FONDS PLAISIER
 

StartF. Plaisier 1292-1446 F. Plaisier 1447-1550 F. Plaisier 1551-1567 F. Plaisier 1568-1573 F. Plaisier 1574 F. Plaisier 1575-1580 F. Plaisier 1581-1588 F. Plaisier 1589-1659 F. Plaisier Bijlagen

FONDS PLAISIER 


Welkom bij het FONDS PLAISIER.

Dit FONDS geeft een unieke genealogische doorsnede van de bevolking van Antwerpen en omstreken over de periode 1300 tot ca. 1620.

Het Stadsarchief te Antwerpen bevat een schat aan genealogische gegevens van vóór 1620, maar helaas zijn deze bronnen voor de gemiddelde bezoeker slecht, tot zéér slecht toegangkelijk. Het FONDS PLAISIER reikt U een aantal personen met hun bron aan.

Met het klimmen der jaren geeft het FONDS PLAISIER ook een redelijk beeld van:

n   De Stads-rechtspraak in de late Middeleeuwen.
n  
De slachtoffers van de Geloofsvervolgingen.
n  
Beeldstormers en deelnemers aan de slag van Oosterweel.
n  
Betrokkenen bij het Wonderjaar.
n   Toevoeging van namen bij gebeurtenissen vermeld in het Antwerpsch Chronykje.
n   Getuigschriften van goed (katholiek) gedrag.
n   Het lompenproletariaat van bedelaars, boeven en “ledichgangers”.
n  
De brandschatting door de Spanjaarden in 1574.
n  
Slachtoffers en gedupeerden van de Spaanse Furie.
n   Alle namen van Antwerpse burgers die omkwamen tijdens de Franse Furie.
n   De weinig bekende moordaanslag (1582) op Willem van Oranje te Antwerpen.
n  
De nogal merkwaardige stadsverdediging tijdens het beleg door Farnese.
n   Personen tijdens de Calvinistische Republiek en de overgave van de stad.

Het FONDS PLAISIER geeft géén waarde-oordeel over de bovenstaande gebeurtenissen, het geheel werd benaderd vanuit een zuiver genealogisch perspectief.

Misschien vindt U in dit FONDS PLAISIER een langgezochte aanvulling voor Uw genealogie of kwartierstaat en kunt U hiermee ZELF verder onderzoek opstarten. Voor een logische weergave werd gekozen voor de huidige tijdsaanduiding.
Het FONDS PLAISIER stelt het op prijs als U, bij al Uw publikaties hieruit, het FONDS PLAISIER als ondersteunende bron vermeld.

Speciale dank gaat uit naar Mevr. M. Akkermans - Merksem, voor het aanreiken van de vele bronnen, en naar Dhr. R.M.A. de Jong - Oud Turnhout, voor zijn opzoekingen in de Schepenregisters van het Stadsarchief te Antwerpen.

Samenstelling en redactie:

J.A. PLAISIER.
BERGEN OP ZOOM (NL),

FEBRUARI 2004.

NB: Bron A.A.B. = Antwerpsch Archievenblad.

Veel voorkomend begrip in de navolgende akten:
Een wettige zoon of dochter werd in het huwelijk geboren en een natuurlijk zoon of dochter uit een buitenechtelijke relatie en waren dus bastaards, met dikwijls dezelfde rechten.

Een veel voorkomende straf was een pelgrimage doen, een aantal noemen we hier:
Hoogen Rome - Rome in Italie.
Sypers - Cyprus.
Osten Baren - Bari, Z.O. Italie.
Russen te groeten Hougaerden - Veliki Nivgorod of Groot Vovgorod in Rusland.
Venegien - Venetië.
Elsaten - Saint Avold (Moezeldepartement; bisdom Metz).
Steurien - Styrie of Steiermark.
Scollant - County Fife, Schotland.
Veynstersterren - mog. Finistère, Frankrijk.
 
Rivierrovers op de Schelde: 
Rond 1290 gebeurde het dat een groep Zeelanders, waaronder HENDRIK VAN DER ACHTER en WILLEM RABOEL, op de Schelde, bij Kalloo, roof pleegden op lieden van Gent, wiens lakens ze afnamen. De twee behoorden wellicht niet tot het “gewone” volk want Graaf Floris V, van Holland, spreekt voor hen ten beste bij de Hertog en redt daarmee hun leven.

De Hr. HUGO VAN ZIERIKZEE die “met schepen en met knapen te rooven plach op het water”. Twee van zijn knapen werden gevat en te Antwerpen berecht. 

Een roversgroep uit Duvelant, w.o. HUGHE CLAUSsone en een zekere DE BROCKERE die “roof ende overdaet” gedaan hadden op de Schelde. Beiden berecht te Antwerpen. 

BOUDEN VAN HONTHEM, geholpen door GEERAART VAN BECHE, viel schepen aan en roofden o.a. wol en garen. BOUDENs hoofd werd op de oever op een staak gesteld en GEERAART “ballinc bleef in Brabant alle sine levedaghe”.  

ANDRIES DE COSTERE van Saeftinghen, geholpen door 8 man, had pech, zijn bende werd, op één man na door de schipper en zijn volk overmeesterd en te Antwerpen berecht. 

Rivierrover JAN CANNE van Kalloo werd gevangen bij een roof van huiden en berecht. 
Bij een aanval op het schip van JANNE die INGELSCHE, geladen met haring, werd de rover QUAT GAST VAN DER WELE gevangen genomen en meegenomen naar Antwerpen en daar berecht. 

De drie gebroeders EVERDEI met HEINE aan hun hoofd, hadden een 11-man sterke roversbende gevormd, en werden ter Vierschaer gedaagd, ze kwamen niet en werden bij verstek veroordeeld. 

PIETER VAN WULPEN liet zijn knapen roven op het water. 

JAN DEYNOETSsone werd geradbraakt wegens roof op de Schelde.
Bron: Antwerpiensia, Deel 5, blz. 73-75.


 Samenstelling en Redaktie: 

J.A. PLAISIER, Bergen op Zoom.       M. AKKERMANS, Merksem