F. Plaisier 1589-1659
 

StartF. Plaisier 1292-1446 F. Plaisier 1447-1550 F. Plaisier 1551-1567 F. Plaisier 1568-1573 F. Plaisier 1574 F. Plaisier 1575-1580 F. Plaisier 1581-1588 F. Plaisier 1589-1659 F. Plaisier Bijlagen

FONDS PLAISIER Deel VIII 1589 - 1659.


- 1589 -
 
EDUART VAN DER DILFT = Buitenburgemeester.
KAREL MALMEUS = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
ELIAS DE BIE.
GUILIAMO DE CAMPO.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN VAN HOINSEN.
HENDRICK VANDER BEURCHT.
Aalmoezeniers:
MICHIEL BOOT.
CHRISOSTOMUS SCHOLIERS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
11 januari 1589.
SACHARIAS LOUWIJS DE BRUYN, schoenmakersgezel van Antwerpen, tr. te Delft met ANNETGE WILLEM jd. Als weduwnaar en outschoenmaker tr. hij te Delft 20 04-1625 met GEERTGEN MATTHEUS, weduwe van de knoopmaker MAERTEN CORNELISz.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
12 januari 1589.
HANS DE HANTSETTER, zoon van wijlen LANTSELOOT DE HANTSETTER en ELISABETH GHYSBRECHTS, woont nu te Oeleghem.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 197, 197v.

 
19 januari 1589.
PEETEREN HEYNS en zijn vrouw ANNA SMITS (procuratie dd. 8 nov. 1588 gepasseerd te Franckfort) schenken hun dochter SUSANNEN HEYNS en haar man HENRICKEN DENS als huwelijkse gift enige huizen te Antwerpen die ze in 1581 hebben gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 160-161v, 191v en 399 p. 10v-12.

 
20 januari 1589.
FRANCHOYS SPYSKEN, joncker JANSSEN wijlen, is geboren van Bruessel.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 106, 106v.
 
Zelfde datum.
WOLTHIER LA THIERY, PIEREsone wijlen, is geboren van Lille en woont te Antwerpen en maakt zijn testament.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 118-120v.

 
21 januari 1589.
LISKEN VAN DEN GRAVE, weduwe van HENRICK HARDEN, JACOBSsone wijlen, nu gehuwd met GIELIS VAN CUER, zij stelt haar zwager PAUWELS HARDEN aan i.v.m. een schuld die haar schoonvader wijlen JACOB HARDEN, wonende tot Grevenbicht onder Sittaert bij de Maes, had aan haar man.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 552.

 
Zelfde datum.
JANNEKEN en LISKEN DE POTTERE, dochters van wijlen PEETER DE POTTERE en CYKEN VAN WEERDEN, laten scheiding maken in de nalatenschap van hun moeder te Grevenbricht bij Sittaert.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 552v.  
 
Zelfde datum.
JOOS DE SANICHTALAIRE/ SANICTHILER, zoon van GHISBRECHT wijlen, coopman van Brugge, is gehuwd met ADRIANA DE VOSTERE; ze verkopen erfelijke renten (deels afkomstig van zijn ouders) op de casselrye van Cassel en op de stad Brugge.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 400v, 600, 600v, 602.
 
Zelfde datum.
JAN DIELKENS, JANSsone wijlen, te Soerssele, draagt een stuk land over onder de heerlicheyt van Halle dat hij heeft gerfd van zijn oom CORNELISSE MARISSENS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 162.

 
23 januari 1589.
NICLAES LE GONS heeft volmacht, procuratie dd. 11 dec. 1588 gepasseerd te Londen, van zijn broeder JAN LE GONS, zoon van JAN LE GONS en MARIE GRESSENS; de nalatenschap van MARIE GRESSENS wordt verdeeld.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 300-303v.

 
24 januari 1589.
PEETER VAN PUTTE heeft volmacht, procuratie dd. 13 jan. 1589 gepasseerd te Aken, van JEHANNE VAN BOSSCHE, weduwe van HERMANS VAN PUTTE, nu gehuwd met AERNOUT DE KNUYDT, ze verkoopt een rente die zij en wijlen haar man in 1581 hebben gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 615v-616v.
 
28 januari 1589.
AERDT SNELLAERT en zijn zuster AGNEETE SNELLAERT met haar man DIEDERICK MATHEEUS en GODEVAERT GOEDACH, wednr. van CATLIJNE SNELLAERT (hun zuster) hebben grond te Niele onverdeeld liggen. AERDT en AGNEETE krijgen deze grond.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 15, 15v

 
30 januari 1589.
MARGRIET VAN ZEVENDONCK is nu ca. 41 jaar oud, haar man REYNOUTS MICHAUT is begin 1583 overleden; hij had een schuld aan GLAUDE MICHAULT wonende op zijn huis bij Breda en geboren van het hertochdom Bourgoigne.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 232.

 
1 februari 1589.
CLAES JANSS heeft volmacht, procuratie dd. 23 jan. 1589 gepasseerd te Roosendale, van zijn vrouw HUBRECHTKEN LERNNET, OLIVIERSdr., weduwe van HENRICX MARCUS. Zij heeft een schuld aan GUILLAUM en CORNELIS MARCUS, HENRICXzonen, en stelt als onderpand land gelegen in de parochie van den Haghe(?) Tonervelt bij Breda.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 53.
 
3 februari 1589.
PEETER THIREAU is gehuwd met MARIE VAN WORTEL, dochter van WOUTER VAN WORTEL en MARGRIET MARTENSn zij verkoopt bezit te Oosthoven onder Turnhout dat zij heeft gerfd van haar ouders.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 292v, 300.

 
4 februari 1589.
JORIS BOUREYE was gehuwd met wijlen CATHARINA VAN SCHAVERBEKE, hij heeft in 1587 huizen te Brugge en Gent gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 378v, 379.

 
8 februari 1589.
JAN VAN DER REID en zijn vrouw ELIZABETH LEUNIS, LOYSdr., bezitten een hoeve (groot 24 bunder) te Santhoven die deels van haar vader afkomstig is.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 191v-192v.
 
9 februari 1589.
JAN VERBEKE, WILLEMSEN wijlen, geseten tot Merxhem, zijn zuster CATLYNE VERBEKE en haar man JANNE JACOBS geseten te Eeckeren, CATLYNE VERBEKE, HENRICXdr., hun zuster, en haar man ADRIANE GOOSSENS te Eeckeren, JAN DE BEUCKELERE, CORNELISSEN wijlen, was gehuwd met wijlen CATLYNE HEYNS, dochter van wijlen MAGDALEENA VERBEKE, geseten tot Schooten; zij en de anderen verkopen deel van een huis te Milleghen welk hen is verstorven van LODEWYCK VAN DEN BEKE, ADRIAENSSEN, wonende te Woemelgem die dit bezit in 1523 had gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 162v-163v.

 
10 februari 1589.
SIMON DE GRIMALSI MORASANA, secretaris van zijne majesteit in de secreterade, met zijn broers JAN BAPTISTA, FRANCISCO en hun zuster JERONIMA verkopen (procuratie dd. 7 febr. 1589 gepasseerd te Bruessele) bezit te Antwerpen dat hun overgrootvader CORNELIS BOUWENS deels in 1505 en 1510 heeft verworven.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 192v-193v, zie ook Col. 17 p. 1.

 
Zelfde datum.
BALTHASAR CLAES die te Turnhout woont is de zoon van GIELIS CLAES en KATLYNE STEYN die te Antwerpen woonden.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 6-7, 26v-27v, 37, 37v.
 
11 februari 1589.
JACQUES SENGLIER heeft bezit te Valencienes.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 257.

 
Zelfde datum.
ELIZABETH BEYTELS, dochter van wijlen JOOS BEYTELS en CORNELIA sCONINCX, weduwe van MATHYS CELENS, ze verkoopt aan REYNIER sMEESTERS en zijn vrouw ANNA BEYTELS haar aandeel in een hoeve gelegen onder Loenhout tot Sneppele haar verstorven van haar ouders.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 264v, 265, zie ook 377, p. 322v.

 
10 februari 1589.
STEVEN RACKET stelt zijn zwagers JANNE REDERMACHER, LENAERT ROEMER en PEETER ANSILLION aan i.v.m. de nalatenschap van zijn ouders JAN RACKET en BEATRIX HOOFTMAN; er is bezit in de lande van Lymborch en in de lande van Luyck.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 293, 293v.

 
13 februari 1589.
GILLIS TENNIER, ontvanger in het quatier van Overeysche, Hoolart en Hulpen, en zijn vrouw CATHARYNE WARYN, dochter van PHILIBERT WARYN en GOEDELE COUTERMANS, verkopen een rente die GOEDELE in 1560 is toegevallen in een scheiding gepasseerd te Brussel tegen haar zuster ANNA COUTERMANS, dochter van wijlen PHILIPS COUTERMANS, ANNA is gehuwd met Mr. PEETER VAN WANE.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 117v, 118. 
 
Zelfde datum.
CATLYNE DE WEERT, dochter van wijlen WILLEM DE WEERT en NEELKEN LENSENS, stelt haar cosyn JAN SMITS, residerende te Tets in de lande van Gulich, aan om aldaar een huis voor haar te verkopen dat haar verstorven is van haar moeder.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 255.

 
16 februari 1589.
ARNOULT CROM en zijn vrouw ELIZABETH DYCKMANS, wonende tot Londen, verkopen twee erfelijke renten die in 1565 en 1576 zijn verkregen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 201.

 
17 februari 1589.
SIMON DU BRIMFAULT, wonende te Antwerpen, heeft bezit te Wahame en Bourgel.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 294.

 
Zelfde datum.
ENGELKEN BRUGGEN, weduwe van 1e BARTHOLOMEENS PERSOONS, 2e van KERSTIAENS MOLYNS en nu gehuwd met ABRAHAMS DE BRIMFAULT; zij gaat een huis te Bruessele verkopen dat behoorde aan haar eerste man.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 294, 294v.

 
20 februari 1589.
HENRICK PASTENAKEN, AUGUSTYNSsone wijlen, heeft volmacht (procuratie dd. 6 febr. 1589 gepasseerd te Bruessele) van zijn zuster EMENRENTIANA PASTENAKEN en haar man MERCK VAN DER REEST i.v.m. de verkoop van huizen, deze zijn afkomstig van hun vader die ze deels in een scheiding in 1560 kreeg toebedeeld.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 22v, 23v.

 
21 februari 1589.
BERNARDIN MAYAL, residentie houdende te Cremona in Itali, verkoopt een erfelijke rente aan Mr. JACOBEN DESPOMERREAUX en zijn vrouw ELIZABETH MAYAL.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 121.

 
Zelfde datum.
JACQUES VUERENDEEL, zoon van JACQUES VUERENDEEL en JACOPMYNE CAPOENS, is geboren van Stefort in Westflandres en heeft ook te Middelburg gewoond.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 381v.

 
Zelfde datum.
SALOMON DE HERE, zoon van GLAUDE DE HERE en MARIE HUET, laat bezit te Valenchiennes verkopen dat afkomstig is van wijlen zijn moeder.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 389, 400.

 
Zelfde datum.
JACQUES VUERENDEEL, zoon van JACQUES VUERENDEEL en JACOBMYNE CAPOENS, is geboren van Stefort in Westflandres en heeft ook te Middelburg gewoond.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 381v.

 
Zelfde datum.
SALOMON DE HERE, zoon van GLAUDE DE HERE en MARIE HUET, laat bezit verkopen te Valenchiennes dat afkomstig is van wijlen zijn moeder.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 389, 400.

 
23 februari 1589.
JAN HUYSMANS, geseten tot Molle, oom en momboir van CECILIA VAN WATERFORT, oud 28 jaar, dochter van AMBROSIUS VAN WATERFORT en CHRISTINA HUYSMANS, zijn mede momboir is HENRICK VAN WATERFORT; gezien het feit dat CECILIA doofstom is willen ze haar in een klooster onderbrengen. Dit hebben ze ook gedaan de momboiren van MARGRIETE HUYSMANS zijn susters kinderen voor wethouder van Herentals dd. 9 sept. 1588.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 267v, 268.

 
Zelfde datum.
SUSANNA STORMS, JANSdr. wijlen, wonende te Mechelen is gehuwd met LUCAS DE COCK. Haar grootvader was ROMBOUT STORMS; deze had een broer (wijlen) GILLIS STORMS gehuwd met ALYT te Lisboenen. Ze heeft van ALYT een legaat ontvangen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 389, zie ook 369, p. 38.

 
Zelfde datum.
SUSANNA STORMS, JANSdr. wijlen, wonende tot Mechelen, is gehuwd met LUCAS DE COCK, haar grootvader was ROMBOUT STORMS, deze laatste had een broer wijlen GILLIS STORMS die was gehuwd met ALYT en woonde te Lisboenen. SUSANNA heeft van ALYT een legaat ontvangen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 389, zie ook 369 p. 38.

 
25 februari 1589.
GRISEL VAN EEDE, gehuwd met JANS VERLU(?) is afkomstig van Gendt en woont sinds 1586 te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 555v, 556.
 
27 februari 1589.
JAN GOBAU heeft volmacht (procuratie dd. 22 okt. 1588 gepasseerd te Colen) van zijn dochter CLARA gehuwd met JAN DU MOLYN, haar moeder was JOHANNA STAYAERT. Zij is met anderen van moederlijke zijde erfgename van KRESTIAN VAN BROECKE, zoon van CHRISTIAEN VAN BROECKE en ANNA STAYAERT.
JAN BAPTISTA KETGEN heeft volmacht (procuratie dd. 27 sept. 1587 gepasseerd te Straesborch) van HANS VAN BROECKE, des voorn. CHRISTIAENS broeder als erfgenaam van vaderszijde.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 359-366v, 382.
 
Ultimo (laatste dag) februari 1589.
ADRIAEN VERPOORTEN heeft volmacht, procuratie dd. 13 dec. 1588 gepasseerd te Hamborch, van zijn broeder JAN VERPOORTEN als momboir van de kinderen van wijlen HERMANS VAN DORTMONT en JEHANNE VERPOORTEN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 36, 36v.
 
?? maart 1589.
JAN TYMERS, wednr. van wijlen MAEYKEN ROMBOUTS verkoopt bezit onder Breda, afkomstig van de broer van MAEYKEN: CORNELIS ROMBOUTS JANSSEN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 23v, 24.
 
?? maart 1589.
CATLYNE VAN HULSEN, weduwe van HERMAN HOONS, nu gehuwd met FERNANDUS LEMMENS verkoopt (procuratie dd. 15de sprockel lestleden gepasseerd te Tongerloe) enige erfelijke renten te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 259, 259v, zie ook 397, p. 289, 289v, 391, p. 313.

 
1 maart 1589.
AERDT VLEMINCK heeft blijkens een procuratie dd. 4 febr. 1589 gepasseerd te Wyneghem bezit onder de parochie van Rumpst.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 161v.

 
4 maart 1589.
Joncker GIELIS VAN BUSLEYDEN, Heer van Geursch, schepen van Bruessele, (zoon van NICLAES VAN BUSLEYDEN en PHILIPPOTE VAN DER NOOT) en JACQUELINE VAN DER NOOT, weduwe van Heer JACOBS VAN DER HEYDEN (dochter van wijlen ADOLF VAN DER NOOT, Cancellier van Brabant, en PHILIPPE VAN WAETERMAELE) wisselen bezit te Antwerpen en Brussel uit welke ze nog onverdeeld hebben liggen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 24-25, zie ook Schepenregister 392, p. 81.

 
Zelfde datum.
Wijlen ADRIAEN DE PAPE had grond in de parochie van Lede.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 372-373v.

 
6 maart 1589.
Mr. HENRICK VAN DAME heeft meer dan tien jaar te Antwerpen gewoond, maar woont nu te Cruybeke.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 81.

 
Zelfde datum.
ADRIAEN DE MEYERE, zoon van wijlen PETER DE MEYERE en ADRIANA BORDINCX, voor hem en zijn broer PETER en zijn zuster ELISABETTEN, weduwe van FERNANDE LOSSY; ze verkopen een rente die hun ouders in een scheiding gepasseerd te Mechelen in 1550 tendeel is gevallen en die oorspronkelijk in 1522 is gekocht door LYSBETH VAN YETEGHEM, begyne tot Mechelen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 8v-9v, 21v-23.
 
7 maart 1589.
JOSYNE SONNEVELT, GILLESdr. wijlen, weduwe van ERASMUS VAN MYLEN, nu gehuwd met JAN VAN NYEN, zij bezit erfelijke renten in en bij Audenaerde.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 219, 219v, 260v.

 
8 maart 1589.
PAUWELS DE COCK, schipper van Diest, heeft een schuld, vanwege de koop van een heynschepe, aan zijn neve FRANCHOISE DE COCK, schipper van Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 300v, 301.

 
9 maart 1589.
Joncker SYMON VAN WERVE, wednr. van wijlen YSABEAU VAN HAEPT, nu gehuwd met WALBOORCH VAN AA, heeft veel grondbezit onder Wichelen bij Aelst.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 298, 298v, 303, 303v.

 
13 maart 1589.
HANS DE VISOEN, zoon van JAN DE VISOEN en BARBARA BOELARTS, stelt o.a. zijn neef PEETER GEERES aan om bezit te Bruessel te verkopen dat hij heeft gerfd van zijn grootouders JAN DE VISOEN en MARGRIETE VAN BEMPDE.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 391v, 392, zie ook 389, p. 367v.

 
Zelfde datum.
HANS DE VISOEN, zoon van JAN DE VISOEN en BARBARA BOELARTS, stelt o.a. zijn neef PEETER GEERENS aan om bezit te Bruessel te verkopen dat hij heeft gerfd van zijn grootouders JAN DE VISOEN en MARGRIETE VAN BEMPDE.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 391v, 392, zie ook 389 p. 367v.
 
14 maart 1589.
KATELYNE DAUDAER, jd. van Antwerpen, wonende te Delft achter de Oude Kerk, tr. te Delft met HELIAS VERHULST, jg. van Mechelen, schilder, wonende in de Doelstraat te Delft.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
16 maart 1589.
ANNA ENGERANT, weduwe van GHOSUIN WEYLART, wonende te Antwerpen, heeft bezit te Walles en Cambray uit de nalatenschap van haar broer HERCULES ENGHERAND.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 71v.

 
18 maart 1589.
KERSTIAEN ANTHONIS en zijn vrouw AECHTE CLAESSEN van Schoren draagt aan zijn kinderen en die van BARBARA THOMAS een huis te Goes en land gelegen ter Scholen bij Cruyningen over, welke AECHT zijn verstorven van haar ouders.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Dchepenregister 398, p. 121, 121v.
 
24 maart 1589.
THOMAS VAN BOOM, zoon van wijlen JAN VAN BOOM en ANNA VERBIEST, en zijn zuster MAGDALENA VAN BOOM met haar man JACQUES DHONT samen gemachtigd van CHRISTIAEN MARTENS, zoon van JAN MARTENS en MAGRIET VAN BOOM; ze aanvaarden (gepasseerd dd. 8 maart 1589 te Denremonde) het sterfhuis van JANNE VAN BOOME en verkopen daaruit diverse percelen bos te Aertsselaer.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 125-126, zie ook 394 p. 76v, 397 p. 196v, 197, 240v, 249, 249v, 312, 312v, 315, 315v.

 
28 maart 1589.
GUILLIS COLYN, GUILLIAMSsone wijlen, is geboren van Luyck en woont nu ruim zeven jaar te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 261.

 
5 april 1589.
STEVEN VAN UFFELE(?) en zijn vrouw ELIZABETH FRANS, te Bevere, zijn erfgenamen geweest van PETER(?) FRANS en zijn vrouw LYNKEN KOEMBEECK. Ze hebben bezit te Beveren en Melsele.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 14, 14v, 19, 19v.  
 
7 april 1589.
GUILLIAMME LESCOEFFRE stelt o.a. zijn vader te Lille aan om aldaar een huis voor hem te verkopen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 86v.

 
Zelfde datum.
JACOB MARISSIS, zoon van wijlen JAN MARISSIS en CATLYNE WILLEMS, nu ter tijd geseten tot Wommelghem, verkoopt te Schilde en Oeleghem afkomstig van zijn ouders.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 126, 126v, zie ook 389 p. 250.

 
8 april 1589.
MARGRIETE en MARIE, dochters van wijlen CORNELIS ROMEYNZ, vrijlatessen in Ghistelambacht, nu wonende te Antwerpen; hun broeder Mr. NICLAES ROMEYNZ heeft voor hen zaken geregeld voor schepenen van het land van Vryen dd. 24 maart 1589 met JACQUEMYNE ROMEYNZ en haar man PHILIPS DE CHERF inzake het recht van successie.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 420, 420v.

 
Zelfde datum.
CATHARYNE SNELLICK, dochter van wijlen JOOS SNELLICK en CATHARYNE ADRIAENSEN, is gehuwd met JANNE VAN KEERBERGHEN, deze laatste heeft volmacht, procuratie dd. 18 jan. 1589 gepasseerd te Moerseke in de Lande van Denremonde, van haar zuster ELISABETH en haar man JANNE BOELS, en van ANNA SNELLINCK en haar man JAN VLEMINCX, coopman van Mechelen, en van JOHANNA SNELLICK, oud 25 jaar, volgens procuratie te Antwerpen gepasseerd; ze verkopen een rente.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 164v, 165.   
 
Zelfde datum.
MARGRIETE en MARIE, dochters van wijlen CORNELIS ROMEYNZ, vrijlatessen in Ghistelambacht, nu wonende te Antwerpen; hun broeder Mr. NICLAES ROMEYNZ heeft voor hen zaken geregeld voor schepenen van het land van Vryen dd. 24 maart 1589 met JACQUEMYNE ROMEYNZ en haar man PHILIPS DE CHERF inzake het recht van successie.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 420, 420v.

 
12 april 1589.
GERARD HESSELS heeft een erf, gespleten vanden Gulden Craen, te leene verheven, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 83.
 
Zelfde datum.
SYMON DE BOCK en zijn zwager CAREL BATEN stellen als onderpand hun deel van bezit te Leeuwe, Liekercke, Oultre, Aelst en Denderleeuwe.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 269.
SYMON DE BOCK is de kleinzoon van MARTEN DE BOCK en MARGRIET VAN GAVERE - Bron: Schepenregister 367, p. 183.
Voor fam. DE BOCK en VAN GAVERE, zie Vlaamse Stam, september 1996, p. 381.
 
Zelfde datum.
GODEVAERT SCHAMPEN, HENRICXsone wijlen, gehuwd met CORNELIA VERMYLEN, hij heeft bezittingen gerfd te Tayen afkomstig van zijn vader en anderen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 603v.
 
14 april 1589.
GHEERTRUYT VLEMINCX alias VAN ZELLE, weduwe van joncker JANS VAN LIXBOONEN, verkoopt, procuratie dd. 5 maart 1589 gepasseerd te Sichenen, een erfelijke rente die haar moeder KATELYNE SCHUYTS, weduwe van joncker ANTHONIS VAN ZELE in 1562 heeft gekocht. De broer van GHEERTRUYT is ADAM VLEMINCX.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 74v, 75.
 
15 april 1589.
BOUDEWIJN BULTINCK, te Brugge, en zijn vrouw MARIE DE SCHEPENE, en JANNEKEN, dochter van JANS SCHEPEN, weduwe van JACOB FAESKEN passeren de 1e van de Hoijmaent 1587 procuratie te Veurne; ze treffen een overeenkomst met FRANCOISEN DE WINTERE, te Antwerpen, die het sterfhuis heeft aanvaard van MARIE VAN BELLE, weduwe van AMPLOYNARIS DE SCHEPEN, en die de moeder was van MARIE DE SCHEPENE waarvan  voorn. MARIE en JANNEKEN de moeyen waren.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 130, 130v
 
18 april 1589.
PETER DE COSTER, zoon van MICHIEL DE COSTER en ANNA SMALS, heeft volmacht, procuratie dd. 8 dec. 1588 te Wesele, van zijn broeder MICHIELE DE COSTER; ze verkopen een erfelijke rente die voortkomt uit de verkoop van een huis dat in 1582 door wijlen hun moeder is gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 71.

 
Zelfde datum.
HENRICK VAN DEN BROECKE, NICLAES wijlen, en zijn vrouw AMELBERGHE VERLINDEN wonen te Antwerpen en voorheen te Herentals.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 77v, 78.

 
21 april 1589.
JEHAN BAILLET heeft bezit in de parochie van Fretin sur le Mont de Bersein; AMBROISA DE MOUIJ is zijn schoonzoon.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 227, zie ook 392, p. 245.

 
Zelfde datum.
MARIE SCHETZ gehuwd met Joncker ADOLFS VAN DER EETVELDE, residerende binnen de parochie van Schellebelle, stelt als onderpand bezit te Liere dat zij in 1586 van haar vader heeft gekregen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 129, 129v, 342, 345v, zie ook 390, p. 117.

 
26 april 1589.
PEETER KNUYTERS, GODSCHALCKsone, van Wanlaet, is gehuwd met MARIE CELLES.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 135.

 
Zelfde datum.
De man van FRANCHOISE BOURGEOIS, wonende te Antwerpen, JULIEN DE LESILLE is twee jaar geleden overleden te Chieure in Haynault.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 563, 563v.
 
Zelfde datum.
JANNE VRANCX, JANSSEN wijlen, oud 36 jaar, poorter van Mechelen, draagt over aan zijn neef Mr. PETER VRANCX, schepen van Mechelen, en zijn nicht MARGRIET VRANCX 3/16 deel van een huis te Antwerpen dat toebehoorde aan zijn vader.
Bron:
Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 164, 164v.
 
28 april 1589.
JEHAN PAULO DORCHO, coopman van Milanen en te Antwerpen residerende, en MAXIMILIAENEN VAN HILFT hebben volmacht, procuratie dd. 9 juli 1588 gepasseerd te Cremont, van JEHANNEN VINCX, weduwe van JANZ CALVO en haar dochter SUSANNEN CALVO en haar man HIPOLITO DELLI AFFAITADI en van CALO(?) DELLI AFFAITADI; ze nemen twee huizen terug die JAN CALVO in 1583 voor een erfelijke rente had verkocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 168-170v.

 
2 mei 1589.
LOYZE PEREZ, dochter van wijlen MARCUS PEREZ en URSSULA LOPEZ, gehuwd met CAROLUS BILLEUS (secretaris van de keurvorst van Ceulen) verkoopt (procuratie dd. 18 april 1589 gepasseerd te Luyck) aan haar broer MARCO ANTHONIO PEREZ haar geldelijke recht in een huis dat in 1578 is gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 398v, 399, zie ook 371, p. 128.
 
Zelfde datum.
ENGELBERTA, gehuwd met JANNE VAN OISTERWYCK, is een voordochter van Joncker CORNELIS VAN MECHELEN en ANGELA VERHOEVEN; Joncker NICLAES VAN MECHELEN en Joncker JACOB VAN ROMERSWALE als momboiren met het recht geleverd te Liere van de nakinderen van CORNELIS en BARBARA VAN NASSAU.
Geschillen omtrent de nalatenschap van CORNELIS worden bijgelegd; er is sprake van twee hoeven samen groot 83 bunder te Rysberghen bij Breda en grond te Itterbeke onder de voochdye van Duffele. Voorts bezit te Liere en Benel aan de Nethe.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 126v, 127, 131v, 132.

 
Zelfde datum.
MERTTEN LE MOISNE en PAUWELS BOULAERT, poorters van Antwerpen, als momboiren van de kinderen van JAN BOELAERT en wijlen MARIE LE MOISNE, dochter van HECTOR LE MOISNE en ELIZABETH VAN CATTENBROECK; zij mogen fidelcommissaire zaken gekomen van de CATTENBROECK kant belasten tot honderd Rinsgulden erfelijk. Er is een verdeling van goederen geweest dd. 5 april 1573 gepasseerd te Bruessel.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 237-238, 251-252.

 
4 mei 1589.
WOUTER THIELENS, JORISSEN(zoon) wijlen, geboren van Rillaer bij Aerschot, heeft van 1577-1586 te Antwerpen gewoond.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 423v, 424.  
 
Zelfde datum.
AUGUSTYNE GHEERAERTS verkoopt, procuratie dd. 2 dec. 1586 gepasseerd te Brugghe, een reeks erfelijke renten te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 81-82.

 
Zelde datum.
WOUTER THIELENS, JORISSEN wijlen, geboren van Rillaer bij Aerschot, heeft van 1577-1586 te Antwerpen gewoond.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 423v, 424.

 
6 mei 1589.
JAN RUTZ en zijn vrouw ELYSABETH CORNELISSEN bezitten huizen te Mechelen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 424v-425v.

 
Zelfde datum.
JAN RUTZ en zijn vrouw ELYSABETH CORNELISSEN bezitten huizen te Mechelen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 424v- 425v.

 
9 mei 1589.
NIKLAAS, ADRIAAN en JAN ROCCOCX transporteren aan DIRK VAN BOUWELE een huis in de Keizerstraat.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 mei 1589.
ELISABETH LE PIPRE, dochter van JERONIMS LE PIPRE en JOHANNA THIELENS, gehuwd met JAN VAN WESENBEKE voorzichzelf en de laatste nog in naam van (procuratie dd. 13 sept. 1588 gepasseerd te Francfort) JASPAR en MARIE VAN CONINCXLOO, de kinderen van AUGUSTYN VAN CONINCXLOO en MARIE THIELENS, verkopen een erfelijke rente die hun oom CORNELIS THIELENS in 1564 had gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 340.

 
Zelfde datum.
JOHANNA DE LA FONTAINE gezegd WICART, dochter van LOYS DE LA FONTAINE en JOHANNA DE LA DERIERE, is gehuwd met PIERRE COPPIN. Zij stelt haar schoonvader JEHAN COPPIN en haar schoonbroers CHARLES, JACQUES en FRANCHOIS COPPIN en haar zuster ANTHONETTA, weduwe van JEHAN LE FRANCQ, allen wonende te Valenchiennes, aan om daar zaken voor haar af te wikkelen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 563v, 564.
 
17 mei 1589.
MARIE ARETSSEN en haar man CORNELIS DE LEEUW verkopen (procuratie dd. 13 juli 1588 en 16 mei 1586 te Embden gepasseerd) een huis te Antwerpen dat ze in 1582 hebben gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 230.

 
Zelfde datum.
MARGRETA DE LARBRE is gehuwd met JEHAN LANGELEURE; ze heeft bezittingen te Avennes.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 262v.
 
18 mei 1589.
JAN MENNENS, JANSsone wijlen, is geboren van Brussel en staat goed bekend.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 303.

 
20 mei 1589.
ELISABETH NOUTS, weduwe van CHRISTOFFEL SANIGNONIJI, (procuratie 19 aug. 1587 te Genua) verklaart door haar broeder CORNELIS NOUTS volledig voldaan te zijn van alle administratie en zaken die deze voor haar heeft gedaan.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 131v.

 
Zelfde datum.
HANS GODEVAERTSEN, HENRICXsone, poorter van Antwerpen, is gehuwd met MARIE LHERMITE, ze wonen nu te Franckfort.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 607.
 
25 mei 1589.
BEATRIX VAN PISSOTEN, weduwe van LOYS VAN DORST, heeft bezit in de lande van Aelst, o.a. een huis te Aelst waarin haar zoon HEYNDRICK heeft gewoond.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 343, 343v.
 
27 mei 1589.
HANS VAN BROECKE, zoon van CHRISTIAEN VAN BROECKE en MARIA MIEG(?), is met zijn halve broeder JAN BAPTISTA KETGEN in september 1586 naar Straesborg gereisd en is daar nog. De ouders van MARIA waren borgers van Straesborg en zij is daar omtrent twaalf jaar geleden overleden.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 344-346, 357.

 
29 mei 1589.
MARIE VAN DOUUREN(?), weduwe van MELCHIOR SUERS alias CRAUWELS, verkoopt het 1/6 deel van een huis te Diest, dat ze van haar ouders heeft gerfd, aan haar zuster KATLYNEN van DOUUREN, weduwe van AERTS VAN MOLLE, nu gehuwd met HENRICX WITTEN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 74v, 75.
 
30 mei 1589.
Mr. DENYS VAN DER NEESEN en zijn vrouw GEERTRUYT COREMANS hebben bezit in de parochie van Moerzeke.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 151, 151v, 176.

 
3 juni 1589.
PHILIPS VAN LEEFDALE en zijn vrouw ANNA VAN GAVEREN hebben op 13 april 1554 hun testament gepasseerd voor notaris Mr. HENRICK VERDONCK en PHILIPS heeft ook nog een codicil gepasseerd voor notaris VERHOEVEN dd. 7 juli 1567.
De nalatenschap is dd. 13 oktober 1568 voor Drossaert, Schepenen en Leenmannen van Thielen gepasseerd. Hun kinderen zijn: ROGIER VAN LEEFDAELE, Heer van Liefringhen, ELISABETH VAN LEEFDALE geh. met JAN VAN BRIMEU en MARGRIETE VAN LEEFDALE, religieuse in het Godshuis van Hemelsdale in Vlaanderen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 2, 2v.

 
Zelfde datum.
JAN VAN BROECKE, OTTENSSEN wijlen, te Hoerpmale in de lande van Luyck, is van vaderlijke zijde erfgenaam van SARA VAN BROECKE, GHEERAERTSdr. wijlen.
(GHEERAERT was zijn broer).
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 129-131.

 
12 juni 1589.
PETER DE RIDDERE en zijn vrouw CECELIE MORTELMANS bezitten een huis en hoeve te Schooten.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 33v, 34.

 
Zelfde datum.
BARBARA CRUECKART woont te Breda, haar familie te Lyer.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 151, 151v.

 
13 juni 1589.
HANS VAN DER BRUGGEN, zoon van LODEWYCX VAN DER BRUGGEN en ANNA VERMOELEN, heeft van zijn ouders een erfelijke rente te Antwerpen gekregen (transport dd. 18 april 1589 gepasseerd te Hamborch) die afkomstig is van BARBARA DE HERDE (moeder van ANNA). Hij verkoopt deze rente.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 132.

 
15 juni 1589.
JAN MARTENS, JANSSEN, is geboren van Mechelen en staat goed bekend.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 336.

 
16 juni 1589.
HANS DE VELAER, NIKLAASzoon, boratwerker, uit Herne bij Enghien.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 juni 1589.
HANS, LUCAS en CORNELIS DE WALE verkopen aan HANS DIERICX en zijn vrouw CATHARINA DE WALE een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
MAGDALENA GEERARTS, dochter van wijlen JAN GEERARTS, van Noorthorne, en AGATHA DAMELS, verkoopt het huis dat haar ouders in 1574 hebben gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenbrief 397, p. 175.

 
20 juni 1589.
Joncker JAN VAN DEN WERVE, zoon van JAN VAN DEN WERVE en MARGRIETE VAN ACHTERLUYT(?), en zijn vrouw JOSINA LOMELIN verkopen 1/7 deel van de Thiende van Brecht en ander bezit aldaar, deels afkomstig van zijn vader, deels van MARGRIET VAN WERVE, natuurlijke dochter van zijn broeder PETER en deels van zijn zuster LEONORA, 1e geh. met CORNELIS VAN PRAET, heer van Moerkercke, no geh. met joncker MERTEN ROGIERS; haar zoon MAXIMILIAEN VAN PRAET heeft dit deel in 1583 voor schepenen van Brugge aan hem getransporteerd. JAN bezit een landgoed genaamd t huys te Vuersele gelegen te Hovorst.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 311v, 312.  
 
Zelfde datum.
DAVID VAN DER WAEIJEN, zoon van wijlen JACOB VAN DER WAEIJEN en CATHARINA BAILLAERS verkoopt zijn aandeel in een hoeve, groot 36 bunder, onder Lippelo en Lisele en zijn aandeel in een huis te Rupelmonde (hem verstorven van zijn ouders) aan zijn broer BRUNO VAN DER WAEYEN en zijn zwager HENDERICKEN DE WITTE.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 153, 153v.
 
23 juni 1589.
BERNARD CORDIER en zijn vrouw MAGDALENA STELCIUS transporteren aan WILLEM VAN SANTVOORT een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
Mr. ANDRIES VAN PERONE, NICLAESsone, chirurgijn, afkomstig van Halle.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
26 juni 1589.
HENDRIK DE GREVE verklaart dat de kriekerie met vier huizen en twee woningen op de Ganzendries te Mechelen aan JAN GOEYERS toebehoren en niet aan dezes kinderen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 juni 1589.
ARNOULT DE KNUYT, coopman van Brugge, koopt een huis te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 238, 238v.

 
30 juni 1589.
Mr. HENRICK BLOM i.v.m. MAXIMILIAEN DE VOS, overleden tot Wenen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p.324, 324v.

 
1 juli 1589.
CORDULA PEETERS is te DANSICK overleden; haar moeder MARIA GOETHEYNS, weduwe van JAN PEETERS, en verdere familie woont te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 388.

 
3 juli 1589.
Joncker JAN DE VISSCHER, DIERICXSSEN wijlen, geboren poorter van Antwerpen, is omstreeks 1580 naar Bergen op Zoom vertrokken omdat de Roomsche religie was geschorst.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 440v, 441.

 
Zelfde datum.
AUGUSTYN VAN MOT en zijn vrouw KATLYNE COSTERMANS verkopen hun aandeel in een hoff gelegen tot Doerne bij Beverham/Bevecham boven Loeven dat AUGUSTYN in een nalatenschap is toegevallen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 51, 51v.
 
Zelfde datum.
NICLAES MALAPART, coopman en borgher van Nurenborch, wesende tegenwoordelijk binnen Antwerpen als testamentelijk momboir van de kinderen van wijlen PETER HAMER en YSABELLA SANGLIER.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 172, 172v.

 
4 juli 1589.
JEHAN ROGIER, zoon van JEHAN ROGIER en CHONETTE MENRICHE, is geboren van Marq en Bareul.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 351v.

 
5 juli 1589.
Joncker JOACHIM VAN LIERE heeft aan de universiteit van Parijs gestudeerd en is over de 16 jaar geleden naar Antwerpen gekomen waar hij zijn intrek heeft genomen ten huize van JAN VAN SCHOONHOVEN, ridder; de goederen van zijn vrouw zijn gelegen in Gelderland en in het graeffschap van Zutphen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 170, 170v.

 
Zelfde datum.
ROGIER TERWE was gehuwd met wijlen TANNEKEN VAN DER BASSE, hij is momboir van MARIA en JOSYNE VAN NIEPE, LOWISdochteren, van wie TANNEKEN de moeder was. De twee kinderen verkopen hun aandeel in het sterfhuis van hun moeye BARBARA, weduwe van AUGUSTYN DEINS, aan hun broeder JOOSE VAN NYEPE te Ypre.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 337.

 
6 juli.
HANS RHETAEN, zoon van wijlen PAUWELS RHETAEN en SARA SCHORENBORCH, is coopman wonende binnen Aken.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 436v, 441v.

 
7 juli 1589.
MARIE L HERMITE, weduwe van ANTHOINE COCQUEL, verkoopt een huis te Armentieres.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 326, 326v, 396, 396v.

 
8 juli 1589.
MARGRIETE HEUUICG(?), filia PEETERS, weduwe MICHIELS VAN DEN VELDE, geh. met ARNOULT COBGAULT verkoopt bezit te Audenarde.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 326, 326v.

 
Zelfde datum.
CORNELIA DE HAEN, dochter van wijlen DIERICX DE HAEN en IDA VAN LITH, oud 31 jaar, en CLARA OP DEN CRAEN, dochter van PEETER OP DEN CRAEN en CORNELIA VAN LITH, oud ca. 25 jaar, hebben een legaat gekregen van wijlen hun oom PETER VAN LITH en zijn vrouw MARIA VAN MIDDELGEEST die zijn testament op 27 febr. 1587 te Aken heeft gepasseerd.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 245-246v.

 
Zelfde datum.
CHRISTIAEN MARTINS, zoon van wijlen JAN MAERTENS en MARIE VERHULT, te Denremonde, heeft volmacht, procuratie dd. 5 juni 1589 gepasseerd te Denremonde, van zijn zusters SARA en JOZYNE MARTINS welke gehuwd is met ENGELBRECHT PIT; ze verkopen het 1/6 deel van een erf te Antwerpen dat SARA toebehoort en dat haar is verstorven van haar vader.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 177, 177v, 249, 249v.

 
Zelfde datum.
JAN BAPTISTA KETGEN voor hem zelf en vanwege, procuratie dd. 2 sept. 1588 gepasseerd te Straesborch, van zijn halve broeder HANS VAN BROECKE en gemachtigd, procuratie dd. 16 nov. 1588 gepasseerd te Franckfort, van ADRIAEN VAN STRATEN en zijn vrouw ELIZABETH KETGEN en hun zuster MARIE KETGEN; hij heeft volmacht om zaken te regelen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 232, 232v, zie ook 396 p. 344, 359 en 396 p. 231.

 
10 juli 1589.
HESTER, dochter van MATHYS DESPLEU en KATLYNE VILAIN, heeft een legaat gekregen van haar grootmoeder FRANCHOISE LE FEBURE, weduwe van JACQUES VILLAIN, dat nu berust onder de wethouders van Dornick.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 23v, 24.
 
13 juli 1589.
DIEDERICK LOOTENS, zoon van CLAES LOOTENS en NEELTIEN T sHONTS, oud 38 jaar, is op 5 november 1571 te Honscote met MARGRIETE sGRANEN gehuwd waar hij toen ook woonde. FRANCOYS MAKEREEL, die dit getuigt, woonde daar vermoedelijk ook.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 347, 347v, 397 p. 383v.

 
Zelfde datum.
MAILLIAERT WILLAERT, zoon van JAN WILLAERT en JACOPMYNE VERHEYDEN, oud 47 jaar, is in 1572 te Hontscote met MARGRIETE GOVAERTS gehuwd, hij woonde daar.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 347v, 348.

 
Zelfde datum.
CATHARYNE VAN STEENE, dochter van wijlen ANTHONIS VAN STEENE en CATHARYNE JANS, en haar man AERT MIEREMANS wesende tegenwoordelijk tot Limmen; er wordt verdere familie VAN STEENE genoemd.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 91.

 
Zelfde datum.
MATHEN GRA, GUILLAUMESsone wijlen, geboren van Dornick, woont over de 10 jaren te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 569, 569v.
 
Zelfde datum.
JAN VAN DER MEEREN, poorter van Antwerpen, heeft volmacht, procuratie dd. 16 juni 1589 gepasseerd te Hamburch, van zijn broeder PHILIPS VAN DER MEEREN en zijn vrouw MARGRIETEN HENRICX, LUCASdr.; er worden een reeks bezittingen verkocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 38, 38v, 116-117v, 229.

 
17 juli 1589.
MARTEN VALCKANAER, zoon van PAUWELS VALCKANAER en LAURENSKEN DE HONT, oud 45 jaar, is in 1564 te Hontscote gehuwd met CATLYNE LUSAERT, hij woonde daar.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 347v, 348.

 
Zelfde datum.
AERT DONCK, zoon van wijlen JACOB DONCK en CORNELIA VAN GAMEREN, oud 48 jaar, is te s Hertogenbosch geboren.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 448, 448v, 466v.

 
18 juli 1589.
CHRISTIAN GEERTS, GEERARTsone, is geboren van Lier.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 608.
 
19 juli 1589.
STEVEN LUNDEN, zoon van BERNAERT LUNDEN en ANNA LEYDECKERS, en JAN VAN WESENBEKE hebben volmacht (procuratie dd. 18 april 1589 gepasseerd te Hamborch) van GEORGE VAN DAM en zijn vrouw MARGRIET VAN LUNDEN, zus van STEVEN; de nalatenschap van haar moeder wordt verdeeld. Er is een huis te Duffel dat in 1574 is gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 389-393v.

 
Zelfde datum.
ELISABETH BOLLENS, weduwe van VICTORS GRISON en weduwe van FREDRIXEN BORLAMACHI. Haar zoon HUBRECHTE GRISON, priester, woont te Vilvoorde. Mr. CORNELISE HUGONIS, priester, ovl. 27 aug. 1576, was zijn oud-oom.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 76v, 77, 81, 81v.
 
21 juli 1589.
GOEDELE BEIRIS, PETERSdr. wijlen, en haar man ADRIAEN VAN ELSPUT, te Antwerpen, verkopen hun aandeel in de nalatenschap van haar zuster MAGDALENA BEIRIS (te Oosterhout overleden) aan hun neef AERDE JANSSEN BEIRIS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 38v

 
Zelfde datum.
HANS PLUYMAKER, residerende tot Ramsdale in de lande van Aken, heeft een erfelijke rente te Antwerpen verkocht waarvan hij de tocht bezit voortkomende uit de huwelijkse voorwaarden met CATLYNE TAELENS/ THIELENS. Hij heeft ook nog rechten in een huis te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpe, Schepenregister 399, p. 243v, 244.

 
23 juli 1589.
ASSUERUS HUMELKENS en zijn vrouw YDA DE NEVE, dochter van JAN DE NEVE en MARIE VAN BRUELE, dragen bezit over te Cruyskene (ter voldoening van een schuld) dat afkomstig is van haar moeder en dat haar in een scheiding, in 1563 te Bruessel gepasseerd, ten deel is gevallen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 177, 177v.

 
24 juli 1589.
CAREL PROVENGIER, zoon van PAUWELS PROVENGIER en MARIA MAES, oud 58 jaar, is op 24 januari 1562 te Hontscote gehuwd met BARBARA BOUKET.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 347v, 348.

 
Zelfde datum.
HENRICK HICKELS, MATHYSSEN wijlen, is geboren van Roton bij Maeseyck en is omtrent 25 jaar geleden te Antwerpen gehuwd met TANNEKEN BERTELS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 449.
 
Zelfde datum.
LIVINA BEROT, Mr. JANS wijlen, is te Mechelen geboren en woont reeds lang te Antwerpen. ANNA MARTIN, weduwe van Mr. JAN BEROT, woont omstreeks 16 jaar te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 453, zie ook 359, p. 594v.
 
Zelfde datum.
ELENORA MOMIES(?), weduwe van LOYS VAN BUEGHEM, verkoopt een stuk land gelegen in de Coeveringhen onder Steenbergen afkomstig van haar ouders.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 92.

 
27 juli 1589.
ARNOLT DRAGON verklaart dat JEHAN FERNANDEZ DE SAINCTVICTORIS een erfelijke rente heeft gekweten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
ARNOULT DRAGON, wonende tot Colen, is momboir over JANNE DRAGON, studerende tot Douay, zoon van wijlen ROBERT DRAGON die zijn testament op 14 april 1567 voor notaris HENRICK VAN UFFELE maakte.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 224-225.

 
Zelfde datum.
AMBROSIUS VAN LANEN, zoon van wijlen JAN VAN LANEN en JACOBMYNE LOOMANS, oud 57, is geboren binnen de vreyheyt van Turnhout en is omstreeks 30 jaar geleden te Antwerpen gehuwd met APOLONIE VEKEMANS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 454, 454v, 461v.

 
Zelfde datum.
JAN CRIECKE bezit gronden te Aerselaer.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 455.

 
Zelfde datum.
PAUWELS GODEVAERTS, geboren van Diest, heeft te Mechelen gewoond en woont nu al enige tijd te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 608.
 
29 juli 1589.
JAN ROO VAN UYTRECHT en zijn vrouw ANTHONIA ROELANTSdr. geven een lijfrente (wegens hun grote verdienste voor hen) aan MAGDALENA, JAN GILLISdr., weduwe van ANTHONIS SCHATZ (binnen zijn leven woonachtig tot Welle in de Kempen) en haar dochter CATLYNE SCHATZ.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 200, 200v, 214-215, 225-226.
 
31 juli 1589.
MICHIEL DE LE HOVE, MICHIELsone wijlen, de Velanchennes, maakt zijn testament, er is bezit te Valenchiennes en zijn familie wordt uitgebreid genoemd.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 570v-572.
 
1 augustus 1589.
SEBASTIAEN DE SMIDT is poorter van Antwerpen; zijn broer GUILLE DE SMIT woont te Brussel.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 290.

 
2 augustus 1589.
CLARA DE HERDE, weduwe van GABRIELS DU PONCEAU, nu gehuwd met CORNELISSE LAMBRECHTS; haar zoon wijlen ABRAHAM DU PONCEAU heeft zijn testament dd. 20 febr. 1583 gepasseerd te Cantelberge in Engelant.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 40, 40v.

 
3 augustus 1589.
JAN VAN DE BROECKE, zoon van JAN VAN DE BROECKE en CATHARINA DYCX, en zijn zuster SUSANNA, weduwe van FRANCHOIS VAN DYCKE, voor hen zelf en voor hun vader die te Loven woont samen voor 1/3 deel, dit m.b.t. het testament dd. 22 mei 1578 van LAUREYS DYCK, priester, zoon van wijlen Mr. CORNELIS DYCK en CATHARINA CNOBBURTS. Er worden nog een reeks namen genoemd, tevens is er sprake van de fundatie van een meyskens-schoolhuys te Loven (Leuven) door LAUREYS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 290-291v, zie ook 392, p. 105.   
 
Zelfde datum.
ANTHONIS HAUSCH te Ceulen bezit een huis te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 315v.

 
Zelfde datum.
EVERAERT VAN WETTEN, zoon van DIERICX VAN WETTEN en ELIZABETH(?) BERNAERTSSEN, is te Arnhem in Gelderlandt geboren en is omstreeks 12 jaar geleden te Antwerpen gehuwd met MARIE LISSEBONS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 462, 462v.

 
4 augustus 1589.
JAN DE KEYSER, zoon van PEETER DE KEYSER en CLARA VAN BEAUCHART, is te Hamme omtrent Loven geboren en ca. 29 jaar geleden te Antwerpen gehuwd met MAGDALEENE SYMONS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 464.

 
Zelfde datum.
GHISBRECHT DE CONINCK heeft volmacht, procuratie dd. 25 juni 1589 gepasseerd te Hamborch, van zijn zoon BONAVENTURA DE CONINCK; hij kwijt af JAN BEHAGELE van deel van een erfelijke rente die deze in 1578 heeft gegeven aan ELIZABETTEN BEHAGELE, deze was een nicht van BONAVENTURA en hij heeft dit deel van haar gerfd.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 572v.
 
5 augustus 1589.
LUCAS LATHOUWERS, zoon van WILLEM LATHOUWERS en MARGRIETE VERSCRIECKE, en zijn zuster ELISABETH LATHOUWERS met haar man HANS GOVAERTS verdelen de nalatenschap van hun ouders en van hun grootmoeder LYSBETTEN VAN BRANTEGHEEM, weduwe van LUCAS VERSCRIEKE; er is o.a. bezit te Aersselaer en te Beuckeleer onder Reeth.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 62, 63v.

 
7 augustus 1589.
ADOLPH DU PRETZ heeft volmacht, procuratie dd. 27 juni 1589 gepasseerd in de stad van Lonnen, van zijn vrouw MARIE DE RIDDER, dochter van JAN DE RIDDER en MARGRIET SEBRECHTS geseyt FAES, zij verkoopt samen met haar zuster JOHANNA een erfelijke rente die voortkomt uit de verkoop van een huis in 1561 door haar moeder en haar zuster ADRIANA SEBRECHTS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 95-96.

 
8 augustus 1589.
GABRIEL DE HAZE heeft in 1580 twee hoeven onder Ouwen verkregen, samen groot 70 80 bunder.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 199.

 
9 augustus 1589.
ELISABETH VAN HERT, dochter van PETER VAN HERT en MARIE VAN LEEUW, en haar man PEETER VAN THOMMEN, vervangende haar zuster HELENA VAN HERT; ze bekennen ontvangen te hebben, procuratie dd. 21 juli 1589 gepasseerd te Bruessele, het bezit van een huis. HEYLWICH VAN SCHOUT en haar man JOOSE CLOCKEREN in de naam van haar zoon GHYSBRECHT VAN HERT, canonick en scholaster te Oirschot, en ook van FRANCHOISE VAN BAEREN als momboir van haar zoon PEETEREN VAN HERT hebben in 1538 van een huis te erve gegeven aan SIMON EROS(?) en zijn vrouw ANNA VAN HERT; het huis is ELIZABET en HELENA VAN HERT van hun vader verstorven.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 183.

 
11 augustus 1589.
ANNA AERTSEN, dochter van wijlen FRANCOIS AERTSEN en CATLYNE MUIJTS, HENRICXdr., heeft in 1557 een erfenis gehad vanuit Ryckevorsele.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 208v, 229, 229v.

 
Zelfde datum.
JAN WUELMANZ heeft gerfd, blijkens het testament dd. 19 april 1569, van Heer JAN WUELMANZ die commandeur tot Bueren was. Eveneens erfgenaam was wijlen zijn broeder GOOSEN WUELMANZ en zijn vrouw GEERTKEN WILLEMS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 287-288.
 
14 augustus 1589.
JAN VAN ROOME, zoon van JAN VAN ROOME en ANNA VAN STEENE, voor zichzelf en zich ook sterk makende (procuratie dd. 2 mei 1589 gepasseerd te Lueven) voor zijn broer PAUWELSEN VAN ROOME verkoopt een erfelijke rente die SPLINTER CORNELISSEN in 1552 heeft verkocht aan PAUWELSEN VAN ROOME die men heet CORNELISSEN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 96v, 97.

 
Zelfde datum.
PEETER DE RUYTERE en zijn vrouw CATLYNE CORNELISSEN bezitten een hoeve bij Berghen op de Zoom die ze hebben gerfd van MARITGEN DIERICX DE RUYTERSdr. weduwe van JAN VAN WOUWEN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 97v, 98.
 
Zelfde datum.
CONSTANTIA HAGENS, dochter van wijlen FRANCHOIS HAGENS en GEERTRUYT BOOT, is gehuwd met JAN VAN SANTVOORT, ze resideren nu ter tijd binnen de stad Coelen. Er wordt een erfelijke rente verkocht die voortkomt uit de verkoop van een huis te Antwerpen in 1583; voorts worden nog andere erfelijke renten verkocht afkomstig van haar ouders w.o. n die in 1521 is gekocht. JAN is de oom van PEETER HELMANS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 468-469, 471, 471v.

 
Zelfde datum.
ANNA VAN DUERNE, JANSdr. wijlen, weduwe van WOLFFGANCK WOLFFAERT, verkoopt samen met ANNA VAN DUERNE, ERASMUSdr. wijlen, oud 30 jaar, aan ANTHONI VAN DUERNE hun aandeel in moelens en gronden gelegen onder de heerlyckheyt van Heyst afkomstig van haar vader resp. grootvader JANNE VAN DUERNE.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 472v, 473.  
 
Zelfde datum.
JASPAR GEOLE, zoon van wijlen ADRIAEN GEOLE en MARIE DAVIDT, is geboren te Dornicke en woont al jaren te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 473v.

 
17 augustus 1589.
AERNOUT VAN GERWEN bezit een hoeve, groot 20 bunder, te Sevendonck onder Turnhout.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 39v, 40.

 
Zelfde datum.
ABRAHAM LIBAERT en zijn vrouw GHEERTRUYDT HENRICKEN hebben de 11de van de wedemaent procuratie gepasseerd waaruit blijkt dat ze een aandeel in een hoeve te Loenhout hebben.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 99, 99v.

 
Zelfde datum.
GEERTRUYT PELLICOREN, weduwe van LOUIS DU BOIS, bezit 100 bunder land onder Willebroeck, Blaesvelt, Heffene en Heyndonck.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 158, 158v.

 
19 augustus 1589.
HANS PEETERS, zoon van ANDRIES PEETERS JANSsone, verkoopt een reeks erfelijke renten te Contick en elders afkomstig van zijn vader.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 62, 63v.

 
Zelfde datum.
CATLYNE MOORS, weduwe van OCTAVIAENS DORTONA, en haar dochter SARA PETITPAS, Mr. PEETER wijlen dochter, en gehuwd met GUILLAUME VIGNOBLE, eveneens gelastigd van haar zuster AGAR PETITPAS en haar man JAN GREGORIO tot Colen; ze verkopen een erfelijke rente die ze in 1575 hebben gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 160, 163, 163v.
 
22 augustus 1589.
CHARLES CALLANT, PEETERSsone wijlen, is gemachtigd (procuratie dd. 31 juni 1589 gepasseerd te Ryssele) van zijn vrouw DIGNE FRANS AERTSEN, PEETERSdr. wijlen, om zaken af te wikkelen inzake de nalatenschap van CORNELIS FRANS AERTS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 213v, 214, 203, 230v 259 en 398 p. 139, 139v.

 
Zelfde datum.
PAUWELS DE PRET tot Hamburch is een zoon van MICHIEL DE PRET, poorter van Antwerpen, en ELIZABETH VAN APPELTEREN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 403.

 
Zelfde datum.
JAN VAN PELCKEN, geboren tot Dansick en wonende te Antwerpen, stelt zijn broer SALOMON VAN PELCKEN aan m.b.t. de nalatenschap van JERIEMAS VAN PELCKEN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 403, 403v.

 
Zelfde datum.
PAUWELS DE PRET tot Hamburch is een zoon van MICHIEL DE PRET (poorter van Antwerpen) en ELIZABETH VAN APPELTEREN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 403.

 
Zelfde datum.
JAN VAN PELCKEN, geboren tot Dansick en wonende te Antwerpen, stelt zijn broer SALOMON VAN PELCKEN aan i.v.m. de nalatenschap van JERIEMAS VAN PELCKEN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 403, 403v.

 
25 augustus 1589.
HENRICXKEN VAN COELEN, HENRICXdr. wijlen, is gehuwd met GEERAERT MELIS, zij stelt personen te Grave aan i.v.m. de nalatenschap van haar moyen GOERTKEN en DIERICXKEN VAN COELEN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 270, 270v.

 
1 september 1589.
De kinderen van wijlen MARGRIET VAN PAESSCHEN en haar man wijlen TOUSSAM VASSAL verkopen grond onder Lechene in de byvanghe van Lyere en te Duffel welke hun moeder heeft gerfd van haar ouders HENRICK VAN PAESSCHEN en HADEWICH VAN BOMBERGHEN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 44v, 45.  
 
2 september 1589.
ANDRIES BAECK, PIETERSSEN wijlen, bezit grond in de parochie van Tempsche.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 189, 189v.

 
Zelfde datum.
JOZIJNE PAUWELS, ROMBOUTSdr., en haar man JANS CARRIDER, poorter tot Mechelen, bezitten een hoeve, groot ca. 21 bunder, gelegen onde de voochdye van Duffele die afkomstig is van haar ouders.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 84, 84v.

 
4 september 1589.
CATLYKEN CALABRE, weduwe van Mr. PEETER WASTEEL, bezit het hoff Baerlenberch (groot 25 under bosch) bij Beeteghem tussen Mechelen en Aerschot.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 475, 475v.

 
5 september 1589.
MARGRIET VAN BREEN en haar man URBAEN VAN EYNDE verkopen, procuratie dd. 28 aug. 1589 gepasseerd te Mechelen, een erfelijke rente waarvoor haar oom HENRICK VAN OBBERGEN in 1557 een huis heeft verkocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 142v-143.

 
7 september 1589.
MAGDALEENA VAN WINDERBEKE is gehuwd met MATHEENSEN VAN NEDERHOVEN, hij heeft volmacht, procuratie dd. 9 juli 1587 gepasseerd te Maseyck, van MAGDALEENA LOYS, dochter van wijlen JANS LOYS en CATHARYNE VAN
WINDERBEKE i.v.m. een erfelijke rente die bezet is op MAGDALEENA haar 1/10 deel van een hoveniersbedrijf dat toebehoordr aan FRANCHOIS VAN WINDERBEKE.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 292T-292V, zie ook 393 p. 34.

 
9 september 1589.
De Amman transporteert aan JAN VAN ROOMEN, tot betaling van achterstallige gelden van MARIA VAN DUYN, een huis in de Huidevettersstraat.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
MARGRIET DE PRIEUR, weduwe van NICLAES BERNOILLE, haar vader was JACQUES DE PRIEUR, bezat 2 hoeven gelegen te Ysner en Hamaide bij Aeth in Henegouwe.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 486v, 487.

 
Zelfde datum.
CATHARINE BALS is gehuwd met BALTHASAR BELOTH, zij laat bezit te Carigan in de omgeving van Piemont verkopen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 275v.

 
12 september 1589.
DIERIK VAN DEN WERVE verkoopt aan JACQUES DE RIDDERE een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
JAN PELGROM, zoon van wijlen FRANCHOIJS PELGROM en MARGRIET KEMP, is gehuwd met MARGRIET JANSSEN, zij hebben een zoon FRANCHOYS die tegenwoordig te Norenberch woont om zijn vaders zaken te behartigen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 487v-489, zie ook 392, p. 167.

 
Zelfde datum.
CECILIA COCX, weduwe van CORNELIS CROOCK, er is haar bezit verstorven afkomstig van haar man te Westouteren, in de parochie van Reynigem en land onder Varn Ambacht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 324v, 339v.

 
22 september 1589.
PHILIPS VAN DAME (volgens zijn procuratie dd. 28 april 1589 wonende te Rijssele, maar ondertussen te Boullogne) verkoopt een erfelijke rente die de kinderen van wilen Mr. HENRICX VANDAMME en c.s. in 1541 hebben gekocht en die hem is toegekomen in een scheiding in 1577 gepasseerd te Bruessele.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 161, 161v.

 
25 september 1589.
JAN FUERENS en zijn vrouw HENRICA SPEECKARTS verkopen aan ALONSO DE PALMA CARILLO een hofplecke, groot 111 gemeten, (die voorheen behoorde aan mevr. VAN EECKE) en een hofstede, groot 63 gemeten, (die voorheen toebehoorde aan Mr. OLIVIER OPHOOGE) beide gelegen in de parochie van Lefrnickhoecke (Leffernhoucke?). Het geld is betaald aan SUSANNA DE BIEZE (dochter van HENRICA) weduwe van ADRIAEN DE BERGAS en nu gehuwd met PEETER DE JAEN. De overdracht is geschied voor schepenen van Bergen Sint Winocx.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 347, 401, 401v.

 
26 september 1589.
JAN FERNANDEZ DE SAINCTVICTORIS verkoopt aan HELIAS HILLE en zijn vrouw PAULINE ENGELS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 september 1589.
ANTHONIS VECOLI, coopman van Luccues, resideert nu te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 199-200v.

 
28 september 1589.
MARIA FAES verklaart dat JORIS VEKEMANS een erfelijke rente heeft voldaan.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 september 1589.
HELENA SCHEUFELIN is de weduwe van MICHIELS YSEBOUT, haar dochter is SIBELLA gehuwd met EMANUEL ADRIAENSEN, haar broeder was wijlen HANS SCHEUFLIN tot Norenborch.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 231, 231v.
 
Zelfde datum.
JUDITH DOROSY, GLAUDEdr. wijlen, weduwe van JAN VAN VELDE en nu gehuwd met JANNE CLAES; in 1581 en 1582 is er een scheiding te Mechelen gepasseerd inzake de nalatenschap van haar man tussen haar en de kinderen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 304v.

 
6 oktober 1589.
CATHARINA DE COURUERES, dochter van QUMTY DE COURUERES en AGNEETE DE FRAPPE, is gehuwd met JEHAN SOFFE/ SOPHIE en haar broer LUCAS en de kinderen van MARIE DE COURUERES en MICHIEL DE LA PORTE verkopen goederen te Tournay uit de nalatenschap van hun tante: de weduwe van JEHAN FRAPPE.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 306, 306v.

 
7 oktober 1589.
AMBROSIUS KEMP, te Antwerpen, is gemachtigd, procuratie dd. 28 april 1589 gepasseerd te s-Hertogenbossche, van ARNT KEMP, GOY(V)AERTSz., en zijn vrouw HEYLWICH GIELISSEN, dochter van wijlen JANS GIELISSEN, van Mechelen, om een erfelijke rente te verkopen die haar vader in 1551 heeft gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 212.

 
Zelfde datum.
GIELIS VAN DEN BROECKE, WILLEMSz en zijn vrouw PETRONELLA VERPOORTEN, STEVENSdr. zijn inwoners van Antwerpen. Hun moeykens zijn MARGRIETE en CATHERINA VERPOORTEN, beghynen te Mechelen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 250B.

 
Zelfde datum.
JACQUES DE CLERCK heeft volmacht, procuratie dd. 10 nov. 1585 gepasseerd te Berghen Henegouwen, om al de goederen van BARBARA VAN CANTELBEKE te verkopen. Er is ook een rente bij die in 1547 door HENRICK VAN CANTELBEKE is gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 330v, 331.

 
9 oktober 1589.
JACQUES DONIUS OR FEBURE stelt zijn vrouw MARGRIET SMEERPONT aan en ook zijn schoonbroers ANTHOINE en HENRY SMEERPONT en NICOLAS DE LA HAYE en PHILIPPE BRAEN aan, allen wonende te Lille, om aldaar bezit voor hem te verkopen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 589v.
 
10 oktober 1589.
FRANCHOIS DE WOLFF bezit een hofstede in de parochie van Vlaetslaer binnen de landen van Vrynen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 408.

 
Zelfde datum.
FRANCHOIS DE WOLFF bezit een hofstede in de parochie van Vlaetslaer binnen de landen van Vryen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 408.

 
11 oktober 1589.
MERTEN CLORIBUS, te Brugge, heeft getrokken van DAVID SCHOLIER de som van 1000 ducaten om tot Sivilien bij zijn broeder JAN FLORIDO betaald te worden aan HENRICK HOONS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 332.

 
14 oktober 1589.
LAMBRECHT DE BOCK en zijn vrouw ADRIANE GHYSELSdr. verkopen land te Bouggenhout dat hun is verstorven van haar zuster BRIGITTA GHYSELS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 343.

 
Zelfde datum.
LAMBRECHT DE BOCK en zijn vrouw ADRIANE GHYSELS verkopen land te Bouggenhout dat hun verstorven is van haar zuster BRIGITTA GHYSELS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 343.

 
15 oktober 1589.
JOACHIM VAN GHELE, zoon van JOACHUMS, geboren van Diest in Brabant, en JAN COUCKE, zoon van GILLIS, geboren van Rousselaere in Vlaenderen, hebben de koopmanschappen die ze hebben gehad afgerekend.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 335, 336v.

 
Zelfde datum.
JOACHIM VAN GHELE, JOACHUMSzoon, geboren van Diest in Brabant, en JAN COUCKE, GILLISzoon, geboren van Rousselaere in Vlaenderen, hebben de koopmanschappen die ze hebben gehad afgerekend.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 335-336v.

 
20 oktober 1586.
PIETER VAN KEERBERGEN, PIETERSEN wijlen, geboren van Arschot, stelt zijn moeder LYNTKEN VISSENAQUEN, te Rethy aan om land bij Arschot voor hem te verkopen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 593v.
 
23 oktober 1589.
MELCHIOR en BALTHAZAR, zonen van wijlen ANTHONIS BATEN DEN CALANDERER en MARIE, zijn meer dan 10 jaar geleden voor de handel naar Ancona in Itali vertrokken, ze zijn in Turkeye geweest en nu zijn ze teruggekeerd tot Dansick in het Oostlant en tot Hollant. Hun zuster is CATLYNE BATEN gehuwd met CORNELIS DE CALANDRYE te Middelborch.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 364, 364v, 406-407.   
 
24 oktober 1589.
JAQUES MOREAU, geboren te Ath in Haynault, woont sinds 1579 te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 594.
 
26 oktober 1589.
FRANCHOIS GEUBELS, poorter van Antwerpen, woont nu te Brussel.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 365v.

 
27 oktober 1589.
De capiteyn JERONIMO DEL RIO draagt een erfelijke rente over aan zijn neve prothonotaris JAN DEL RIO welke in 1578 is gekocht door zijn oom JERONIMO DEL RIO; deze laatste heeft op 5 okt. 1587 zijn testament te Burgos gemaakt en eerst genoemde tot zijn erfgenaam benoemd.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 196, 196v.

 
Zelfde datum.
WILLEM BRAEM, WILLEMSEN wijlen, verkoopt een erfelijke rente, die hem bij een scheiding in 1586 te Breemen gepasseerd ten deel is gevallen, welke zijn grootouders WILLEM BRAEM en zijn vrouw MARGRIETEN HOMBRECHT in 1540 hebben gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 81v, 82.
 
30 oktober 1589.
De kinderen van JACOB VAN BEYEGEM en ELIZABETH VAN ROOMEN (JACQUES, CORNELIS, PAUWELS en YSABEAU) dragen (procuratie dd. 27 okt. 1589 gepasseerd te Mechelen) een erfelijke rente over aan JANNE VAN ROOME, FRANCOISSEN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 197, 197v.

 
Zelfde datum.
MERTEN VAN DEN EYNDE heeft bezit van zijn zuster MARIE gerfd, de scheiding met zijn mede-erfgenamen is te Mechelen gepasseerd.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 610.
 
8 november 1589.
ADRIAEN SEGERS is gemachtigd van zijn cousyn ADRIANE VERTEUTEN, NICLAESsone wijlen, te Swijndrecht; deze verkoopt een erfelijke rente te Antwerpen die in 1532 is gekocht door GHEERDE VERHOEVEN en zijn vrouw ANTHONIE FAES en welke in 1555 door NICLAESE VERTEUTEN is gekocht van zijn zuster BARBARA VERTEUTEN, dochter van PEETER VERTEUTEN en ANTHONIA FAES, en haar man CLAESE NOULAET.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 69v, 70.

 
Zelfde datum.
DAMEL VAN DOOLOGE, zoon van wijlen JAN VAN DOOLOGE en CATHARINA BOUWENS, LANCELOTdr., oud 26 jaar, is geboren te Bruessel; hij heeft gerf van DAMEL DE SPIT, ridder van Jerusalem.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 358-359.

 
9 november 1589.
REINIER VAN COEVORDEN, JANSzoon, oudkleerkoper, uit Antwerpen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
CIPRIANA DE RIDDER is gehuwd met AERDE LANTEWEENS(?). Haar vader JAN DE RIDDER is tot Nurenberch overleden.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 216.

 
10 november 1589.
MARGRIETE HAMERE, dochter van JAN HAMERE en CLARA GIELIS, is gehuwd met ANTHONISE LERNICX te Bruessele. Zij verklaart door haar momboiren volledig voldaan te zijn i.v.m. de nalatenschap van JAN GIELIS en zijn zoon FERNAND GIELIS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 58, 58v.

 
14 november 1589.
THOMAS BLIJLEVEN, JOANNA VAN MECHELEN en JOANNA EDELHEER verkopen aan NIKLAAS DE SMIT een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 november 1589.
HANS HOONS, muntere, (wiens moeder was CATLYNE VAN DE(R) BEKE) heeft van zijn oom PEETEREN VAN DER BEKE, ook muntere, een rente gerfd (dd. 9 augustus 1588 gepasseerd te Loeven).
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 43v, 44.

 
16 november 1589.
CORNELIS BOULY en ANDRIES DE SMIT, poorters van Antwerpen, hebben volmacht (procuratie dd. 2 nov. 1589 gepasseerd voor notaris Mr. JAAN VAN WESENBEKE, borger van Franckfort) van JACQUES BOULY en zijn vrouw ADRIAENE PEETERS (dochter van MERTENE PEETERS en MARIE VAN HARE) beide inwoners der stad van Franckfort; ze verkopen een erfelijke rente, MERTEN PEETERS heeft deze rente in 1552 als gift gekregen van JOHANNA VAN GRAEVE weduwe van CORNELIS ADRIAENS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 253, 253v.

 
Zelfde datum.
REYNIER VAN HERFT en zijn vrouw SARA DE HERTOGHE verkopen de helft van een huis te Maestricht afkomstig van wijlen zijn ouders en wijlen zijn broeder SYMON en waarvan de andere helft toebehoort aan zijn broeder JANNE VAN HERFT.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 292v, 293.

 
Zelfde datum.
JACQUES VERHULT, ADAMSsone wijlen, coopman van Antwerpen, nu wonende te Londen, verkoopt zijn aandeel in een huis te Antwerpen aan FRANCHOIS SPIERINCX en ANTHOINE LEMPEREUR, inwoners van Couloigne.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 142, 142v.

 
10 december 1589.
ABRAHAM BRUYLEMANS, jg. en caffawercker van Antwerpen, tr. te Delft met MARTYNTGE VAN WAESBERGE, jd. te Rotterdam. Als weduwnaar tr. hij te Delft 21-02-1593 met MEYNSKEN ANSEN, weduwe van ADRIAEN BROUWERS, van Naerden.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
16 en 17 november 1589.
GUILLAUME BRUYNINCX, zoon van wijlen Mr. ANTHONIS BRUYNINCX en wijlen MARIE MAES, en zijn zuster EMERENTIANA BRUYNINCX en Mr. ANTHONISE BRUYNINCX, priester te s-Hertogenbossche, i.z. de verantwoording van de nalatenschap van hun broeder Mr. THOMASE BRUYNINCX (zijn weduwe is CECILIA VAN BUREN, nu gehuwd met JANNEZ COEN) op 17 mei 1589 te Loeven gepasseerd.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 203v-204v, 280v, 281.
 
24 november 1589.
MARIE PYPELINCX, weduwe van Mr. JAN RUBBENS, heeft met haar vier kinderen in de jaren 1577-1585 te Colen gewoond; zij is ca. negen maanden geleden met drie van haar kinderen te Antwerpen komen wonen, de oudste zoon JAN BAPTISTA is 3,5 jaar geleden nan Itali vertrokken.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 585, zie ook 373, p. 355.
 
28 november 1589.
JAN DE LATERNA, van Piemont, resideert nu te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 585, 585v.
 
29 november 1589.
DIRCK CLAESEN DE HAEN, zoon van wijlen CLAES DE HAEN en ANNA CLAESdr., te Breda verkoopt zijn deel van een hoeve te Arendonk, welke hem is verstorven van zijn ouders, aan WILLEM GOORTSEN, coopman van Waelwyck, nu wonende te sHertogenbossche.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 255v.
 
Zelfde datum.
NICASIUS en JAN VAN DER MOTEN, GILLISsonen, te Antwerpen, verkopen aan HENRICKEN VAN CUERINGHEN, poorter tot s-Hertogenbossche, hun deel in de nalatenschap van POTTER PETERS, spellewever, volgens diens testament dd. 8 maart 1587 gepasseerd te s-Hertogenbossche.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 131.

 
5 december 1589.
APPOLONIA PELS, weduwe van ANTHONIS DE KEYSER, verkoopt, procuratie dd. 26 okt. 1589 gepasseerd te Coelen, haar gerechtigheid in een huis (dat haar man in 1542 heeft gekocht) aan EDUWART PELS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 205v, 206.

 
9 december 1589.
JOOS BOEL, zoon van wijlen AUGUSTYN BOEL en MARGRIET RUETENS, stelt zijn vrouw MARGRIET GENTIUS en verder personen te Bruessele aan i.v.m. de nalatenschap van zijn ouders; er is ook een huis te Bruessele.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 382.
 
11 december 1589.
JAN VERHELLEWEGHEN, poorter van Antwerpen, is gehuwd met MARTYNE DE WEERT; hij heeft bezit in de parochie van Lede in het land van Aelst en te Voorde.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 316, 317.

 
Zelfde datum.
WILLEM SMET, JANSSEN, is geboren van Vraesem in de lande van Waes en staat goed bekend.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 341v.

 
12 december 1589.
ANDRIES VERSTICHELT te Pulle en JANNEN DE BIE (BYE) te Santhoven met het recht geleverd te Broechem en Oelegem als momboiren van de kinderen van wijlen ADRIAENS SAEFFTINCX (SAECHTENS) en CATLYNE DE BIE; er wordt grond verkocht te Wommelgem en Oelegem welke de ouders in 1577 hebben gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 239, 239v, 248, 248v.

 
Zelfde datum.
CATHERYNE GILLIS, dochter van ADRIAEN GILLIS en JOHANNA STEGHEMANS, welke een dochter was van GOEBEL STEGEMANS en ELIZABETTEN WOLFFAERTS, weduwe van doctoris PETY PECKY heeft procuratie dd. 1 aug. 1589 gepasseerd te Mechelen inzake de nalatenschap van haar grootouders voornoemd. Reeds in 1498 heeft GOEBEL bezit verworven; er zijn een reeks erfgenamen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 130, 133-141v.

 
13 december 1589.
GIELIS VAN BON, FRANCHOISsone wijlen, nu wonende te Brugge, verkoopt de helft van een erf te Schelle welk in 1571 is gekocht door zijn oom LENAERT VAN BON en zijn vrouw MARGRIET HALLEMANS en dat hij heeft gerfd van diens zoon HANZEN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 178, 178v.

 
29 december 1589.
WOUTER SMIT, zoon van WOUTER SMIT en ELISABETH HULSHOUT, wonende te Oeleghem, verkoopt twee 1/5 delen in twee hoveniersbedrijven (afkomstig van zijn ouders) aan PEETEREN SMIT en zijn vrouw CATLYENEN VAN DOERNE wonende te Doerne.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 38v.

 
Niet gedateerd, wel 1589.
MARIE VAN DEN HOVE, dochter van MERTEN VAN DEN HOVE en JOHANNA DE HONT, is gehuwd met JACQUES POTTUERS en heeft volmacht, procuratie dd. 15 febr. 1589 gepasseerd te Aerschot, van haar broer JACQUES VAN HOVE; hij verkoopt aan zijn zuster ELISABETH VAN HOVE en haar man JAN NERINCX enige huizen die hem bij scheiding, in 1584 te Antwerpen gepasseerd, zijn toegekomen van zijn grootvader JACOB DE HONT al(ia)s THONIS en die in 1504 en 1522 zijn gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 53v, 54, zie ook 397, p. 203v, 206 en 398, p. 8v, 68, 68v.

 
Niet gedateerd, wel 1589.
LYSBETH VAN SCHUERE heeft op 14 nov. 1389 verkocht aan LYSBETTEN HENDRICX, BOYAERTSdr., een gendtmudden rogh erfelijk bezet op land dat zij hield van KAREL VAN ELST liggende in den Gaveren binnen de heerlijkheid van Beveren.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 185.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
Wijlen GHEERAERT VAN BAERLE en zijn vrouw wijlen JOHANNA VAN BUYTEN bezaten o.a. grond bij Breda, Gilse, Wechelsande en eveneens een reeks verspreid liggende erfelijke renten.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 317-318v, 329-332, 387v.

 
Niet gedateerd, wel 1589.
BARBARA VAN ROSSEM (dochter van GIELIS VAN ROSSEM en GEERTRUYT VAN LIERE, dezen zijn omtrent 24 jaar geleden zijn begraven in de Sint Goedele kerk te Bruessel) is weduwe van wijlen MATHEUS TRAPEKIERS bij wie ze ongeveer 23 jaar geleden een dochter MARGRIETE kreeg, ze woonde in de Steenwech te Bruessele.
Vermoedelijk hebben FLORIS BOEL, PETRENELLA VAN OOST en haar man JOOS DOOLEYE en BARBARA VAN DER MEULEN en haar man ERDAM HAELAERT ook te Bruessele gewoond.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 358, 358v

 
Niet gedateerd, wel 1589.
MARGRIETE COLIBRANTS en c.s. hebben op 5 okt. 1454 een erfelijke rente verkocht van 25 Overlantsche Chorvorst Rinsguldens, met als onderpand een hoeve genaamd Den Belram, groot bunder, gelegen te Mortsele, aan MARGRIETE en LYSBET BACHELIERS, CATLYNEN BOOTS en haar man SIMON VAN COUWERT en JANNEN BODE PEETERS als erfgenamen van HENRICX COLIBRANTS. 
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 115v.

 
Niet gedateerd, wel 1589.
PETER VAN CAMPEN, zoon van wijlen PEETER VAN CAMPEN en ELIZABET VAN LOOKE, heeft bezit te Reeth welke deels afkomstig is van zijn ouders.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 223v, 224.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
ANTHONIS SPEECK en zijn vrouw MARIE MOONS, inwoners van Antwerpen, bezitten o.a. een huis en bleeckerie te Vilvoorden dat zij in 1573 hebben gekocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 278-281.

 
Niet gedateerd, wel 1589.
Joncker JASPAR PEETER dict PERIS, is de zoon van CORNELIS en MARGARETA VAN ROYE. Zijn vader, die schouteth te Moerstraten was, is in 1563 binnen Wouwe bij Bergen op Zoom vermoord.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 501.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
BOUDEWIJN BARDOEL heeft volmacht, procuratie dd. 6 maart 1586 gepasseerd te Empden, van zijn broeder FRANCHOYS DE GRAMONT, wednr. van wijlen JOZYNA VAN BORCHT (ovl. 28-01-1589 te Empden), haar nalatenschap wordt geregeld; zij is de moeder van ADAM, NICLAES en MARGRIET VERJUIS, NICLAESkinderen, en van CATHARINA GRAMONT.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 289-291v, 323-324, zie ook 386 p. 135.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
PHILIPS LE FOISTRE geeft zijn zoon ABRAHAM diverse erfelijke renten: een aantal te Tempsich w.o. n afkomstig van zijn eerste vrouw CORNELIA BOUWENS, te Bergenhenegouwe, te Bruelle bij Doornick.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 400.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
NICLAES VAN ERP, hem houdende tot Hamborch, geeft volgens procuratie dd. 23 maart lestleden gepasseerd te Franckfort, zijn zoon HENRICK 2huizen te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 305-307v.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
Op 12 januari 1377 en 25 juni 1378 zijn door JAN VAN WESEL, WILLEMSsone, van Wesele, voor schepenen van Antwerpen twee erfelijke renten, groot resp. 7 en 8 gouden Vranckrycxe schilden, verkocht aan MICHIELE, sone wijlen JANS VALCKENEER, van Meere, met als onderpand een aert die men heet de Broechems beempde, groot ca. 9 bunder, gelegen tot sGravenwesele.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 575v, 576.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
PEETER HAECK en zijn vrouw CATLYNE HEMS verkopen een erfelijke rente die haar moeder wijlen MARGRIET HEYMANS (gehuwd met AERT STORM) heeft verkregen voor schepenen en meyer van Sinte Geertruyden Machelen van CATLYNE HEYMANS en haar man PEETER GOOSSENS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 617v, 618.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
Op 25 april 1466 heeft COSTEN VAN DER HEYDEN een block lant geheten de Broeckhoff gelegen binnen Hoboken verkocht aan JANNEN CLAUS die men heet JAN PAUWELS en zijn vrouw MARGRIETEN SMOELENEREN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 147.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
Op 16 april 1418 heeft JAN VAN W.(?) een huis te Hoboken verkocht aan OLIEVIEREN PULLEMAN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 147.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
JAN VAN SICHENE en zijn vrouw CATLYNE BAKELMANS bezitten grond in het quartier van Meerbeke.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 384, 384v.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
Op 17 nov. 1446 heeft BARBELEN VAN WESELE en haar man JANNE VAN VEERTRYC een stuk erf binnen Eeckeren aan PETER VAN ZANDE verkocht.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 136v.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
Op de 13e van de Oogstmaent 1479 heeft ARNOULT VAN YPER, JANNEN, van Yper, verkocht aan zijn broer REYMEN VAN YPER een huis met hove en grond (ca. 7 bunder) gelegen te Berenschot in ruil voor een erfelijke rente.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 187v.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
GOEDELEVAN GOCH, weduwe van HANS FYENS, nu gehuwd met MARTEN JANS geeft volmacht om haar helft van bezittingen gelegen te Nimmegen, afkomstig van haar vader, te verkopen. De andere helft behoort aan haar schoonmoeder GEERTKEN HEEICX/ HENERICX.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 238v.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
JOHANNA VAN DOOSSELAER is gehuwd met JAN DE COSTER, LUEMENSz., zij verkoopt een stuk land in de parochie van Lokeren.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 254.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
Joncker CHARLES VAN MALE heeft bezit te Rysele.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 292G, 292Gv.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
HENRICK VAN ASSELIERS woont te Duway; wijlen zijn vader Mr. JAN VAN ASSELIERS woonde evenals zijn broer en zusters te Antwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 274v, 275.
 
Niet gedateerd, wel 1589.
MARIE KEYSERS en haar man RIGO DE WESELE worden genoemd i.v.m. processen te Parijs en Lyons.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 65v, 66.

 
COENRAET BECKER, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1589 f 124.
 
PEETER CORNELISSE, chirurgijn & gezworen pestmeester.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1589 f 379.
 
PEETER VAN STYLE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1589 f 62vo.
 
JAN VERHOEVEN, deken der chirurgyns.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1589 f 62vo.
 
Personen genoemd i.v.m. de beeldende kunst in 1589:
CORNELIS NOUTS, schilder, en zijn vrouw CATLYNEN MANNAERTS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 77, 77v, 131, 131v.
WILLEM VAN KESSEL, schilder, zoon van JAN VAN KESSEL en GEERTRUYT TACX.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 118v.
BERNAERT DE RYCKERE, schilder.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 144-145.
HANS FUERLEGER, schilder.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 200.
DAVID REMEUS, schilder.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 352.
PAUWELS VAN OVERBEKE, schilder, 58 jaar.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 354v.
GEERART DE JODE, figuursnyder, oud ca. 72 jaar.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 354v, 392v.
PHILIPS GALLE, copersnyder, oud ca. 52 jaar.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 354v.
Wijlen JACQUES VAN WYER, coopman van schilderye, was gehuwd met CATLYNE GOETKINT.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 354v.
Mr. JAN VAN DEN BOSSCHE, schilder, oud ca. 46 jaar.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 370v.
ABRAHAM GRAPHEUS, schilder, oud ca. 44 jaar.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 370v.
FRANCOIS PREVOST, coopman van schilderye.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 390v, 392v.
YSA WILLEMS, schilder, is gehuwd met CECILIA BOOTS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, 606, 606v.
ADRIANE HUYS, schilder, is gehuwd met MARIE GOESSEN (1552).
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 126.
MERTEN PEETERS, schilder, is gehuwd met MARIE JANSdr. (1564).
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 163v.
CORNELISE DE WALE, schilder, is gehuwd met DIGNE BYNS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 398, p. 218v, 219, zie ook 399, p. 152.
 
- 1590 -
 
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
FERDINANDO PAIX.
AMBROSIUS MONGARDA.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JORIS BOREY.
MELCHIOR AERENTS.
Aalmoezeniers:
GABRIEL LANGAERT.
PEETER VAN GOES.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
13 januari 1590.
De erfgenamen van FRANS VAN DEN CRUYCE, CLARA SNELLINCX en haar kinderen, behouden van JOOS VAN DEN CRUYCE, ANSELMO VAN DEN CRUYCE en JAN VAN DEN HOVE verdelen de goederen van de vennootschap VAN DEN CRUYCE-VAN HOVE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 januari 1590.
GERARD VAN DER DELFT verklaart dat zijn vader GIJSBRECHT de erfenissen van zijn moeder BARBARA NEUSMANS en van zijn broer en zuster uitstekend had bestuurd en verdeeld.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 januari 1590.
ANDRIES SIMONS en zijn vrouw SUZANNA DE LAET lieten DIEGO PARDO toe een erfelijke rente te kwijten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 april 1590.
ENGELBERT DE VRIESE, FRANCHOISsone, apteker, afkomstig van Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 april 1590.
Wegens vertoef legt JOHANNA DE SEVILLA beslag op een huis in het Kipdorp, van JAN DE PALMA, haar echtgenoot.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 mei 1590.
MARGARETHA REM, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met PIETER BAECK, jm. en goudsmid.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
4 mei 1590.
EVA (YFFGEN) MELDERS, jd. van Antwerpen, wonend te Leiden, ondertr. te Delft met JAN GERRYTSz. jg en speldemaecker te Leiden.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
8 mei 1590.
BEATRIX RAET verkoopt aan ALONSO DE PALMA CARRILLO een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 mei 1590.
MARIA VAN DER BORCHT en haar kinderen, behouden van WILLEM VAN IMMERSEEL, verkopen aan JACQUES DE SANCTECRUZ een huis o.a. bepand door LENART REYNTKENS en FRANS YSEBOUTS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 mei 1590.
Vidimus van een Schepenbrief dd. 12 juni 1581:
ANNA en BEATRIX RAET verkoopt aan GILLIS RAET en zijn vrouw ANNA VAN ERP een hof met negentien huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
25 mei 1590.
De kinderen van AART VAN HERTSBEKE verkopen aan MELCHIOR VAN HERTSBEKE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 juni 1590.
Vidimus van een Schepenbrief dd. 28 juli 1565:
De zilversmid ADRIAAN TYMERMANS transporteert aan zijn broer JAN een erfelijke rente op een huis reeds bepand door JAN TYMMERMANS, junior.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 juni 1590.
ANNA VAN MECHELEN, weduwe van ADRIAEN VAN STAEY, van Antwerpen, tr. te Delft met JAN JANSz. jg. en schoenmaker.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
8 juli 1590.
Mr. JAN HARTSz., chirurgyn van Antwerpen, tr. te Delft met JANNETGE SIMONS, weduwe van FLORIS THUENISz., wonend te Oosthuyzen bij Amsterdam.
Bron: DTB, arch. Delft. 
 
19 augustus 1590.
EMMERENTIE JOCHEMS, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met PIETER TAKET, jg. van Den Haag.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
28 september 1590.
JACQUES DOMIS, FRANQOISzoon, zilversmid, uit Bergen op Zoom.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
16 oktober 1590.
MARCUS DUVOLT, weduwnaar en juwelier van Antwerpen, wonend te Amsterdam, tr. te Delft met SARA VAN TIELT, jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
15 november 1590.
JAN VAN BLOYS, LAMBRECHTSzoon, koopman, uit Roosendaal.
(26 febr. 1536: SEBASTIAAN VAN BELOYS, JANSzoon, uit Hoeven bij Breda, bron: Ned. Leeuw 1949, 1960).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
16 november 1590.
CLARA MONCKAERTS verkoopt aan JAAK LE THIERY een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 november 1590.
YFGEN DE WIT, van Antwerpen, weduwe van HANS VAN BEKE, wonend te Delft, tr. te Delft met ANDRIES PIETERSz. jg. en bakker van Antwerpen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
20 december 1590.
JOHANNA VANDEN SCHORE, weduwe van JACQUES BRAEM, riembeslager, wil met haar dochters ELISABETH, GEERTRUYT en MARGRIETE (BRAEMS), de nalatenschap regelen. De monboiren LENAERT VERSTEGEN en ROMBOUT VANDEN SCHORE gaan akkoord. De 3e momboir HANS VASSEUR, niet.
Bron: Requestboek 1590-91, fol. 127 en A.A.B. Deel 24, blz. 243-44.
 
30 december 1590.
FRANS PIETERS VAN HURCK, laeckenbereyder van Antwerpen, tr. te Delft met GRIETGE PAUWELS.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
CORNELIS SILVIUS, medecyn & chirurgyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1590 f 233.
 
LEGIER SERAEN, van Oosterhout, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1590 f 233.
 
SERVAES SWINNEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1590 f 225.
 
- 1591 -
 
Misdadigheid 1591-1594.
Uit de rekeningen van de Schout HENDRIK tSERAERTS:
NICLAES DE BRABANDER wordt bestraft om vlees te hebben verkocht op ongeoorloofde dagen en plaatsen.
Van dat NICLAES CHEYS hem vervoorderd had te spreken deze seditieuse en schandaleuse woorden: De Turk heeft beter geloof dan wij, want hij gelooft in God en ontsteekt geen kaarsen voor houten en stenen beelden, &c.
Dierenmishandeling door HANS CELIS; een zeehond gedood en moet daarom voor een nieuwe zorgen.
Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 396.
 
3 februari 1591.
ADRIAEN GIELISz., jg. en bouraetwercker van Antwerpen, tr. te Delft met MAERTGEN CLAES.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
3 maart 1591.
GRIETGEN HEYNDRICX, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met ARENT JANS, jg. en droochscheerder van Vurssen in Brabant, wonend te Delft.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
10 maart 1591.
ADRIAENTGE JANSdr., jd. van Antwerpen, tr. te Delft met PIETER ANDRIESz., jg. en kleermaker van Geertruidenberg.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
3 april 1591.
JAN BOULAERTS ratificeert de koop van een huis en transporteert aan ADRIANA BARON een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 april 1591.
MARGARETHA PRUYNEN, weduwe van PHILIPS ASTELIERS, van Antwerpen en wonend te Vlissingen, tr. te Delft met BARTELMEEUS BOELMAN, weduwnaar van Reval in Liefflant.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
20 april 1591.
JAN DEMAREZ verkoopt aan PETER DEMAREZ een huis dat o.a. belast is door de erfgenamen van JOSYNE CARLOIS, deze van JAN VAN BORNE, PETER en CATHARINA DIJCKSTRATE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 april 1591.
SARA DE WACHTER, RUTGERdr., van Antwerpen, tr. te Frankenthal met PIETER EDUWART, JOOSz.
Kinderen:
1.  HANS                              geb. 22-02-1592
2.  ALEXANDER                geb. 18-01-1596
3.  REBECCA                      geb. 06-05-1599
4.  ELISABETH                   geb. 29-11-1601
5.  PETRONELLA               geb. 05-02-1604
6.  SARA                                geb. 16-02-1606
7.  CATHARINA                  geb. 03-04-1608
8.  JOANNES PHILIPPUS  geb. 06-05-1610 
Bron: Vlaamse Stam, 1968, p. 159.
 
28 april 1591.
AERT VAN PRUYSSEN, jg. en cousmaecker van Antwerpen, tr. te Delft met LYNTGE GOVAERTS, jd. van Lier.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
1 mei 1591.
JAN JANSz. jg. en passementwercker van Antwerpen, wonend te Den Haag, tr. te Delft met ANNETGE JOCHEMS, jd van Calcar.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
5 mei 1591.
LYNTGE JACOBSdr., jd. van Antwerpen, wonend te Delft, tr. te Delft met WOUTER STEVENSz. jg. en brouwersknecht uit den lande van Cleeff.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
11 mei 1591.
ADRIAEN BROERS kocht van PEETER VANDEN BERGHE een ledig erf en bouwde daarop. Nu blijkt er een rente op te staan van BARTHOLOMEEUS DE VITER.
Bron: Requestboek 1590-91, fol. 231v en A.A.B. Deel 24, blz. 245.
 
24 mei 1591.
De zonen van JAN VAN STEENWINCKEL bekrachtigen het akkoord van deze met JERONIMO SCHORZA over de verkoop van een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 juni 1591.
WILLEM DYCK verkoopt aan zijn broer ADRIAAN een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 juni 1591.
BALTHASAR DE MOUCHERON, weduwnaar en coopman van Antwerpen, wonend te Middelburg, tr. in de Waalse Kerk te Delft met ELISABETH BERWOUDTS, jd. van Crompvliet.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
18 juli 1591.
FRANCHOIS VAN ASTEN, weduwnaar van Antwerpen, houtzager te Dordrecht, tr. te Delft met TOONTGEN MARTENS.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
20 juli 1591.
Vidimus van een Schepenbrief dd. 11 oktober 1585, waaruit blijkt dat MARIA en JOOS RAYE, evenals EMONDE DOPPEGIETERE aan HANS VAN ZOUWEN en zijn vrouw MARGARETA BOSSCHAERT een huis hebben overgedragen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
JAN JANSz. DE BOOT, cousmaecker van Antwerpen, wonend te Dordrecht, ondertr. te Delft met CATELYNE JANS, van Bergen op Zoom, mede wonend te Dordrecht.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
Zelfde datum.
ADRIAEN LOOVERS, jg. en knoopmaecker van Antwerpen, tr. te Delft met KATELYNE VAN VELTEM, mede van Antwerpen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
21 juli 1591.
LYNTGE MARTENS,van Antwerpen, weduwe van snyder JAN WILLEMSz. tr. te Delft met ADRIAEN CORNELISz. jg. en lyndrayer.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
17 augustus 1591.
FRANCHOYS VAN WINGEN, Ridder van Jerusalem, wordt door Capiteyn Mr. JOOS DE WEERT lastiggevallen om wacht te houden. Vindt zichzelf daar te oud voor.
Bron: Requestboek 1591-92, fol. 42 en A.A.B. Deel 24, blz. 246.
 
18 augustus 1591.
LYSBETH FRANCKSX, jd. van Antwerpen, wonend te Amsterdam, tr. te Delft met ADRIAEN GOETVRIENT, jg. en tapissier van Engyene.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
22 augustus 1591.
MARIA GHIJSBRECHTS legt beslag op div. renten op de stad, nu in het bezit van JAN VAN BERCHT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 september 1591.
FRANCHOIS HAECK, jg. en haeckmaecker van Antwerpen, tr. te Delft met TANNEKEN GHYSBRECHTS, jd. van Antwerpen.
Bron: DTB, arch. Antwerpen.
 
10 september 1591.
Op verzoek van JOOS WISMAN en zijn vrouw LUCRETIA ANTHONIE verkoopt de Amman een rente door CHARLES DE CARONDELET verkocht. WILLEM THIELEMANS koopt ze.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 oktober 1591.
Het gerecht van de stad Hamburg wil JOHANNA VAN ROYEN, weduwe wijlen JAQUES BAUDET, dagen, in het proces tegen BARTHOLOMEO PELLETIER.
De stad Antwerpen verwerpt dit, omdat het in strijd is met de privilegien van Brabant en bovendien, dat de voors. weduwe des voors. JAQUES BOUDET ons heeft verclaert ende aengegeven dat zy het sterfhuys haers voors. mans heeft gerepudieert ende haer alsoe de schulden desselfs niet aen en draecht, ende dat daeromme de voors. PELLETIER niet en is gefundeert te procederen by arreste op alsulcke gedeelte vande goeden als haer van wylen MICHIEL MAEGNAERT, haren oom, is aengestorven.
Bron: De verzameling Espistolae publicae van Bochius 1586-1605.
          A.A.B. Deel 17, blz. 4-6.  
 
27 oktober 1591.
FANNEKEN JANS, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met WILLEM CORNELISz. jg. en lakenarbeider.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
10 november 1591.
LAUREYS DE BOCK, caffawercker van Antwerpen, tr. te Delft met NEELTGE STEVENS jd. van Antwerpen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
17 november 1591.
LYNTGE JANS, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met POUWELS MAYCKX, jg. en knoopmaker van Antwerpen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
22 november 1591.
PHILIPS VAN URSSELE transporteert aan ANDRIES VAN BREUSEGHEM een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
LODEWYK BREDENSTEYN, chirugijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1591 f 139.
 
JACQUES COIGNET, medecyn & chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1591 f 61, 1609 f 223.
 
JAN DESPONTYN, apotheker.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1591 f 329, 1602 f 136.
 
BALTHASAR DE MOERMEESTER, apothecaris te Gent.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1591 f 317.
 
- 1592 -
 
BLASIUS DE BESAR = Buitenburgemeester.
GILLIS GERARDI = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
ROGIER CLARISSE.
PEETER VAN TRIEST.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
ARTUS VAN VISSENAKEN.
JORIS VANDER MOEREN.
Aalmoezeniers:
PEETER DAEMS.
ANDRIES MERTENS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
1 januari 1592.
Personeel van de Admiraliteit te Antwerpen:
PIERRE OPMER, fiscal de ladite armee.
Raadgevers:
Dr. JOACHIM AUXONIUS, JACQUES FICQUE, Dr. LUCAS OPMER, PIETER HESSELS, JOACHIM BUTQUENS en JACQUES MUYTINCQ.
REYNIER FLORIS GOUDA, greffier.
FRANCHOIS BLOCQLANDT, huyssier.
DIEGO DE PERALTA, faisant l office de pennincqmestre.
NICOLAS TOUBAUT, assistent en l office de la plume.
MICHIEL FOURLAUX, garde de munitions.
LAURENS BELLENS, son assistent.
Mr. MATHEEUS CORNELISSEN, chirurgijn.
HENRI CORNELISSEN, Mr. timmerman.
JOOS FRANSSEN, faiseur de blocqz et pollees.
Servans en la fabricque:
JAN COUCQUE, HENRY ROLL en NICOLAS ROBBELAER.
Stuurlieden:
JEHAN BAPTISTE DE VALLADOLIT en FRANCISCO DELA VILLA.
Capitaines servans sans batteaux:
REYNIER FRANCEN, ADRIAEN WILLEMS BEREEN, CORNELIS THILMANS, PIETER MATHYSS, VOLCQUER JACOBSS. ROL, CORNELIS PALINCQ, ADRIAS JACOPSS. COCQ, GUILLAUME CONRARTZ, PIERRE CLAESSENS en MIGUEL JANSSEN DEBOS.
Bron: Antwerpsch ArchievenBlad, Deel 37, blz. 313.
 
17 januari 1592.
SUSANNA FERNANDUS, weduwe van GUILLEAUME SAMPSON, van Antwerpen, tr. te Delft met HEYNDRICK FRANSz.. weduwnaar en kuiper.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
20 januari 1592.
Waarschuwing van de Magistraat van Antwerpen aan de stad Dendermonde:
Alsoo tonser kennisse gecomen is dat sekeren persoon genaempt ANTHONI VANDEN DRIESSCHE, van hier overlancx geleden metter woonste vertrocken is ende nedergeslagen binnen Uwer stede aldaer, soo heeft ons goetgedocht dat sy goede toesicht willen nemen op syne actien ende conversatie, mitsdyen wy denselven syn kennende voor een moetwillich ende factieux persoon ende van ongerusten leven, &c.
Bron: De verzameling Espistolae publicae van Bochius 1586-1605.
          A.A.B. Deel 17, blz. 24.
 
Zelfde datum.
Vidimus van een Schepenbrief dd. 20 juli 1564:
ANNA VAN MIERLAER verkoopt aan haar neef WILLEM DE SUCCA een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 januari 1592.
LOEWYS PIETERSz. VAN DER HOEVEN, jg. en lindtwercker van Antwerpen, tr. te Delft met PLEUNTGE WILLEMS, jd. van Wacken in Vlaanderen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
5 april 1592.
TOBIAS GILLISz. jg. en cooperslager van Antwerpen, tr. te Delft met TRYNTGE JACOBS jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
22 april 1592.
AERT HEYNDRICKSz. jg. en nastelyckmaecker van Antwerpen, tr. te Delft met MAGDALENA JANS, weduwe van JAN MICHIELS, van Mechelen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
26 april 1592.
CORNELIS CORNELISz. jg. en ballemaecker van Bueren bij Antwerpen, tr. te Delft met INGELTJE ADRIAENS, jd. van Tilburg.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
16 mei 1592.
ANNA VAN WOLFSWINCKEL geeft volmacht aan JERONIUS VAN HAMME en DAMIAAN DE NOTARII om een rente over te maken aan GILLIS VAN WOLFSWINCKEL.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 mei 1592.
ELYSABETH VAN BOLLANDT, jd. van Antwerpen, wonend te Middelburg, tr. te Delft met ROCHUS GERRITSz. jg. en schipper.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
6 juli 1592.
JAN BASTIAENSz. jg. en schrijnwercker van Antwerpen, tr. te Delft met TRYN JACOBS, weduwe van WILLEM ROCHUSz.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
12 juli 1592.
MARTEN CORNELISz. van omtrent Antwerpen, jg. en schoenmaker, tr. te Delft met MARITGE ADRIAENS, weduwe van schoenmaker CORNELIS JANSz.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
16 juli 1592.
PHILIPPOTE TREVEREZ verkoopt aan ISABELLA VAN OLMEN, ten behoeve van haar zoon JAN ROECKOCX, een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 juli 1592.
POUWELS JANSz. BERCKMAN, jg. en pottebacker van Antwerpen, tr. te Delft met MARITGE WILLEMS.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
23 augustus 1592.
SUSANNA SEDAENS, jd. van Antwerpen, wonend te Den Haag, tr. te Delft met JERONIMUS FRAETSEN, jg. van Breda, wonend te Den Haag.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
27 augustus 1592.
De Amman transporteert aan GOMMAAR BRAECKMANS, ten bate van JAN BEELAERT, twee huizen, reeds onderpand voor de erfgenamen van Juffrouw KEMPS, deze van ANDRIES ADRIAENSSEN, JAN VAN SCHOOTEN, de erfgenamen van JAN VAN MIDDELDONCK, JAN ADRIAAN BOUWENS en JAN BRUGGEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 september 1592.
HANS DWINT, jg. en spiesmaecker van Antwerpen, tr. te Delft met NEELTGE LAMBRECHTS VAN DEN OUDENBORCH, weduwe van CLAES WOUTERSz. van Breda.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
20 september 1592.
AGNIETE DE LESPINE, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met Mr. JASON VAN LANGEMERSCH, weduwnaar en rector van de grote schole te Delft.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
2 oktober 1592.
JAN VAN BAERLE, HUGENzoon, advocaat, uit Breda.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 oktober 1592.
CATALINA MATHEEUS, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met DANIEL MILAN, jg. en boraetwercker.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
Zelfde datum.
GYSBRECHT PIETERSz., jg. en moutmaecker van Antwerpen, wonend te Delft in de brouwerije De Hamer, tr. te Delft met AEFFGEN CORNELIS jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
18 oktober 1592.
ADRIAEN THOMASz. (THOENEMANS), van Antwerpen, tr. te Delft met HEYLTGE VAN EMMERSEEL, weduwe van CORNELIS THOMASz., van Turnhout, wonend te Rotterdam.
Bron: DTB, arch. Delft. 
 
5 november 1592.
JAN VAN SOUWEN bezet twee renten op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 november 1592.
CORNELIS PIETERSz., kuiper van Antwerpen, tr. te Delft met HAESGEN  CORNELIS jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
6 december 1592.
WILLEM JANSz., weduwnaar en lantarenmaecker van Antwerpen, tr. te Delft met JANNEKEN ROGIER, jd. van omtrent Cortryk.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
BENEDICTUS RUTTEN, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1592 f 60, 1594 f 98, 1595 f 150, 174, 1596 f 165, 420, 1597 f 88vo, en vele anderen.
 
- 1593 -
 
BLASIUS DE BESAR = Buitenburgemeester.
GILLIS GERARDI = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
Mr. ROMBOUT VERDONCK.
DIRCK LEYDECKER.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
CAREL DE TAXIS.
JOOS VAN SURCK.
Aalmoezeniers:
FRANCOIS DONCKER.
FERDINAND HELMAN.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
29 januari 1593.
GILLIS CLEMENT, passementwerker, uit Meyry(?) =Tournay?
Verm. zoon van NICOLAAS GILLISz. CLEMENT, geb. Tournay, sajetwerker, die via Antwerpen naar Middelburg ging, Ned. Leeuw 1991, kol. 158.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
14 februari 1593.
MAGDALEENTGE SEDANIS, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met JACOB HALMAN, jg. en cousmaecker van Comen in Vlaanderen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
16 maart 1593.
PETER DE BRIER verkoopt aan THOMAS AURAT een rente op een brouwerij. ADAM TYTS stelt zich borg. Het is belast ten voordele van CORNELIA VAN LILLO, JOACHIM CROL en de erfgenamen van GILLIS JOUWER.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 maart 1593.
WOUTER SCHOT, buitenpoorter.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
3 april 1593.
De Magistraat van Antwerpen aan de stad Herenthals:
Betreft het vonnisse alhier gewesen ende verworven by JAN SEGERS, als man ende momboir van MARGRIET DE VOCHT, NICLAESdochtere, tegens NICLAES MUYNDELAERS ende JAN ADRIAENSENS, &c.
Bron: De verzameling Espistolae publicae van Bochius 1586-1605.
          A.A.B. Deel 17, blz. 70.
 
25 april 1593.
HANS SANS VICTORIE, jg. en vergulder van Antwerpen, tr. te Delft met PIETERGE ROMBOUTS, jd. van Middelburg.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
5 mei 1593.
LYNTGEN HUYBRECHTS, jd. van Antwerpen tr. te Delft met GHERRIT ADRIAENS jg. en linnenwever.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
16 mei 1593.
JAN JANSz. jg. en geelgieter van Antwerpen tr. te Delft met NEELTGE JANSdr. jd. aan de Voorstraat omtrent de Molenstraat.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
30 mei 1593.
Betreft een begraving in ongewijde aarde.
Alzoo tonser kennisse gecomen is dat, den vyventwintichsten deser, binnen deser stadt is comen te overlyden eenen NICOLAES VAN GENUCHTEN, makelaer van hoppe, denwelcken wy verstaen altyts geweest te zyn van gereprobeerde secte ende ketterye, daerinne gecontinueert hebbende in syne siecte ende uyterste, sonder hem met God Almachtich ende der Heyliger Kercke te willen vereenigen ende reconcilieren oft zyne kerckenrechten hem te laten administreren, des nochtans by zynen sone ende andere vrienden ende oock by geestelycke persoonen wel instantelyck vermaent synde, &c.
Bron: De verzameling Espistolae publicae van Bochius 1586-1605.
          A.A.B. Deel 17, blz. 88.
 
4 juni 1593.
HANS VAN DEN MANDELEN, WILLEMSzoon, linnenwever, uit Kortrijk.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 juni 1593.
NICLAES PHILIPSz. jg. en knoopmaker van Antwerpen, tr. te Delft met ANNITGEN PIETERS, van Vueren omtrent Brussel.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
27 juni 1593.
ANNITGE JACOBS, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met HUBRECHT DAVIDSz. jg. en droochscheerder.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
7 juli 1593.
ANNA ORTEL verkoopt aan ANNA DELLA FAILLE en haar kinderen behouden van ROBRECHT VAN AACKEREN een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 juli 1593.
BERNARD PLACQUET en MAGDALENA VERMOELEN verkopen aan NIKLAAS PLACQUET een half huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 september 1593.
Den Schoutet tegen CAREL VAN HORCK alias HERTEN, geboren van Contwyck, &c. hem heeft vervoordert hem te begeven inden dienst vande vyanden, &c. onder den vyandt op vrybuet geloopen hebbende ende diversche persoonen genomen ende henlieden groot rantsoen opgelegd, oock diversche persoonen helpen ommebrengen, huysen affbranden, &c. &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Vierschaerboeck 1582-96 en A.A.B. Deel 17, blz. 114.
 
Zelfde datum.
Den Schoutet  tegen HANS STAPPAERT alias CLEYNKEN, geboren van Contwyck, van joncx aff gewoont hebbende tot Berghem, inden dienst vanden vyandt, diversche straetscheynderyen ende rooveryen, &c. &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Vierschaerboeck 1582-96 en A.A.B. Deel 17, blz. 115.
 
10 oktober 1593.
BELYTGE WAMMERS, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met REYER WILLEMSz. jg. en kuiper van Hemmerick int Lant van Gulick.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
14 november 1593.
PIETER JOOSTEN, weduwnaar en cramer van Antwerpen, tr. te Delft met MARTYNTGE PIETERS, jd. van Den Haag wonend te Delft.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
21 november 1593.
GOVART HEYLIGARTSz. jg. en ballemaker van Antwerpen tr. te Delft met LUYTGEN GERARTS, jd. van Tilburg.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
ANTHONIS VAN ALPHEN, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1593, f 152.
 
 -1594 -
 
EDUARD VANDER DILFT = Buitenburgemeester.
CAROLUS MALINEUS = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
GUILIAM GOEYSENS.
JAN BAPTISTA VRINTS.
Kapelmeesters OLV-kapel:
PEETER DE SCHOR.
PAUWELS VAN ASSCHE.
Aalmoezeniers:
JAN VAN HOVE.
GERBRANT FREDRICX.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
De misdadigheid 1594-1597:
Metten zweerde: BERNARD LIST, van Thuringen, SAMUEL WINCKELER, van Thorgau, en THOMAS DIRIXSEN, vrijbuiters.
Metten koorde: CATLIJNE VAN LAER, muntecroodster.
Metten koorde: FRANS ROSSEAU, die bij nacht inbrak in de rentmeesterkamer op het stadhuis.
Metten brande: PETER MERTENS, van Puurs, hoofd van een vrijbuitersbende.
JONATAS BEST, geboren van Londen, wezende een vrouwspersoon, haar vervoorderd heeft in mansklederen binnen Antwerpen, uit vijandelijk land, te komen zonder paspoort, ook dat zij gedaan heeft diverse superstitieuse acten smakende toverij, daarom gegeseld en gebannen.
AGNETA VRANCX, verdacht van toverij, voor drie jaar gebannen.
GHISLEYN DE HAULTERIVE, de aalmoezeniers grootelijks te injurieeren.
Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 396, 397.
 
9 januari 1594.
CATHARINA WILLEMANS, jd. van Antwerpen, wonend aan de Oude Delft, tr. te Delft met HANS MARISSES, weduwnaar en schrijnwercker tot Zierixzee.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
16 januari 1594.
MARITGE CLAES, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met ARIEN PIETERSz., jg. en lyndrayer van Antwerpen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
21 januari 1594.
HENDRICK HUYGHEN, WOUTERSsone, chirurgijn, afkomstig van Lier.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
30 januari 1594.
TANNE GERRITSdr., van Antwerpen, tr. te Delft met JASPER CORNELISz.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
20 februari 1594.
SUSANNA DE WIT, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met JACOB JANSz., jm. en slootmaecker van Loven.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
27 februari 1594.
CORNELIS JANSz., weduwnaar en droochscheerder van Antwerpen, tr. te Delft met DIRCKGEN DIRCX, weduwe van HUBRECHT PIETERSz.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
Zelfde datum.
CORNELIA NAGEL, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met HUYCH ANTONISz., jg. en schipper te Culenburch.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
3 april 1594.
PIETER LEUNISz. VAN BARTHEM, jg. en blaeuverwer van Antwerpen, tr. te Delft met NEELTGE JANS, cameryerster van mijn juffrouwe van ORANJE.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
10 april 1594.
MARGRIETE VAN DER HEYDE, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met CLAES DANIELSz. TAEL, jg. van Brielle.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
Zelfde datum.
MAYCKE VAN HOVE, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met HENDRICK GORISz., spaense naeldenmaecker van Turnhout.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
24 april 1594.
JOHANNES COUTELEERS, jg. van Antwerpen, tr. te Delft met MARIA VAN SAMBIX, mede van Antwerpen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
Zelfde datum.
TOBIAS OLYVIERSz., jg. en huystimmerman van Antwerpen, wonend te Rotterdam, tr. te Delft met MAYCKEN, FRANCHOIS DE HEUSdr.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
8 mei 1594.
DANIEL BRINCKMAN, jg. en droochscheerder van Antwerpen, wonend te Amsterdam, tr. te Delft met MARGRIETE JANS, jd. van omtrent Loven, wonend te Delft.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
Zelfde datum.
HUBRECHT MAES, opperman van Antwerpen, tr. te Delft met MARITGE JANS, weduwe van CHRISTIAEN PIETERSz. VAN DUYTS, van Dordrecht.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
14 mei 1594.
Verklaring van JOANNA DEL VAEL, huisvrouw van JACOB STALINS, inzake een overeenkomst dd. 2 sept. 1578, aangegaan met CORNELIS VAN NISPEN de oude, wiens zoon CORNELIS de jonge destijds in Sevilla woonde en aldaar wijn had ingekocht en geladen in het schip van HENRICK HOOFTMAN, het schip genaamd De Groote Hooftman, daarbij benadeeld door HENRICK THIBAULT.
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, 1594, 412, 275.
 
15 mei 1594.
DANIEL DIRCKSz., jm. en leertouwer van Antwerpen, tr. te Delft met JANNETGE GERRITS, jd. van Eyndthove bij Gent.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
12 juni 1594.
HEYNDRICK DOMBRE, jg. en spiesmaecker van Antwerpen, tr. te Delft met LYSBETH GEERRITS jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
Zelfde datum.
TANNEKEN JANS, van Antwerpen, tr. te Delft met CORNELIS JORISz., schoenmaker van Welk bij Turnhout.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
13 juni 1594.
MERTEN LEERMANS, cuyper, doude, ende ELISABETH VAN ARENBROECK of ARENDONCK, syne huysvrouwe, hebben 2 huysen inde Jerusalemstrate gestaen, tsamen ende met eenen coop vercregen van SEBASTIAEN SANNEN, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 97.
 
25 juni 1594.
Het was in de middeleeuwen een gebruik dat zekere vrouwspersonen zich in cellen opsloten in of bij een kerk en als kluizenares daar verbleven. Op deze datum vermaakte SUZANNA GRAMAYE aan de St. Joriskerk al haar roerende en onroerende goederen en verbleef daar verder als kluizenersen.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 5, blz. 425, Mertens & Torfs.
 
1 juli 1594.
NIKLAAS CARPENTIER, PETERSzoon, hoedenmaker, uit Binche.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
24 juli 1594.
GOVERT AERTSz., jg. en linnewever van Antwerpen, tr. te Delft met JANNETGE JACOBS jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
12 augustus 1594.
GODEVAART ANDRIESSEN verkoopt aan PETER DE LICHTE eenrente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 oktober 1594.
CATHARINA GOROPIA BECANA verkoopt aan VINCENT INGELGRAVE en zijn vrouw SUSANNA LE MOINE een huis met toebehoren.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 november 1594.
UDEMAN KELDERMANS, GILLISzoon, tapper, uit Riethoven in de Kempen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 november 1594.
Mr. FELIX VAN SAMBICK, weduwnaar en schoolmeester van Antwerpen, tr. te Delft met ANNEKEN CONINX, jd. van Etten bij Breda.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
23 november 1594.
BARBARA HACKES, van Antwerpen, weduwe van molenaar JAN ROO, tr. te Delft met JOOST PIETERSz., van Epaerden in het Land van Waes.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
2 december 1594.
LUCRETIA BALLINCX, weduwe wylen SEBASTIAEN SANNEN, ende als byden selven haren man universele erfgename geinstitueert by testamente gepasseert voor HENRICK VAN CANTELBEECKE, Notaris, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 94.
 
ADRIAEN BEYERLINCK, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1594 f 242 en 1610 f 159.
 
 -1595 -
 
EDUARD VANDER DILFT = Buitenburgemeester.
CAROLUS MALINEUS = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
SIMON JACOPS.
JAN VAN AMVYN.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN DE RAM.
DAVID HAECK.
Aalmoezeniers:
JAN VAN IMMERSEEL.
BALTHASAR DE SMIDT.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
3 februari 1595.
Mr. JAN VAN STRATEN, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 april 1595.
CHRISTOFFEL BONAERTS, weduwnaar van Antwerpen, tr. te Delft met LYSBETH CLAES jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
6 mei 1595.
JACOBMYN DU BOYS of JACQUEMIJNE DE BOIS geeft over aen ELISABETH, BETTEKEN GOBBAERT, de zoon van CATHARINA GOBBAERT en de dochter van ANNA GOBBAERT  3 huysen in de Lepelstraet, &c.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen en A.A.B. Deel 33, blz. 187.
 
6 juli 1595.
De stadthouder van den Amman vercoopt DAVID VAN BERLE 6 huysen in de Lepelstraet.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 188.
 
7 juli 1595.
Alsoo ons clachtelyck is aengegeven dat sekere soldaten van uwe compaignie, namentlyck DE BROUWERE, ONGEWASSCHEN, WILLEM VERHOEVEN, GEERT VANDEN BOSSCHE, SPILLE ende ADRIAEN ARENTS hen hebben vervoordert, onlancx geleden, fortselyck af te nemen JAN BRAECKMANS, woonende tot Wommelgem, alle tgene hy over hem was hebbende ende sessenveertich guldens in gelde, &c.
Bron: De verzameling Espistolae publicae van Bochius 1586-1605.
          A.A.B. Deel 17, blz. 164.
 
23 augustus 1595.
URBAAN VAN PARIJS laat toe aan PETER MOURTORF, juwelier, en zijn vrouw HENRIETTE PLANTIN een rente te kwijten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 september 1595.
JACOB LOOTKENS; JANSsone wijlen, apteker, afkomstig van Herenthals.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 oktober 1595.
ANTHONIS ANTHONISz., jg. en kleermaker van Antwerpen, tr. te Delft met MARITGE ARYENS jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
8 november 1595.
JOACHIM, CATHARINA, JASPAR en CLARA SNEEUWATER verkopen aan JAN CACHIOPIN zeven huisjes in de Lange Nieuwstraat.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 november 1595.
HANS, BARBARA en NIKLAAS BAENS verkopen aan AART STAES een bunder land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 november 1595.
HANS BOULLY transporteert aan CORNELIS BOULLY een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
HENDRICK BOONEN, docteur in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1595 f 240, 1601 f 153, 208 en 1604 f 99v.
 
JAN RUYLEN VAN DEN VYVERE, vry operateur, steen- ende breucksnyder, oculist, ophtalmist ende wondermeester.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1595 f 83vo, 90.
 
- 1596 -
 
JACOB DASSA = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN ETTEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JACQUES VAN WISSELBORCH.
SEBASTIAEN VAN GOORLE.
Kapelmeester van OLV-kapel:
FRANCHOIS DE WINTER.
ADRIAEN VAN VALCKENBORGH.
Aalmoezeniers:
JAN LOSSON(?).
ALEXANDER VANDER GOES.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
17 januari 1596.
JOACHIM, CATHARINA en CLARA SNEEUWATERS verkopen aan JAN WILLEMSEN TACX een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 januari 1596.
HANS en LEYSE VAN LANGEVELDE verkopen aan JORIS HERMANS een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 februari 1596.
JAN DU MOULIN en zijn vrouw CLARA GOUBEAU verkopen aan NIKLAAS VAN BESELAER en MARTEN JANSSENS een rente op diverse huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 maart 1596.
VINCENT INGELGRAVE en zijn vrouw SUZANNA LE MOISNE verkopen aan LOUIS DE LANNOY en zijn vrouw CATHARINA VAN HEYLWIGHEN een huis reeds onderpand ten voordele van de erfgenamen van JACOB COLLAERT en door MICHIEL SERGHERS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 april 1596.
ADRIAAN TACQUET en zijn kinderen verdelen de erfenis van JAN LERNOUT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 april 1596.
De kinderen en erfgenamen van JAN DE POORTER transporteren diverse renten aan de kinderen van NIKLAAS VAN BOUCHOUT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 april 1596.
MARITGE VAN DIEPEN, jd. van Antwerpen, vergeselschapt van SALOMON DE WILDE, haer schoonvader, tr. te Delft met WINAERT WYNAERTSz. VAN DUYREN, weduwnaar, vergeselschapt van JACOB ADRIAENSz. zijn schoonbroeder.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
21 mei 1596.
LOYS CONTRAN, GABRIEL en ANNA LELEUX verkopen aan PETER WOUTERS een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 mei 1596.
HENDRIK ELSEVIER, BERTELMEEUSzoon, Spaans leerbereider, uit Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
31 mei 1596.
CATHARINA DE LE BECQUE geeft aan haar zoon AUGUSTIJN DE HEURNE diverse renten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 juni 1596.
PETER WOUTERS verkoopt aan HENDRIK DE MOY en zijn vrouw CLARA VAN GULICH een rente op de stad.
Bron: Schepenrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 juni 1596.
HANS VAN NISPEN, WILLEMSzoon, uit Wespelaar.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 juni 1596.
DIRK VAN RIJSWIJCK, HERMANSz., oudkleerkoper, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
14 juli 1596.
DOROTHEA LENAERTSdr., jd. van Antwerpen, wonend te Leiden, tr. te Delft met ZEGHER CORNELIS, jm. en kleermaker van Delft, mede wonend te Leiden.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
21 juli 1596.
AGNIESGEN GERRITS, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met ISAAC CORNELISz. jm. en hoeymaecker.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
29 juli 1596.
Het Gilde van de Jonge Handboog besluit een nieuw altaar te bouwen en sluit een contract af met HANS HAENSPEL, schrijnwerker. Evenzo met JACQUES VAN DEN BROUKEN, geelgieter, WILLEM CLAASSENS, schilder, en met ROBERT en JAN DE NOLE, antieksnijders.
Een schilderwerk de marteling van St-Sebastiaan  is van Mr. WENCESLAS COEBERGER; het stond pas in het altaar, of in de nacht van 2 januari 1601, werden er twee vrouwenhoofden uitgesneden.
Het oude altaar is verkocht aan het St-Sebastiaansgilde te Lier. 
Bron: Antwerpiensia, Deel 12, blz. 326.
 
Fragment-genealogie COEBERGER:
WENCESLAS COEBERGER, tr. met CATHARINA RAEMS.
Uit dit huwelijk:
o.a. een natuurlijke zoon, in mei 1579 bij akte gewettigd:
WENCESLAS, geb. Antwerpen tussen 1557-1561, ovl. 1634, schilder, bouwmeester en ingenieur, tr. 1e met MICHAELA CERF, tr. 2e als 40 jarige met de 15 jarige SUZANNA FRANKAERT.
Bron: Amand de Latin, Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld, Deel 7, blz. 132-137.
 
4 augustus 1596.
MAYCKEN HENDRIXdr., jd. van Antwerpen, tr. te Delft met ADRIAEN CORNELISz. VAN STAPELE, jm. van Bergen op Zoom.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
7 augustus 1596.
Op verzoek van JAN DE VISSCHERE verkoopt de Amman twee huizen aan JASPAR SNOECK.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 september 1596.
MATTHEUS, LUCAS en CATHARINA DESPOMEREAULX verdelen de erfenis van hun moeder CORNELIA VAN DER VOORT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 september 1596.
JAN MUSCH verkoopt aan MARGARETA en CECILIA BULENS een rente op de Staten van Brabant.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 september 1596.
JANNETGE CORNELIS, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met JOOST HEINDRICKSz., jm. en blaeuverwer van Roesselaere in Vlaanderen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
8 oktober 1596.
ANTHONIS JANSz. VAN HEUSDEN, uit Antwerpen.
Bron: Poortersboek Delft.
 
25 oktober 1596.
HANS YPERMANS, WENZELSzoon, bakker, uit Lippe.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 november 1596.
GERRIT GERRITSz., jg. van Antwerpen, soldaet onder de capiteyn PRUYT, tr. te Delft met GEERTGE DIRCX jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
16 december 1596.
ANNA JANSSENS verkoopt een huis aan LAURENS VAN ONSTAEYEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 december 1596.
JANNITGE EVERTS, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met JAN HERMANS, weduwnaar en laeckenbereyder van Emden.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
Zelfde datum.
CHARLES DE VISCH, jm. van Antwerpen, wonend te Delft in De Vergulde Bosboom, tr. te Delft met JANNEKE VAN DE BERGHE, jd. van Antwerpen, wonend te Vlissingen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
CHRISTIAEN BRUYNE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1596 f 159.
 
FRANCHOIS ELIS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1596 f 343.
 
GODEFRIDUS VAN EYCKEN, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1596 f 127.
 
- 1597 -
 
JACOB DASSA = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN ETTEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
ABRAHAM DE HERTOGE.
ANTONIO COUSSYR.
Kapelmeester van OLV-kapel:
GUILIAM VAN DEN EYNDE.
MELCHIOR DE DONCKERE.
Aalmoezeniers:
ROGIER CLARISSE.
JAN VANDEN WAUWER.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
De misdadigheid 1597-1599:
Metten zweerde: ANTHONIO JORDANO heeft zich laten huren om PEDRO BEBEDETTO om hals te brengen, hem afwachtend bij avond in de Blindestraat.
PETER VAN DER ROOST, veroordeeld wegens dieverij, drie dagen te water en te brood, en een dag aan de kaak op de gevangenensteen.
HIERONIMUS DE CUESTER had opgemaakt zeker kaarten van florette galette, in stukken van twee ponden, welke boven op de hoofden waren bedekt met huiven van zeker soort zijde die 4 of 5 maal van meerder prijs waren dan de florette galette, welke caerten florette galette tot 63 toe door de Schout zijn in arrest genomen
Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 397, 398.
 
3 januari 1597.
WOUTER WILLEMS verkoopt aan RAPHAEL PALUDANUS en zijn vrouw ANNA VERREYCKEN een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 januari 1597.
De kinderen van GERARD HESSELS hebben, naerde doot van hens vaders, het erf vanden Gulden Craen te leene ontfangen, namentlyck GEERARDT, FREDERIK, CATHARINA ende AGNETA, voor dewelcke den eedt gedaen heeft als besetman HERMAN VAN BREEN, getrouwt hebbende voors. CATHARINA (HESSELS), &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 83.
 
27 januari 1597.
CATHARINA MOENS ratificeert het testament van haar ouders.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 februari 1597.
CLAERTGE JANS, jd. van Antwerpen, wonend te Rotterdam, tr. te Delft met VRANCK JANSz. jg. en zeevarende.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
Zelfde datum.
LYNTGE WALRAVENS, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met JASPAR GILLISz., jm. en boraetwercker van Mechelen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
16 februari 1597.
CLAES CLAESz. weduwnaar en witwercker van Antwerpen tr. te Delft met TRYNTGE JORIS jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
21 maart 1597.
CATHARINA LOOTS transporteert aan JAN VAN DEN EYNDE alias VAN DIEVEN een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
PETER SMIT alias FABRY, in naam van MAGDALENA GODIN, transporteert aan PETER LE MESUREUR en zijn vrouw MARIA GODIN een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 april 1597.
ISABELLE VAN SCHOELBURCH, weduwe van MATTHYS JANSz., van Antwerpen, wonend te Rotterdam, krijgt attestatie om te trouwen ANDRIES HEYNDRICKSz., weduwnaar en wollecooper in Goeree, wonend te Delft.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
16 april 1597.
FELIX DENIS, jm. van Antwerpen, fourier van de compagnie van joncker ARENT VAN DUVENVOORDE, tr. te Delft met FANNEKE, weduwe van ANDRIES CLAPS.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
23 april 1597.
ARIEN HEYNDRICKSz. jm. en schoenmaker van Antwerpen tr. te Delft met JANNITGE MARTENS, jd. van Yperen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
27 april 1597.
LYNTGE JANS, van Antwerpen, weduwe van schipper CHRISTIAEN JANSz., krijgt attestatie op Dordrecht om te huwen met JAN ENGELBRECHTSz., linnenwever van Dordrecht.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
Zelfde datum.
HUBRECHT JANSz. VERRIJT, jm. en schoenmaker van Antwerpen, tr. te Delft met ENGELTGE JANSdr.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
17 mei 1597.
LOUIS LE MARTIN en zijn vrouw DIGNA VAN RINGELBERGHE verkopen aan FRANS BEHOIRT en zijn vrouw CORNELIA VAN DEN MALE een huis  welke o.a. bepand is door NIKLAAS VAN GHINDERDOIREN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 mei 1597.
HANNIS ROELANDT, jg. en bleycker van Antwerpen, tr. te Delft met HEYNDRICKGE JACOBS jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
21 mei 1597.
ANTOINETTE FOURBAUX en haar man HENDRIK VAN WITTEM verkopen aan EVRARD VAN EYCK en zijn vrouw MARIA MAES drie huizen welke gehypothekeerd zijn ten bate van de erfgenamen van MERTENS OP DEN HOFF, JAN VERREYCKEN, de erfgamen van HUIBRECHT WYNANTS en deze van TANNEKEN FIERENS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 mei 1597.
FRANQOIS FAULCONNIER, PETERSzoon, makelaar, uit Doornik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 juni 1597.
ADRIAEN GOOS, ADRIAENSz., geb. Antwerpen, tr. 1e te Frankenthal met MAIKEN DE NEVE, BOUDEWYNSdr., geb. Tienen, tr. 2e Frankenthal 17-01-1609 met MARIA YSEMENGERS, geb. Frankenthal.
Kinderen, 1e huw:
1.  ABRAHAM   geb. 28-01-1599
2.  ELISABETH geb. 04-05-1600
3.  MARIA          geb. 19-02-1602
4.  ADRIANUS   geb. 27-03-1608
Kinderen, 2e huw:
1.  MARIA  geb. 04-06-1615
Bron: Vlaamse Stam 1968, p. 159, 160.
 
16 juni 1597.
De erfgenamen van DANIEL VAN DEN VENNE en PETRONELLA SUYS verkopen aan MAGDALENA HOCKARTS een huis gehypothekeerd ten bate van ADRIAAN VAN LEEMPUT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 juli 1597.
HENDRIK en CATHARINA VAN VLIERDEN leggen getuigenis af dat JAN VAN HALLE, Heer van Hornes, HENDRIK VAN VLIERDEN, hun voogden, KAREL MAES en GERARD ADRIAENSSEN, als toezichters, zich op onberispelijke wijze van hun taak hebben gekweten, vanaf de dood van hun ouders BALTHAZAR VAN VLIERDEN en CATHARINA VAN DELFT, alsook na de dood van hun zuster ISABEAU VAN VLIERDEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 augustus 1597.
ANNA MEIERS, HIERONIMUSdr. geb. Antwerpen tr. te Frankenthal met HENDRIC NEDERHOVEN, wed.nr.
Kinderen:
1.  ANNA         geb. 26-04-1599
2.  HENDRIC  geb. 07-09-1600
Bron: Vlaamse Stam 1968, p. 163.
 
10 oktober 1597.
LAMBRECHT TOURS en zijn vrouw MARIA GABRON verkopen aan CHRYSOSTOME SCHOLIERS een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 november 1597.
GRIETGE ANTHONISdr. van Antwerpen tr. te Delft met HANS VAN HERKEN, jm. en cousemaecker van Lier.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
21 november 1597.
AUGUSTIJN VAN HEURNE geeft attest dat zijn moeder CATHARINA DELBECQ hem zijn deel gaf in de erfenis van zijn vader, ooms, broeder en zuster.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
HERMAN BOON, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1597 f 108vo.
 
DAVID BREDENSTEYN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1597 f 86vo.
 
JAN VAN SCHAUERBECKE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1597 f 5vo.
 
ENGELBERT DE VREESE, apotheker.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1597 f 171vo, 1612 f 142.
 
- 1598 -
 
BLASIUS DE BESAR = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN HALMALE = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JACOB JACOBS.
FRANCISCUS VAN DYCKE.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
Mr. MARTEN DE SOETE.
JACQUES VERSPREET.
Aalmoezeniers:
JACQUES ANDRIES.
PEETER DE SCHODT.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
3 januari 1598.
HANS VAN VICKEVOORT, buitenpoorter.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 februari 1598.
JAN FRARIJN en zijn vrouw JACQUELINE MALDERS verkopen aan JAN GAILLET veel onroerend goed.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 februari 1598.
HENRICK SLEGERS heeft erfscheidingsproblemen met JOOS VERPICKT, metsere.
Vraagt het Stadsbestuur om bemiddeling.
Bron: Requestboek 1597-98, fol. 129 en A.A.B. Deel 23, blz. 286.
 
26 februari 1598.
BARBARA DE BOT ontving van haar broer PETER op 31 jan. 1591, drie zesden van een huis aan de Ossenmarkt. Ze transporteert aan LODEWIJK KENNENS, MAYKEN PERTELEERS en AGNES BERNAERTS haar drie zesde delen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 maart 1598.
 PETRUS geb. Frankenthal, zoon van FRANQOIS JANSSENS en BARBEL VERHEYDEN, van Antwerpen.
Dese ouders hebben onse leere voor recht bekent, en tot Amsterdam oock 2 kinderen laten doopen, oock beloeft te Cllnn oft ter plaetse daer sy nederslaan sullen hen tot de gemeinten begeven.
Bron: Vlaamse Stam 1968, p. 161.
 
13 maart 1598.
CLARA VERVOORT vercoopt aen JORIS VEKEMANS huize de Calcoenschen Haen.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 187.
 
8 april 1598.
WILLEM BORDINCX, SUZANNA BOLS, ADRIAAN, MARIA en SUZANNA VAN ZEYST, alsook de kinderen van KAREL CROL, verkopen aan ANDRIES MOUTON een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 mei 1598.
HENDRIK LEMMENS en zijn vrouw MARIA VAN DEN PLASSCHE moeten aan JAN BOELAERT 800 carolusgulden eens betalen op een huis in de Boeckstege, reeds belasr ten gunste van EVERARDUS DE LEENHEERE en WILLEM VAN HOOCHSTRATEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 juni 1598.
STEVEN WILS koopt een huis dat aangeslagen werd op aanvraag van CORNELIS JASPAR en JOHANNA ADRIAENSSEN om de achterstallige gelden in te winnen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 juli 1598.
PHILIPS MOONS, MICHIELsone, chirurgijn; afkomstig van Lumme by Diest.
Bron: Poortersboek Antwerpen. 
 
16 juli 1598.
PETER MERTENS tranporteert aan PETER VERMIJLEN en zijn vrouw CLARA LAPPERS een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 juli 1598.
HENDRICK VAN MEURS, chirurgijn, afkomstig van Lier.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
30 juli 1598.
GASPAR ADRIAENSSEN verkoopt aan MICHIEL BOOT een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 augustus 1598.
PHILIPS II geeft aan RUTGEER VAN MARTSELAER relievement van een akkoord met JAN VAN EECKHOVEN en FRANS DE MOOR, erfgenamen van BARTHOLOMEUS MICHIELSSEN, die in het beheer van RUTGEERTS goederen onnauwkeurigheden beging.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 september 1598.
JAN ROCOCX verkoopt aan JAAK PAESCHUYS en zijn vrouw CORNELIA GILLIS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 september 1598.
ADRIANA VAN BERCHEM, HENDRIK VAN VARICK, zijn zuster MARGARETA, Dom SANCHIO DE LEINA en haar man WILLEM VAN HORION verkopen aan DAVID LANGHE een huis dat reeds gehypothekeerd is door COSTEN DE BUYSSCHER, AART DE LICHTE, JAAK LE THIERY, de kinderen van PETER CUSTODIS alias BALTENS, MARIA VAN FACUWEZ, EMERENTIANA BRUYNINCX, MARIA TSAS en JOANNA VAN RIJEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 oktober 1598.
JACOB SCHARENBORGHER en zijn vrouw MARIA VAN OPTEN BOSCH verkopen aan JOHANNA VAN OPTEN BOSCH een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 oktober 1598.
Vidimus van een Schepenprotocol dd. 7 okt. 1530, waaruit blijkt dat JACOB HUYGHEN aan JAN KNOBBAERT een erfelijke rente verkoopt.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 november 1598.
JACOB VERHULT ratificeert de inbeslagnaming en verkoping van zijn huis, op naam van STEVEN WILS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 december 1598.
Op verzoek van ELISABETH VERPLETSEN, CATHARINA RITSAERTS en de kinderen van JAN DE LAET verkoopt de Amman een huis aan ANTOON FREDERICX bepand door MARIA STUYDELINCK, HENDRIK UWENS, de weduwe van JACOB MEESENS, GASPAR SNOECK, GILLIS DE RUYSSCHERE, de weduwe van BERTRAM BACLER, en de kinderen van JAN DE LAET.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
HENDRICK FRERIS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1598 f 234vo, 1610 f 62vo, 1611 f 75vo.
 
JAN RUES, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1598 f 23.
 
- 1599 -
 
BLASIUS DE BESAR = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN HALMALE = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
MARCUS ANTONIO MOREL.
SEBASTIAEN SMITS.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
SIMON PERY.
GYSBRECHT MANRYCKE.
Aalmoezeniers:
PEETER VAN HECKE.
WILLEM MAES.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
13 januari 1599.
HENDRIK en MARGARETA VAN VARICK ratifiren het transport gedaan door hun tante ADRIANA VAN BERCHEM van een huis aan DAVID LANGHE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 februari 1599.
HELIAS HILLE en zijn vrouw PAULINA ENGELS verklaren dat DIEGO LOPEZ SUYERO een rente heeft afgelegd.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 maart 1599.
GLAUDE PERRE, MAGDALENA en DIMPNA RABODE verkopen aan GOMMARUS LYSEN een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 maart 1599.
SUZANNA en CLARA VERMYLEN ontvingen van GERARD VAN DELFT geld van een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 april 1599.
JACOB DASSA verkoopt aan EDUART VAN DER DILFT het afgebrande Goed van Hulingrode.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 mei 1599.
Schepenbrief van Bergen (Mons).
De testamentuitvoerders van wijlen MARIA VARLU geven procuratie aan ETIENNE DE MALDONADE om het transport uit te voeren zoals PHILIPS DE LA BICHE van plan was.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 juni 1599.
CORNELIS BETSENIERS en zijn vrouw ANNA VAN DEN CRUYCE transporteren aan ANTOON VAN DEN EYNDE alias VAN DIEVEN een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 juli 1599.
PHILIPS DE LA BICHE verkoopt aan NIKLAAS DE GUISE, erfgenaam van MARIA VARLU, een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 juli 1599.
Joncker MELCHIOR NICLAES SCHETZ geeft terve aen Mr. PETER BOSCHMAN een stuck erven aen de pleyn van den Casteele.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 189.
 
27 juli 1599.
ALONZA DE PALMA CARILLO verkoopt aan JORIS SPANGENBERGHER een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 juli 1599.
ELIZABETH DE MERCHIE, JANSdr. wijlen, daer moeder af was CATHARINA VERMEULEN, met GILLIS STELTIUS, boeckvercooper, heur wettige man, vercocht JOOS VAN BREEN, coopman, een erfelijke rente, dairom GILLIS VERMOLEN, doude,  cruydenier, op 20 nov. 1560 terve gaf GODEVAERDE NIJS zynen behouden sone ende LUCIA VERMEULEN zijn huijsvrouw de helft van een huyse geheeten den Reesen Ayuyn(=de reuzen ui) in de Appelstrate, welcke rente haer uyt crachte van deling by GILLIS VERMOLEN, GOYVART VERMOLEN, JAN VERMOLEN, MERTEN EVERARTS, JAN DE MERCHIE, BETTEKEN EVERARTS, LYNKEN DE MARCHIE en LUCIA VERMOLEN den 14 oct. 1568 toebehoorde.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 434, fol. 316v.

 
30 augustus 1599.
ELIZABETH HOEFFNAGELS, Jacquesdr. wijlen, daar moeder af was ELIZABETH VESELEERS, met haar man JACQUES ALEWYNS, coopman, voirs. JACQUES en Mr. ANDRIES GERARDI gemachticht van JOORIS en DANEEL HOEFFNAGELS de voorn. ELIZABETH broeders (procuratie Weenen in Oistenryck 12-02-1597), voirs. JACQUES ALEWYNS i.n.v. BALTAZAR en MELCHIOR HOEFFNAGELS haar broeders (procuratie Antwerpen 11 en 24-12-1596) en voorts noch als quitancie hebbende van CHRISTIAEN HUYGENS en SUSANNA HOEFFNAGELS eius uxori (procuratie sGravenhage 16-12-1596), de voors. Mr. ANDRIES GERARDI en JACQUES ALEWYNS noch voorts i.n.v. Mr. JACOB ZUERIUS en zijn vrouw CATHERINA HOEFFNAGELS (procuratie Breemen 20-02-1597), JACQUES ALEWYNS en ELIZABETH HOEFFNAGELS nog i.n.v. SAMUEL BLOMMAERT, LODEWIJCXSsone wijlen, daar moeder af was MARGRITE HOEFFNAGELS, verkochten aan JORIS WEYERS, zilversmit, en zijn vier kinderen een erfelijke rente op een huis in de Lange Nieuwstraat naast dat van Mr. GIELIS GERARDI, welke hen comparanten en constituanten toecomen bleven is van voorn. vader en moeder, die tzelve op 20-08-1544 terve namen tegens PEETER BUTKENS, JOOSsone wijlen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 434, fol. 122-123v.
 
16 oktober 1599.
Heftig schrift op de Beurs uitgehangen tegen de koopman HANS GOOSSERIE.
Bron: A.A.B. Deel 36, blz. 141.
 
31 december 1599.
ADRIAAN MARCHE verkoopt aan KOENRAART VAN OPHEM een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
CHARLES BISCOP, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1599 f 160vo.
 
YSAAC VAN RACKELBOSCH, medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1599 f 161, 1600 f 191vo, 205.
 
FRANCHOIS THARPINO, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1599 f 101vo.
 
- 1600 -
 
JACOB DASSA = Buitenburgemeester.
GILLIS DE MERA = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
Mr. GUILIELMUS VANDEN BROECK.
JAN VAN KEERBERGEN.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
HENDRICK DE CLERCK.
ABRAHAM ADRIAENSSENS.
Aalmoezeniers:
DAVID LANG.
PEETER CORNELISSEN.
JAN VAN HONTSEM.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
16 januari 1600.
Huwelijksproclamatie te Ooltgensplaat:
GOVAERT JOOSTEN WAEGEMACKER, jm. woont Ooltgensplaat en ANNETGE VLAMINC JANS, jd. van Antwerpen, woont te Goch in het land van Cleve.
Bron: Gens Nostra, 1989, pag. 396.
 
?? februari 1600.
Het onnozel feit van het wel of niet luiden van de Beursklok levert een schat op van namen van kooplieden van dat moment:
Verzoekschrift van de kooplieden tegen het luiden van de Beursklok ondertekend door de navolgende personen:
JAN VAN LEMENS.                                FERDINAND BURLAMACCHI.
HEYND. THIBAUT, de Jonge.               AMBROSIUS RAGGIO.
CASPER OESTERING.                           LUYS FERNANDEZ.
JAN CACHIOPIN.                                    ? SANCHEZ.
PIERRE LE MESUREUR.                      CARLO LANFROSUS.
MATHEUS en DAVID LANG.                CORNELIES VAES (?).
ADRIAN VAN NISPEN.                          HEN. VAN LEMENS.
MARCANTUS MERELLO.                    JAN VAN DER GOES & gebroeders.
GUILLAM GRIESSO.                             MICHEL BALBANI.
DANIEL RINDTFLES.                            MAGIS CARLIER.
BONAVENTURA INUREA (?).              JU ANTOSSBY (?).
DIEGO HERNANDES DE MEDINA     ALO DE PALMA CARRILLO.
DS CARILLO DE PALMA.                     FERDINANDO HELMAN.
PROSPERO BOTTINI.                            MELCHIOR MAMERT (?).
CONRAEDO COIEMANS.                      ARNOLDO DE CORDES.
JERONIMUS VAN DER BRUGGE.       JAN DE BRUYNE, van Aelst.
PEEDRO LEMAIRE.                                FRANC. SERRA.
JUAN FRANC. DE SEVILLA & co.        FRANCISCO MARIN.
PAOLO FRANCESCHI.                           OTTAVIO SPINOLA.
GILLIS HANNEKART.                            ANT. VIRULI.
ADRIAEN SMISSAERT.                          GILLIS ANSELMO.
VINCENT VAN HOVE.
 
Kooplieden die voor het luiden van de Beursklok zijn:
NICOLAS RODRIGUEZ dEVORA.         GIOAN PIETRO ANNONE.
GIO BATT. LUCHINI.                               ANTONIO GALLO SALAMANCA.
OTTAVIO TIBANTE.                                 BERN. Y ANT. DE CUELLAR.
GIO PAVOLO TENSIS.                              BARTOL. SCARLATTINI.
BALTHASAR ANDREA.                            JEHAN PAILLIET.
MARCOS DE JALON.                                JAN VAN DEN WOUWERE.
FERN. ALONSO DE HERRERA.              THOMAS BISORGERET (?).
BALTASAR TABURGI.                              CARLO BONELLI (?).
JAN DELLA FAILLE DE CARLO.           JEAN LE BLON.
JAN VAN HOVE.                                         BALTESAR BELLOT.
MICHIEL BOOSCH (?).                             DIERICK DE MOY.
PIETER DE DECKERE.                             ADRIAEN VAN DE VELDE.
MARGARIDA NUNES.                               JUAN FRAN. BOOTE (?).
FELIPE JORGE.                                          JAN MINNALGENS (?).
GASPARO CHARLES.                                HENRICK DELE HOYE (?).
FRANC. DE WINTER.                                ANDRIES VAN DEN BRANDE.
CARLO LANFRANCHI.                             GUILLAUME OLYMARTS (?).
GIANF. D ORCHO.                                     MARTIN WERY.
GIO BATT. GINDEREN.                             PIETER VAN DEN BERGHE.
SIMON RODRIGES DEVORA.                 PIETER BETAENE.
DUARTE XIMENEZ.                                    JACQUES CALVART.
FRANCO SIVORI.                                        MELCHIOR LUNDEN.
GIO BATT. BALBI.                                      ADRIAEN DE WANNEMAKER.
LORENSO MAGIOLI.                                 MERTIN VAN HONTSUM.
ALONSO CAMARENA.                               ALEXANDER VAN DEN BROECK.
JOAN MENDES HENRIQUES.                   JASPAR en MELCHIOR DONCKER.
FRANC. GODINES.                                      JEAN DU JON.
ALEXANDER TIBANTE.                            FERDINANDUS GILLIS.
GIO. LOSSON.                                              MARCUS COMANS.
DOM. DALAZAROS.                                   JAN MERTENS.
GIO. BEN. INURIA.                                     CHRISTIAEN GILLIS.
FRANCISCO DUARTE.                               PAUWELS RUYT.
JEHAN VAN IMMERSEELE.                     JACQUES CORNELIS.
BALD. DE SMIDT.                                        PEETER SEGERS.
JOAN en GIORGIO DELLA FAILLE.       GHYSBRECHT MAUSTRECT (?).
FRANCHOIS DONCKER & Co.                 FRANCHOIS VAN DER PIET.
DIERICK SWEERTS.                                   DIEGO PARDO.
GUILLAUME CLAEUS.                               FRANC. BERN. CASSINA.
PEETER VAN MOOCANBORCH (?).        GIO BATT. DE FRANCHI.
FRANCHOYS VAN DEN CRUYCE.           GEO VINC. FOSSA.
BASTIANO MONEGLIA.                             CESAR BALBANI.
ADRIAEN VAN ROODE.                              ROBERT LAMAN.
GOYVAERT GOYVAERTS.                        GIOBATISTA BINUCCI (?).
?? ROELANTS.                                               VAN ZELE.
MICHEL BACHELER.                                  TOBIAS MITTENDORFF.
CARLO LAMENTONI.                                 JEAN DE LA BARZENA.
MICHIEL BEHAEGHEL.                             RUGG. NICOLA.
PIETER VAN BRUESEGEM.                       PAOLO FRANCESCHI.
JAN FACUS.                                                    PETER BRASSEUR.
PEETER DE SCOTT.                                     DANIEL FOURMENT.
CORNELIS BOSSCHAERT.                         GASP. en BALD. CHARLES.
DANIEL HAECX, de Jonghe (?).                  GIO AGOST. BALBI.
JOAN FR. S. VITTORES de la pertilla.       GIROLAMO MARIANI.
PABLO PITACQUE.                                      PAULO DESTARSO (?).
P.  DAEMS.                                                      PEETER VAN HECKE.
ALESS. DI GIUNTA.                                     FRANC. DAMBRA.
GIONNI ZANOLO.                                        OTTAVIO GONDI.
DIEGO HERNANDES DE MEDINA.         OCTAVE CENNI.
MARTIN PEREZ DE VARRON.                 HANS GHYSEN.
ADRIAN DE HENNIN.                                 FRANCHOIS VAN MIDENEKENEN (?).
PEDRO DELENSINA.
Bron: Antwerpsch ArchievenBlad, Deel 36, blz. 131-133.                                              
 
20 maart 1600.
GILLIS DE WITTE verkoopt aan ROELANT DE BAENST een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 maart 1600.
CATHARINA VAN DEN BEEMDE en haar kinderen verklazren dat JORIS VEKEMANS en zijn vrouw BARBARA PLANTWIJNS een rente hebben gekweten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 april 1600.
KAREL MENNENS liet LAMBRECHT GREYNS toe een rente af te kwijten. Een deel van de rente kwam hem van zijn broer PETER MENNES, schilder, bij een notarile akte verleden te Napels op 7 dec. 1590.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 april 1600.
BALTHASAR DE ROBIANO en zijn vrouw MARIA DE SMIT assigneren aan ANNA DE SMIT een rente op drie huizen bepand ten gunste van PETER DE HASE, MAGDALENA VAN YMMERSELE, GASPAR ROVELASCA, FRANS en MARIA DE SMIT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 augustus 1600.
Uit de handen van Mr. CORNELIS VELSEN, surigyn, wordt een som van 150 gulden ontvangen vanwege WILLEM GOLDWYN, van Londen, om van het kamerken achter de St. Annakapel in de St. Jacobskerk, een kluis te laten maken waarin genoemde GOLDWYN zich als eremijt zou kunnen terugtrekken voor de rest van zijn leven, samen met zijn dienaar.
Bron: Amand de Lattin, Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld, Deel 7, blz. 29.
 
19 september 1600.
MARIA, ANNA en PETER BOCQUET alsook hun halfbroer WILLEM JANSSENS alias BOCQUET, maken een minnelijke overeenkomst voor het deel, dat laatstgenoemde toekomt uit het erfdeel van ANTOON BOCQUET en zijn vrouw MARGARETA VAN SCHEERENBERCH.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen. 
 
28 november 1600.
JAAK LAURENS en zijn vrouw ELISABETH ARNOULT verkopen aan ANDRIES SMEYERS en zijn vrouw SUZANNA VAN EPDOREN een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 december 1600.
ABRAHAM DE HERTOGHE en zijn vrouw CORNELIA VAN MALE verkopen aan DIEGO LOPEZ SUEIRO een huis bepand door PETER DE DECKER.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1601 -
 
JACOB DASSA = Buitenburgemeester.
GILLIS DE MERA = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN DE LA BERSENA.
JAN CROSSENS.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
LUCAS VAN WOONSEL.
JACQUES CORNELIS.
Aalmoezeniers:
MELCHIOR LUNDEN.
PEETER VANDEN BERGE.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
4 mei 1601.
Notaris PETER SMIT alias FABRI.
Testament van HENDRIK MOENS en CONSTANTIA BONANONI. Ze gedenken hun kinderen en CATHARINA MOENS. Tot voogden stellen ze JOOS VAN SUERCK en PETER DE SCHOT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 mei 1601.
ANTONIA ROELANTS, weduwe van JAN ROO VAN UYTRECHT, koopt van de Amman een brouwerij met twee huizen. Ze zal de lasten uit betalen aan se erfgenamen van HENDRIK DE CONINCK, deze van GILLIS HOOFTMAN, JAAK JANSSENS en NIKLAAS VAN DEN BROECKE. Ze staat als medepand voor SEVERYN DE PRINCE, de weduwe DAEMS en de weduwe van CLAES DE WITWERCKERE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
                   
28 mei 1601.
CLARA STAEYAERT verkoopt aan WILLEM BOSSAERT en EMERENTIANA VAN HEMSELROYE een huis gehypothekeerd ten bate van JAN en MARCO MAWAERT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 juli 1601.
JORIS SPANGENBERGER verkoopt aan zijn broer GASPAR een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 juli 1601.
JAN en CATHARINA DE RAET transporteren aan JORIS DE RAET land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 oktober 1601.
FRANSCISCO NAERDOUCHY verkoopt aan de Armenbus van de timmerlieden een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 oktober 1601.
MICHIEL CARLIER, lynewever, die hem dede heeten MICHIEL VERELST, heeft, by coope gedaen tegens LUCRETIA BALLINCX, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 95.
 
1 december 1601.
MARGARETA COLETS, haar dochters CHRISTINA en ANNA VAN DEN PERRE, alsook MARIA VAN HABBEKE verkopen aan BALTHASAR DE SMIT een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief RijksarchiefAntwerpen.
 
14 december 1601.
ANTHONI WEMERS, apteker, afkomstig van Gent.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 december 1601.
TANNEKEN VAN SEVENCOTEN, HANSdr., geb. Antwerpen tr. te Frankenthal met HANS ARONDEAUX, HANSz. geb. Frankenthal.
Kinderen:
1.  THOMAS              geb. 25-10-1603
2.  HANS HENRICK geb. 19-02-1605
3.  GRIETKEN           geb. 31-05-1607
4.  PETRUS                 geb. 08-01-1609
5.  DAVIS                    geb. 10-01-1611
Bron: Vlaamse Stam, 1968, p. 157.
 
JACOB JANSSENE VAN KERCKHOVE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1601 f 2vo.
 
LAZARUS MARQUIS, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1601 f 124vo.
 
MATTHYS VAN REUCAVEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1601 f 75.
 
GODEFRIDUS VERREYCKEN, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1601 f 28, 1602 f 56vo, 1603 f 93vo, 1604 f 33, 1605 f 35vo, 1606 f 10vo, 1607 f 7, 1608 f 10, 1609 f 2.
 
- 1602 -
 
EDUART VANDER DILFT = Buitenburgemeester.
JOANNES VAN BRECHT = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
CESAER BALBANI.
GASPAR SCARAMUTSA.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
LOUIS DE LANNOY.
CORNELIS BOSSCHAERT.
Aalmoezeniers:
JAN DE RAM.
FRANCHOIS SWEERTS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
8 februari 1602.
MELCHIOR CHRISTOFFELS transporteert aan MATTHEUS LEIRMANS een hoeve.
Bron; Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 februari 1602.
De kinderen en erfgenamen van JAN HENSCH en GERARDINE HAEX verkopen aan JAN HELCKENS en zijn vrouw SUZANNA HENSCH een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 februari 1602.
MARIA LOWAY en haar kinderen behouden van LOUIS DE ROOMER verklaren van MICHIEL FABRY geld van een erfelijke rente te hebben ontvangen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 maart 1602.
Eerste steen gelegd voor de aanleg van het groot Koor in de St. Jacobskerk door KAREL MAES, deken van het Kapittel der kathedraal, en JAAK DASSA, eerste burgemeester. BALTHAZAR DE ROBIANO, hoofdkerkmeester, had het toezicht over de werken welke uitgevoerd werden onder leiding van de  meester-metser MATHIEU VAN HERLE.
Bron: Amand de Lattin, Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld, deel 7, blz. 12.
 
23 maart 1602.
De erfgenamen van LOYS PEREZ ontvingen van FERDINANDO LOPEZ DE VILLA NOVA geld uit een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 maart 1602.
ALBRECHT en ISABELLA bevestigen dat JOSYNE DE MEYERE het testament approbeert dat zij en haar man FRANS VAN DEN CRUYCE samen hebben gemaakt.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 april 1602.
JAN MEEUS en zijn vrouw JOANNA VAN NUYS verkopen aan JORIS DE RAET een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 mei 1602.
LOUIS YPELMANS, WESSELSzoon, bakker, uit Lippe.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 mei 1602.
De kinderen van JAN DENIJS verdelen de ouderlijke erfgoederen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 juni 1602.
LEONARD RINKENS verklaart dat MICHIEL FABRY een erfelijke rente heeft afgelost.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 juni 1602.
BALTHASAR HAECX verkoopt aan DANIEL GAILLET een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 juli 1602.
GILLIS VAN DEN BOSSCHE ontving van JOOS VAN DER VOORT geld van een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 juli 1602.
GILLIS HOOFTMAN verkoopt aan JAN CACHIOPIN drie huizen in de Klarenstraat.
(MARIA DE CACHIOPIN x CORNELIS VAN SCHUYLEN).
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 augustus 1602.
ANNA ROT verkoopt aan CASPAR SPANGENBERGHER een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 augustus 1602.
MARGRIET DE GRANDE, vrouw van DIRK VAN MERLE, buitenpoorteres.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
7 oktober 1602.
AERNOUT VERMEIREN, MARTENz., geb. Antwerpen, tr. te Frankenthal met MARIA DE BERLES, van Antwerpen.
Kinderen:
1.  ARNOLDUS      geb. 06-09-1603
2.  PETRUS             geb. 25-10-1604
3.  FRANCISCUS   geb. 02-06-1607
4.  ANNA                 geb. 30-09-1608
5.  MARIA              geb. 21-10-1610
6.  ABRAHAM       geb. 27-09-1612
7.  ISAC                   geb. 28-03-1615
8.  JACOB               geb. 02-06-1616
9.  MARGARETA  geb. 17-08-1617
10. JOHANNES      geb. 26-01-1620
Bron: Vlaamse Stam 1968, p. 166, 167. 
 
14 november 1602.
LAUREYS VAN IMMERSEEL en zijn vrouw CATHARINA BLADDERMER verkopen aan ABRAHAM VAN DAELHUYSE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
THOMAS OLIVIERS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1602 f 173vo.
 
- 1603 -
 
NICOLAAS ROCKOX = Buitenburgemeester.
BALTHASAR DE ROBIANO = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN VAN NIMMEGEM.
GILLIS DE COSTERE.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
Mr. JOSEPH ROELANTS.
JOSEPH VANDEN BROECKE.
Aalmoezeniers:
CORNELIS BOSSCHAERT.
ALEXANDER GOUBAU.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
7 januari 1603.
MELCHIOR DONCKER ende ANNA VAN VELTWYCK, hebben thuys genaemt den Gulden Rinck, &c. tsamentlyck gecocht van APOLONIA ofte PIROENE MOREAU, weduwe wylen MICHIEL BACHELER, JAN BAPTISTA BACHELER, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 100.
 
8 januari 1603.
JERONIMUS PEFFER belooft jaarlijks aan FRANQOISE DE SUCCA een rente te betalen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 januart 1603.
JAN JOOSSEN verkoopt aan LUCAS DE WAEL een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
25 februari 1603.
BALTHASAR SCHOTTI verkoopt aan HERCULES HERLS een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 februari 1603.
WILLEM SMIT en SARA VERVLOET verkopen aan HERCULES HERLS n kamer.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 maart 1603.
SILVESTER VAN NIEUWENBORCH en zijn zusters verklaren van MARIA HOECK, de weduwe van WILLEM HEERENS geld van een erfelijke rente te hebben ontvangen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 mei 1603.
WILLEM ANTHONIS, THOMASz., linnenwever, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 juni 1603.
De voogden van de minderjarige wezen van AUGUSTIJN VAN DEN VENNE, MARGARETA NIJS en CLARA VAN DEN VENNE erkennen dat ANNA BERTHELS en haar kinderen GASPAR en ELISABETH LOOTS een rente hebben voldaan.
Bron:Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 juni 1603.
JAN SCHENAERTS vercoopt aen CORN. COCX eenen hof in den Lepelstraet, &c.
Bron: A.A.B. Deel 33, blz. 187.
 
26 juni 1603.
HELENA VAN HAM, HELENA en CLARA PASTIJNS, CATHARINA VAN DOREN, de kinderen van GERARD VAN DOREN en CATHARINA VAN DOREN, PETERSdochter verkopen aan JAN REYNART en zijn vrouw SUZANNA DESOBRIS een huis reeds gehypothekeerd door PETER LE MESUREUR.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 juli 1603.
MARIA en MARGARETA SAS ontvingen van DAVID LANGHE de kapitale penningen van de rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 augustus 1603.
LAMBRECHT CASSEN en zijn vrouw ELISABETH PESTIA verkopen aan JAAK DE BOT een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
PIERRE JANSSENE, docteur en mdecine dAmsterdam.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1603 f 234.
 
JAN VAN DE WALLE, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1603 f 93vo, 1604 f 33, 1605 f 35vo, 38, 1606 f 10vo, 1607 f 2vo en vele anderen.
 
- 1604 -
 
JACOB DASSA = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN ETTEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN MORENTORF.
AUGUSTIJN NYS.
Kapelmeesters OLV-kapel:
Mr. ARNOLDUS BARCOUTS.
JORIS DES CHAMPS.
Aalmoezeniers:
JAN CACHOPIN.
ANTHONIS FREDRICX.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
5 januari 1604.
PETER ende MARIE VERELST, JANSkinderen, by overlatinge, cessie ende transport van MICHIEL CARLIER, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 95.
 
10 maart 1604.
ANTOON ANCELMO, voor zichzelf en als oppervoogd van zijn kinderen, bekent dat de erfgenamen van ANTONIA ROELANTS een rente hebben voldaan.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 mei 1604.
FRANS MELIS legt beslag op een huis. Hij zal de daarop uitgaande rente betalen aan o.a. WILLEM BRANT, CATHARINA MICHIELSSEN, PHILIPS MASIUS en HENDRIK VERHELLEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 juli 1604.
MICHIEL VAN RAYE verklaart dat ANNA WALRAVENS een erfelijke rente heeft voldaan.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 juli 1604.
MARIA VAN STEENWEGE transporteert aan NIKLAAS VAN MECHELEN al haar onroerende goederen, gekomen uit de erfenis van haar tante ANNA VAN MECHELEN en haar man ANTOON COLEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 augustus 1604.
JACOB SMIT, hoedemaecker, ende MARIA MOORMANS, syne huysvrouwe, by coope gedaen tegens PEETER ende MARIE VERELST, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 95.
 
4 september 1604.
SOPHIA VAN RAESVELT en haar man VALERIUS VAN DER HOEVEN en ANNA, ISAAC en SUZANNA VAN RAESVELT transporteren aan JAAK VAN SCHOONHOVEN en zijn vrouw ANNA CUSTODIS een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
25 september 1604.
GODEVAART ANDRIESSEN koopt koopt een rente, verkocht op aanvraag van ALEXEN DES POSSENIERS om 218 gulden te verhalen op HANS MOONS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 november 1604.
BARBARA PLATTEYNS transporteert aan PAUWEL VAN DER HAGHEN rentes op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 november 1604.
THOMAS AURAT transporteert aan JACOMO DEL LA CHIESE twee erfrenten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 november 1604.
PAUWEL VAN DIEST, WILLEM en ELISABETH PETERS, ELISABETH DE POTTER, vrouw van GASPAR VAN HOLVELT, CORNELIS en PHILIPS DE POTTERE, HEILWICH DE MOURCOURT, HANS en ELISABETH VAN GEMERT en de kinderen van PETER VAN GEMERT, MARGARETA en CHRISTOFFEL PRUENEN, MARGARETA PRUENEN, vrouw van GEERT TIMMERMAN, transporteren aan CORNELIA, CATHARINA en ANNA COMPERIS twee renten op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1605 -
 
NICOLAAS ROCKOX = Buitenburgemeester.
GASPAR ROVELAXA = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
GILLIS VANDEN BOSSCHE.
HIERONYMUS VERDUSSEN.
Kapelmeesters OLV-kapel:
GONZALO GOMES.
CAROLO MAGNUS.
Aalmoezeniers:
JOOS VAN SUERCK.
DAVID HAECX.
JAN DE BOTT.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
19 januari 1605.
THOMAS en GEERTRUYT AERTSSEN, EVERAERTS kinderen, en c.s. passeren proc. te Embden i.v.m. een schuld uit 1587 t.b.v. de kinderen van EVERAERT AERTz. die dan wordt afgelost.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 233-234.
 
22 januari 1605.
DAVID en ELISABETH NOBLET verkopen aan ANTOON DE SWERTE diverse stukken grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 februari 1605.
CATHARINA ZANDERS verkoopt aan MICHIEL MATTHYS en zijn vrouw ANNA ZANDERS een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 maart 1605.
LOUIS VAN DE WERVE verkoopt aan HENDRIK SCHOTTI een huis gehypothekeerd door SERVAAS VAN STEELANT, PASSCHIER DE DECKERE, NIKLAAS LAUTENS, de weduwe van GERARD VAN DAMME en LENAART SMIDT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 maart 1605.
ADRIAAN SREVENS verhuurt aan JAN VAN HOUTMEULEN een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 maart 1605.
BALTHAZAR SBOSTERS verkoopt aan DANIEL FRANCKAERT twee huizen gehypothekeerd ten bate van ALONZO STOCKAERT, nu DAVID HEMSSEN, en PAUWEL VAN ASSELIERS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 april 1605.
Valt ten deele aen ELISABETH MEIRE van elff woningen in de Lepelstraet comende op den pleyn van de Casteele.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 188.
 
10 mei 1605.
WILLEM VAN HOOCHSTRATEN, juwelier, verkoopt aan GABRIEL VAN ARENBERCH en zijn vrouw JOANNA SELIEN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 mei 1605.
HANS YBON, HANSsone wijlen, chirurgijn, afkomstig van Brugge.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 juni 1605.
OCTAVIO TIBANTE, gevolmachtigde van JAN, HENDRIK en ALBERT RODORFF, verkoopt aan MAXIMILIAAN MARTINI een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 juni 1605.
NIKLAAS JANSSENS, goudsmid, verkoopt aan SYBRECHT HUYBRECHTS een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 juli 1605.
MAGDALENA HUWAERT, DAVIDTSdr., geb. Antwerpen, tr. te Frankenthal met JAN HORSMAN, JACOBSz., geb. Maastricht.
Kinderen:
1.  CATHARINA  geb. 09-08-1607
2.  MELCHIOR    geb. 03-08-1608
Bron: Vlaamse Stam 1968, p. 160, 161.
 
28 september 1605.
MAGDALENA DU PRIEUR verkoopt aan JAN VAN EYKEN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1606 -
 
BLASIUS DE BESAR = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN ETTEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters H. Sacrament:
Mr. ENGELBERT DE VRIESE.
JAN DE POOTER.
Kapelmeesters OLV-kapel:
PIETER VAN GINDERDEUREN.
MELCHIOR SACRAMUTZA.
Aalmoezeniers:
BALTHAZAR DONCKER.
JACQUES GOOS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
19 januari 1606.
De erfgenamen van PAUWEL LUYDINCX, langs vaders zijde, verkopen aan DIEGO LOPEZ ZUEIRO een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 maart 1606.
De stadhouder van den Amman goeyt FRANCOYS MICHIELSEN in de Crucke een huys in de Lepelstraet.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 188.
 
10 mei 1606.
MARIA REYNIERS verkoopt aan GERARD LAMBRECHT en zijn vrouw MARGARETA VERMEULEN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 mei 1606.
ANTOON BEHAGHE verkoopt aan WILLEM VAN STA en zijn vrouw GEERTRUI DENS een huis belast o.a. door HENDRIK PAUWEN, de erfgenamen van JOZEF VAN DEN AST en GODEVAART ANDRIES.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 juni 1606.
MARIE DE HACQUIGNY, uit Antwerpen, 22 jaar, geassisteerd door haar vader NICOLAS DE HACQUIGNY tr. te Amsterdam met PIERRE PONDEPIERRE, uit Doornik, 22 jaar, geassisteerd door zijn moeder AGNES SANDRA.
Bron: DTB, arch. Amsterdam.
 
6 juli 1606.
GODEVAART en JAN VAN HOUTE verwerven goederen van hun vader.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 augustus 1606.
De voogden van de kinderen van JAN VANSOUWEN ontvingen van DANIEL en THOMAS THAS de kapitale penningen van een erfelijke Rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 augustus 1606.
De erfgenamen van PAUWEL LUYDINCX verdelen de erfenis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 september 1606.
PAUWELS VAN DER HAGHEN verkoopt aan REGINA DE CLERCK de helft van een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 september 1606.
JAN GALEWAY, als vader en voogd van JAN en MARIA, verkoopt aan SYBRECHT HUYBRECHTS twee derden van een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 oktober 1606.
MARIA DE BROUXELLES, verlaten door haar man WILLEM MIDDELTON, verklaart van deze geen schulden te willen erkennen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 december 1606.
ANNA DE CASTRO verklaart dat LAUREIS CORTHAGEN, ten voordele van CLEMENT ONDER DE LYNDE, een erfelijke rente heeft voldaan.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
GHISBERT DEKENS, apothicaire.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1606 f 231.
 
MERTEN USSELINCX, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1606 f 40.
 
- 1607 -
 
BLASIUS DE BESAR = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN ETTEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters H. Sacament:
JAN RIPET.
PEETER VERBIEST.
Kapelmeesters OLV-kapel:
PEETER LE MESUREUR.
JOOS HOSTIN.
Aalmoezeniers:
MELCHIOR PEETERS.
JAN GOUBAU.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
26 februari 1607.
MAGDALENA OLUNAERS verklaart onder eed dat wijlen JULIO PONZONO, parfumeur te Brussel, haar nog geld moest betalen voor geleverde handschoenen. Ze geeft procuratie aan JERONYMUS VAN CAVERSOON om deze som te innen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
?? maart 1607.
ALBERT GHEERTSEN, van Zeedam(?), uit Holland, was opgesloten voor verscheydene leelycke capitale feyten in het Steen, maar onsnapt daaruit. Voor wie hem wil gaan zoeken en daarmee 100 gulden kan verdienen volgt nu zijn signalement: in de ouderdom van 30 jaar, sterk en lang van persoon, rosachtig van baard en een litteken onder zijn rechter oor.
Bron: Amand de Lattin, Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld, Deel 9, blz. 47.
 
5 maart 1607.
ANNA CORNELIS verkoopt aan CATHARINA MUNCX een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 april 1607.
ADRIAEN VAN LANDTWIJN, ADRIAENSsone, apteker, afkomstig van Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
14 mei 1607.
FRANCHOIS MICHIELSEN cum suis geven terve aen ABRAHAM VAN HOVE 4 huysen in de Lepelstraet.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 188.
 
23 mei 1607.
JAAK SNEL en zijn vrouw JOANNA STRUYCK verkopen aan de erfgenamen van MARIA DE WAGEMAKERE een hof.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 juni 1607.
PHILIPS VAN DEN PLASSCHE en zijn vrouw MARIA VAN KIHIPHADEN verkopen aan GUILLIAM MAES een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 juli 1607.
HENDRIK VAN DE PERRE, ADRIAANSzoon, blauwverver, uit Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 juli 1607.
JAN en FRANQOISE DE SUCCA verkopen een huis om hun achterstallige gelden op te halen. Het wordt eigendom van URBAAN VAN PARIJS met renten ten voordele van JOSYNE RUBBENS, FRANS VAN DER VEKEN, Jan en FRANQOISE DE SUCCA, THOMAS BLIJLEVEN, de weduwe van CORNELIS MUTSEN, PAUWEL ROBBIJNS en CATHARINA DE BRUYN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
CORNELIA DE LA FAILLE, echtgenote van HENDRIK VAN LEMMENS, buitenpoorteres. (JAN DE LA FAILLE heeft, gemachtigd door CORNELIA, poorterij geremitteerd op 17 juni 1608).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 augustus 1607.
ANTOON VAN VLIERDEN verkoopt aan FRANS VAN COUWENBERGE een raamhof met huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 augustus 1607.
De testamentuitvoerders van LISKEN VAN DER SMISSEN verklaren te hebben ontvangen van NICASIUS DE LA PORTE en zijn vrouw MARIA DE HOLLANDERE achterstallige interesten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
25 augustus 1607.
RICHILDE FOEYT transporteert aan GERARD COUCK enige renten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 september 1607.
Vidimus van een transport dd. 23 augustus 1446, waaruit blijkt dat JAN VAN LYERE verkocht aan JAN MESKENS en zijn vrouw CATHARINA SHUEKERS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 oktober 1607.
THOMAS MARGNAERT ratificeert het transport aan JOANNA DE BECX op 29 april 1606 van een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 oktober 1607.
ANTOON VAN VLIERDEN verkoopt aan ELISABETH VAN THIENEN, gescheiden vrouw van MATTHYS GILLIS, een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 oktober 1607.
FRANCISCO NAERDOUCHY en zijn vrouw SARA SCHEYDEN verkopen aan MARIA DE HANE een huis dat borg staat ten bate van JACOBA DE RUBIZ.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 november 1607.
PIETER WEYGAERTS, GUILLAMz., geb. Antwerpen, tr. te Frankenthal met SARA BRUYNINCK, HANSdr., van Aken.
Kinderen:
1.  GUILLAUME  geb. 06-09-1608
2.  GUILIAM         geb. 07-04-1611
3.  ELISABETH     geb. 04-03-1613
Bron: Vlaamse Stam 1968, p. 167.
 
16 november 1607.
JAN VAN LIERDEN, JANSsone wijlen, apteker, afkomstig van Doornick.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 november 1607.
PETER, CATHARINA en URSULA COENRARTS verkopen aan de testamentuitvoerders van CATHARINA DE MOY, ten bate van HANS DE MOY, een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
ADRIAEN HENRICX, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1607 f 238vo.
 
JAN POTIERS, apotheker.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1607 f 72.
 
- 1608 -
 
NICOLAAS ROCKOX = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN HALMALE = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters H. Sacrament:
JAN DE LICHTE.
PHILIPS HEMSEN.
Kapelmeesters OLV-kapel:
JAN VAN STYLE.
BERNAERT MENNENS.
Aalmoezeniers:
HENRICK DE CLERK.
JAN PAPENBROECK.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
11 januari 1608.
JACOBA RUBIZ, dochter van SARA SCHEYDEN, verkoopt aan deze een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 februari 1608.
MARGARETA VAN DER MEEREN verkoopt aan haar moeder MATHILDE PEETERS een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 maart 1608.
ANNA WALRAVENS verkoopt aan HANS HUYGHE en zijn vrouw ADRIANA PETIT een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 mei 1608.
WOUTER BOUDEWIJNS, HENDRIKSzoon, koopman, uit s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 juni 1608.
JAN SPEECK verkoopt aan MICHIEL VAN RAFLEGHEM en zijn vrouw CLARA VAN DEN HOUTE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 juni 1608.
ELISABETH VAN DEN LOOPE, haar zoon JAN VAN VALCKENBORCH en haar kleindochter MATHILDE STORM, verkopen aan HENDRIK ROL, haar schoonzoon, een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 juni 1608.
CORNELIS VAN DEN HOEVELE, uit Frankfort, en zijn vrouw AGNES VAN BALEN verkopen aan ADRIANA DE WITTE n vijfde van een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 juli 1608.
CORNELIS VAN DYENEN verkoopt aan CORNELIA JOOSSENS een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 juli 1608.
JAAK en ANTOON VAN OOSTENRYCK, wonend te Emden, verkopen aan MELCHIOR ADRIAENSSEN een huis reeds belast door LUCAS VAN DEN BROECKE en JAN PLACQUET.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 juli 1608.
ELISABETH JACOBS verkoopt aan GERARD VAN DELFT n vierde van een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 augustus 1608.
SUSANNA DESMAREZ verkoopt aan haar broer HANS en zijn vrouw MARIA VATGRES een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 augustus 1608.
MARTINE BRIES ontving van EVERARD VAN EYCK geld van een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 september 1608.
LUCAS VAN DEN BROECKE ontving van MELCHIOR ADRIAENSEN geld van een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
25 september 1608.
JOOS VAN DER HORST verkoopt aan EMMERIK VAN WAMEL een erfelijke rente op twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 november 1608.
Gheeft te kennen in alder oitmoet ende reverentie ABRAHAM MELYN hoedat zyne huysvrouwe vader saliger, FRANCHOIS HEYLEN, heeft dese stadt geleent, als zy was in grooten noot ende dangier vande Spaensche soldaten int jaer XVc LXXIIIItich, de somme van twee hondert gulden, &c.
Bron: Requestboek 1608, fol. 216v. en A.A.B. Deel 22, blz. 478.
 
29 november 1608.
GUILLAUME SMOLDERS verkoopt aan ANTOON DE CRAEN een rente op een huis reeds bezet ten bate van de kinderen van PAUWELS REYNS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 december 1608.
JOANNA SPILLEMANS ontving van HENDRIK DE MOY geld van een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1609 -
 
NICOLAAS ROCKOX = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN HALMALE = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters H. Sacrament:
JAN VAN HONTSUM.
FRANQOIS COENE.
Kapelmeesters OLV-kapel:
PEETER DE SCHOT, PEETERSz.
JAN DONCKERS, FRANQOISz.
Aalmoezeniers:
CAREL MAGNUS.
SIXTUS DE MENS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
10 januari 1609.
De erfgenamen van MATTHEUS LEERMANS en zijn vrouw CLARA VAN DEN EEDE verdelen de erfenis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 februari 1609.
ELISABETH en WILLEM ROBERTS verkopen aan HENDRIK LEMMENS een huis wat belast is ten bate van LUCAS DE WAEL.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 maart 1609.
GILLIS PERELS verkoopt aan JAN DE COSTERE en zijn vrouw MARIA VAN HALLAER een erfelijke rente op een huis dat reeds belast is ten bate MARGARETA ABELIJNS, JAN VAN SOMERGEM, CORNELIS VAN DEN BEMPDE en PASSCHIER HENRICX.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 maart 1609.
CHARLES DE SANTACRUZ en zijn vrouwYSABEAU DE REBOLLEDO casseren het huwelijkscontract dat ze maakten in ROUAAN op 29 januari 1587.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 april 1609.
CHRISTIAAN en MAYKEN CRUL verkopen aan CHRISTIANA BOOT een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 april 1609.
MATILDE VAN EERTVELDE verkoopt aan PETER VAN DEN WALLE een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 mei 1609.
Vidimus van een Antwerpese Schepenbrief dd. 16 juli 1522:
ANTOON FRISCOBALDI verkoopt aan NIKLAAS DE JAN MERVELLI een erfelijke rente op twee huizen gehypothekeerd ten gunste van ADRIAAN VAN DER NOOT en EDMOND VERBRUGGHEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 juli 1609.
JOZEF, JASPAR en de kinderen van MARIA VAN DEN BROECKE transporteren aan MARCO ANTHONIO MORICONI een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 augustus 1609.
HUYBRECHT EMBRECHTS vercoopt aen PIETER VAN DER PIET 3 huyzen in de Lepelstraet deen genaemt Ste Barbara, &c.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 187.
 
24 september 1609.
HUBRECHT MALRANS en zijn vrouw ontvingen van MATHIJS KELLENS de hoofdpenningen van een bakkerij.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 november 1609.
JAN WILS transporteert aan zijn schoonzoon DIERIK OPRUEN een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
ELISABETH SPEUCKHUYSEN met haar dochters SUZANNA en CATHARINA en haar zoons PETER en JAAK VAN HOYDONCK bekennen dat EMBERT THOLINCX de erfelijke rente kweet.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 november 1609.
JERONYMUS VAN GHINDERTALEN en zijn vrouw CATHARINA DE LA CHIESA, JAN FRANCESCO DE LA CHIESA en zijn vrouw MARIA DE LA CHIESA en CONSTANTIA DE LA CHIESA renonceren aan JACQUES MAURICQUE en zijn vrouw ANNA DE LA CHIESA twee renten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 december 1609.
CONSTANTIJN VAN DEN BERGHE en BARBARA VAN RANST verkopen aan ADRIAAN ANTHEUNISSEN een molenberg onder Zandvliet.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 december 1609.
MARIA VAN FACUWEZ en haar man HENDRIK VAN DEN BOSSCHE ontvingen van DAVID LANGH geld van een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
?? december 1609.
CATHARINA SPIERINCX, vidua ARNOUTS tKINT vercoopt aen het Godtshuys van de Zieckeren eenen grooten speelhoff metten huyse aen de straete genaemt Swerte Gheyte, ende 6 huysen daerneffens in de Lepelstraet ende 4 huysen int straetken sonder eynde.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 187.
 
Personeel van de Admiraliteit te Antwerpen in 1609:
Luytenant Admiral: HENDRICK ROL.
De Capiteynen:
REYNIER FRANSSEN.                                      JOB JANSSEN.
HERMAN PAUWELS.                                        JACOB JANSSEN BOY.
ADRIAEN PIETERS HENXT.                           GOYVART ANTHENISSEN.
MICHIEL CORNELISSEN STELLENAER.   YSEBRANT PIETERSSEN.
Oppersten timmerman: Mr. HENDRICK CORNELIS.
Timmerlieden:
HANS DE CUYPER.                      HANS CARELS.
PAUWELS ANTHEUNISSEN.     JAQUES HENDRICX.
ANTHONY VERHAGEN.             JAQUES SERVAES.
JOOS ROELOFFS.                         FRANCISCO MARTELS.
Timmer- assistenten:        
CORNELIS CLEMENT.              PIETER MERTENS.
Stuurlieden:
ADRIAEN CORYNSSEN            JAN BAPTISTA DE VALLADOLID.
JOOS LAUREYSSENS.               AUGUSTYN CRESPO.
Hoochbootsmannen:
GUILLIAM COPPENS.               BAPISTA GORRA.
HANS ORLIONS.                         GILLIS HUYBRECHTS.
Hun assistenten:
BAPTISTA YSOLA.                     CHARLES CANNART.
Despensiers:
GUILLIAM STEELARTS.           HANS VAN CEULEN.
JAN DAEMSSEN.
Zijn assistent: JAN VANDE WAUWER.
Connestables:
HANS VAN DIEST.                      ANTONIO ROSSO. 
JOOS VAN DAM.
Hun assistent: HUGO JORISSEN.
Botteliers:
CRISTOFFLE BELMONTIN.        GASPAR BOGAERTS.
Zijn assistent: JOOS BATEN.
Schryver: ANDRIES PANZA.
Quartiermeesters:
PIETER FAYEN                              JOOS DE COCK.
VINCENT SABIN.                           DULCO BOY.
LAMBRECHT PEETERS.             MICHIEL LANCHHAER.
JAN WILLEMSSEN.                      JAN VERLOMMEN. 
Meesters:
DOMINGO BARILAR.                  CORNELIS ANTHEUNISSEN.
Trompetter: WILLEM OOSTEN.
Buschieters:
HANS VERHAGEN.                         ADRIAEN DE BOCK.
ANTHONY VAN SCHRIECK.
Bootgesellen:
HENDRIK CAUTEREELS.             ANDRIES STORT.
AUGUSTYN AUSTRUCHO.           NICOLAES TERUSO.
MICHIEL BORO.                             PAUWELS BRUSO.
JAN CHIAFINO.                               JACQUES CASUOLA.
BAPTISTA ROSSO.                          BARTHOLOMEEUS COSTE.
AMBROSIO REQUANO.                 DOMINICUS BRUNETTE.
DOMINICUS SIBORDO.                 JAN FRANCo.
VIRGILIO MAYOLA.                      JULIAN TOMESO.
JAN DE TABLES.                             JAN LOCATELLO.
Pr. NAVARO.                                    SIMON ALVEREZ.
DOMINICUS DANCORA.             FRANCo DRIONE.
MARCO ANTONIO GASCO.         PERIN NARDO.
LAUREYS GEERTSEN.                  BARTHOLOMEEUS CORRYNS.
Jongen van tschip: SERVAES GEERARTS. 
Putjongen: JAN DE CLERCK.
 
Van de Compaignie van Capiteyn SEBASTIAEN JANSSENS:
Meesters:
MICHIEL WALRAVEN.                HENDRICK ADRIAENSSEN.
Stuurlieden:
HANS JORES.                                  CORNELIS STONE.
Hoochbootsman: MATHEUS STEVENS.
Zijn assistent: JAQUES BLANCKART.
Dispensier: DAVID JANSSENS.
Zijn assistent: SYMOEN PEETERS.
Bottelier: GEERART BANT.
Trompetter: GASPAR MICHIELSSEN.
Schrijver: PEETER VAN HINCXTHOVEN.
Quartiermeesters:
GILLIS MOONS.                             HANS VERHULST.
PEETER MERTENS.
Haringman: YDMAN LENARTS.
Connestables:
ANDRIES BASTIAENSSEN.         GILLIS JANSSENS.
Hun assistent: MARCELIS PENNINCK.
Buschieters:
HUYBRECHT JANSSENS.                           JOOS VAN RUMEURS.
HANS VAN DE VYVER.                               PAUWELS LE ROY.
GEERART VRIES alias JONCKBLOET.   PEETER VAN BOSSU.
HUYBRECHT PETIT.                                  FRANCHOIS DE MOL.
MAILLART DE HOEN.                               GUILL. VAN DEN GAUWE.
Bootsgesellen:
GUILL. SCHELLEBROECK.                      DIRICK LAMBRECHTS.
GILLIS HAUBRAKEN.                                PEETER MERCAUWEN.
CORNELIUS MOERMANS.                       JAQUES DENIS.
PEETER ARNOUTS.                                    JAN VAN LEEMPUT.
Putjongens:
ADRIAEN ADRIAENSSEN.                        GUILL. VERSCHOREN.
Jongen van tschip: WILLEM BASTIAENSEN.
 
Van de Compaignie van Capiteyn HERMAN ROL.
Meester: GILLIS VERHEYEN.
Stuurman: HENDRICK LENARTS.
Hoochbootslieden:
CORNELIS BALLAST.                                JACOP PEETERS.
Dispensier: LIEVEN DE GRAVE.
Zijn assistent: GUILL. GEERTSEN.
Bottelier: GILLIS VAN DE VELDE.
Quartiermeesters:
CORNELIS ROELANTS.                             JAN JANSSEN.
CORNELIS JANSSEN.
Schrijver: JACOB ROL.
Trompetter: GYSBRECHT HOBREAU.
Meester timmerman: HANS DE HONDT.
Timmerman: HANS WAUTERS.
Connestable: CORNELIS CORNELISSEN.
Zijn assistent: ANDRIES PEETERS.
Buschieters:
PEETER PEETERSSEN.                             DUERT HEMSICH.
JOOS VAN BRUSSEL.                                 LOYS LAMMENS.
FRANCHOIS VALLART.                            JAQUES GEERTSSEN.
CHARLES STEEMAEL.                              HERMAN BERRENS.
Bootsgesellen:
MAXIMILIAEN ADRIAENSSEN.             DAVIDT VAN BUYTEN.
DIRICK JANSSENS.                                    HANS JANSSENS.
PEETER BUYSEN.                                       HANS VERMUYSEN.
AERT GEERTSEN.                                      SYMOEN DUERTS.
GILLIS LENARTS.                                      WILLEM ALLEMANS.
Gamero (?): HANS WEST.
Putjongen: PEETER CORNELIS.
Schipjongens:
WILLEM KEMSICH.                                  JACOB FOLCART. 
   
Calefaters:
BAPTISTA DELLA CELLA.                      CONSTANTIN DACOSTA.
VIRGILIUS ANDREA.
Mr. timmerman: NICOLAES AMIGO.
Zijn assistenten:
PEDRO BOAGO REMOLAR.                    FRANCo VAN BAUWER.
Provoest: GILLIS HALBACH.
Stockdragers:
PEETER VERHELST.                                 PEETER VAN DYCK.
Assesseur en greffier: ANDRIES BASTON.
Commissaris: LOYS VASSEUR.
Pagador van de Armade: GELDON DE ARRESTI.
Opperste van de fabrike: ABRAHAM MELYN.
Official van de Provande-meester: LAUREYS BELLENS.
Smit: HANS PEERBOOMS.
Agent van de Vivres: ADRIAEN STEM.
Churesyn: Mr. CORNELIS VAN VELSEM.
Bron: Antwerpsch ArchievenBlad, Deel 38, blz. 17-22.
 
JAN VAN DOERNE, PEETERSsone, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1609 f 17.
 
VINCENT LARMECAN, de Lille, chirurijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1609 f 145.
 
MATTHYS VAN MELANEN (MILANEN), chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1609 f 12, 1613-14 f 50.
 
PHILIPS MOENS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1609 f 168.
 
JORIS PIBBES, vrij chirurgyn van Amstelredamme, lithotomist, ophtalmist en vrij steen & breuksnyder.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1609 f 211vo.
 
- 1610 -
 
JACOB DASSA = Buitenburgemeester.
GILLIS DE MERA = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN VAN DEN BROECKE.
ANTHONIE VAN BEHAGEL.
Kapelmeesters OLV-kapel:
Mr. LAURENTIUS.
SIMON DE NEUF, de jonge.
Aalmoezeniers:
JASPAR OOSTERINC.
JAN VAN DER GOES, de jonge.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
Ten verzoeke van PETER VAN GHEMEL, HENDRIK HENEMANS, DIONYS WILLEMSENS, HANS DE CONINCK en PEETER SMIT, alle arbeiders op St-Jansvliet alhier, is voor ons gekomen HANS HERBERT, arbeider van het Bierhooft alhier, wonende in de St-Antheunisstraat in het Viegende Peerd, oud 67 jaren, hebbende in de natie (Kalk- en Steennatie) geweest tussen de 46 en de 47 jaren en HENDRIK LEIRENTOP, voerman van de stootwagen op de Houtkaai aan de Munt, wonende in de Predikerenstraat, oud 52 jaren, hebbende met de stootwagen gereden van voor de Spaanse furie (1576), dewelke voors. comparanten hebben bij gestaafden eede, &c., &c.
Bron: Antwerpiensia, Deel 5, blz. 355.
  
2 januari 1610.
STEVEN VAN PRAET verkoopt aan MICHIEL DAXE een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 januari 1610.
ANNA VAN SCHEERENBERCH verkoopt aan HANS HUYGHE en zijn vrouw ADRIANA PETIT een huisje met hof.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 januari 1610.
JACQUES STYN, chirurgijn, afkomstig van Turnhout.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
HANS BOSCH, HANSsone, van Madenburch, oculist, steen & breuksnyder.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1610 f 204vo.
 
EMANUEL GOMEZ, doctor portuguez.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1610 f 186vo.
 
?? februari 1610.
Uit de stadsgevangenis het Steen ontsnappen LAUREYS DE GROS, alias WISKENS, speelman en schipper, geboren te Schelle, en HANS THIJSSENS, alias VAN DIEST, kleermaker, geboren te Antwerpen.
Bron: Amand de Lattin, Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld, Deel 9, blz. 47.
 
17 februari 1610.
PETER FIERENS, CATHARINA en KAREL VAN BOECKEL verkopen aan JAN RADIECX een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 februari 1610.
CATHARINA DE MUYEN en haar man JORIS VAN CATTINN verkopen aan ADRIANA DE WITTE een gedeelte van een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 april 1610.
GILLIS DE LA VALLEE verkoopt aan STEVEN WILS onroerend goed.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 juni 1610.
JAN DIERICXSSEN en zijn vrouw CATHARINA DE WAELE transporteren aan LUCAS DE WAELE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 juli 1610.
HESSEL HERMANSSEN BOECHO en zijn vrouw ANNA IGERMANS verkopen aan MARIA VAN BOSSCHUYSEN tweederde van een erfelijke rente, waarvan een derde kwam aan HERMAN FRANSSEN BOECHO uit de erfenis van JACOB VAN DEVENTER, koninklijke geograaf.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 juli 1610.
Vidimus van een Antwerpse Schepenbrief dd. 18 febr. 1583:
PHILIPS DE CRAEYERE en zijn vrouw PETRONELLA SBELMANS verkopen aan JAN VAN SONNE een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 juli 1610.
ANNA DE DOUVRIJN geeft aan haar dochter JOANNA BECX, in plaats van de alimentatie, een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 juli 1610.
PETER, FRANS, GERARD en CATHARINA BAECK verkopen aan STEVEN WIELS en zijn vrouw BARBARA BAECK onroerend goed.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 september 1610.
BALTHASAR RUTGEERS en zijn vrouw ESTHER VAN DEN DIJCKE verkopen aan LAURENS BIEL een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 oktober 1610.
JAN HAPPAERT verkoopt aan JAN VAN HAECHT een erfelijke rente op grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 november 1610.
ANTOON en CORNELIA DE HERTOGHE enerzijds en J.B. BOOT en zijn vrouw GEERTRUI MAURIQUES verdelen de twee derden van de erfenis van ANDRIES MAURICQUES en GEERTRUI VAN STEENSELE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 december 1610.
ELISABETH, JAN en PETER VAN SCHOOTEN alias BOES verkopen aan LODEWIJK VAN DEN BERGHE een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 december 1610.
ROMBOUT VAN DEN DYCKE verkoopt aan MARGARETA DAEMS een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1611 -
 
19 februari 1611.
ROBRECHT VAN HEUSDEN, in eigen naam, evenals in deze van zijn zuster SUSANNA en van de erfgenamen van JAN VAN HEUSDEN, verkoopt aan JAN SCHEVAERTS een erfelijke rente op een brouwerij.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 maart 1611.
ANNA BECX, vrouw van JAN ORSUCCI, ontving van AUBERTUS MIRAEUS, kaninnik, en ADRIAAN JODOCI, testamentuitvoerders van JOANNA BECX, 400 gulden. Ze transporteert aan MARIA BECX, vrouw van GABRIEL FERNANDEZ een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 april 1611.
CATHARINA en MARIA LEENDMANS verklaren dat WILLEM COENE en zijn vrouw CLARA LEIRMANS een erfelijke rente hebben voldaan.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 juni 1611.
ELISABETH en HANS AELBOS verkopen aan PETER VAN DEN WALLE een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
MARTEN VERCLOCKEN en zijn vrouw GEERTRUI Coomans ontvingen van LAURENS VAN PAPENBROECK geld van een erfelijke rente op een huis welke reeds bepand was door DIRK VAN OPPERVELT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 juni 1611.
FRANQOIS PERICARD verkoopt aan CATHARINA DE MAUVOY een rente die hij erfde van zijn grootmoeder FRANQOISE VAN VAARNEWIJCK.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 juli 1611.
CLARA VAN BUYTEN en de kinderen van NIKLAAS VAN BESELAERE, haar echtgenoot, verdelen dezes erfenis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 juli 1611.
PETER WELLENS verkoopt aan CORNELIS VAN PAESSCHEN en zijn vrouw MAGDALENA HAECX erfelijke renten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 juli 1611.
GILLIS PEERELS verkoopt aan HILDEGONDA ANRAET een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 augustus 1611.
JOANNA VAN SCHELLE, weduwe van MICHIEL VAN COCXIE, en later van PHILIPS VAN RIJE, transporteert aan haar zoon MICHIEL VAN COCXIE een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
MICHIEL VAN COCXIE, junior, schilder van Mechelen, MARGARETA, CORNELIS en ANTOON VAN SCHELLE verkopen aan JACOB DE SANTACRUZ een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 augustus 1611.
GASPAR DONCKER verkoopt aan zijn zwager JAN VEKEMANS een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 oktober 1611.
GASPAR, MELCHIOR, JORIS, BALTHASAR en JAN SPANGENBERGER, alsook ANNA ROT verkopen aan MARIA VAN HOUTE een rente op div. huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 oktober 1611.
BARBARA PLUYM bevestigt het transport door haar broer JAN van verschillende renten ten bate van de kinderen van GODEVAART ANDRIES sr.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 november 1611.
De kinderen van GILLIS HOOFTMAN verdelen de erfenis van hun moeder CATHARINA VAN SANTVOORT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 november 1611.
NIKLAAS VAN DEN KIEBOOME verkoopt aan JAN VAN DER EYCKEN en zijn vrouw ANNA DE SCHOT een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
JACQUES VAN DAELHEM alias HUYBRECHTS, operateur, steen & breuksnyder, oculist & chirurgyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1611 f 41.
 
LORENQO FRAGIA, doctor italiano.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1611 f 139.
 
CORNELIS HEUSDEN, CORNELISsone, steen-, breuksnyder, oogen & wondenmeester.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1611 f 185vo.
 
- 1612 -
 
4 januari 1612.
HENDRIK SCHOTTE verkoopt aan CIPRIAAN CAMPOMENOSO een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 februari 1612.
ELISABETH HENDRICX transporteert een erfelijke rente op de stad Amsterdam aan HENDRIK ANDRIESSEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 februari 1612.
De erfgenamen van JAN GOESSEELS verkopen aan JOOS DE WEERD een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 maart 1612.
JERONIMUS DE BUISSON transporteert aan WOUTER DE HOBOVAL een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 april 1612.
HANS VAN DER LANEN, coopman, woonende tot Amstelredamme bekende schuldich te zyn aan HERMAN HEESTERS, oock coopman, woonende tot Amstelredamme 2300 gld. toecomende van geleenden gelden. In de marge: Comparuerunt MARIA VERMEULEN wed. JANS NYMMEGENS ende GILLIS DE WILDE als ten nabeschreven gemechticht HERMAN HEESTERS by procuratie gepasseert voor PIETER RUTTENS openbaer notaris aldaer op ten 15 febr. lestleden gethoent en bekende dat HERMAN HEESTERS voldaen is van HANS VAN DER LANEN, 6 aug. 1613.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 500, fol. 103v.
 
11 juni 1612.
Huwelijksproclamatie te Ooltgensplaat:
HANS SANDERS, jm. geb. Staebrouck bij Antwerpen en AELTGE GHEERTS, jd. van Meeghen bij Bommel.
Bron: Gens Nostra, 1989, pag. 398.
 
16 juni 1612.
JOSYNE VAN DER HULST verkoopt aan GUILLIAM VERSCHUYL een erfelijke rente.
Bron:Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
25 juni 1612.
GABRIEL TRUYTS en zijn kinderen JOOS en ELISABETH, CATHARINA DE SUCCA en haar kinderen, behouden van ANTOON TRUITIUS, transporteren aan JAN VAN CRAEYWINCKEL 3 stukken land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 september 1612.
GEERTRUI DENS legt beslag op een huis, om in het bezit te komen van de 1.500 gulden, die haar man WILLEM VAN STAEYE haar moest uitbetalen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 september 1612.
MICHIEL VAN BERGEN, gemachtigd van GUILLAUME COPPEN, borger en innegesetene der stadt Ceulen, (procuratie voor HENRICK VAN BILDERBEKE openbaar notaris aldaar 7 febr. 1605) en van ANNA GODIN, weduwe van wijlen FERRY DORVILLE, en van DANIEL DORVILLE, wettige zoon van voorn. FERRY DORVILLE, en i.n.v. de momboiren van hun andere onbejaarde kinderen (procuratie voor burgemeester en Raad van de stad Franckendael 20 aug. 1600) bekent ontvangen te hebben van MAGDALENA ROUSSEAU, weduwe van JAN LE FEBURE, de hoofdpenningen 30 gld. erfelijk op een huis van MAGDALENA ROUSSEAU.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 500, fol. 289.

 
27 september 1612.
De kinderen VAN DER AVOORT en hun moeder GENOVEVA VAN PAMELE verkopen aan ELISABETH DE BRUYNE een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 september 1612.
Mr. ROMBAUT VAN REUSEL, chir. breuk & steensnijder, afkomstig van Arendonck.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
17 oktober 1612.
PIETER VAN EN BROECK, gemachtigde van Mr. LAUWRIS BEYERLINCK, wonende te Antwerpen, als zoon van ADRIAEN BEYERLINCK, apotecaris, transporteerde aan FRANCK GEERITSZ. en INGHEN PLOENEN, beiden wonende in West-Barendrecht, 2 morgen 533 r. land met aanwas.
Bron: Nationaal Archief Den Haag, West-Barendrecht en Carnisse, oud-recht. arch.inv. nr. 1 fol. 14vo, akte dd. 17 okt. 1612.
 
22 oktober 1612.
Verthoont derffgenaemen van wylen ANDRIES SNELLINCQ hoedat inden jaere XVc LXXIIII, ten tyde vande mutinatie vande Spaensche soldaten alhier binnen Antwerpen, den voors. SNELLINCQ bedwongen is geweest aende stadt te leenen de somme van vier hondert gulden eens, &c.
Bron: Requestboek 1612, fol. 212v. en A.A.B. Deel 22, blz. 479.
 
13 november 1612.
ABSOLON MARINUS, schipper alhier, bekende schuldig te zijn aan JAN CLAESSEN, schipper van Delft, 600 gld. ter cause van de koop van een craveelschepe.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 500, fol. 325.

 
14 november 1612.
ABRAHAM BOERMANS vercoopt GEERAERDE DE BIE, allen het recht toecomende ELISABETHE DEYMS van twee huysen in de Lepelstraete.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 188.
 
JAN GRUETENS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1612 f 24.
 
PEETER VAN VELSEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1612 f 188.
 
- 1613 -
 
26 januari 1613.
BERNARD PLUYM transporteert aan zijn zoon NICASIUS een erfelijke rente tot aflossing van de erfenis van zijn moeder MAGDALENA VAN DOESBORCH.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 februari 1613.
RUTGEERT VAN MARTSSELAER betaalt aan NIKLAAS DE MEYERE 150 gulden om daarmede hun geschil te beslechten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 maart 1613.
JAN DE BOLLE, MARIA en MATHIJS VAN LYERE verklaren van MICHIEL BOOT geld ontvangen te hebben.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 juli 1613.
Het Armenweeshuis binnen Leiden verkoopt aan GILLIS HEYNS en zijn vrouw BARBARA BEYS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 juli 1613.
Ratificatie van een stedelijke akte van Mechelen dd. 14 dec. 1612:
CLARA DE BODE, voor haarzelf en de wezen van JAN DE BODE, de kinderen van wijlen URBAAN DE BODE en CATHARINA DE BODE transporteren aan LANCELOT VAN DER STREPEN 2 erfelijke renten. Ze geven aan JAN VAN HOEBROECK volmacht.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 oktober 1613.
MACHTELD STORM geeft aan haar oom JAN DRIES alias VAN VALCKENBORCH diverse percelen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 november 1613.
BERNARD, CATHARINA, CHRISTINA en LUCRETIA NISINCKHOFF, BETTEKEN PUTMANS en haar broer en zusters ADRIAAN, LYNTKEN en ANNEKEN verkopen aan FRANS VAN COUWENBERGHE een perceel zaailand.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 december 1613.
WILLEM VAN BRECHT en zijn vrouw MARIA WELDERS verkopen aan LUCAS DE WAEL en zijn vrouw SUZANNA CUERLINCX een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
JACQUES VAN CORDELEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1613-14 f 43.
 
JAN HENDRICK HUYGHENS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1613-14 f 50.
 
ADRIAEN LANVIJN, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1613-14 f 48.
 
ANDRIES VAN PERONE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1613-14 f 246vo.
 
JAN REDEKER, JACOBSsone, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1613-14 f 166.
 
JAN VAN DER STRATEN, ouderman der chirurgyns.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1613-14 f 50.
 
- 1614 -
 
3 januari 1614.
MARIA en CLARA VAN KESTELT verkopen aan HANS GHIESEN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 januari 1614.
PETER VAN DIJCK transporteert aan FRANS VAN COUWENBERGHE de helft van een bos.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 januari 1614.
JAAK INGELGRAEVE en zijn vrouw MARGARETA PENNE verkopen aan CORNELIS CORNELISSEN een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 maart 1614.
Inventaris vande goeden van PHILIPS VAN VALCKENISSE, die den derden dach van Meerte 1614, tzijne huyse inde Minrebroederstrate is overleden, gemaect ten byzyn vande weduwe CATHERINE VAN DYCKE, ende rechtelycke momboors vande onbejaerde kinderen PHILIPS, PETER en MARIA MARGRIETE. Getuigen: HENRIC BARBIERS en CORNELIS, schilders.  
Bron: Protocollen van Notaris P. FABRI, 1611-14 en A.A.B. Deel 21, blz. 298-311.
 
12 april 1614.
Op aanvraag van SABINA VAN DER NOOT, weduwe van LIEVEN DAMAN, wordt een huis gerechtelijk verkocht.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 april 1614.
FRANS VAN HASSELT verkoopt aan EMMANUEL SUEIRO een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 juni 1614.
PETER SCHOEF geeft in pand een cijns voor de gelden die hij te ontvangen heeft van QUENTIN PASSET, van Doornik, in naam der kinderen van wijlen JOACHIM PLANCO.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 juni 1614.
JAN REDECKER, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Beckem, in de stichte van Munster.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 juni 1614.
BARBARA DE PERALTA verkoopt aan JAN DE VISSCHER een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 juli 1614.
PETER DE CLERCK en zijn vrouw CATHARINA VAN HOUTE verkopen aan WILLEM THIELMANS, junior, en zijn vrouw ELISABETH VAN DER JUECHT een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 juli 1614.
Op verzoek van LAURENS DE GROOTE wordt de drossard van Deurne verzocht PETER MATHEUSSEN VAN DIJCKE te verplichten het vonnis van 19 oktober 1613 na te leven. Hij zou ook rekening moeten geven aan JAAK VAN DE WIELE over het beheer van zekere eigendommen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 augustus 1614.
MICHIEL VAN HALMALE ontving van MELCHIOR VAN DER CRUYCE de kapitale penningen van 50 carolusgulden erfelijk, die CORNELIA PELS aan haar schoonbroer ARNOLD BUTKENS te betalen heeft op haar hoeve, huis, leen en erf onder Kruibeke.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 september 1614.
JAN VAN PUL en zijn schoonmoeder ADRIANA VAN BALEN verkopen aan ADRIANA DE WITTE een gedeelte van een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 september 1614.
ADRIANA DE WITTE verkoopt aan GILLEBERT VERBRUGGEN een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 september 1614.
HAN STEENMAER verkoopt aan JAN KIEFFEL een erfelijke rente op de rivier De Honte onder Saeftingen. Volmacht voor JAN VAN HEMSELROY.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 november 1614.
De crediteuren van wijlen STEVEN LUNDE werden volledig uitbetaald.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 november 1614.
DIONYS VAN DER JEUCHT en zijn vrouw ANNA VAN DEN STORME transporteren aan DIRK FALERI een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen
 
21 november 1614.
PAUWEL GUENS en zijn vrouw ELISABETH KESTELT verkopen aan MARIA GIJSBRECHTS een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
-1615 -
 
19 januari 1615.
ANTOON VAN VLIERDEN verkoopt aan MICHIEL BOON land wat belast is door ELISABETH VAN THIENEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 februari 1615.
GEORGE BUISSERET, Heer van Mux in Henegouwen, en zijn vrouw ANNA DE GUISE verkopen aan PETER LE MESUREUR drie erfrenten op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 februari 1615.
ANNA VAN LEEFDALE transporteert aan FRANQOISE VAN EYNATTEN en erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 maart 1615.
FRANS DE BOLLE en zijn vrouw CATHARINA PEUPLU verkopen aan ANTONIO VAN SURCK en zijn vrouw CATHARINA BECANUS grond onder Steenbergen (Nl).
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 maart 1615.
De vele faillissementen te Antwerpen.
Een rekwest, ondertekend door de meest vooraanstaande Antwerpse kooplieden, waarin het College werd aangezet, met toelating van de Raad van Brabant, een ordonnantie uit te vaardigen waardoor aan de gefailleerde handelaars zou worden toegelaten met hun crediteuren een accoord te treffen, indien de twee derden van deze, in getal en in crediet, zulks aanvroegen. Dit rekwest werd ondertekend door de navolgende kooplieden:
 
ANTONIO VAN SURCH.                        PIETER VAN DEN BERGHE.
GODEFRI HOUTAPPEL.                       JAN DELLA FAILLE DE CARLO.
FERNANDO HELMAN.                          GUILLIAM en PEETER VAN HOORNE.
FRANCISCO DE ROBIANO.                  HENDRIK MOENS.
GIOAN DE BARLAYMONT.                  GASPAR CHARLES.
JAN VAN DER GOES.                              JEAN CARLO DE CORDES.
ROGIER CLARISSE.                                JORIS DESCHAMPS.
ADRIAN VAN RODE.                               HUBERT DU HOT.
CHRYSOSTOMUS SCHOLIERS.           FILIPPO & CARLO LOSSON.
CHRISOSTOMO VAN YMERSEEL.      De weduwe van FERDINANDE GILLIS.
PEETER COENRAETS.                           JOHAN MICHIELSEN.
HENRIQUE LIECKER.                            FRANQOIS VAN DE CRUYCE.
PEETER BRASSEUR.                               ANTHONI BEHAGHEL.
GUILLAUME COENE.                             JEHAN PAEPENBROECK.
JOANNES EMTINCK.                              CORNELIS BOSSCHAERT.
Weduwe van JAN NIMEGENS.                JAN en ANDRIES MERTENS.
GILLIS DE WILDE.                                   D. SYMON DE HEUVELE.
GUILLmo DE HAZE.                                 HENDRICK DE CLERCQ.
JUAN REYNENBORCH.                           ANDRIS VAN GESSEL.
JUSTO VAN HOUTVELDE.                     JACQUES CALVART.
JEAN DE GRANDE, gemechticht by procuratie van GIO CUYPER &
CHRITOPHORO EISVOGEL in Venetia.
JEHAN CODDE DE SMIDT.                    JACQUES SASBOUT.
FRANCHOYS SWERTS de Jonghe.         CORNELIO HOENS.
FRANCISCO TOLINCQS.                        DUARTE XIMENES.
A. VAN BATTEL.                                       JAN ROOSE.
MICHIEL DAELMANS.                           JACOB DE SOMERE.
ABRAHAM tKINT.                                    HANS OUSEEL.
HENRICK ULLENS.                                 CARLO MAGNUS. 
DANIEL HUART                                       JUAN VAN GANGELT.
ROBERT LAMAN.                                    GIAN PAULO DORCHI.
JOOS VAN DEN STEENE.                       JAN BAPTISTA DE COCQUIEL.
PIETER VAN DER PIET.                         LUCAS REMONT.
MELCHIOR LUNDEN.                             SIMON BOUWENS.
JEAN NOLLET.                                         MICHIEL BACHELER.
GUILLAME tKINT.                                  CASPAR OSTERING.
JEAN COOMANS.                                    FRANCHOIS VAN DER WILLIGHEN.
JEAN GOUBAU.                                        JACQUES VAN DEN BOGAERDE.
RINALDO HUGHENS.                             JACQUES DE LETTER.
GASPAR OFFERMANS.                          ANTONI KINT.
JAN VAN HOUSSUM, Cruydenier.          JAN VERSPREET.
PIETER en JAECQUES VAN EYCK.     FRANQOIS DONCKER.
JOAN DE LETTER.                                   LENAERT en MICHIEL MACQUELIN.
CORNELIS LANCELOTZ.                       ARNOUT FRANCKEN.
MICHIEL BOOT. (zijn zuster CATHARINA BOOT was gehuwd met WILLEM BARDYEN)                                      
FRANQOIS VAN LAER.                             JAN DE BOT.                                              JEAN VEKEMANS.                                     GILLIS HANNEKART.                             MERTEN en JAN VAN HONTSUM.          PIETRO GOBIN.                                        MARCUS en GASPAR VAN WOONSEL. HANS GHYSEN.
Bron: Antwerpsch ArchievenBlad, Deel 32, blz. 208, 209.
 
23 maart 1615.
THOMAS, CATHARINA, MAXIMILIAAN en de kinderen van WERNART VAN DEN HOUTE alias generaal DU BOIS verkopen aan JOOS ADRIAENSSEN land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 mei 1615.
SABINA VAN DER NOOT en haar kinderen, behouden van LIEVEN DAMAN ontvangen van GILLIS PEETERS geld van erfelijke rente en transporteren deze aan STEVEN WILS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 juli 1615.
ANNA FERNANDEZ en haar schoonzuster ANNA VAN DEN KIEBOOM verkopen aan GILLIS BAILLY en zijn vrouw MARIA VAN DEN KIEBOOM onroerend goed.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 juli 1615.
HANS en CLARA ANDRIESSEN verkopen aan FRANS VAN COUWENBERGHE verdronken land onder Lillo. Zij geven procuratie aan FRANS VAN DEN VEKENE, PETER LOOSVELT en TIBERIUS WILLEMSSEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 augustus 1615.
Op aanvraag van LOUIS DE VIELLEUZE verklaren JAN HEMET, CORNILLE CORNELISSEN en HECTOR COELMANS, onder eed, dat ze eerstgenoemde reeds jaren kennen en hem voor een deftig burger houden.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 oktober 1615.
ELISABETH VAN OOSTEN ziet af van alle aanspraak op een hoeve die ROBERT VAN EECKEREN heeft verworven.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1616 -
 
In dit jaar ontsnappen uit het Steen: WOUTER VAN DER VORST, PHILIP BRIERS en JAN FRANCISCUS SIVORI.
Bron: Amand de Lattin, Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld, Deel 9, blz. 48.
 
6 februari 1616.
MARIA MAGHET en haar kinderen, behouden van JAN VAN BROECKHOVEN, verkopen aan JAN VAN DEN BOGAERDE bouwgrond belast met en rente van de kinderen van JAN DE VALIZO.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen
 
12 februari 1616.
GERARD DE VRIESE verkoopt aan MARIA SEBASTIAENSSEN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 april 1616.
PETER en JOHANNA DE HAZE, ANNA en ELISABETH DE WITTE, dochters van ELISABETH DE HAZE, verkopen aan JOOS DE WEERT een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 mei 1616.
HENDRIK VAN ETTEN en zijn vrouw LIVINA VAN DER HEYDEN transporteren aan STEVEN WILS een perceel land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 juli 1616.
ANNA VAN OONSEL verklaart dat GUILLIAM DE MEESTER en zijn vrouw CATHARINA VAN BOUCKHOUT een erfelijke rente hebben voldaan.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 augustus 1616.
DAVID VAN SCHELLE, Mr. CORNELISsone wijlen, van eersten bedde daer moeder af was JOHANNA ADDIERS, ende SARA VAN SCHELLE zyn suster, ongehuwt maer meerder van jaren, SARA in naam van SUSANNA VAN SCHELLE, hare suster, en JOOS VERLINDEN heuren man (procuratie voor JAN VAN COULSTER, notaris te Rotterdam 18-10-1613) en CORNELIA VAN SCHELLE des voirs. wylen Mr. CORNELISdochter van de derden bedde daer moeder af was DIGNA VERLINDEN, met haar man Mr. FRANCHOIS MELIS, chirurgijn, allen voor ELIZABETH, CATHARINA en ANNA VAN SCHELLE oock des voirs. wylen Mr. CORNELIS kinderen van de tweeden bedde daer moeder af was ELIZABETH VAN THIELBORCH als van hunne mans: HANS VAN NUYTS de voirs. ELIZABETH (haar) man wonende tot Frankendaal, PASSCHIER YSEBRANTS schoolmeester tot Rotterdam de voirs. CATHARINA haar man en HENRICUS VILICHIUS der voirs. ANNA man, wonende int Sticht van Utrecht, bekenden dat GELEYN JANSSEN, boeckvercooper, een erfelijke rente op een huis heeft afgelost die wijlen Mr. CORNELIS VAN SCHELLE als getrout hebbende gehad de voirs. JOHANNA ADDIERS op 28 januari 1566 bewesen heeft de momboren tot behoef van syn vyve wettige kinderen daar moeder af was de voirs. JOHANNA ADDIERS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 519, fol. 47.    
 
23 augustus 1616.
De stad Antwerpen geeft vidimus van haar brief dd. 19 dec. 1564 waaruit blijkt dat ze aan NICASIUS SCHINCKELS en zijn vrouw HENDRIKA SCHAEP een erfelijke rente hebben verkocht.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 september 1616.
ALEIT MOONS, koopvrouw uit Amsterdam, verkoopt aan SARA SCHOLIERS twee hoeven met landerijen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 oktober 1616.
BARBARA LAMBRECHTS en haar kinderen, behouden van GASPAR JONGELINCX, MARGARETA en HERCULES HERLS, samen met JAN LAMBRECHTS, verkopen aan GILLIS DOVEN een huis gehypothekeerd ten gunste van WILLEM SMIDT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 november 1616.
HANS VAN YEGEM en zijn vrouw CORNELIA OUDENROGGE verkopen aan HENDRIK, SARA en ANNA DE WINTERE een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 december 1616.
LAZARUS RENTZ transporteert aan MAGDALENA RENTZ, de vrouw van GASPAR DE ROBIANO, het deel van het vaderlijk erfdeel, evenals dit van zijn moeder MAGDALENA VAN BOMBERGEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 december 1616.
DIGNA PIERMANS, de voogden van de kinderen van CHRISTOFFEL, alsook FRANS PIERMANS, junior, verkopen aan STEVEN WILS 6 percelen land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 december 1616.
MARTEN VRANCKEN en zijn vrouw SIBILLA VERDONCK verkopen aan CATHARINA DE LAET een erfelijke rente op een huis gehypothekeerd ten voordele van ANTONIA DIESDONCK.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 juli 1616.
JAN PEGEVAERT, DANIELSsone, chirurgijn, afkomstig van Wismeer, land van Mechelenborgh.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 december 1616.
HENRICK KARABYN, hoemaker, ende MARGRIETE LYSEN, syn wettich wyf, hebben het huys genaempt tGulden Cruys gecocht van LOUYSE DE NEELE, weduwe van wylen ADRIAEN DE WANNEMAKER, voor haer ende als procuratie hebbende van DANIEL DE WANNEMAKER, haren sone, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 56.
 
Extra: een Genealogische schets van de familie DE WANNEMAECKER:
ADRIAAN DE WANNEMAECKER, koopman, ged. 1543, ovl. 4 febr. 1605.
tr. met LOUISA DE NEELLE, ovl. ca.. 1622.
Kinderen uit dit huwelijk (willekeurige volgorde):
1.   CATHARINA, tr. met GUILL. HOFFMANS, koopman te Rouaan.
2.   ESTHER (?) tr. met JOOS DE LA VOYE.
3.   DANIEL.
4.   PETER, volgt I.
 
I.   PETER DE WANNEMA(E)KER, koopman, ovl. vr 1622,
tr. met ESTHER COCX.
Kinderen uit dit huwelijk (willekeurige volgorde):
1.   CORNELIS, ovl. vr 1647, tr. met BARBARA VAN DEN BERGHE.
2.   ADRIAAN, volgt II.
 
II. ADRIAAN DE WANNEMAKER, huikmaker, ovl. 2 juli 1630 (verdr. in de Schelde).
tr. met MARTINA SNYDERS; zij hertr. met NICOLAAS PREVOST.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.   ESTHER, geb. 1629, geprofest 1650.
2.   PETER, volgt III.
De oude JEREMIAS COCKX werd in 1630 aangesteld als momboer over de kinderen PETER en ESTHER, van welke hij oom was. In 1652 had Jouffrouw SARA LEERSE, weduwe van SALOMON COCKX, die verplichting overgenomen, maar stelde echter, in haar plaats, haar zoon CORNELIUS COCKX aan.
 
III. PETER DE WANNEMAKER, geb. 1628, apotheker te Valencijn 1647,
tr. 1650 met ELISABETH ANTEUNIS.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.   MARIA, geb. 1651.
2.   MARTINA, geb. 1652.
3.   ESTHER ELISABETH, geb. 1654.
4.   PETRUS, geb. 1655.
5.   JAN JACOB, geb. 1656.
Bron: De Insolvente Boedelskamer, A.A.B. Deel 36, blz. 63-65.
 
- 1617 -
 
Dutch Church Registers, Book 10, No. 40 (1617)
Cataloge vanden namen ende toenamen der Lidmaten onser Gemeinte wonende binnen ende Buyten de Stad Londen, mitsgaders haren handel ende tyd haerder woonste.
JAQUES DUYS                            van Andwerp         0 kind     hier ghewoont  25 jaren.
JAQUES DE RIDDER                van Andwerp          0 kind     hier ghewoont  29 jaren.
HENDRICK SCHOESETTES    van Andwerpen     3 kind     hier ghewoont    8 jaren.
CORNELIS SICKRAED             van Andwerpen
HANS LAURENS                         van Andwerpen     1 kind     hier ghewoont  30 jaren.
THOMAS SAITKENS                 van Andwerp         4 kind     hier ghewoont  34 jaren.
JAQUES ALEWYN                      van Andwerp        3 kind     hier ghewoont  34 jaren.
GUILLAME DE WYSE               van Andwerpen    1 kind      hier ghewoont  32 jaren.
JAN DE WYSE                              van Andwerpen ovl.
JAQUES FRUTIER                      van Andwerpen    5 kind      hier ghewoont  11 jaren.
CORNELIS VAN HEYL              van Andwerpen    3 kind      hier ghewoont  20 jaren.
JAQUES VAN BRAKEL              van Andwerpen    0 kind      hier ghewoont   4  jaren.
JAN DE WYSE                              van Andwerpen    2 kind      hier ghewoont  31 jaren.
HANS WINNEN of WINAERT    van Andwerpen    1 kind      hier ghewoont   6 jaren.
HANS VAN DER VELDEN          van Andwerpen    0 kind      hier ghewoont   2 jaren.
JAN WYNANT ovl.                        van Andwerp
THOMAS ALEWYN                     van Andwerpen jongh kind  hier ghewoont  20 jaren.
SAMUEL ALEWYN                      van Andwerpen    1 kind       hier ghewoont  31 jaren.
NICOLAS TRAPPART                 van Andwerpen    2 kind       hier ghewoont  26 jaren.
JAQUES JANSSEN                       van Andwerp        3 kind       hier ghewoont   40 jaren.
FRANCHOYS DERICX                van Andwerp        0 kind       hier ghewoont  40 jaren.
HENDRICK VAN DE WEYDEN van Andwerp        3 kind       hier ghewoont  23 jaren.
PAULUS VAN VELDE                  van Andwerpen    5 kind       hier ghewoont  24 jaren.
STEUEN LE GOUCHE                 van Andwerpen    3 kind       hier ghewoont  28 jaren.
HANS VAN DEN STEENE           van Andwerp        1 kind       hier ghewoont  20 jaren.
JAN GYSELINCK                         van Andwerp        4 kind       hier ghewoont  35 jaren.
AARON CONDRON                     van Andwerpen     3 kind       hier ghewoont  40 jaren.
JAQUES DE MEESTER               van Andwerpen     0 kind       hier ghewoont  16 jaren.
JORIS BORNITS                           van Andwerpen     2 kind       hier ghewoont  25 jaren.
PIETER KEMPEN                         van Andwerp         1 kind       hier ghewoont  34 jaren.
GOVERT DE VETTE                    van Andwerpen     2 kind       hier ghewoont  12 jaren.
PHILIPS BRUGMAN                    van Andwerpen     1 kind       hier ghewoont  12 jaren.
JACOB SELEN                               van Andwerpen     3 kind       hier ghewoont  25 jaren.
HANS VAN BROECKHOVE        van Andwerpen     3 kind       hier ghewoont  17 jaren.
 
Arme Huysgesinnen door daelmoessen gheholpen:
WILLEM CLERCK van Andwerpen heeft hier ghewoont 20 jaren.
GREGORIUS EVERS van Andwerpen, mesmaker, heeft hier ghewoont 41 jaren.
JAN QUISTHOUT van Andwerpen heeft hier ghewoont 30 jaren.
Bron: Publ. Huguenot Society of Londen.                                    
 
4 januari 1617.
HUIBRECHT en JAN GYSEN erkennen dat EMBERT THOLINCX een erfelijke rente heeft afgelegd.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 januari 1617.
SUZANNA BOUWENS verklaart dat MARIA DE SCHOT een erfelijke rente heeft afgelegd.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 februari 1617.
SUZANNA DES OBRYS verkoopt aan GILLEBERT VERBRAKEN en zijn vrouw HELENA VAN COUWENBERGHE een rente op een huis reeds bepand ten bate van PETER LE MESUREUR.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 maart 1617.
LENAERT LENAERTSEN ende AGNETA LEERMANS, syne huysvrouwe, MARTEN LEERMANSdochter, hebben vercregen, by erfgevinge aen henlieden, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 97.
 
10 maart 1617.
Notaris PETER SMIT alias FABRI.
Testament van JAN VAN HONSHEM en MARIA HEMSSENS. Ze wensen begraven te worden in de OLV-kapel van de OLV-kerk. Na een hoop goede doelen gaat het batig saldo naar de kinderen JAN, HENDRIK, JACOB, GASPAR en MARIA.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 april 1617.
PEETER DE VILLEGAS, LUPUSsone, apteker, afkomstig van Brugge.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
14 april 1617.
MARIA DE VLIEGHERE ontving van GERARD VAN DELFT een aflossing van erfelijke rente op twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 mei 1617.
BARBARA MERCX en haar halfzuster CORNELIA ARNOUTS, dezer vader ADRIAAN ARNOUTS, HENDRIK DIERICX en ADRIAAN ANDRISSENS LAUREYSsone verkopen aan FRANK VAN COUWENBERGHE grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 juni 1617.
CORNELIS DE WIJSE verkoopt aan PETER VAN BEMBERCH een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 juli 1617.
GASPARINE VAN BATTELE en haar man JACQUES DE MAN, brouwer, en haar zuster ELISABETH verkopen aan hun broer ANTONIO twee derden van een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1618 -
 
12 maart 1618.
AGNES MONTENS, samen met de voogden van de kinderen van JAN VAN PANHUYSEN en CATHARINA MONTENS transporteren aan ANDRIES WACHTMANS een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 maart 1618.
De kinderen van SEBASTIAAN GOORLE verkopen aan SARA ANTHONISSEN huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 maart 1618.
JORIS VAN DEN BOLCKE verkoopt aan MARGARETA en CECILIA BULENS een erfelijke rente op stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 maart 1618.
MARIA DE SCHOT verkoopt aan haar zuster ANNA een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 mei 1618.
MICHIEL COCHAERT verkoopt aan PETER SMIT alias FABRI een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
25 juni 1618.
GILLIS, JAAK, ELISABETH en MARIA FABRI verkopen aan GASPAR en BALTHAZAR DE HAZE een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 juli 1618.
FREDERIK VAN HOVE verkopen aan HANS VAN DEN QUEBORNE, diamantslijper, en zijn vrouw PETRONELLA DE MAREZ een huis gehypothekeerd ten gunste van MARIA en ADRIANA VERMEULEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 augustus 1618.
Mr. WOUTER VAN REUSEL, ROMBAUTSsone, chirurgijn, afkomstig van Moll.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
21 augustus 1618.
DANIEL GAILLET ontving van de kinderen van wijlen LAMBRECHT VAN KESSELT de kapitale penningen van een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 augustus 1618.
De testamentuitvoerders van JACOB MASSYS erkennen dat ANNA LUETKENS van de kinderen van LAMBRECHT VAN KESSELT de kapitale penningen heeft ontvangen van een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 september 1618.
WILLEM WILS, voogd van CORNELIS WILS, legt de hand op een huis. WILLEM DE HAZE koopt het.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen
 
14 november 1618.
JOOS DE WEERT verkoopt aan ELISABETH BECX twee huizen belast met renten van o.a. TANNEKEN VAN DEN VELDE, de weduwe VERHEYEN, PETER PEETERSSEN VLOOT, JOOS en MARGARETA DE WEERT, DIRK HONBRAKEN en SUZANNA VAN ENGEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 november 1618.
PASCHIER GOOTENS verkoopt het huis de Sint Jan aan JAN VAN HANSWYCK. Vervolgens in bezit van TANNEKEN LOOPMANS (zijn weduwe?). Zij verkoopt het in 1619 aan JAN SCHENAERTS.
Bron: Antwerpsch ArchievenBlad, Deel 33, blz. 65.
 
10 december 1618.
HANS en JONAS COOLS verkopen aan hun zuster SUSANNA een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 december 1618.
HANS VAN BERCK en zijn vrouw DIGNA VERSTAPPEN verkopen aan PHILIPS LIESAERT en zijn vrouw SUZANNA BERNOILLE een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 december 1618.
WILLEM VAN DEN EYNDE, voor zichzelf en in naam van zijn broer ANDRIES, koopman te Wilna in Polen, verkoopt aan JAN DE LAET en zijn vrouw ELISABETH DE MEULENEERE een stuk land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1619 -
 
9 januari 1619.
ANTOON D OSTENDE verkoopt aan de kinderen van JACQUES HAPPAERT een erfelijke rente op een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 april 1619.
JAN DE NEVELE verkoopt aan ANTHONI LAMMANT twee erfelijke renten op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 mei 1619.
BERNARD BOMMAERTS verkoopt aan AMBROSIUS WILLEMS en zijn vrouw JOANNA THIELMANS een huis reeds belast door o.a. ANNA DOUVRIN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 juni 1619.
PASCAEL DE PAUW, rentmeester van het Markiezaat van Bergen op Zoom te Oudenbosch, schout en dijkgraaf van Standdaartbuiten, ovl. Oudenbosch 17-05-1649, tr. 1e Antwerpen St. Jacob 04-06-1619 met MARIE VAN DEN STEEN ged. Antwerpen OLV 31-10-1591, tr. 2e met CATHARINA VAN BREUSIGHEM.
Bron: Gens Nostra 1985, p. 261.  
 
12 juni 1619.
De voogden van MARIA VAN SOUWEN verkopen aan HANS MUNTSAERT een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepebrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 juli 1619.
REINIER VAN EYNATTEN en de erfgenamen van wijlen DENYS VAN EENTWECH verkopen aan PETER VAN HECKE en zijn vrouw JOHANNA VAN AELST vijf erfrenten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 juli 1619.
GOMMAAR VINCK en zijn kinderen verkopen aan STEVEN WILS grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 augustus 1619.
PETER DE LA FAILLE verkoopt aan HUBERT DU HOT een huis met pakhuis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 oktober 1619.
Op verzoek van MARGARETHA COBBAERT verkoopt de Amman de erfelijke lijfrente van JASPAR BEELAERT. Ze koopt ze zelf in.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 oktober 1619.
JAN JACOBUS MUSSEL, zijn zuster MARIA en de echtgenote van JEREMIAS INTURIA verkopen aan JACOB ROULANTS twee renten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 oktober 1619.
De voogden der kinderen van PETER VAN BAESRODE, alsook JAN VAN BAESRODE verklaren dat GASPAR VAN DEN BOGAERDE en URSULA VAN DEDEM een erfelijke rente hebben voldaan.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 november 1619.
FRANS, JAN, FRANQOISE, ANNA, JACQUELINE, JOSINA, JOHANNA en MARGARETA VILAIN verkopen aan GEORGIO VAEZ, en bij overlating aan EMERENTIA VAN HOOGEREN, vier erfelijke renten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1620 -
 
14 januari 1620.
PETER VAN OUDERMOELEN, procuratiehouder van ABRAHAM ENGELS en diens zuster CORNELIA, verkoopt aan CORNELIS STOCX een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 januari 1620.
De kinderen van JAN VAN PRAET en ELISABETH DE CORDIER verkopen aan JACQUESE BONECROY een winkelhuis reeds belast door JAN DEL PLANO.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 februari 1620.
MICHIEL BACHELE verkoopt een huis aan PETER en CORNELIS DE SCHODT. Dezen transporteren het aan WALRAVEN HACK op last van renten uit te betalen aan o.a. PAUWEL VAN HALMALE, JAN BRANT, LAMORAAL VAN DEN BERGE, WILLEM MONNINCX en JAN VAN SCHOOTEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 maart 1620.
LOUYSE DE NEELE, weduwe ADRIAEN DE WANNEMAKER, voor heur ende heure kinderen in onverdeyld recht verheven den geheelen pant genaemt Engelenborch, naer doode van wylen PEETER DE WANNEMAKER, haeren sone, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 54.
 
4 juni 1620.
ALEXANDER en JAN VAN DEN BROECKE transporteren aan JAN PLACQUET een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 oktober 1620.
SARA VAN GOORLE, haar kinderen KAREL, SARA, SUZANNA, JAN, JAAK en MARIA VAN GELDER, ook in naam van de afwezige ABRAHAM, DAVID, CATHARINA en FREDERIK VAN GELDER, evenals SUZANNA PATERSON, haar schoonzuster, ook in naam van haar kinderen, verkopen aan HANS GAILLARDT een huis reeds belast door PHILIPS GROENRIJS, ANNA DE LA PORT en JACOB ROELANS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 december 1620.
ADRIAAN en CHRISTIAAN PIERMANS, GASPARINE en ANNA PIERMANS, in eigen naam en in deze van MARGARETA MAHIEU, ELISABETH JOSINA en ELISABETH PIERMANS verkopen aan ANNA VAN DER WIELEN, weduwe van PETER PIERMANS grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 december 1620.
JACQUEMIJNE GILLIS en haar voogd ADRIAAN COOLBRANT verkopen aan ANTOON VAN HEYLWEGEN een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1621 -
 
20 januari 1621.
JERONIMUS CHANU en zijn vrouw MARIA BERTRAMS, haar zuster CATHARINA en FRANS BERTRAMS verkopen aan MARGARETA en CECILIA BULENS een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 februari 1621.
NIKLAAS MERTENS transporteert aan PAUWEL MECHELMAN al zijn recht op grond die CHRISTINA PEETERS verkocht heeft aan MICHIEL, HENDRIK en CATHARINA MEYS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 maart 1621.
Inventaris vande goeden van NICOLAES CHEEUS, overleden 31 Meert 1621 tzynen huyze inde Venusstrate. Schilderyen ende constige wercken, met verclaringe vande weerde ende prys van dyen, alzo die, ten versueck vande weduwe ende momboors, by PETER GOETKINT, HENRIC VAN BALEN ende ADRIAEN VAN STALBEMDE, meesters schilders, geschat ende gepriseert zyn.
Bron: Protocollen van Notaris P. FABRI, 1621-24 en A.A.B. Deel 21, blz. 312-319.
 
12 mei 1621.
GASPAR VAN DEN LEEMPUTTE verkoopt ANTOON VAN HEYLWEGEN een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 augustus 1621.
FRANS LIJFFCOOP, zijn zusters NEELTKEN en SARA, alsook zijn broeders ABRAHAM, ISAAK en JACOB verkopen aan GASPAR DE RAM een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 oktober 1621.
MARCUS VAN DER REEST en zijn vrouw EMERENTIANA PASTENAKEN transporteren aan ANNA DE WEERDT een rente op de stad. 
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 november 1621.
ADRIAAN JANSSEN DE BOCK verkoopt aan MARGARETA VAN ROOSBROECK een rente op een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1622 -
 
14 maart 1622.
Schepenbrief van Brussel.
JACOB MAES en zijn vrouw MARIA DU BOURGEOIS verpanden aan FERDINANDO DE LA TORRE QUINTANA DUENAS een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 april 1622.
ROMBOUT VAN PAMEL verkoopt aan DANIEL FORMENT senior een rente op een winkelhuis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 juni 1622.
Schepenbrief van de Bank en Heerlijkheid van Liezele.
ELISABETH PLOYAERTS moet aan JAN GEERINCX 800 gulden betalen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 augustus 1622.
ADRIANA DE WITTE verkoopt aan GILBERT VERBRUGGEN een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
CATHARINA VERMUYDEN, gevolmachtigde van haar schoonzuster CORNELIA VAN BALEN, verkoopt aan ADRIANA DE WITTE een gedeelte van een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 oktober 1622.
MARIA VERLINDEN en haar stiefkinderen CORNELIA, PETER en JAN BAPTIST MEULEVELTS verhuren aan BALTHASAR VAN PAPENVELT en zijn vrouw CLARA SPRUYT twee huizen reeds gehypothekeerd t.b.v. JOOS HUSTIN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
MARIA VERLINDEN en haar stiefkinderen CORNELIA, PETER en JAN BAPTIST MEULEVELTS dragen twee huizen over aan BALTHASAR VAN PAPENVELT en zijn vrouw CLARA SPRUYT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 december 1622.
CATHARINA en DOROTHEA DE GAVERELLE dragen over aan JEREMIAS COCK en zijn vrouw MARIA WILLEMSSEN een gewezen brouwerij reeds bepand door ANNA DOUNZIJN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 december 1622.
MARGARETA BEYS verkoopt aan PHILIPS LISAERT en zijn vrouw SUZANNA BERNOILLE een rente op een huis en hof.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1623 -
 
17 januari 1623.
Inventaris vande goeden van JACQUES SNEL, wijntavernier, overleden op 17 Januarii 1623, in zijn huis bij Sint Jorispoorte alhier, welke inventaris is opgemaekt ten verzoeke zijner nagelatene weduwe JOHANNA STRUYCK, geassisteert met CHARLES DE COUWER, schilder.
Bron: Protocollen van Notaris D. FABRI, 1621-27 en A.A.B. Deel 21, blz. 319-323.
 
8 maart 1623.
LAURENS BIEL en zijn vrouw CATHARINA DE GAVERELLE, JOOS HUSTIN en zijn vrouw DOROTHEA DE GAVERELLE ontvingen van JEREMIAS COCK en zijn vrouw MARIA WILLEMSSEN de kapitale penningen van een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 maart 1623.
MICHIEL, PETER en JACOB KOCX verkopen aan PETER SMIT alias FABRI een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 mei 1623.
CHARLES DE HERTOGE verkoopt aan MARTEN DAELMANS een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 juni 1623.
GILLIS, ADRIANA, CORNELIA, JAN en HUIBRECHT HENRICX, alsook GENEVERTKEN GRIDOLPHI verdelen de erfgoederen van hun moeder en grootmoeder ANNA VAN THUYLT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 december 1623.
JAN KIEFFEL en zijn vrouw AGATHA VAN DER BORCHT verkopen aan JAN SMEESTERS en zijn vrouw MARIA VAN VISSENAQUEN het huis Sint Jan Baptist in de Lange Gasthuisstraat.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 december 1623.
ELISABETH GRIETENS en haar dochter ANNA BOGAERTS delen de efgoederen van hun man en vader GILLIS BOGAERTS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1624 -
 
16 februari 1624.
MARIA ADRIAENSSENS en haar kinderen ANNA, SUZANNA, JOSYNA en CORNELIS VAN DEN BOGAERDE verkopen aan LUCAS SMOUT en zijn vrouw CATHARINA BOVY een huis bepand door de kinderen van JAN DE VALIZO of VALETO.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 maart 1624.
CORNELIS VAN SPANGEN en zijn vrouw ANNA VAN HALMALE verkopen aan JAN CACHIOPIN een huis belast door de kinderen van wijlen BARBARA DE SANTA CRUZ.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 juni 1624.
HENDRIK VAN DOEVEREN verkoopt aan de kinderen en erfgenamen van wijlen CHRISTINA BOOT een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 juni 1624.
CLARA PERELS verkoopt aan ELSKEN SOENEN een erfelijke rente op een huis reeds belast met renten van MARGARETA ABELIJNS, JAN VAN SOMERGEM en HANS CURSTERS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 augustus 1624.
LAURENS VAN DEN DAMDE, 24 jaar, uit Antwerpen, tr. te Amsterdam met ELSGIE JANS, uit Wezel.
Bron: DTB, arch. Amsterdam.
 
6 september 1624.
CORNELIS NASON (NASEN), 30 jaar, vleeshouwer uit Antwerpen, geassisteerd door zijn oudoom PETER VAN BRUISINGEN, tr. te Amsterdam met MARIA JANSd. VAN ONCKEL, 24 jaar.
Bron: DTB, arch. Amsterdam.
 
17 september 1624.
JOANNA SCHILDERS, weduwe eerstwerf van Mr. CORNELIS WAELRANTS, procureur, ende lestmael van JACOB DE SMIT, hoemaker, heeft, mits der doot desselfs JACOBS, heurs mans, te leene verheven het huys by testamente gepasseert voor BARTELMEEUS VANDEN BERGHE, Notaris tAntwerpen,&c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 95.
 
18 oktober 1624.
JAN REY, 39 jaar, uit Antwerpen, tr. te Amsterdam met BERBEL SCHUYL, uit Staaden.
Bron: DTB, arch. Amsterdam.
 
19 oktober 1624.
HANS VAN DE WOUWER, 23 jaar, uit Antwerpen, tr. te Amsterdam met ANNA GEERAERDSdr. SEVEREYNS, 24 jaar, uit Enckhuyzen.
Bron: DTB, arch. Amsterdam.  
 
24 oktober 1624.
COENRAET MAERTENSz. DE WILDE, 25 jaar, uit Antwerpen, tr. te Amsterdam met MARIA DU PIER, uit Amsterdam.
Bron: DTB, arch. Amsterdam.
 
30 oktober 1624.
JAN DE NOLET en GASPAR VAN BREUSEGHEM dragen een perceel grond over aan ARTUS VERGOUTS en zijn vrouw MARIA LOMBAERTS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 december 1624.
TOBIAS BEVEREN, 25 jaar, schoenmaker uit Antwerpen, tr. te Amsterdam met PIETGIE HEYNDERICKX, uit Koolenkercke.
Bron: DTB, arch. Amsterdam.
 
- 1625 -
 
10 januari 1625.
LYSBETH JANS, 38 jaar, uit Antwerpen, tr. te Amsterdam met TOBIAS VAN LINT, 36 jaar, uit Amsterdam.
Bron: DTB, arch. Amsterdam.
 
30 januari 1625.
CORNELIS GILLIS verkoopt aan ELISABETH VAN BOESDONCK een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 februari 1625.
JAN VAN WELHUYSEN (WERELIJKHUYSEN), 26 jaar, lakenverver, geen ouders hebbend, uit Antwerpen, tr. te Amsterdam met CLAARTIE JANS, 26 jaar, weduwe van PAUWEL PAUWENS, uit Antwerpen.
Bron: DTB, arch. Amsterdam.
 
8 maart 1625.
PIETER CARSTIAANSE, weduwnaar van JANNEKE JILS, vetermaker, uit Antwerpen, tr. te Amsterdam met TRIJNTJE ABRAMS, 22 jaar, uit Wesel.
Bron: DTB, arch. Amsterdam.
 
Zelfde datum.
MATHIJS LE FEVRE, 20 jaar, uit Antwerpen, legatuurwerker, tr. te Amsterdam met CORNELISE GEURTTEN, 19 jaar, uit Amsterdam.
Bron: DTB, arch. Amsterdam.
 
11 maart 1625.
BALTHAZAR VAN ENDHOVEN, 34 jaar, uit Antwerpen, tr. te Amsterdam met WILLEMKEN PIETERSdr. VAN AERDEN, 26 jaar, uit Amsterdam.
Bron: DTB, arch. Amsterdam.
 
15 maart 1625.
DAVID EGGERICX, weduwnaar van FRANC. VAN TETTEROO, suikerbakker uit Antwerpen, tr. te Amsterdam met CATHARINA VERBIEST, 41 jaar, uit Antwerpen.
Bron: DTB, arch. Amsterdam.
 
6 mei 1625.
LUCAS SMOUT en zijn vrouw CATHARINA BONNY wisselen met CORNELIS VAN DEN EYNDE onroerend goed uit.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 juni 1625.
ANNA NIJS ontving van FRANS VERBIEST en zijn vrouw CATHARINA DE CLEYNE de kapitale penningen van een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 oktober 1625.
MARGARETA SILVOORTS ontving van JAAK SEBASTIAENS de kapitale penningen van een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1626 -
 
5 januari 1626.
GOEDELA DE SAILLY en haar man NIKLAAS VAN GROOTENDAEL, chirurgijn en barbier te Brussel, verkopen aan ANSELMUS DE COCQUIEL een rente op de stad Antwerpen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 januari 1626.
ADRIAEN VAN VAREN, apteker, afkomstig van s Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
GISBERTUS VAN YSENDOREN, apteker, afkomstig van Waegeninghen in Gelderlandt.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
24 juli 1626.
De erfgenamen van CLARA VAN OPRODE, weduwe van JAAK CLAESSENS, verdelen dezer erfenis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 augustus 1626.
ROBERTUS SCHOLIER, apteker, afkomstig van Bonn bij Ceulen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
21 november 1626.
BALTHASAR VAN PAPENVELT en zijn vrouw CLARA SPRUYT moeten aan de erfgenamen van wijlen CORNELIS VAN DALEN een som geld uitbetalen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 december 1626.
CATHARINA, DAVID, JAAK, ANNA, ELISABETH en MARIA HAECX verdelen de erfgoederen van hun vader DAVID HAECX en hun moeder ELISABETH DE SCHOTT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1627 -
 
30 april 1627.
CLARA PERELS verkoopt aan SARA SCHOLIERS een huis reeds gehypothekeerd door MARGARETA ALOWIJNS, JAN VAN SOMERGEM, HANS COSTERS en ELSKEN MARCK.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 mei 1627.
TOBIAS MITTENDORFF, huismeester van het Oosterlingenhuis, gevolmachtigde van de Duitse Hanza, verkoopt aan EMBERT THOLINCX een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 juni 1627.
Inventaris vande goeden van ANTHONETTE WIAEL, weduwe JAN VAN HAECHT, overleden op 19 Junii 1627, in haer huis den Coninck van Vranckryk opde Lombaerdeveste.
Bron: Protocollen van Notaris H. van Cantelbeck, 1627 en A.A.B. Deel 21, blz. 323-330.
 
18 augustus 1627.
JAN DE DECKER en zijn vrouw CATHARINA FRANCKEN ontvingen van LOUIS FOURMANOIR en zijn vrouw ELISABETH LOBBRECHTS de kapitale penningen van een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 december 1627.
Jouffrouw ISABELLA DE LATTRE, JAN DE LATTRESdochter, daer moeder af was Jouffrouwe ISABELLA REGNIER heeft de huyse de Dry Swaenkens verkregen, &c.
Bron: Antwerpsch ArchievenBlad, Deel 18, blz. 60.
 
- 1628 -
 
4 februari 1628.
Inventaris vande kunststucken, nagelaten door STEVEN WILS, de jonge, schilder (en gewezen Deken der Sint Lucasgilde), overleden op 4 Februarii 1628, inde Hoochstraet.
Bron: Protocollen van Notaris H. Duys, 1626-28 en A.A.B. Deel 21, blz. 330-333.
 
19 april 1628.
JOANNA VAN EEKEREN verkoopt aan LAURENS BIEL veel onroerende goederen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 juni 1628.
ANNA VAN PELT, haar kinderen, behouden van ADRIAAN LAMBRECHTS, haar zuster MARIA met dezer dochter MARIA DEURWEERDERS, de kinderen van MARIA VAN PELT uit haar eerste huwelijk met WILLEM DEURWEERDERS evenals de kinderen van haar tweede huwelijk met GILLIS VAN DORMALE verkopen aan NIKLAAS DE RESPAIGNE een huis dat reeds gehypothekeerd is door GILBERT VERBRUGGEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.  
 
- 1629 -
 
Naemlijst van persoonen van kettery verdacht gehouden:
Geheel in het latijn !
ADRIANUS CEULEMANS, inde Lange Ridderstraet.
DIONISIUS CHORQUET, boeratwercker.
GEOVARDUS LODEWYCKX.
GUILIELMUS DE PIETER.
GUILIELMUS CONINCX.
GERARDUS ADRIANSEN.
GREGORIUS HAEL.
GEORGIUS WEVERS.
HENRICUS VAN DAM.
HENRICUS DEN BOER.
JOANNES VANDEN HEUVEL.
JOANNES BRANT.
MAGDALENA CUYPERS, sielentroostersse.
PETRUS DE MANDEMAECKER.
NICOLAUS MELIS.
PETRUS WILLEMS, goudtslager.
PETRUS VERBIEST, cartmaecker.
STEPHANUS HINDEKENS, goudtslager.
SIMON STAS.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 5, blz. 604, 605, Mertens & Torfs.
 
22 augustus 1629.
CORNELIS VAN NISPEN verkoopt aan HENDRIK VINCK en zijn vrouw MARIA VAN DEVENTER een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1630 -
 
30 maart 1630.
CORNELIA GILLIS verkoopt aan HANS MERTENS en zijn vrouw CORNELIA PAESSCHUYS een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 april 1630.
Notaris JOANNES PICCINA, Veneti.
ALOYS DU BOYS, PETER VAN COLLEN, GREGORIUS DE COCQUIEL en BALTHASAR SNOECK, handelaars in Veneti, verklaren dat MICHIEL MOENS van goede faam is en samen met zijn broer MARCUS MOENS handel drijft.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 augustus 1630.
CONSTANTIN VAN DEN BERGHE draagt over aan JAN ADRIAENSSEN VAN WEELT en zijn vrouw ANNA GHEERTSSEN de molenberg, op de scheiding van Zandvliet en Berendrecht, waar ze op hun kosten een molen bouwden.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1633 -
 
14 september 1633.
JASPAR VAN BLOYS en zijn vrouw ELISABETH VAN GHINDERDEUREN ontvingen van JAAK SEBASTIAENS de kapitale penningen van een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
 -1634 -
 
2 juni 1634.
NIKLAAS VAN HOUTE, DAVID, PHILIPS en MARIA OILS evenals JAN HENRICX ontvingen van LAMBERTUS en ANNA VAN KESTELT de kapitale penningen van een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 juli 1634.
GUILLIAM COURTOIS verkoopt aan JOANNA BEGIN een gedeelte van een winkelhuis met huidevetterij reeds belast door PETER VAN AELST.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1635 -
 
26 september 1635.
PAUWEL en PETRONELLA DU JON dragen een huis over aan JAAK DE LETTER.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 december 1635.
LOUIS en MARIE CLETS verkopen aan JAN FRARIJN een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 december 1637.
Te Utrecht wordt geld gegeven aan vele arme bedroeffde verjaeghde goede luyden uit de Nederphaltz, zo ook aan HORATIUS DE GREVE gewesen Greffier ende Secretaris van de verdroncken dorpen ende heerlicheden van Oostruele, Wilmersdonk, Oirderen ende Oordamme int quartier van Andtwerpen.
Bron: Gens Nostra 1971, p.385.
 
30 december 1638.
De erfgenamen van SUZANNA SCHOLIERS verkopen aan JACOB EDELHEER en zijn vrouw ISABELLA VAN LEMENS een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 maart 1649.
Aannemers voor de bouw en herstel van de Wilmarsdonkse en Ekerse dijk:
HUYGHEN CORNELISSEN SCHAEP, van Papendrecht.
FRANS CLAESSEN, van Elsdyck.
JACOB SNELDER, van Scherpenisse.
PIETER GOVAERTSSEN, van Bats.
MARINUS ARIAENSSEN, van Stryenham.
AERT FOPPEN, van den Hinderdyck.
CLEUN JANSSEN, van Streefskerck.
CORNELIS MEEUS.
PETER DE BOCK.
PETER THIELENS.
JAN VAN WIERINGEN.
MICHIEL DE SITTERE.
ADRIAAN CORNELISzoon VOS.
CLAES THEUNISSEN.
ARIAEN JACOBS.
OTTO CLAESSENS ROMEYN.
JAN JORISSEN en CORNELIS GILISSEN, van Colincxplaet.
JAN LIEVENSSEN en WILLEM PIETERS, van Oude Tonge.
HERMAN THONISSEN, van Brouwershaven.
Bron: Antwerpiensia, Deel 21, blz. 141, 142.
 
6 juli 1649.
Ordonneren de heren (van de dijkage) te bezorgen een schone hoed met een gouden gallon, rondom de kanten met een gouden hoedband, tot een verering om zijn goede dienst, aan (aannemer) OTTO ROMEYN.
Echter toen de rekeningen binnenkwamen van ROMEYN en zijn vennoot LENDERT JANSEN STEEN waren de heren minder tevreden en het kwam tot een konflikt. ROMEYN en zijn volk zijn fel ontevreden. Hun werk is opgeleverd en ze eisen hun geld, zwerven in Antwerpen rond, en op 16 oktober in de herberg Het Hoefijzer, op de Engelse Kaai, heeft ROMEYN gezegd dat in geval hij van de heren niet betaald werd, hij zou gaan dienst nemen op de Kruisschans (bij de Hollanders, die daar het Groot Gat openhielden) en dat hij daar zijn 114 vletters zou ontbieden, en alsdan wel zou zien hoe hij zijn geld zou krijgen.
Bron: Antwerpiensia, Deel 22, blz. 14.
 
13 april 1652.
De verzwaring en verhoging van de Wilmarsdonkse dijk.
Aannemers:
JAN VAN BROECK, van Ekeren.
MICHIEL DE HONT.
CORNELIS GYSELS.
MERTEN VAN EEDE.
CAREL VAN YLEN.
THOMAS CLAESSENS.
JAN GATTEN.
JAN DE VISSCHER.
LIEVEN DE MEULENEER.
PEETER TYSSENS.
PEETER DE WIN alias DE BROUWER.
JAN DE PEUTER.
CORNELIS GABRIELS.
PASSCHIER BETTRY.
ANDRIES BAL
PEETER OLYSLAEGER.
PEETER PAY.
Bron: Antwerpiensia, Deel 22, blz. 31-34.
 
25 augustus 1659.
Gebannen en hun goederen verbeurd verklaart:
JAN MOLYN, Deken van de Meersche.
WILLEM BOON, Deken van de Lakenbereiders.
PETER MICHIELS, stadsbode.
JAN MELIS, stadsbode.
JAN BAPTIST CLAUS, Notaris.
CORNELIS VAN DE SANDE, ouderman van de Lakenbereiders.
GILLIS DEYAERTS, onderdeken van de Schippers.
ANTHEUNIS FELON.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 5, blz. 479, Mertens & Torfs.
 
24 oktober 1659.
Uit de stad moeten vertrekkken:
SIMON DE DECKER, Advocaat.
ADRIAEN KERSAVONDT, Ouddeken van de Meersche.
NIKOLAES HOUBRAKEN, Stadswijkmeester.
JAN BAPTIST COLINS, Griffier van de Weeskamer.
ISAAC HEUVELMANS.
BALTHASAR VAN DER ZYPEN.
JAN BAPTIST VAN OUDENHOVEN.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 5, blz. 493, Mertens & Torfs.

Voor eventuele taalfoutjes onze excuses.
Samenstelling en Redaktie: 

J.A. PLAISIER, Bergen op Zoom.       M. AKKERMANS, Merksem Merksem.

- WORDT VERVOLGD -