-1777
                                      geh.

  Maria Stempels 

  Kinderen uit dit huwelijk:

  1.   Hendrik    ged. Dordrecht  28-12-1800
  2.
    Jan        ged. Dordrecht  21-12-1802
  3.
    Willem     ged. Dordrecht  15-01-1805
  4.
    Geertruij  ged. Dordrecht  20-02-1806
  5.
   
  Kaatje     ged. Dordrecht  29-07-1808     D06-A
   

 • D05-B

Bastiaan Plazier  ged. Dordrecht 11-03-1772
                  ovl. Dordrecht 23-04-1830  

Beroep: Metselaar  

ondertr. Dordrecht 01-10-1795
    geh. Dordrecht 17-10-1795

Geertruy Elisabeth van der Weijden  ged. Dordrecht 16-01-1773
                                    ovl. Dordrecht 08-04-1834

dochter van Willem Pieter van der Weijden en Anna Giltay.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Pieter           Plasier  ged.
Dordrecht 05-01-1796

2. Anna             Plasier  ged. Dordrecht 11-02-1796
3. Arie             Plasier  ged. Dordrecht 28-06-1801
4. William Pieter   Plasier  ged. Dordrecht 01-05-1804
5. Marie            Plasier  ged. Dordrecht 16-10-1807
6. Adriana          Plazier  geb. Dordrecht 04-11-1810   D06-B

 • D05-C

Aart Plazier  ged. Dordrecht 02-02-1787
              geh. Dordrecht 19-07-1815

Adriana van der Kloet  ged. Dordrecht 05-12-1788  

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Johanna  Plazier  geb. Dordrecht 01-10-1817     D06-C
2. Ardina   Plazier  geb. Dordrecht 01-01-1820
3. Adriana  Plazier  geb. Dordrecht 04-01-1826
4. Adriana  Plazier  geb. Dordrecht 14-09-1827
5. Adriana  Plazier  geb. Dordrecht 09-04-1833

 • D05-D

Josina/Gezina Pieternella Plazier  ged. Dordrecht 17-11-1795
                                   ovl. Dordrecht ??-08-1832

geh. ??  

Kinderen :

1. Pieter Plazier !!!  geb. Dordrecht 16-10-1825   D06-E

 • D05-E

Bastiaan Plazier  ged. Dordrecht  14-11-1787
                  geh.

Rebekka van den Berg 

Kinderen uit dit huwelijk:

1.  Elizabeth  ged. Dordrecht  07-11-1811

 • D06-A

Kaatje Plasier  geb. Dordrecht  24-07-1808
                ged. Dordrecht  29-07-1808
                ovl. Dordrecht  25-07-1893
                geh. Dordrecht  03-11-1830

Hendrik Groenenberg  geb. Dordrecht  16-09-1804
                     ged. Dordrecht  23-09-1804
                     ovl. Dordrecht  14-10-1859

Beroep: blikslager.

zoon van Jacobus Groenenberg en Hendrika Catharina van Nerum. 

Hendrik Groenenberg, blikslager, was ‘finaal’ vrijgesteld voor de militaire dienst, “als hebbende een broeder in dienst” maar hij wisselt 5 maart 1823 zijn bij de lichting van 1823 getrokken nummer voor de Nationale Militie met dat van Wilhelmus Franciscus Thyssens, banketbakker te Amsterdam, en zal voor Wilhelmus de militaire dienstplicht vervullen. Zij worden voor de notaris bijgestaan door hun vaders Jacobus Groenenberg en Pieter Sebastianus Thyssens. Hendrik ontvangt 50 gld. zodra hij bij de Raad van Recrutering zal zijn geregistreerd en tot den dienst geschikt bevonden is, en vervolgens drie jaar lang na elk jaar 50 gld.

Bron:  Gemeente archief Dordrecht, ona 1666 (nots. Franqois Pistorius), akte nr. 1374. 

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   Jacobus Groenenberg           geb. Dordrecht  02-03-1831
2.
 
Maria Catrina Groenenberg     geb. Dordrecht  07-11-1833
3.
 
Hendrika Catrina Groenenberg  geb. Dordrecht  13-04-1836
4.
 
Willem Groenenberg            geb. Dordrecht  03-04-1839
5.
 
Pieternella Groenenberg       geb. Dordrecht  15-07-1842
6.
 
Catharina Groenenberg         geb. Dordrecht  05-09-1845
7.
 
Geertrui Groenenberg          geb. Dordrecht  11-09-1848
8.
 
Hendrik Groenenberg           geb. Dordrecht  27-09-1853

 • D06-B

Adriana Bastiaansd. Plazier  geb. Dordrecht 04-11-1810
                             ged. Dordrecht 21-11-1810
                             ovl. Dordrecht 22-09-1854

                             geh. Dordrecht 18-05-1836

Frans Fris  geb. Dordrecht 07-12-1815
            ovl. Dordrecht 31-03-1863  

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Anna Margritha  geb. Dordrecht 18-10-1844
                   ovl. Dordrecht 06-01-1919  

** Frans Fris

   hertr. Dordrecht 30-01-1856 Jannetje Stolk

 • D06-C

Johanna Plazier  geb. Dordrecht 01-10-1817

Johan Joachim Hecking  

Kinderen uit dit huwelijk: ??

 • D06-D

Pieter Plazier  geb. Dordrecht 16-10-1825

Machelena van Megchelen  geb. Dordrecht 28-02-1821
                         ovl. Dordrecht 18-12-1882

dochter van Cornelia van Megchelen.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

1. Pieter Plazier  geb. Dordrecht 23-04-1850   D07-A

 • D07-A

Pieter Plazier  geb. Dordrecht 23-04-1850
                ovl. Dordrecht 04-06-1898  

(1) geh. Dordrecht 06-09-1873

Hadeweij de Bondt  

Kinderen uit dit huwelijk: ??  

(2) hertr.

geh. Dordrecht 24-10-1880

Engelina Willemina Blom  geb. Dordrecht 12-10-1844
                         ovl. Dordrecht 07-04-1922

dochter van Eldert Blom en Antonia van Diemen.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

1. Pieternella Engeliena Plazier  geb. Dordrecht 26-01-1884   D08-A

 • D08-A

Pieternella Engelina Plazier geb. Dordrecht                26-01-1884
                             ovl. USA-Salt Lake City-Utah  26-02-1964  

geh. Dordrecht 05-08-1909

Nelis Dubbeld   geb. Oud-Beijerland          30-07-1884
                ovl. USA-Salt lake City-Utah 14-02-1971

zoon van Leendert Dubbeld en Magdalena Groenendijk.  

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Antonia Dubbeld, geb. Dordrecht.
 2.
Cornelis Dubbeld, geb. Dordrecht.
 3.
Engeliena Dubbeld, geb. Dordrecht.
 4.
Magdalena Dubbeld, geb. Dordrecht.
 5.
Pieternella Dubbeld, geb. Dordrecht.
 6.
Geertruid Dubbeld, geb. Dordrecht.
 7.
Elizabeth Dubbeld, geb. Dordrecht.
 8.
Antoon Dubbeld, geb. Dordrecht, ovl. Dordrecht maart 1920.
 9.
Henrietta Dubbeld, geb. USA.
10.
Francis Dubbeld, geb. USA.
11.
William Dubbeld, geb. USA.


Verbeteringen en aanvullingen zijn van harte welkom.