F. Plaisier 1568-1573
 

StartF. Plaisier 1292-1446 F. Plaisier 1447-1550 F. Plaisier 1551-1567 F. Plaisier 1568-1573 F. Plaisier 1574 F. Plaisier 1575-1580 F. Plaisier 1581-1588 F. Plaisier 1589-1659 F. Plaisier Bijlagen

FONDS PLAISIER Deel IV 1568 -1573.


1568 -
 
HENDRIK VAN BERCHEM = Buitenburgemeester.
JACOB VAN DER HEYDEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
GEERAERT VAN CASTERO.
JAN VAN TURNHOUT.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
GEERAERT VOEL.
JOOS VANDEN STEENE.
Aalmoezeniers:
SEBASTIAEN CORNELIS DE WITTE.
BAPTIST DANIELS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
2 januari 1568.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
WILLEM JANSSEN, van Naelwyck, in Hollant.
HENRY LORAIN, van by Luyck.
WILLEM MADELYN, van Duynkercke.
Gebannen voor 2 jaar.
ANTHONIS FRANS, van Mechelen.
MATHYS MARIEN, van Diest.
Gebannen voor 1 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 365.
 
Zelfde datum.
Getuigschrift voor HUYBRECHT DE BUECKELEER, MATHEEUSSONE, schilder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 177.
Getuigschrift voor JACQUES VRANCX.
Borg: PEETER VRANCX, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 177.
Getuigschrift voor HANS LAMBRECHTS, goutsmit, sone van FRANCHOISEN LAMBRECHTS, des pasteybackers.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 265.
Getuigschrift voor ANTHONIS HUBRECHTS ende DIGNUS JANS, taverniers, als ooms van CORNELIS VAN VYVEN, pacementwercker.
Borg: JACOB SYMONSSEN, pacementier.
          JAN DE MEYERE, pacementier.
          MARTEN WILLEMS, grafmaker tOnser-Vrouwen.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 471.
Getuigschrift voor ADRIAEN PAYEMANS, sone van JACOP PAYMANS ende MARIE ADRIAEN HEERKENS.
Borg: FLORIS VANDEN WYNGAERDE, cleermaker
          HERMAN THYS, cleermaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 718v°.
 
Zelfde datum.
JOOST DE HASE, HENDRIKSzoon, kaaskoper, uit Aalst.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 januari 1568.
Quaetdoenders van insolentie, foortse ende overlast:
HEYN LATHOUDERS.
Gebannen voor 6 jaar, opt brantteecken.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 354.
 
5 januari 1568.
Getuigschrift voor JORGE VANDER GOUWE, chaussetier.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 324.
Getuigschrift voor PIERRE ROSSEL, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 324.
 
9 januari 1568.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
NICLAES BOYJOU, BUYSTOU, van Doornick.
PAUL LOUAIGE, van Doornick.
Gebannen voor 1 jaar.
 
Vagabonde oft leedichganghers ende daertoe bedeleers:
NICLAES BERTYN, cleermaker.
JASPAR BERTYN, cleermaker, beyde van Nave, by Cameryck.
PHILIPPE BRIDE, van Hartaing.
JAN DEMER, herbergier van Blandeyn.
GERARD DE BAUILLEUL, trypmakere ende schoolmeestere geweest.
ANTHOINE OLIVIER, handtwerckere, van Capelle en Peve.
Gebannen voor 1 jaar.
PEETER MARTINS, van Berghen-op-Zoom.
Gebannen voor 2 jaar.
GOOSSEN PASSANT.
AERT DE LISSON.
NICLAES BLISSOLIN
HANS JANSSEN, van Maestricht.
GERARD VAN BELLE, van Honscoten.
JOOS DE JARDIN.
JASPAR LAMBERT, van by Dinant.
Gebannen voor 1 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 357, 365, 366.
 
Getuigschrift voor JACOP GHEENS, schilder.
Borg: JAN VAN TRICHT, JANSSONE, weerdt inden “den Rooden Schilt”.
          HENRICK ROGMANS, scrynwercker.
          JACOP VAN COUWENBERGEN, herbergier.
          GIELIS SMITS, arbeyder.
          DOMINICUS WILLEKENS, coopman van leere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 80v°.
Getuigschrift voor CORNELIS VAN DIEST? CORNELISSONE, wylen, silversmit.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 265.
Getuigschrift voor LIEVIN VANDEN BROECKE ende JOSSE VAN EMEREN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 487v°.
 
11 januari 1568.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
THOMAS DE NOPELER.
Gebannen voor 1 jaar.
 
Vagabonden oft leedichganghers ende daertoe bedeleers:
THIBAULT THIERRY, van Lans en Lannoye.
JAN DE HEYE, geboren tot Milyn.
PEETER GROESSAERT, van Parys.
Gebannen voor 1 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 357, 366.
 
14 januari 1568.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
ANTHOINE BLOMLEU, metser, van Duwaey.
JAN DE RABE, cleermakere, van Jerons.
Gebannen voor 1 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 357.
 
15 januari 1568.
Getuigschrift voor RUTGHEERDT VAN BROUHEZEN, lakencooper.
Borg: CORNELIS SCHOT, lakencooper.
          WILLEBOORT DE VISSCHER, lakencooper.
          DENYS DE LAET, verwer.
          JACQUES DE RESPAILE.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 386.
Getuigschrift voor FRANCHOIS VAN WESENBEKE, inden name van GREGORIS VAN WESENBEKE, zynen brueder, nu ter tyt gevangen wesende tot Vlissinghen in Zeelant.
Borg: JAN DE CONINCK, cuyper.
          WILLEM SCHAERS, pellier.
          BALTAZAR POTTYN, beenwercker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 488v°.
 
16 januari 1568.
Getuigschrift voor AMBROSIUS VAN HILLE, inden name ende als schoonvader van GHEERAERDE VAN DUYSBORCH.
Borg: JASPAR VAN DOOMS, bancketmaker.
          GHYSBRECHT LE SEUR, apteker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 326vo.
 
22 januari 1568.
Getuigschrift voor JORIS VAN BEERINGEN, AERTSSONE wylen.
Borg: DIERICK CREEMER.
          JERONIMUS CLAESSEN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 721v°.
 
23 januari 1568.
Vagabonde quaet gheselschap hanterende:
PHILIPPE DE BAILLEU, trypmakere, van by Dornyck.
FRANCHOIS DE GRENOTEN, wolcammer.
Gebannen voor 4 jaar.
GELEYN DE STOCKEYN, van Aeth in Henegouwe.
Gebannen voor 2 jaar.
ANTHOINE DE ROBELIE.
Gebannen voor 1 jaar.
 
Vagabonden oft leedichganghers ende daertoe bedeleers:
WILLEM BOUDEWYNS.
SYMON SAMPSONS.
JAN LAMET.
JACQUES DU ROY.
Gebannnen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 357, 366.
 
Getuigschrift voor CORNELIS PRUYNEN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 95v°.
 
24 januari 1568.
Vagabonden oft leedichganghers ende daertoe bedeleers:
MARTIN YEMANDT, huydevetter, van Ghendt.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 366.
 
29 januari 1568.
Vagabonden oft leedichganghers ende daertoe bedeleers:
JAN COLYN, van Hammyt in Brabant.
Gebannen voor 3 jaar.
KAERLE DE LIESBEKE, van Doornyck.
MARTEN MUERS, van Doornyck.
AERNOULT DE SOMBRE.
BARTELMEEUS DUC, van Armentiers.
GILLIS DU ROY ROUSE of DE RAUSIE, van Armentiers.
MATHYS HANE, van Yperen.
Gebannen voor 2 jaar.
JAN DE DE, van Antwerpen.
Hem is verboden nyet meer te bedelen, maer dat hy hem stelle te wercken, op correctie van den Heeren.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 367.
 
29 januari 1568.
Getuigschrift voor JAN ZEGERS, blaeuverwer.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 94v°.
 
30 januari 1568.
Getuigschrift voor JACQUES YKENS, goudtsmit.
Borg: CORNELIS VERMEYEN, sydelakencooper.
          GODEVAERT YKENS, schilder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 723v°.
 
31 januari 1568.
Getuigschrift voor VINCENT HERMANS, van ADRIANE YSEBRANT, ADRIAENSSE wylen, zynder huysvrouwe sone, geboren tot Brugge.
Borg: MATHEEUS DE FEBURE, backere.
          WILLEM LAURENS, druckere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 490.
Getuigschrift voor ADRIAEN LAMBRECHTS.
Borg: JAN VERDELFT.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 330v°.
 
1 februari 1568.
Vagabonden oft leedichganghers ende daertoe bedeleers:
MICHIEL HERRO.
JAN HERTILLON, van Crane.
GILLIS SOVIN.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 366.
 
3 februari 1568.
Getuigschrift voor JACQUES DE BROECK, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 223.
Getuigschrift voor GIELIS PINCHON, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 223v°.
 
5 februari 1568.
Quaetdoenders van insolentie, foortse ende overlast:
NICLAES MEYNAERT, van Souhir.
MARY MEYNAERT, van Poictau.
MARTIN MORDAKRE, zaeywerckere, van Rysel.
GUILLIAM TREETRA, potmakere, van Bethunen.
SIMON HETBOU, van by Bethunen.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 358.
 
Getuigschrift voor JAN LANGEDUL ende FRANCHOIS, cooplieden.
Borg: PETER VANDER DONCK.
          FRANCHOIS MOENIS.
          MICHIEL DE VOS.
          GHELEYN DE LANTSHEERE.
          allen cooplieden.
          CORNELIS DE GROOTE, wullenlakenmetere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 438.
Getuigschrift voor JAN COMMELIN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 490.
Getuigschrift waarin worden genoemd: ANGELE GHOOSSENS, GERARD WICART, HELAINE VANDER MASEN, MARTIN MICHIELIS, JERONIMUS VAN LINDBERGEN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 490v°.
 
6 februari 1568.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
HEYMAN PEETERS, van Embrick.
MATHEEUS COSIER, van Honscoten.
JAN CLIVET, van Calon in Campanien.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 366.
 
Getuigschrift voor GOMMAER VERHAGHEN, cleermaker.
Borg: ADRIAEN BIERS, coopman.
          THOMAES COECK, ADRIAENSSONE wylen.
          HENRICK DE BRIENER, cleermaker.
          JACOB AERTSSEN, suyvelvercooper.
          MARTEN VANDEN BOSSCHE, arbeyder.
          ANDRIES COSTERS, cleermaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 438v°.
 
7 februari 1568.
Getuigschrift voor ABRAHAM VAN YSERE.
Borg: CORNELIS CHALET, makeleer.
          HANS SCHAELWEVERE.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 330v°.
Getuigschrift voor PETER VAN BRUESEGEM, de Jonge, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 491.
Getuigschrift voor MELCHIOR MARTINI, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 624v°.
 
10 februari 1568.
Getuigschrift voor KATLYNE VAN ASSCHE, vuyten name GODEVAERT MUGGEN, heuren manne, nu ter tyt gevangen tot Middelborch in Zeelant.
Borg: Meester DANIEL VAN MELLO, gesworen advocaet alhier.
          GIELIS VAN GHIERLE, vettewaerier.
          PHILIPS HOSSAERT, hoppackere.
          CHRISTOFFEL VORCK, lakenbereydere.
          HERMAN DELDEN, outcleercooper.
          HENRICK BOUWMEESTERE, cleermakere.
          GODEVAERT NOOTSTOCK, outcleercoopere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 266v°.
 
11 februari 1568.
Vagabonden oft leedichganghers ende daertoe bedeleers:
PIERRE LE MERLE, van Houbordin by Rysele.
SIMON BALBOU, van by Rysele.
PIERRE FRANCHY, van Vintsy by Arthois.
Gebannen voor 1 jaar.
AERDT TRUYDTS, van Mechelen.
JAN DE LANNOY, van by Atrecht.
LENAERT VAN HEYNSBERCH, gelaesmakere.
JASPAR GONDELET, backere, van by Digeon.
LAMBERT DE PORRYNE, passementier, van Fleury.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 367.
 
12 februari 1568.
Getuigschrift voor JACOB JANSSEN, arbeydere, wonende tot Ziericzee.
Borg: AERDT sCOSTERS, moelenkerdryvere.
          HENRICK HECHMANS, smit.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 228v°.
 
13 februari 1568.
Getuigschrift voor JEHAN DE MOMPRE, coopman.
Borg: JEHAN VANDEN BOSSCHE.
          BARTHELMIEU DE MOMPRE.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 331v°.
 
14 februari 1568.
Getuigschrift voor JORIS DOENS, schipper.
Borg: GHORIS RUBBENS, schipper.
          JAN ABBOUT, schipper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 392.
Getuigschrift voor HUBRECHT MARTINSSEN, cleermakere.
Borg: JAN JANSSEN, coopman.
          JAN VAN HOUTE, mandemaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 444v°.
Getuigschrift voor JASPAR ANDRIES, maeldenier, woonende tot Norwits in Engelant.
Borg: WILLEM HEYNS, cleermaker.
          ANTHONIS VAN DOREN, coldermaker.
          HENRICK BERWYNS, backer.
          CORNELIS DE RIDDER.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 604.
Getuigschrift voor JANNE PIT, PHILIPPOTE VAN DEYNSE, ende LUCAS PIT, heuren sone.
Borg: PEETER BAST, coopman.
          JAN DANSART, tapitsier.
          JAN BLEY, coopman.
          PHILIPS ROSSEAU, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 728v°.
Getuigschrift voor BERNART SPIERINCK, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 729v°.
 
15 februari 1568.
Quaetdoenders van insolentie, foortse ende overlast:
HENRICK WILS.
Om vergiffenis bidden.
 
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
NOEL PIERRE, apteker, van Parys.
FRANS BESAERT, practizyn, van Age.
 
Vagabonden oft leedichganghers ende daertoe bedeleers:
JAN RENOT, van Barlaymondt.
FRANCHOYS VAN CALLABER, van Bruessel.
PIERRE FOCKERE, van St.-Niclaes.
PARENTE DIGENE, gelaescoopere, van Bueren.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 357, 358, 368.
 
16 februari 1568.
Getuigschrift voor PETER DE  RIEMERE, coopman.
Borg: PETEREN JANSSEN.
          CORNELIS JANSEN.
          HENRICK DE WALE.
          MICHIEL VANDE WIELE
          Allen Dekens vanden Schippers alhier.
         ADRIAEN SEGERS, cleermaker.
         LAUREYS CRYCHSMAN, schippere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 445.
 
17 februari 1568.
Getuigschrift voor PETEREN DE KEERLE, sone ROBBERTS, jonckman, ongehuwet ende geboren van Ypre.
Borg: JAN LOONUS, coopman.
          GHEERAERDT VERCRUNEN, coopman.
          KAERLE GODSCHALC, coopman.
          OLIVIER HERMES, coopman.
          PETER BEHAGLE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 392v°.
Getuigschrift voor JERONIMUS CORRU, coopman.
Borg: PETER VANDER MERCT, coopman.
          MICHIEL AGNIEL, coopman.
          WOUTER VAN BRUESSELE, coopman.
          GUILLAMME COLOSY, coopman.
          DIERICK HUYSMAN, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 445v°.
Getuigschrift voor FRANCHOIS DE COURSELLE, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 604v°.
 
20 februari 1568.
MARCUS SALIGANT of MARCUS SALEGONTIS BOSTON, verstoort een H.Mis, woonde te Middelburg en Arnemuiden, was duidelijk geestesziek.
Geschavotteerd op 15 november 1569 met de galg.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 10, blz. 7-63 en Deel 12, blz. 207-96.
“Den 15 deser (1569) is t’Antwerpen op de groote Merct geschavotteert geweest in syn Lynwaet met eenen strop om synen hals en boven vast gemackt, aen een halve galge, eenen Man die den Walschen Predicant in den Minnebroers Kerke in syn Sermoen berispt hadde, en vuytreckende eenen Poigniaert voor den Preckstoel heeft aldaer groot ramoer gestelt onder het Sermoen, alsoo dat hem de Borghers in de Kerck selver volchden en op Steen brachten, desen seydemen dat hy sot was, anders soude hy om die commotien gestorven hebben”.
Antwerpsch Chronykje.
 
21 februari 1568.
… tot haren verantworde ingeroepen, om binnen dry weken te comen tot haren verantwoorde op lyff of goet tot Brussel, dese tweeenvyftich, soo mannen als vrouwen, te weten: (Allen Calvinisten, Red.)
MARCUS PEREZ en URSULA LOPEZ, syn huysvrouwe. (zie fragment-genealogie hieronder).
Voor verder onerzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Voor URSULA: Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, cart. nr. 129, li. 11.
CHARLES VAN BOMBERGHEN.
CORNELIS VAN BOMBERGHEN met CLEMENTIA SCHOTI, syn huysvrouwe.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Voor CLEMENTIA: Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 112, f° 10v°.
Voor CORNELIS, zelfde archief, nr. 18.312, f° 1v°.
JAN CARLIER, LOUISz., met syn huysvrouwe ISABELLE DE CORDIS, CORDES, dochter van AERNOUT DE CORDIS van Valencyn.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Conseil des Toubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.312, f° 1v°-2.
Meester HERMAN VAN DER MEEREN met GHEERTRUYT VAN KESSEL.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 2.
LUCAS HARLY of HALLY of HAILLY; Gebannen; later 21 april 1575, onthalst en in vier kwartieren ter poorten uitgehangen.
Zijn vrouw ANNA COCQUEL, van Dornick.
Voor verder onderzoek naar ANNA DE COCQUIEL zie bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.315, f° 35.
JAN HARLY of HALLY of HAILLY met syn huysvrouwe SUSANNA VAN BLANCKELAER.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
JEHAN HAILLY, broer van LUCAS, Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes nr. 18.312, f° 3.
SUSANNA, zelfde archief, nr. 18.315, f° 24.
CORNELIS BOESYN of BOUZIN met CATHARINA SPRUYT, syn huysvrou.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
CORNELIS BOUSIN, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Conseil des Troubles, nr. 3, f° 340.
KATHERINA SPRUYT, zelfde archief, Conseil des Troubles 21, Rekenkamer nr. 18.312 f° 3.
PEETER t’SERWOUTERS met YSABEAU DE BREE of DE BREY, syn huysvrou.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 3v°.
CORNELIS ROSSEAU. (zie ook 15 april 1576).
JAN VAN DER NOOT.
FRANCHOIS BISCHOPS met GILETTE (DE) CAMBY syn huysvrou.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer cart. nr. 129, li. 43.
FLORIS ALEWYN (tr. met CECILIA VESELAER, dochter van JORIS VESELAER).
Voor verdere onderzoek naar FLORIS zie bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer cart. nr. 129, li. 43. 
Grand JAN (DU BOIS) met Petit JAN (DU BOIS), twee gebroeders.
Voor verder onderzoek naar GRAND JEHAN alias DU BOIS raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 112, f° 33v°.
PASQUIER FLEURQUIN met ISABEAU, YSABEAU JANSDOCHTER syn huysvrou.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes nr. 18.312, f° 12-12v°.
JAN DE MONSTRES met TANNEKEN DE NIGEGRAVE (=INGEGRAVE), syn huysvrou.
Voor verder onderzoek naar TANNEKEN INGEGRAVE raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, cart. nr. 129, li 43.
PIERE DE SAINCT WAST of VAAST met ANNA COENRAETS syn huysvrouwe.
Voor verder onderzoek naar PIERRE DE SAINT VAAST zie bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.313, f° 111-111v°.
FERDINANDO BERNAIO of BERNUY met ANNA DE COTON (= DE CARON, Red. Fonds Plaisier), syn huysvrouwe.
Voor verder onderzoek naar ANNA DE CARON zie bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.313, f° 8v°-13v°.
Mr. JACOB VAN WESENBEECK (= ook JACQUES DE WEZEMBEKE)
Voor verder onderzoek naar deze persoon raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.312, f° 4.
MELCHIOR VAN SEURCK of ZURCK met MADALENA DE CORDIS, syn huysvrouwe (= MELCHIOR VAN ZURCK en MAGDALENA DE CORDES, JACQUESdr., red. fonds Plaisier).
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar zie bron:
MAGDALENA: Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.312, f° 45v°-46.
MELCHIOR: Zelfde archief, nr. 18.312, f° 4.
HEYNDRICK VAN DEN BROECKE en zijn vrouw NN.
Zie voor verder onderzoek naar HENRY VAN DEN BROECKE bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 4v°.
Voor zijn vrouw:
Zelfde archief, Conseil des Troubles, nr. 2, f° 195-196v°.
GILIS DE GRAVE.
LAUWEREYS ACKERMANS.
Voor verder onderzoek naar LAUREIS ACKERMANS zie bron:
Conseil des Troubles 21, Archives Générales du Royaume, Brussel Rekenkamer nr. 18.313, f° 4v°.
THOMAS VAN DEN GHEERE met TANNEKEN LION, syn huysvrouwe.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 18.312 f° 5-5v°.
VINCENT MARTENS.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande persoon raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.312, f° 5v°.
PIERE BYGOT of BIGOT met syn huysvrouwe JOHANNA DORCK.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Chambre de Comptes, Archieves Générales du Royaume, Brussel, nr. 18.312, f° 6.
JAN CALE, makelaer.
Mr. JACOB HEURKELON of VAN HUECKELOM, Schepen van de Lakenhal, met MARIA NOBLET, zyn huysvrouwe, die getrout waren in de Calvinisch kercken binnen Antwerpen.
Alle bovenstaande personen werden gebannen.
Bron: A.A.B. Deel 10, blz. 7, 8.
 
Fragment-genalogie PEREZ:
MARCUS PEREZ, uit Sevilla, tr. met AGNES DE BAISTA, een zoon van hen, LOYS PEREZ, vestigt zich te Antwerpen en tr. met LOYSA DE SEGURA.
Uit dit huwelijk:
1.   RODRIGO, jong gestorven.
2.   MARCUS, tr. met URSULA LOPEZ, ovl. Antwerpen 1580, dochter van MARTIN LOPEZ en BARBARA BERWOUTS.
3.   AGNES, tr. met MARCUS NUNEZ
4.   LOYS, tr. met MARIA VAN BERCHEM.
Bron: Antwerpiensia, Deel 18, blz. 78, 79.
 
21 februari 1568.
Getuigschrift voor JOOS CALABER, coopman, vuyten name van HANS CALABER, zyne sone, gevangen wesende tot Poperinghen.
Borg: PEETER WYBRANTS, coopman.
          HENRICK VAN GHESTEL, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 230 en 230v°.
 
23 februari 1568.
Getuigschrift voor CHRISTIAEN BAERS, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 230v°.
 
26 februari 1568.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
JAN HENNYN, de Namur.
JAN THIELMAN, d’ Orchiez.
NICLAES THIELMAN, zoon bovenst.
ESTIENNE GLORIEULX, van Doornick.
GUILLAMME ROBBLY VANDEN TORRE, potbackere.
EVERARD GHYS, zeeldrayere, van Amstelredamme.
CAREL VEREYCKEN, van Beveren.
JAN DE CLERCQ, passementwerckere, van Parys.
VALENTYN DE BRUYN, metsersdienaar, van Filiony.
Gebannen.
 
Vagabonden oft leedichganghers ende daertoe bedeleers:
WILLEM HENRICXSONE, van Groeningen.
STEVEN POUCELLE, van Dornicq.
JASPAR DE FLUMYE, van Armentiers.
JACQUES DE HAYE, van Aeth.
JULIEN ROCOU, van Douay.
JAN GIFFOU, van by Bins.
NICLAES DE CROCQUE, van by Condé.
GILLE WAELLE, van Rysele.
ANTHONI MORELLE, van Aryen.
JOOST DE VISSCHERE, van Ronze.
CHRISTIAAN VAN HILLE, geboren tot Cortenaken.
HANS DE WINCK, van Honscoten.
Gebannen voor 1 jaar.
PIERRE DE FRANE, van Moryn.
LOYS DE KEVE, tot Beubert.
JAN CARLIER, van Bosey.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 358, 368.
 
27 februari 1568.
LYSKEN VAN SCHELLE, geboren van Diest, verdacht van het bijwonen van geheime vergaderingen en predikaties van de Calvinisten. Zij was de vrouw van “weetdoener” LENAERT VAN AKEN en verklaart onder druk van haar echtgenoot gehandeld te hebben en wenst zich te verzoenen met de katholieke Kerk.
Bron: A.A.B. Deel 10, blz. 8 ev.
 
Getuigschrift voor PIERRE VAN TUDEN, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 446v°.
Getuigschrift voor MARCUS DE LANNOY, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 510.
 
28 februari 1568.
Getuigschrift voor GIELIS NOUTS, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 230v°.
Getuigschrift voor PIERRE VAN ENDEN, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 633.
 
1 maart 1568.
Getuigschrift voor GEORGE HAC.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 606.
 
… ingeroepen driendertig borghers met haer huysvrouwen, die gevloden waren, &c. naer volgende met naem en toename:
Mr. MICHIEL DE HUYN, schoolmeester, met zijn echtg. JOHANNA.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar zie bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer cart. nr. 129, li. 43.
JAN DANIELS, ( = DANEELS, van ‘s-Hertogenbosch, red. Fonds Plaisier) met zijn echtg. JOHANNA TOLLINCX.
MARCUS FELENBERCH of FELLENBERGER, notaris, met zijn echtg. MARIA VAN MALE.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raad pleeg bron:
Voor MARCUS: Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.312, f° 6v°.
Voor Maria: zelfde archief, Conseil des Troubles 21, Rekenkamer, cart. nr. 129, li. 43.
FRANCOYS VAN LAYE, met zijn echtg.
Mr. SEGHER PYLKENS, de stadtsspeelman.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 18.312, f° 3v°.
CLAES DURAETTS of EVERAERTS (= NICOLAS EVERAERTS, leidekker, Red. Fonds Plaisier).
Voor verder onderzoek naar deze persoon raadpleeg bron:
Conseil des Troubels 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes nr. 18.312, f° 6v°.
Mr. AMBROSIUS DE CHARDIS of DE SARDUS.
Voor verder onderzoek naar AMBROISE DE SARDES raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.312, f° 5v°.
FRANCHOIS GODDYN, met zijn echtg.
Voor verder onderzoek naar FRANCHOIS GODDIN raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.312, f° 2v°.
PEETER of PIERRE DE LA CROIX, met zijn echtg. STYNKIN.
Mr. PIETER VAN AELST, met zijn echtg. (= ANNE VAN KESSELE, Red. Fonds Plaisier).
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Rouaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 18.312, f° 2v°.
HEYNDRIC ALEWYN, met zijn echtg. (= ANNA TACK, Red. Fonds Plaisier.)
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar, zie bron:
Voor HENRY ALEWYN, Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 2v°.
Voor ANNA TACK: nr. 18.313, f° 33v°.
Mr. AERT MOSTENBERGHER, met zijn echtg.
GERARD DIONYSIUS, den Procureur, met zijn echtg. CATHERINE BORAENS of BORRENS.
Voor verder onderzoek naar het echtpaar GEERARDT DIONISY - BORRENS raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Rekenkamer nr. 18.312, f° 4.
Mr. CORNELIS SPI(E)RINCK, medecyn.
GOMMAER VAN OOSTENRYCK, met zijn echtg; mog. wordt hier bedoeld: GOMMAER VAN OISTERWYCK en zijn vrouw TRYNKEN VAN DEN STEEN.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, cart. nr. 129, li. 43.  
STEVEN VAN HOVE, met zijn echtg (= JEHENNE, JOHANNA DE KEMPENE of sKEMPENEREN, red. fonds Plaisier).
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Compte, nr. 18.312, f° 7.  
AMBROSIUS HUYBRECHTS, Procureur.
Voor verder onderzoek naar deze persoon raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Conseil des Troubles, nr. 3, f° 340.
JOHAN MALET, (graanhandelaar, met zijn echt. MAGDALENA NYS, Red. Fonds Plaisier).
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Voor JOHAN: Conseil des Troubles, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, cart. nr. 130, li. 55.
Voor MAGDALENA: zelfde archief, nr. 18.312, f° 7.  
JAN SALINGHEN of SALENGRE, met zijn echtg. (= MARIE DE LA OULTRE, Red. Fonds Plaisier).
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.312, f° 8.
LIEVEN DE SLACHMULDER, kruidenier.
Voor verder onderzoek naar LIEVIN DE SLACHMOLDER raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes nr. 18.312, f° 7v°.
HENRY RUMOND.
Voor verder onderzoek naar HENRY RUMONT raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 21, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 112,
 f° 28.
ANTHONIS WYN.
Alle bovenstaande personen werden verbannen.
Bron: A.A.B. Deel 10, blz. 10.
 
2 maart 1568.
Getuigschrift voor BALTAZAR BOSCH, die men heet SILVIUS, figuersnyder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 606.
Getuigschrift voor PHILIPPE FLOCQUEL, passementier.
Borg: NICOLAS LEFEBVRE, velourier.
          MATHIEU REVERSE, pelletier.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 606v°.
 
3 maart 1568.
Getuigschrift voor PEETER OUWENROGGE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 73.
Getuigschrift voor ANTHOINE RAES, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 231.
Getuigschrift voor ANTHONI GIELIS, drucker.
Borg: Meester PEETER HEYNS, schoelmeester alhier.
          EVERART VERVOORT.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 731.
 
Zelfde datum.
…. van heymelycke ende onbehoorlycke vergaderingen &c.
MATHEEUS VERHAGEN, oudecleercoopere.
JORIS STRUYS, oudecleercoopere.
JAN VAN EE, oudecleercoopere.
Voor verder onderzoek naar JAN raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 15v°.
LENAERT VAN AKEN, cleermakere, en geh. met LYSKEN VAN SCHELLE, zie ook 27 febr. 1568.
HENRICK VAN ARNHEM, cleermakere.
Bron: Gebodboeck, vol C, fol. 77v° en A.A.B. Deel 10, blz. 12.
 
5 maart 1568.
Getuigschrift voor DAVIT VAN BRUESSELE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 87v°.
Getuigschrift voor AERT FABRI, coopman van seemeleer.
Borg: ADAM LOYEN, coopman.
          JACOP WELLENS, seemeleervercooper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 92.
Getuigschrift voor LYSBETTEN VAN HORCKE, vuyten name JACOBS VAN DRIELE, heurs mans.
Borg: AERDT VANDER STRIECKE, metsere.
          SYMON JOERDAENS, outcleercoopere.
          NICLAES WYNANTS, oudecleercoopere.
          JACOB VANDEN BROECKE, schoenmakere.
          SERVAES BAS, outcleercoopere.
          ANDRIES DE BOCK, coopman.
          GIELIS HUYVERS, scrynwercker.
          HENRICK WILLEM VANDEN BOSSE, scrynwercker.
          JAN HUYGEN, outcleercoopere.
          MATHEEUS HAELBEECK, scrynwercker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 268.
Getuigschrift voor WILLEM DE PYPER, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 397.
Getuigschrift voor AERDT VAN BUEREN, goutsmit.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 397.
 
8 maart 1568.
Getuigschrift voor JAN VAN WELDENE, coopman van tapisserye.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 232.
Getuigschrift voor ANNA VAN HALSENBERGHEN, wettighe huysvrouwe van ende inden name JANS WILLEMSSEN, backer.
Borg: WILLEM VANDER WIMPEN, outcleercooper.
          JAN QUIRYNS, outcleercooper.
          VINCENT VANDER DONCK, cleermaker.
          JAN VANDEN WYNGAERDE, outcleercooper.
          ANTHONIS CLEMENT, gelaesmaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 607.
 
9 maart 1568.
Getuigschrift voor JAN DE VALLEE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 232.
Getuigschrift voor JERONIMUS CAMBRY.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 397v°.
Getuigschrift voor PETER PANHUYS, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1568, vol. II, fol. 109.
 
10 maart 1568.
Getuigschrift voor JAQUES LESTIENE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 73.
Getuigschrift voor GIELIS CORNELIS, balansmakere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 74.
Getuigschrift voor JERONIMUS MIEGHE, JERONIMUSsone wylen.
Borg: FRANCHOYS KETGHEN, weerdt inden “Kalverendans”.
          Meester LAMBRECHT WILGIAERTS, Procureur alhier.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 193v°.
    
11 maart 1568.
Getuigschrift voor JACQUES GIELIS, tapytsier.
Borg: JAN DE RAM, tapytsier.
          DIERICK MAES, tapytsier.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 635.
 
Zelfde datum.
CORNELIS VAN NISPEN is gemachtigd door SIMON MAINAERTS in zake de erfenis van KATELYNE GHUENS, huisvrouw van JACOB MAINGAERTS.
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, 1568, 318, 269, 270.
 
12 maart 1568.
Getuigschrift voor ADRIAEN VANDER MOTEN, tapitsier.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 262v°.
Getuigschrift voor MELCHIOR MANAERT, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 263.
Getuigschrift voor MARGRIETE DE HEER, weduwe wylen JANS BOCK, vuyten name van ANTHONI BOCK, haren sone.
Borg: GOMMAER VAN DOESBORCH, packer.
          BERNAERT BERNAERSsone, cleermaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 496.
Getuigschrift voor HENRICK GHEERAERTS, tenghieter.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 334v°.
 
Zelfde datum.
JAN MANTEAU, FRANQOISzoon, advocaat, uit Bergen op Zoom.
JOACHIM VAN MERE, HENDRIKSzoon, kruidenier, uit Breda. (Hij wijkt in 1586 uit naar Hamburg).
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
13 maart 1568.
Getuigschrift voor DOMINICUS BOUDT, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 194.
Getuigschrift voor MERTEN VAN BUYTEN, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 75.
 
15 maart 1568.
Getuigschrift voor ELISABETH VANDEN WALLE, uxoris STEVENS PERRET.
Borg: Meester ANTHONIS MALLENS, Procureur opte Weesmeesterscamer.
          GHEERAERT VANDEN CRUYCE.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 336v°.
 
16 maart 1568.
Getuigschrift voor JACQUES LE GILLON, de Jonghe, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 232v°.
Getuigschrift voor ANTHOINETTE CALMIER, inden naem van JAN DE LANNOY, sloetmaker, heuren sone.
Borg: JAN CARLIER, sloetmaker.
          HENRICK PLATVOET.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 398.
Getuigschrift voor LYSBETTEN VAN DRONGELEN, weduwe wylen LIEVENS VANDEN BOSSCHE, wten name van JASPAR VANDEN BOSSCHE, heuren sone.
Borg: JAN STRUYCK, coopman.
          GIELIS VERCLOCKEN, backer.
          LUCAS VAN OOSTENRYCK, keteler.
Bron: Certificatieboeck 1568, vol II, fol. 111.
 
Zelfde datum.
De Schouteth teghens JACOP DIERICSEN, van Wagheninghe, &c. niet te vreden houdende met den doop hem in synder jonckheyt &c. op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 10, blz. 13, 67.
Voor verder onderzoek naar JACQUES DIERICX raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 26-26v°.
Deselve teghens HANS JACOPSENS, cleermaker, geboren tot Vuytrecht, zelfde feit, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 10, blz. 14, 68.
Deselve teghens ADRIAEN JACOPSENS, cleermaker, zelfde feit, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 10, blz. 14, 68.
“Den 17 Meert synder op de groote Merct drie Herdoopers levendich verbrant ende was de vader met twee soenen”.
Antwerpsch Chronykje.
 
17 maart 1568.
Getuigschrift voor FRANCISCO DE FREYTERS, cousmaker.
Borg: DIERICK WOUTERS, keescooper.
          PETER VAN HULST, pasteybacker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 75v°.
Getuigschrift voor CHRISTIAEN VANDEN HOECKE, legwercker, i.o.v. JANNE DE RAM, tapitsier.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 232v°.
 
19 maart 1568.
Getuigschrift voor JACQUES DE LENGAIGNE, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 232v°.
Getuigschrift voor OLIVIER JANSSONE HERBRUGGHE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1568, vol II, fol. 113.
Getuigschrift voor CHRISTIAEN BADUWIN.
Borg: ADRIAEN DE CLERCK, timmerman.
          JAN GIELS alias COELS, outcleercooper.
          AERDT CORNELISSEN, hantschoemaker.
          GUILLAMME ALLEMANDET.
          PETER JACQUES.
Bron: Certificatieboeck 1568, vol II, fol. 114.
 
23 maart 1568.
Getuigschrift voor ANTHONYNE, weduwe wylen FRANCHOYS VAN WOONSDRECHT, die men heet BUSBIER, wonende tot Ghendt.
Borg: Heer JAN EMBRECHTS, priester, Vicarius binnen der kercken van Sint-Jacops alhier.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 104v°.
Getuigschrift voor HANS VANDEN GHEERE, MATTHEEUSsone, wylen, creemere.
Borg: JAN DE HERTOGHE, tenghieter.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 233v°.
Getuigschrift voor ANGELE BRIET, huysvrouwe JAN LE VIGNON, des vaertmeesters vander vaert van Bruessele, alhier woonende.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 402.
 
29 maart 1568.
Getuigschrift voor BALTHESAR GRISON, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 173v°.
Getuigschrift voor HENRICKE JANSSENS, schoemaker.
Borg: JACOB VAN MELLESEN, lakenbereyder.
          HENRICK MICHIELSSEN, van Hilvarenbeke, vettewarier.
         WYNANT HELLER, backer.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 510v°.
 
31 maart 1568.
Getuigschrift voor DIERICK CROM, deser stadt sloetmaker, inden name van ADAM CROM, zynen sone, oock sloetmaker.
Borg: JACOB VANDER MOSEN, blauverwere.
          WOUTER CROES, sloetmaker.
          HANS VAN SWOLLE, sloetmaker.
          HENRICK VANDER BEKE, lakenbereyder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 403v°.   
 
1 april 1568.
Getuigschrift voor AERDE (AERT) SCHOYT.
Borg: WILLEM SCHOYT, Oudt-Scepen deser stadt.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 184v°.
Getuigschrift voor Meester MELCHIOR VANDER GRACHT, schoolmeester.
Borg: WILLEM VANDEN BROECKE, beeltsnydere.
          MERTEN DE VOS, schildere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 234.
 
2 april 1568.
Getuigschrift voor NICLAES VANDEN SLYCKE, schilder ende HORTENSIA CARRE, zyn huysvrouwe.
Borg: ANTHONIS DE VRIESE, schilder.
          MERTEN VAN CLEVE, schilder.
Bron: Cerificatieboeck 1568, vol. II, fol. 116.
 
3 april 1568.
Getuigschrift voor GHEERAERDT DRUON, coopman.
Getuigschrift voor NICLAES DE LEENHEERE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 404.
Getuigschrift voor JACQUES DE GROOTE, jonghgeselle.
Bron: Certificatieboeck 1568, vol II, fol. 116v°.
 
5 april 1568.
Vagabonden oft leedichganghers ende daertoe bedeleers:
GHOOSSEN CARRE, van sHertogenbossch.
KERSTEN QUICK.
AERT PEETERS.
HANS VAN SCHORRE.
FRANS LABRE.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 369.
 
6 april 1568.
Getuigschrift voor JAN HENRIXSSONE, van Tielborch, buydeldrager ende KATHERYNE STEENS, geboren van Duren, zynder huysvrouwe.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 404.
 
Zelfde datum.
JAN VAN HEESE, ter Vierschaer gaande; gestorven; op het Galgenveld begraven.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 10, blz. 14, 15, 51, 56. Deel 12, blz. 410. 
 
7 april 1568.
Getuigschrift voor JOOS VAN HERSEELE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1568, vol. II, fol. 117v°.
 
8 april 1568.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
LIEVEN MANNENS, van Ghendt.
LIEVEN VAN STEELANDT, van Antwerpen.
HANS CORSTENS, van Antwerpen.
JAN SCHIPPER, van Doornick.
Gebannen voor 3 jaar, opte gheeselinge.
 
Vagabonden oft leedichganghers ende daertoe bedeleers:
HILLEBRANDT, Heere van Eempden.
Gebannen voor 1 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 358, 369.
 
Zelfde datum.
HANS DE MARSCHALCK, MERTENSsone, chirurgijn, afkomstig van Hoboken.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 april 1568.
DIRK VAN MEERLEN, OTTENzoon, procureur, uit Grave.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
10 april 1568.
Getuigschrift voor JAN DE SCRIBEL, moutmaker, ende LYSBETTEN JANSSEN, zyner huysvrouwe.
Borg: JAN VANDEN PUTTE, lakencooper.
          JAN CORSTENS, brouwer inden “Drye Snoecxkens”.
Bron: Cerificatieboeck 1567, fol. 216v°.
Getuigschrift voor SEBASTIAEN LUCAS, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 508.
Getuigschrift voor NICOLAS DE CAIGNONCLE, coopman.
Getuigschrift voor DANIEL DE LOMEL, coopman.
Getuigschrift voor GLAUDE SOHIER.
Bron: Certificatieboeck 1568, vol. II, fol. 117v°.
 
13 april 1568.
Getuigschrift voor MICHIEL DEL HOVE, coopman, i.o.v. HECTOR DEL HOVE, zyns broeders.
Bron: Certificatieboeck 1568, vol. II, fol. 121.
 
14 april 1568.
Getuigschrift voor HANS VANDER EYCKEN, suyckerbacker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 272.
Getuigschrift voor JOHAN MAINFROY, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 501.
 
15 april 1568.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
JAN DE FEBURE, van Cameryck.
NOEL GILLIS, van Mechelen.
CHRISTIAEN HELLINCX.
MICHIEL HAMELEN.
Gebannen voor 3 jaar.
 
Vagabonden oft leedichganghers ende daertoe bedeleers:
JORIS CAUSSEMER, van Antwerpen.
Gelast dat hy wercke.
ANTHOINE PIENE, van Dinant.
Gebannen voor 2 jaar.
FRANS AMIENS, van Leeuwaerden.
Gebannen voor 1 jaar.
TOUSSAIN MONFERANT, van Marseille.
Gebannen voor 10 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 359, 369.
 
Getuigschrift voor AUGUSTYN NEERINCKX.
Borg: Meester PHILIPS VAN HALLE, notaris.
          JAN TYMMERMAN, oudecleercooper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 186.
Getuigschrift voor ANTHOINE COUVREUR, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 396.
Getuigschrift voor JACQUES DE NAVARRE, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 405.
Getuigschrift voor MATHYS GILLE ende PETER STOPPAERT, cooplieden.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 611v°.
Getuigschrift voor MICHIEL BACLER, coopman.
Getuigschrift voor JEHAN ERMIGART, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1568, vol II, fol. 121.
 
19 april 1568.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
ANDRIES ende MATHYS MARIEN, van Dyest.
HANS HAERLAERE, van by Luyck.
Gebannen voor 3 jaar.
CHRISTIAEN VAN HOORNE.
HANS MOESMAFF, van by Luyck.
Gebannen voor 2 jaar.
PAUWELS GRIMMALS, van Antwerpen.
Zal hem stellen te wercken sonder bedelen.
 
Vagabonden oft leedichganghers ende daertoe bedeleers:
ABRAHAM SCHERMERS, van Bruessele.
JAN PIERRE van Geneff.
JAN DE LE MOIN, van Botecom.
MARTEN COPPEJANS, van by Assche.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 359, 369.
 
26 april 1568.
&c. tegens MICHIEL VAN STICHELE, opstandeling te Austruweel, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 10, blz. 59.
Voor verder onderzoek bovenstaande raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 112, f° 44.
“Den 27 deser, op Sint Joris dach, is t’Antwerpen gehangen geweest eenen Palsenier, die tot Antwerpen Crysman geweest hadde, maer verlatende syn Vendelis tot Oustrueel geloopen by de quaetwillige”.
Antwerpsch Chronykje.
 
7 mei 1568.
KERSTIAAN STRUYS, JACOBSzoon, glasverkoper, uit Buil (= Budel).
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
19 mei 1568.
Notaris G. VAN DEN BOSSCHE.
Huwelijkscontract tussen HUIBRECHT WIJNANTS en JOANNA VAN DER EYCKEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 mei 1568.
Vonnis voor CORNELIS PEETERS alias EVENBLY, 8 jaar galeistraf.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 10, blz. 62.
 
3 juni 1568.
BARBARA VAN MANSDALE, vrouw van MARCELIS WRAGE, verkoopt aan haar oom PETER VAN DEN BROECKE een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 juni 1568.
Vonnis voor HANS SAISOIE, van Brugge, diefstal en deelname oproer opde Meir: opde galeyen eenen tyt van sese jaren.
Vonnis voor NICLAES ROELANTS, vagabonde ende bedelende, gebannen voor 6 jaar.
Bron: Correctieboeck 1513-68, fol. 213. A.A.B. Deel 12, blz. 289, 402.
 
12 juni 1568.
Vonnis voor HANSKEN RAES, geboren binnen deser stadt, pijperschap bij de opstandelingen te Deurne en Oosterweel, gebannen voor 4 jaar.
Bron: Correctieboeck 1513-68, fol. 213v°. A.A.B. Deel 12, blz. 290, 402.
NB: Op 14 maart 1570 werd HANSKEN RAES gevangen binnen Antwerpen en veroordeelt tot 8 jaar galeistraf.
Bron: Correctieboeck 1569-1614, fol. 6. A.A.B. Deel 12, blz. 446, 447.
 
22 juni 1528.
PETER TAELMAN, MARCUSzoon, schoolmeester, uit Arnemuiden.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
25 juni 1568.
WYNANT BLOCK, beeldstormer en deelgenomen aan de oproer op de Meir; gehangen.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 10, blz. 17, 52, 54, 56-58, 60-62. Deel 12, blz. 290 ev.
Voor verdere studie van WYNANT BLOCK zie bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.312, f° 17v°.
 
9 juli 1568.
De Schoutet tegens JAN (JACOP) COCKENHOLS, cleermaker, het houden van verboden vergaderingen, Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 290-93, 296.
Denselven tegens SCHOBBELANT BERTELS, borduurwerker, &c. syn kint laten doopen inde nieuwe kercken, &c Herdooper, Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 295-96, 393.
“Den 10 July, is op de groote Mert gerecht geweest eenen cleermaker out seventich jaren, desen hadde laten predicatie hoiden naer het gebodt des Conincx in synen kelder; noch wirt gerecht eenen boer van Eeckeren (JAN VANDEN PAS), desen hadde vermoort eenen Schepen van ‘t dorp: Item noch wirter eenen borduurwerker verbrant, die syn valsche opinie niet en wilde affgaen”.
Antwerpsch Chronykje. 
 
16 juli 1568.
Den Schoutet tegens HANS VAN SEVENHOVEN, &c.
Op de bladrand: Absolutio (=vrijspraak).
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 287, 290-93, 296.
 
24 juli 1568.
HEILWICH TYMMERMANS, de vrouw van CORNELIS VAN LYERE, verkoopt aan JAN KETEL en zijn vrouw CLARA SWAERVELT een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 augustus 1568.
&c. ontboden alle de schoelmeesters ende schoelvrouwen, die examinerende, wat sy de kinders geleert hadden in den Geusentyt, &c. de kinders geleert hadden Luytersche Catechismus en andere Geuse psalmen leeren singhen in haer scholen, &c. dese naervolgende schoelmeesters ende schoelvrouwen:
CORNELIS HULSEMANS of HUSSELMANS of HOULSELMANS (= CORNELIS, CORNILLE HULSELMANS, red. Fonds Plaisier).
Voor verder onderzoek naar deze persoon raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Rekenkamer nr. 112, f° 11.
LAUWEREYS ALLEYNS.
VINCENT DE LA ROYE of ROYERE.
Voor verder onderzoek naar deze persoon zie bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, cart. nr. 129, li. 43.
JACQUENS DE VOIS of DE VOS (= JACQUES DE VOS, red. Fonds Plaisier).
Voor verder onderzoek naar deze persoon raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 18.312, f° 19.
PEETER ULLENS of VULLENENS.
JASPAR SLECKENBORCH of FLINCKENBORCH.
Voor verder onderzoek naar deze persoon raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, cart. nr. 129, li. 43.
WILLEM MEGHEM.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Rekenkamer, cart. nr. 129, li. 43.
MICHIEL LE HUN.
Voor verder onderzoek naar deze persoon raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, cart. nr. 129, li 43
DAVIT DE CORCELLIS TACK (= DANIEL DE CORCELIS, red. Fonds Plaisier).
Voor verder onderzoek naar DANIEL DE CORCELIS raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer cart. nr. 129, li. 43.
JACQUES PETRINS.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 19v°.
JAN VAN HEMERT (Hij wordt later gevangen en gedaagd voor de Hooger Vierschaer).
SEBASTIAEN CUYPERS.
Voor verder onderzoek naar deze persoon raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.312 f° 18v° en f° 19v°.
JAN DRA of ADRA.
Voor verder onderzoek naar deze persoon zie bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer cart. nr. 129, li. 43.  
FRANCHOIS VERNEYS.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 18v°.
AERNOLDUS HESIUS.
Voor verder onderzoek naar ARNOLDUS raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 18.312, f° 18v°.
JASPAR VAN DEN BRANDE.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Archieves Généralis du Royaume, Brussel, Rekenkamer, cart. nr. 129, li. 43.
Er is te Antwerpen ook een veroordeelde genaamd JAN VAN DEN BRANDE, zie voor hem bron:
Zelfde archief, nr. 18.312, f° 19.
PEETER DEYS of DENS of DEENS (= PIERRE DENS, red. Fonds Plaisier).
Voor verder onderzoek naar deze persoon zie bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Cambre de Comptes nr. 18.312 f° 21.
JAN PEETERS of JACQUES PETRIUS.
GOVAERT HAMELS of HAVELS.
Voor verder onderzoek naar GODEVAERT HAVELS raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 22.
BASTIAEN (BAPTISTA) DE CORDIS (CORDES).
Voor verder onderzoek naar BAPTISTA DE CORDES zie bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer cart. nr. 129, li. 43.
ANNA VERMEURS of VERMUERS.
ANNA MASYS of MASSEYS.
Voor verder onderzoek naar haar raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, cart. nr. 129, li. 43.
ANNA THESIUS of THOENIS of ANTHONIS.
Voor verder onderzoek naar ANNE ANTHONIS zie bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer cart. nr. 129, li. 43.
Er is ook een ANNA THONIS, zie voor haar bron:
Zelfde archief, nr. 18.312, f° 20v°.
MECHTELE GIELIS of GILLIS (= MECHTELT GILLES, red. Fonds Plaisier).
Voor verder onderzoek naar haar raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes nr. 129, li. 43.
MAEYKEN SMITS.
ADRIANA SPLYTERS.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, cart. nr. 129, li. 43.
JACOMYNTHIEN CHANDRON of CHAUDRON.
CHATARINA LEE(U)WAERTS.
MARGARITA VAN LARE.
Voor verder onderzoek naar MARGRIETE VAN LARE raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 18.312, f° 20v°.
CATHARINA VERNEYEN.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 20.
ANNA CUYPERS.
Voor verdere onderzoek naar ANNA CUYPERS raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.312, f° 19v°.
Er is ook een ANNA SCUYPERS, raadpleeg voor deze:
Zelfde archief, cart. nr. 129, li. 43.
ARCHANA (ADRIANA) PHELEPS.
ELISABET VAN DIEST.
Voor verder onderzoek naar ELYZABETH raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 20.
Allen zijn bij verstek gebannen.
Bron: A.A.B. Deel 12, blz. 298, 470.
 
6 augustus 1568.
REYNIER HENRICXSsone, geboren van Maestricht, moedwillig een processie verstoort met zijn slijkkar, verooordeelt tot openbare boetedoening en verbannen voor 8 jaar.
Bron: Correctieboeck 1513-60, fol. 215v° en A.A.B. Deel 12, blz. 299, 403.
“Den 6 Augusty, is t’Antwerpen gegeesselt eenen slyckvoerder op syn slyckkerre sittende met cosynken den Beul ende synen knaep aen de Ingelsche borse ende voor het Stathuys, om dat hy ‘s Dynsdachs, als men de Processie hielt, met syn slyckkerre voorby het Heylige Sacrament ryden wilde met gewelt, niet achtende wat hem de wet verbode, waerom hy noch acht jaren vuyt het Marckgraeffschap op de galeye wirt gebannen”.
Antwerpsch Chronykje.
 
13 augustus 1568.
Den Scoutet tegens CORNELIS VANDEN BERGHE, &c. inder kercken sekere hoyckens ontstucken te slaene, etc. Is tijdens zijn gevangenschap overleden.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 300-334.
Denselven tegens JERONIMUS BO(E)LLAERT, cuyper, &c. inder kercken de kerckedingen helpen ontstucken smyten, &c. Is tijdens zijn gevangenschap overleden.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 300-334.
Denselven tegens JORIS COOMANS, schoenlapper, &c. in kettersche vergaderingen en preken geweest, &c. ende bevonden verboden boecke te hebbene, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 300, 394.
“Den 14 Augusty, t’Saterdachs, is t’Antwerpen op de groote Mert eenen schoenlapper, wesende eenen Geusen predicant, verbrant, omdat hy op synen solder gepreeckt hadde en in syn valsche opinie persisteerde tot der doot”.
Antwerpsch Chronykje.
 
Zelfde datum.
CHRISTINA BOUDEWIJNS, vrouw van JAN DE SUCCA, BERNARDIN, WILLEM, GEERTRUI, de kinderen van wijlen PETER DE SUCCA, evenals hun zuster CATHARINA transporteren aan RAPHAEL BARBARINO hun twee huizen op de Meir.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
WILLEM CASTELEYN, ADRIAANSzoon, koopman, uit Doornik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
?? september 1568.
De Amman vercoopt MARGRIET VAN ZASSEN een huys op den hoeck van de Lepelstraet met eenen huyse daerneffens.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, 188.
 
3 september 1568.
Vonnis van Meester ANTHUNIS, ANTHONIS BRUGMANS, de Schermer, deelgenomen aan het oproer op de Meir, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 291, 301, 302.
“Den 5 deser t’Saterdachs, is t’Antwerpen op de groote Meert onthalst geweest Meester Anthonis de Schermere omdat hy op de Meer wapenen hadde genomen teghen den Coninck; desen hadde gevanghen geweest een jaer en dry weken ende wirt te Predichheeren gegraven, omdat hy in ‘t Catolyck geloof storff”.
Antwerpsch Chronykje.
 
10 september 1568.
Den Schoutet tegens ANNA VERBRUGGE, schoolmeesterssen, &c. predicatien vande sectarisen te gaen hooren, oyck verboden boecken, als cathechismus van de Martinisten in haer schole de jonge kinderen geleert, &c.
Denselven tegens ENGELKEN PRIELS, schoelvrouwe, zelfde feiten.
In 1570 was dit proces nog bezig, uitslag is niet bekend, Red. 
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, 303ev.
ENGELKEN PRIEL was gehuwd met JAN VAN DEN WERFVE, Red. Fonds Plaisier.
Voor verder onderzoek naar haar raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 18.312, f° 20v°.
 
15 september 1568.
PEETER DE VOGELAERE, schoelmeester, gecorrigeert.
Bron: Correctieboeck 1513-68, fol. 216v°. A.A.B. Deel 12, blz. 304, 305.
“Op den 16 Septembris heeft eenen schoelmeester een amende gedaen op het stadthuys, in ‘t Collegie ende in Onse Lieve Vrouwenkercke, in het Canonicks Capittel, in lynen en bervoets, omdat hy de Commissarissen van de schoelmeesters te naer hadde gesprocken; hy hadde oock een wasche kersche in syn hant”.
Antwerpsch Chronykje.
 
24 september 1568.
Den Schouteth tegens JAN DE GILLON, GUILLLON, silversmit, &c. op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 307.
Voor verder onderzoek naar JEHAN GILLON raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 18.312, f° 18, of voor JEHAN LE GILLON, cart. nr. 129, li. 43.  
“Den 25 Septembris t’Saterdachs, heeft de Marcgrave op de Mert levendich doen verbranden eenen silversmit, synde eenen beeltstormer, ende hadde eerst open helpen smyten Sint Joriskercke, hy hadde oock Capteyn voorder geweest opde Meere, desen bleeff ende stierff in syn valsche opinie, anders soude hy gehangen hebben”.
Antwerpsch Chronykje.
 
Zelfde datum.
Hr. JAN VAN BACKERZEEL, secretaris van de Prins van Oranje, wegens hoogverraad, onthoofd te Vilvoorden.
ANTHONIS VAN STRALEN, Oud-Burgemeester van Antwerpen, eveneens onthoofd te Vilvoorden.
Bron: A.A.B. Deel 12, blz. 308, 439. Deel 2, blz. 240, 242. Deel 8, blz. 194-219.
Voor verder onderzoek naar ANTHOINE VAN STRALEN raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Cambre de Comptes, nr. 18.312, f° 16-17 en cart. nr. 129, li. 43.
 
15 oktober 1568.
JAN VAN MERTHEN, koopman, uit Wijk bij Duurstede.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
16 oktober 1568.
Proclamatie tegen drukker HANS, alias VAN VOSSENHOLEN, die gedrukt heeft quaede, seditieuse, oproerige boeken, liedekens, refereynen tot quaede stichtinge van de gemeynte. Bij verstek ten eeuwige dagen verbannen; hij was gehuwd met LYNTKEN VAN LYNXDANCK (A.A.B. Deel 12, blz. 411.).
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 92, 94.  
 
29 oktober 1568.
HENDRIK VAN HOYNSSEN geeft volmacht aan JAN MATTHYSSEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 november 1568.
WILLEM MATHEEUSSENS, MATHEEUSSENSsone  wylen, bootsgesel, geboren van Sprange inde Lange straete, gevangen ende ongehout.
HANS VAN LANDONCK, JANSsone, vischvoerdere van Antwerpen, geboren tot Rumpst, ongehout ende gevangen.
“HANS seet dat hy heeft sitten drincken met WILLEM MATHEEUSSENS ten huyse van JAN COPPENS, metsere. Seet oock dat hy zeker boecxken heeft gecocht, sonder te weten wat daerinne souden moegen staen. (Afloop van dit proces is onbekend, Red.).
Bron: Conseil des troubles, vol. 13, blz. 31, A.A.B. Deel 12, blz. 315, 316.
 
7 november 1568.
ERASMUS PUTTAERT, schoenmaker van Antwerpen, tr. 1e Frankenthal met CATHARINA RUYTERS, tr. 2e Frankenthal met MAIKEN QUETSTROIS.
Kind, 1e huw:
1.  ERASMUS  geb. 02-10-1570
Kind, 2e huw:
1.  ERASMUS  geb. 08-10-1572
Bron: Vlaamse Stam 1968, p. 165.
 
20 november 1568.
GILLIS VAN DE SANDE, coopman van Antwerpen en geldgever aan Oranje, gevangen door de Spanjaarden en te velde opgehangen.
Bron: De Kroniek van Godevaert van Haecht, Deel 2, blz. 58.
 
26 november 1568.
Den Schoutet tegens DAVID LIONS, &c. in Sint-Joriskercke den outaer van Sint-Jan helpen in stucken smyten, &c. tijdens de processie gezegd:”Ick wilde wel dat alle de priesters ende alle deghene die de processie volgen datse al verbrant waren”, &c. Op de bladrand: Executio; is met den coorden geexecuteert.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 318, 395.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 111, f° 15.
 
Zelfde datum.
HANS KEERN, JANSzoon, kuiper, uit Valkenburg.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
27 november 1568.
Proclamatie voor MERTEN DE VRIENT, cousmaker, wegens het verspreiden van een streng verboden geschrift. Gebannen.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 94, A.A.B. Deel 12, blz. 318, 319.
Voor verder onderzoek naar MARTIN DE VRINDT raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archives Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 112,
 f° 44.
 
28 november 1568.
Correctie voor ANTHONY BLAUWAERT, alias LABAY, van Aeth, &c. zich laten vinden tot Ousterweele, ec. opter galeyen den tyt van zesse jaren, &c.
Bron: Correctieboeck 1513-68, fol. 217v°, A.A.B. Deel 12, blz. 319, 320, 403.
 
7 december 1568.
Onderzoek naar FRANCHOYS SCHAREMBERGHE of VAN SCHARENBORCH, coopman en ADRIAEN TREGIEL, schoolmeester. (Afloop van dit onderzoek is onbekend, Red.).
Bron: A.A.B. Deel 12, blz. 321, 326.
 
10 december 1568.
Den Schouttet tegens MERTEN VAN HARLEM, ketterij en verspreiden van een smaadschrift. (Langdurig proces; uitkomst is onbekend, Red.).
Mede gevangene HANS VANDER TORREN, wordt in maart 1570 vrijgesproken.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12 blz. 325 ev.  
 
17 december 1568.
Den Schouteth tegens HENRICK WAGEMANS, opstandeling te Oosterweele (en beeldstormer ?), op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.AB. Deel 12, blz. 328, 329.
“Den 18 December syn op de Groote Meerte drie gehangen, waeraff den eenen was een meuldersknecht en hadt de kercken ontstucken helpen smyten”.
Antwerpsch Chronykje.
 
CLAES DAMYN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1568 I. f° 212.
 
JANNE VAN DEN DALE, practisien in de medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1568 II. f° 120.
 
ANTHONIS DE GOMEZ, docteur in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1568 II. f° 113.
 
JAN ROLPOT (ROLLEPOT), medecyn & chirurdyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1568 II. f° 120, 1570 f° 341vo, 1573 f° 305vo.
 
GHYBRECHT VAN SEVENDER, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1568 II. f° 301vo.
 
- 1569 -
 
JOHANNES VAN SCHOONHOVEN = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN ETTEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JACOBUS CUNDEN.
CORNELIS BASELIER.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN VANDEN STEENE.
ANDRIES VAN HAZE.
Aalmoezeniers:
FRANCHOIS DE SCHODT.
DIRCK DE MOYE.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
14 januari 1569.
PETER CONINCX verkoopt aan GERARD VAN BERGEN een rente op een huis in de Cammerstraat.
Bron: Schepenbrief, Rijksarchief Antwerpen.
 
4 februari 1569.
Den Schoutet tegens HANS SNYERS, alias CALIS, vleeschhouwersknecht, &c op de bladrand: Executio.
Denselven tegens VINCENT MERTENS, vleeschauwere, &c. op de bladrand: Executio.
Denselven tegens PEETER CROCK, vleeschauwere, &c. op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 332, 333, 395.
“Den 5 February syn t’Antwerpen voor het statshuys onthalst geweest twee vleeshouwerskinders van Antwerpen, die by avonden veel cappen ende huycken gestolen hadden; sy hadden oock geschreven dreychbrieven aen hun ouders, dat sy hun souden gelt tot Oustreweel seynden, waerdoor sy aldaer gevanghen wirden met eenen vleeshouwersknecht, omdat  hy met de Geusen ‘t Oustreweel geweest was; dese drie, naer dat sy onthalst waren, wirden tot de Predickheeren begraven”.
Antwerpsch Chronykje.  
 
Zelfde datum.
GILLIS GIELIES verkoopt aan JOHAN DE PALMA een perceeltje hof van zijn huis “Sinte Pauwels” in het Kipdorp.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
AART HOFMANS, MERTENSzoon, lakenbereider, uit Eupen.
Hij wijkt in 1586 uit (placaat Koning van Spanje).
KAREL LEYENDECKERS, LAURENSzoon, kremer, uit Aken.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
8 februari 1569.
JOZEF BEHAGLE en zijn vrouw BARBARA sCLERCX verkopen aan AART VAN DEN BEEMPDE een erfelijke rent op het huis “Aken”, welke bepand is ten bate van JERONYMUS COYMANS, DIGNE WRAGE, JAN MOORIS, de weduwe van JAN BOON en ELISABETH VAN PARIJS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 februari 1569.
JOZEF BEHAGLE en BARBARA sCLERCX verkopen aan CATHARINA GOYVAERTS een erfelijke rente op het huis “Den Schilt van Aken”, welke bepand is ten bate van de weduwe van JAN MOONS, MARIA DE MEERE, DIGNE VERHAEGEN, PETER VAN DEN BROECKE, JAN DE CANOYE en AART VAN DEN BEEMPDE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
CHRISTINA VAN LITH verkoopt aan JAN MERTTENS een stuk land onder Oosterweel.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 februari 1569.
Den Schouteth tegens JACOB LEEMSSEN, &c. beeldstormer te Axel en Hulst, op de bladrand: Executio.
Denselven tegens MERTEN LEEMSSEN, &c. weetdoener de Calvenisten, beeldstormer in Hulst, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 335, 396.
“Syn op de Meert gehangen twee gebroeders, die t’Oustreweel wapens hadden genomen teghen de Coninck”.
Antwerpsch Chronykje.
 
Zelfde datum.
CORNELIS DE VOLDER verkoopt aan KAREL DE LEEGHE een rente op zijn hoeve te Ekeren.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Ongedateerd.
JOOS DE CRUYSERE, alhier geexecuteert.
Bron: A.A.B. Deel 12, blz. 336.
 
2 maart 1569.
BOUDEWYN DE STERCKE, werd als vluchteling voor het Hof van Brabant gedagvaard en werd bij verstek ten eeuwige dagen verbannen. Zich daaraan niet houdend en is teruggekomen; gehangen.
Bron: A.A.B. Deel 12, blz. 397.
Voor verder onderzoek naar BAUDUWYN DE STERCKE raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18-312, f° 18-18v°.
 
3 maart 1569.
Proclamatie van:
GUILLIELME, GUILLAUME HERMANS.
LUCAS DE VOS, VOZ, cleermakere.
Voor verder onderzoek naar deze persoon raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 22v°.
ADRIAEN VAN BRUESEGHEM, coopman, ende MAGDALENA RUTS of RUYTS zyn huysvrouwe.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 18.312, f° 22v°.
DIERICK VERERTBRIGGHEN, hoorenmaeker.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 98v°. A.A.B. Deel 12, blz. 365, 406.
 
6 maart 1569.
ANDRIES DE MEESTER, van Antwerpen, tr. te Frankenthal met MAIKEN BEX.
Kinderen:
1.  ANDRIES    geb. 12-07-1570
2.  JEREMIAS geb. 19-04-1579
3.  DANIEL     geb. 04-12-1580
Bron: Vlaamse Stam 1968, p. 163.
 
10 maart 1569.
Proclamatie van:
BENEDICTUS MANS ende JAN METTEN DUYNEN, wagensmouter, die Spaensche soldaeten gequetst hebben, ten huyse vanden voors. BENEDICTUS gevonden sekeren verboden boek, wesende den Catechismus van SYREACUS SPANNENBORCH.
JAN METTEN DUYNEN, bij verstek levenslang gebannen.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 100, A.A.B. Deel 12, blz. 366, 406.
  
16 maart 1569.
JAN GHYSELINCK, geboren van Brugghe, schoelappere, Herdoper.
Bron: A.A.B. Deel 12, blz. 353, 354, 355.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande persoon raadpleeg bron:
Archives Générales du Royaume, Brussel, Conseil des Troubles, nr. 41, f° 23-24.
“Den 16 Meert, isser binnen Antwerpen gehangen eenen schoenlapper, die op den Steen doot gepynt was, omdat hy eenen Herdooper was ende eenen predicant geweest was, maer dit en wilde hy op de banck niet bekennen, waerom hy door groote pyn daeraff stierff, en wirt buyten aen eenen stack gehanghen ende syn hooft aen eenen stack boven hem”.
Antwerpsch Chronykje.
 
Zelfde datum.
RITSAERT CLOUGH verkoopt aan GILLIS HOFMAN een huis met hof op Ter List, buiten Antwerpen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 maart 1569.
Den Schouteth tegens JAN POETEN, geboren vuyten lande van Luyck, by Hasselt, in een dorp genaempt Alken, cleermaekere, Herdoper, op de bladrand: Executio.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande persoon raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, cart. nr. 129, li 43.
Denselven tegens JACQUES SEMOU, geboren van Bethune, wevere, Herdoper, op de bladrand: Executio.
Denselven tegens JOOS VAN BEKE, geboren van Denterghem, riembeslaegher, Herdoper, op de bladrand: Executio.
Denselven tegens HANS VERMANDELEN, geboren van Cortrycke, wevere, Herdoper, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 336, 337, 338, 367, 368.
Voor verder onderzoek naar HANS raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 112, f° 28.
“Den 19 Meert, t’Saterdachs, syn t’Antwerpen op de Groote Meert levendich verbrant vier Vlamingen van de Herdoopers omdat sy niet affgaen en wilden haer valsche leeringhe ende opinie, waerdoor becans geschieden eenen oploop, &c.
Antwerpsch Chronykje.
 
Zelfde datum.
JOHANNA LAMPSINS, CHRISTOFFELSdochter wijlen, met PETER ABERIS (=AUX BREBIS) haar man en voogd, vercocht aan JEHANNEN PAUWELS, weduwe van wijlen BENOIT ABERBIS, alsulcke rente van drye ponden groten tsiaers die Jouffrouw JEHANNE VAN LAMSWEERDE, weduwe van wijlen NICASIUS VLAMINCK, compareerende voer schepenen vanden kuere in Ghendt op 12 jan. xvC.Lxij wt liberaelder ghifte gegeven heeft op seker huys op de vierwech scheede (?) by der wevers capelle tot Ghendt naest den huyse Sint Joris.
CATHERINA VLAMINCK weduwe des voirs. wijlen CHRISTOFFEL LAMPSINS en moeder der voirs. JEHANNA LAMPSINS bekende dat zy midts sekere redenen heur daertoe porrende ende moverende geapprobeert heeft alt gene voirscr. is.
De familie AUX BREBIS woonde later o.a. te Wesel en Amsterdam.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 320, fol. 173.

 
18 maart 1569.
JAN VERMOLEN, JANSz., kleermaker, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
29 maart 1569.
Den Schoutet tegens GEERDT VERMANDELEN, geboren van Cortrycke, wevere, Herdoper, op de bladrand: Executio.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, cart. nr. 129, li. 43.
Denselven tegens PEETER VERLONGEN of VERLOMGEN, geboren van Cortrycke, wambeyslaekenwevere, genaempt sacqueletten, Herdoper, op de bladrand: Executio.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 112, f° 51.
Denselven tegens GUILLAME, WILLEM DE CLERCK, man van MAYKEN CHRISTIAENS, geboren van Meenen, smalwevere, Herdoper, opde bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 341-48, 368, 369.
Voor verdere studie naar WILLEM DE CLERCK zie bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 41 f° 13-14.
“Den dertichste t’’s Woendachs in de Pallemweke, synder noch drie van de Herdoopers levendich verbrant, en haren mont wiert met yseren tanghen toegeneypt omdat zy niet meer singen of spreeken en soude gelyck de voergaende, verweckende daermede de quaetwillighe tot commotie, ende daerom dede men haer oock eenen doeck voor de mont, welcke muylbanden seer deerlyck was om ‘t aenschouwen ende binnen Antwerpen nooit gesien”.
Antwerpsch Chronykje.
 
1 april 1569.
Den Schouteth tegens BALTHAZAR ROGIERES of ROSIERES, geboren van Doornicke, smallkenswevere, Herdoper, op de bladrand: Executio.
Voor verder onderzoek naar BALTAZAR DE ROSIERES zie bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Conseil des Troubles, nr. 41, f° 15-16.
Denselven tegens JAN DE TYMMERMAN, geboren van Cortrycke, smallekenswevere, Herdoper, gehaut wesende LYNTKEN CLYTENERS, op de bladrand: Executio.
Voor verder onderzoek JAN DE TIMMERMAN raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Conseil des Troubles, nr. 41, f° 17-18.
Denselven tegens JAN VAN AKEREN, geboren van Cortrycke, smallekenswevere, Herdoper, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 350-55, 370, 399.
Voor verder onderzoek naar JAN VAN AECKEREN raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 41, f° 19-20.
“ den Tweede Aprilis, t’Saterdachs op den Pallemenavont, syn t’Antwerpen op de Groote Meert noch verbrant vier Herdoopers, die haer ketterye niet en wilden affgaen, ende haer lichamen wirden buyten hooch aen staken gestelt”.
Antwerpsch Chronykje.
 
Zelfde datum.
HANS BRUES, MERTENSz., tapper, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
7 april 1569.
SEVEREYN, ANNA en CONRARDE DE VOGELE, kinderen van een eerste huwelijk, JASPAR, LANSLOOT, ELEONORA en FRANCINE DE VOGELE, van het tweede huwelijk, verkopen aan COENRARDE SCHETZ en zijn vrouw MARIA DE BRIMEU huizen en grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen. 
 
16 april 1569.
De Staten van Brabant verkopen aan JAN BERMATEN en zijn vrouw MAYKEN AERTS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 april 1569.
Proclamatie van LYNTKEN SCLYTERS, huysvrouwe van JAN DEN TIMMERMAN, ende BETKEN, huysvrouwe van HANS EMANDELE, als wesende befaemt vander secten vanden Herdooper te wesene.
Beiden bij verstek ten eeuwigen dage verbannen.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 103, 105v°, A.A.B. Deel 12, blz. 375, 385, 407
 
27 april 1569.
Betaelt den scerprechter van dat hy vanden Steen gehaelt ende opt Galgevelt gevuert ende begraven heeft het doot lichaem van JAN VAN HEES.
Item het doot lichaem van eenen LAUREYS SAUVAIGE, sectaris, vanden Steene gehaelt.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1567-69, A.A.B. Deel 12, blz. 410.
 
29 april 1569.
Den Schoutet tegens BAETKEN CRAUWELS of CRAWELS, huysvrouwe van JAN POOTE, Herdoperij, op de bladrand: Executio.
Denselven tegens MAYKEN CHRISTIAENS, geboren van Nepkercke, huysvrouwe van WILLEM DE CLERCK, Herdoperij, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 358, 360, 376, 399.
Voor verder onderzoek naar MAYKEN CHRISTIAENS raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Conseil des Troubles, nr. 41, f° 22-22v°.
“Den 30 Apriel, t’Saterdachs, syn t’Antwerpen levendich verbrant twee vrouwen die herdoopt waren, ende wilden haer valscheyt niet affgaen”.
Antwerpsch Chronykje.
 
5 mei 1569.
FRANS MERTTENS verkoopt aan JAN MERTTENS een stuk land onder Oosterweel.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 mei 1569.
Meester JERONYMUS VRANC(K), oud-advocaat te Antwerpen, gevangen bij een verboden predicatie, naar Brussel gebracht en op 15 september 1569, samen met 17 anderen, uitgebroken.
Bron: A.A.B. Deel 12, blz. 378, 379, 414, 418, 440, 471.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 21v°.
“Noch op den selven dach, hebben sommighe Sectarisen Calvinisten van Antwerpen haer wederom vervordert by Wynegem ende Oeuleghem vergaderinghe te houden, sterck ontrent twee hondert in een boschen, ende dit quamp vuyt, alsoo datter binnen twee dagen binnen de stad eenen wirt gevanghen genaempt JERNYMUS VRANC, een out man die langen tyt Advocaat geweest hadde, desen wirt met schoenen dage gevangen en terstont gepynicht, hy bedrocher veel, men seyde dat hy synen eygen Soen bedraghen hadde, waerom dat hy naer Brussel gevoert wirde, alwaer hy uyt de gevanckenisse brack”.
Antwerpsch Chronykje.
 
15 mei 1569.
Notaris STEVEN CLEYS alias VAN LOEMELE.
CATHARINA VAN DE WERVE, weduwe van CONSTANT VAN HALMALE, maakt haar testament en bedenkt o.a. URSULA VAN HALMALE, haar dienstbode HUIBRECHT, de meiden MARIA en MATHILDE, haar kastelein WOUTER en zijn vrouw MARGARETA, ADRIANA DOBBELSTEEN met haar man WILLEM VAN HALMALE, CLARA, MARIA, GODEVAART, HENDRIK en CONSTANT VAN HALMALE. Als testamentuitvoerders en voogden kiest ze JAN VAN DE WERVE, JAN en HENDRIK VAN HALMALE. Codicille, 3 juni 1569, ten voordele van ADRIANA DOBBELSTEYN en haar man WILLEM VAN HALMALE, ze wenst in de Minderbroeders begraven te worden.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 mei 1569.
BARTHOLOMEUS VAN SWYNDRECHT, makelaar, overleden ende H.H. Sacramenten versmaad, zijn dood lichaam werd op een slijkkar naar het Galgenveld gevoerd en aldaar gehangen. (Zijn vrouw heette BELKEN, red. Fonds Plaisier).
Bron: A.A.B. Deel 12, blz. 380, 414, 471.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 21.    
 
24 mei 1569.
Den Schoutet tegens HERMAN VANDEN GREYN, geboren van Borchher  inden lande van Luyck, tymmerman, Herdoper, op de bladrand: Executio.
Voor verder onderzoek bovenstaande raapleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 41, f° 1-3v°.
Denselven tegens JAN COOMAN, Herdoper, op de bladrand: Executio.
Denselven tegens JAN VAN HAESBROECK, Herdoper, op de bladrand, Executio.
Denselven tegens HANS MOENS, Herdoper, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 364, 371, 382, 400, 401, 405.
“Den 25 Mey, syn op de Merct levendich verbrant vier Herdoopers ende buyten aen staecken gehangen”.
Antwerpsch Chronykje.
Voor verder onderzoek van HANS MOENS zie bron:
Conseil des Troubles 18, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 164, f° 169-170v°.
 
7 juni 1569.
Proclamatie van:
HANS JOUBE, JOUWE, geboren van Cameryk, ende SUSANNA, zyn huysvrouwe.
JOOSE DE BOSSCHER, VANDEN BOSSCHE.
JORYNKEN, de huysvrouwe van JOOS de hoeymakere, geboren van Gendt.
Allen verdacht van Wederdoperijen.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 104v°, 105v°, 106. A.A.B. Deel 12, blz. 383, 384, 385, 455.
 
21 juni 1569.
Den Schoutteth tegens JOOS de hoyemakere, &c. nyet te vreden houdende metten doop in syne kintsche dagen, &c. op de bladrand: Executio.
Denselven tegens JASPAR HERMANSSENS, &c, zelfde feit, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 385, 401, 402.
“Den 22 Juny, des ‘s Woendachs, syn t’Antwerpen op de Groote Merckt levendich verbrant twee Herdoopers, omdat sy in haer valsche opinie persisteerden, en door het groot vier dat rontsom hun stont isser een houten huys genoemt ‘den Bonten Mantel’ ontsteken geworden, maer den brant wirt terstont geslicht”.
Antwerpsch Chronykje.
 
8 juli 1569.
Den Schoutteth tegens FRANCHOYSE VAN MARCKE of DE LA MARCHE, &c. bijwonen van een verboden preek, &c. (Dit proces loopt door tot ver in 1570, uitslag niet gevonden, Red.).
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 386 ev.
 
5 augustus 1569.
Den Schouttet tegens MARCK DE LANOYE of LANNOY, &c. syn kint te laeten doopen opde Calveniste maniere, &c. op de bladrand: Executio.
MARQ DE LANNOY was gehuwd met MARGRIETE SAYSON, voor verder onderzoek naar dit echtpaar zie bron:
Voor MARCK: Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.312, f° 25.
Voor MARGRIETE: zelfde archief, cart. nr. 129, li. 43.
Denselven tegens GUILLAUME TOUWAERT of TOUART of COUWAERT, &c. te gaene in verboden predicatie; ende den predicant eten ende drincken gegeven heeft ende diverssche verboden boecken heeft gehadt tot synen huyse, &c. op de bladrand: Executio.
Denselven tegens JAN LE GRANDT, &c. hem te laeten vynden in verboden predicatie, &c. op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 388, 389, 416, 417, 473.
Voor verder onderzoek naar JEHAN LE GRAND raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Conseil des Troubles, nr. 18.312, f° 25.
“Den 6 Augusty, t’Saterdachs, syn op de Groote Merct levendich verbrant twee sectarissen, die in hun huysen heymelyck predicatie gehouden hadden, en omdat sy persevereerden in haer valsch geloof; sy wirden buyten op staken gestelt. Naer dat sy doot waren, als men de justitie doen soude, quamper een groot gedrang van de quaetwillige, soo dat de crysknechten velden haer spicien en sloegen in de hoop, soo dat het volck met groote hoopen al van de Merct vloot. Noch op den selven dach heeft men op den Steen verdroncken eenen man van tachtig jaren, die ooc heymelyck predicatie hadde gehouden, (GUILLAUME TOUWAERT, Red.), desen wirt daer gejusticeert omdat hy so flau wirt, dat hy met de andere op de Merct niet en cost geraken, ende hy is ooc op ‘t Galgevelt met de andere gehangen geweest”.
Antwerpsch Chronykje.
 
26 augustus 1569.
MARIA VAN DER ELST annuleert het transport van een hoeve onder Wijnegem haar door JAN VAN DEN WERVE alsook haar transport ten bate van WILLEM VAN DEN WERVE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 september 1569.
BERNAERT DE MEESTER, ANDRIESsone, verkoopt aan ROELANT DIELKENS, priester, een erfelijke rente.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 320, fol. 84v°.

 
9 september 1569.
Den Schoutet tegens JORIS VAN ROOSENDAEL, &c. opstandeling te Oustruele, capiteyn, huis Terlist overvallen, &c. zaak doorverwezen naar de Magistraat. (Afloop niet gevonden, Red.).
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 392, 420 ev.
 
1569.
Van Antwerpen naar Brussel gezonden de volgende gevangenen:
LYNKEN LYNXDANCK.
JEHAN LE JOEFVE, van Valenchyne.
ANCELLE BERBIER.
PIERE GAYANT.
ERASME LE PAIGE.
ANTHOINE MACQUE, van Doornicke.
DANEEL VAN AMEYEN.
FRANCHOIS LE NECKERE.
ANDRIEU BONTON.
SIMOEN LE CLERCQ.
ROBBERT CARPENTIER.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, A.A.B. Deel 12, blz. 411, 412, 413, 414, 471.
 
19 oktober 1569.
Proclamatie van:
GUILLIAM VANDEN CAMERE en synen broeder LAUREYS.
Herdoperij, bij verstek ten eeuwige dagen verbannen; later is LAUREYS te ‘s Hertogenbosch berecht.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 111, 112v°, A.A.B. Deel 12, blz. 421, 424, 472, 478. 
 
3 november 1569.
MICHIEL VAN BREEN gemechticht van vrouwe ANNA DE COCQUIEL met Heer PAUWELSE VAN DALE, ridder, Heer van Lillo, heur wettige man (procuratie Bruessel 15 sept. 1569) en gemechticht van Mr. PEETER BUTKENS, raedt van de Koning en meester van de Rekenkamer in Brabant, en Jouffrouw MARIE DE COCQUIEL zyne wettige gesellinne. PEETER BUTKENS als testamentaire momboir van de drye wettige kinderen van wylen Heer CHRISTOFFEL DE COCQUIEL broeder (als hy leefde) van voirs ANNA en MARIE DE COCQUIEL, joncker BLASIUS DE BEJAR conscabinus gemechticht van Senor JEHAN DE MIRANDA DE LALOO en Jouffrouw CATHELINE DE COCQUIEL syne huysvrouwe, des voirs. Jonckers BLASIUS moeder (procuratie Brugge 24 sept. 1569) en gemechticht van FERDINANDO DE COCQUIEL, bekennen vercocht voor 3000 Karolus gulden aen GIELIS VAN WOLFFWINCKELE, ontfanger van den grooten Waterthol ons heeren sConincx alhier, al trecht dat constituanten competeren en verstorven mits der doot van wylen Jouffrouw MAGDALEENE VAN RANST, heurlieden alder moeye saliger, in 344 gemeten weydelant met huysinge bynnen de prochien van Cruyningen in Zeelant.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregisters no. 320, fol. 377.

 
4 november 1569.
De Schoutet tegens ADRIANA GEMERT of GEMERS of GEMAERT, &c. Zij stierf in het gevang en werd op het Galgenveld begraven.
Denselven tegens CHARLES DE FONTEYNE of FONTAINE, bijwonen van verborgen vergaderingen te Borgerhout en elders. (Uitslag van dit proces is niet bekend, Red.).
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, 422 ev.
 
18 november 1569.
GORIS BOONARTS, HENDRIKSz., schipper, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
22 november 1569.
Den Schoutteth tegens MARIA JANSSENS, huysvrouwe van JASPAR HERMANSSENS, &c. nyet te vrede houdende met haeren kintsschen doope, &c. op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 425, 453.
 
2 december 1569.
EDUARD MELLEMA, LIEVENSzoon, vettewarier, uit Leeuwarden.
AART DE SILLE, KLAASzoon, suikerbakker, uit Mechelen.
Broer van NICASIUS DE SILLE, pensionaris van Amsterdam (Bronnen: Van der Aa VI, Briels I, Ned. Leeuw 1922, Wap. 1902).

Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
5 december 1569.
Op verzoek van COLE GALOPEN verklaren GILLIS DELBEKE, NICASIUS POPE en ADRIAAN CATTERNER onder eed dat ze eerdtgenoemde sinds jaren kennen, evenals wijlen haar man JACQUES LARDENOCX en dat ze een eerlijke vrouw is.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
JACOB WRYFPENNINCK, schrijnwerker van Antwerpen, tr. te Frankenthal met MAIKEN, dochter van ANTHONIS MONDEKENS.
Kinderen:
1.  MARIA      geb. 11-03-1571
2.  DAVID       geb. 04-08-1573
3.  JACOBUS  geb. 29-12-1577
4.  SUSANNA  geb. 12-05-1580.
5.  PETRUS     geb. 05-05-1583
6.  PAULUS     geb. 16-12-1585
7.  HESTER     geb. 12-01-1589
8.  THOMAS   geb. 28-09-1591
Bron: Vlaamse Stam 1968, p. 167.
 
16 december 1569.
ANTONIS GABRI, JANSzoon, goudsmid, uit Doornik.
REINIER PRUYNEN, REINIERSzoon, kruidenier, uit Maastricht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
WALRAVEN VAN BERCHEM, doctor in de medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1569 I. f° 244, 1570 f° 120vo, 1572 f° 47vo en 1577-78 I. f° 339, 340vo.
 
JAN HOFFMAN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1569 II. f° 199.
 
ADRIAEN RAES, ADRIAENSsone wijlen, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1569 I. f° 23, 1571 f° 331vo.
 
- 1570 -
 
HENDRIK VAN BERCHEM = Buitenburgemeester.
JOHAN WOLFAERT = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
GIELIS DE WITTE.
JAN REYNKEUR.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
MATTHYS VAN NIMEGEN.
BARTHOLOMEUS PELS.
Aalmoeseniers:
ADRIAEN BARIDOL.
JOOS VANDEN STEENE.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
11 januari 1570.
De Amman vercoopt JAN HUYGEN 3 huysen in de Lepelstraet.
Bron: A.A.B. Deel 33, blz. 187.
 
13 januari 1570.
Aanklacht tegen JACQUES DU MERCHIER en MAGDALENE DU MERCHIER, bewaren van verboden boeken en bijwonen van verboden preken. (Uitslag van dit proces is niet bekend, Red.).
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 428 ev.
Aanklacht tegen JAN VAN WAESBERGE, verboden psalmboeken gedrukt en verkocht. (uitslag van dit proces is niet bekend, Red.).
Bron: Zie boven.
Aanklacht tegen PEETER VAN KEERBERGHE, heeft een verboden boek verkocht aan BAPTISTA VALCK, en meer dan 200 psalmboeken naar Holland gezonden, &c.
Op borg losgelaten en ten zijne huize gestorven.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz 430 ev.
 
3 februari 1570.
ANDRIES DRABBE, JACOBSzoon, bakker, uit Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
10 februari 1570.
Den Schoutteth contra PEETER of PIETER DIEDELMANS en zijn huysvrouw JANNEKEN VANDEN BORNE, hun pasgeboren kind laten dopen door “eenen leeraer vande Calvenisten op haerlieden maniere”, &c.
(Uitslag van dit proces is niet bekend, Red.).
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 433, 434, 442.
 
1 maart 1570.
CLARA COMPERIS, weduwe van wylen WILLEM PEETERS VAN DIEST, heeft, naer voorgaende uytwinninge te Leenhove gedaen, de huysingen “Engelenborch” doen vercoopen voor tgebrek vande voors. rente &c. ende dezelfde ingecocht, ende door JAN WILLEM PEETERS, haren sone, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 47.
 
3 maart 1570.
WILLEM CASTELEYNS, JANSzoon, passementier, uit Atrecht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 maart 1570.
“Den 6 Meert syn buyten Antwerpen op het Galgenvelt gegraven van de justitie weghen een doot lichaem van DIRICK BOSYN of BOZYN, eenen rycken suyckerbacker, woonende in de Peerpoetstraet, omdat hy sonder kerkenrechten was gestorven, hy hadde oock geweest op de Meer met synen geweer tegen den Coninck, daarom hinck hy met een kist aen een galge”.
Bron; Antwerpsch Chronykje, A.A.B. Deel 12, blz. 443, 475.
 
10 maart 1570.
JEHAN ROSEAU, JACQUESzoon, passementier, uit Doornik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
11 maart 1570.
PEETER DE CLERCK, van Bruessel, beeldstormer, ook bij de opstandelingen te Oisterweel geweest, levenslange galeistraf.
Bron: Correctieboeck 1569-1614, fol. 6, A.A.B. Deel 12, blz. 445, 454.
 
14 maart 1570.
Den Schoutteth tegens CAREL THYS, &c. hem heeft laeten herdoopen, &c. op de bladrand: Executio.
Denselven tegens HANS KUENE, &c. zelfde feit, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 445, 446, 453.
“Den 15 Meert, ‘s Woensdachs in de Pallemweeck, syn op de Merct levendich verbrant twee Herdoepers, ende buyten aen staecken gestelt”.
Antwerpsch Chronykje.
 
22 maart 1570.
Proclamatie der volgende Herdoopers:
JAN VAN OPHOOREN, leeraer vander selver secten.
CLAES HERMANSSENS, timmerman.
JAN VANDEN WALLE, lintwercker.
PEETER TEN, twynder.
SUSANNEKEN SUYS, huysvrouwe van CAERLE THYS.
STEVEN VAN DOLBORCH.
?? PIERSON, cnopmakere.
HANS DE WAELE, busmaeckere.
MAEYKEN FAESENS.
Allen levenslang gebannen.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 117, A.A.B. Deel 12, blz. 449, 456.
 
31 maart 1570.
JAN VAN ERPE, NIKLAASzoon, zeemleerverkoper uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
5 april 1570.
JERONIMO BARACHY en ALVARO MARATSA plegen Kerkschennis en bieden weerstand aan het Gerecht; worden veroordeeld tot boetpleging.
Bron: A.A.B. Deel 12, blz. 450, 454.
 
14 april 1570.
Den Schoutteh tegens JOOS LAUWERS, Herdoper en zijn kind ongedoopt te laten, &c.
(Uitkomst van dit proces is niet bekend, Red.).
Denselven tegens HERMAN JANSSENS, boeckdrucker, in zijn bezit verboden boeken, &c.
(Uitkomst van dit proces is niet bekend, Red.).
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 451, 452, 458-61.
 
21 april 1570.
JAN VAN WACHTENDONCK, WILLEMSz., schipper, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 april 1570.
Den Schoutteth tegens CORNELIS WOELPUT, opstandeling te Austrueel, &c.
(Uitkomst van dit proces is niet bekend, Red.).
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 12, blz. 458-61.
 
2 mei 1570.
JOANNA VAN HOVE, weduwe JAN FIEBUE, slotmaker, heeft het huys “Jerusalem” ontfangen, voor haer selven ende voor AERT ende BARBARA FIEBUE, haere onbejaerde kinderen, voorde welcke den eedt gedaen heeft HUYBRECHT THOMAS.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 87.
 
24 mei 1570.
FERNANDO VAN DER DILFT, zoon van FRANS, keizerlijke ambassadeur in Engeland, geeft volmacht aan WILLEM DE PRICE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 juni 1570.
Op verzoek van CATHARINA VAN AKEN verklaart HUIBRECHT COOPAL onder eed, alsook MICHIEL DE ZWEERTS en CORNELIS VAN OISTERWIJCK, dat haar man FRANS BLEUAERT reeds viertien jaar krankzinnig is.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 juni 1570.
WILLEM DE WOLFF, voortvluchtig Wederdoper, goederen verbeurd.
LEENTKEN SOMERS, Calviniste, bij verstek gebannen.
SERVAES BAEMPST, valse munter, tot Gent geexecuteerd.
AUGUSTYN NEERINCX, valse munter, gebannen.
LENAERT van Maeseycke, valse munter, voortvluchtig.
JAN HOUTHUYS, schoolmeester, bij verstek gebannen.
De vrouw van CORNELIS VAN DORTMONT, maillenier, in ongewijde aarde begraven.
CORNELIS VAN BUYTEN, verboden boeken verkocht, was gehuwd met SYNTKEN, gebannen.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 18, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, cart. nr. 129, li. 43.
JAN ROELANTS, boeckvercoopere, gebannen en later in de gevangenis gestorven.
JAN was gehuwd met ISABEAU, voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 23-23v°.
PAUWELS WICKAERT of VICQUART alias langen PAUWELS, boeckvercoopere, bij verstek gebannen.
PIETER VAN HUERNE, boeckvercoopere, bij verstek gebannen.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 18, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 23v°-24.
JACOB SMIDT (DE SMETH ?), uitgebroken uit ‘t gevang, gebannen.
GUILLAMME en MAHIEU COLPYN bij verstek gebannen.
PIERE COLPIN, bij verstek gebannen.
Voor verder onderzoek naar bovenstaanden COLPIN, COLPYN raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archives Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 18.312, f° 24.
ANTHONIS MEERMAN, bijwonen verboden kerkdiensten, gebannen.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 24v°.
HANS DE CONINCK, zelfde feit, gebannen.
Voor verder onderzoek naar HANS DE CONINCK raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer nr. 18.312, f° 24v°.
PHILIPPE NYS, in zijn huis kerkdiensten gehouden, gebannen.
Bron: A.A.B. Deel 12, blz. 462, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 19, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 24v°
 
27 juni 1570. 
Vonnis Herman Hermanssone, “hem nyet te vrede houdende met synen kintsschen doop, hem heeft laeten herdopen, contrarie de geestelycke ende weerlycke rechten ende tegens de placcaeten Ons Genadichs Heeren sConincx”: Executio.
Bron: A.A.B., Deel 13, blz. 1 en 2.
HERMAN HERMANSSONE, overmidts de redenen voers. ende dat hy hem heeft laeten herdoopen, is daeromme opten XXVIIen Juny LXX metten brande gejusticieert geweest.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71, kapittel der Ontvangsten. A.A.B. Deel 13, blz. 61.
 
27 juni 1570 
Vonnis NELLEKEN JASPARS, dochter van JASPAR HERMANS,
“ overmits de verweerderse bekent heeft nyet te houden vanden kintschen doop, seggende dat haer leet is dat sy nyet herdoopt en is, ende indyen sy dat hadde cunnen bybringen, sy soude haer hebben laeten herdoopen, ende dat derselve haer heeft laeten vynden in diverssche conventiculen”: Executio.
Bron: A.A.B.  Deel 13, blz. 2.
NELLEKEN JASPAERS, dochtere van JASPAR HERMANSsone, ongehouwt, gemerct dat zy sustineert dopinie ende ghesintheyt vanden sectarissen vande Wederdoopers ende huer nyet tevreden houdende met hueren kintschen doope, sonder nochtans herdoopt te wesene, ende dat sy haer gevonden heeft in haerlieden vergaderingen ende verbodene conventiculen, is daeromme opten voers. XXVIIen Juny metten brande geexecuteert geweest sonder eenich goet achtergelaten te hebben, gemerct dat zy ten tyde van huere apprehentie noch was inden aet ende drancke van heuren vader ende moeder, die oyck ter selver oorsaecken geexecuteert syn geweest.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71, kapittel der Ontvangsten. A.A.B. Deel 13, blz. 61.
Over deze twee terechtstellingen:
“ Op den 28 deser (Mey) syn op de Meert levendig verbrant eenen jongen Knecht met een Meysen omdat sy herdoept waren en daernaer buyten aen staken gehangen.”
Antwerpsch Cronykje.
 
7 juli 1570
Proclammatie van de volgende Herdoopers:
PAUWELS, ombegrepen syns toenaems, wesende een lanckachtich man, geboren van omtrent Meenen.
HANS, de lintwerckere.
HANS, de wevere.
Alle leeraers van de voers. secten.
STYNTKEN PEETERS, huysvrouwe van JORIS VERKINDERT, gewoont hebbende in doude Lombaertstraete.
HUYBRECHT VAN OVERVELT.
WILLEM VERKINDEREN ende JENNEKEN syn huysvrouwe.
LOYS PLAS, schilder.
 Bij verstek ten eeuwigen dage gebannen.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 123, 124 en A.A.B. Deel I, blz. 298, Deel 2, blz. 447, 41, Deel 13, blz. 4.
Voor verder onderzoek naar LOYS PLAS raadplaag bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Conseil des Troubles, nr. 41, f° 34-39v°.
 
Maand juli 1570.
“in dese weke syn t’Antwerpen van den Steen losgelaten acht en twintich gevangenen: soo Herdoopers, Beeltstormers, Schoolvrouwen, die haer kinders hadden doen in de valsche Religie insrueren ende doen Doopen; dese werden eerst geexamineert van den opper Prochiaen en ander Canoniken gecommitteert van den Bischop, waerom sy haere dwalinghen affginghen ende van hun quat peniteerden.”
Antwerpsch Cronykje.
 
27 juli 1570.
Koninklijke Raad te Antwerpen.
De gevangene ANTOON THEVELEN kan genieten van het pardon van paus Pius V.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 augustus 1570.
Den Schoutteth contra CORNELIS CORNELISSEN alias DOOTPERRE, overmits den verweerdere hem vervoordert heeft, inden troublen tyde anno XVc LXVI, het crucifix in Onser Liever Vrouwenkercke helpen afftrecken, hebbende daervore ontfangen eenen Carolusgulden, ende dat deselve hem vervoordert heeft met de rebellen de wapenen te nemen tegens Syne Majesteyt tot Grueningen, ende hem laeten vynden alhier opde Mere mette rebellen, ten voers. tyde, hebbende eenen lontstock in zyne handen, ende dat deselve oeck gedreyght heeft haer gelt fortsselinge aff te nemen, gelyckt al tselve blyckt by des verweerders confessie, beklaagde antwoordt in maten ende vuegen by ontkennen.”: Executio.
Bron: A.A.B. Deel 13, blz. 10.
CORNELIS  CORNELISSONE, alias DOOTPEERT, gemerct dat hy hem vervoirdert heeft inden voerleden troublen anno sessentsestich met zyne complicen het cruycefix in Onser Liever Vrouwenkercke alhier aff te hulpen trecken, daervoeren ontfanghen hebbende eenen Carolusgulden, ende dat hy noch de waepene gedraeghen heeft tegens Zyne Majesteyt, is daeromme opten XIen Augusti LXX metter coorden geexecuteert geweest, sonder eenich goet achtergelaten te hebbene.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71, kapittel der Ontvangsten. A.A.B. Deel 13, blz. 59.
“Op den 13 deses (augustus) is buyten gehangen eenen schipper, die in Onse Lieve Vrouwenkerck hadde affgeworpen dat schoon Cruycefix met een touwe”.
Antwerpsch Cronykje.
 
8 september 1570.
HENDRIK VAN WAL, GOVAERTSz., tavernier, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
12 september 1570.
Den Schouttet tegens JOOS VERKINDEREN; overmits den verweerdere hem nyet te vreden houdende met synen kintschen doop, hem heeft laten herdoopen, contrarie de geestelycke ende weerlycke rechten ende ordonnantien Ons Genadichs Heeren sConincx, ende dat deselve oeck hem heeft laeten vynden in diversche conventiculen, contrarie de placcaeten daeraff synde. Executio.
Bron: A.A.B. Deel 13, blz. 11.
JOOS VERKINDEREN, ghemerckt dat hy hem als boven nyet tevreden houdende met synen kintschendoope, maer hem heeft laeten herdoopen, is van gelycken opten XIIen Septembris LXX metten brande geexecuteert geweest, synde syne achtergelaeten goeden gelevert aenden voers. Rentmeestere, blyckende byder recepisse hiermede overgegeven.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71, kapittel der Ontvangsten. A.A.B. Deel 13, blz. 61, 62.
 
Denselven tegens LAUREYS ANDRIESESEN, Executio.
Bron: A.A.B. 1876, Deel 13, blz. 11.
LAUREYS ANDRIESSEN, jonckgeselle, overmits de redenen boven verhaelt ende dat hy hem heeft laten herdoopen, is daeromme ten voers. dage metten brande geexecuteert geweest sonder eenige goeden achtergelaten te hebbene.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71, kapittel der Ontvangsten. A.A.B. Deel 13, blz. 62.        
“Den 13 deser (september) syn op de Meert levendich verbrant twee Herdoopers en buyten op ‘t Galgenvelt gestelt, omdat sy by haer valsche opinie bleven”.
Antwerpsch Chronykje.
 
3 oktober 1570.
Den Schoutteth tegens JAN sGROOTEN; overmits den verweerdere hem vervoordert, inden voerlieden troublen alhier, in Onser Liever Vrouwenkercke alhier, de beelden heeft ontstucken helpen smyten ende het nachtmael tot twee reysen gehouden, ende weetdoener geweest vanden Calvenisten, ende syn kint doen doopen doen byde sectarissen, al contrarie den placcaeten. Beklaagde antwoordende alle de voers. feyten te bekennen, behalven dat hy weetdoener is geweest vande Calvenisten. Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 11, 12.
JAN sGROOTEN, potscheelmaekere, overmidts hy hem vervoerdert heeft, inden voerleden troublen, de beelden inde kercken te hulpen in stucken smyten, mitsgaders tot twee diverssche reysen het nachtmael ontfangen, vuytgereyckt opde calvinische maniere, ende onder deselve sectarisen bedient het officie van weetdoenderschap ende bovendien een van zyne kinderen opde selve maniere te laeten doopen, is daeromme opten derden Octobris XVcLXX metten brande geexecuteert geweest, zonder eenige goeden achtergelaeten te hebben.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71, kapittel der Ontvangsten. A.A.B. Deel 13, blz. 62.
“Den 4 October, op Sinte-Franciscusdach, is t’Antwerpen op de Groote Meert levendich verbrant eenen tennen Potscheelmaker, omdat hy inden Geusentyt Coster hadde geweest t’Antwerpen in de Mollekens Calvinistsche Kercke ende bleef in syn valsche opinie, daerom wirt hy gebrant en buyten gevoert”, &c.
Antwerpsch Cronykje.
 
20 oktober 1570.
HENDRIK VAN VICKEFORT, PETERSzoon, kremer, uit St. Michielsgestel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
22 oktober 1570.
JAN COPAL, JOSEPHSzoon, oudschoenmaker, uit Vilvoorde.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
10 november 1570.
CORNELIS VERMEULEN, BERNAERTSz., peltier, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
15 november 1570.
JAN WOLFRAET verklaart onder eed dat de inhoud van het 30e en 51e artikel van zijn repliek in het proces van MARIA VAN SOMPELEN tegen CHARLES DE LA DOUWE de waarheid is.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 november 1570.
GUILLAUME COPPIN, kremer, uit Valenciennes.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
5 december 1570.
JAN VAN DRENCKWAERT, Heeren BOUDEWYNSsone, scepen in wette des stede van Dordrecht, in den name ende als volcomelicken gemechticht van Jouffrouw GHEERTRUYDEN BAX, weduwe wylen Mr. NICLAES DE CLERCK, ende ELIZABETTEN sCLERCKS, huysvrouw des voirs. JAN VAN DRENCKWAERT, omme tghene des nabescreven staet te mogen doene breeder blyckende by eender opender procuratien in papiere gesegelt metten zegele ten saken der voirs. stede van Dordrecht dair onder vuythangende besegelt van der daten des xxi.en novembris anno xvC.Lxx onderteekent wesende G. MICHAELIS quod vidimus, ende oick mede als man ende momboer des voirs. ELIZABETTEN sCLERCKS, vercocht omme eene somme gelts, een erfelijke rente aan JAN DE BEYE, PHILIPSsone wijlen, cuyper, en zijn vrouw ALEYDEN HOEVELMANS, omme welcke geheele erfrente ANNA sCLERCX, CLAESdochter wijlen, terve gegeven hebben aan ROBERT TEMPEST, coopman van Londen, welke hen zijn toegekomen van Mr. CLAUS DE CLERCK hens mans ende vaders respective saliger.     
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 323, fol. 387, 387v°.

 
JAN COURMANS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1570 f° 519, 1573 f° 62vo, 1577-78 II. f° 372vo.
 
PEETER DAEP, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1570 f° 42, 1573 f° 62vo.
 
LODEWYCK DE POTES, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1570 f° 120vo, 1571-72 f° 258, 1573 f° 27vo.
 
LAUREYS REYNOULT, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1570 f° 42, 1573 f° 31, 62vo, 1575-76 f° 538, 1582 f° 332vo, 510, 1584 f° 387vo.
 
NICLAES SEGERS, van Eeckeren, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1570 f° 502, 503.
 
 - 1571 -
 
HENDRIK VAN BERCHEM = Buitenburgemeester.
JOHAN WOLFAERT = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
PAUWELS EC.
EVERAERT DE SEVERI.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN VANDER HERSTRATEN.
BERNAERT NAGELAER.
Aalmoezeniers:
JACQUES DE LANGAIGNE.
NOËL HENNYAERT.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
2 januari 1571.
De voogden van de kinderen van HANS VAN GAMEREN verkopen aan WILLEM LE SAIGE en zijn vrouw ISABELLA PELS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 januari 1571.
Vidimus van een Antwerpse schepenbrief dd. 13 oogst 1568.
CHRISTINA BOUDEWIJNS, BERNARDIN, WILLEM en GEERTRUI DE SUCCA, alsook ANTOON, CATHARINA, MARGARETA en MARIA DE SUCCA, CATHARINA DE SUCCA verkopen aan RAPHAEL BARBARINA twee huizen op de Meir.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
RAPHAEL BARBARINO transporteert aan JACOMO BASANA een huis op de Meir dat de tweede prijs uitmaakte in een loterij ingericht door JASPAR DE CASTRO.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 januari 1571.
RAPHAEL BARBARINO transporteert aan ARNOUT en HUBERT DRAGON, kooplieden uit Rijsel, een huis op de Meir dat de eerste prijs was in de loterij van JASPAR DE CASTRO.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 januari 1571.
CLARA ADRIAENSSENS en haar kinderen, behouden van DIERIKX DE MOELENEERE, assigneren aan VALERIO VAN DALE, ten bate van CATHARINA DE FEBURE, een rente op een erf te Deurne.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 januari 1571.
ALBRECHT SCHUT, HUIBRECHTz., zegelaar, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
30 januari 1571.
FRANS VAN BEROUSEL verkoopt aan de kinderen van wijlen CORNELIS CLAES een rente op een hoveniershof.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 februari 1571.
MERTEN THOMAENSSENS, geboren van Wyck by Vuytrecht, oud tussen 25 en 26 jaar, kleermaker/ woont te Antwerpen ca. 6 jaar/ is voor Kerstmis dit jaar gehuwd met LYSKEN/ is herdoopt (door HANS de wevere) te Antwerpen ca. 4 jaar geleden, &c.
Bron: Hooger Vierschaer en A.A.B. Deel 13, blz. 30, 31, 32.
MARTEN THOMASSENS, cleermakere, overmits dat hy hem nyet tevreden houdende met zynen kintschen doope, maer hem heeft laten herdoopen, is opden XXVIen February LXX metten brande gejusticieert geweest, sonder eenighe goeden by hem achtergelaeten te hebben.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71, kapittel der Ontvangsten. A.A.B. Deel 13, blz. 62. 
 
11 februari 1571.
“den 11 February, is voor het stathuys gehangen aen een halff galge eenen treffelycken borgher van Dornick (ANTHONIE GABRIE), die vuyt ‘sCoincx lant was gebannen tot Dornick, omdat hy hem de geuserye ende beltstorminge gemoyt hadde, en wirt daernae buyten gehanghen”.
Antwerpsch Cronykje.
ANTHONIE GABRIE, van Dornicke, duerdien dat hy ter oorsaecken voers. gebannen synde vuyt Zyne Majesteyt landen, ende dat hy, nyettegenstaende denselven bannissemente, hem binnen deser stadt ghevonden heeft, is daeromme, naervolgende der ordonnancie van Synder Excellencie, blyckende by sekere missive beyder selvere onderteekent vander daeten den naestlesten Decembris anno tseventich, hiermede geexhibeert, metter coorden geexecuteert synde geweest, syne achtergelaten goeden by desen Schouteth gelevert in handen vanden Rentmeestere van Syne Majesteyt, blyckende byder recepisse hiermede overgegeven.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71. A.A.B. Deel 13, blz. 60.
 
JAN HOUGHERS of HONGERS, overmits dien dat hy ter oorsaecken vanden voers. troublen ghebannen &c. (was levenslang verbannen op 21-02-1568), ende dat hy hem dien nyettegenstaende bynnen deser stadt gevonden heeft, wesende gheboeren van Mechelen, is daeromme metter coorden gejusticieert geweest.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71. A.A.B. Deel 13, blz. 60.
 
BRIXE VASSEUR, van Doornicke, overmits dat hy ter causen voers gebannen is &c. (was levenslang verbannen op 30-10-1568), metter coorden geexecuteert geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71. A.A.B. Deel 13, blz. 60.
Voor verder onderzoek naar bovenstaande raadpleeg bron:
Conseil des Troubles 20, Archieves Générales du Royaume, Brussel, nr. 6, f° 272-273v°.
 
JEHAN DE LA CHAPPELLE, van Doornicke &c. (was levenslang verbannen op 14-11-1568), is daeromme metter coorden gejusticeert geweest, &c. .
Bron: als boven.
 
JAN CLAEYSSENS, van Eeckeloo, gemerct dat hy omme de voerleden troublen ghebannen geweest zynde &c. (was levenslang verbannen op 01-09-1568), is daeromme metter coorden geexecuteert geweest.
Bron: als boven, blz. 61.
 
26 februari 1571.
Den Schouteth contra LYNTKEN MEEVELS, huysvrouwe van JAN VANDEN WALLE, lintmaker, Executio.
Bron: Hooger Vierschaer en A.A.B. Deel 13, blz. 43.
LYNKEN MEEUWELS, huysvrouwe van JAN VANDEN WALLE, overmidts dien dat zy heur nyet te vreden houdende met hueren kintsschen doope, maer heur heeft laeten herdoopen, is daeromme metten brande gejusticieert geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, 1569-71 en A.A.B. Deel 13, blz. 63.
CALLEKIN MEEUWELS, echtg. van JAN VAN DE WALLE, van Kortrijk, al in 1559 te Doornik verdacht van herdoperij.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 146, 147, J. Decavele.
Voor verder onderzoek naar dit echtpaar raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 41, f° 34-39v°.
 
JANNE VANDEN WALLE, gemerckt dat hy hem vervoerdert heeft diverssche vermaeninghen te doene onder de gemeynte vanden sectarisen vanden Wederdoopers ende oick selve herdoopt synde, &c. metten brande gheexecuteert geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, 1569-71 en A.A.B. Deel 13, blz. 62, 63.
NB: JAN VANDEN WALLE wordt in het Vierschaerboeck niet vermeld.
“Den 27 February, ‘s Dynsdachs op Vastelavont, syn alhier op de Meert levendich verbrant geweest vyff Herdoopers, waeraff den eenen was haerlieden Predicant, en de vyfde een Jonge Dochter, en met haer wirt oock verbrant een heel deel Kettersche Boecken, die by hun waren gevonden doen sy gevangen werden”.
Antwerpsch Cronykje.
 
6 maart 1571.
PETER DE DECKERE had beslag gelegd op een huis van JOACHIM PRUNDER op de Meir. Hij deed het verkopen en het bleef aan ABRAHAM DE HERTOGE, die daarin gegoed werd door GODEVAART STERCK, heer van Busquoy, als amman van Antwerpen. Het was belast ten profijte van PETER DE DECKERE, JACQUES DE CORDES, ROMBOUT VAN ROMMELE, medepand voor renten t.b.v. Sint-Michiels, JAN DALSCHART, PAUWEL LUYDINCX en de Ziekelieden.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 maart 1571.
HENDRIK WOLFHARTS, ARNOLDSzoon, suikerbakker, uit Arnhem.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
26 maart 1571.
ELISABETH RAETS verkoopt een erfelijke rente aan JAN TACK op het huis “De Gulden Poorte” in de Lange Nieuwstraat.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 maart 1571.
Verbanning van de volgende personen (herdopers):
GILLIS, een clavesingelmakere en zyn hsvr.
MATHEEUS CAPPOENS, diaken.
JACOB MARGOT, wevere ende diaken.
PEETER CRAEN, een knopmakere.
MAEYKEN, vuyten landen van Luyck.
ADRIAEN, een witwerckere.
GUILLAMME, een cleermakere, geboren van Aken ende syne hsvr. LYNTKEN.
MICHIEL, een hoemaeker, gewoont hebbende in Borgerhout.
PIERSON, een knopmakere.
GILLIS MAHIEUS, een leghwerckere, van Bruessele.
LIEVYNE LANBEGOIS, gewoont hebbende by voers. MATTHEEUS CAPPOENS.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 130 v°. A.A.B. Deel 13, blz. nog opzoeken.  
 
4 april 1571.
ELISABETH RAETS verkoopt het his “De Gulden Poort” aan JACOB LANGH, belast ten bate van o.a. ADRIAAN ELOUT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 april 1571.
THOMAS GRAMMAYE transporteert aan FERNANDO VAN DER LINDEN twee erfelijke renten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 mei 1571.
Proclamatie van JACQUES BOCQUET, fringiemaeker, en syne huysvrouwe, dewelke suspect syn van de secte der Calvinisten te wesen, uytdien den Officier in hun huys bevonden heeft sekeren psalmboek, gemaekt by PETRUS DATENUS, Minister der sectarissen, ende ook gemerkt dat men, in hunne eetschappraeye, bevonden heeft gesoden-, gesouten-, rund- en verkenvleesch, wesende in den tyde dat het verboden is vleesch te eten in de Goede Weke lestleden; dewelke JACQUES BOCQUET en syne huysvrouw hun syn absenterende, nadat sy in hun huys getrokken hebben het dood lichaem van HANS VAN DER THOREN, die uyt eene venster van hun huys gevallen is op der straeten, sulkx dat hy ter plaetse dood bleef, synde te voren den voors. HANS VANDER THOREN seer sieke te bed liggende, door syne huysvrouwe en gebueren gesolliciteert geweest om hem te laeten administreren  voor syn dood, tot welken eynde sy hem soo verre persuadeerden, dat hy, Hans, consenteerde dat men den pastoor oft parochiaen daertoe ontbieden soude, en denselven aldaer komende, excuseerde ende weygerde hy selve ‘t Heylig Sacrament te ontfangen, waeroppe den Officier in dit huys gekomen is om te informeren naer ‘t gene voors., doch den voors. HANS, niettegenstaende syne siekte, niet meer gevonden heeft, synde des anderdaegs uyt de venster van den voors. JACQUES BOCQUET dood op de straete gevallen.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 132v°.
Voor verdere studie naar JACQUES BOCQUET zie bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, cart. nr. 130, li. 55.
 
25 mei 1571.
PETER DE HOOGHE, HENDRIKSz., koopman, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
31 mei 1571.
GORIS DE BOT verkoopt aan CECILIA ABELEYNS een erfelijke rente op zes huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 juni 1571.
JAN LEYS, schilder, en zijn vrouw CATHARINA VAN LEYNS, verkopen aan ANNA DICKAERTS een erfelijke rente op een hof met vier huizen in het Papenmoer onder Berchem, belast ten bate van HENDRIK VAN BERCHEM, JAN VAN DEN DALE, medepand voor de kinderen van wijlen FLORIS WUYTS en JOOS DE PAPE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 juni 1571.
Verbanning van JACQUES BOCQUET, frengiemaker, ende syne huysvrouwe.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 139.
 
8 mei 1571.
Den Schoutteth tegens GILLIS VAN HAVERE; overmits de verweerdere hem nyet te vreden houdende met syne kintschen doop, hem vervoordert heeft hem te laeten herdoopen, contrarie de geestelycke ende weerlycke gescreven rechten ende placcaeten Ons Genadichs Heeren sConincx, ende achtervolgende de voers. placcaeten, antwoort hem te hebbene laeten doopen op syn geloove. De Heeren gehoort ende oversien hebbende alsulcken confessie ende verlydt als de verweerdere, soe voer Scepene alsoyck nu tegenwoordelyck inde volle Vierschaere nu heeft gedaen ende op al wel ende rypelyck geleth gelyck men op alsulcken saken ende delicten, soe nae gescreven rechten als den placcten van Syne Majesteyt, schuldich is te lettene, dat de voers. persoon heeft verbeurt syn lyff ende goet tot behoeff Ons Genadichs Heeren sConincx ende sal geexcuteert wordden achtervolgende den placcaten van Syne Majesteyt. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer en A.A.B Deel 13, blz. 53.
GIELIS VAN HAVEREN, jonckgeselle, duerdien dat hy hem nuet te vreden houdende met synen kintsschen doope, maer hem heeft laeten herdoopen, is daeromme den VIIIe Meye metten brande geexecuteert.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71 en A.A.B. Deel 13 blz. 63.
 
Denselven tegens LYSKEN VERMUELEN, de huisvrouw van MARTEN THOMASSENS
Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 53.
LYSKEN VERMUELEN, huysvrouwe vanden voers. Marten Thomaessens, overmits de redenen voers. ende dat sy huer heeft laeten herdoopen, is ten voers. daege metten brande geexecuteert geweest.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71, A.A.B. Deel 13, blz. 63.
“Op den 9 Mey 1570 (sic), wirt voor het Stathuys levendic verbrant eenen man en vrou, om herdoopery wil”.
Antwerpsch Chronykje.
 
12 juni 1571.
Verbanning van JACQUES BOCQUET, frengiemaker, ende syne huysvrouwe.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 139.
 
19 juni 1571.
JAN DE FRAYE verkoopt aan JOOS CRUYT, Schout van Aartselaar, ten bate van ANTONIO DEL RIO, Heer van Aartselaar, grond onder Aartselaar, bepand ten bate van
J.B. DE TAXIS en FRANS VAN WACHTENDONCK.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 juli 1571.
Proclamatie der volgende Calvinisten:
PAULUS oft FREDERICK PUTHUYS, vuyt Vrieslant, een middelbaer blont man, van dickte ende lingde, vanden ouderdom van omtrent XXX jaren, met eenen cortachtigen blonten baerde, leeraer vande Calvenisten.
Zyne huysvrouwe, genaempt ELIZABETHl, middelbaer vrouwe, oock vuyt Vrieslant.
Eenen GAUTHIER ende NELLEKEN, zyn huysvrouwe.
ANTHONI WAERLINS oft WERLINS, gewoont hebbende by GAUTHIER.
ANDRIES VANDER VAKEN, een orlogiemakere geboren van sHertogenbossche en zyne huysvrouwe genaempt FRANSKEN.
Voor verder onderzoek naar ANDRIES raadpleeg bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.314, f° 112.
JOACHIM, nu ter tyt bode van Empden hebbende weetdoenere ende diaken geweest ende zyne huysvrouwe genaempt STYNKEN.
AERT HENRICX een tymmerman geboren van Bruessel out omtrent XXX jaren en zyne huysvrouwe genaempt NEELKEN.
JASPAR BOON een metzere en syne huysvrouwe genaempt NEELKEN; alle tsamen geweest hebbende diaken vander voors. secten.
AERT GEEMS, geboren van Gheelen.
THIELMAN, eene doeckschildere.
JACQUES, ene tengieter.
JOOS EMELS, geboren van Bruessel.
JACQUES BOOT, ene boeckbindere.
ANTHONIE VAN BULLICK oft VANDEN BULCK, hantschoenmakere; allegadere ouderlingen geweest hebbende vander voors. secten.
MICHIEL DE CONINCK, tapiseur.
PHILIPS ende zyne hsvr. MAEYKEN JANSSENS.
GOOSEN oft GOOSAERT DE VOS ende LYNKEN zyn hsvr.
ROELANT, een cnopmaker.
MELCHIOR, een barbier oft chirurgyn.
ANTHONI, een sloetmakere.
PAUWELS, een cleermakere ende zyne hsvr. GRIETKEN.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 141.
 
16 augustus 1571.
In de sake tusschen mynen Heer den Schoutteth, aenleggere ter eenre, tegens JAN CORNELISSEN, verweerdere ter andere syden, &c., dat hy, verweerdere, soe binnen deser stadt, Brussel ende Thielt in Vlaenderen, den tyt van thien jaeren leeraer soude geweest syn vande secte der Calvenisten, hebbende middeldertyt bovendyen noch kinderen gedoopt ende houwelycken gecelebreert, avontmaelen vuytgereyckt, contrairie den placcaten &c., wysen de Heeren voer recht dat de voers. JAN CORNELISSEN, alhier tegenwoordelyck gevangen, heeft verbuert syn lyff ende goet ende dat hy sal wordden geexecuteert achtervolgende de placcaten van Syne Majesteyt.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 72, 73.
JAN CORNELISSONE, overmits dien dat hy diverssche jaeren het officie van leeraer onder de sectarisen vande Calvinisten bedient heeft ende deselve leeringe ghepredict ende diverssche kinderen ghedoopt opde maniere vande selve sectarisen, zoo binnen der stadt van Bruessele, Thielt alsoyck binnen deser stadt, is daeromme opten XIIIen Augusti LXXI metten viere geexecuteert geweest. Ende ghemerckt dat deselve hem secretelycken op cameren was houdende, ende dat zyne huysvrouwe, weynich voer syne apprehentie, gestorven was vande infecte siecte vander pesten, waerdeure hy syne voers. camere moeste verlaeten ende oyck selve mette voers. siecte geinfecteert wesende.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71, A.A.B. 1876, Deel 13, blz. 160, 161.
 
16 augustus 1571.
Inde sake geport tusschen myn Heer den Schoutteth aenleggere, ter eenre, tegens MATTHYS MOENS verweerdere, ter andere syden, van dat in des verweerders huyse bevonden soude syn diverssche verboden boecken, ende dat hy soude gelogieert hebben seker minister vande Calvenisten ende toegelaten op syne camere byden voers. minister verboden vermaningen te laeten doen, hebbende oeck syn kint byde sectarissen voers. laeten doopen op henlieden maniere, &c. heeft verbeurt syn lyff ende goet, ende dat hy sal wordden gexecuteert achtervolgende de placcaeten &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 73.
MATHYS MOONS overmits hy binnen zynen huyse toegelaeten hadde zeeckere verbodene predicatien ende hy oyck gelogeert hadde eenen predicant vanden dectarisen vanden Calvinisten, ende dat oyck by hem bevonden waeren diverssche verbodene boecken, is daeromme opten veerthiensten Augusti anno eenentseventich met vonnisse &c., verbuert te hebbene syn lyff ende goet, ende ghemerckt dat dieselve MATHYS hem stelde als een catholycque persoon, is geexecuteert metten zweerde volgende den placcate &c.   
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71, A.A.B. Deel 13, blz. 159, 160.
 
16 augustus 1571.
Inde sake geport tusschen myn Heer Schoutteth, aenleggere ter eenre, tegens JENNEKEN PEETERS, verweerdersse ter andere syden, &c. als dat sy affgeweken soude syn vanden oude Catholicken Roomschen geloove ende haer begeven totte perverse secte der Wederdoopers, hebbende haer laeten vynden tot diversche reysen inde vergaderingen van Herdoopers, contrarie den placcaten &c., dat de voers. JENNEKEN PEETERS, hier tegenwoordelyck gevangen, heeft verbeurt haer lyff ende goet &c. ende dat sy sal worden gestraft ende geexecuteert &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 73, 74.
JANNEKEN PEETERS, jonghe dochtere, duerdien zy huer nyet te vreden houdende met hueren kintschen doope, maer heur heeft laeten herdoopen, is daeromme met vonnisse als boven ten voers. daeghe metten brande geexecuteert geweest.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71, A.A.B. Deel 13, blz. 161.
“Den 17 Augusti, heeft den nieuwen Gouverneur t’Antwerpen op de Meert doen hangen en levendich branden een jonck meysken met eenen Predicant van herdooperye; dese waren de eerste die in de nieu Vierschaere op het nieu stathuys van den Gouverneur en Heer Oddaert, met Heer Doctor Boen, als des Gouverneurs, Schepenen en Raetsliden, in presentie van den Marcgrave aldaer verwesen waren, want de oude privelegien der stat Vierscharen aengaende criminele saken nu te niet, doot en affgedaen waren, want doen mense soude justiceren, las men openbaerlyck hun tichte ende vonnisse op de Spaensche maniere”.
Antwerpsch Chronykje.
 
17 augustus 1571.
Inde saecke geport tusschen Schoutteth aenleggere ter eenre, tegens JORIS DRYVERS verweerdere, ten andere zyde, &c., van dat hy, verweerdere, hem vervoirdert soude hebben taccepterene ende texercerende den dienst van weetdoenschap vande secreten verboden vergaderinge vande Calvinisten ende hem soude gevonden hebben in diverssche verboden predicatien ende vergaderingen, &c., dat de voers. JORIS DRYVERS, gevangene, heeft verbuert syn lyff ende goet &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B Deel 13, blz. 75.
JOORIS DE DRYVERE, overmits hy hem vervoerdert heeft te exerceren ende bedienen het officie van weetdoenderscap onder de sectarisen vanden Calvinisten, &c. ten voers. daege metten brande geexecuteert geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71, A.A.B. Deel 13, blz. 161.
 
17 augustus 1571.
Inde saecke geport tusschen Schouteth aenleggere ter eenre, tegens MAGDALENA VAN BASSERODE, verweerderesse ten andere syden, &c., haer soude vervoirdert hebben, duerende dopenbaere predicatien vande sectarisen alhier, deselve te volgene ende haer kint vande sectarisen, by haere wete, byden minister derselver sectarisen gedoopt is geweest sonder dat sy, verweerdersse, dieshalven geniet oft begeert heeft te genieten het generaal pardon van Syne Majesteyt noch oyck tselfste kint inde Catholycke Roomssche Kercke laeten presenteeren, ende dat sy haer heeft laeten vinden in verboden vergaederinghen ende aldaer genut het avontmael opde maniere vande sectarissen; item dat sy aengehouden heeft tot haeren huyse den leeraer vande sectarisen, dewelcke aldaer diversse vermaningen gedaen ende een kint gedoopt heeft, ende dat tot haeren huyse diverssche verboden boecken gevonden syn, &c., heeft verbuert haer lyff ende goet &c. ende dat sy sal wordden gestraft ende geexecuteert &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 75, 76.      
MAGDALEENE VAN BASSEROEDE, huysvrouwe vanden voers. MATHYS MOONS, gemerckt dat zy haer zoude vervoirdert hebben, duerende dopenbaere predicatien vanden sectarisen, deselve volgende ende een van huere kinderen aldaer te doen doopen op huerliedere maniere, zonder deshalven geniet te hebben oft oock begheert te genieten het pardoen generael, noch oyck tselffde kint inde catholycque kercke te laeten presenteren, ende daerenboven dat zy huer heeft laten vinden in verbodene vergaderinge ende predicatien vanden Calvinisten ende oyck aldaer genut het avontmael op huerliedere maniere vuytgereyct, ende dat zy oyck binnen hueren huyse aengehouden ende gelogeert heeft eenen leeraer vande selve sectarisen, &c., verbuert te hebbene lyff ende goet, ende gemerct dat zy heur gestelt heeft als goet catolyck, metten zweerde geexecuteert, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71. A.A.B. Deel 13, blz. 160.
 
17 augustus 1571.
Inde saecke tusschen den Schouteth ende JAN VAN RYSSELE, &c., hem nyet te vreden houdende metten doop in syne kintsheyt ontfangen, hem heeft laeten herdoopen ende dat deselve hem heeft laeten vinden in diverssche verboden vergaderingen der Herdoopers, &c. dat de voers. Jan van Ryssel, gevangene, heeft verbuert syn lyff ende goet &c. ende dat hy sal wordden gestraft ende geexecuteert &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 76, 77.
JAN VAN RYSSELE, duerdien dat hy hem nyet te vreden houdende metten doope by hem in syne kintsheyt ontfanghen, maer hem heeft laeten herdoopen, is daeromme met vonnisse als voeren ten voers. daeghe metten brande geexecuteert geweest.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71. A.A.B. Deel 13, blz. 161.
“Noch op den selven dach (18 Augusti 1571) synder anderwerff op de Meert levendich verbrant twee Herdoopers van ‘s Gouverneurs weghen, en een vrouwe op de selve plaets onthalst omdat sy met hen den Predicant gelogeert hadde, maer omdat sy stierf Catholyck wirt sy te Predicheeren gegraven, ende de andere buyen aen staecken gestelt”.
Antwerpsch Chronykje.
 
“Op den 23 deser (Augustus) syn t’Antwerpen wel hondert ketters en fugityven tot hunnen verantwoorde geroepen, of ten eeuwigen daghe te blyven gebannen vuyt Conincx lant, op lyff en goet”.
Antwerpsch Cronykje.
 
30 augustus 1571.
JACOMO BASANA, Venetiaan, verkoopt aan BERNARDIN SUCCA een huis op de Meir, belast ten bate van JAN DESSCHAERT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 september 1571.
MEDAERT WOUTERS (backer) ende LYNKEN, zyn huysvrouwe, duerdien dat zy toegelaeten ende geconsenteert hebben binnen den huyse daer sy woonachtich zyn geweest seker predicatie ende conventicule vanden voers. sectarisen vanden Calvinisten ende aldaer zeker nachtmael op hunlieder maniere vuytgereyct is geweest, syn daeromme tot twee diverse reysen voertsgeroepen ende geproclameert geweest, ten eynde dat zy hun daeraf comen verantwoerden ende dies nyettegenstaende nyet en zyn gecompareert, zyn gebannen hun leeffdage lanck vuyt alle rycken, provincien ende landen van Zyne Majesteyt, op huerlieder lyff, ende huer achtergelaten goeden geconfisqueert tot Zyne Majesteyt behoeve, &c.
Bron: Rekeningen van de Markgraaf, jaren 1569-71. A.A.B. Deel 13, blz. 78, 82, 164.
en Gebodboeck, vol. C, fol. 152v°.       
 
19 oktober 1571.
Inde saecke tusschen den Schouteht tegens MICHIELKEN HULS &c., als dat sy, haer nyet te vreden houdende metten doop in haere kintsheyt ontfangen, haer heeft laeten herdoopen, &c., heeft verbuert haer lyff ende goet tot behoeff Ons Genadichs Heeren Conincx ende dat sy sal worden gestraft en geexecuteert &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 79, 80.
MECHELKEN VAN HULS, overmits dien zy haer nyet te vreden houdende met hueren kintschen doope, maer heur heeft laeten herdoopen, is daeromme opten XIXen Octobris eenentseventich mette viere geexecuteert, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71. A.A.B. Deel 13, blz. 162.
“Den 12 Octobris (sic) wirt alhier een vrouwe van herdoopery verbrant”.
Antwerpsch Chronykje.
 
23 oktober 1571.
JAN CLAYsone, koopman van scheerwol, van Eeklo, was daar in 1568 bij verstek verbannen verklaard. Hij bleef evenwel te Antwerpen wonen, waar hij op deze dag als calvinist gehangen werd.
Bron: De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen, Deel II, p. 369, J. Decavele.
 
29 oktober 1571.
MATTHIAS DAGNA geeft de schade op aan de schepen en lading gedaan door de Engelsen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 november 1571.
JAN LOPEZ verklaart dat de Engelsen de lading kaapte.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 november 1571.
Inde zaecke den Schoutet teghens GUILAMME ROELS &c., dat hy hem nyet te vreden houdende metten doope in zyne kintsche dagen ontfanghen, hem heeft laeten anderwerff doopen op zyn geloove ende opinie, &c, dat de verweerdere heeft verbeurt syn lyff ende goet ende dat hy sal werden gestraeft ende geexecuteert &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 82.
GUILLAMME ROELS, jonckgeselle, duerdien hy hem nyet te vreden houdende met zynen kintschen doope, maer hem heeft laeten herdoopen, is daeromme opten XIIIen Novembris LXXI metten brande gheexecuteert geweest.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71, A.A.B. Deel 13, blz. 162.
 
Enige bijzondere rekeningen:
… &c. van dat hy het doot lichaem van eenen HANS RAY opt Galgevelt begraven heeft, als gestorven geweest zynde sonder hem voer zyne doot te hebben willen laeten administreren de Heylige Sacramenten &c.
… &c. eene vrouwepersoone ghenaempt DIGNE VAN sonder de Heylige Sacramenten &c.
… &c. den persoon van DIERICK BOUSYN, sonder syn Heylige Sacramenten voer zyn doot ontfangen te willen hebbene, &c.
Voor verder studie naar THIERY BOUSYN zie bron:
Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer, nr. 18.312, f° 25v°.
Zijn vrouw was LISKEN FRANCHOISdr., zie voor haar:
Conseil des Troubles 20, Archieves Générales du Royaume, Brussel, Rekenkamer
nr. 112, f° 41.
… &c het doot lichaem van ADRIENE GEEMAERT, huysvrouwe van JEHAN LE GRAN … &c. gestorven zynde opten Steen sonder huer te willen laten administreren de H.Sacr. voer heur doot, &c.
… &c. van eenen HANS VANDER THOREN, die sonder hem te willen laeten administreren de H.Sacr. &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1569-71, A.A.B. Deel 13, blz. 167, 168, 169.
… &c. betaelt voor dry paer lynen bocxems die hy heeft verbesicht aen MARTEN JACOBS, LYSKEN PAUETS ende JANNEKEN VAN DIERICX, alle drye gejusticeert &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. 1876, Deel 13, blz. 188.
 
JAN BATENS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571-72 f° 258.
 
FREDERICK BECKER, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571-72 f° 165vo.
 
FRANCHOYS BOURSET, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571-72 f° 66.
 
COENRAET CNIPPER, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571-72 f° 263vo.
 
BALTHASAR DEURWEERDER(S), chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571-72 f° 63vo, 1573 f° 62vo, 1586 f° 62vo.
 
JAN VAN DOERNE, PEETERSsone, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571-72 f° 430vo.
 
HENDRICK HERMANS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571 f° 88vo, 1577-78 II. f° 194vo, 1610 f° 115vo.
 
JAN HUYS, apotheker.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571 f° 342.
 
JACOB JANSSENE, sluyter der pesthuyzen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571-72 f° 63vo.
 
MARTIN LAMPSOEUS, apothecaris te Brugge.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571 f° 342.
 
CAERLE DE MINNE, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571 f° 4.
 
REYNOUT PERRY, medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571-72 f° 11.
 
CORNELIS VAN SCHELLE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571 f° 168, 1577-78 II. f° 372vo, 1580 f° 47vo, 1581 f° 18vo, 1587 f° 76vo.
 
GUILLIAUME SCHUYLINCK, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571-72 f° 165vo.
 
HENRICK SCHUYLINGEN, alias RAET, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571-72 f° 165vo.
 
SEBRECHT VAN SEVENDER, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571-72 f° 26vo, 1573 f° 62vo, 1579 f° 129, 1587 f° 76vo, 364, 1589 f° 62vo.
 
JAN SNIJERS, pestmeester.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571-72 f° 63vo.
 
GUILLAUME WINNE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1571-72 f° 263vo.
 
Antwerpse emigratie naar Engeland.
Huwelijken van personen afkomstig van Antwerpen te Londen in de periode ca. 1571-1617:
 
BARBARA ABELS, van Antwerpen, weduwe van RENIER CRAIJE, tr. 10-09-1594 met ABRAHAM VAN ACKER, van Aken.
LIJNTKEN JANSENS, van Antwerpen, weduwe van CHRISTIAEN CRABBE, tr. 28-01-1578 met HENDRICK AELMANS, van Maaseijk.
TANNEKIN MUS, van Antwerpen, weduwe van JOOS VAN DEN EIJNDE, tr. 18-07-1598 met SIJBRECHT AERNOUDTS, van Solingen.
ARNOUT AERTSEN, van Antwerpen, tr. 04-01-1615 met JANNEKEN CLAMP, weduwe van JERONIJMUS VAN DER ELST.
CATHARINA MIJLEMAN, van Antwerpen, tr. 07-1615 met MATTHIJS AERTSz., van Gorcum.
JAN ALEWIJNS, van Antwerpen, tr. 05-02-1600 met OTTILIA VAN METEREN, van Londen.
SAMUEL ALEWIJN, van Antwerpen, tr. 05-07-1614 met ESTER GARNOOT, van Maidstone.
JANNEKEN VISSCHERS, van Antwerpen, tr. 20-04-1579 met TOBIAS BARDT, van Oudenaarde.
JORIS BARNIS, van Antwerpen, tr. 29-09-1601 met CATHELIJNE MARQUINUS, van Londen.
MATTHIJS BAUDAAN, van Antwerpen, tr. 01-01-1584 met MARGRIETE KOETEN, van Menen.
TANNEKEN JAMES, weduwe van ANTHONIJ LODEWIJCX, van Antwerpen, tr. 17-04-1610 met LIEVEN BAUDART, van Deinze.
HANS DE BEHOUT, van Antwerpen, tr. 02-12-1589 met SARA GODTSCHALCX.
JANNEKEN VAN GISTELE, van Antwerpen, weduwe van SAMUEL DRIES, tr. 18-06-1611 met GUILJAM BEIJAERT, van Ieperen.
TANNEKEN GIJTEL, van Antwerpen, tr. 14-09-1602 met PIETER VAN DEN BERGE, van Mechelen.
KLAARKEN KRAMERS, van Antwerpen, tr. 16-10-1578 met PIETER BERNTZEN, van Elburg, in Gelderland.
TANNEKEN JORDAENS, van Antwerpen, tr. 29-06-1591 met HANS VAN BEUGEN, van Kleef.
SUSANNA CLIJPERS, van Antwerpen, tr. 17-10-1591 met JAN BEUSSINK, van Munster.
MARGRIETE HEURLINX, van Antwerpen, tr. 26-10-1591 met HANS DE BICK, van Londen.
CATHELIJNE MOLIJNS, van Antwerpen, tr. 18-01-1597 met JOHN BICK, van Yorkshire.
JACUS DE BIE, van Antwerpen, tr. 09-06-1595 met MAEIJKEN BEUN, van Londen.
JANS DE BIE, van Antwerpen, tr. 22-06-1600 met HEIJLTGEN CLANT, van Enschede.
MARGRIETE HEIJNDRICKX, van Antwerpen, tr. 01-02-1572 met PIETER BILLEN, van Gravenbeegh(?).  
JANNEKEN LAURENS, van Antwerpen, tr. 05-08-1572 met NICOLAES BILLEIJN, van Breda.
LODEWIJCK BLOMMAERT, van Antwerpen, tr. 20-06-1587 met JANNEKEN VAN HOVE, van Maaseik, weduwe van MATHEUS LULS.
CORNELIS DE BOESIJN, van Antwerpen, tr. 26-05-1584 met MARTIJNTGE ROGIERS, van Brugge.
GOELTGHEN VAN RIEMER, van Antwerpen, tr. 13-11-1571 met GILIAEM BOGAERDT, van Gent.
LUCIA CORNELISSEN, van Antwerpen, tr. 28-10-1574 met ALEXANDER BOGARDT, van Gent.
PAULINE DU BOIJS, van Antwerpen, weduwe van Mr. JAN RICKPOTTES, tr. 09-01-1582 met RAPHAEL VAN DEN PUTTE.
CATHARINA DE BESTE, van Antwerpen, tr. 05-02-1605 met DAVID BONNEEL, van Norwich.
NEELKEN VAN OSSE, van Antwerpen, tr. met NOEL BONNESEN, van Brugge.
SUSANNA ZAGHERS, van Antwerpen, weduwe van WALRAMUS CORNE, tr. met THOMAS BOOMBENDER, van Rijsbergen (N. Br.)
MAIJEKEN s’VISSCHERS, van Antwerpen, weduwe van CHRISTOFFEL DE PEIJSTER, tr. 10-06-1583 met SEBASTIAAN BORMAN, van Horne.
MAIJCKEN PARET, van Antwerpen, tr. 11-02-1584 met JOIS VAN DEN BOSSCHE, van Nieuwenhoven.
ELISABETH COELS, van Antwerpen, tr. 13-06-1598 met JOOS VAN DEN BOSSCHE, van Deinse.
MAELKEN OONS, van Antwerpen, tr. 04-10-1590 met LIEVEN BOUDAERT, van Deinse.
LAURENS DE BOULOUGNE, van Antwerpen, tr. 18-02-1588 met TANNEKEN VAN HILEGARDE, van Brussel, weduwe van JERONYMUS HERMANS.
DOMINICUS BOWENS, van Antwerpen, tr. 19-04-1597 met SUSANNA DE METUE, van Londen.
WILLEM BRAEM, van Antwerpen, tr. 18-01-1592 met BEBORA WAELWIJNS, van Sandwich, weduwe van FRANSOIS BEKE.
JOSSINKEN VAN DER SPICK, van Antwerpen, tr. 01-07-1595 met CHARLES BRAEMS, van Sandwich.
JAQUES VAN BRAKEN, van Antwerpen, tr. 25-02-1617 met SUSANNA DE MILAN, van Londen.   
LIJNKEN VAN TAEKEN, van Antwerpen, tr. 26-12-1593 met GHERAERT BRANS, van Eeppel(?).
BENEDICTUS VAN DEN BRANT, van Antwerpen, tr. 10-05-1590 met BARBELKEN CUENINX, van Kortrijk.
ELISABETH DE VRIENT, van Antwerpen, weduwe van FRANCHOIS NAUWE, tr. 19-04-1597 met JAN VAN BREEN, van Roosendaal.
ADRIAEN BROUWERS, van Antwerpen, tr. 05-04-1591 met MAEIJKEN ANXEN, van Naarden.
NICOLAAS VAN BEUSECOM de Jonge, van Antwerpen, tr. 01-05-1594 met CATHELIJNE ROEVERS, van Brugge.
JANS VAN DER BULCKE, van Antwerpen, tr. 25-01-1592 met ESTER VAN LUFFELE, van Londen.
JACQUES DE BUSIJN, van Antwerpen, tr. 01-05-1582 met CATHERINE VAN METSHAGEN, van Antwerpen.
SARA VAN DER HEIJDEN, van Antwerpen, weduwe van HANS VAN HAUTLOOCK, tr. 27-12-1596 met PIETER DE BUSSCHER, van Menen.
ADAM CALLERNER, van Antwerpen, tr. 10-04-1604 met ELISABETH VAN BERGHE, weduwe van HANS COENRAET.
SARA VERWILT, van Antwerpen, tr. 22-10-1592 met PIETER DE CALUWE, van Gent.
ARTUS VAN CAMPEN, van Antwerpen, tr. 25-09-1582 met JACOMIJNE VAN PEENE, van Roeselare, weduwe van RENIER BACKEREEL.
CATHARINA JACOBSz., van Antwerpen, tr. 03-05-1608 met GEERAERT VAN DER CAPPELLE, van Brugge.
MELCHIOR CAUTEREEL, van Antwerpen, tr. 08-11-1580 met CATHRIJNE GEERARDT, van Brugge.
GIELIS INT CHOOR, van Antwerpen, tr. 20-08-1590 met LIJNKEN STEFFELS, van Middelburg.
JAKES DE LA CHOUTIERE, van Antwerpen, tr. 06-07-1572 met LIJNTGEN LAURENS, van Antwerpen.
MAIJKEN ANTONISSEN; van Antwerpen, tr. 15-03-1575 met LAURENS CHRISTIAENS, van Utrecht.
MARCUS CLAISSEN, van Antwerpen, tr. 14-02-1574 met TANNEKEN FRANSES, van Antwerpen.
MAEIJKEN VAN TONGEREN, van Antwerpen, weduwe van EVART REIJERS, tr. 26-05-1594 met PIETER CLEIJMANS, van Turnhout.
MAEIJKEN VAN STANDONCK, van Antwerpen, tr. 19-10-1602 met PIETER CLEIJMANS, van Turnhout.
MAEIJKEN DECKERS, van Antwerpen, weduwe van NICLAES DE GAEN, tr. 28-02-1598 met SIMON DE CLERCK, van Sint-Truien.
CLARA VAN DER BEKE, van Antwerpen, tr. 18-06-1594 met PIETER CLINCKAERT, van Londen.
ABRAHAM CLINCKANT, van Antwerpen, tr. 26-01-1604 met MAEIJKEN DISCANS, weduwe van RICHARD PARK.
CLARA WALBROCK, van Antwerpen, weduwe van PIETER WILLEMSz., tr. 27-12-1608 met JAN CLINCKART, van Edingen.
MARTIJNKEN GIELIS, van Antwerpen, weduwe van MATHIJS COKERS, tr. 11-06-1597 met DIERICK CLOPPERIJS, van Essen.
GHOOLKEN STIERS, van Antwerpen, weduwe van HENDRICK JANSSEN, tr. 27-12-1593 met DIERICK VAN CLOPPERIJS, van Essen.
MAIJKEN VAN GUIDDELDONCK, van Antwerpen, tr. 03-11-1573 met JAN CNUDDE, van Oudenaarde.
ARENT CODRON, van Antwerpen, tr. 09-02-1589 met JOSIJNKEN DE BECK, van Gent.
ELISABETH VAN DEN BERGEN, van Antwerpen, tr. 23-01-1603 met HANS COENRAET, van Aalst.
MAEIJKEN VAN SCHOUHUIJSEN, van Antwerpen, tr. 06-05-1589 met GULIAN DE CONINCK, van Brussel.
MARTIJNKEN SCHOESETTES, van Antwerpen, tr. 07-1621 met PASSCHIER DE CONINCK, van Eeklo.
MAEIJKEN HUIJGHENS, van Antwerpen, weduwe van THOMAS LEEWES, tr. 04-05-1595 met JACUS VAN DER CONSIE, van Esingen.
JACUS COOL, van Antwerpen, tr. 14-07-1594 met MARIA THEEUS, van Londen.
ANDRIES COPPENS, van Antwerpen, tr. 25-10-1575 met TANNEKEN BERRINGS, van Antwerpen, weduwe van HENDRICK MARTENS.
PAUWELS CORNELISSEN, van Antwerpen, tr. 11-04-1591 met MAEIJKEN VAN DE WALLE, van Ieperen.
MARGRIET VAN DER PUTTE, van Antwerpen, tr. 03-12-1588 met HENRICK COS, van Brunswijk.
JEREMIAS COTRON, van Antwerpen, tr. 16-06-1592 met JUDITH HAENTKEN.
ABRAHAM COUDRON, van Antwerpen, tr. 24-09-1594 met NAENKEN DE CALUWE, van Antwerpen, weduwe van WILLEM PRIJS.
ABRAHAM COUDRON, van Antwerpen, tr. 04-07-1609 met MARGARETA WILLEM, weduwe van DENIJS BATHOLOMEUS.
JACOBMIJNE RIJCKAERTS, van Antwerpen, tr. 15-06-1626 met JEREMIAS COUDRON, van Londen.
CAYHELIJNE ARDTSSEN, van Antwerpen, weduwe van JAKES SEERIS, tr. 17-03-1577 met FRANCHOIS COUSIJN, van Ieperen.
LIJNCKEN JEEMS, van Antwerpen, tr. 26-10-1574 met CHRISTIAEN CRABBE, van Brugge.
DANIEL DE CROOCK, van Antwerpen, tr. 24-11-1607 met LEONORA VAN DEN COORNHUIJSE, van Mesen.
PIETER VAN DALE, van Antwerpen, tr. 28-10-1595 met ELISABETH MOIJNS, van Antwerpen.
SUSANNA DU PON, van Antwerpen, tr. 19-07-1584 met VIJT DAMEN, uit dem Horssembroecke(?) in dem lande van Gulik.
SARA DE HOEVE, van Antwerpen, tr. 13-09-1586 met FRANCHOIJS DAMMAN, van Ieperen.
JANNEKEN MATTHIJS, van Antwerpen, tr. 02-04-1605 met PIETER DAVIDS, van Gent.
LIJNTKEN BATEMAN, van Antwerpen, tr. 24-09-1588 met RENIERS DELINCK, van Rouce(?).
NICOLAS DE DEUXVILLES, van Antwerpen, tr. 08-09-1588 mmet CATELIJNE THEEUS, van Antwerpen.
ANTHONI DE DEUXVILLES, van Antwerpen, tr. 08-12-1590 met MARGARITE WILLEMS, van ’s-Hertogenbopsch, weduwe van WILLEM FLUD.
MAEIJKEN VAN RIJNE, van Antwerpen, tr. 31-01-1575 met JOORIS VAN DOBBELARE, van Gent.
ABRAHAM VAN DOLDEN, van Antwerpen, tr. 13-05-1572 met ELIZABETH VAN DEN KORPUT, van Breda.
ABRAHAM VAN DOLDEN, van Antwerpen, tr. 03-05-1603 met ELISABETH VAN BEMBDEN, van Brussel, weduwe van CORNELIS LEMMENS.
FERDINANDUS DOTIGNY, van Antwerpen, tr. 03-01-1574 met MAEIJKEN VAN WALLE, van Ieperen.
SUSANNA VASSEUR, van Antwerpen, tr. 06-06-1598 met REIJNIER DRAEL, van Brugge.
TANNEKEN COSTERS, van Antwerpen, tr. 13-04-1596 met CORNELIS DREGGE de Jonge, van Londen.
JANNEKEN MOLIJNS, van Antwerpen, tr. 30-10-1604 met MARTEN VAN DROESHOUT, van Brussel.
PIETER DE DROSSAERT, van Antwerpen, tr. 25-01-1575 met LIJNEKEN VAN RENS, van Kortrijk.
JAQUES DUIJS, van Antwerpen, tr. 09-05-1602 met SARA VERHAGHEN, van Maidstone.
Bron: Vlaamse Stam, 1968, p. 203-208, 242-246.
 
- 1572 -
 
LANCELOT VAN URSEL = Buitenburgemeester.
JOHAN VAN DER MEEREN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
CORNELIS SCHOT.
HENRICK VEULEN.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
GEERAERT VELAER.
TOUSSAIN VASSAEL.
Aalmoezeniers:
DANIEL ROGIERS.
JAN VANDEN STEENE.
JAN VANDEN BROECKE.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
4 februari 1572.
Mensen die ongebiecht en onberecht begraven werden opnieuw opgegraven en met kist aan de galg gehangen. Grote aanstoker van dit gebruik was FRANCISCUS DONCKER, Kanonik van O.L. Vrouwekerk en zegelaar des Bisschops. Toen hij zelf op deze dag stierf, “ongebiecht en onberegt”, was er groot rumoer in de stad “en de gemeente zeide, dat die Kanonik nu ingelyks moest worden behandeld gelyk hy met anderen gedaen had, die in dezelfde omstandigheden waren verscheiden”.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 4, blz. 447, Mertens en Torfs.
 
21 maart 1572.
Tusschen den Schouteth ten eenre, ende JAN DE MOY, de jonge, ter andere syden. Overmits ten huyse des verweerders, naedemael hy het generael pardon geniet heeft, bevonden syn diversse verboden ende heretycke boecken ende seker schandaleuse lieken oft referyn, alle welcke boecken de verweerdere bekent heeft hem toe te behoiren &c., dat de verweerdere sal geexecuteert wordden ende syn goet geconfisqueert ende voers. boecken ende referyn wordden verbrant.
(Het betrof de volgende boeken: “Duytsch Testament gedruct tot Empden ende noch de Duytsche Psalm van David, overgeset duer Clément Marrot ende Théodore de Beza.).
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 89.
JAN DE MOY, de jonge, hem vervordert hadde, nademael hy tpardon generael hadde genyedt, binnen zynen huyse te houden diverssche hereticque boecken ende zeker schandaleux liedeken oft refereyn dewelcke binnen zynen huyse zyn bevonden geweest ende hy bekent hadde hem toe te behoorene, is daeromme volgende den vonnisse jegens hem metten brande geexecuteert geweest &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 170.
“Op den 22 dach Meert, soo wirt voor het statshuys levendich verbrant, met een vyse syn mont toegevyst synde, Jan de Moe, timmerman, om syn ketterye”.
Antwerpsch Chronykje.
 
16 mei 1572.
JAN BLOMME is borg van HENDRIK BOLLE voor de schuld die deze moet betalen aan HENDRIK VAN CORBEECKE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 juni 1572.
Alsoe JASPAR LAMMENS, metsere, gewoont hebbene “int Leestken” inde Jesusstraete, nu onlancx hem vervoirdert heeft vuyt te gheven ende te verspreyen sekere quaede ontstichtinghe ende schandaleuse roepen, tenderende ten eynde om de goede borgers ende inwoonders deser stadt daerduere verbaest te maken ende te doen verslaene, soe eest dat men van sHeeren ende vander stadt wegen voortsroept den voers. JASPAR LEMMENS, ten eynde hy van tghene voers. is hem come verantwoorden &c.
Anderwerven voertsgeroepen den XVIsten Junii 1572.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 165v°. A.A.B. Deel 13, blz. 92.
JASPAR LEMMENS &c., opten XXVIIen Juny anno XVcLXXII, gebannen geweest vuyter stadt ende vryheyt ende Marcgrefschape van dyen den tyt van dry jaren, opte pene van arbitralyck gecorrigeert te wordene.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 183.
 
13 juni 1572.
MAGDALENA VAN DELFT verklaart zich voldaan door haar vader GIJSBRECHT VAN DELFT voor de 150 carolusgulden, die haar moeder BARBARA NEUSEMANS haar had gegeven in haar testament.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 juni 1572.
Proclamatie in het Gebodboeck, vol. C, fol. 168. betreft een aantal verdachte personen, zoals hierna volgt uit de rekeningen van de Markgraaf:
Van dat by volcomen informatie was gebleken ende bevonden dat diverssche persoonen vande secte der Calvinisten binnen der stadt van Antwerpen heymelycke ende ombehoirlycke vergaderingen ende conventiculen waren houdende synde:
Meester NOEL, geboren van St.-Omer, minister oft leeraer vanden Calvinisten.
JEHAN PLUME, van Berghen in Henegouwe.
NICOLAS PLUME, zyn broeder.
CLARA ? VAN ENGHEN.
LION LE MAILEI, van Doornick.
FRANCHOIS AUXIE, van St.-Omer.
Allen bij verstek levenslang verbannen.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 183, 184.  
 
15 oktober 1572.
Opstandeling te den Briel:
LIEVEN GHELEYNS, de Cooman, sal wordden gerelaxeert onder eedt van hem vuyt deser stadt nyet tabsenteren den tyt van dry maenden, opte pene van verwonnen ende geconvinceert te syne vande delicten die hem wordden opgeleeght.
Bron: Correctieboeck 1569-1614, fol. 23v°.
 
Zelfde datum.
JOZEF BEHAGLE en zijn vrouw BARBARA sCLERCX verkopen aan JACQUES BREYL erfelijke renten op diverse huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 oktober 1572.
CORNELIS VANDEN VEKENE, kolfdrager, wegens lichtzinnig zweren voor een half jaar buiten dienst gesteld.
Bron: A.A.B. Deel 13, blz. 182.
 
13 november 1572.
De kinderen van wijlen MARTEN BOULY verdelen de erfenis van hun moeder CATHARINA DE FEBURE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 november 1572.
JAN DONCKER en PHILIPS HOCKART geven volmacht aan HENRY DE BUISNYE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 november 1572.
Gearresteerde twee groote gepakte manden, en andere effecten toebehoorende PEETER GOYVAERTS, schippere, woonde tot Delft, welke stede by de rebellen van Syne Majesteyt word geoccupeerd, met welke rebellen den voors. PEETER GOYVAERTS schynt te handele; degene welke actie oft pretentie tot dese goederen hebben, worden ingeroepen, op pene van confiscatie derselve.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 180v°.
 
JERONYMUS VAN BLINCKVLIET, chirurgijn, barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1572 f° 257 en 1582 f° 330.
 
ANTHONIS CHEVALUS alias HOOFT, medecyn & chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1572 f° 336.
 
JAN DE GRA, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1572 f° 246.
 
JAN PARASYS, apteker.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1572 f° 53vo.
 
JAN VAN SCHOONVELDE, alias VAN AELST, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1572 f°8vo, 1575-76 f° 538, 1579 f° 518.
 
PERIODE 1567- 1573.
Lijst der veroordeelden tijdens de Godsdienst-troebelen met relatie tot Antwerpen.
Bron voor alle onderstaanden: Archieves Générales du Royaume, Brussel.
C.C. = Chambre de Comptes; Rekenkamer.
 
LAURENS ALLEYNS, onderwijzer.
Conseil des Troubles 19, C.C, nr. 18.312, f° 19.
PIERRE DE RUELLE en zijn vrouw.
C.C, nr. 18.313, f° 68.
AGNEESE BACLER, MARCQdr., vrouw van JACQUES GILLEN.
C.C, nr. 18.312, f° 11v°.
ANNE BACLER en haar man ANTHOINE WARIN.
C.C, nr. 18.312, f° 7v°.
ANTHOINE BACKER en zijn vrouw.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 12.
HENRICA BAERS, weduwe van ESTIENNE VAN ZUYLEN.
C.C, nr. 18.313, f° 110.
JEHAN BAILLET.
Conseil des Troubles 20, C.C, nr. 18.312, f° 34v°.
NICOLAS BARON alias DE DOOT, geëxecuteerd.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
DIGNE BAUW, weduwe van PIERRE SNOECK.
C.C, nr. 18.312, f° 25v°.
AERT BAUWENS, wever.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
JAN BEAUGRAND.
C.C, nr. 112, f° 34v°.
MICHIEL BERNAERTS.
C.C, nr. 18.312, f° 25.
JAN BEYERE en zijn vrouw DIGNA SNELLE.
C.C, nr. 18.312, f° 12.
HENRY BEYS, geëxecuteerd.
C.C, nr. 129, li. 43.
JAN BLANCART en zijn vrouw.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
ADRIEN BOLLAERT, bakker.
C.C, nr. 18.312, f° 12.
ANTHOINE BOLLAERT.
C.C, nr. 112, f° 2.
Zijn vrouw DIGNE PIGGEN.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 10.
JAN BROES.
C.C, nr. 112, f° 34v°.
JEHENNE BRUTAIN.
C.C, nr. 112, f° 34v°.
LIEVEN CALEWAERT.
C.C, nr. 129, li. 43.
GERMAIN LE SRUET en zijn vrouw ALYX CAMPYN.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 10v°.
JAN CARPENTIER, geëxecuteerd.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
JAN CARRE en zijn vrouw JOHANNA CAT.
C.C, nr. 18.312, f° 9.
CATHELINE, vrouw van CHARLES EMMERICK.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
JACQUUMYN CHAULDRON, onderwijzeres.
C.C, nr. 18.312, f° 20v°.
JAN CLAUWET.
C.C, nr. 18.313, f° 115v°.
JAN COLE.
C.C, nr. 18.312, f° 7.
JAN COLEMAECKER.
Conseil des Troubles nr. 3, f° 340.
ALIX COMPIN.
C.C, nr. 112, f° 2.
WILLEM CONNESTABLE, geëxecuteerd.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
ANNA CONRARD.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
MARIE CUYPERS.
Conseil des Troubles nr. 164, f° 174-180v°.
HANS CYFERS, harnasmaker.
C.C, nr. 18.312, f° 8.
JEROSME DACA.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
PIERE DABLYN.
C.C, cart. nr. 130, li. 55.
MATHIEU D’ANVERS.
C.C, cart. nr. 129, li. 43. 
KAREL DE BECKERE.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
GHELEIN DE BESTE alias DE VERWERYE, verver.
C.C, cart. nr. 130, li. 55.
GILLIS DE BRUYNE.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
JOSSE DECK, wever.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
ANNA DE CORDES.
C.C, nr. 18.312, f° 41v°-42.
ADAM DE DROOCHSCHEERDERE.
C.C, nr. 112, f° 3.
GERMAIN DE DRUE.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
MARGRIETE DE FONTEYNE of FONTAINE, echtgenote van NICOLAS DE SELLYN.
C.C, nr. 18.312, f° 8.
JEHAN DE FOUR.
C.C, nr. 18.313, f° 120-121.
GILLIS DE GREVE.
C.C, nr. 18.312, f° 4v°.
Weduwe van JAN DE LAET.
C.C, nr. 18.312, f° 37v°-38.
GERARD DE LEEUW, bakker.
C.C, nr. 18.312, f° 14v°.
GEERAERT DE LOBBEL en zijn vrouw ANTHOINETTE FOURMENTREAU.
C.C, nr. 18.312, f° 9v°.
CATHERINA DE LOO, echtgenote van QUINTEN LA BERRY.
C.C, nr. 18.312, f° 10v°.
SYMON DE MARETZ, koopman, en zijn vrouw MARIE GAMYN.
C.C. nr. 18.312, f° 8v°.
SEBASTIEN DE MESMAECKERE.
Condeil des Troubles nr. 19.
JOOS DE METSSELE.
Conseil des Troubles nr. 41, f° 34-39v°.
MARIE DE MILDE, echtgenote van ARNOULT BERNARD.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
JACQUELINE DE MORTIER, echtgenote van JAN MEERMAN.
C.C, nr. 18.312, f° 9v°.
ROBERT DE NOEUFVILLE.
C.C, nr. 18.312, f° 9-9v°.
ARNOULT DE NOSTRE DAME AU BOIS.
C.C, nr. 112, f° 3.
MARCUS DE PALMA.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
BAUWEN DE RIETMAECKERE.
Conseil des Troubles nr. 41, f° 34-39v°.
ADRIAN DE SCHILDERE, schilder.
C.C, nr. 112, f° 3.
ROBERT DE SCHRYVERE.
C.C, 112, f° 56.
PIERRE DES MAISTRES.
C.C, nr. 18.313, f° 119v°-120.
JAN DE SOMME, secretaris.
C.C, nr. 18.312, f° 21v°.
JACOB DE SON, wever, en zijn vrouw.
C.C, nr. 112, f° 34v°.
CLARA DE SUSATO, echtgenote van AERT VAN ROSEMBERGE.
C.C, nr. 112, f° 10v°.
HERMAN DE TIMMERMAN, predikant, geëxecuteerd.
Conseil des Troubles nr. 41, f° 34-39v°.
PIERRE DE VOS, geëxecuteerd.
C.C, nr. 112, f° 51.
JEHENNE DRAGON, echtgenote van ALAERD SIX.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
NICOLAS DU MORTIER.
C.C, nr. 112, f° 47.
ELIZABETH, echtgenote van JAN ROLANDS.
C.C, nr. 112, f° 18.
CHARLES EMMERICX.
C.C, nr. 18.312, f° 6.
PIERRE EVERAERTS alias DE ZEEUW, koopman.
C.C, nr. 18.313, f° 111.
JOOS FAES, vettewarier.
C.C, nr. 18.312, f° 15v°.
HANS FEL.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
JAN FIEFVE.
C.C, nr. 112, f° 34v°.
JAN FORTRESE.
Conseil des Troubles nr. 6, f° 3.
HUBERT FOURMANOIR.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
MATHIEU FREHAU.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
ANNA FRISOIR, echtgenote van PIERRE CARBON.
C.C, nr. 112, f° 5.
MARIE GHYSELMANS.
C.C, nr. 112, f° 44.
JACQUES GILLON.
C.C, nr. 18.312, f° 11v°.
De echtgenote van CHARLES GODDIN, PAULSz.
C.C, nr. 18.213?=waarsch. 18.312, f° 2v°.
STYNCKEN GOOSSENS, de vrouw van GILLES LA CROIX.
C.C, nr. 18.312, f° 5v°.
WILLEM, GUILLAME, de dienaar van JOOS DU BOIS.
C.C, cart. nr. 129, li. 49.
WILLEM, GUILLAME, de dienaar van CLAUDE LE POINCTERE.
C.C, nr. 112, f° 23v°.
FRANQOIS HACQUAERT.
Conseil des Troubles nr. 18.
HAESKEN, onderwijzeres.
C.C, nr. 18.312, f° 15v°.
MARGUERITE HAGHENS, echtgenote van ANTHOINE BACLEER.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
PETER HAZARD.
Conseil des Troubles nr. 19.
DICTUS HENRICK MARSELS.
C.C, nr. 112, f° 15.
AERT VAN DER BEKEN.
Conseil des Troubles 21, C.C, cart. nr. 130, li. 55.
Zijn vrouw ANNA HENRICK.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
GAULTHIER HENRICX, geëxecuteerd.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
PIERRE HENRICX, geëxecuteerd.
C.C, nr. 112, f° 51.
DIERICK HENRICXzone, ketelmaker.
C.C, nr. 112, f° 15.
FRANCHOIS HOCQUET.
Conseil des Troubles 20, C.C, nr. 112, f° 20.
KATELYNE HOYMANS.
C.C, nr. 18.979, f° 43-43v°.
MARIE HUYSSENS, vrouw van FRANCHOIS VAN LARE.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 5.
JEHAN JOSEPH en zijn vrouw.
Conseil des Troubles 19, C.C, cart. nr. 129, li. 43.
NICOLAES KESY.
Conseil des Troubles nr. 6, f° 3.
ALLARD LAIGNAL.
Conseil des Troubles nr. 18.
QUINTIN LE BERRY.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 112, f° 54v°.
CORNELIS DE BRUYN en zijn vrouw ANNA MERCHY.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 10v°.
JAN LE CANDELE en zijn vrouw HENDRICXKEN VAN HAUTTE.
Conseil des Troubles 18, C.C, cart. nr. 130, li. 55.
CATAREENE LEEUWAERTS.
Conseil des Troubles 19, C.C, nr. 112, f° 11.
JACQUES LE FEBRE.
Conseil des Troubles 19, C.C, cart. nr. 129, li. 43.
ANTHOINE LE JARDENIER.
Conseil des Troubles 20, C.C, nr. 112, f° 3.
ADAM LE MAIRE.
C.C, nr. 18.312, f° 13v°.
JAN LE THIEULLEUR, geëxecuteerd.
C.C, nr. 18.313, f° 113-114v°.
HENDRICK LIEVENS.
Conseil des Troubles 19, C.C, nr. 112, f° 28.
MARTIN LOMPEZ.
Conseil des Troubles 21, C.C, cart. nr. 129, li. 43.
ALART LUGUEL.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
ADRIAEN MANACKERE.
Conseil des Troubles 21, C.C, cart. nr. 129, li. 43.
Zijn vrouw CATARINE MARSELAER.
C.C, nr. 112, f° 11.
MATHYS MANDEMAEKERS.
Conseil des Troubles 19, C.C, nr. 112, f° 44.
JAN MATHEUSzone, goudsmid.
Conseil des Troubles 20, C.C, nr. 18.312, f° 34.
JACQUES MATIN.
Conseil des Troubles 19, C.C, nr. 112, f° 34v°.
JAN MEERMAN.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 9v°.
Zijn vrouw JACQUELYNE MORTIER.
Conseil des Troubles 21, C.C, cart. nr. 129, li. 43.
CORNELIS MICHIELSzone.
C.C, cart. nr. 130, li. 55.
MICHIEL fille MULIER, vrouw van ELOY RUDAM.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 112, f° 18.
De vrouw van ANTHONE NIERMAN.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
CORNELIS OOMS.
C.C, nr. 18.312, f° 34v°.
JEHAN OUDE alias HOUDE.
Conseil des Troubles 20, C.C, nr. 112, f° 34v°.
JAN PERGAMONT, geëxecuteerd.
C.C, nr. 18.312, f° 17v°.
JAN WARGIN en zijn vrouw (de dochter van PETIT MARCHAND alias DE FLAMENG).
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 10.
ADRIENNE PHILIPS.
Conseil des Troubles 19, C.C, cart. nr. 129, li. 43.
MARTIN PRAMBERCH.
C.C, nr. 112, f° 44.
Dezelfde?: MARTIN PRIEMBERCH.
Conseil des Troubles 19.
JACQUES RAVELS, geëxecuteerd.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
MATHIEU SOHIER en zijn vrouw CATHARINE RESTEAU.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 10.
CORNELIS RETHINS, advocaat.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 10.
JEAN ROBIN.
Conseil des Troubles 20, C.C, nr. 112, f° 34v°.
JEHAN RUBBENS.
Conseil des Troubles 20, C.C, nr. 19.144, f° 18v°.
HANS RUTTENS.
Conseil des Troubles 19, C.C, nr. 112, f° 28.
HENRY RUYMONDE, wever.
C.C, nr. 18.312, f° 8.
SERVAES SANDERS.
C.C, nr. 18.312, f° 37v°.
ALLART SAX.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
ANNA SBECKERS, vrouw van ANTHOINE WARIN.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
WYNANT SCENCK, geëxecuteerd.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
GIGNE SELLE.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
WILLEM SILVIUS.
C.C, nr. 18.312, f° 14v°.
ALAERDT SIX en zijn vrouw JEHENNE DARGON.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 8v°.
MARIE SMIDTS.
Conseil des Troubles 19, C.C, cart. nr. 129, li. 43.
VICTOR SMOOREN, chirurgijn.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.313, f° 63-63v°.
CORNELIS SPIERINCK.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 5.
JOHANNA SPLYTERS, weduwe van SYMON LHERMITE.
Conseil des Troubles 20, C.C, nr. 18.312, f° 34v°.
JACQUES THIELENS alias SAINT-TRON, geëxecuteerd.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
CATHARINA THYSMANS, vrouw van WOUTER FRUYTERS.
C.C, nr. 18.313, f° 48v°.
ANTHONIS TIMMERMAN, schrijnwerker.
Conceil des Troubles nr. 164, f° 442-444.
ROMBOUT VAN DEN EYNDE en zijn vrouw METKEN TOELINCX.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.313, f° 66v°.
WILLEM TONART LE JEUSNE of LE VIEL.
C.C, nr. 18.312, f° 24v°.
PEETER TRIONES.
Conseil des Troubles 19.
ANNA TSHERTOGEN.
Conseil des Troubles 21, C.C, cart. nr. 129, li. 43.
HENRY VAN AERSEM.
Conseil des Troubles 20, C.C, nr. 112, f° 28.
LYNTKEN VAN AKEN, vrouw van WILLEM.
Conseil des Troubles nr. 41, f° 34-39v°.
DANIEL VAN AMEYDEN.
C.C, nr. 18.312, f° 21v°.
PIERRE VAN BENEDEN, geëxecuteerd.
C.C, nr. 112, f° 51.
ADRIEN VAN BREM.
Conseil des Troubles 20, C.C, nr. 112, f° 3.
CHRISTIEN VAN CORTEMBERGHE.
C.C, nr. 18.312, f° 11-11v°.
CORNELIS VAN DAMEN.
Conseil des Troubles 19, C.C, nr. 112, f° 11.
JASPAR VAN DEN BOSSCHE, bakker.
C.C, nr. 18.312, f° 15-15v°.
JOOS VAN DEN BOSSCHE.
C.C, nr. 18.312, f° 26v°.
HENDRICXKEN VAN DEN HOUTE, vrouw van JEHAN COUDELE.
C.C, nr. 112, f° 28.
ESTIENNE VAN DEN HOVE.
C.C, nr. 112, f° 17v°.
MATHYS VAN DEN STOCK.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
ARNOULT VAN DEN VEKEN.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
MICHIEL VAN DEN VELDE, geëxecuteerd.
C.C, nr. 18.312, f° 17.
HANS VAN DEN WIER.
C.C, nr. 112, f° 21.
GILLIS VAN DER BAENDERYEN.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 5v°.
WILLEM VAN DER CAMEREN.
C.C, nr. 18.312, f° 23.
THIERY VAN DER EERBRUGGHEN.
C.C, nr. 18.312, f° 22v°.
JASPAR VAN DER HEYDEN.
Conseil des Troubles 19., C.C, nr. 112, f° 34v°.
JASPAR VAN DER LINDEN.
C.C, nr. 112, f° 34v°.
HENRY VAN DER MEREN.
C.C, nr. 112, f° 28.
JASPAR VAN DER NOOT.
Conseil des Troubles 21, Acquits de la Chambre des Comptes à Lille, nr. 285.
MATHYS VAN DER STOCK.
Conseil des Toubles 21.
AERDT VAN DER VUEREN, geëxecuteerd.
C.C, nr. 112, f° 3.
SYMON VAN DESSCHELE.
Conseil des Troubles 20, C.C, nr. 18.312, f° 34v°.
HENRY VAN DORTMONT, koopman.
Conseil des Troubles 18, C.C, nr. 18.312, f° 21.
AERT VAN EMPDEN.
Conseil des Troubles 19, C.C, nr. 112, f° 3.
JOORIS VAN GEMEREN.
C.C, nr. 112, f° 34v°.
SYNKEN VAN GENDT.
Conseil des Troubles nr. 41, f° 34-39v°.
PETER VAN GOETHEM.
Conseil des Troubles 19.
CHRISTIAEN VAN GORKEN BERGHE.
Conseil des Troubles nr. 3, f° 34v°.
CORNELIS VAN HALSTEREN.
C.C, cart. nr. 130, li. 55.
STEVEN VAN HARTEVELT.
Conseil des Troubles 20.
WILLEM VAN HERMAN.
Conseil des Troubles 18, C.C, nr. 112, f° 23v°.
GILLIS VAN HERNEN.
Conseil des Troubles 20, C.C, nr. 112, f° 23v°.
JACQUES VAN HEUCQVELOM.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 4.
JOOS VAN HILTEN, lakenkoopman.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 13v°-14.
HENRY VAN LIESVELT.
C.C, cart. nr. 130, li. 55.
CORNELIS VAN MECHELEN.
Conseil des Troubles 19, C.C, nr. 112, f° 11.
CATHARINA VAN MEKSELAER, vrouw van ADRIEN DE MANDEMAEKERE.
C.C, nr. 18.312, f° 9.
FRANCHOIS VAN MOL alias FLOERDEN.
C.C, nr. 112, f° 20v°.
WILLEM VAN NYVELT.
C.C, nr. 18.338, f° 108-108v°.
CORNELIS VAN OTTEN.
C.C, nr. 112, f° 11.
CATHERINE VAN RETHY, vrouw van HUBRECHT AMBROISE.
C.C, nr. 18.314, f° 63.
AERT VAN ROSEMBERGE en zijn vrouw CLARA DE SUSATO.
Conseil des Troubles 21, C.C, cart. nr. 129, li. 43.
CLAES VAN SCHELLE, geëxecuteerd.
C.C, nr. 112, f° 11.
JACQUEMINE VERMUELEN, vrouw van JEHAN SGROETEN.
Conseil des Troubles 20, C.C, nr. 112, f° 34v°.
ADAM VERSTRATEN.
Conseil des Troubles 19, C.C, nr. 112, f° 3.
PAUL VICKAERT alias LANGEN PAUWELS.
Conseil des Troubles 18, C.C, nr. 18.312, f° 23v°.
JEHAN VIGNON.
Conseil des Troubles 21, C.C, nr. 18.312, f° 8v°.
PIERRE VULLEMENS.
Conseil des Troubles 19, C.C, cart. nr. 129, li. 11. 
JEHAN WAUTFLAR en zijn vrouw.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
FRANCHOIS WERNEYS.
C.C, cart. nr. 129, li. 43.
JEHENNE WILLE, vrouw van WILLEM TONART.
Conseil des Troubles 19, C.C, cart. nr. 19, li. 43.
LEENKEN ZOMERS.
C.C, nr. 18.312, f° 26v°.
 
 - 1573 -
 
LANCELOT VAN URSEL = Buitenburgemeester.
JOHAN VAN DER MEEREN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
CORNELIS SPRUYT.
FRANCUS LYCOOPS.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
SIMON DE DECKERE.
VINCENT DE SMIT.
Aalmoezeniers:
JOOS VANDE CRUYCE.
PEETER PANHUYS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
11 januari 1573.
De rijke oudcleercoopere JOOS DAPT wordt door bandieten uit zijn huis ontvoerd, beroofd en vermoord.
Bron: De kroniek van Godevaert van Haecht, Deel 2, blz. 237.
 
22 januari 1573.
GODEVAART en ALEIT MOONS verkopen aan SYLVESTER VAN NYEUWENBORGH en zijn vrouw CATHARINA MOONS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 januari 1573.
Tegens JACQUES VERHULTEN hy bekent affgeweken te syne vanden ouden Catholycken Roomschen geloove ende hem nyet te vreden gehouden te hebbene met synen kintschen doope, maer hem heeft laeten doopen op syn geloove, &c., ende hem tot diversse reysen heeft laten vinden in verboden vermaningen ende conventiculen, soe hier binnen als elders, &c., dat de voers. verweerdere sal geexecuteert wordden &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 100, 101.
JACQUES VERHULTEN bekent hadde affgeweken te zyne vanden ouden Catholicquen &c., opten XXVIIIen January anno LXXII opte Merckt geexecuteert geweest metten brande, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 171.
 
Gesien ut supra tegens GRIETKEN VANDEN STEENE, verweerdersse, de confessie der verweerderssen daermede &c. ut supra. Judicatum ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 101.
GRIETKEN VANDEN STEENE bekent hadde haer nyet te vreden gehouden thebbende met haren kinsschen doope, maer dat zy haer hadde laten herdoopen op haer geloove ende in verscheyen conventiculen ende verboden vermaningen geweest thebbene, &c., opte Merckt geexecuteert geweest metten brande &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 171.
 
Gesien ut supra tegens JENNEKEN CROECX; totum ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 101.
JANNEKEN CROECX, afgeweken zynde doude Catholicque religie,&c., haer laten herdoopen ende gefrequenteert de verboden conventiculen ende vermaningen, &c., ende geexecuteert geweest opte Merckt, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 172
Over deze 3 bovenstaande terechtstellingen:
“Den 28 deser (January) wirden op de Meert gebrant twee vrouwen met eenen man Herdoopers, en waren de eerste van de vyfendertig die op den Oever gevangen waren”.
Antwerpsch Chronykje.
 
30 januari 1573.
Gesien &c. tegens JACQUES VERBRUGGEN &c., affgeweken te syne vanden ouden Catholycken Roomschen geloove ende hem nyet te vreden gehouden te hebbene met synen kintschen doope, maer hem heeft laeten doopen op syn geloove, &c., dat de voers. verweerdere sal wordden gepunieert nae rechte ende justitie &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 101, 102.
JAQUES VERBRUGGEN bekent hadde afgeweken &c., hem hadde laten doopen &c., ende tot diverssche reysen hem gevonden thebbene inde verbodene vergaderingen ende vermaningen zoe binnen Antwerpen als elders, &c., ende desanderdaeghs daerna opte Merckt metten brande geexecuteert geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 172.
 
Ghesien ut supra tegens HANS DER WEDUWE, gevangene ende verweerdere; judicatum ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 103.
HANS DER WEDUWE bekent hadde afgeweken te zyne doude Catholicq geloove ende herdoopt &c., geexecuteert geweest metten brande, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 172.
 
Ghesien ut supra tegens JENNEKEN DE BEAUCOUP, gevangene ende verweerdersse, judicatum ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 103.
JANNEKEN DE BEAUCOUP bekent hadde insgelycx, &c. ende geexecuteert geweest metten brande &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 172.
 
Ghesien ut supra tegens JENNEKEN JAN DIERCX, gevangene ende verweerdersse, judicatum ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 103.
JANNEKEN JAN DIERCX bekent hadde, &c, &c, maer want zy totten brande nyet gaen en woude , is daeromme opten Steen geexecuteert geweest metten watere, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 173.
“Den 31 January, wirt voor het statshuys gebrant eenen man met syn huysvrouwe, en op den Steen eenen jongen geselle gedoot, en waren van den voorz. hoep”.
Antwerpsch Chronykje.
 
16 februari 1573.
teghens GIELIS HEVILLE, &c., hem nyet te vreden gehouden te hebben met zynen kintschen doope, maer hem heeft laten doopen op zyn geloove, &c., geexerceert hebbende dofficie van diaken onder de Herdoopers, ende denselven diversche vermaningen ghedaen, &c., dat voers. verweerdere zal worden geexecuteert, &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 105.
GIELIS de HEVILE bekent &c., is daeromme opten XVIen February anno LXXII by vonnisse ende desanderdaeghs daerna opte Merckt binnen Antwerpen metten brande geexecuteert geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 173.
 
Ghesien ut supra tegens HANS MANSTROP, gevangene ende verweerdere &c., ende hem nyet tevreden gehouden te hebben met zynen kintschen doope, &c., judicatum ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 105, 106.
HANS MENSTROP bekent hadde, &c., is daeromme by vonnisse als vore, ten daghen als den voorgaenden GIELIS, gecondempneert ende opte Merckt metten brande geexecuteert geweest, &c.
HANS VAN MANSTROP was geh. met JENNEKEN VAN DEN VELDE, zie 6 okt. 1573.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 173.
 
Ghesien ut supra tegens ADRIAEN van DAELE; judicatum ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 106.
ADRIAEN van DAELE bekent hadde doude Catholicq geloove affgeweken te zyne ende oock herdoopt te wesen, &c. ende opte Merckt metten brande geexecuteert geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 173, 174.
 
Ghesien ut supra tegens TANNEKEN JANSSEN; judicatum ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 106.
Van dat TANNEKEN JANSSENS bekent hadde, &c., herdoopt ende in diverssche verbodene conventiculen ende vermaningen geweest te zyne, &c., ende opte Merckt metten brande geexecuteert geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 174.
 
Ghesien ut ante tegens HEYLKEN BAILLAERTS; judicatum ut ante.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 106.
HEYLKEN BAILLIAERTS insgelycx bekent hadde, &c., met vonnisse als voren gecondempneert ende geexecuteert geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 174.
“Op den 17 February, wirden noch gebrant drie mans en twee vrouwen, op den Hoever gevangen”.
Antwerpsch Chronykje.
 
20 februari 1573.
Gesien &c. tegens. WILLEM HUYBRECHTS, bekent affgeweken te syne vande oude Catholycke religie ende hem begeven te hebbene totte secte vande Herdoopers, &c., dat de voers. verweerdere sal gestraft ende geexecuteert  wordden, &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 107, 108.
WILLEM HUBRECHTS bekent hadde, &c., bleeff persisterende byde voirs. secte, vercleerende dat hy begeerde herdoopt te wordene indien hy daertoe had cunnen gecomen ende dat hem leet was dat hy neyt herdoopt en was, &c., geexecuteert geweest opte Merckt metten brande, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 174, 175.
 
Gesien &c. tegens LYNKEN GHYSSELEERS, van sHertogenbossche, &c., haer nyet te vreden gehouden te hebbene metten doop in haere kintsche dagen ontfangen, maer haer heeft laten herdoopen, &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 108.
LYNKEN GHYSSELS, huysvrou JACQUES VERHULTEN (voorgaende geexecuteerde), &c. ende als lesten opte Merckt geexecuteert geweest metten brande, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 175.
 
Gesien &c. tegens LYSKEN PENNAERTS, verweerderse; ex rationibus pradictis, judicatum ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1876, Deel 13, blz. 108.
LISKEN PENNAERTS bekent hadde herdoopt te wesen op haer geloove &c., is daerduere by vonnisse als vore ten daghe ende plaetse voors. geexecuteert geweest &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. 1876, Deel 13, blz. 175.
“Den 21 deser (February) syn op de Meert van de voorz. Herdoopers gebrant twee vrouwen met een jonck gesel”.
Antwerpsch Chronykje.
 
27 februari 1573.
Gesien &c. teghens HENRY HANNON, &c. dat hy heeft hem laten vinden in diversche verboden conventiculen ende vergaderinghen vanden Herdoopers, soo binnen als buyten deser stadt, ende dat hy heeft eenen verboden boeck onder gehadt ende gebruyct, &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 110.
HERRY HANNON bekent hadde &c. opte Merckt tAntwerpen geexecuteert geweest metten brande, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 175.
 
Gesien &c. tegens LYNKEN BAILLAERTS, &c. laten vinden in verboden vergaderingen vanden Herdoopers &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 110.
LYNKEN BAILLAERTS bekent hadde &c. , haer oock nyet te vreden gehouden hebbende met haren kintsschen doope, maer laten herdoopen op huer geloove, &c. ende geexecuteert als den lestvoorgaenden, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 176.
“Den 28 vande selve (February) zyn gebrant een jongman en jonghe dochter”.
Antwerpsch Chronykje.
 
?? maart 1573.
PEETER TURQUEAU, een Waals kapitein, smeedt een complot om de stad over te geven aan de prins van Oranje wat overigens niet lukte. Hij treedt in contakt met D. DER KERCKEN, A. DE BLIECKER, “leraers des Evangeliums”, JAN DE VOS en JACOB VAN SCHYNEN.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 5, blz. 4, Mertens & Torfs.
 
22 april 1573.
Proclamatie van FRANQOIS STEVENS, laekenverkooper, die verstand heeft gehad met de tegenpartye van Syne Majesteyt ende hem gemoeyd heeft met het laeden van seker schip met 200 haeken of roers tot Nieuwpoort alnu gearresteerd.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 188.
 
5 mei 1573.
HENRICK VAN MERLE, overmits hy hem vervoordert heeft opten XXVIen Aprillis lestleden (gaende de Heeren mette processie van St. Jooris ende comende opte Eyermerct,) zekeren jongen vande Heeren van achter met voeten te stooten, ende daernae met blooten opstekere = mes denselve nae te loopen, meynende hem te steken ende evelen vanden lyve, sal tusschen twee sHeeren dienaers, met een wasse keerse van een pont in zyn handen, Godt ende der Justicien alhier inden Raede ende daernae int Collegie verghiffenisse bidden, ende zoe voerts die draegen ende laten voer tHeylich Sacrament tOnser Vrouwen.
Bron: Correctieboeck 1569-1614, fol. 26v°.
 
18 mei 1573.
Notaris GUILIELMUS GUILIELMI (WILLEM WILLEMS)
Testament van MARIA BISCOP ten voordele van de kinderen van haar zoon GERRIT VAN HOOGEVEEN, van haar dochters WEYNTGEN en EMMERENCE en haar zoon ADRIAAN MELIS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 mei 1573.
Gesien &c. tegen BOUDEWYNE BOCCAERT, gevangene ende verweerdresse, &c., in verscheyden verboden vergaderingen ende contiviculen vande Herdoopers, &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz.113, 114.
BOUDEWYNE BOCCAERT bekent hadde, &c., is daeromme opten XIXen May anno LXXIII, by vonnisse gecondempneert ende desanderdaeghs daerna opte Merckt tAntwerpen metten brande geexecuteert geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 176.
 
Gesien &c., tegens TRYNKEN VAN SPELLE &c. ende haer nyet te vreden gehouden te hebbene metten doope in hare kintsche daghen ontfangen, maer heeft haer opde maniere vanden Herdoopers laeten herdoopen, &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 114.
TRYNKEN VAN SPELLE bekent hadde &c. daeromme met vonnisse als vore, ten daghen ende laetsse als de lestvoorgaende geexecuteert geweest &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 176.
 
Gesien &c. tegens GRIETKEN GOVAERTS, gevangene ende verweerdersse, dantwoirde ende bekentenise der verweerdersse, daermede &c. supra, judicatum ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 114.
GRIETKEN GOVAERTS ingelycx bekent hadde &c. ende haer laeten herdoopen op haer geloove, &c. ende geexecuteert geweest &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 176.
 
Gesien &c. tegens MATHYS BASELIERS, gevangene ende verweerdere, bekent &c., dat hy hem heeft laten vinden in diversche verboden conventiclen ende vergaderingen, ende sefs oyck tot zynen huyse eenighe gehouden, &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 115.
MATTHYS BASELIERS bekent hadde &c., ende hem laten herdoopen opde maniere vanden Herdoopers, &c. ten dagen ende plaetsse als de voorgaende dry leste, &c. geexecuteert geweest &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 176, 177.
“Den 20 deser (Mey) en was Heilige Sacramentsavont, wirden opde Meert gebrant een man, twee vrouwen met eenen jonghen knecht om de herdooperye wille”.
Antwerpsch Chronykje.
 
23 mei 1573.
De kinderen van SIMON LHERMITE verkopen aan ANDRIES VAN BRUESEGEM en zijn vrouw CATHARINA HUYS een speelhuis met hoeve te Merksem gehypothkeerd ten bate van o.a. THOMAS LHERMITE en HELENA LHERMITE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
25 mei 1573.
Ghesien &c. tegens MAEYKEN GROFFELAERS, van Bruessele, gevanghene ende verweerdersse bekent heeft dat zy haer willens ende wetens tot verscheyden reysen heeft laten vinden inde vergaderingen ende predicatien vanden Herdoopers binnen deser stadt, &c. verweerdersse zal worden gestraeft ende geexecuteert &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 116, 117.
MAEYKEN GROFFELAERS, van Bruessele, bekent hadde &c. ende dat zy haer zoude hebben laten herdoopen op haer geloove indyen zy daertor had cunnen geraken, &c. opte Merckt geexecuteert geweest metten brande &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 177.
 
Gesien &c. teghen HANS INGHELBERTS, van Deventer, &c. dantwoirde ende bekentenisse desselfs verweerders, daermede hy bekent heeft, ut supra, judicatum, ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 117.
HANS ENGELBERTS, van Deventer, bekent hadde, &c. ende geexecuteert geweest &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 177.
 
Ghesien &c. alsulcken capitale aenspraeke &c. teghens PIERRE WANDESOYE, van Gielinghen, &c., dantwoirde ende bekentenisse desselfs verweerders, daermede hy bekent heeft ut supra &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 117.
PIERRE WANDESOYE, van Gielingen, &c. geexecuteert geweest &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 177, 178.
 
Ghesien &c. teghens LOYSE DU COUCQ, van Lauda, dantwoirde ende bekentenisse desselfs verweerdersse, daermede zy bekent heeft ut supra &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 117, 118.
LOUYSE DE COUCQ,, van Lauda, bekent hadde, &c., ende geexecuteert geweest &c.
Bron: Rekeningen van den markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 178.
 
“Op den 26 Mey, wirden t’Antwerpen gebrant twee jonge gesellen met twee jonge dochters, die niet herdoopt en waren, maer en wilden de secte der herdooperye niet affgaen”.
Antwerpsch Chronykje.
 
27 mei 1573.
Gesien &c. tegens LYNKEN GROFFELS, van Bruessele, dantwoirde ende bekentenisse derzelver verweerderssen &c. zal worden gestraeft ende geexecuteert navolgende den voers. placcaten &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 119, 120.
LYNKEN GROFFELAERS, van Bruessele, bekent hadde dat zy haer willens ende welwetens heeft laten vinden inde vergaderingen ende verboden Conventiclen vanden Herdoopers binnen der stadt van Antwerpen, &c. opte Merckt metten brande geexecuteert geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 178.
 
27 mei 1573.
Gesien &c. teghen JENNEKEN DE CAUTERE, van Bruessele, verweerdersse de bekentenisse derzelver eertyden by haer in presentien van Schepenen gedaen, &c., zal worden gestraeft ende geexecuteert &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 120, 121.
JANNEKEN DE CAUTERE, van Bruessele, bekent hadde, &c. ende opte Merckt geexecuteert geweest &c.
Bron: Rekeningen van de Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 178.
 
Op deze dag vermeldt het Antwerpsch Chronykje geen terechtstelling; echter vindt men op 30 mei de volgende aantekening: “Den 30 (Mey) isser hierom noch een vrouwe gebrant”.
 
4 juni 1573.
De Amman goeyt PEETER VERJUYS tot eenen huyse met eenen huyse daerneffens genaemt “den Ancker”.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 189.
 
5 juni 1573.
Ghesien &c. tegens GHEERARDYNE RYGHELMANS of RYCKELMANS, dantwoirde ende bekentenisse derzelver verweerdersse &c. zal worden gestraeft ende geexecuteert &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 123, 124.
GEERARDYNE RYCKELMANS, huysvrou ADRIAENS VAN DALE (oock geexecuteerde ter saken vanden herdoope) bekent hadde &c. inde verboden conventiculen ende vermaningen vanden Herdoopers ende nyet te vreden wesende met haren kintsschen doope, haer laten doope hadde opte maniere ende secte der Anabaptisten, &c. opte Merckt geexecuteert geweest metten brande, &x.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 178, 179.
 
5 juni 1573.
Ghesien &c. tegens PIERYNE DE CORTE, &c. welcke zy bekent, &c., ende daeromme worden geexecuteert &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 124, 125.
PIERINE DE CORTE bekent, &c. geexecuteert geweest opte Merckt metten brande, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 179.
 
“Item den 6 Juny, isser verbrant geweest een paer vrouwen van den Doop, waervan d’een was een rycke jouffrouw hebbende wel twee hondert gulden t’sjaars”.
Antwerpsch Chronykje.
 
9 juli 1573.
SAULVE BOYENTIN of DE BOYENAN, van Valencienne, overmits hy hem vervoirdert heeft hem te vindene byde rebelle vuerende de wapenen tegens Syne Majesteyt, voerde stadt vander Goes, sal porren, binnen sonneschyn, vuyter stadt ende vryheyt ende, binnen den derden daeghe, vuyten Marckgraefschap van Antwerpen, ende blyven daer continuelycken vuyt den tyt van dry jaeren, op arbitrale correctie.
Bron: Correctieboeck 1569-1614, fol. 27.
Van dat SAULVE BOEYENAN, van Valenchiennes, hem gevonden hadde byde rebelle &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 181.
 
20 augustus 1573.
Proclamatie van JAN PERMAN, die, tot zynen huyse, heeft laeten exerceren de verbodene secte van de Calvinisten, als aldaer hebbende laeten doopen by sekeren minister, op Heylig Sacramentsdag, een kind waeraf hy peter is geweest, synde ook tot desselfs huys bevonden diversche verboden boecken.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 192v°.
 
6 oktober 1573.
Verbanning van JAN PERMAN.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 197v°.
JAN PERREMAN, gewoont hebbende tusschen de Croonenborghpoorte ende Vliersteghe binnen Antwerpen, &c., gebannen zyn leeffdaghe lanck, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 184.
 
25 september 1573.
JAN VAN IMMERSEELE geeft volmacht aan ADRIAAN DE MAN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 september 1573.
Proclamatie van JAN DE VOS, die hem vervoordert heeft seker wagens tot Oudenbossche te doen hueren, dewelcke tot Bergen-opden-Zoom syn aengehouden geweest, synde daerop gevonden geweest vier grootachtighe leeren sacken, daer wel blyckt poeyer inne geweest te syne, dwelck is een merckelycke suspitie dat de voers. JAN DE VOS daerinne wederom poeyer soude gesonden aende ghene die de sacken van Dordrecht, wesende nu geoccupeert byde rebellen van Syne Majesteyt, geschickt hadden, contrarie den placcate van S. M., byden welcken verboden is eenige munitie te seynden aende rebellen van S. M., wesende oyck ten huyse desselffs JANS DE VOS bevonden sekere verboden boecken.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 197v°.
JAN DE VOS &c., gebannen zyn leefdaghe lanck &c, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 184, 185.
 
6 oktober 1573.
Gesien &c. tegens JENNEKEN VANDEN VELDE, &c. zy bekent heeft affgeweken te syne vanden ouden Chatolycken Roomschen geloove, hebbende huer nyet te vreden gehouden met hueren kintschen doope, huer heeft laeten doopen op haer geloove, &c. sal wordden gestraft ende geexecuteert &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 130.
JANNEKEN VANDEN VELDE, van Ypere, bekent &c. opte Merckt metten brande geexecuteert geweest &c.
JENNEKEN VAN DEN VELDE was geh. met HANS VAN MANSTROP, zie 16 febr. 1573.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 179.
 
Gesien &c. tegens MAEYKEN GOOSSENS &c.; totum ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1876, Deel 13, blz. 130.
MAEYKEN GOOSSENS, uxor( =echtgenote) van HANS VAN OBBERGHEN bekent hadde &c. herdoopt te zyne, &c. ende geexecuteert geweest &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 179, 180.
 
Gesien &c. tegens LYSKEN LICHTENS &c. ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 130.
LYSKEN LICHTENS, van Tongeren, bekent hadde, &c. ende zy was herdoopt, &c., geexecuteert geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz.180.
 
Gesien &c. tegens MAEYKEN VAN DISSENBEKE &c. ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 131.
MAEYKEN VAN DISSENBEKE bekent hadde &c., haer hadde laten herdoopen &c. ter justitie gebracht &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 180.
“Den 6 Octobris, wirden t’Antwerpen verbrant op de Meert drie vrouwen en een schoon Jonge Dochter om den Doop wille”.
Antwerpsch Chronykje.       
 
7 november 1573.
MARTIN DU BRUL verklaart onder eed dat hij ongeveer 3 weken geleden aan JEAN BOCQUET vroeg bij CHARLES DORENGNIES te Reimst twee sommen te innen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 november 1573.
Gesien &c. tegens DIERICXKEN ROELS, &c. bekent haer gevonden te hebbene in diversse verboden conventiculen ende vergaderingen, ende selver oyck die tot haeren eygen huyse gedoocht te houdene, &c. laten herdoopen &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 133.
DIERICXKEN ROELS, huysvrou van MATTHYS BASELIERS, bekent hadde &c., opte Merckt geexecuteert metten brande, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 180.
 
Gesien &c. tegens SYNKEN SNELLAERTS, geboren van Roselaer, &c. daermede zy bekent ut ante ende aenspraeke judicatum ut supra.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 133, 134.
SYNTKEN SNELLAERTS, van Roesselare, bekent hadde &c. ende datse was herdoopt nade maniere oft secte vanden Herdoopers, &c. ende geexecuteert geweest &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1571-73, A.A.B. Deel 13, blz. 181.
“Den 18 (Novembris) wirt op de Meert gebrant een Vrou met een Jonck Meysken om de Herdooperye”.
Antwerpsch Chronykje.
 
10 december 1573.
De Amman goeit ADRIANA HEEMSEN in 2 huysen in de Lepelstraet.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 188.
 
23 december 1573.
ANTOON CORNELISSEN en BARTHOLOMEUS VORSSET, voogden van PAUWEL PAUWELS, verkopen aan DIRK VAN DE WERVE een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 december 1573.
GODEVAART STERCK, Amman van Antwerpen, transporteert aan JACOB LANGHE twee huizen, door ELISABETH LEYDECKERS aangeslagen “wegens vertoef”.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
CAMILLUS VAN CASTRE, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1573 f° 186vo.
 
LIEVEN CLAESSE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1573 f° 62vo.
 
GEORGE DE HERTOGHE, docteur en médecine.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1573 f° 173.
 
ADRIAEN OUTHEUSDEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1573 f° 31, 1577-78 I. f° 51vo.
 
HERMAN SCHULENBORGH (SCHUYLENBORGH), chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1573 f° 62vo, 1575-76 f° 266.
 
JACOP ZOEST, deken der chirurgyns.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1573 f° 62vo.
 
DAMIAEN WALSCHAERTS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1576 f° 27vo, 1575 f° 41, 1579 f° 384vo, 1577-78 II. f° 194, 1580 f° 30, 1583 f° 263.

 


Samenstelling en Redaktie: 

J.A. PLAISIER, Bergen op Zoom.       M. AKKERMANS, Merksem