F. Plaisier 1551-1567
 

F. Plaisier 1292-1446 F. Plaisier 1447-1550 F. Plaisier 1551-1567 F. Plaisier 1568-1573 F. Plaisier 1574 F. Plaisier 1575-1580 F. Plaisier 1581-1588 F. Plaisier 1589-1659 F. Plaisier Bijlagen

FONDS PLAISIER Deel III 1551 - 1567.


- 1551 -
 
NICOLAAS VAN DER MEEREN = Buitenburgemeester.
NICOLAAS DE SCHERMERE = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
GILLIS VERJUYS.
CORNELIS DE BUYTERE.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JACOB LOOMANS.
JOOS DE VOGELEER.
Aalmoezeniers:
FRANCOIS VANDE CRUYCE.
GILLIS DE SMIDT.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
2 januari 1551.
Scheiding der erfgoederen van PETER GRAS alias MARIJN en zijn vrouw ELISABETH BRONWATERS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 januari 1551.
STEVEN PENEL, JANSzoon, kruidenier, uit Roobeke (Robecq) in Artois.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 maart 1551.
CORNELIA WAFELAERTS, weduwe ROCHUS VANDER MOELEN, heeft naer doode haers man de huysinge “Engelenborch” te leene ontfangen ende heeft voor haer den eed gedaen van trouw, CORNELIS VANDER MOELEN, haer sone, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 47.
 
15 maart 1551.
De stad verkoopt aan JACOMIJNE VAN BOLOYS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 maart 1551.
ELISABETH VAN DER PLASCH beloofd aan CORNELIA VAN DALE een rente te betalen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 april 1551.
JACOP ZOEST, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Leyden.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
14 april 1551.
KAREL VAN KERRENBROECK, JANSzoon, mandemaker, uit Kruibeke.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
29 april 1551.
HUIBRECHT, JAN, BARTHOLOMEUS en ROMBOUT DREGGE, allen chirurgijnen, en hun zuster ANNA verkopen aan ELISABETH VAN BEUSECOM een rente op een hoeve met grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 mei 1551.
MARCK DE HAZE, DIERIXsone, chirurgijn, afkomstig van Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
30 mei 1551.
Op verzoek van ADRIAAN DE WITTE verklaart JACOB VERHUELT onder eed dat hij aan JOOS BROECKAERT slecht één carolusgulden schuldig is.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 juni 1551.
DIRK VLUEGELS, WIJNANTSzoon, kleermaker, uit Maastricht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
26 juni 1551.
HENDRIK en AART VAN WESELE verkopen aan GORIS DE BOT een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
JAN DE FRAYE, WILLEMSzoon, bonetverkoper, uit St. Winnoksbergen.
PETER WIJBRANTS, vettewarier, uit Staveren in Friesland.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
3 juli 1551.
JAN ROUSSEAU, JANSzoon, schoolmeester, uit Doornik.
Een JAN ROUSSEAU wijkt in 1586 met zijn gezin naar Middelburg uit (vrijgeleide Leicester).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 juli 1551.
Mr. GHEERAERT AELBRECHTS, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Cortryck.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 juli 1551.
GILLIS BOUCHIER, CYPRIAENSsone, chirurgijn, afkomstig van Atrecht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
24 juli 1551.
PEETER DENYS, PEETERSsone, chirurgijn, afkomstig van Atrecht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
21 augustus 1551.
ANTONIO DE SOLAIRE, fils de Lyon, apteker, natif de Bergamo.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 augustus 1551.
Vonnis van JAN METTER E(E)REN, lutheraan, vrijgesproken.
Bron: Registerboeck der geextendeerde vonnissen, 1484-1582, fol. 194v°. A.A.B. Deel 8, blz. 399-402.
 
1 september 1551.
De Schoutet contra HENRICK BEVERTS, silversmit, geboren van Deventer, herdoper, op de bladrand: Executio.
De Schoutet contra JERONIMUS SEGERS, WOUTERSsone, ketelere, herdoper, op de bladrand: Executio; zijn vrouw LYSBETH AERTSSEN volgt op 19-02-1552.
Beiden levend  verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 402, 414, 417.
 
4 september 1551.
PEETER VAN YETTEGHEM, PEETERSsone, chirurgijn, afkomstig van Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
JAN GHEVAERTS, JANSzoon, tavernier, uit Roermond.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 september 1551.
De Schoutet contra HENRICK VAN WESTEL(E), geboren van Betborch, herdoper, op de bladrand: Executio.
Levend verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 403, 404, 414. 
 
19 september 1551.
NICLAES CORNU, plumassier, verkoopt aan JOOS DE VRIESE en zijn vrouw MARIE MATHYSS een rente op een huis.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 242, p. 336v°.
 
6 oktober 1551.
LAURENTIUS DE RIJCKE verkoopt aan JACOP COLCMANS, prior van de Karmelieten, een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 oktober 1551.
PETER MOUTHAEN, JANSzoon, kardrijver, uit Baarland.
 
16 oktober 1551.
Den Schoutet contra JAN VAN OSTENDE of VANDEN OESTEYNDE gezegd “Tromken”, legwerckere, geboren van Oudenaerden, besmet vande Lutheriansche secte, op de bladrand: Executio.
Levend verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 392-99, 405, 414.
 
Zelfde datum.
NOEL DE MOLIN, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Dornick.
Bron: Poortersboeken Antwerpen.
 
21 oktober 1551.      
De Schoutet contra MARTEN DU PETITZ of PETIS, stoeldrayere, geboren van Curtrycke, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra JACOB PEETERS, AERTSsone, cuyper, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra JAN VANDEN WOUWER, geboren van Westerloo, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra PEETER DE BRUYNE, geboren van Weert, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra PLEUNIS DE HOEVELE of VANDEN HUEVELE, lynewever, geboren van Curtryke, herdoper, op de bladrand: Executio.
Alle 5 levend verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 405, 417.
 
6 november 1551.
GORIS BOURGEOIS, JORISsone, apteker, afkomstig van Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
1 december 1551.
Moord op LEONARDA RONCO, koopman van Cremona, bij het verlaten van de Beurs, door MARIO ANTONIO BONSIGNORI.
Bron: A.A.B. Deel 36, blz. 140.
 
19 december 1551.
DIGNA VETTERS verkoopt aan PETER PAUWELS en zijn vrouw BARBARA VAN ROOSBROECK een rente op een beemd reeds bepand door JACOB POSTIER.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1552 -
 
THEODORUS VAN DEN WERVE = Buitenburgemeester.
JACOB HERTSEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN DE VOS.
JAN DE MOULYN.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
LAUREYS VANDER HEYDEN.
JAN DE CORDES.
Aalmoezeniers:
THEBAUT PRUENEN.
GILLIS VAN SORBRUCQUE.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
Dit syn de velt siecke van over ‘t jaer 1552.
(Leprozen, red. FONDS PLAISIER).
 
CORNELIS WILLEM GOOS, den deken.
Desen is deken ende heeft een gesonde uxorem met een gesont dochter.
 
MAERTEN DE CREMER ende syne huysvrouwe.
JAN VAN DE WATER ende syne huysvrouwe.
JACOP JANSSEN ende syne huysvrou.
Dese hebben een jonck kint van VI ofte VII weken.
 
ADRIAEN ANDRIES ende syne huysvrou.
PIETER BOONE.
PEETER VAN CLAEPELAER.
De huysvrau van desen is gesont geweesen ende woont met den man nyet.
 
BERTELMEEUS CELIE.
Heeft een gesondt huysvrou met die gesonde kinderen.
 
SYMON DE CLEERMAEKER.
Heeft een gesonde huysvrouwe die huer begeert alleen te houden.
 
MARGRIETE VERHULST.
Dese heeft een gesondt man ende een gesonde dochter, woenende tsamen in der nieuwe lasarye.
 
NELKEN PALEMART.
BARBELE ROMBOUTS.
LINCKEN SIPS.
Heeft eenen gesonden man met drye kinderen ende woenende tsamen.
 
NELKEN ANTHEUNIS.
NEESKEN CARREDRIVERE.
CLAES  SANDRIN.
Heeft een gesont huysvrou met IIII kinderen.
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 141, 142.
 
8 januari 1552.
JAN VAN GHOORLE verkoopt aan JAN ANTHONIS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 januari 1552.
Verdeling van de nalatenschap van MARGRIETEN WOUTERS, vrouw van JACOP NOOSEN, tussen ELISABETH VAN BUYTEN met haar man GHEERAERD VAN EECKEREN, MARGARETA VAN BUYTEN met haar man DANIEL ADRIAENSSEN, JEHANNE VAN BUYTEN met haar man GHEERAERD VAN BAERLE en de mombers van WILLEM VAN BUYTEN, wijlen WILLEMSsone, en van ANNA SCHOYTS, JACOBSDR., waar moeder van was ANNA VAN BUYTEN.
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, 1552, 245 p. 468.
 
22 januari 1552.
Den Schouteth contra ASSUERUS VAN GHEEMONT, silversmit, herdoper, op de bladrand: Executio.
Levend verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 402-8, 415.
 
29 januari 1552.
DIERICK ELEWYNS of AELWYNS.
CORNELIS FLORIS.
Beiden vrijgesproken van ketterij op 20 juli.
Bron: A.A.B. Deel 7, blz. 408-11, 420.
 
12 februari 1552.
MAGDALENE VAN ROOSBROECK, vrijgesproken van ketterij op 30 december.
Bron: A.A.B. Deel 7, blz. 409-14, 419-21.
 
16 februari 1552.
ANDRIES DE MEESTER, houtbreker, en zijn vrouw CLARA VAN GHISTELE verkopen aan JACOB VAN OPROODE, koopman van meede, een erfelijke rente op twee huizen waarvan er een is gelegen tussen dat van Mr. JOOS DE VELARE en de weduwe CLINCX.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 245, fol. 477v°.
 
19 februari 1552.
Den Schoutet contra LISKEN of LYSBETH AERTS, huysvrouwe JERONIMUS ZEGERS, herdoopster, op de bladrand: Executio.
In eenen sack gesteken ende verdroncken is geweest.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 409, 416.
 
10 maart 1552.
ANTHONIS PERSOONS, PEETERSsone, apteker, afkomstig van Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
1 april 1552.
CAERLE FONTENELLES, TOMAESsone, chirurgijn, afkomstig van Doornick.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 mei 1552.
GODEVAART STERCK, Amman van Antwerpen, transporeert aan WILLEM LIESE en zijn vrouw MARIA drie huizen reeds bepand door JAN BUYSENROGGE, CORNELIS LAUREYSSEN, JAN VAN HOBOKEN, JACOB VAN DALE, CORNELIS BUYSENROGGE, JAN DE BUECKELEERE, ANNA CNOBBAERTS, JAN VAN DER MOELEN en de weduwe van JAN GELDOLFF.
Bron: Schepenbief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 mei 1552.
THOMAS WALRAVEN, JACOBSz., vettewarier, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 juni 1552.
ANNA LAMBRECTS, de familie VOLDERMANS en JAN VAN HERGRACHT verdelen de erfenis van ADRIANA JANSSENS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 juni 1552.
BARBARA ROCOCX, weduwe van FERANDO DASSA, geeft aan haar dochter CATHARINA DASSA een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
25 juni 1552.
MICHIEL GIELIS verkoopt aan MARGARETA RENIERS een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 tot 16 juli 1552.
Omdat de koning van Frankrijk, Hendrik II, en Karel V in oorlog zijn met elkaar, moeten alle personen die in Frankrijk zijn geboren en in Antwerpen wonen op het stadshuis verschijnen: “om aldaer by namen ende toenamen geregistreert ende te boecke gestelt te wordene met goeder specificatien van den tyde hoe lange dat zy alhier in der stadt oft vryheyt gewoont hebben ende in wat plaetsen, straten ende huysen zy nu ter tyt woonende zyn”.
8 juli:
- THOMAS MASURE, JACOPSsone, coopman, geh. met PARETTE VAN ROUAEN,
  dochter van JAN COTHEREL.
9 juli:
- GUILLIAME DE LENGAIGNE, geboren tot Quecques int landt van Boulonnois,
  makelaar, geh. met MARGRIETEN BARON, JANSdochtere 
- GUILLIAME LE VAILLANT, ROELANTSsone, van Enfreville le Champs by Rouen,
  caertspelmaker, geh. met AGNEETE DE LENGAIGNE.
- NICOLAS LE VAILLANT, brueder des voors. GUILLIAME, caertspelmaker.
- REMY DE LA MOTTE, PEETERSsone, van Parys, boecbinder.
- PEETER ODENS, PEETERSsone, van Chasny bij Ste. Quintens, peltier, geh. met
  MARGRIETEN SEGERS, geboren te Ballaer.
- PIERRE DE MOUCHERON, de la paroisse de Boissy de Chartes, geh. met
  YSABELLE JERVYER, ANTHONISdochtere, van Middelborch.
- MYBRECHT VANDEN SANDE, KERSTIAENSsone, ingeboren deser stadt.
- PHILIPS DE BARLES, JANSsone, van Terouwaen, verwerye te doene, geh. met
  MARIE VANDER BRUGGEN alias VAN AKEN JANSdochtere.
- JEHAN SAULTIN, JANSsone, vuyt Artois, sydelakencooper, geh. met JANNEKEN
  COELEN GILLIS.
- Mr. LAUREIS VAN PARYS, SIMONSsone, geboren van Beauvillez de la Beaussi,
  geh. met ANNE VAN NOVE, van Ghent.
- GLAUDE DE CREEMER, GILISsone, van Rouwaen, quartspeelmaker, geh. met
  ANNE CHAPPELLAIN, van Atrecht.
- JEHAN HANSLIN, JACOBSsone, van Montdidier in Piccardien, coopman van
  sattynen, geh. met LIJSBETH DE BRUYNE, NICLAESdochtere.
- GERARD DE LA VALLEE, JANSsone, van Parys, tanttrecker, geh. met JEHANNE
  WARDETTE, vuyt Bourgoigen.
- LOYS POPPAERT, PEETERSsone, van bij Rouaen, geh. met LAURENSE DAUS.
- SIMON BOULLET, WILLEMSsone, van Lyons, boecbinder, geh. met MARGRIETE
  BRUNETTEn van Ryssele.
 
11 juli:
- GUILLIAME DU BRET, JANSsone, geboren van Parys, meerssenier, geh. met
  MARGRIETE BOSQUET.
- GUILLIAME ANGOT, JANSsone, van Parys, goutsmit, geh. met JEHANNE
  PROVOST, PHILIPSdochter.
- JEHAN HETTE, JANSsone, geboren van Beauver by Parys, geh. met TANNEKEN
  DU RIJN, GHEERTSdochtere.
- STEVEN FACQUES, JANSsone, geboren van by Diepe, te makene sterck water voir
  de goutsmeden.
- BASTIAEN MIGNOT, TENNENYSsone, van Arrentiere in Campaigne, coopman,
  geh. met TRUYKEN CUYPERS, van Berghen.
- ANTHOINE DE VARA, GLAUDENSsone.
- JEHAN HERNAERT, OLIVIERSsone, van Rouaen, raketmaker.
- JEHAN RABEL, NICOLASsone, van Beauvez; goutsmit, geh. met ANNA VAN
  BREEN.
- ROBERT CORBET, PEETERSsone, van Coustance in Normandien, geh. met JANNE
  VAN DER MEEREN.
- ANTHOINE DU FLOS, FRANCHOISsone, van Lihu bij Creveceur en Picardie,
  plumachier, geh. met JACOBMIJNE ANDRIESSEN, van deser stadt geboren.
- CHRISTOFFEL PLANTYN, JANSsone, van Tours, boeckbinder, geh. met JAHANNE
  RIVIERE, van Normandien.
- GLAUDE BABOLET, WILLEMSsone, vuyten lande van Langedock, makeleer.
- JEHAN COISSON, GLAUDENsone, van Beauvaix, scheerslypere, geh. met (zijn 4e)
  PIERYNE SEMONT, geboren van deser stadt.
- ADAM PLUEL, JANSsone, van Rouaen, cammaker, geh. met MAGDALEENE BAES 
  van Rouaen.
- DENYS DU HUMEL, JANSsone, van Rouaen, cammaker.
- GUILLIAME HOUTEMONT, JANSsone, van bij Rouaen, cammaker.
- TOUSSAIN DE DORMENY, JANSsone, van Rouaen, backmaker, geh. met MARION
  LE TRAVERS, van Rouaen.
- JEHAN GRENIER, JANSsone, van Toulouse, coopman, geh. met de dochter van
  ERASMUS PESTEAU.
- JEHAN BROCKAERT, JANSsone, van Bordeaulx, marchant.
- OTTO VHER, coopman.
- TANNEKEN PROESTEN, huysvrouwe van SIMON DE LA VOUMER, coopman,
  verclaert den selven heuren man vuyter stede vluchtich te zyne midts zekeren 
  dootslach die men hem opleegt gedaen te hebbene.
- ALISON DE LA RIVIERE, wettige huysvrouwe van NICOLAS BERTE, coopman.
- GUILLIAME LE LOUP, REMYSsone, van Debveren bij Boulognen, sloetmaker.
- NICOLAS DE ROY, JANSsone, creemer, geh. met HEYLKEN JANSSEN, van
  Stabroeck.
- JAN SAMPSON, GERVAYSsone, van Meyne in Vranckruck, geh. met ANNE VAN
  ARMEGHEM, van Loeven.
- JEHAN DE VASSEUR, PHILIPSsone, van Vattaville in Normandie, coopman, geh.
  met TANNEKEN LISSENS, FRANCHOISdochtere, binnen dese stadt geboren.
 
12 juli 1552:
- JEHAN DE GUERRO, PEETERSsone, van Baiona, makeleer, geh. met LISKEN DE
  LESPESSE, van Henegouwe.
- ROMAIN LISART, JANSsone, van Paris, coopman, geh. met MARIE VAN
  WOENSDRECHT.
- JEHAN DABLON, ANTHONISsone, van Rouaen, coopman.
- JEHAN MOREL, PEETERSsone, caertspelmaker, geh. met MARION BIGETTE, van
  Doirnick.
- YVON KINECK, KAERELSsone, creemer, geh. met PIERIJNE GEERARDON,
  geboren binnen dese stadt.
- Mr. JEHAN FEBURIER dict CHERNAY, JANSsone, van Chesne bij Mazieres,
  musyckscrijvere, geh. met MAGRIETE DENYSE, van Atrecht.
- NOEL MOREAU, JANSsone, van Parys, robynsnydere.
- JEHAN DE HORNAY, ANTHONISsone, van Guise, goutsmidt, geh. met KATLYNE
  SPILLEMANS.
- RICHARD LE CRESME, GILLISsone, van Rouaen, inctpotmakere, geh. met
  TANNEKEN VAN AES.
- JEHAN KENNEL, JACQUESsone, van bij Parys geboren, creemere, geh. met
  JACOBMYNE DE WYSE.
- JACQUES HERAULT, CHRISTOFFELSsone, van Parys, robynsnyder.
- ALEXIUS MOLIER, NICOLAESsone, van Rouaen, caertspelmaker, geh. met MARIE 
  BACQUEVILLE, van Atrecht.
- PEETER FOULLON, COLYNSsone, van Taveau, arbeydere.
- JEHAN DE GUISSERET, RAMONETSsone, van Boourdeaulx, arbeyder, geh. met
  THONNETTE BLONDEAU, van Coelen.
- PHILIPPE BELVOU, PEETERSsone, van Amiens, passementmaker, geh. met
  PHILIPPINE DANLENLLIERE(?), van Amiens.
- GUILLIAME VAN DEN BUEGELE, van St. Quintin, borduerwercker.
- ROBERT FESSART, TOUCHAINSsone, van by Parys, cammaker, geh. met  
  KATLYNE DE TILLOYE.
- JEHAN CONROYE, MARCUSsone, van Lannion in Bretaigne, metserdienaer.
- LENART LYVERT, REYNOUTSsone, van by Parys, steenslypere, geh. met 
  TANNEKEN DE BRUYNE.
- PEETER LEJEY, STEVENSsone, vuyt Bourgoignen, apotheker.
- FRANCHOIS LE SAULT, LUCASsone, van Poictiers, goutsmit.
- JEHANNE LE BLANCK, wettige huysvrouwe van ALAIN LE BLANCQ.
- LAURENS VASSEUR, PHILIPSsone, van Batteville by Rouaen, coopman.
- ALAIN SILFESTRE, YVONSsone, van Mante in Bretaigne, arbeyder.
- THOMAS WALKAER, coopman vuyt Engelant, verclaert op Vraznckrijck te 
  handelen.
- THOMAS LOYS, coopman van Lonnen.
- JERONYMUS en NICOLAS WYCKAERT, JANSsonen, van Amiens.
- MICHIEL ROUJOT, JANSsone, vuyt Bourgoignen, coopman.
- SAULNE LE MAIGNIER, GHEERTSsone, goutsmit.
- DENYS ROUSSEAU, LOYSsone, van Parys, passementier, geh. met MELOT 
  GODEFROY, van Parys.
- JAN JANSSEN, van Bretaignen, schoenlappere, geh. met PARYNE MERU, vuyt 
  Bretaignen.
- JAN CASSIOPYN, PEETERSsone, vuyten Haghe in Hollant, coopman, gehandelt te 
  hebben op Vranckrijck.
- Sieur YSAAC MERNALE, JANSsone, van Quintonnez en Daulphine, priester.
- HECTOR CORNIOL, ROGIERSsone, van Gisors in Normandie, passementier, geh.  
  met LYNKEN GAIGE, vuyt Engelmant.
- DENYS TERNAM, JANSsone, van Lions sur le Rosne, passementier, geh. met    
  MARIE PIELLE, van Tours en Lorraye.
- ROBERT CORNION, ROBERTSsone, van Rouaen, makeleer, geh. met BARBE 
  POUPART.
- AMBROSIUS COTIN, LAMBERTSsone, van Bouloigne sur la Mer, schoenmaker.
- JEHAN JOBBE, MATHEUSsone, van Cambrij, scheemaker, geh. met JANNEKEN  
  CUERLAERT.
- GUILLIAME QUINTE à la maison de JEHAN ROUE, ceynturier.
- GUILIAME DE LA BARREn JACOBSsone, van Fecond in Normandie, cnopmakere.
- NICOLAS DAVID, PEETERSsone, van Beauvais, sattynwercker, geh. met
  ARMELEN DAVID, van by Munstre.
- JAN DE LA GOUSE, BELANGEsone, van by Parys, hovenier.
- JACQUES BASQUE, van Tours en Tourraine, passementier, geh. met MARIE 
  REPTIN.
 
13 juli 1552:
- GILLIS DE BOULOIGNE, JANSsone, van Hamel, coeckbacker, geh. met LISKEN  
  RATEL.
- GLAUDE BOURGEOIS, BASTIAENSsone, van Bourgoignen, meerssenier.
- GLAUDE MONESTE, BASTIANsone, van Lyons, makeleer.
- STEVEN DE METSERE, JANSsone, van Parys, metserdieneer.
 
14 juli 1552:
- BERTIN CONFLAN, JANSsone, van Rouaen, caertspelmaker.
- GUILLIAME DU BOE, PEETERSsone, van Tours in Tourraine, sydenlakenverwere.
- PHILIPPE PECCAT, LOUYSsone, van Lyons, apothecaire.
- LOYS GODDAERT, GILLE, vuyt Normandien, marchant.
- FRANCHOIS GUIOT, JANSsone, van by Parys, letterghieter.
 
16 juli 1552:
GLAUDE BOUCHELAET, JANSsone, van Lyons, peltier, geh. met MARGRIETE DAMEN, DAEMS geboren van Breda.
Kinderen van dit echtpaar:
1.  MARGRIETE tr. 1e met HERMAN HOOCHUYS, tr. 2e met BALTHEZAR 
     JANSSENS.
2.  MARIA geb. ca. 1543 tr. met JAN VAN HEUSDEN, HEUSDONCK, schoolmeester.
3.  SUSANNE geb. ca. 1560
4.  GELAUDE geb. ca. 1563
5.  THOMAS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Pk. 1502, Vlaamse Stam 1968, p. 82-96.   
 
23 juli 1552.
CATHARINA WIGGERS verkoopt aan NIKLAAS DE MAN een erfelijke rente op zevzn huizen reeds bepand door DIRK AELBRECHTSSEN, HENDRK MEYS, PETER DE HAZE, vrouw VAN DEN BLOKE, PETER MEUS, ENGELEN VAN DER HELLE, de kinderen van VALERIUS VAN DALE, CATHARINA WIJNS, JOOS DE BROUWERE, MARTIJNEN VOERMANS, HENDRIK CORNELIS en de kinderen VAN AKEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 september 1552.
De Schoutet contra HANS DE DRUCKERE, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra ADRIAEN WOUTERSsone, geboren van Huesden, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra MECHTELT MELISdochter, gheboren vuyten Hage, huysvrouwe van ADRIAEN WOUTERS, herdoopster, op de bladrand: Executio.
Idem contra WILLEM VAN ROOSENDAELE, geboren van Roosendale, herdoper, op de bladrand: Executio.
De mannen levend verbrand, de vrouw verdronken.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 420, 422.
 
6 oktober 1552.
HENDRIK en AART VAN BERCHEYCKE alias VAN WESELE verkopen aan GORIS DE BOT een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
Notaris JAN a FINE (VAN DEN EYNDE).
Testament van LENAART HEYMANS en zijn vrouw JOSINA VAN HOYNSEN.
JAN VAN HOENSEN, MARTEN EVERAERTS, HENDRIK KINDT en HENDRIK VAN HOEYNSEN worden als voogden angeduid.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 december 1552.
De stad verkoopt aan ELISABETH VAN DEN BRANDE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
HANS CARPENTIER, tavenier, bij Mons.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 december 1552.
ANTOON VAN BEERINGEN, in naam van alle erfgenamen van PETER PICCAERT en de erfgenamen van zijn weduwe ELISABETH DE HASE verklaren de hoofdpenningen ontvangen te hebben.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
PEETER VAN BERGEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1552 f° 241vo, 1553 f° 148, 1555 f° 124, 1558 f° 62, 1563 f° 78vo, 1564 f° 232.
 
DIERICK DE VOCHT, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1552 f° 256vo, 1550-60 f° 47.
 
MATHYS VAN ZWEYGERE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1552 f° 210vo.
 
- 1553 -
 
THEODORUS VAN DEN WERVE = Buitenburgemeester.
JACOB HERTSEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
PAUWELS BOSSCHAERT.
WILLEM BAESSELIERS.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
ROBERT VAN HAFTEN.
CHRISTOFFEL PROENEN.
Aalmoezeniers:
LOUIS FRARIN.
LAMBRECHT VAN KESSELT.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
Dese syn geweesen lazerissen (leprozen) te wesen anno 1553.
NEELKEN JACOPSSEN, ovl.
BALTEN WRAECKS.
Dese woent in sMargraven lye ende heeft begeert tgodshuys taenveerden.
 
MERTEKEN LANSENOY.
JOSYNE SYMONS, ovl.
MARGRIET, de huysvrouwe van ZUNDT, de schoelmeestere, gesont.
Desen woenen tsamen maer houwen huer bedden van malcanderen.
 
De huysvrouwe van JAN DE SLAGERE gesont van Antwerpen.
Woonen tsamen houdende tbedt van malcanderen ende hebben tsamen kinderen.
Nota: dat dese vrouwe is geboren van Westmalle; quare queritur oft de man syn huysvrouwe sal vryen
 
HOEFKEN JORDAENS uxor CASTENS JORDAENS, oyck lasarus, geboren van Schille.
Dese hebben 11 (of II = 2) kinderen. Nota: dat dese HOEFKEN is geboren van Oosterhoudt, maer heeft hier gewoent over de XX jaren als sy segt. Quertitur of de vrouwe volgen sal moeten hueren man.
 
WOUTER de Schoenlappere.
Heeft een gesonde vrouwe, ende en begeert noch op daelmoessen noch ter siecken te woenen dan opt tvelt van Sinte Willebort aldaer hy een huys op synen cost gehuert heeft.
 
MARIKEN JACOPS.
KATLYNE HENRICX, ovl.
COPPEKEN BUYSENS.
Dese jongen is vuyt den godshuys geloopen, quare non recipiendus.
 
MAYKEN HOVENIERS.
LYNCKEN LIEVENS.
Nota: dat dese is gevangen geweest alhier ende is de huysvrouwe van LIEVEN VAN GENDT, woenende op tSint Willebortvelt ende en is egeen poortere.
 
TANNEKEN STOFFELS.
JOSYNE sGREVENS.
Gehoudt ende segt begeert te syne om nyet ter Siecken te comen. Heeft een gesonden man.
 
HANSKEN VAN LEEMPUT.
JAN BERTOLEMEUSSE SCHOTZ.
Hier gewoent hebbende over de XX jaren ende zeer mismaect in de Lepelstrate. Heeft een gesonde huysvrouwe.
 
Weduwe NEESKEN LERTOUWERS met een kint LAZARUS en TRIENKEN LERTOUWERS, sone van NEESKEN.
LARBEL CARENS, ongehout.
Legt in gasthuys.
 
EMMEKEN JANSSENS, ongehout.
Int gastuys.
 
PASCHIER VAN SPLINTEREN.
Heeft tgodshuys begeert.
 
MEYNKEN JANSSEN.
ADRIAEN WITTEMAN.
Int gasthuys gelegen, begeert op tvelt te wesen. Heeft een gesonde vrouwe ende egeen kinderen ende is dese vrouwe my vrouwe van der siecken zeer obloquerende (?).
Bron: A.A.B Deel 34, blz. 142, 143.
 
6 januari 1553.
BERNAART TOMPUTTE, WESSELSzoon, kleermaker, uit Münster.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 januari 1553.
De Schouteth contra ADRIAEN DE WINTERE, wagenmendere, van Repplemonden, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra ANTHONIS JACOPSONE, geboren vuyt Hollant, herdoper, op de bladrand: Executio.
Levend verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 421, 422.
 
24 januari 1553.
BARTHOLOMEUS BRUYNINCX verkoopt aan FRANS KIJEN een erfelijke rente op drie bunder land en beemd.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
HENDRIK VAN ACHELEN wisselt met MARC GHYSEL en zijn vrouw JACOMIJNE BOUCHIER huizen uit.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 februari 1553.
De stad verkoopt aan LUCAS VAN SANDT een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 februari 1553.
CATHARINA BLASIUS geeft aan GEERTRUI VAN LOOBROECK, ten bate van GABRIEL VAN MEENSEL en zijn vrouw CATHARINA SPRANGERS een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 april 1553.
Verdeling van de nalatenschap van PETRONELLA VERVLOET door de erfgenamen: PETER, GILLIS, STEVEN en FRANQOIS VAN BRUESEGEM, wettige zonen van STEVEN VAN BREUSEGEM de oude, daer moeder af was wijlen PETERNELLA VERVLOET, JAN GAMEL, als getrout hebbende JACOMYNE VAN BREUSEGEM, zuster van voornoemde gebroederen, voor hem zelf en in naam van CORNELIEN VAN BREUSEGEM, ook hun zuster, FRANQOIS PIGGEN, wijlen GODEVAERTSzone, daar moeder af was JOHANNA VAN BRUESEGEM, ook een zuster van voorn. broers, CORNELIE PIGGEN, zijn zuster, weduwe van JAN BEENEBROECK, DIGNE PIGGEN met ANTHONIS BOLLAERT, JAN VAN BREEN, als man en momboir van KATHELYNE PIGGEN, PETER en GIELIS VAN BREUSEGEM als momboiren van GYSBRECHT en MARGRIETEN PIGGEN, wettige kinderen van GODEVAERT PIGGEN.
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, 1553 R.H.I.
 
6 mei 1553.
HERMAN BAL, JANSzoon, makelaar, uit Schelle.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 mei 1553.
JACOB VAN DALE verkoopt aan HENDRIK VAN KESSELE een rente op twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 juli 1553.
Den Schoutet contra JAN BOUL(L)YN of BOULIN, geboren van Hasselt, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra FRANS, FRANCHOYS JORISSEN, metsersdienere, geboren van Geertsberge (= Geraardsbergen), herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra HANS DE SCHOENMAKERE of SCHEEMAKERE, ammelakenwevere, geboren van Curtrycke, herdoper, op de bladrand: Executio.
Allen levend verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 421, 423.
 
1 augustus 1553.
De stad verkoopt aan ELISABETH NONNEN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 september 1553.
JAN HEYLEN verkoopt aan GHIJSBRECHT PAUWELS twee gemet land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 oktober 1553.
JAN BEELAERTS, LUCASz., boekverkoper, afkomstig van Luik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
24 oktober 1553.
ADRIAAN MALAERT, gevolmachtigde van AART VAN DEN BOOGAERDE, transporteert aan JAN VAN HALLE en zijn vrouw ELISABETH VRANCKEN een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 oktober 1553.
Schepenbrief van Hoboken.
CATHARINA PAUWELS en haar man PETER POTTELBERGE verkopen aan ELISABETH PLUYMS, weduwe van JAN ROELANTS, een perceel land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 november 1553.
DENIJS PYPELINCX en zijn vrouw JOANNA VAN WUELUWE transporteren, na ontvangst van baar geld, aan WOUTER BELLENS alle roerende en onroerende goederen die ze op 26 januari 1551 gekocht hebben van WOUTER VAN WEULUWE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 november 1553.
DANIEL VAN GHEELE alias PARAS, JANSzoon, bonetverkoper, uit Diest.
(1540: JAN VAN GHEELE alias PARIJS, huis te Diest, Wap. 1899).
Hij wijkt in 1586 als oud-aalmoezenier uit (placaat Koning van Spanje).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 december 1553.
JAN DE BACKERE verkoopt aan HENDRIK WITVROUWEN en zijn vrouw ELISABETH VERGALEN een erfelijke rente op hei en land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
EVERAERDT VAN EVERDINGEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1553 f° 136.
 
JAN HEYLEN(S), gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1553 f° 84, 1554 f° 46vo, 1568 II. f° 295, 1570 f° 42, 1571-72 f° 258, en vele anderen.
 
MICHIEL LANGAERT, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1553 f° 148, 1555 f° 104, 1557 f° 54vo, 15611 f° 262.
 
JAN VAN LOON alias VAN TURNHOUT, doctoir in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1553 f° 63, 67, 1554 f° 15, 355vo, 1555 f° 125, 1556 f° 117, 291, en vele anderen.
 
CLAUS VAN MAUDEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1553 f° 141vo, 1554 f° 64.
 
HENDRICK en THOMAS VAN MAUDEN, van Ronsse, chirurgijns - barbiers.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1553 f° 68vo, 141vo, 1554 f° 64, 1555 f° 124, 386.
           
ALEXANDER RAPS, docteur in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1553 f° 102vo, 115vo.
 
CIPRIAEN SCHIRAM, van Lutzenborg, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1553 f° 316vo.
 
CORNELIS SPIERINCK, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1553 f° 63, 67, 1554 f° 15, 303, 1556 f° 117, 291, 1557 f° 169, 174, 1559 f° 303, en vele anderen.
 
MICHIEL ZEEMS, van Puers, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1553 f° 125vo.
 
JACOB ZEEST, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1553 f° 148.
 
- 1554 -
 
NICOLAAS VAN DER MEEREN = Buitenburgemeester.
JOANNES HAPPAERT = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN VAN CROONENDAELE.
VALERIUS VAN DAELE.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN GOUBEAU.
GASPAR VAN WERECHT.
Aalmoezeniers:
WILLEM BASSELIERS.
EDMOND DOPPEGIETER.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
1 februari 1554.
GILLIS VANDEN BERGHE, JAN JOACHIMSsone, drooghist, afkomstig van Breda.
ANTHONIS BELLENS, JANSsone wylen, chirurgijn, afkomstig van Lier.
ROBERT LE FER, NICLAESsone, drooghist, afkomstig van Atrecht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
2 maart 1554.
ANDRIES STRUYS, JACOBSzoon, glasverkoper, uit Buel (=Budel) in de Kempen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 april 1554.
CORNELIS MATHEEUS en zijn vrouw JACOBMIJNE BRENTINCX verkoopt aan JACOB GHEERAIRTS en zijn vrouw ANNA VAN DEN VEKENE een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 april 1554.
JACOB OFFERMANS, KERSTIAANSzoon, droogscheerder, uit Houtem bij Nuysen (Holsheim bij Neuss).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 mei 1554.
GUILIAM DE CAMPO, JANSsone, pratichien, afkomstig van Beaumont in Henegouw.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
21 mei 1554.
JAN DE RAM, FRANQOISzoon, tapissier, uit Schoors (Schorisse) in Vlaanderen.
KLAAS DE STERCK, PETERSzoon, droogscheerder, uit Kortrijk.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
31 mei 1554.
HEILWICH VAN CUYCK draagt een huis over aan JAN VAN DAMME reeds gehypothekeerd door de erfgenamen van JACOP APPELMAN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 juni 1554.
Mr. AMBROSIUS WALRANT, JANSsone wylen, chirurgijn, afkomstig van Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 juni 1554.
FRANQOIS VAN DEN PERRE, HENDRIKSzoon, kruidenier, uit Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 juni 1554.
ELISABETH VAN ALCKEMAER verklaart van PHILIPS DE BERLES sieraden te hebben ontvangen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 augustus 1554.
MARTEN NUYTS, boekprinter, verkoopt een rente.
Bron: Sttadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 253, fol. 250.
 
Zelfde datum.
AUGUSTIN SABOTH, BOUDEWIJNSzoon, leertouwer, uit Béthune.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 oktober 1554.
ANNA sCLERCX verkoopt aan JOOS DE WEERDT en zijn vrouw REGINA sCLERCX het zevende deel van een hoeve met grond reeds bepand GHYS VAN DER BROECKSPAEYEN en KLAAS DE CLERCK.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 oktober 1554.
Notaris SEGER SHERTOGEN.
Testament van HENDRIK VAN HONSEM en zijn vrouw DIGNA VAN BRUESEGHEM. Ze gedenken JAN en JOSINA VAN HONSHEM. Testamentuitvoerders en voogden: JAN VAN HONSHEM, HERMAN VAN DER MEERE, PETER VAN BRUESEGHEM en ADRIAAN VAN BRUESEGHEM.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 november 1554.
JAN SNEEWATER heeft “Biskayen” metten cleynen huyse, naer evictie daerop gedaen by leveringe te vervolge van ELISABETH VAN HAESDONCK, voor tgebreck van eenen rente van 44 guldens erffelyck, gecocht voorden Amman, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 73.
 
21 november 1554.
LAMBRECHT VRIESE alias PEPERSACK, GEERTsone wijlen, en zijn vrouw ANNA GHEERIT JANSSENdochter machtigen hun zoon EGBERT VRIEZE om te compareren te Groeningen in Vrielant om een gedeelte van een huis te verkopen dat verstorven is van KATLINE, de weduwe van wijlen GEERTS EGBERTSSEN, moeder van de voors. LAMBRECHT.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 253, fol. 208v°.
 
26 november 1554.
PHILIBERT VAN COUWENDALE en zijn vrouw BARBARA PAUWELS verkopen aan JACOMIJNEN sCLERCX een erfelijke rente op twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijkarchief Antwerpen.
 
3 december 1554.
MARIA EMMERICX verklaart dat ze op een goed gekocht door HENDRIK PIPELINCK geen recht meer heeft.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 december 1554.
JAN VAN ARPECOM, MARCUSzoon, kremer, uit Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
ANTHONIS BUYSEN(S), medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1554 f° 317, 1559 f° 171vo, 1567 f° 418.
 
FRANCISCUS GHYSBRECHTS, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1554 f° 46vo, 1555 f° 124, 131vo, 224vo, 1563 f° 542, 784, en vele anderen.
 
PEETER VAN LATHEM, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1554 f° 160.
 
ALEXANDER RAES, medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1554 f° 169, 1560 f° 224vo.
 
LAMBRECHT PLAYSIRS, medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1554 f° 353.
 
JAN SOEST, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1554 f° 330vo, 1556 f° 164.
 
LAMBRECHT VAN THUYLT, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1554 f° 343vo, 1563 f° 542, 1568 II. f° 7vo, 1575-76 f° 538, 1586 f° 272, 1587 f° 362vo, 364, 1607 f° 238vo.
 
- 1555 -
 
HENDRIK VAN BERCHEM = Buitenburgemeester.
THEODORUS VAN DEN WERVE = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
PEETER HARREY.
CLAUS DE VOCHT.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
PAULUS DE VOS.
GILLIS VANDEN BOGAERDEN.
Aalmoezeniers:
PEETER SCHOLIERS.
CORNELIS YSENBOUT.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
4 januari 1555.
JAN BAILLY, NIKLAASzoon, borduurwerker en meersenier, uit Valenciennes.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
30 januari 1555.
Ingevolge de transactie tussen NIKLAAS, MARGARETA en CHRISTYNE OIRLEZ, JAN DE RUSTERE en ANTOON OSTEN motrent de goederen van BARBARA LE BACQ beschrijven beide partijen de genomen overeenkomst.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 februari 1555.
ANTOINE VAN OOSTENRYCK, HENRICXsone, apteker, afkomstig van Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 februari 1555.
ADRIAAN SPILLEMAN transporteert een rente aan ISABELLA DASSA.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 maart 1555.
JAN DE VRIESE, zoon van wijlen ADRIAEN DE VRIESE, te Ekeren, verkoopt aan MATHEEUS VAN DEN HUEVELE, zoon van wijlen LAMBRECHT VAN DEN HUEVELE en MARIE BOOTS, 6 viertelen goeds jaarlijkse rente op een stuk bos van 3 bunder te Blommenaers onder Ekeren.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 255, p. 91.
 
16 maart 1555.
JAN PIPENROY verkoopt aan FRANS THOENIS een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 maart 1555.
JAN DE RUSTERE verkoopt aan ROELOFF VOS de helft van een huis reeds gehypothekeerd door JAN DE SCHOEMAKERE, JACOB CORNELIS, JACOB DE HONT, WILLEM VAN DER RIJT, de kinderen van GASPAR VAN HALMALE, KLAAS DE SCHERMERE, CATHARINA VAN HALMALE, HENDRIK DE BRUYNE, WILLEM BRENTENS, de erfgenamen van PHILIPS DE BEUCKELEERE, de erfgenamen van GASPAR PARISIJS, JAN CANT, de kinderen van JAN VAN LEEST, GEERTRUI NOYTS en JAN VAN BUENEN. JAN DE RUSTERE en JOANNA WITTENBROED stellen zich tot pand.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 mei 1555.
JOOS DE VRIESE, plumachier, oud 65 jaar, en AERDT VAN DER WAERDE, ca. 31 jaar, leggen een verklaring af ten behoeve van de broer van laatstgenoemde, KERSTIAEN VAN DER WAERDE, zoon van wijlen JACOB, die geboren poorter is; JOOS zegt dat wijlen JACOB VAN DER WAERDE gedurende vele jaren als knecht bij hem gediend en gewoond heeft.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, nr. 15, fol. 402.
 
14 juni 1555.
ANTONIS STRUYS, PETERSzoon, glasverkoper, uit Budel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
21 juni 1555.
CORNELIS VAN EYSSEN, LAUREISzoon, moesmeier, uit Eersel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 juni 1555.
Mr. JAN GOROP, JANSsone, Dr. in medecynen, afkomstig van Hilverenbeke.
MATTHIJS SOHIER, PIETERSzoon, olieverkoper, uit Valenciennes.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 juli 1555.
HANS VAN WAESBERGHE, JANSzoon, boekdrukker en -verkoper, uit Breyvelde (Beervelde?).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 augustus 1555.
De Schoutet contra FRANS DOOS of DEENS, droochscheerdere, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra JAN DEELS, lakenbereydere, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra HANS VERHOEVEN, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra PEETER VAN BERINGEN, bereydere, herdoper, op de bladrand: Executio.
Allen levend verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 426, 429.
 
4 oktober 1555.
Den Schoutet contra TANNEKEN VERLEYEN (= TANNEKEN VAN DER LEYEN, PIETERSdr.), geboren van Ghendt, aldaar al eens gratie gehad, herdoperes, op de bladrand: Executio.
Verdronken.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 426-28, 430.
 
Zelfde datum.
JAN DORREVELT, FRANSsone, chirurgijn, afkomstig van Middelburch.
HECTOR DE MOL, GORISsone, chirurgijn, afkomstig van Brussele.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
22 november 1555.
De Schouteth contra BERTHOLOMEEUS CORNELISSENS, potbacker, van Bergen-op-Zoome, herdoper, op de bladrand: Executio.
Levend verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 427, 459.
 
10 december 1555.
De Schouteth contra ROMBOUT SMIT, gelaesscryvere, geboren van Antwerpen, herdoper, op de bladrand: Executio.
Levend verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 428, 429.
 
13 december 1555.
JAN PAUWELS vekoopt aan WILLEM ZUCCA een erfelijke rente op twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Rotterdam.
 
GHEERAEDT VAN BERGEN, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1555 f° 95vo, 1559 f° 145vo, 303, 1560 f° 223, 352, 1562 f° 65, 76, 1563 f° 25vo, 54vo, 1564 H & M 63vo, 64, 75, 1565 f° 124vo, 125, 139vo, 1566 f° 85, 658, 1567 f° 194vo, 1568 I. f° 73, 85, 1570 f° 32vo, 1571-72 f° 26vo, 1572 f° 28vo, 1573 f° 27vo, 1580 f° 30, 82, 505vo, 508.
 
ADRIAEN VAN BREEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1555 f° 150vo.
 
JAN FARINA(E)RT, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1555 f° 131vo, 224vo, 1558 f° 199, 1560 f° 244vo.
 
JORIS VAN HUYNEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1555 f° 104vo.
 
JAN VAN DER PERCKE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1555 f° 150vo, 1573 f° 62.
 
JORIS SELDENACKER, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1555 f° 124.
 
CLAES ZEGHERS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1555 f° 132.
 
- 1556 -
 
ANTOON VAN STRALEN = Buitenburgemeester.
NIKOLAAS ROCKOX = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAQUES DE LANGAIGNE.
JACOB DE CLERCK.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
FRANCOIS BREUNINCK.
FRANCOIS GANSEPOEL.
Aalmoezeniers:
HENDRICK VAN HOYSSEM.
VINCENT DE SMIDT de Jongen.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
31 januari 1556.
ARNOULD HOFSLACH, JANSzoon, zijdelakenkoper, uit Ootmarsum bij Bentheim.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
zoon van JOHAN HOEFSLAG, hofmeier Ootmarsum 1544-1556, en CATHARINA KETWICH, dochter van ANTONIE KETWICH, hofmeier 1515-1526, en broer van Mr. ANTHONIS HOEFSLACH, geb. Ootmarsum, student Leuven 1550, advocaat ‘s-Gravenhage, tr. N. HANNEMAN, dochter van Mr. NICASIUS HANNEMAN, advocaat, Bron: Ned. Leeuw, 1991, kol. 214.
 
.. februari 1556.
JAN MESSIAEN, uit Moeskroen, timmerman, verdacht van ketterij te Antwerpen, zweert deze af.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 148, 149, J. Decavele.
 
1 februari 1556.
JACQUES LE MAIRE, ARNOUTSzoon, wolverkoper, uit Doornik.
Hij wijkt in 1586 uit (placaat Koning van Spanje).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 februari 1556.
De Schouteth contra ABRAHAM VAN ROYEN of VAN ROEY, smit, herdoper, op de bladrand: Executio.
Levend verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 428, 431.
 
7 februari 1556.
JAN DE HAZE, PETERSzoon, lakenbereider, uit Hapaert in de Kempen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
14 februari 1556.
CORNELIS BUYSERS (verschrijving voor BUYSERO?), CORNELISzoon, goudsmid, uit Breda.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
21 februari 1556.
HUIBRECHT HOFFNAGEL, JANSzoon, zilversmid, uit Luik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 februari 1556.
HANS VAN CONINCXLOO, JANSzoon, schilder, uit Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 maart 1556.
MATTIJS NUYTZ, JANSz., boekbinder, afkomstig van Mierde.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
21 maart 1556.
HANS AELBRECHT, MARTENSz., straatzanger van Antwerpen wordt te Gent veroordeeld tot een niet nader bekende straf wegens ketterij.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, J. Decavele, blz. 62.
 
7 april 1556.
JAN BETTENS en zijn vrouw ELISABETH JOERDAENS verkopen aan JAN SER WOUTERS een korenrente op een hoeve met 40 bunder grond reeds bepand door COSTEN VAN HALMALE, de weduwe van BENEDICTUS ACKERMANS, PETER DE KNODDERE, ARNOLD DE CUYPERE, PETER NEEL, de weduwe JACOBS,  JAN VAN ALPHEN, JAN DE BRUYNE, HUIBRECHT PRUYENS, JAN THIJS, LAUREYS LEYS, ADRIAAN THIJS, PAUWEL PAUWELS, HENDRIK ROMBOUTS, de erfgenamen van CORNELIS NOUTS, PETER JOERDAENS, MATHYS REYNS, MICHIEL en LENAERT JOERDAENS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 mei 1556.
HENDRIK WILLEMSSEN verkoopt aan de kinderen van JAN BOES  een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 juni 1556.
PETER DE LESPINNE, JANSzoon, kremer, uit Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
11 juli 1556.
GILLIS RAET en zijn vrouw JACOMIIJNE STEVENS verkopen aan GERARD GRAMMAYE een speelhof met huis reeds bepand door MARGARETA VYDTS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 september 1556.
De Schoutet contra JAN VAN CUSSEGEM of CUTSEGEM, metsere, herdoper, op de bladrand: Executio.
Levend verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 432, 435.
 
Zelfde datum.
MICHIEL SYX, JOOSTzoon, koopman, uit Armentières.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 november 1556.
HENDRIK PELGROM, FRANQOISzoon, norenbergier (ijzerhandelaar), uit
‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 november 1556.
CATHARINA ROCOCX verkoopt aan JAN GOOS, als voogd van de kinderen van FRANS VAN BOUWELE, een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 november 1556.
De stad verkoopt aan CATHARINA SCEDINCX een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 december 1556.
JAN CASTELEYN, JORISzoon, koopman, uit St. Omaars.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
LAMBRECHT CORNELIS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1556 f° 164.
 
ADRIAEN DAPE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1556 f° 164, 1571-72 f° 63vo, 1613-14 f° 50.
 
JAN VAN GHOROP VAN BEKE, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1556 f° 243, 1562 f° 65, 76, 1563 f° 25vo, 54vo, 1564 f° 60vo, 63vo, 75, en vele anderen.
 
MATTHEUS OTTHEN, Mr. MATTHEUSsone wijlen, medecyn en chirurgyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1556 f° 28vo, 35vo.
 
JAN PATENIER, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1556 f° 164, 1573 f° 62vo, 1583 f° 262vo.
 
 - 1557 -
 
ANTOON VAN STRALEN = Buitenburgemeester.
NIKOLAAS ROCKOX = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
ANDRIES MUS.
JAN VANDEN BROEKE.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
ROBERT COOLS.
PEETER VAN YWERVEN.
Aalmoezeniers:
PEETER EYWERVEN.
JAN JACOT.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
15 januari 1557.
Verdeling van de nalatenschap van MAGDALENA VAN DEN BEMPDEN tussen haar erfgenamen: ANTHONIS BOLLAERT, wijlen ANTHONISsone, pro se et nomine GHEERDE en JANNE BOLLAERT, zijn broeders, MARTYNE BOLLAERT, zijn zuster, en PETER GHYSBRECHTS, haar wettige man, KATHELYNE BOLLAERT, zijn zuster, en FRANQOIS DE CLERCK, FRANQOIS BOLLAERT, wijlen CHRISTOFFELsone, pro se, en verder de drie kinderen van een JAN BOLLAERT: ADRIAEN, ELISABETH, gehuwd met JACOB KOELKERST, en QUIRYNE BOLLAERT, gehuwd met JOOST BOOGAERT.
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen,1557, nr. 265 p. 366.
 
29 januari 1557.
De Schoutet contra JORIS VAN COEVOORDEN, outcleercoopere, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra WILLEM VAN THYE, geboren van Nere by Remunden, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra PIETER PLUVIER, geboren van Wervicke, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra MERTEN VAN STEERTEGEM, geboren van Verwycke (=Wervik), saaiwever, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra VICTOR WILLEMS, geboren van Nyel int lant van Gulick, herdoper, op de bladrand: Executio.
Allen levend verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 433, 437.
 
10 maart 1557.
FRANS HENRIVXSEN en zijn vrouw CLARA DAENS geven volmacht aan WILLEM FIJNAERT om een erfelijke rente, gekomen van ADRIAAN VAN GOORLE, overal waar nodig te verdedigen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen. 
 
30 april 1557.
Mr. AUGUSTYN ALGRA, woonende tot Worchom in Vrieslant, bekende ende verlyde alsoe GHEERDT BUFKEN, goudtslager, vuijt zynen ernstigen versuecke ende begheerte voer VALERIO ALGRA zijnen brueder geloeft heeft ende borghe gebleven is aen diverse cooplieden binnen deser stadt residerende voer de somme van drye hondert ponden groten vleems eens, die de voirs. VALERIUS den voirs. cooplieden binnen den jersten vier jaren in vier paijen geloeft heeft te betalen, soe eest dat hij comparant geloeft heeft ende geloefde mits desen voer hem ende synen nacomelingen den voirs. GHEERDE zynen goeden ende nacomelingen van der voirs. geloeften ende borchtochten tallen daghen costeloes schadeloes ende indempne te houdene ende tontheffene met hem selven ende alle zijne goeden ruerende ende onruerende hoedanich die wezen moegen die hij nu heeft ende noch vercrygen sal alomme waer ende in wat plaetsen die gelegen sijn oft bevonden selen moegen worden.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 264, fol. 2.
 
15 mei 1557.
Minute voor brief van de Magistraat aan de Secreten Raad, omtrent de zaak van HERMAN VAN LEEUWE, gevangen wederdooper, die zich bekeert en zich begeert te stellen tot een goed christelijk leven.
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 183.
 
21 mei 1557.
De Schouteth contra JERONIMUS VANDER CAPELLEN, tinnenpotmaker, geboren van Bruessele, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra MARTIN LE JOSNE, geboren van Douway, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra LAUWEREYS DE CRUWELE of CRUEL, JANSz., geboren van Curtrycke, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra PEETER VAN BEKE (=PIETER VAN DER BEKE), geboren van Petegem by Deynse, moldere ende lynenwever geweest, op de bladrand: Executio.
Idem contra JACOP VAN HOUTE(S), van Yperen, herdoper, op de bladrand: Executio.
Allen levend verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 434, 437, 438.
“In ‘t selve jaer den 22 Mey, doen werden t’Antwerpen op den Steen vyff Herdoopers gerecht, ende buyten op rayers geset, ‘s morghens heel vroech”.
Antwerpsch Chronykje.    
 
11 juni 1557.
Minute voor brief van de Magistraat aan de kanselier en Raad omtrent JORIS DE CONTHY en dezes slecht leven.
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 183.
 
12 juni 1557.
KAREL GORIS, knopmaker, heeft een honende en dreigende rede gehouden tegen de overheid. (De afloop is onbekend, Red.).
Bron: A.A.B. Deel 9, blz. 109.
 
5 juli 1557.
Den Schouteth contra CLAIRETTE BOCQUETTE of CLAERKEN BOUCKET, huysvrouwe van MARTIN LE JOSNE, herdoopster, op de bladrand: Executio.
Idem contra MARGRIETE VENNEAU, huysvrouwe van JERONIMUS VANDER CAPELLEN, herdoopster, op de bladrand: Executio.
= MARGUERITE VANNEAULX, van Doornik, in 1556 te Gent verdacht van herdoperij. Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 188, 189, J. Decavele.
Idem contra JANNEKEN VAN HOUTE, jonckmeyssen, geboren van Antwerpen, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 434, 438.
“Den 6 July in ‘t selve jaer, doen wirden tot Antwerpen op den Steen drie vrouwen verdroncken in een Wyntonne om Herdooperye, ende wirden in een sack gesteken, ende de Werff affgewoorpen heel vroech”.
Antwerpsch Chronykje.
 
9 juli 1557.
De Schoutet contra GIELIS VAN AKEN, leraar van de Herdopers, op de bladrand: Executio, mitten zweerde geexecuteert. (onthoofd, Red.)
Bron: Hooger Viersschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 435, 438, 440.
“Op den 10 July, wirt t‘Antwerpen op den Merct eenen Bisschop gerecht dier veel herdoopt hadde, ende hy bekende opentlyck dat hy gedoolt hadde, ende hy ginck syn valsch Geloove aff, ende stirf als een goet Kersten menschen, maer syn rechte hant wirt hem aff gehouden doen hy doot was, ende is buyten op een radt geset, ende de hant boven syn hooft gestelt”.
Antwerpsch Chronykje.
 
GILLIS VAN AKEN werd ca. 1500 geboren in Susteren in Ned.-Limburg. Hij was vermoedelijk priester maar trad reeds omstreeks 1531 op als anabaptistisch predikant. Na zijn aanstelling tot Oudste in 1542 door MENNO SIMONS werd hij één van diens nauwste medewerkers. In 1557 werd hij te Antwerpen gearresteerd, herriep zijn doperse opvattingen, maar werd toch onthoofd.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen, Deel I, p. 436, J. Decavele.
 
17 augustus 1557.
PETER KERSTENS verkoopt aan HENDRIK HOFTMANS een perceel land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 september 1557.
WILLEM GOES, JANSzoon, advocaat, uit Herentals.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 oktober 1557.
FRANQOIS NOIROT, JANSzoon, kremer, uit Brugge.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
22 oktober 1557.
DIRK VAN OS, GIELISzoon, tapissier, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
GHYSBRECHT VAN AERSCHOVEN, chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1557 f° 206vo.
 
JEHAN INGELRAMS, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1557 f° 224vo.
 
GIELIS DE MOERMEESTER, CORNELISSONE wijlen, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1557 f° 84vo, 1570 f° 81.
 
- 1558 -
 
ANTOON VAN STRALEN = Buitenburgemeester.
NICOLAAS ROCKOX = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JOOS DE WEERT.
ANTHONIE VAN DEVENTER.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
PAULUS BOSSCHAERT.
WOUTER VAN HOVE.
Aalmoezeniers:
HANS VAN OORT.
VALERIUS VAN DAELE.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
3 januari 1558.
De Schoutet contra FRANS FRAET, boeckprintere, &c. verboden boecken geprent, op de bladrand: Executio.
Onthoofd.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 442, 445.
“Den 4 January, doen wirt tot Antwerpen op den Merct gerecht Frans Raet, Boekdrucker, omdat hy Boecken gedruckt hadde, teghen het Mandement des Conincx, ende was hem dikwils noch vergheven geweest, maer hy ende lietet niet”.
Antwerpsch Chronykje.
 
14 januari 1558.
JAN VAN WESICK, LAMBRECHTSzoon, verver, uit Deventer.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
29 januari 1558.
WILLEM ZUCCA en zijn vrouw CATHARINA VAN MEEROP verkopen aan GABRIEL VAN MEEROP en zijn vrouw JOANNA BOSSET een erfelijke renten op huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 februari 1558.
De Schoutet contra JACOB DANEELS, geboren van Comene, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra JEHAN DES CHAMPS, schoelmeester, geboren by Bergen-Henegou, calvinist, op de bladrand: Executio.
Beiden levend verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 443, 444, 445.
 
9 februari 1558.
JAN CRABBE geeft volmacht aan JACOB NOUWAERTS, PHILIPS BUSSCHOPS en ADRIAAN DIERICXSEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 februari 1558.
Nieuwe supplicatie van BALTHAZAR VAN WISSENHOUT tegen wijlen KAREL VAN MAELE, verleid en getrouwd hebbende ANNA DE MOY, JERONIMUSdochter, toen oud wezende 14 jaren, zuster van de huisvrouw des supplicants (erfenisgeschil).
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 188.
 
4 maart 1558.
GODEVAERT HERTSHOREN, EUCHARIUSzoon, boekdrukker, uit Keulen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 maart 1558.
Supplicatie van MELCHIOR DE MONNICK, boogmaker van den Ouden Voetboog, ten beste van zijn zoon CORNELIS die wegens slecht gedrag jegens zijn ouders tot zes jaren dienst op de galeien is veroordeeld (29-07-1556).
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 189.
 
Zelfde datum.
CLAIRE VAN MELLE, van Antwerpen, werd te Lokeren verdacht van herdoperij en werd te Rupelmonde veroordeeld tot afzwering en mocht 2 jaar deze stad niet verlaten.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 146, 147, J. Decavele.
 
18 maart 1558.
MERCELIS VAN ERP, HENDRIKSzoon, koopman, uit ‘s-Hertogenbosch.
WILLEM DE RAET, HENDRIKSzoon, koopman, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
1 april 1558.
MICHIEL EEMS, ADRIAANSzoon, koopman, uit Haasdonk.
BERTELMEEUS VAN DEN HOECKE, JANSz., kleermaker, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
15 april 1558.
JORIS WAFFELIER, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Grave.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
22 april 1558.
De Schoutet contra LOYS LUYCX, geboren van Laerne by Ghendt, herdoper, op de bladrand: Executio.
Onthoofd.
Idem contra JEHANNE DU BOYS, geboren van Antwerpen, huysvrouwe van ANDRIES VANNEAULX, herdoopster, gevlucht van Doirnick, op de bladrand: Executio. Verdronken.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 444, 445, 469.
 
Zelfde datum.
HUBRECHT COOPALS, HENDRIKSzoon, hoedenmaker, uit Vilvoorde.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 mei 1558.
JAN DE BEAULIEU, VINCENTSzoon, koopman, uit Valenciennes.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 mei 1558.
Brief van de Magistraat van Maastricht aan de Magistraat van Antwerpen over HANS VAN BERN, gevangene te Antwerpen.
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 190.
 
20 mei 1558.
JASPAR DE VRIESE, JOOSsone (wijlen doorgehaald), koffermaker, voor zich en voor BOUDEWIJN DE VRIESE, ex matre ZOETKEN BOUWENSdr., bekent voldaan te zijn door GIELIS JOOSSEN SCHELSTRAP, slotenmaker te Goes in Zeeland, van de erfenis van GHEERTRUYD BOUWENS, wijlen zijn tante, die echtgenote was van GIELIS JOOSSEN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 270, p. 10.
 
2 juni 1558.
JAN BAPTISTE NOOT, zoon van ADRIAAN, ridder, uit Brecht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 juni 1558
De Scoutet contra ANTONI (DE) ROCKE of ROCQUE, herdoper, op de bladrand: Executio. By nachte opten Steen geexecuteert.
Had in 1556 te Gent de volwassendoop ontvangen.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 447, 464.
 
Zelfde datum.
HENDRICK USSELINCK, WILLEMSsone, chirurgijn, afkomstig van Hasselt.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
17 juni 1558.
ARNOLF HORNINCK, JACOBSzoon, kleermaker, uit Deventer.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 juli 1558.
De Schouteth contra FRANS THYBAULT, van Yperen, herdoper, ‘s nachts berecht.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 447, 464.
 
20 juli 1558.
De Schouteth contra DIERICK JONC(K)HANS, van Walder van by Triere, herdoper, op het Steen berecht.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 447, 464.
 
5 augustus 1558.
Mr. JAN, JAN JACOBSsone, chirurgijn, afkomstig van Bommene in Zeeland.
GERAART SICX, JANSzoon, turfdrager, uit Hasselt.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 augustus 1558.
De Schoutet contra NOELLE MAZILLE, van Douay, huysvrouwe van ANTONI ROCQUE, herdoopster, op de bladrand: Executio. Bij nacht op het Steen berecht.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 447, 464.
NB: al in 1556 te Gent verdacht van herdoperij.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 144, 154, J. Decavele.
 
1 september 1558.
Copij van brief van bijzondere bescherming door het Hof verleend aan ADRIAAN DE WITTE tegen GHEERAEDT BOUCLAMACHER, CHRISTOFFEL VOLCKMAER, HANS WENS en ADAM VAN CLEREMONT.
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 190.
 
2 september 1558.
Aangehouden en verdacht van ketterij, LAUWEREYS BERCKELAER, krijgt genade van de koning.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 448-55, 457-463.
 
7 oktober 1558.
De Schoutet contra HENRICK DACHO(S), van Fleru, herdoper.
Idem contra DIERICK EFFELEER(S), geboren van Mechelen, herdoper.
Idem contra ANTONIS VAN HOUTERE, van Weert, herdoper.
Allen op het Steen berecht.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 450, 464.
 
14 oktober 1558.
MAURICE DESMARIJS, JACQUESzoon, viskoper, uit Arras.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
15 oktober 1558.
MARTIN VAN DE WALLE, van Gent, zijdetwijnder, verdacht in 1551 van herdoperij te Antwerpen, op deze dag veroordeeld tot de brandstapel te Brugge.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 198, 199, J. Decavele.
 
25 oktober 1558.
De Schouteth contra HANS PLEYNSHORN, geboren van Norenborch, herdoper, op de bladrand: Executio.
Op het Steen berecht.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 451, 464.
 
4 november 1558.
DOMINICUS, CORNELIS en THOMAS VAN HOUTE, alsook JOANNA, GEERTRUI, MARIA, MAGDALENA VAN HOUTE en JAN MICHIELSSEN, PAUWEL en BARBARA VAN HOUTE ratificeren de opdracht, door DOMINICUS en CORNELIS VAN HOUTE en ANTOON VAN MANSDALE van de hoeve Het Goed ter Tangen onder Kontich voor het Leenhof van Mechelen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 november 1558.
NICOLAAS CHASTELEYN, ADRIENSzoon, koopman, uit Courmey (?Tournai=Doornik?)
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
17 november 1558.
CATHARINA VAN HALMALE transporteert aan FERANDO DE REBELLADO een geldsom die DIEGO DE SANTE CROUCX haar schuldig is.
Bron: Schepenbrug Rijksarchief Antwerpen.
 
18 november 1558.
De Schoutet contra HANS JANSSENS, geboren tot Cruyninghen, herdoper, op de bladrand: Executio.
Idem contra ALEXANDER DE BODE, scrynwercker, herdoper, op de bladrand: Executio.
Beiden op het Steen berecht.
Bron:Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 452, 465.
 
Zelfde datum.
Mr. ANTHONIS VAN SCHOERVELDE, medecyn & chir. afkomstig van Wasten.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
22 november 1558.
Minute voor brief van de Magistraat aan het Hof om geheime executie op het Steen te melden van twee anabaptisten HANS JANSsone van Cruyninghen en ALEXANDER DE BODE, schrijnwerker te Antwerpen (zie 18 nov.).
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 191.
 
7 december 1558.
Minute voor brief van de Magistraat aan de Secreten Raad omtrent een gevangen vrouwspersoon MARTHA DE TROGNEY die verzoekt in een klooster gesteld te worden.
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 191.
 
16 december 1558.
De Schoutet contra PEETER HENRICX, vettewarier, herdoper.
Idem contra AERDT AERTSSENS, geboren tot Utrecht, herdoper.
Idem contra JAN COLLEN of COKEN, cleermaeckere, van Borckerloo, herdoper.
Idem contra GEERDT FRANSSENS of FRASENS, geboren van Thienen, herdoper.
Allen verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 454, 465, 466, 470.
 
Zelfde datum.
GABRIEL VAN MIEROP en zijn vrouw JOANNA BOSSET verkopen aan PETER VAN ZUETENDALE een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 december 1558.
ERASMUS VAN DE PERE, HENDRIKSzoon, olieverkoper, uit Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
24 december 1558.
GILLIS VERDRICT, van Elversele, was predikant van de nieuwe leer, verdacht in o.a. Antwerpen, verbleef te Emden-Norden en Zürich en kwam op deze dag om op de brandstapel te Brussel.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 190, 191, J. Decavele.
 
30 december 1558.
De Schoutet contra STYNKEN HONTS, geboren van Antwerpen, herdoopster.
Idem contra LYNKEN JACOB, des scippers dochtere, geboren van Dilsen int lant van Luyck, herdoopster.
Idem contra GHEERTRUYDT, huysvrouwe van wylen ANTONIS VAN HOUTER, van Weert, herdoopster.
Idem contra TANNEKEN of TRUYKEN VAN CLUYTEN, geboren van sHertogenbossche, herdoopster.
Allen op het Steen berecht.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 456, 466.
 
Zelfde datum.
JAN HULET, GODEFROIDSzoon, kruidenier, uit Binssale(?) bij Namen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
JACOBUS BORDINCX, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1558 f° 178.
 
ANTHONIS BRUYNINCX, medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1558 f° 224, 1559 f° 231vo.
 
JAN COERTMANS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1558 f° 31.
 
PHILIPS FRANSEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1558 f° 353v°.
 
- 1559 -
 
ALVARO D’ALMARA = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN BERCHEM = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN DE POOTERE.
JAN VAN BRUGGEN.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
CONRARD SCHETS.
GASPAR CRUCK.
Aalmoezeniers:
CAREL COCQUIEL.
GILLIS HOFMAN.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
11 januari 1559.
Notaris PETER VAN LARE alias DE LOVANIO.
Huwelijkscontract tussen JOOS DE VELARE en JOSINE VAN HO(E)NSEM.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 januari 1559.
ANTHEUNIS VERDRICT, uit Elversele, lakenkoopman, verdacht in 1555 te Antwerpen, was diaken van een gemeente in de nieuwe leer, werd in 1558 veroordeeld en eindigde op deze dag op de brandstapel te Brussel.
Bron: De dageraad van de reformatie te Vlaanderen II, p. 190, 191, J. Decavele.
 
18 januari 1559.
De Schoutet contra HENRICK SNOELAECKE, cleermaker, geboren van Boeckelt, ketterij.
Idem contra ADRIAEN COREMAN, schildere, geboren van Antwerpen, ketterij.
Beiden verbrand.
NB: ADRIAEN was door zijn vader (!) aangeklaagd wegens het ketterse dopen van zijn kind.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 457, 471, 472 en Antwerpiensia, Deel 14, blz. 99.
 
1 februari 1559.
JACOB STALLYNCK, CLAYSz., van Brugge, passementwever, verdacht van ketterij te Antwerpen in 1553, onthoofd te Brugge op deze dag.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 180, 181, J. Decavele.
 
10 februari 1559.
JAN DE WARGIN, LEONSzoon, koopman, uit Valenciennes.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
16 februari 1559.
JAN INGELMAN of INGELRAMS, apotheker.
JACOB BOOMANS, oudkleerkoper.
Voortvluchtige ketters, bij verstek ten eeuwigen dage verbannen.
Bron: A.A.B. Deel 9, blz. 17, 111, 136.
 
Zelfde datum.
PIETER DU BALE, ROBYNSsone, chirurgijn, afkomstig van Lestreyn.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 februari 1559.
Mr. MERTEN VERLUYTEN, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Herenthals.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 februari 1559.
De Schoutet contra HERMAN JANSSENS, smidt, geboren van Amstelredamme, ketterij.
Idem contra CORNELIS VAN HALEWYCK, HAELWYCK, slootmaecker, ketterij.
Beiden verbrand.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 448-60, 472.
 
1 maart 1559.
Mr. BARTHOLOMEUS CLASENS, CLAESsone, chirurgijn, afkomstig van Delft.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
PETER LUYTEN verkoopt aan ANTOON BOSCH en MARIA KERSTIAENS een korenrente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 maart 1559.
ADAM LE MEERE, ARNOULTSzoon, wolverkoper, uit Doornik.
PETER SABOTH, BOUDEWIJNSzoon, leerverkoper, uit Béthune.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
17 maart 1559.
De Schoutet contra FRANCHYNE VANDER BORCHT, geboren van Lyere, herdoopster.
Idem contra POLONIE, JAN LONTSDOCHTERE, geboren van Ghoes, herdoopster.
Idem contra ADRIANA LAMBRECHTS, geboren inde Langstrate, herdoopster.
Allen verdronken op het Steen.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 460, 472.
 
27 maart 1559.
Heden transporteerden HENDRIK VAN BROUHESEN en NIKLAAS VERMEULEN, beiden lammerwerkers, als altaarmeesters van het St-Jans-onthoofdingsaltaar in de
O-L-Vrouw kerk, voor en in de naam van de andere medealtaarmeesters, aan de busmeesters van de armenbus, van het ambacht der Peltiers, een rente van 10 sch. op een erf in de Boeksteeg.
Op dezelfde dag verkochten FRANCHOIS VAN DER VEKEN en SIMON GOBBENS, als Dekens, JAN HOEFF en HENDRIK DAEMS, als oudermans van het ambacht der Bontwerkers, en CORNELIS VAN SCHOOTEN, als kapelmeesters van hetzelfde ambacht, aan de altaarmeesters van St-Jans-onthoofdingsaltaar in O-L-Vrouw kerk, tot onderhoud van hetzelve altaar, een rente van 13 Carolusgulden op hun ambachtshuis.
Nog op dezelfde dag verkopen dezelfde Dekens, de ouderman DAEMS en de kapelmeesters een rente van 22 Carolusgulden op hun ambachtshuis aan peltier JAN HOEFF.   
Bron: Schepenbrieven H. S., f° 276 en 290 en Antwerpiensia, Deel 13, blz. 311, 312.
 
14 april 1559.
ANDRIES VAN MALLE, WYNANTSsone, chirurgijn, afkomstig van Eeckeren.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 april 1559.
WILLEM LIESE en zijn vrouw MARIA RAES verkopen aan GILLIS HOFTMAN drie huizen.
Bron: Schepen,brief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 april 1559.
MARGARITA CALLENBERGE, huysvrouwe van JAN INGELMAN, ketterij.
Ten eeuwige dage gebannen.
Bron: A.A.B. Deel 9, blz. 17, 111.
 
5 mei 1559.
EUSTAES ROGUE, valse munter.
MARIE THONIS of THUENIS, ketterij.
FRANSCHOYS MARQUYN, geboren tot Chieri in Piedmont, ketterij.
MATHEUS CHALON, ketterij.
en syn nyet ter Vierscharen geweest, overmidts datse vuyter gevanckenissen geloopen zyn.
Bij verstek ten eeuwige dage gebannen.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 462.
 
27 mei 1559.
Copij van de brief van PIETER TITELMANS, inquisiteur aan de pastoor van St. Jacobs te Doornik omtrent CATHERINE, de vrouw van wijlen JEHAN DE LA CROIX en omtrent NICOLAS DU VIVIER en zijn vrouw ANTHONETTE BEHAUT.
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 191.
 
2 juni 1559.
JAN NICKET, CHARLESzoon, kremer, uit Namen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
16 juni 1559.
De Schoutet contra JEHAN BUYSSONT, koopman, geboren tot Ryssel, Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 2.
JEHAN DE BUISSON, &c. te synen vander secten der Calvinisten &c. den XVIIIen Juny 1559 opten Steen metten zweerde geexecuteert is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, A.A.B., Deel 9, blz. 8.
 
Idem contra GIELIS BERNAERTS, geboren van Thielt, &c. anderwerff gedoopt is ende inde opinie vanden Herdoopers, &c. Op de Bladrand: Executio.
Bron: Als boven.
GIELIS BERNAIRTS, vuyt Hollant, &c. den XVIIIen Juny 1559 tAntwerpen opten Steen metten zweerde geexecuteert is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, A.A.B. Deel 9, blz. 8.
 
Idem contra ADRIAEN PAN, PEETERSSONE, (echtg. van NEELKEN JACOBS) geboren tot Driele, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 2.
ADRIAEN PAN, van Nyvele (= Nevele), bevonden is geweest herdoopt te syne, den XVIIIen Juny 1559 tAntwerpen opten Steen metten zweerde geexecuteert is geweest, &c.
Bron: Als boven.
 
27 juni 1559.
De Schoutet contra MAEYKEN FILIERS, geboren tot Gorcum, overmidts dat de verweerderesse herdoopt is inde leeringhe vanden Herdoopers, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 2.
MAYKEN FILGIERS, &c. opten XXVIIIen Juny 1559 opten Steen tAntwerpen verdroncken is geweest &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, A.A.B. Deel 9, blz. 8.
NB: MAYKEN FILGIERS zou afkomstig zijn van Gent volgens: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, blz. 108, 109, J. Decavele.
 
27 juni 1559.
Idem contra BETKEN DE HAZE, geboren tot Ghendt, &c. op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 3.
BETKEN DE HAZE, van Ghendt, &c. op het Steen verdronken.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, A.A.B. Deel 9, blz. 8.
 
Idem contra NEELKEN JACOPS, geboren tot Remmerzwale, (de later verdronken stad Reimerswaal, gelegen t.o. Bergen op Zoom, Red.), op de bladrand: Executio.
Bron:  Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 3.
NEELKEN JACOBS, huysvrouwe was van ADRIAEN PAN, &c. ook op het Steen verdronken.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, A.A.B. Deel 9, blz. 9.
NB: NEELKEN JACOPS zou afkomstig zijn van Gent/Nevele volgens: De Dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, blz. 128, 129, J. Decavele.
 
5 juli 1559.
MARTEN VAN RANST verkoopt aan JACOB VAN HERSBEKE een erfelijke korenrente op een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
KAREL TANGHEREEDT, van Nukerke, schoenmaker, verdacht in 1557 te Antwerpen van herdoperij, kwam op deze dag te Gent om op de brandstapel.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 184, 185, J. Decavele.
 
19 juli 1559.
ROBERT DE LA MERRE, van Brugge, zijdewever, werd in 1558 te Antwerpen verdacht van herdoperij; hij werd te Brugge veroordeeld tot “heerlijke betering”.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 146, 147, J. Decavele.
 
29 juli 1559.
De Schoutet contra MAYKEN, JOOS DE CATTE dochtere, geboren tot Wervicke &c. heeft laten herdoopen, &c. op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 3.
MAYKEN, JOOS DE CATTE dochtere, van Wervicke, &c. den XXIXen July 1559 opten Steen verdroncken is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, A.A.B. Deel 9, blz. 9.
 
Idem contra MAGDALEENE, ANDRIES dochtere, geboren tot Maestricht, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaar, A.A.B. Deel 9, blz. 3.
MAGDALENE, ANDRIES dochter, van Maestricht, &c. herdoopt, opten Steen verdroncken is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, A.A.B. Deel 9, blz. 9.
 
Idem contra AECHTKEN, ADRIAEN JORIS dochter, geboren tot Zierickzee, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: zie Magdaleene.
AECHTKEN, ADRIAEN JORIS dochter, van Ziericzee, van herdoopershalven geexecuteert (verdronken) &c.
Bron: zie Magdalene.
 
Zelfde datum.
JACOB PRUYNER en zijn vrouw JOANNA MIGNONS verkopen aan ELISABETH VERNORCK een erfelijke rente op drie huizen reeds bepand door JAN DALSCHAERT, ALEIDIS MAES, nu PAUWEL LUYDINX.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 augustus 1559.
ABRAHAM TANGHEREEDT, van Nipkerke/Nukerke, kleermaker, en zijn vrouw PERONNE WITGANS, uit Belle, werden in 1557 te Antwerpen verdacht van herdoperij, zij kwamen op deze dag om op de brandstapel te Gent.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 184, 185, 202, 203, J. Decavele.
 
14 augustus 1559.
WILLEM VAN KIERE verkoopt aan DIRK DE MOY een rente op een erf.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 augustus 1559.
JAN VLEMINCK verkoopt aan JAN VAN DE WERVE en zijn vrouw MARIA VAN DER ELST anderhalve bunder land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
ROCHUS COLEN, ADRIAANSzoon, kremer, uit Bergen op Zoom.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 september 1559.
JAN DE METS en zijn vrouw ANNA THYS geven volmacht aan JERONIMUS VRANCX, JAN AVOIRT, JAN SITTERT en JAN BEGGE voor hun proces voor het Leenhof van Brabant tegen WILLEM VAN HAESTRICH.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 oktober 1559.
De stad verkoopt aan zuster CATHARINA VAN DEN TIMPEL een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 oktober 1559.
PETRONELLA DUYS verkoopt aan JACOBIJNEN DU FIEF een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 oktober 1559.
De Schoutet contra MAEYKEN SPRINCEN, geboren van Maestricht, overmidts dat de verweerderesse herdoopt is &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B.  Deel 9, blz. 3 en 4.
MAEYKEN SPRINCEN, van Maestricht, &c. opten Steen verdroncken is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, A.A.B. Deel 9, blz. 9.
 
Idem contra MARGRIETE VAN HALLE, geboren hier tAntwerpen, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Zie boven.
MARGRIETE VAN HALLE, weduwe WILLEM EGGERTINGS, &c. bekent heeft gehadt herdoopt te syne, alhier opten Steen den XIen Octobris 1559 verdroncken is geweest, &c.
Bron: Zie boven.
 
Idem contra MAEYKEN DE CORTE, geboren tot Ghendt, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Zie boven en Registerboeck der geexendeerde vonnissen, 1484-1582, fol. 205vo.
MAEYKEN DE CORTE, van Ghendt, &c. herdoopt / verdronken, &c.
Bron: Als boven.
 
13 oktober 1559.
GEERAERT VAN OPPERVELT ende MARIA BOYS, syne huysvrouwe, by coope gedaen tegens JAN-SEBASTIAEN RUBBENS, alias VAN GOORLE, ende TANNEKEN GOVAERTS, syne huysvrouwe, de huysinge “De Donderbusse”, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 111. 
 
Zelfde datum.
MARGARETA en CHRISTINA VIRLEZ en ROELOFF VOS dragen een huis over aan JACOB DE LANGAINGNE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 oktober 1559.
De stad verkoopt aan DOMINGO ARYNE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 november 1559.
De Schoutteth contra MATTHEUS DE SMIDT, &c. hadde over 3 oft vier jaeren by GILLIS VAN AKEN herdoopt geweest te syne, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 5.
MATTHEUS DE SMET, van Gent, &c. opten IVen Novembris anno 1559 opten Steen met andere naervolgende geexecuteert is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van de Markgraaf, jaar1558-60, A.A.B. Deel 9, blz. 10.
 
Idem contra ANDRIES LANGEDULLE, geboren tot Yperen, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Zie boven.
ANDRIES LANGEDULLE, &c. geexecuteert, &c.
Bron: Zie boven.
ANDRIES LANGHEDUL, van Ieper, wever, reeds te Gent verdacht van herdoperij, verdronken op het Steen. Vermoedelijk was ANDRIES verwant met JANNEKEN LANGHEDUL, echtgenote van THOMAS WILLEMS, tegen wie de inquisiteur in 1556 een geding inspande. Sinds 1559 woonde ook CHRISTIAAN LANGHEDUL in Antwerpen; als koopman voerde hij lakens uit naar Dantzig en importeerde graan uit de laatste stad. Hij onderhield contacten met Vlaamse dopers, onder meer met MAYKEN DE CORTE te Gent. Hij werd op 13 september 1567 verbrand te Antwerpen.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen I, p. 507, 508, II, p. 134, 135, J. Decavele.
 
Idem contra LAUREYS VANDER LEYEN, PIETERSz,  geboren tot Gendt, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Zie boven.
LAUREYS VERLEYEN van Ghendt, die metten voorseyden Mattheus ende Andries opten Steen, geexecuteert is geweest, &c.
Bron: Zie boven.
 
10 november 1559.
WILLEM DE SCHILDERE, schoenmaker, uit Dranouter, werd in 1559 te Antwerpen door de markgraaf wegens ketterij ingerekend. Hij ontsnapte op deze dag uit de gevangenis, begaf zich naar Londen en werd er op 22 juni 1561 tot diaken aangesteld. Op 4 mei 1562 werd hij te Dranouter bij verstek verbannen verklaard.
 
OLIVIER MOENIS, lakenscheerder, uit Dranouter ontsnapte ook mede uit de gevangenis, sinds 1560 was hij in Londen, waar hij trouwde met JACOMYNKEN VAN DER MEESEN. Op 4 mei 1562 werd hij verbannen verklaard en werden zijn goederen verbeurd verklaard. In augustus 1565 werd zijn zaak opnieuw behandeld door de inquisiteur, vermoedelijk omdat hij een verzoek had ingediend om zich weer in het land te mogen vestigen.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen, Deel I, p. 401, 426, J. Decavele.
 
1 december 1559.
PETRUS PANHUYS, SERVAASzoon, koopman, uit Limburg.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 december 1559.
POLLIXE JEFFROY en haar kind MARIA LEFORT verdelen de erfenis van BERTRAM LEFORT, hun man en vader.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 december 1559.
Op verzoek van JACOB VALCKENBORCH verscheen LIEVEN DE BRUYNE en verklaarde onder eed dat eerstgenoemde hem een som geld moest betalen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
MICHIEL BREDENSTEYN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1559 f° 381, 397vo, 1563 f° 6, 1567 f° 171, 1575 f° 144, 150vo, 1577-78 II. f° 535, 1579 f° 129, 1586 f° 509, 1591 f° 139 en 1597 f° 86vo.
 
JANNE HUGO, medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1559 f° 416, 1566 f° 564vo.
 
JAN LENAERTS, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1559 f° 270vo, 1560 f° 311, 311vo, 1564 H & M f° 97, 1575 f° 256.
 
ARNOLDUS RELEUS, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1559 f° 323.
- 1560 -
 
JOANNES VAN SCHOONHOVEN = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN BERCHEM = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
HERMAN WAGHEMAKER.
LEENAERT BROUCK.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JACQUES VAN YWERVEN.
JACQUES VAN HOVE.
Aalmoezeniers:
FRANCHOIS VERJUYS.
HENRICK WACHTMANS.
FRANQOIS VAN GANSEPOEL.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
6 januari 1560.
JOANNES MIREUS of LEMIRE werd op deze dag geboren te Brussel. Op 30 mei 1604 gewijd als Bisschop van Antwerpen. Overleden te Brussel op 12 januari 1611 en begraven te Antwerpen.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 4, blz. 621, Mertens en Torfs.
 
26 januari 1560.
De Schoutet contra JORIS CRISTIAENS, &c., anderwerff laten doopen, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 5 en 6.
JORIS CHRISTIAENS, &c. opten Steen met andere XXVIIen January geexecuteert is geweest int water, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, A.A.B. Deel 9, blz. 10.
 
Idem contra JAN GIELIS, alias HANS DE BACKE, geboren tot Jumez, &c. herdooperye, Op de bladrand: Executio.
Bron: Als boven.
JEHAN GIELIS, de Jumay, &c. verdronken wert, &c.
Bron: Als boven.
 
Idem contra ANTHONIS CLEYS, geboren van Dordrecht, &c. herdooperye, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 6.
ANTHONIS CLEYS, van Dordrecht, &c. opten Steen verdroncken is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, A.A.B. Deel 9, blz. 10.
 
Idem contra THIELMAN NAEBERCHS, van Millegem (=Meiligem) geboren, &c. herdoopery, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Zie boven.
THIELMAN NAEBRECHTS, van Milleghem, cleermaeckere, &c. opten Steen verdroncken is geworden, &c.
Bron: Zie boven.
 
Zelfde datum.
MATTHEUS DE LESPIGNE, JANSzoon, koopman, uit Brussel.
ANDRIES KELDERMAN, ANDRIESzoon, koopman, uit Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
31 januari 1560.
De Schoutet contra JACQUES SCHOT, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 6.
JACQUES SCHOT, goltsmit, die, overmidts dien hy, by syne eygen confessie, hem hadde laten herdoopen, opten yersten February 1559 styl van Brabant opten Steen met andere nairvolgende verdroncken is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, A.A.B. Deel 9, blz. 11.
 
Idem contra PEDRO DE SOZA, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, verder als boven.
PEDRO DE SOZA, Spaengniaert, &c. omme dat hy herdoopt was, opten Steen verdroncken, &c.
Bron: Rekeningen &c. als boven.
 
Idem contra GOMMARE DE CLERCQ, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, als boven.
GOMMAER DE CLERCK, metsere, geboren van Lyere, &c. herdoopery, met bovenst. opten Steen verdroncken is geweest, &c.
Bron: Rekeningen &c. als boven.
 
30 januari 1560.
Op vraag van BARTHOLOMEO RICARINI verschenen BARTHOLOMEO SPANIGOROLO, van Milaan, GABRIEL TERSAGA en DAMIAAN DE NOTALI als getuigen van een hoogoplopende twist.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 februari 1560.
De stad verkoopt aan JOANNA BOISSAERTS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 februari 1560.
HANS GERARTS, chirurgijn, afkomstig van Maestricht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
17 februari 1560.
JOACHIM PROEVER en zijn vrouw JOANNA MIGNONS verhuren aan JAN SUCCA twee huizen reeds bepand door JAN DALSCHART, PAUWEL LUYDINCX en ELISABETH VERVORT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 februari 1560.
DIERICK PERSYN, MICHIELSsone, chirurgijn, afkomstig van Amsterdam.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
29 februari 1560.
MICHIEL DE FLINES, NIKLAASzoon, passementwerker, uit Doornik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
12 maart 1560.
De stad verkoopt aan ANTOON VAN DEN EYNDE, ten bate van ANNA VAN DEN EYNDE alias VAN DUYVEN, een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 maart 1560.
De Schoutet contra ELIZABET HUEVELS (= VAN DEN HEUVEL), geboren tot Cortryck, &c. anderwerf heeft laten doopen ende inde heresie vanden Herdoepers persisteert, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 6.
BETKEN HUEVELS, van Wervick (sic), &c. opten XVIen dach van Meerte 1559 (1560) voer Paesschen, opten Steen met andere naegenoemde verdroncken is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, A.A.B.  Deel 9, blz. 11.
 
Idem contra ELIZABETH BERENTZ, geboren tot Ghendt, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
BETKEN BERENDTS, van Ghendt, &c. herdoopster, ook verdronken.
Bron: Rekeningen, zie boven.
 
Idem contra ELIZABETH KERSTIAENS, van Nipkerke, &c. op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
BETKEN CHRISTIAENS, &c. van dat sy herdoopt was, verdroncken is geweest, &c.
Bron: Rekeningen, zie boven.
 
17 maart 1560.
Mr. JERONYMUS VAN BLINCKVLIET, GHYSBRECHTsone, chirurgijn, afkomstig van Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 maart 1560.
JAN GRANSIRE, GEERAERTSsone, chirurgijn, afkomstig van Perone, Malatoys.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
30 maart 1560.
WILLEM DE CLERCK, van Menen, wever, man van MAYKEN CHRISTIAENS, te Nipkerke al verdacht van herdoperij, is te Antwerpen op deze dag verbrand.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen, J. Decavele II, blz. 92, 93.
 
3 april 1560.
De Schoutet contra LENAERT PLUVIER, geboren tot Wervyck, &c. hem anderwerf heeft laten doepen ende inde leeringe vande Herdoopers, persisteert, &. Op de bladrand: Executio
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 7.
LENAIRT PLUMER, van Wervick, &c. opten IIIIen Aprilis 1559 (1560) voere Paesschen, verdroncken is opten Steen, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, A.A.B. Deel 9, blz. 11 en 12.
 
De invloedrijke Menense lakenfabrikant LENAERT PLUVIER, JANSz., ontving de volwassenen doop van LENAERT BOUWENS. Hij nam in 1557 de wijk naar Antwerpen. Zijn anabaptistische overtuiging had hij veraden door in 1555, bij zijn verkiezing tot keurmeester van wollen lakens, te weigeren de eed af te leggen. In Antwerpen zette hij een nieuwe zaak op, nu als zijdehandelaar. Men hield hem daar, na de ontdekking dat hij verwant was met de in 1557 terechtgestelde PIETER PLUVIER, opnieuw nauwlettend in het oog, zodat hij uiteindelijk plannen maakte om zich in Oost-Friesland te vestigen. Reeds had hij zijn vrouw MAYKEN (ERCLEMBOUT?) en zijn vier kinderen vooruitgestuurd, toen hij bij zijn thuiskomst van een laatste handelsreis naar Ieper door de Markgraaf ingerekend werd. Met steekpenningen en juridische argumenten trachtten zijn schoonvader en zijn moeder hem opnieuw vrij te krijgen. Het mocht niet baten.
LENAERT en zijn broer PIETER waren hoogstwaarschijnlijk verwant met de LENAERT en JAN PLUVIER die in de jaren zestig te Menen tot de middelgrote lakenondernemers behoorden.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen, Deel I p. 486, 487, 531, Deel II, p. 162, 163, J. Decavele.
 
Idem contra JANNEKEN EEGHELS, geboren van Haerlebeke, &c, herdoopster, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
JANNEKEN EGHELS, van Haerlebeke, &c. opten Steen verdroncken is, &c.
Bron: Rekeningen, zie boven.
 
Idem contra MAEYKEN, JAN DE HONTS dochter, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
MAYKEN, JANS DE HONTS dochtere, van dat zy heur hadde laten herdoopen met de voirs. leste twee persoonen opten Steen wert verdroncken, &c.
Bron: Rekeningen, zie boven.
 
Zelfde datum.
ADRIAAN, PETER, JACOB en CATHARINA ELOUT, alsook JOSYNE RAETS en ANNA VERRYT (geh. met AART VAN SCHERENBERCH) verhuren aan ELISABETH RAETS een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 mei 1560.
De Schoutet contra NICOLAES WILPYN, geboren tot Atrecht, overmidts dat de verweerdere tzynen huyse heeft conventiculen gehouden ende oock tzynen huyse diverssche verboden boecken gevonden zyn, &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 7 en 8.
NB. afloop van dit proces niet gevonden, Red.
 
Vanden vercochte cleeren van zekere Vlaminghen die inde Pelgrimstrate gevangen waren geweest ter causen van hersiën te wetene:
OLIVIER, MANEN OLIVIERSONE, van Reynoutere.
CORNELIS STEVENSSONE, van Vuerne, gelaesmaecker.
WILLEM DE SCHILDERE, van Nupkercken by Belle.
MATTHEEUS STELTE, van Steenwercke by Belle.
Dewelcke op Sinte Martensavont den Xen Novembris  vuyter gevanckenissen van Antwerpen met andere gevangene vuytbraken, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, ontfanck, A.A.B. Deel 9, blz.15.
MAHIEU STELTE, van Steenwerck, werd te Gent op 07-07-1561 veroordeeld tot een niet nader bekende straf; hij is in 1561 te Londen.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 180, 181, J. Decavele.
 
Mede met bovenst. uitgebroken:
Vanden vercochten cleederen toebehoort hebbende eene MAYKEN MOENEN, van Reynoutere by Belle in Vlaenderen, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1558-60, ontfanck, A.A.B. Deel 9, blz. 18.
 
10 mei 1560.
Mr. CONRAET KNIPPER, KARELSsone, chirurgijn, afkomstig van Lasse in Hesse.
JACQUES SCHIJNERE, WOLFSzoon, pasteibakker, uit Antwerpen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
In 1553 werden twee inwoners van Doornik, KLAAS (NICLAES) DU VIVIER, sone GHEERAERTS en zijn echtgenote ANTONIA DU BEHAULT of ANTHONETTE BEHAUT te Doornik van ketterij beschuldigd. Na verhoor beloofden zij, op straffe van 400 guldens, telkens te verschijnen als ze opgeroepen werden. De zaak bleef zonder vervolg tot ze op 11 augustus 1559 werden gedaagd. Het echtpaar bleek inmiddels het poorterschap van Antwerpen te bezitten en vroeg de Magistraat om bescherming. De stad nam de verdediging op zich en de zaak bleef zonder gevolg.
Bron: A.A.B. Deel 9, blz. 19 tot 107.
 
17 mei 1560.
JERONYMUS VAN BLINCKVLIET, GIJSBRECHTSzoon, chirurgijn, uit Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
21 mei 1560.
De stad verkoopt aan JOANNA SNYDERS een lijfrente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 juni 1560.
De Schouttet contra GHEERT AERT, THYSSOONE, &c. geweest in zeker vergheeringhe ende heymlycke prekenghe, &c. (Afloop van dit proces is onbekend, Red.).
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 108, 109.
 
Idem contra NICOLAES LEENAERTS, overmidts dat byden verweerdere bevonden zyn diverssche verboden boecken ende oock quade opinien gesustineert heeft, &c. (Afloop van dit proces is onbekend, Red.).
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 109.
 
Idem contra ANTHOINE (ANTHONI) COCQUIEL, &c. diverssche verboden boecken, &c. (Afloop van dit proces is onbekend, Red.).
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 109.
 
Zelfde datum.
COENRAET DE WITTE, COENRAETSsone, apteker, afkomstig van Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 juni 1560.
Te Gent wordt onthoofd TANNEKEN GRESSY, vrouw van HANS DE SMET, afkomstig van Kortrijk, zij werd te Antwerpen verdacht van herdoperij.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, blz. 114, 115, L. Decavele.
 
1 juli 1560.
De stad verkoopt aan CATHARINA SIMPOELS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 juli 1560.
Mr. MARCELIS VAN HUECLUM, AERNOUDTSsone, chirurgijn, afkomstig van Emerick.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
24 juli 1560.
De kinderen DE WEENT verkopen aan FRANS en JOANNA HAECK twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 juli 1560.
MICHIEL BASIELYE, JACQUESzoon, passementwerker, uit Douai.
Hij wijkt in 1586 uit (placaat Koning van Spanje), Ned. Leeuw 1991, kol. 154.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 juli 1560.
De stad verkoopt aan JAN VAN DER LINDEN en zijn vrouw CLARA VAN MOOCKENBORCH een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
.. augustus 1560.
JAN LEUPE, van Kortrijk, koopman, werd te Antwerpen verdacht van ketterij en werd te Kortrijk veroordeeld tot een boete van 40 fl.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 136, 137, J. Decavele.
 
9 augustus 1560.
De Schouteth contra JAN CLEEREN, van Gortsleeuwe, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 111.
JANNE CLEEREN, geboren van Gortsleeuwe, hertekensmaeckere, &c. hem te hebben doen herdoopen, &c. ende opten thiensten Augusti 1560, alhier tAntwerpen opten Steen is verdroncken, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1560-61, A.A.B. Deel 9, blz. 121.
 
20 augustus 1560.
ALEXANDER BOULLIN verkoopt aan MELCHIOR VAN GULLIK, juwelier, een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 augustus 1560.
CLARA ADRIAENSSENS, weduwe DIERICK DE MOELNERE, geeft te erve aan LENAERDE VAN DRYELE, “eene huysing met eene huyse daer neffens, tussen de Sonne, oost, en ‘t Brandyser, west, comende achter, noort, metten packhuyse in ‘t straetken loopende van den Couwenbergh na de Paradysstrate”.
Deze koop werd echter vernietigd en de Amman GODFRIED STERCK verkocht het op 9 oktober 1561 aan zijn schoonbroer PAUL VAN DALE.
 
Fragment-genealogie VAN DALE:
PAUL VAN DALE, ridder, zoon van ARNOLD VAN DALE, tr. (1) te Lissabon met ELVIRA PEREZ, dochter van LOPEZ PEREZ, tr. (2) met ANNA COCQUEEL, dame van Lillo.
Uit het 2e huwelijk:
7 kinderen w.o.:
1. PIETER, heer van Lillo en Beirendrecht, tr. met MARGARETA VAN DE WERVE.
2. MARIA, tr. met MELCHIOR VAN GROENENBERGHE, ridder.
Bron: Amand de Lattin, Evoluties van het Antwerpse stasbeeld, Deel 7, blz. 39, 40.
 
9 september 1560.
FILIP WIJLANT, JOOSTzoon, suikerbakker, uit Gent.
 
10 september 1560.
JAN VAN YMMERSEELE geeft volmacht aan WILLEM CROECKAERT in zijn geding tegen Meier en Schepenen van Eppegem.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 september 1560.
THOMAS CLETSER, WILLEMSzoon, koopman, uit Colchester.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 september 1560.
NICOLAES DU BOYS, aanklacht en vonnis onbekend, Red.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 113, 120.
 
Zelfde datum.
JULIAEN DE LA CHAMBRE, JULIAENSsone, apteker, afkomstig van Aeth in Henegouw.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
30 september 1560.
AMBROSIUS POTEY, REINIERSzoon, ijzerkoopman, “koopman van Norenborchse waren”, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 oktober 1560.
De Schoutet contra WILHEM ENCKUS, cleermaker, geboren van Berck int sticht van Colen, overmidts dat den verweerdere herdoopt is, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 114.
WILLEM ENCHUS, cleermaeckere, geboren van Berck, &c. opten vyffden Octobris 1560 opten Steen metten watere ter justicien gebracht is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1560-61, A.A.B. Deel 9, blz. 121.
 
24 oktober 1560.
HENDRIK VERHORST, DIRKz., schoenmaker, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 november 1560.
De Schouttet contra GORIS LEERSE, geboren tot Lyere, &c. maer hem heeft anderwerff onlancx laten doopen, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 115.
GHOORIS LEERSE, geboren van Lyere, &c. daeromme opten IXen Novembris 1560 opten Steen verdroncken is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1560-61, A.A.B. Deel 9, blz. 121.
 
Idem contra JOACHIM OOMS, alias JANSSENS, geboren van Curingen, &c. Herdoopt, Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
JOACHIM OOMS, geboren van Curingen, &c. ook op 9 nov. 1560 verdronken, &c.
Bron: Rekeningen, als boven.
 
Zelfde datum.
NIKLAAS GEVAERTS, FRANQOISzoon, tavernier, uit ‘s-Gravenwezel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
22 november 1560.
ADRIAEN RUTS, JANSsone, apteker, afkomstig van Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
GHYSBRECHT BACK, medecynmeester.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen 1560, f° 10vo.
 
PETER DENYS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1560 f° 244vo.
 
JACQUES GOMMAER, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1560 f° 132vo, 177vo.
 
LAURENS DU LO, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1560 f° 177vo.
 
KATHLYNE VERMEUS, vroyvrouwe.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1560 f° 221vo.
 
- 1561 -
 
JOANNES VAN SCHOONHOVEN = Buitenburgemeester.
NIKOLAAS ROCKOX = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
MATTHEUS VAN DENDRE.
CORNELIS VAN NISPEN.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
PHILIPS VAN AUXY.
PEETER DE KEYSER.
Aalmoezeniers:
ADRIAEN VAN BREUSEGEM.
JACQUES HOEFNAGELS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
3 januari 1561.
GERAART VAN OLDENSEEL, JACOBSzoon, kremer, uit Zwolle.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 januari 1561.
NICOLAES DE FOURMESTRAU, NICOLAESsone, vercocht PEETERE FOEYT, PEETERSsone, en zijn vrouw WENDELMOET, Mr. HENRICX GHERRITSdochtere, woonende tAmersfoort, een erfelijke rente.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 286, fol. 327.
 
24 januari 1561.
GEERAART BLOEMAERT, ADRIAANSzoon, kousmaker, uit ‘s-Gravenhage.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
31 januari 1561.
AUGUSTIJN PASTENAKEN verwerft het issuerecht voor de helft van de erfgoederen van JAN PASTENAKEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 februari 1561.
Mr. PEETER DE MAISTRES, DENYSsone, medecyn, afkomstig van Doornick.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
14 februari 1561.
JORIS DAMIENS, zijn zusters CATHARINA en JACOBMYNE, zijn broers ROMBOUT en PETER verkopen aan JAN GEETEN en zijn vrouw JACOBMIJNEN REYNENBURCH een kleine hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 februari 1561.
JAN, GILLIS en MARIA VAN MAERTSSELAIR verdelen de renten en onroerende goederen van CATHARINA SCHOYT en AART DE BUECKELEER.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 februari 1561.
WOLFAERT VAN EGMONT, BARTOLOMEUSzoon, procureur, uit Leiden.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 februari 1561.
De Schoutet contra JAN DE BOSSCHERE, tapissier, geboren tot Brussel, &c. ende is obstinatelyk persisterende inde leeringe ende ketterye van Calvinus, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 119.
JANNE DE BOSSCHERE, geboren van Bruessele, &c. daeromme opten eersten dach van Meerte 1560, stilo Brabantica, opten Steen verdroncken, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1560-61, A.A.B. Deel 9, blz. 122.
 
29 februari 1561.
DIRK PERSIJN, MACHIELSzoon, barbier, uit Amsterdam.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
3 maart 1561.
JAN BERTOUT alias DE HOLLANDRE zal aan PHILIPS DE LANG geld betalen voor twee woningen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 maart 1561.
NIKLAAS HOFMAN, NIKLAASzoon, zijdelakenkoper, uit Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 maart 1561.
De stad verkoopt aan JACQUES GODDIN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 maart 1561.
De stad verkoopt aan MARIA VAN DER ELST een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 maart 1561.
De Schoutet contra JAN DE KEYSER, gerbeleurder, oud 34 jaar, geboren hier tAntwerpen, &c. ende oock vande vergeeringe alhier by die vander leeringe van Calvinus gehouden, is geweest een officier oft ouderlinck, &c. daerenboven diversschen verboden boecken tes verweerders huys gevonden zyn,&c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 119.
JANNE DE KEYSER, garbeleurdere, &c. metten watere geexecuteert is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1560-61, A.A.B.  Deel 9, blz. 122.
 
De Schoutet contra CLEERKE HIEMS, dochter van BERTHOLOMEEUS HIEMS, &c. inde leeringe vande Herdoopers persisteert, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
CLAERKEN LUENISDOCHTER, geboren van Borkelo, &c. opten Steen is verdroncken, &c.
Bron: Rekeningen &c, zie boven.
 
HENRICK DE RAYMAKERE, herdoopt, gevangene en gedaagde. (afloop niet kunnen traceren, Red.).
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 117-120.
 
Ongedateerd:
&c. JERONIMUS VRANCX, &c. neemt de zaken waar van zijn broer FRANCHOISE VRANCX, in het sterfhuis van wijlen Meester CORNELIS FRANCX, hun vader, &c.
FRANCHOIS is ewech geloopen ende gebannen om der secten ende heresien wille, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1560-61, A.A.B. Deel 9, blz. 121, 162.
 
21 maart 1561.
Moorddadig gevecht op de Beurs tussen BARTHOLOMEUS CHARRAVELESCO, Genuees, en BERNARDO BUXIO, Milanees.
Bron: A.A.B. Deel 36, blz. 140.
 
27 maart 1561.
ELOOI (LOUIS) DE COLOIGNE, JANSzoon, harnasmaker, uit Beaumont.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 april 1561.
HENDRIK VAN LENNEP, droogscheerder, uit Munster.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 april 1561.
JACQUES VICKEVOORTS, GODEVAARTSzoon, oudkleermaker, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
2 mei 1561.
ANTONIS VAN ERPE, HENDRIKSzoon, kremer, uit ‘s-Hertogenbosch.
Wed. ANTONIS VAN ERP wijkt in 1586 uit (placaat Koning van Spanje).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 mei 1561.
Minute voor brief van de Markgraaf aan de Secreten Raad over ADRIAEN MERTENS, van Geertruidenberg, gevangene en over ERMKEN JANSdochter, van Leiden, weduwe van JAN DE BOSSCHERE, calvinist, die haar man huwde ter enkele presentie van een predikant van Embden genaamd OSIAS, en wier man is geexecuteerd. (zie 28-02-1561)
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 193.
 
23 mei 1561.
FERNANDO REAL, PETERSzoon, schoolmeester, uit Middelburg.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
30 mei 1561.
Copij van een brief van de Hertog van Gulik aan onze Markgraaf, vraagt inlichtingen over zekere JOEZYN VAN EMMERICK, zoon van JOHAN VAN DER MOER, die in 1548 “vonn enren genantt GELIS inn ein geholtz by Antwerpen wedergedoept is”.
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 196.
 
Zelfde datum.
JAN DE GORDIONLA, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Bilbau.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
GUILLAUME COPPIJN, CORNELISzoon, spiegelmaker, uit Valenciennes.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 juni 1561.
JASPAR, JOOS, JACOP en ANDRIES DE VRIESE, broers van wijlen JAN DE VRIESE, en LYSBET, dochter van JAN HECKAERT en wijlen KATHLYNE DE VRIESE, hun zuster, met ROELANT LEFFERSSEN, haar man, verklaren dat zij voor schepenen van Bergen op Zoom en Antwerpen op 16 dec. 1558, 7 juli 1559, 7 nov. 1560, 19 maart 1560 (= 1561) en 16 april 1561 bekend hebben door MECHTELT CORNELISS, weduwe van voorn. JAN DE VRIESE, betaald te zijn.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 282, p. 270v°.
 
21 juni 1561.
De Schoutet contra JOOS VERMEEREN, geboren tot Asperen, &c. hem anderwerf heeft laten doopen ende oock diverssche predicatien selfs gedaen ende diverssche persoonen herdoopt, &c Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 123.
Joos VERMEEREN, van Asperen, &c. hy een vanden ministers vanden Wederdoopers was, den XXIen Juni 1561 tot Antwerpen opte Merct metten brande al levende aen eenen stake geexecuteert is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1560-61, A.A.B. Deel 9, blz. 132, 133.
 
27 juni 1561.
GILLIS DE LESPIGNE, JANSzoon, kremer, uit Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
11 juli 1561.
JAN DE MAISTRES, DENISzoon, koopman, uit Doornik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 juli 1561.
JAN KELDERMANS, JANSzoon, straatwerker, uit Hasselt.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 juli 1561.
FRANS DE VOS en zijn vrouw CATHARINA BORDINCX verkopen aan THOMAS BORDINCX een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 juli 1561.
De Schoutet contra ADAM HENRICX alias KISTMAKERS, geboren tot Deventer, &c. herdoopt is ende pertinacelyk inde ketterye vande Herdoopers is persisterende, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 123, 124.
ADAM HENRICX alias KISTMAECKERS, geboren tot Deventer, &c. opten Steene metten watere geexecuteert is, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1560-61, A.A.B. Deel 9, blz. 133.
Idem contra FRANSCHOYS DE CORTTE, geboren tot Brugge, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
FRANCHOYS DE CORTE, cleermaeckere, van Brugge, &c. hem heeft laten herdoopen, ende dairomme tsamen metten voirs. ADAM, verdroncken is geweest.
Bron: Rekeningen, zie boven.
 
MICHIEL SEYN, spaensche stoelmakere, oick eenen ADAM HENRICX, goutsmit, ende eenen BASTIANE DE POTTERE, van Ghent, die ter zelver saecken gevangen was , ende nochtans noch nyet herdoopt, diewelcke daernae gracie verworven heeft, die al tsamen by malcanderen in een huys woonden, &c. zie ook 26 juni 1562.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1560-61, A.A.B. Deel 9, blz. 137.
 
14 augustus 1561.
JACOB DE LANGAIGNE verkoopt aan JACOB MASSYS een rente op een huis reeds bepand door de kinderen van JAN DE SCHOEMAKERE, de weduwe en erfgenamen van JACOB CORNELIS, de kinderen van GASPAR VAN HALMALE, de weduwe en erfgenamen van KLAAS DE SCHERMERE, CATHARINA VAN HALMALE, MARGARETHA VIRLEZ en de weduwe en kinderen van ROELOFF VOS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 augustus 1561.
KAREL LE MOOR, JOOSTzoon, schrijnwerker, uit Gent.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 september 1561.
De Schoutet contra JAN VAETZ, geboren van Sittaert, &c. hem laten onlancx herdoopen, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 124.
JANNE VAETS, geboren van Zittaert, &c. den VIen Septembris XVcLXI, opten Steen geexecuteert is geweest metten watere, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1560-61, A.A.B. Deel 9, blz. 133.
Idem contra JAN VAN LYERE, geboren tot Brussel, &c. onder de Herdoopers gedient heeft als dyaecken, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
JANNE VAN LYERE, legwerckere, geboren van Bruessel, &c. metten watere geexecuteert, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1560-61, A.A.B. Deel 9, blz. 133, 161.
 
Zelfde datum.
Minute voor brief van de Magistraat aan Kanselier en Raad in zake HERMAN VAN HOECKE die een vals testament van wijlen zijn vrouw heeft voortgebracht.
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 196.
 
3 oktober 1561.
DIEGO SUAREZ, fils de THOMAS, apteker, afkomsstig van Guadefora.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
7 oktober 1561.
PETRONELLA SWEYGERS verhuurt aan MARIA VAN DER BORCHT huizen reeds gehypothekeerd door PETER DE SCHAERLAKENVERWERE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 oktober 1561.
NIKLAAS WYCAERT, JANSzoon, zijdelakenkoper, uit Doullens (arr. d’ Amiens).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 oktober 1561.
De stad verkoopt aan SYBRECHT DE WERNY een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 november 1561.
ROMEIN HULET, GODEVAARTSzoon, kremer, uit Waals Waver.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 december 1561.
ROBERT WARIJN, JANSzoon, kremer, uit Aire (-sur-la-Lys).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 december 1561.
CLAUS VERJUYS cum suis geven terve aen JAN VERMEERE “den Ancker” op den hoeck van de Lepelstraet.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 189.
 
19 december 1561.
JAN VERBEERSCHOT, GHYSBRECHTSsone, chirurgijn, afkomstig van Diesen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
ARNOULT ROLLEUS, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1561 f° 99, 203vo.
 
 - 1562 -                       
 
ANTHONIS VAN STRAELEN = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN BERCHEM = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
ANDRIES DE MEESTER.
JACQUES VAN BUEREN.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN VAN WOONSEL.
JACOB GANSEPOEL.
Aalmoezeniers:
JAN DELA FAILLE.
JAN VAN WOONSEL.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
2 januari 1562.
DIRK HEYNDRICKSsone, koopman, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 januari 1562.
UDO VAN GERWEN, GERAARTSzoon, advocaat, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 januari 1562.
JAN BAL, JANSzoon, kruidenier, uit Schelle.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
29 januari 1562.
PEETER SOLS, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Everyssche.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
31 januari 1562.
Proclamatie van ISAAC STOLLAERT, synde vande leeringe ende ketterye vande Wederdoopers, en sich ter dier oorsaeke absenterende.
Nota: Gebannen op 16 mei 1562.
Bron: Gebodboeck vol. B, fol. 304, 315v°.
 
12 februari 1562.
PETER DE MAISTRES, DENIJSzoon, medecijn, uit Doornik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 februari 1562.
GERARD LE HARDY verkoopt aan de voogden van de kinderen van ANDRIES VERVLOET een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 februari 1562.
De stad verkoopt aan JOANNA VOSSAERTS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 februari 1562.
ELISABETH VERVORCK verkoopt aan JAN DE SUCCA een erfelijke rente op drie nieuwe huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 maart 1562.
MARIA VAN DEN VENNE verhuurt aan EDUARD RODRIGUEZ en zijn vrouw MAGDALENA VAN DEN BOSSCHE twee erven.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 maart 1562.
Verbod op heimelijke vergaderingen, betreffende de volgende personen:
ADRIANE VAN HAMSTEDE of HAMSBEKE.
LENAERDE BOUWENSSONE.
JOACHIM VERMEEREN.
Ene OZIAS en Meester JORIS, leeraers ende ministers vande Sacramentarissen.
Meester JOOS, die hem vuytgheeft voir Bisscop vande Herdoopers.
Bron: Gebodboeck vol. B, blz. 300 v°.
 
18 maart 1562.
JAN VAN NUYSSEN heeft het huys Biskayen” metten cleynen huyse te leene ontfangen als deselve by coope gecregen hebbende tegens de erfgenamen JAN SNEEUWATERS, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 73.
 
27 maart 1562.
De stad verkoopt aan MARIA DE HANE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 april 1562.
De schoutet contra NICOLAES DE PENTY, geboren tot Douay, &c. maer hem anderwerff heeft laten doopen, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 131, 132.
NICOLAES DU PENTIE, geboren van Douay, &c. opden vierden Aprillis anno XV tweentzestich, metten watere geexecuteert is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1561-62. A.A.B. Deel 9, blz. 140, 161.
 
De Schoutet contra HEYNDRICK VAN DALE, &c. anderwerff gedoopt is by JOACHIM, de suykerbacker, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, als boven.
HENRICK VAN DALE, jonghgeselle, &c. metten watere geexecuteert is geweest, &c.
Bron: Rekeningen, als boven.
 
7 april 1562.
Op aanvraag van YSEBART COUVREUR bevestigen onder eed SIMON SIMONS en REGNAULT COULOINGNE dat zaterdag l.l. JACQUES HOEN verklaarde, op bevel van THIERRY DEYM, dat de polis werd opgesteld op naam van YSEBART COUVREUR.
Op verzoek van YSEBART COUVREUR verklaart JEAN DE LA PORTE onder eed dat JACQUES HOEN bij hem ten huize en in tegenwoordigheid van NIKLAAS VAN DALE verklaarde dat hij de verzekeringspolis aan ISEBART overhandigde op bevel van THIERRY DEYM.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 april 1562.
Proclamatie van BOUDEWYN DOMESSENT, ten wiens huyse bevonden syn verbodene quaede heretieke en seditieuse boekxkens, in Fransche taele.
Bron: Gebodboeck vol. B, blz. 314v°.
 
.. april 1562.
JACOB BOEYEMANS, oudtcleercooper.
Bron: A.A.B. Deel 9, blz. 136.
 
.. april 1562.
JANNE GOEYBEKEN, schildere, van Curtrycke, ter causen van herdoopenshalve voervluchtyich.
JANNE VAN HOUTE, satynwevere, van Audenaerde, gevlucht van herdoopenshalven.
Bron: A.A.B. Deel 9, blz. 138.
 
1 mei 1562.
PETER LULS, MATTHEUS, koopman, uit het land van Limburg.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
2 mei 1562.
CATHARINA VAN DER BORCHT en haar zusters JACOBMIJNE en BARBARA verdelen de erfenis van hun vader NIKLAAS VAN DER BORCHT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 mei 1562.
ALAART KYCKE, van Nieuwkerke, wever, wordt te Antwerpen verdacht van ketterij, wordt verbannen en zijn goederen worden geconfisceerd; hij bevindt zich te Londen in 1560.
OLIVIER MOENIS, OLIVIERSz.., lakenscheerder, en zijn zuster MAYKEN MOENIS, OLIVIERSdr., beiden uit Dranouter worden verbannen en hun goederen worden geconfisceerd.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 132, 133 en 150, 151, J. Decavele.
 
15 mei 1562.
ANTONIS ANSELMUS, JANSzoon, koopman, uit het land van Limburg.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 juni 1562.
KOENRAAT SMULLEN, ENGELz., kleermaker, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 juni 1562.
ADRIAAN USSELINCX, WILLEMSzoon, kremer, uit Hasselt.
STEVEN HAECX, GOVAERTSz., kleermaker, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 juni 1562.
De kinderen van HENDRIK WILLEMS en ELISABETH VAN DER MEERE verdelen de erfgoederen van hun ouders alsook die van hun oom WOUTER SLOMMERS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 juni 1562.    
De Schoutet contra MACHIEL SYEN, geboren tot Dermonde, &c. hem anderwerf heeft laten doopen by GIELIS VAN AKEN, &c. Op de blandrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 141.
MICHIEL SEYN, spaenschen stoelenmakere, geboren van Dermonden, &c. metten watere opten Steen gejusticeert, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1561-62, A.A.B. Deel 9, blz. 149.
 
Zelfde datum.
PIETER SERTEAU, COELSsone, chirurgijn, afkomstig van Soigne.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 juli 1562.
JOOST DE STERCKE, PETERSzoon, stopper, uit Kortrijk.
Hij wordt op 12 febr. 1586, komend van Antwerpen, poorter van Amsterdam.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 juli 1562.
HERMAN SNEEUWATER en zijn vrouw CATHARINA MARTENS verkopen aan hun resp. broer en zwager STEVEN SNEEUWATER een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 juli 1562.
DIRK DE BRUYNE, JANSz., kleermaker, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
3 augustus 1562.
GILLIS RAET verkoopt aan JASPAR CHRISTOFFELS en zijn vrouw CATHARINA VAN DEN EEDE een erfelijke rente op een hoeve met grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 augustus 1562.
NICILAES DE GRIMICOURT, JACQUESsone, chirurgijn, afkomstig van Cameryck.
HENDRIK VAN KINTSCHOT, JANSzoon, hovenier, uit Turnhout.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
CATH. GOOS vercoopt aen HERMAN GULDENS een huys in de Lepelstraet tusschen MERTENS GOOS ende MARTYNE DE LA NOY.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 188.
 
17 augustus 1562.
ADRIAAN DE LA BARRA, HUGOzoon, koopman, uit Mons.
Hij wijkt in 1586 naar Middelburg uit (vrijgeleide Leicester), Ned. Leeuw 1991, kol. 154.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
KAREL DE BEAULIEU, VINCENTSzoon, koopman, uit Valenciennes.
Memoriën en Resolutiën Zutphen 22 aug. 1610: JEAN DE BEAULIEU, licentmeester, broer JACQUES en minderjarig zuster MARIA DE BEAULIEU, kinderen van wijlen CHARLES DE BEAULIEU, van wie de bestevader en bestemoeder zijn VINCENT DE BEAULIEU en WOUDIN MALEPERT uit Artois, bron: Ned. Leeuw 1930.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 september 1562.
De Schoutet contra LYNKEN WENDELYN, &c. maer haer anderwerf heeft laten doopen, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 141.
LYNTKEN WENDLYNS, &c. opten Steen metten watere geexecuteert is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1561-62, A.A.B. Deel 9, blz. 149.
 
Idem contra MAEYKEN EGHELS, van Haerlebeke, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
MAYKEN EGELS, geboren van Haerlebeke, &c. metten watere geexecuteert, &c.
Bron: Rekeningen, zie boven.
 
11 september 1562.
CHRISTIAAN VAN CORTENBERGE verkoopt aan JASPAR VAN LAURETEN een erfelijke rente op een huis reeds bepand door MARIA VAN DEN VENNE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 september 1562.
CORNELIS VAN BEAUMONT, CORNELISzoon, procureur, uit Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
2 oktober 1562.
AART VERHELLEN en zijn vrouw ELISABETH FONTENIERS verhuren aan JAN PERTELEER een huis reeds bepand door GORIS DE BOT, AART VAN WESELE en CLARA GIELIS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 oktober 1562.
HECTOR VAN POLLAER, WILLEMSzoon, oudkleerkoper, uit Walem.
JAN SOHIER, NIKLAASzoon, kremer, uit Laleu (Braine).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
14 oktober 1562.
FERNANDO DE BERNUY draagt over aan ANDRIES SNELLINCK twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 oktober 1562.
De Schouttet contra JACOP VAN GERSHOVEN, geboren tot Tongeren, &c. hem heeft laten wederdoopen, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 142.
JACOB VAN GERSHOVEN, suyckerbackere, geboren tot Tongeren ende woonachtich was te Breda, &c. 17 Octobris 1562 opten Steen metten watere geexecuteert, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1561-62, A.A.B. Deel 9, blz. 149.
 
Idem contra AERT VAN GERSHOVEN, geboren van Tongeren, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
AERT VAN GERSHOVEN, des voors. JACOBS broedere, &c. ook metten watere geexecuteert, &c.
Bron: Rekeningen, zie boven.
 
17 oktober 1562.
JAN DE VRIESE, timmerman, en zijn vrouw JACOBMIJNE VAN DE BRANDE, verkopen aan HENRICK LYCOOPS, vettewarier, het huis St. Joos in Craeywyck.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 288, p. 324v°.
 
30 oktober 1562.
De Schoutet contra MARINUS VAN DALE, geboren tot Daepsele (=Dadizele), in Vlaenderen, linnenwever, &c. hem heeft laten wederdoopen, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 142.
MARINUS VAN DALE, geboren van Dayseele, &c. metten watere geexecuteert, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1561-62, A.A.B. Deel 9, blz. 150.
 
31 oktober 1562.
ANDRIES FYNAERTS zal aan zijn broer JAN en zus BARBARA jaarlijks een erfelijke rente uitkeren op een opperstal in het Vleeshuis reeds bepand door de echtgenote van ADAM SCHUYLENBORCH en MATHIJS HUYNEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
.. november 1562.
Tegen STOFFEL GOETRAEDT uit St.-Winoksbergen wordt een onderzoek ingesteld wegens ketterij; hij vlucht uit Antwerpen.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, blz. 112, 113, J. Decavele.
 
13 november 1562.
De Schouteth contra LINKEN VAN DALE, echtgenote van JANS VAN LIERE, legwerckere, &c. anderwerff gedoept te syne, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 143.
LYNTKEN VAN DALE, huysvrouwe was van JAN VAN LYERE, &c. metten watere geexecuteert is geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1561-62, A.A.B. Deel 9, blz. 150.
 
Idem contra BETKEN LAUREYS, van Brugge, &c. bekendt heeft herdoopt te syne, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
BETKEN LAUREYS, geboren van Brugge, &c. metten watere geexecuteert, &c.
Bron: Rekeningen, zie boven.
 
20 november 1562.
HANS PIJNAPPEL, JANSzoon, droogscheerder, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 november 1562.
HANS OEYEN, AMANDSzoon, kleermaker, uit Geel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
.. december 1562.
JANNEKEN VAN DEN PUTTE, echtg. van PIETER VAN DE PLANCKE, van Kortrijk, wordt te Antwerpen verdacht van ketterij.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 164, 165, J. Decavele.
 
JAN VAN ANDEL, chirurgijn-barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1556 f° 164 en 1562 f° 328vo.
 
KATHLYNE DE BUYT, vroedevrouwe.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1562 f° 435vo.
 
JAN VAN EVERSBERGH, EVERSBERGEN, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1562 f° 59, 1563 f° 44vo, 129, 1564 f° 232, 1568 II. f° 234, 295, en vele, vele anderen.
 
AERDT PEETERS, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1562 f° 93vo, 1586 f° 59, 1596 f° 70.
 
CORNELIS SCRIECK, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1562 f° 286.
 
ADRIAEN VAN VOSSENHOLEN, medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1562 f° 429, 1568 I. f° 96.
 
 - 1563 -
 
LANCELOT VAN URSEL = Buitenburgemeester.
NICOLAAS ROCKOX = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
AERT NOVILAIT.
FRANCUS SMIT.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN VLEMINCKX.
JAN VANDEN STEENE.
Aalmoezeniers:
HENRICK VAN ONCEN.
JACQUES VAN NYENWERVEN.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
8 januari 1563.
BERNARD DE HONT verkoopt aan zijn broer MERCKEN een zevende van de erfenis van zijn oom HENDRIK VAN DEN MORTTERE, waarvan de weduwe ANNA LANSLOOTS de tocht heeft.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 januari 1563.
PAUWEL MICHIELSSEN en zijn vrouw MAGDALENA ALAERT verkopen aan de kinderen van EVERARD VAN DEN GRAVE een korenrente op een hoeve en grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 januari 1563.
Mr. DANIEL DORA, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 januari 1563.
QUIRYN AERTSSEN vercoopt aen MARIA AERTSSEN, Lepelstraet, (tekst onklaar).
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 188.
 
21 januari 1563.
JAN, MARIA en JOANNA DE MEERE verkopen aan MARIA DE MEERE een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 januari 1563.
Rekweste van MARGRIETE PEETERS uit de Oude Lombaertstrate beschuldigd van ravotterye bij nacht en ontijde binnen haar huis te hebben gehouden.
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 198.
 
8 februari 1563.
JAN PAUWELS transporteert aan PETRONELLA VERHAECHT een som geld die hij schuldig was aan ANTOON VERHAECHT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 maart 1563.
FRANQOIS VAN DEN HOVE, GEERTSzoon, wolverver, uit Diest.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 maart 1563.
FRANS DE VOS en zijn vrouw CATHARINA BORDINCX verhuren aan JAN VAN WECHELE, schilder, en zijn vrouw MARGARETHA OLIVIERS een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 maart 1563.
JAN POMPE, LENAARTSzoon, tavenier, uit Leende.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 maart 1563.
Op deze dag verkoopt RICHARD CLOUGH, in naam van sir THOMAS GRESHAM, het huis “St. Franciscus” in de Lange Nieuwstraat aan JAN HERTSSEN die later met JACQUELINE DELLA FAILLE huwde. Daarna kwam het huis in het bezit van hun zoon JAN BAPTIST die het in 1595 overliet aan zijn grootvader JAAK DELLA FAILLE (ovl. in 1597), waarna het door erfenis opnieuw aan JAN BAPTIST toekwam die het een tweede maal verkocht, in 1620, aan zijn oom ALEXANDER VAN DER GOES, koopman, weduwnaar van MARIA DELLA FAILLE, ovl. in 1617.
Bron: Amand de Lattin, Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld, Deel 7, blz. 80.
 
26 maart 1563.
ADRIAAN BRICX, JANSzoon, koopman, uit Brugge.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
30 maart 1563.
ADRIAAN VAN ZIJST verhuurt aan MATHIJS VAN WITTEN een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 april 1563.
FRANS VAN VISSENAKEN, PEETERSsone, apteker, afkomstig van Thienen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 april 1563.
De erfgenamen van wijlen BALTHASAR VAN VLIERDEN verdelen de renten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 mei 1563.
CLARA VAN SCHARENBROECK verkoopt aan JACOB VAN DER HEYDEN een erfelijke rente op een aard en beemd; van BARTHOLOMEUS BRUYNINCX koopt hij deze aard en beemd, reeds gehypothekeerd door de erfgenamen van FRANCIS KIJEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 mei 1563.
JAN TEERLINCK, JACOPSsone, chirurgijn, afkomstig van Brugge.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
12 juni 1563.
HEYLWICH HOEYBEECKX, weduwe van HERMAN DE CONINCK, haar dochter CATLYNE sCONINCKS, met haar man en momboor HENRICK HOONS, en MARGRIETE sCONINCKS, ook haar dochter, met haar man en momboor ANTHONIS VAN HULSEN, geven te erve aan JACQUES DELLA FAILLE, koopman: … een hoeve met huizing, schuur, stal, hof, land, met de berg met stenen huizing daar op staande, met de neerkamere, achterhuizing, stalling, kelders, kruidhof, watering, doornen haag, gronden en al de toebehoorten, groot te samen, zoals door gezworen erfscheiders dezer stad gemeten is, 6 ½ bunders, 58 roeden… genaamd het goed te Maloes, gestaan en gelegen onder Wilrijk, welk goed nu ter tijd in huur en laatschap is bezittende JASPAR RUYS.
Bron: Antwerps register der Schepenbrieven nr. 292, f° 250 en Antwerpiensia, Deel 22, blz. 210.
 
18 juni 1563.
JAN VAN SCHOONVELDE, ANTHONISsone, chirurgijn, afkomstig van Ghendt.
HENDRIK EYSSENS, LAUREISzoon, paardenverhuurder, uit Yerssel (= Eersel).
JAN WAREN, ANTONISzoon, busmaker, uit Deurne bij Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 juni 1563.
IDA DANSAERTS, geh. met HECTOR VAN GHISTELE, verkoopt het huis “den Hertshoorn” aan HERMAN VAN ENCKE. Deze verkoopt het in 1574 aan WILLEM USSELINCKX, de kruidenier. Vervolgens komt het in de familie LEYSSEN, die het verkoopt aan JERONIMO VELDENEER (1610).
Bron: Antwerpsch ArchievenBlad, Deel 33, blz. 65.
 
25 juni 1563.
ADRIAAN MEGELVELTS alias VERDONCK verkoopt aan GERARD ABTS en CHRISTINA BOUCHOUTS een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
WILLEM USSELINCX, WILLEMSzoon, kruidenier, uit Hasselt.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
26 juni 1563.
ELISABETH VAN DEN EYNDE geeft terve aen ANNA VAN DE VELDE “Ste Barbel” Lepelstraet, CORNELIS STRUYS west.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 188.
 
30 juli 1563.
De Schouteth teghens WOUTER WRAGE, geboren hier tAntwerpen, &c. by hem verweerder bevonden zyn diverssche verboden boecken, &c. nyettegenstaende men hem jaer ende dach gevanghen heeft gehouden ende diverssche geleerde aen hem verweerder gesonden, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 152.
WOUTER WRAGE, metsere, &c. opten Steen verdroncken, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1562-63, blz. 158, 159.
 
3 augustus 1563.
Huwelijkscontract tussen JAN VAN DEN LANGHENBERCH en MARGARETA HEYMANTS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 augustus 1563.
JOANNES MALDERUS of VAN MALDEREN werd op deze dag geboren te Sinte-Peeters-Leeuw. In 1611 gewijd als Bisschop van Antwerpen. Overleden te Antwerpen op 21 oktober 1633 en aldaar begraven.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 4, blz. 621, Mertens en Torfs.
 
6 augustus 1563.
RUTGEERT VAN BROUHESEN, JANSzoon, lakenbereider, uit Bavel.
Hij wijkt in 1586 uit (placaat Koning van Spanje).
NIKLAAS DE HASE, JANSzoon, lakenverkoper, uit Bergen op Zoom.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
11 september 1563.
CORNELIS OLIVIERS, gevolmachtigde van JAN WECHELE, schilder, en zijn vrouw MARGARETHA OLIVIERS, verkoopt aan MARCELIS COFFERMANS, schilder, en zijn vrouw ELISABETH BEECMANS een huis reeds gehypothekeerd door FRANS DE VOS, JAN VAN DEN BERGHE en de kinderen van THOMAS BORDINCX.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 september 1563.
De Schouteth teghens AERT DE HANE (HAEN), verdacht van herdoperij, de Schout eist levenslang op de galeijen, uitkomst deze zaak niet gevonden, Red.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 152.
 
Deselve teghens JAN DE WOLF, van Oudenaarde, suspect van quader religien &c. op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A. A. B. Deel 9, blz. 153.
JANNE WOLFF, &c. metten watere geexecuteert, &c.
Bron: Rekening van den Markgraaf, jaar 1562-63, A.A.B. Deel 9, blz. 159.
 
1 oktober 1563.
JAN FAULCONNIER, BRIXIUSzoon, koopman, uit Doornik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 oktober 1563.
DAVID SCROBBE geeft terve aen GEERAERT HERMANS een huys in de Lepelstraet tegens over Ste Rochtus gasthuys tusschen den erffgevere ende JAN STROCKX.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 189.
 
23 oktober 1563.
HANSKEN NUENS, uit Noortberquin, was in Engeland in 1561, zat in 1563 gevangen te Nieuwpoort wegens ketterij, werd bevrijd uit de gevangenis en werd in 1564 te Antwerpen wederom verdacht van ketterij.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 154, 155, J. Decavele.
 
10 november 1563.
PETER VAN MEDEREN vercoopt aen GILLIS WILLEMS een huys in de Lepelstraet.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 188.
 
9 december 1563.
DANEEL STRUYS vercoopt aen CORNEEL MERCX een huys in de Lepelstraet.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 188.
 
31 december 1563.
PHILIPS DAUXI transporteert aan NIKLAAS VAN EEMEREN een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
JOOS VAN ANTWERPEN, medecyn & chirurgyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1563 f° 346vo.
 
KERSELIS VAN AKEN, Mr. RUTGEERTSsone, chirurgijn-barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1563 f° 229.
 
GODEVAERT BEEMERS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1563 f° 39.
 
JAN COCX, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1563 f° 229, 1572 f° 140vo, 1579 f° 129, 1583 f° 43, 1587 f° 168, 207, 364, en vele, vele anderen.
 
LAMBRECHT VALENTYNSsone alias BLESERS, van Diest, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1563 f° 542.
 
MARCELIS VAN HEUCKELEN, gezworen chirurijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1563, f° 228vo, 229.
 
GEERT VAN KEMPEN of GHEERAERT TOUBET, TOEBENDT alias VAN KEMPEN, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1563 f° 39, 1569 I. f° 243vo, 1573 f° 62vo.
 
JACOB VAN LANGENDONCK, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1563 f° 560.
 
JAN MOONS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1563 f° 346vo.
 
VALENTYN ROOSWORM, van Smalcaldien, steensnyder, oculist ende medecynmeester.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1563 f° 87vo.
 
CORNELIS VAN TONGERLOO, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1563 f° 255, 1564 f° 249.
 
Uit de nagelaten boeken van de Spaanse koopman JUAN HENRICQUES, komt een lange lijst naar voren met internationale kooplieden, die op het hoogtepunt van de Antwerpse economische bloei, 1562-1564, in deze stad aktief waren.
JAN HENRICQUES deed, zoals de meesten destijds, aan warenhandel, maar ook aan verzekering op schepen. Talloze vrachten werden door hem, samen met andere, vooral Zuiderlingen, verzekerd. HENRICQUES stond in betrekking met alle aanzienlijke kooplieden die toen in Antwerpen aktief waren. Deze unieke en volledigste namenlijst uit de nagelaten registers laat het FONDS PLAISIER nu volgen:
NB: De namen zijn in het Spaans opgeschreven; waar we konden zijn ze vernederlandst.
 
ANTONIO LENPERUR.                               ANTON WAUTERS.
AUGUSTIN HENRIQUE.                             ANDREAS DE LA TORRE.
AGUSTIN DE OLANE                                  ANDRES DE LA MASSA.  
ANDRES DIEZ.                                              ALONSO RUYS DE CORDOBA.
ALONSO DE HERRERA.                             ALONSO DESPINOSA YDAS.
ANTONIO ANSUYC.                                    ALART SIX.
ALONSO DE SAN JUAN.                             ALONSO PAEZ.
ANTON DE BOOT.                                        ALVARO DE ABREU.
ANTONIO y GER. DEL RIO.                       ANT. DE PALERMO.
ADR. MARTIN.                                              ANSELMUS DE BOOT.
ALONSO DE PALMA.                                   ALEX. BARDUCCI.
ANT. CORNELIS VRANX.                           ALVARO MENDEZ.
ALEXANDRO BONBISI.                              ANT. DE GUZMAN.
ALBERTO PINELO.                                      ALONSO DE AGUILAR.
ANT. GONC. DE SALDANA.                        ANDREA CORSINI.
ADRIAEN CLAES.                                         ALONSO SANCHEZ.
ADRIAN BANBRE.                                        ADRIAN LE SENOR.
ANTONIO LANPUNANO.                            ANDREE MANRIQUE.
ANDREE SAULI.                                            ADRIAEN MANMAKER.
ALONSO DE PALMA.                                   ADRIAN DIRIQUE.
ANT. LOPEZ.                                                  ANDRES ENRIQUE.    
AUGUSTIN ENRIQUE.                                 ABRAHAM GREVE.
ANDRES DE LA MACA.                               BERNARD LUYS.
BERNARDINO DESPINOSA.                       BENEDETTO PROMONTORIO.
BENTURA DEL CASTILLO.                        BUENAVENTURA DE CREMONT.
BERNARDO CAVALCANTI.                       BALTASAR BOUSYN.
BERNAR PELS.                                              BARTOLOMEUS BANNIC.
BAPTISTA SPINOLA.                                   BARTOLOMEO XUAREZ.
SEBASTIAEN VAN UTRECHT.                  BERNARDO NUNEZ.
BENEDITO RRODI.                                      BERNAL VINQUELMAN.
BAUTRE JANSE.                                           BALTASAR NUNEZ.
COSME DE MARINO.                                  CARLO DE FRANCESQUI.
CLAES OVERLANDER.                               CORNELIS BOMBERGEN.
CORNELIS DE RUITER.                              CALCAS DE AGUJA.
CONRARDO ESQUET.                                 CIPRIAN RODRIGUEZ.
CORNELIS VAN HISPELE.                         CORNELIS VAN HOVERBEKE.
CORNELIS JANSE.                                       CHARLES en PIERRE DE VINTER.
CARLO RENUCINI.                                      DIEGO DE VIDES.
DIEGO FERNANDEZ.                                   DIEGO PEREZ.
DIEGO RODRIGUEZ.                                   DIEGO DE OSMA.
DENYS VAN TUL.                                          DIERICK DEYN. 
JACOP HOEN.                                                DUARTE HENRIQUE.
DIEGO MORANTE DE CARRION.            DIEGO DE ECHAVARRI.
DANIEL DE BRUYN.                                     DANIEL ADRIAENSEN.
DIEGO DE LERMA.                                      DIEGO DE TRUZIOS.
DIEGO DE FRANQUI.                                   DIERICK JAN HEINDRICKsone.
DINIS BANTUL.                                             Kanunik JUAN DE MUXICA.
BASTIAEN SNEEWATER.                           BASTIAEN DE BOES.
ESTEBAN en GER. GENTIL.                       PHILIP MASCULIER.
NICOLAES MAHIO.                                     FRANCISCO SANCHEZ.
FERNAND PUENS.                                        FRANCHOYS PAES.
FRANCISCO DE SANBITORES.                 FRANQOIS PULLE.
JAQUES FASSE.                                             FERNANDO DE FRIAS.
FELIPE DE AUXI.                                          FERNAN PEREZ.
MARTIN OLONSO.                                       FRANCISCO NUNEZ.
FRANCISCO ANTONIO criado de (=knecht van) FERNANDO ALFONSO DE MATOS.    
DUARTE HENRIQUES.                                FELIPE JORGE.
FERNANDO DE FRIAS CEBALLOS.         FRANCESCO DE AGUILAR PORRAS.
FELIPE DE AUXI.                                          JAN DE HEERE.
FRANCHOIS PAES.                                       JUAN DE BALLEJO.
FRANCISCO SPINOLA y hijos (=en zonen)FRANQOIS DE SAN LORENS.
FRANCISCO DE LA PLENA.                      FRANQOIS LE FORT.
FRANCISCO en ANTONIO REMUNDI.    FRANCISCO RUYS DE VERGARA.
FRANCISCO BELATI.                                  FRANQOIS WALCHART.
FRANCISCO GALLINA                               FRANCISCO XIMENEZ.
BERNARDINO GALLINA.                           FERNAN XIMENEZ.
RUI NUNEZ.                                                   GILIS SOBREQUE.
GERmo. en ALONSO DESPINOSA.            GERmo. DE CURIEL.
GABRIEL TERZAGO.                                  GERmo. DE SALAMANCA.
GASPAR ESCURQ.                                       GABRIEL DE SANTAGADEA.
GERmo. LINDO.                                            GERmo. LOMELINO.
GILES LE RONS.                                          GERmo. ROBELASCO.
GERARD DE LOBEL.                                  GUILLOMA RUBIN.
GILLIS HOEFNAGELS.                              GUILLOMA DE TRIEFFRIES.
GER. DE CABANAS.                                    GILLIS HOFMAN.
GASPAR RODRIGUEZ.                               GREGORIO DE FRANQUI.
GERARD BOL.                                              GALEOTTI en LUCA RENIERI.
GUERAR CORBET.                                      GUADAMECIS.
GONQ. DE AGUILAR.                                 GUILLOMA en JORGE BONDI.
GUERAR COURHAEZ.                               GUILLOMA JANSE.
GALLOTE MAGALOTI.                             GILLES REYSEN.
GUIL. DIAEZ.                                                GERmo. LOPEZ.
GOS GOSEN.                                                  GOMAR BARBORT.
GERmo. XUAREZ.                                        GER. LINDO.
GASPAR PELS.                                              HECTOR DEL HOVE.
Herederos (=erfgenamen) de Buenabentura MICAELI e de GERmo. ARNOLFINI.
HENRIQUE FELIPUS, herederos de (=erfgenaam) LUYS PIERRO FRANCISCO SPINOLI.
HANS PRETOR, herederos de VINCo BALTASAR GUINISI.
JUAN BALBANI.                                           JOSEPE BERNARDINI.
HENRIQUE VAN BOUCHOUT.                 HECTOR LE MOENE.
HENDRICK SOMAR.                                   HENDRICK WAUTERS.
HENDRICK CUYPER.                                 HANS BELTIAN.
HENDRICK VAN HONSA.                          HERMAN MAYER.
JUAN GARCIA.                                             JUANCA MARENA.
JULIAN AMBROSIO.                                   JUAN FERNANDES PORTUGUES.
JUAN BILLOTTI.                                          JUAN BAPTISTA GONDI.
JUAN DE LA REA SALAZAR.                    JUAN DE LA BARZENA.
JUAN en NICOLAS FORMESTRAOS.       JAN VAN SANTVOIRT.
JAN DE CASTRO.                                         JACQUES DE LOBEL.                            
HELIAS DE PLANQUES.                             JUAN HAUBI DE DIEPA.
JOOS VORSEN.                                             JUAN FRANCISCO GALLINO.
BERNALDINO GALLINO.                          JUAN FERNANDES DE SANBITORES.
JACQUES HILDERNISSE.                          JAN CANBIER.
JUAN DE CUELLAR.                                   YPOLITO DEL AFFETTATI.
JAN HEYNDRICK SMIT.                            JAN DE JUGO, JODE (?).
JUAN DE PALMA.                                        JACOMO DUPONT.
JAQUES DEL AVOCANTE.                        JUAN DE DOYPA.
JAQUES DE CORDES.                                 JUAN DE NARRIA.
JAN DEYN.                                                     JUAN DE BALLEJO.
JAN VAN HOF.                                              JAQUES PERILLEUX.
JAN en EUSTACE LUYER.                         JULIAN LE FEVRE.
JORGE PINTO.                                             JUAN BAPTISTA ESCOTTI.
JAN GRANIER.                                             JOCHEM VAN BERGHE.
JAN VAN DE STEEN.                                  JAN VAN DYCK.
JAN CELOSSE.                                             JACQUES PELS.
JUAN DE LA QUADRA, mi criado (=mijn knecht).      
JAN PERSYN.
JACQUES VAN HOVE.                               JAQUES en GUILLOMA CUNE.
JAN DE BONSEL.                                        JUAN BAPTISTA SPINOLA.
JUAN LUCIES.                                             JUAN DE ARANDA.
JUAN DE GAONA.                                       JUAN LOPEZ DE AYALA.
JAN HOEN.                                                   JUAN en PEDRO DE JULI.
JAN BOUDANS.                                           JACOMO LANG.
YPOLITE BALBANI                                    HERMAN GULDEN.
JACOB LANG.                                              JUAN ALONSO DE VEGA.
JUAN ANTONIO BARTOLI.                      JAN VAN ACLA.
YSNARDO FELIPO CATTANEO.             NICOLAO DORIA.
JAN VAN DE STEEN.                                  JUAN HORTEGA DE HERRERA.
JAQUES LE PRIOR.                                    JUAN DEL CASTILLO.
JAN HORT.                                                   JUAN en PIERRE CANAYA.
JOCHEM VAN DIRK.                                 HYPOLITUS VAN UFFEL.
JAN DE GROOT.                                          JUAN DE VACCA.
JUAN DE SANTACRUZ.                             JAN en JACQUES DE LA FAILLE.
JORIS VAYER.                                             JAN LERMITA.
JOQUEN COP.                                              JAN CANU.
JUAN BAUTISTA e SFORCOSO.              JUAN DE ROXAS.
JUAN ANTo. GRIMALDO.                         JUAN BAPT ROBELASCO.     
JOSEPO en PABLO DORIA.                       LUCIAN DE NEGRO.
JUAN DE CAMARENO.                              JUAN DA HASA (JAN DE HAZE?).
JACQUES PELS.                                           JULIAN ANBROSIO.
JAQ. DE LA BOCANTI.                               JUAN DE VALLEJO.
JAN VAN DE BURG.                                    JAN VAN AERSCHOT.
JACQUES AENRAET.                                  JAQ. DE CORDES.
LORENZIO MARIN.                                    LAURENS DE VISE.
LUYS FERNANDEZ.                                    LORENZO SAULI SAQUERO.
LUIS DE SEVILLA.                                      LAMBRECHT RAMAN.
LAZARO STRUC.                                         LORENCIO VAN DER HAYA.
GILIS VAN DE BOGART.                           LOPE DE LA CORONA.
LEONARDO TADEY.                                   LOPE DEL CAMPO.
LENART BRUC.                                            LANCELOT DE RUBIAN.
LAURENS CUPER.                                       LOUIS PEREZ.
LOUIS TERRI.                                               LUCIAN DEL NIGRO.
LUDOVICO NICOLAO.                               LAMBRECHT MICHIELSsone.
LUIS SAMINO.                                              MIGUEL DE SAN MARTIN.
MIGUEL TURLAN.                                      MICHIEL MULIER.
MARTEN VAN DER LURE.                        MICHIEL VAN HENDE mi ceado.
MANUEL DE PAREDES.                             MICHIEL DIEZ.
MARTIN HUYDEBIEN.                               Mr. JAN FARINA.
MATEOS SOYER.                                         MICHIEL VAN BEVEREN.
MICHIEL DE LA RUE.                                 MARCOS NUNEZ PEREZ.
FERNAN PEREZ.                                          MICHIEL BAES.
MANUEL GERONIMO.                               MANUEL ROIZ.
MARIA CENTURION.                                  MANUEL HENRIQUEZ.
MATEO VILLOTI.                                        MATEO BELSER.
NICOLAES OSTINC.                                    HOSTIN en ENRIQUE SOMAR.
NICOLAS MENDEZ.                                     NICOLAS SALANGUIER.
NICOLAS BARZA.                                        VALERIAN HARINC.
NICOLAS en JUAN MAHIO (MAYU).        JACQUES LEVASUR.
NICOLAES JONGELINCK.                         NIC. BALBANI.
NIC. ANTONIO.                                             NIC. VANDEVILLA.
OTMAR RIDLER.                                         PIERE BRIET.
PERO FERNANDEZ DE HERRERA.         PETER GOYS.
PLACITO RAGAZONI.                                PERO GARCIA.
PIETER JANSE.                                             PEDRO DE CAMINO.
PETER LOPEZ ALEMAN.                           PERO JORGE.
PEDRO MOSQUERON.                                PIERRE PINCINET.
PAULUS DE BOSQUEL.                               PEDRO DE YSUNCA.
PASQUAL SPINOLA.                                    PIERRE SOBREQUE.
PEDRO DE CESTONA.                                 PIERRE ASESAR.
PAULO AZARINO.                                        PEDRO DE CAMINO.
PASQUAL ESPINOLA.                                 PIERRE VAN HECKE.
PETER VAN ARES.                                       PEDRO DE OROSCO.
PIERRE SIMONET.                                       PIETER DE HOOGHE.
PAUL DU BOSQUEL.                                    PEDRO DE POZA.
PIETER PANHUYS.                                       PEDRO DE ALTONA.
RUY MENDEZ.                                               RODRIGO PAEZ.
RICHART SANTOSTAL.                              ROCHUS VERMUEL.                
RODRIGO ALVAREZ CALDERA.             ROBERT DE LA COLA.
RUY FERNANDEZ DE LA QUADRA.        RODRIGO DE MACHENA.
ROBERT VAN ASTEN.                                 RUY LOPEZ.
RAFAELO BARBARINO.                             ROBERT FROMESTRAOS.
ROBERT HARENTON.                                 SIMON JACQUES TASSE.
SALVADOR NUNEZ.                                    THOMAS DE GRAVE.
THOMAS BALBANI.                                     THOOMAS WALS.
THOMAS BRASSI.                                         THOMAS BOUCHART.
WILLEM VAN TONGEREN.                        WICHMAN CRENST.
VALERIUS VAN DALE.                                VINCENT BALBANI.
XRISTOBAL FALLOZE.                               XRISTOBAL BRANDOLINI.
CHRISTOBAL VOLCMAR.                          CHRISTOBAL PRUNS.
CHRISTOBAL HALLER.
Bron: De Insolvente Boedelskamer, A.A.B. Deel 35, blz. 17-22.  
 
- 1564 -
 
LANCELOT VAN URSEL = Buitenburgemeester.
NICOLAAS ROCKOX = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN DONCKER.
MICHIEL ANTONI.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN VANDEN CAMMERE.
GERONIMO DEL RYC.
Aalmoezeniers:
PEETER HELLEMANS.
HENRICK MOENS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
10 januari 1564.
JAN DE VRIESE, timmerman, en zijn vrouw JACOPMIJNE VAN DEN BRANDE, verkopen aan JACOP VAN WIJN, pasteibakker, en zijn vrouw JOHANNA VUITIERSOM, een huis.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 300, p. 289.
 
14 januari 1564.
De stad verkoopt aan MARIA FORIERS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
FRANQOIS SABOT, BOUDEWIJNSzoon, leerverkoper, uit Béthune.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 januari 1564.
De stad verkoopt aan MERTEN MANTEAR een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 januari 1564.
ADRIAEN VERVOORT geeft terve WILLEME ICX “den Calcoenschen Haen” in Lepelstraet, neffens “Vyff Ringen”.
Bron: Het groot werck, A.A.B. Dee. 33, blz. 188.
 
28 januari 1564.
NIKLAAS, JAN en WILLEM VIRLEYS en hun moeder GENOVEVA GROYS verkopen aan CHRISTINA VIRLEYS een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 januari 1564.
JAN PELGRIM, FRANSzoon, koopman, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 februari 1564.
WILLEM STRIC, JANSzoon, kremer, uit Bengenom(?), (Buggenum ten noorden van Roermond?).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 februari 1564.
JACOB ROBBIJNS verkoopt aan PETER HELLEMANS een erfelijke rente op een hoeve belast o.a. door ADAM REYNIERS en ROELAND PAULET.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 februari 1564.
ANTOON LEURMET, als rentmeester van JACOB VAN HERBEYS, verhuurt aan ADRIAAN CORYNSsone COOL land te Cruysland.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 maart 1564.
ABRAHAM, EVA en SARA LINTS, alsook MARIA EMMERINCX, ontvingen van HENDRIK PYPELINCX en zijn vrouw CLARA DE TOVION geld van een erfelijke rente op een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
CORNELIS VAN RUYVEN, FLORISzoon, kremer, uit ‘s-Gravenhage.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
7 april 1564.
JAN VAN DEN BRANDE, FRANQOISzoon, schoolmeester, uit Breda.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
12 april 1564.
FRANS DE VOS en zijn vrouw CATHARINA BORDINCX verkopen aan NICASIUS LEWAY en zijn vrouw MARIA HAECK een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 mei 1564.
JAN GHEVAERTS de jonge, TIELMANSzoon, tavernier, uit Roermond.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 mei 1564.
PETER DE STERCK, PETERSzoon, drukker, uit Kortrijk.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
26 mei 1564.
JAN LESTIEVENOY, MERTIJNSzoon, koopman, uit Rijsel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 juni 1564.
De stad verkoopt aan JAN HUYSMANS, ten voordele van DYMPNA MEERMANS, een lijfrente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 juni 1564.
JASPAR VAN VELTWIJCK verkoopt aan JAN VAN GHERWEN en zijn vrouw IDA HUSTEYN een erfelijke rente op twee hoeven met land reeds belast door o.a. de erfgenamen van CORNELIS DE VOS, MARIA PAUWELS, de weduwe van JAN GIELKENS, PETER GHOOSSENS en de kinderen van JAN RYNE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 juni 1564.
NIKLAAS DE MOOR, JANSzoon, tapissier, uit Oudenaarde.
ADRIAAN DE WANMAKER, PETERSzoon, wolverkoper, uit Ronse.
Hij wijkt in 1586 uit naar Middelburg (vrijgeleide Leicester).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
1 juli 1564.
Over de vervolgingen tegen CHRISTOFFEL DE SMET alias FABRITIUS of MARISSAEL:
FABRITIUS werd op 1 juli 1564 aangehouden, door een aanklacht van een vrouw genaamd: Lange Margriet, een, te Antwerpen, bekende mutsenmaakster. Hij was vergezeld door OLIVERIUS DE BOCK of BOCKIUS, geboren van Aalst, leeraar aan de Universiteit van Heidelberg en die, op aandringen van de Paltsgraaf, t.g.v. een brief van Margareta van Parma, losgelaten en verbannen werd.
De dag dat Fabritius veroordeeld werd, hadden er, ‘s avonds, voor de gevangenis van het STEEN, samenscholingen plaats; verscheidene personen werden er van beschuldigd ketterse psalmen gezongen te hebben. Op de dag der terechtstelling, gebeurde er, op de Grote Markt, een opstand welke nieuwe vervolgingen en de ter dood veroordeling (19 dec. 1564) van een Waal, ROBRECHT DU BRIEL, opleverde. Ook de verraadster, LANGE MAGRIET, werd door een woedende menigte met stenen bekogeld zodat zij moest vluchten.
 
Getuigen bij het onderzoek tegen OLIVERIUS DE BOCK:
GHYSBRECHT VAN OUDENHOVEN, lynwatier, out ontrent 65 jaren.
Zijn vrouw MAYKEN BOCX.
JOOS DE BOCK, oom van OLIVERIUS.
JAN DE LOO, coopman van mede, out ontrent 66 jaren.
ANDRIES DE BOCK, oom van OLIVERIUS, out ontrent 36 jaren.
Bron: A.A.B. Deel 9, blz. 177-182.
 
11 juli 1564.
ISAAK VAN DER MOELENBROECK verkoopt aan MARIA BORDINCX een rente op een eigendom met kaatsspel.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 juli 1564.
ANNA VAN MIERLAIR verkoopt aan WILLEM DE SUCCA een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 juli 1564.
ANNA MEYNS verkoopt aan JAN YSBRANTS en zijn vrouw GEERTRUI VAN DEN VEKENE een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 augustus 1564.
Naer doode JAN EMBRECHTS, coffermaker, is het huys “Morinnekin” tusschen syne vyf dochters gemeyn gebleven by scheydinge ende deylinge, ende daernaer heeft elck van syn vyfde deel gedisponeert: ELISABETH EMBRECHT, met PEETER LE ROY, haren man, CORNELIA EMBRECHT, met ANTHONIS WIRICX, haren man, CATHARINA EMBRECHT, gehout met JAN MONTENS, CLARA EMBRECHT met CORNELIS VERSTREPEN, haeren man ende ANNA EMBRECHT met ADRIAEN GRAUWERS.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 117.
 
25 augustus 1564.
GIELIS ARONDEAULX, GIELISzoon, schoolmeester, uit Oudenaarde.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
2 september 1564.
OLIVIER DE BOCK, ten eeuwigen dage gebannen.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 167.
 
De Schouteth teghens CHRISTIANUM alias CHRISTOPHORUM FABRITIUM sive DE SMET, overmidts de verweerdere syne religie verlaten, &c. te prekene ende conventiculen te houdene, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 169.
 
7 september 1564.
GIJSBRECHT DELYEN en zijn vrouw ANNA SWINTERS verhuren aan CONRARD SCHETS een bunder land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 september 1564.
GEERAERT LUEB, DIERICKSsone, chirurgijn, afkomstig van Emmerick.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
1 oktober 1564.
De stad verkoopt aan JOHANNA BOSSAERTS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 oktober 1564.
CHRISTIANUM, alias CHRISTOFORUM FABRITIUM, alias DE SMET, vuytgeloopen moninck, &c. ende daeromme al levende op een schavot verbrant is geweest, &c.
Item van dat hy tverbrant lichaem vanden zelven CHRISTOFORUS, &c. om tselve int water te werpen, overmidtz den rumoer twelck doens opte Merct gebuerde, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1563-65, A.A.B. Deel 9, blz.283, 284.
“”den 4 Octobris, wirt t’Antwerpen op de Meerct, voor het Nieu Stadthuys eerst gejusticeert, ende verbrant eenen vuytgeloopen Vrouwenbroeder, die van het Heylich Sacrament niet en hiel, ende alsmen de justitie doen soude, quamp daer soo grooten ramor ende men wirper soo met steenen, dat den Marcgrave, Schoutet ende Dienaers ontloopen moesten. Ende op den selven dach wirt te Antwerpen tot haren verantwoorde geroepen, al deese woorpers, ende niet comparende op den hals gebannen”.
Antwerpsch Chronykje.
 
5 oktober 1564.
Getuigen opgeroepen na de ongeregeldheden bij de berechting van FABRITIUS:
HENRICK DAEMS, Deken van het Schermersgilde.
JAN MICHIELSSENS, gildebroeder.
JERONIMUS DE LA CROIX, gildebroeder.
ADRIAEN HAGENS, gildebroeder.
CORNELIS VAN WINDERBEKE, gildebroeder.
PEETER MAES, gildebroeder.
GHYSBRECHT VAN DELFT, gildebroeder.
RYCK VAN CALCKEREN, gildebroeder.
CORNELIS VAN WOELPUTTE, gildebroeder.
GUILLAUME COCX, gildebroeder.
JERONIMUS VAN EECKE, gildebroeder.
JAN VAN HAESDONCK.
 
3-10 oktober 1564.
JERONIMUS VANDEN STEENE, steenweerdere.
FRANCHOYS VAN LEMENS.
JAN DU BOYS, weerdt in de Halff Mane, opte Groote Merct.
NICLAES SNEEUWATER.
JOOS DE BACKERE, wakere.
JACOB STRAGIER, geboren van Cortryck, poortere deser stadt.
JANS VANDEN BROECKE, straetwerckere ende wakere.
PETER PANHUS, coopman.
GILLIS HOFMAN, coopman.
JACQUES BERNOULLE.
HANS WILCKINCHOFF, suyckerbacker.
LENAERT ADRIAENSSENS, coopman.
 
Gemeentearbeiders die ‘s nachts op de Markt werkten:
PAUWELS JANSSENS.
JAN WILLEMS.
FRANCOYS MAINGNART.
GHEERDT VANDEN BOSSCHE.
PEETER VAN CASTELT.
HANS VAN OOSTEN.
HANS GROOTS.
HANS RUYS.
PEETER VAN LONDERZEEL.
MATHYS JACOBS.
CORNELIS VAN BRECHT.
HANSKEN VANDER BIEST.
PEETER MEYS.
AERDT JANSSENS.
 
TANNEKEN ANTIKEERE, weduwe wylen JAN BROECKAERTS.
HANS STROYER, dienaer van JAN CRISPYN, suyckerbackere.
Meester JOOS VAN MILLEGHEM, barbier.
VINCENTE VANDE VYVERE.
CLAES JANSSENS, dienaer by de barbier Joos.
 
PAUWELS DE CLECK, Deken van de Merssen.
JAN BARON, Deken van de Merssen.
NICLAES PEETERS, tengieter, gesworen Ouderman vander Merssen.
JACOP VERPELT, smoutslagher, gesworen Ouderman vander Merssen.
JAN VAN BOUSDONCK, hantschoenmaker, gesworen Ouderman.
HUYBRECHT COOPALL, hoeymaker, gesworen Ouderman.
GEERT BOLLAERT; Meester vande Garbeleurders.
HIERONYMUS COYMAN, idem.
HANS DE CHERFF, idem.
PAUWELS DE GRAVE, cnaep vander Merssen.
 
JAN DE CLERCK, de jonghe, syvercooper, out ontrent 28 jaren.
HIERONIMUS MEYER, coopman, geboren tot Ausborch, out ontrent 41 jaren.
ADRIAEN VAN BIEREN.
HIERONIMUS POUSSINGHER, out ontrent 26 jaren.
JAN DE VOS, woonende inden SPIEGHEL opder Mert.
HENRICK ROGMAN, geboren tot Antwerpen, coopman, out ontrent 45 jaren.
ADRIAEN VAN BREEN, woonende “inden Keyser” opde Merct.
CORNELIS LE BRUYN, cremer, out ontrent 28 jaren.
MERTEN DE VOS, schilder, out ontrent 32 jaren.
GILLIS RAET, schoenmaker, out ontrent 31 jaren.
MERTEN VANDEN BRUELE, coopman, out ontrent 47 jaren.
HANS DANIEELS, won. ten huyse van JACOP SMITS, houtbreekere, 22 jaren.
 
FRANCHOYS HEYLEN, Deken vanden Jonghe Voetboghe.
ADRIAEN VAN SEYST, idem.
DIONYS NUYTS, gildebroeder.
NICLAES SANDERS, gildebroeder.
BERNAERT APPELS, Ouderman.
DIERICK BENGERAERT, gildebroeder.
REYNIER OEBELS, gildebroeder.
Meester PEETER VANDEN GEERE, gildebroeder.
FRANCHOYS KETGENS, gildebroeder. 
Bron: A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 192-270.
 
13 oktober 1564.
FRANCHOYS LE FORT, HENRICSsone, chirurgijn, afkomstig van Leventys.
CHARLES DE MAISTRES, DIONIJSzoon, kremer, uit Doornik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
17 oktober 1564.
Te Dordrecht was gevangen ANKEN (AUKEN) HENRICXZONE, van Leuwaerden, welke deelgenomen had aan de ongeregeldheden te Antwerpen en wordt daar verhoord.
Bron: A.A.B. Deel 9, blz. 231-251.
 
20 oktober 1564.
Mr. JAN SPENHUYZEN, JACOPSsone, chirurgijn, afkomstig van Amsterdam.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 oktober 1564.
HANS GESELSCHAP, JANSzoon, brouwer, uit Holten.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 november 1564.
CORNELIA en ELISABETH VAN ESSCHE, alsook de kinderen van ADAM VERLINDEN, ontvingen van WOUTER JANSSENS alias WITTEBROOT, geld voor de laatste afkoop van een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 november 1564.
PAUWELS VAN DALE.
MELCHIOR GROENEN BORCH.
Beiden verdacht van ketterij, op 15 december vrijgelaten.
Bron: A.A.B. Deel 9, blz. 274-77.
 
15 november 1564.
De stad verkoopt aan LUCIA VAN DER HAGEN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 november 1564.
De stad verkoopt aan MELCHIOR DE FRIERES een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 december 1564.
ADRIAAN MANMAKER, JACOBSzoon, koopman, uit Roosendaal.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 december 1564.
“Op den 19 December (1564) wirt t’Antwerpen op de Meerct eenen Wale (ROBRECHT DU BRIEL) gerecht, die te voren geworpen hadde met steenen, alsmen den vuytgeloopen Monnick van Brugghe soude justiceren, desen was den eersten die voor het nieu Stathuys onthooft wirt, ende hy wirt buyten op een raet geseet met veel steenen omhanghen”.
Antwerpsch Chronykje.
 
29 december 1564.
MATTHEUS VAN NEDERHOVEN, TIELMANSzoon, kruidenier, uit Maaseik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
MARCK DE HASE, HAESE, HAEZE, HAZE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1564 f° 139vo, 1565 H&M f° 319, 1566 f° 160, 1572 f° 87.
 
GHYSBRECHT HESSELS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1564 H&M f° 54, 1565 H&M f° 40vo, 1568 ii. f° 254vo, 1571-72 f° 447.
 
HENDRICK DE HONDT, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1564 f° 89.
 
LUCAS VANDER HORST, medecynmeester & distillateur van alderhande clyen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1564 f° 1vo, 1563 f° 6.
 
JAN VAN HULTEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1564 f° 48.
 
GARNA LOPEZ, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1564 G & A f° 202vo.
 
COENRAET DE WITTE, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1564 G & A f° 200vo, 1571-72 f° 362, 1577-78 II. f° 457.
 
JAN WOUTERS, JANSsone wijlen, licentiaet in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1564 f° 128vo.
 
- 1565 -
 
HENDRIK VAN BERCHEM = Buitenburgemeester.
JOANNES VAN SCHOONHOVEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN VAN LUEVEN.
JAN DE NYS.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
PIETER ARNOUTS.
ADRIAEN TACQUET.
Aalmoezeniers:
ADRIAEN VAN SANTFOORT.
AERT VAN HERSBEECK.
PAUWELS BOSSCHAERT.
JOSEPH DE SMIDT.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
3 januari 1565.
De stad verkoopt aan JAN PERES een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 februari 1565.
De stad verkoopt aan CHARLES DE REVEL en zijn vrouw MARGARETA DU BLIOUL een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 februari 1565.
DIERICK WILLEMS VAN ES, scipper van Gorckom, verkoopt aan PAUWELS VERSTAPPEN en zijn vrouw JACOMYN PULLAERTS een erfelijke rente, destijds gekocht van MARIE VAN ONDERBERGHE, op een huis gelegen tussen de huizen van GABRIEL SMITS en PEETER SHUYS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 300, fol. 490v°.
 
10 februari 1565.
Inschrijving: ROGIER VAN LEEFDALE.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 februari 1565.
De kinderen van wijlen ADAM LINTHS ontvangen van HENDRIK PYPELINCK en zijn vrouw CLARA DE TOVION geld van een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 maart 1565.
HANS EYSSEN, LAUREISzoon, koopman, uit Eersel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
3 april 1565.
CHRISTINA TIMMERMANS verkoopt aan JAN DRIES alias VALCKENBORCH en ELISABETH GAST een erfelijke rente op een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 april 1565.
NICLAES BARBIERS, HENDRICXsone, chirurgijn, afkomstig van Bassenacht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 april 1565.
ADRIAAN DE VRIESE, ADRIAANSz., van Ekeren, landman, wordt buitenpoorter.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 april 1565.
De Schoutet teghens GEERTKEN GELDERS, &c. gealieert in huwelycke wesende met diversche straetsceynders, &c. tselve verswegen,&c. aengehouden heeft de secte van sekere lybertinen, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, Deel 9, blz. 278.
GEERTRUYT, JAN GELLERSDOCHTER, geboren vuyt Gelderlandt, huysvrouwe van JAN EGBERTSSEN tot Aelst, &c. metter coorden gejusticieert, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1563-65. A.A.B. Deel 9.
 
De Schoutet teghens WILLEM WOUTERS, &c. den sone van Meester Gelyn te evelen, &c eenen buytenman heet gesteken, &c. sekeren nederslach in Hollant, &c. Op de bladrand: Executio.
Deselve teghens JAN JANSSENS, zelfde feiten; Executio.
Bron: Vierschaerboeck van 1559-65, A.A.B. Deel 9, blz. 283.
 
Zelfde datum.
DIRK POLLAERT, FRANSzoon, tavenier, uit Roermond.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
14 april 1565.
ROMBOUT VAN MANSDALE, buitenpoorter.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
16 april 1565.
BAUDECHON of BOUDEWIJN DOMINIESSENT, van Armentières, wordt te Antwerpen veroordeeld wegens ketterse activiteiten; hij wordt te Brugge op 11 maart 1566 geexecuteerd op de brandstapel.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, blz. 102, 103, J. Decavele.
 
20 april 1565.
GERAART BRUYNSEELS, HENDRIKSzoon, koopman, uit Vorselaar.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
12 mei 1565.
Verbanning en confiscatie der bezittingen van SIMON DHONDT, afkomstig van Gent, uurwerkmaker, herdoper.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, blz. 102, 103, J. Decavele.
 
16 mei 1565.
Getuigen op het Steen n.a.v. het uitbreken van enige gevangenen:
MARTYNKEN VAN HOVE, hsvr. des buytensluyters vanden Steene.
BARBARA CATZ, wederdoopster, van Wervik, alhier gevanghen.
MEDARDA CATZ, wederdoopster, van Wervick, zuster bovenst.
NELLEKEN JACOPSSEN, geboren van Veere, alhier gevanghen.
LEVINA DE COSTERE, alhier gevanghen.
JACQUES BOELENGIER, alhier gevanghen.
TANNEKEN VERMEREN.
JOOS VERSTRATEN.
JAQUES DE COSTERE.
AERT RUMOERS.
EGBERT JANSSENS.
FRANCHOYS NOUTS.
CHRISTIAEN FAES, Schouteth vanden gemeynen Steen.
WILLEM VANDER HULST alias quaet WILLEKEN.
Bron: A.A.B. Deel 9, blz. 278-282.
 
“Op desen tyt ginck JOACHIM ACHAERTS van Antwerpen tot Berghen op Zoom op stelten, eenen voet van de eerden op eenen dach gaen en comen, ende wont daer seer veel mede”.
Antwerpsch Chronykje.
 
18 mei 1565.
HERMAN SCHOELENBERCH, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Berck.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
De stad verkoopt aan JACOB VAN OPRODE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 juni 1565.
ELISABETH YGRAMS en haar kinderen FRANS en CORNELIA VAN WEERT verkopen aan MARGARETA REYNIERS een erfelijke rente op een huis welke is gehypothekeerd door PETER VAN THUYLT, de erfgenamen van MICHIEL JEMS, de weduwe RUTGHEERT HAECH, deze van JAAK PRIJKERS, de weduwe van GERARD VAN DUYSBOSCH, FRANS SCHOT en FRANS LUYCX.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 juni 1565.
JACOB, ANTHONIS en SEBASTIAEN DE VRIESE, gebroeders, ook in naam van EMONT DE VRIESE, hun broeder, sedert vele jaren buitenslands, verkopen aan JACOB VAN DALE en zijn vrouw CORNELIA HENRIX een rente, &c.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 301, p. 92.
 
22 juni 1565.
GUILIELMUS ROELSIUS, MATTHEUSzoon, advocaat, uit Spelleyck(?).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 juli 1565.
LENAERT VAN YSEGHEM, JACOPSsone, chirurgijn, afkomstig van Brugge.
HENDRIK VAN DE PER, WILLEMSzoon, suikerbakker, uit Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
7 juli 1565.
JOSYNE UYTER LIENINGEN verkoopt aan MARTEN BOULLY en zijn vrouw CATHARINA DE FEBURE een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 juli 1565.
GILLIS GIELIS verkoopt aan JOHAN DE PALMA een huis, reeds gehypothekeerd ten bate van JOSYNE MAES.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 juli 1565.
FRANS RUTTEN en zijn vrouw BARBARA SUETENS verkopen aan JAN SCREVE een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 juli 1565.
De stad verkoopt aan JERONYMUS PETERS alias CATS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 juli 1565.
De stad verkoopt aan JEAN BECHU een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 augustus 1565.
GIELIS VAN DEN ABEELE, GIELISzoon, boekdrukker, uit Kester (bij Brussel).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 augustus 1565.
LUCAS PIT, JANSzoon, wever, uit Gent.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 augustus 1565.
Minute voor brief van de Markgraaf en de Magistraat aan de conseil privé omtrent DENYS LHERMITE, de valse munter.
Bron: A.A.B. Deel 34, blz. 201. 
 
18 september 1565.
CLAES MOONS en JACOP BONET hebben zich misdragen in de St. Andrieskerk.
en moeten nu op  “Ste-Michielsdach naestcomende, te compareren, des morgens inder hoomisse, inder kercken van Ste-Andries, bootshoofs, berrenvoets ende in heure lynen cleederen”, zij moeten vergiffens vragen met een kaars van 4 pond in hun handen, daarna een in processie in “grooten circel rontsomme, en beiden mogen de stad voor 1 jaar lang niet verlaten.     
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 172. A.A.B. Deel 9, blz. 287, 288.
 
28 september 1565.
JOHAN CASTELEYN, FIRMIJNSzoon, timmerman, uit Atrecht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
JAN DROOCHGEBRAET, KARELSzoon, koopman, uit Nieuwerkerken.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 november 1565.
PETER DABLIJN, PETERSzoon, koopman, uit Doornik.
Hij wijkt in 1586 naar Middelburg uit (vrijgeleide Leicester), Ned. Leeuw 1991, kol. 153.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
COENRAET KNIPPER, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1565 II. f° 315, 1575-76 f° 242v°, 1577-78 II. f° 535.
 
GHYSBRECHT VAN MERSCHOLEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1565 H & M f° 318.
 
HECTOR DE MOL, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1565 II. f° 331, 1566 f° 652vo, 1567 f° 21vo.
 
CLASE PHILIPS, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1565 H&M f° 56.
 
JAN TESCH, van Lyere, medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1565 II. f° 63vo.
 
 - 1566 -
 
ANTHONIS VAN STRAELEN = Buitenburgemeester.
LANCELOT VAN URSEL = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
HENDRICK MOENS.
ADOLF STOLLAERTS.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
SEBASTIAEN CORNELIS.
BONAVENTURA BODECKERE.
Aalmoezeniers:
JAN DONCKAERTS.
ROMBAUT ANTONIS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
25 januari 1566.
ELOOI (LOUIS) DEL BECKE, BERTELMEEUSzoon, droogscheerder, uit Rijsel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
Indentiek met LOUIS DE LE BE(E)CQUE, bewindhebber Kamer Amsterdam VOC
Bron: Ned. Leeuw, 1991, kol. 154.
 
26 januari 1566.
Uitgebroken uit het Steen:
BARBARA ende MEDARDA CATZ, gesusteren, geboren tot Wervick.
SYMON DONDT, horologiemakere, geboren tot Ghendt.
Zij werden van buitenaf geholpen door de familieleden:
PEETER VAN DAMME en zijn huisvr. die een zus is van bovenst. zusters.
ANTHONI CATZ, broer van de genoemde zusters.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 21. A.A.B. Deel 9, blz. 292, 293.
BARBARA ende MEDAERDEKEN CATZ, &c. ende SYMON DONT, &c. ende daeromme opten XIIen May 1565 (1566) gebannen zyn op hen hooft.
Van PEETER VAN DAMME metzyne complicen, &c. ende oock gebannen zyn.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. Deel 9, blz. 296.
 
16 februari 1566.
Bij verstek gebannen ten eeuwige dagen:
HENRICK VAN AUTHEM of VAN ARHEM, cleermakere.
ASSUERES, goutsmit.
NICLAES HERMANS, tymmerman.
WILLEM CHIRYNS (CIERENS), riembeslagere.
SYMON ZEGERS.
FRANCOYS SPIERINCK.
HENRICK (DE) WOLFF, droochscheerdere.
COENRAERT BLOCK.
JAN DE WEESE, metser.
MATHEEUS WEYNS, metser.
WILLEM HUYBENS, metser.
JAN EERTVELT, tymmerman.
CORNELIS BOLLAERTS, tymmerman.
HANS VAN AMERSFOORT, cleermakere.
Allen besmet te zyne vander secten der Wederdoopers.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 21vo. A.A.B. Deel 9, blz. 293-296.
 
Bij bovenstaande groep werden eerst ook genoemd: SIMON PEETERS alias MEYNARTS, “geweest hebbende deurweerdere inde Rade van Hollant ende MAGDALEENE DEYM, zyn huysvrouwe”; zij werden door het stadsbestuur, na onderzoek, geexcuseert en ontslagen van rechtsvervolging.  
Bij de bovenstaande groep werd ook genoemd: HENRICK ELBERDINCK; later  wordt hij niet meer genoemd.
 
21 februari 1566.
ANTHEUNIS en SEBASTIAEN DE VRIESE, gebroeders, zonen van wijlen MARTEN DE VRIESE, verkopen aan LODEWIJCK VAN DALEM, PETERSsone, en zijn vrouw MARIE BORREKENS, een erfelijke rente welke JACOB, ANTHEUNIS en SEBASTIAEN DE VRIESE op 19 juni 1565 gegeven hebben aan JACOB VAN DALE, houtbreker, en zijn vrouw CORNELIA HENRIX, op een huis.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 306, p. 345v°.
 
8 maart 1566.
ROMBOUT VAN HANSWIJCK, WOUTERSzoon, zeepzieder, uit Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 maart 1566.
HANS ROMBOUTS, JANSzoon, kremer, uit Brussel.
NIKLAAS ROMBOUTSsone, JANSzoon, kremer, uit Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
15 maart 1566.
ANTONIS DE SOLENNE, STEVENSzoon, makelaar, uit Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
22 maart 1566.
GIELIS THIBAUT, CHRISTIAANSzoon, koopman, uit Ieper.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 april 1566.
PETER DIJCKSTRATE verkoopt aan ADRIAAN PHILIPS zn zijn vrouw BARBARA JACOBS 6 gemet grond reeds bepand ten bate van de kinderen van WILLEM DE PAPE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 april 1566.
ANNA DOEDEYNS assigneert aan URSULA WITSTADT een erfelijke rente op een huis reeds bepand door CORNELIA en CATHARINA GOETHEYNS en ANTOON RAPALO.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 april 1566.
Onderzoek naar een verboden drukwerk.
GIELIS VAN DIEST, gesworen boeckdrucker.
AMATUS TAVERNIER, gesworen boeckdrucker.
JAN DE LAET, boeckdrucker.
JAN GRAPHEUS, boeckdrucker.
Bron: A.A.B. Deel 10, blz. 311-314.
 
15 mei 1566.
MERTEN MERCX, PETERSzoon, bontwerker, uit Brugge.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
29 mei 1566.
van dyeven:
ENGHEL VAN RUYEN.
Opde galeye zess jaeren.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 348.
 
10 juni 1566.
Scheiding en deling van de erfenis van ANDREAS MAURIQUE door diens echtgenote CLARA YDO en CLARA MAURIQUE, vrouw van JERONIMO DEL RYO, MARIE MAURIQUE en LOPE MAURIQUE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen. 
 
22 juni 1566.
Onhuesscelyck gewandelt hebbende ende suspect van dieveryen:
JAN DE LA CARSE, van Bosseu.
Gebannen vier jaeren.
 
Gebannen en voortijdig teruggekomen:
HECTOR VANDER VOORDEN, alias Tooren, van Ettenhoven.
Gebannen vier jaeren, opt brantteycken.
 
Quaetdoenders van insolentie, foortse ende overlast:
PEETER GHEERAERTS, van Maseyck.
Te water ende broode gestelt vyer daghen.
CLAES BORUM alias de Doot, van Steken.
Te water ende broode acht dagen.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 349, 350, 353.
 
25 juni 1566.
Gebannen en voortijdig teruggekomen:
PIERRE WARRAS, van Valenchien.
Gebannen dry jaeren, opt brantteecken.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 350.
 
27 juni 1566.
JACOB VAN DEN BROECKE verkoopt aan zijn broer PETER zijn deel in een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 juli 1566.
AMAND VAN DER EYGENEN assigneert aan de erfgenamen van ANNA VAN MIDDELDONCK, weduwe van ENGELBERT PUTTAERTS, een rente op een huis reeds bepand door LIEVEN BLONDEEL en ANNA VAN MIDDELDONCK.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 juli 1566.
Er worden 4 mensen gezocht die gewapend naar de preek buiten de Roode Poort zijn gegaan:
SYMON PICQUET of PICQUART.
NYCOLAES PERICART.
GABRIEL BURRY.
EDMOND DU LAC.
Bron: A.A.B 1872, Deel 9, blz. 298.
 
15 juli 1566.
Notaris FRANS VAN LARE.
Testament van JOOS DE VELARE en zijn vrouw JOSINE VAN HO(Y)NSEM. Zij gedenken JAN VAN HOYSEM.
Copia authentica door notaris JAN CORTTEN op 2 april 1567.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 juli 1566.
Gebannen maar voortijdig teruggekomen:
HANSKEN VAN THYENEN.
GERMAIN LE MAIRE, van Bergen in Henegouwe.
JAN BRISSELAERE, van Doornyck.
HANS STROODECKER, van Loeven.
Gegheesselt ende anderwerff gebannen, opte gheeselinge, dry jaeren.
 
Quaetdoenders van insolentie, foortse ende overlast:
JAN ZEVERYN, oblybackere.
Gebannen vyer jaeren, opte gheeselinge.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 350, 353.
 
9 augustus 1566.
AERDT COREMANS, boeckbinder, geboren tot Loven, &c. heeft int openbaer aende Borsse te vercoopen sekere pasquilles oft verboden billette &c. aen te roepen de omstaenders ende die te inciteren tot oproer, &c. gebannen voor 6 jaar.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 179vo.
AERT COREMANS, &c. zekere pasquillen ende andere schandaleuse billetten vercocht hadde, gebannen is zess jaren lanck, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. Deel 9, blz. 363.
 
10 augustus 1566.
Tuyghen ende vercleren hoe dat sy, vandaghe ter predicatien op het Kiel geweest hebbende: Meester ROBERT DESPONTYN, advocaet, out ontrent 40 jaren.
Meester ADRIAEN VOSSENHOLEN, medecyn, out ontrent 46 jaren.
JAN MICHIELSSENS inde BLY, out ontrent 47 jaren.
HENRICK VANDEN BROECKE, suykckerbacker, out ontrent 43 jaren.
THOMAS VAN GEEREN, juwelier, out ontrent 37 jaren.
JAN JONCKBOUWENS, out ontrent 39 jaren.
VALENTYN LANGHE, Oosterlynck, coopman, out ontrent 31 jaren.
JAN ANDRIESSENS, out ontrent 46 jaren.
JOOS CALABER.
Meester WILLEM EVERAERTS, advocaet.
Meester JOOS LAUWEREYS.
HANS VAN RUYSEGHEN, coninc vande Schermers.
GEERAERT PEETERS.
Waarschijnlijk waren zij waarnemers, namens de stad, en geen deelnemers.
Bron: A.A.B. Deel 9, blz. 317, 318.
 
14 augustus 1566.
van dyeven:
AELBERT JACOBSSEN, van Steenwyck, cleermaker.
Gebannen dry jaren, opte gheeselinge.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 348.
 
20 augustus 1566.
OP DEZE DAG, VOND TE ANTWERPEN, DE GEKENDE BEELDENSTORM PLAATS.
JEHAN LEMAISTRE huurde de brekers tegen 3 en 7 stuivers en bij PASQUIER FLEURQUIN, in de onmiddellijke nabijheid der kerk, werden de hamers gemaakt. Er waren 12 kapiteinen waaronder de gebroeders JEHAN en LUCAS HAILLY, boven hen stond als commandant PIERRE DE SAINT-VAAST. De voornaamste aanstoker was HERMAN of HARMAN MODED, afgevallen priester van Zwolle.
 
HERMAN MODED, geb. Zwolle ca. 1535, zoon van ene STRYCKER, tr. 1e met GEERTRUID VAN KESSELE, weduwe van wijlen HERMAN VAN DER MEEREN, tr. 2e Middelburg 1595 met SUSANNA GODDAERTS, van Antwerpen, weduwe van wijlen Mr. FRANQOIS WARNEYS, schoolmeester.
Bron: Antwerpiensia, Deel 18, blz. 55-61.  
 
28 augustus 1566.
De Schouteth teghens GUILLIAME CONNESTABLE, Ingelsman, &c. hem heeft vervoordert de kercken ende cloosters binnen deser stadt te helpen geweldichlycken openbreken, destrueren, spolieren ende berooven, &c. Op de bladrand: Ececutio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 327.
GUILLAUME CONNESTABLE, Engelsman, &c. opten XXIXen Augusti 1566, metter coorden geexecuteert is, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. Deel 9, blz. 360.
 
Deselve teghens JACQUES DU BOYS, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
Eenen genaempt JAQUES DU BOYS, de Langeli au pays de Liége, &c. de beelden ende andere dingen inde kercken in stucken te slaen ende te breken, &c. gehangen is geweest, &c.
Bron: Rekeningen, zie boven.
 
Deselve teghens JAN GOYERSSONE, alias SWERTKEN, van Bergheyk, overmidts de verweerdere tot diversche plaetsen in Zeelant huysen helpen beroven, &c. de kercken ende cloosters alhier heeft helpen fortseren, destrueren, spolieren ende berooven, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
JAN GOEYAERTSEN, inde wandelinge genaempt ZWERTKEN, geboren van Bercheyck, spelmakere van zynen ambachte, &c. gehangen is geweest, &c.
Bron: Rekeningen, zie boven.
 
28 augustus 1566.
EGBERT WILLEMSSENS, geboren van Aerden, &c. onlancx inde kercken ende cloosters seer onhuesselicken te wandelen, &c.
JAN BLATEAU, geboren van Poictu, &c. in Onsser Vrouwenkercke te vinden met steenen in zyn handt, &c.
Gebannen voor 6 jaar.
ANDRIES VANDE VELDE, geboren van Rouwaen, &c. in dese troublen lestleden seer onheusschelicken te wandelen, &c.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 180v° en A.A.B. Deel 9, blz. 327, 328.
 
11 september 1566.
Gebannen maar vroegtijdig teruggekomen:
BALTEN VANDEN VELDE, van Yperen.
Gegeeselt ende anderwerven gebannen vyer jaeren, opt brantteecken.
JAN DE LA CARSSE, van Bosseu.
Anderwerff gebannen zess jaeren, opte gheesselinge.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 350.
 
20 september 1566.
Onhuesscelyck gewandelt hebbende ende suspect van dieveryen:
PIERRE DE GERS, van Parys.
Gegheesselt aen eenen styl vander galghen, met eenen strop om den hals, ende daerenboven noch gebannen, op pene vander galghe.
 
Gebannen maar vroegtijdig teruggekomen:
HANSKEN VANDE WEEGHE, schoenmakere, van Duckebossche.
Gegheesselt ende anderwerf gebannen dry jaeren, opt brantteecken.
JAN LE GRAND, ODDAERTSsone, van Sainct-Omer.
Ghegeesselt anderwerff gebannen zess jaeren, opt brantteecken.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 349, 350.
 
9 oktober 1566.
Gebannen voor 6 jaar:
JAN MOL(L)YNS, boeckdruckere, &c. binnen deser stadt te printen ende laten vuytghaen sekere schandalycke ende seer schandaleus boecxken, &c.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 184. A.A.B. Deel 9, blz. 331, 363.
 
Onhuesscelyck gewandelt hebbende ende suspect van dieveryen:
NEEL MARTENS, schoemakere, van deser stadt.
Gebannen zess jaeren, op pene zess jaeren gestelt te worden opte galeye.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 349.
 
11 oktober 1566.
CHRISTOPHORUS ROELSIUS, PAUWELSzoon, advocaat, uit Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
14 oktober 1566.
Onhuesscelyck gewandelt hebbende ende suspect van dievryen:
JAN SOYE, van Rougie.
Gebannen vyer jaeren, op pene vander gheesselinge.
 
Gebannen maar voortijdig teruggekomen:
MATTHEEUS VAN DORT.
Anderwerff gebannen vyer jaeren, opte gheeselinge.
Bon: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 349, 351.
 
18 oktober 1566.
De Schouteth teghens JAN DE BOUBERT alias PERGAMONT, edelman, &c. grooten oproer ende fortse met synen rappiere, bloot wesende, inden hooghen choor met smyten, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 333.
JAN PERGAMONT, &c. metter coorden geexecuteert is geweest,&c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. Deel 9, blz. 361.
“… al dat haer eenen Joncker genaemt Perckemont, hadde gehuert om de Kercke op te loopen, desen is den selven nacht van syn bedde gehaelt, om dat sy leden, dat hy syn selven (droncken synde) in dese furie Captyn gemackt hadde, maer was met properheyt vuyt de Kerck gecomen”.
Antwerpsch Chronykje.
Uit het testament van JAN DE LANTMETER blijkt dat deze de dochter (of de weduwe), ELISABETH DE BOUBERT alias PERGAMONT, financieel steunde, waarschijnlijk op verzoek van ANNA VAN SAKSEN, prinses van ORANJE.
Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 19.
 
Deselve teghens TOUSSAYN OUBLY, passementier, &c. binnen der kercken van Onser Liever Vrouwen heeft laten vinden ende seer oproerichlycken ende fortselycken gedraghen, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 333, 334.
TOUSSAIN OUBLY, passementwercker, vuyt Walslant, &c. metter coorden geexecuteert is geweest, &c.   
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. Deel 9, blz. 361.
 
Deselve teghens TOUSSAYN PLUMEUR, geboren tot Nieustadt, in Gelre, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Verschaer, zie boven.
TOUSSAINT PLUMEUR, passementier, &c. metter coorden geexecuteert, &c.
Bron: Rekeningen, zie boven.
 
Deselve teghens AERT VANDER VUEREN, alhier geboren, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 334.
AERT VANDER VUEREN, jonxken, geboren van Antwerpen, &c. ook voor beeldstormerij metter coorden geexecuteert, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. Deel 9, blz. 361.
 
Deselve teghens PEETEREN DE VOS, geboren alhier, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
PEETER DE VOS, jongman, geboren van Antwerpen, &c. ook voor beeldstormerij metter coorden geexecuteert, &c.
Bron: Rekeningen, zie boven.
 
Deselve teghens AERT SIRAFFEN, geboren tot Maestricht, boeckbinder, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, zie boven.
AERT FRANSSEN (sic.), geboren van Maestricht, die oock, overmidtz. dyen hy met de voirs. vyf persoonen in Onser Liever Vrouwekercke geweest hadde, ende metten zelven aldaer gevangen ende daernae metter coorden ter justicien gebracht is geweest, &c.
Bron: Rekeningen, zie boven.
“Den 18 Octobris, op Sinte-Lucasdach, en was Vrydachs smorgens ten seven uren, doen werden de ses gevangenen op de Merckt gehanghen, door bevel van den Grave van Hoochstraten, waer van een was Heer Perckemont, die bynaer los was gecomen, want hy was gespronghen door de vensters op’t stathuys, maer de borgherswacht vonck hem weder ende wirt de leste gehanghen, die vier waren borgers, den sesde eenen Wael eenen parkementwerker, een degelyck out man, want hy oock van de natie Deecken geweest hadde”.
Antwerpsch Chronykje.    
 
19 oktober 1566.
Quaetdoenders van insolentie, foortse ende overlast:
GILLIS SURNOM, van by Doornick.
Gebannen dry jaeren.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 353.
 
24 oktober 1566.
Quaetdoenders van insolentie, foortse ende overlast:
ANTHONIS DE BYE, van deser stadt.
Gebannen opde galeye zess jaeren, op pene vanden hals.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 353.
 
2 november 1566.
JERONIMUS MINGON, dienstknecht, zijn meester vergezeld bij de aanslag op de O.L.V. kerk en bij hem in dienst gebleven, sal worden gestelt opte galeyen, den tyt van sesse jaren, &c.
 
Zelfde dag.
WYNANT CUYPERS, geboren van Maestricht, out XV jaren, woonende ten huyse van Doctor dAyala.
HENRICK GHYS, out omtrent XXI jaren, woonende by GIELIS BOGE.
HANS RIDDERBEECK, peltier, geboren van Gangelt, out omtrent XVIII jaren.
Alle dry gevangen binnen der kercken 17 Octobris lestleden. Losgelaten onder eed van altoos bereid te zijn voor het gerecht te verschijnen.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 187. A.A.B. Deel 9, blz. 335, 336.
 
12 november 1566.
HENRICK VANDEN WYER alias VUYSTKEN, heeft de lansknechten uitgescholden voor “Papenknechten, schelmen ende botters”, gebannen voor 1 jaar binnen de stadsdraaibomen.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 187.
 
14 november 1566.
WILLEM VAN HOORENBEKE, sloetmakere, geboren van Pepinghen.
JACOP RAETS, geboren van Antwerpen.
PEETER VAN HAGENBEKE, geboren van Antwerpen.
&c. hebben vervoordert opt hoff van wylen Heer GHEERAERDEN STERCK, gelegen tot Duerne, groote fortse, violentie ende gewelt, &c. selen wordden gestelt op de galeyen heur leefdaghe lanck, &c.
PEETER MERTENS, spelmakere, geboren van Antwerpen, zelfde feiten, opde galeyen den tyt van acht jaren, &c.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 188. A.A.B. Deel 9, blz. 337.
 
15 november 1566.
LYSKEN WALVAERS of WALRAVENS, onlancx geleden huer kint gebaert hebbende, tselve heeft versmacht ende verstict ende daernaer inde ruye geworpen, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Vierschaerboecken. A.A.B. Deel 9, blz. 339.
Item den scherprechter noch betaalt van dat hy in eenen sack vander kaeyen geworpen ende inde Schelt verdroncken heeft LYSKEN WALRAVENS, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. Deel 9, blz. 365.
Het Antwerpsch Chronykje beschrijft bovenstaand feit toch iets anders:
“den 15 der selver is t’Antwerpen snachts tusschen tien ende elff uren verdroncken op de Werff een Vrouwe die haer nieuw geboren Kint selver gedoopt hadde in ‘t Gasthuys beemde by de Vaert”.
 
16 november 1566.
Vleeschvercoopers inde Meere contrairie deser stadts ordonnantie:
SIMON LIEVENS, van Loeven.
Gebannen een jaer.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 352.
 
19 november 1566.
THIELMAN VAN REMONDE, &c. opter Merct eenighe vander wacht te injurieren,&c gebannen voor 1 jaar. Hij keert terug voor de tijd en wordt nogmaals voor 1 jaar gebannen.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 188vo. en fol. 190vo.
 
DIMENCHE LA MOT(TE), geboren tot Greyn, &c. teghens wille ende consent van de wacht aende stadtpoorten, te willen hier binnen comen, &c. gebannen 2 jaer lanck, &c.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 339.
 
JACOB JORISSEN, geboren binnen deser stadt ende ANTHOINE NOLY, geboren tot Bruessel, gevanghen beyde inder kercke 17 Octobris lestlden, &c. losgelaten onder eed van altoos bereid te zijn voor het gerecht te verschijnen.
Bron: Correctieboeck 1513-68, fol. 188vo. A.A.B. Deel 9, blz. 339, 340.
NB: JACOP JORIS is tegens zynen eedt van hier geabsenteert en op 17 september 1567 verbannen voor 3 jaar, op geschafforteert ende gegheeselt te wordene.
 
29 november 1566.
JACQUES POTTRU, geboren van Armentiers, knopmakere.
CORYN DEL TOMBE, geboren van Torquoy, wolcammere.
&c. te gane vagabonde ende bedelende, &c. ende hen beroempt van sekere oproerghe ende seditieuse acten &c tenderende tot seditie ende opruerichey, &c. gebannen voor 6 jaar.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 189.
JACQUES POTTRUM ende GOORIS DEL TOMBE, &c opten XXIX 1566 gebannen zyn ses jaeren lanck, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. Deel 9, blz. 364.
Deel 11, blz. 364.
 
20 december 1566.
FRANCHOIS DE LAET, geboren van St-Omer, &c. te venten ende vercoopen diverse seditieuse ende fameuse libellen ende schilderyen, &c. gebannen voor 6 jaar.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 190. A.A.B. Deel 9, blz. 341.
FRANCHOIS DE LAET, &c. gebannen is zes jaren lanck, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. Deel 9, blz. 364.
 
Gebannen maar vroegtijdig teruggekomen:
GERARD DE LAUWERE, van Hevel.
Gebannen vyer jaeren, op correctie vanden Heeren.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 351.
 
FRANCHOIS DE BRUYNE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1566 f° 616vo, 1567 f° 125, 1570 f° 97vo, 98, 1571 f° 208, 1577-78 I. f° 298vo.
 
JAN FYEN(S), doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1566 f° 322vo, 1577-78 II. f° 194.
 
PEETER VAN GOORLE, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1566 f° 647.
 
EMANUEL JERONYMO, licencié en médecine, chirurgien ordinaire de la Duchesse de Parme.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1566 f° 322.
 
MELCHIOR LAET, droguist.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1566 f° 222vo.
 
AMBROSIUS WALRANS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1566 f° 218vo, 1570 f° 42.
 
- 1567 -
 
HENDRIK VAN BERCHEM = Buitenburgemeester.
JACOB VAN DER HEYDEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
NICOLAES VAN LIPPELOO.
ALONSO MANRIQUE.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JOACHIM SRUTTELINCK.
JAN SCHOENMAKERE.
Aalmoezeniers:
PEETER ARNOUTS.
AERT BOERMANS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
Schepenbrief waarin CATLIJNE VAN IMPEGHEM, weduwe van GOMMAER VERVORST, begiftigt het knechtkens- en meyskenshuys.
Bron: Genealogisch archief Donnet 125 en A.A.B. Deel 38, blz. 99.
 
Het knechtjenshuis, gesticht in 1560 door JOHANNA VAN SCHOONBEKE, ontving regelmatig geld van weldoeners. Een aantal, in willekeurige volgorde:
De schilder SIMON DE VOS, JACOBUS BULTEEU of BULTUEU, Pastor van Bouchout, die zelf knechtjensjongen was geweest, JACOBUS GOOS, GILLIS DUBOIS met vrouwe THOLLINCKX, JAN AERTSENS, CHRISTIAEN VAN GRIMMEN, NICOLAES DE RIDDER, PETER VAN URCKELHOUT, JAN KNOBBAERT, priester, WILLEM VAN DER HEYT, stadssekretaris en JAN WOUTERS.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 4, blz. 51, 52, Mertens en Torfs.
 
Na de godsdienstonlusten te Antwerpen circuleerd er in 1567 een geheime lijst van personen, samengesteld door verklikkers en spionnen, waaruit de godsdienstige houding van div. personen blijkt, wij geven deze lijst onverkort weer met inclusief de schrijf- en taalfouten:
Les catholicques d’Anvers:
Mons. DE HOCHSTRATEN, sa femme et sa soeur.
Les deulx Burgumestres, assavoir: Mons. DE BERCHEM et Mr. JACOB VANDER HEYDEN.
Le Marggrave JAN D’ IMMERSELLE.
Laman (=de Ambtman) GOVAERT STERCK.
Mons. SCHONHOVE et son beau-fils.
LANCELOT VAN USSELE et son fils dubiu = twijfelachtig.
SCHUERMAN.
VANDER MERRE.
GETTHEN (Waarschijnlijk HENDRIK VAN ETTEN, in 1568 Binnen-Burgemeester).
Le frère du Bourgme. BERCHEM.
JAN DE PAPE (Schepen en opperste Fourier).
Les Greffiers sont doubteux.
Les Secrétaires sont tous bons, exepté ung qui est fils de GRANPHEUS, nommé ALEXANDER (Bedoeld wordt hier de zoon van CORNELIS GRAPHEUS, de geleerde en stadsekretaris ALEXANDER).
ASSELIER.
MOYE.
M. JAN VAN HALLE.
 
Les chiefz des consistoires:
MARCUS PERES.
CORNELIS VAN BOMBERGUES.
HENDERICK VANDER MERE.
CHARLES VAN BOMBERGUES.
BETZ, advocatz de Malines, est pensionaire des geulz et a faict de mal beaucop (JEAN of JOHAN BETZ, vertrouweling van ORANJE en LODEWIJK VAN NASSAU).
 
Les Predicants calvinistes:
Mr. TAPHIN, de Tournay, au temple rond (=JEAN TAFFIN).
Mr. CHARLES au Rond.
M. ISENBRANDT (=YSBRAND BALCK of TRABIUS) en flaman, in de Mollens pan
(=Mollekensraem).
M. PIERE, envoy par le Palatin.
M. GEORGE en la nouvelle ville, au Marché de blé et fuent (font) en ce lieu la Cène.
PETRUS BOGAINUS (een schrijffout voor PETRUS DATHENUS, deze was monik geweest te Poperingen), apostat Carmélite.
 
Les Gueus qui favorisent aux sectairis de la ville d’Anvers:
Le Prince d’ORANGE.
LODEWICK son frère.
BREDERODE.
CULEMBURG (=FLORIS VAN PALLANDT, Graaf van Kuilenburg).
Le Conte VAN DEN BERGH (=ORANJES onstandvastige schoonbroeder WILLEM VAN DEN BERG, ovl. 1586).
Le Conte PALATIN.
Les enfans DE WIMBRES.
l’ Amirall (=GASPAR DE COLIGNY, Heer de Chatillon, Admiraal van Frankrijk, bloedverwant van ORANJE).
Toison d’or, HAMMES (=NICOLAS DE HAMES).
Le Seignr. de Toulouse (=JAN VAN MARNIX, Heer van Tholouse, ALDEGONDES broeder, op 13 maart 1566 omgekomen te Austruweel).
Les CARDOS, DE LAMMOL, BURGUENS, frères.
Les deux barons DE FLESSY, Bourgoignons.
DE VILIERS (=JAN VAN MONTIGNY, Heer van Villiers, werd op 25 april 1568 te Brussel onthalsd).
D’ANDELOT (= PIERRE D’ANDELOT, stierf op 1 juni te Brussel, met nog 15 andere Edelen, op het schavot).
DE BONNEVAL.
LONGASTRE.
CITE.
BACKERSELLE (=JAN VAN CASEMBROOT, Heer van Backerseel).
COQZ, gentilzhomme d’Egmont, que sliefdal sont gaigné à l’hérésie.
 
Et entre les Martinistes du consistoire:
HENDRICK BANELEN BROUCKE (=VAN DEN BROUCKE, gedaagd op 21 februari 1568, zie aldaar).
THOMAS VAN GHIERT (=THOMAS VAN GEERT, samen met zijn vrouw TANNEKE LYON, gedaagd op 21 februari 1568, zie aldaar).
GERET COCQ (=GEERAERD KOCK, uitgeweken naar Frankfort).
GILIS VANDER BANNERE (=GILLIS VAN DER BANDERYEN of BENDER), vendeur de raisuis (=RAISINS), près la prison.
HERMANNUS HAMELMANNUS, licentiatus, is gelogirt in den Triser in die Corte Nyaesstrate (=Korte Nieuwstraat).
JOACHIMME (=JOACHIM HARTMANN) ist gelogiert tot JAN DE MERE, in ‘t hus van S. Bernhart.
ILLYRICUS (=MATHIAS FLACIUS ILLYRICUS) in die Vengstrate (=Venne- of Venusstraat) tot GERART COCQ.
CYRIACUS SPANGENBERGH, tot HIERONIMUS GUEMS.
ULSPAIGRE (=ULSPERGER), docteur sur HENRY VAN BROUCKE.
 
Les noms des calvinistes:
JAN AMBROISE DE SARDES (=AMBROSIUS DE CHARDIS, gedaagd 1 maart 1568), le premier et gaige.
MARCUS PEREZ, Spaignol, juif de race.
FERNANDO DE BENNY (=FERDINANDO BERNAIS, werd met zijn vrouw ANNA DE COTON, gedaagd op 21 februari 1568, zie aldaar), Spaignol, juif de race.
CORNELUS VAN BOMBERGE, filz DANIEL.
JAN CAULIER de Cambray, herto des deux Seignr. DE THOULOUZE.
DENIS DE M. à lange sur le Marché.
ADAM et JACQUES LE MAISTRE, frères, tous deux de Tournay, marchans de lanir (=lanières).
GILLIS HOFMAN et HENRY HOFMAN, frères, et les serviteurs de leur boutiques (Hij was Aalmoezenier in 1559 en overleed in 1581, en liet, vrij van alle partijgeest, de armen van de R.K godsdienst 25.000 dukaten, en evenveel voor de armen van de  Gereformeerde Gemeente).  
PIERE PERDINS compaignon et GILIS HOFMAN, et les servit.rs. GUILLAUME LUSE et l’autre JOANNES.
HENRICK VANDER MERE, fils de celluy qui a donné 200 L. de groz pour faire la maison des Orphelins du Consistoire.
GUILLAUME RUBIC de Armantiere.
GUILLAUME et JAN VAN SANTFORT, qui se tiennent tousjours du Consistorie.
JAN VAN HOCH.
JAN de beaux lieu, espieciers sur le marché; près de la Candelle.
SEBASTIEN VAN UTRECHT.
VAN DER NOT (=JASPAR VAN DER NOOT, Ridder, Heer van Carlo, op Pasen 1567 om de godsdienst uit Antwerpen geweken, gedaagd op 21 februari 1568, gesneuveld bij een poging tot ontzet van Haarlem), quy prétendoit de estre Marggrave.
 
En la rue de Tournay:
ARNOLT PELS (in 1544 Aalmoezenier), marchant de rubans, avecq tous ses enfans qui sont 15 ou 16, desquels enfans unne fille at espousé ANTHOINE LEMPEREUR, demourant alors chef de la sédition de Lyre, que avoyt entreprins mestre 200 chevaulx de guerre en Lyre de la part des commissaires Calvinistes comme on dict.
Somma toute larue de Tournay est infectée, excepté seullement FRANQOIS VAN BRUSINGEN, le beau-fils de PIERRE FRANCK et deux ou trois autres.
JAN DE CAMPE et ses enfans et son beau-fils.
HANS SMITS belontiers et Sattuver, mauvais garçon, frère de Me. PIERE VAN IHELE, lequel at espousé une femme de Tournay, marchant de camelot.
PASQUIER FLEURQUIN (gedaagd met zijn vrouw ISABEAU JANSdochter op 21 februari 1568, zie aldaar), changeur d’argent.
CHARLE DE L’ESCLUSE et son frère et tous ses gens.
Facteur de JAN DE HAS à Lille.
HENRICK VAN ONCE (=HENDRIK VAN ONCEN, in 1563 tot Aalmoezenier gekozen), beau-père. 
HECTOR DE LHOVE, beau-fils, et tous ses enfans.
HECTORLE MOINE.
LUCAS HALIE (=LUCAS HARLY, op 21 april 1575 op de Meerbrug onthalsd) et JAN HALIE (=JAN HARLY, gedaagd met zijn vrouw, SUSANNA VAN BLANCKLAER, op 21 februari 1568, zie aldaar), tous deux frères, des Tournay, furent principaulx saccageurs des Eglises et vindrent jusques à Malines de vilage en vilage.
JAN DE GOT, ALEXANDER DE GROT.
PIERE HAUSMAN.
JAN CACHOPEN et JACQUES BRANDEL, près de la bourche des Anglois.
JACQUES FASSE.
JAN BURET.
FRANQOIS BISSCHOP (gedaagd met zijn vrouw GILETTE CAMBY op 21 februari 1568, zie aldaar).
DANIEL VAN GELLE.
ANTHOINE DE INPRUN.
CHARLES DE LA RUE.
QUINTIN DE BOIRE.
JAN MONTROY (= JEAN DE MONTRES, gedaagd met zijn vrouw TANNEKEN DE NINEGRAVE, van Brugge, op 21 februari 1568, zie aldaar).
THOMAS VAN NINOUG.
PIERE DABELAN.
QUINTIN COURIER.
BASTAN VAN DUFFELT.
ANTHOINE et JAN MOURMANS.
JAN LE GRAN (= JEAN LE GRAND, van Armentiers, of JEAN LE GRAIN, van Atrecht ? De eerste werd op 8 juli 1569 te Antwerpen verbrand, de tweede werd op 28 juni 1568 te Brussel onthoofd. De laastste schijnt het meest in aanmerking te komen).
 
Les Martinistes:
Le Prince, sa femme et LODOWICK, son frère.
Monsr. DE STRALLE (=de burgemeester ANTHEUNIS VAN STRALEN).
Monsr. DE ROUCONCX (=NICOLAUS ROCKOX, div. malen burgemeester van Antwerpen en gehuwd met ANNA PEREZ).
Plusieurs de la loy.
Toute les Greffiers gaster (=gâtés) quand aux clerqs, desquels les principaulx sont LAMBERTUS et PIERE BARCKERE.
Le pensionnaire WESELBECKE (=JACOB VAN WESEMBEECK, gedaagd op 21 februari 1568, zie aldaar).
L’autre est doubteulx.
Les secrétairis GRAPHEUS (=ALEXANDER GRAPHEUS).
HIPOLITE Greffier (=de sekretaris JOACHIM POLITES, in 1569 overleden).
 
Les consistoires des Martinistes:
HENRICK VAN DEN BROUCKE.
THOMAS VAN GHIERT.
GHERET COCQ, Colonois, vendeur de roisin, près la prison.
CHARLE COCQUEL (=CAREL COCQUEL, in 1559 Aalmoezenier), et son beau-fils, et nommés MATERNUS SCHOOF, et tous ses beaux-fils et enfans.
HANS ORT (= HANS VAN OORT, in 1558 Aalmoezenier).
JACOB WELFART (=JACOB WOLFAERT, in 1546 Kapelmeester van O.L.Vrouwekapel en in 1548 Aalmoezenier).
DE BES sur le cuinentière (=cimitière).
JACQUES PELTZ, son beau-fils.
JAN DE LA FAILLE (in 1548 Aalmoezenier) et ses enfans.
Tous les Allemans en grand nombre.
Tous les Oesterlincx (=Oosterlingen, de duitse kooplieden van de Hanzesteden), desquels plusieurs sont Calvinistes.
BONAVENTURE BODEGUER (= BONAVENTURA BODECHER, in 1566 Kapelmeester van de O.L.Vrouwekapel).
Les deulx STULLINCX (= STUTTELINCK).
JAN VAN ACHELEN.
SEBALT VAN BONDELIER et son beau-filz, frère du pensionnaire, susnommés GILLIS.
MARTIN VAN BRULLE.
ADRIAN TACQ.
NICLAS VAN DER HON et son beau-fils.
JAN TACQ.
JAN VAN BREE.
Le Marchant de drap de soye, sur le coing de la rue des Cordeliers en bas de la vielle bourse.
JAN DE BRAINE (=JAN DE BRUINE), sucrier.
Ung sucrier près la maison de la Ville, portant longue barbe, est du consistoire, et quasi tous les sucriers.
FRANQOIS VAN ALST, près du marché au laict.
JACQUES DE CAVECANTE.
JASPAR cropassayeur des monnoyes (crop, essayeur).
Mr. SEGER, medecin, et son beau-fils.
CHRISTOFFEL PRUN (=CHRISTOFFEL PRUYNEN, in 1553 Kapelmeester van de O.L.Vrouwekapel en in 1558 Stadsrentmeester), receveur de la fortification de la ville d’Anvers.
GINERT BELAR.
JAN VAN DEN HOOGEN, sucrier.
DANIEL DE LOMEL et son frère, especier.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 4, blz. 609-618, Mertens en Torfs.
 
3 januari 1567.
AART STRUYS, JACOBSzoon, glasverkoper, uit Budel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 januari 1567.
DANIEL WATTYN, geboren van Bapaume, &c. des nachts seer oproerich tegen de wacht, ongehoorsaem ende rebel teghens den Capiteyn, &c. gebannen voor 3 jaar, &c.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 190v°. A.A.B. Deel 9, blz. 341.
 
Van WILLEM VAN RASSEVELT, ROSSENVELT &c. vercoopen schandaleuse boexkens ende andere printingen, &c. gebannen is zes jaren lanck, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67. A.A.B. Deel 9, blz. 364.
Correctieboeck, 1513-68, fol. 191v°.
 
Zelfde datum.
van dyeven:
NICLAES WILLIARTS, van Antwerpen.
Gebannen acht jaeren, opte galeye.
 
Onhuesscelyck gewandelt hebbende ende suspect van dieveryen:
PEETER DE RYEMERE, mandemaker, van Antwerpen.
SEBASTIAEN COSTERS, van Antwerpen.
Gebannen vyer jaeren, op correctie vanden Heeren.
HANS MILET TROILUSSONE, van deser stadt.
COPPEN DE GROVE, van deser stadt.
Opte galeye zess jaeren.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 348, 349.
 
17 januari 1567.
De Schouteth teghens WYNANT SCHENK, craenkint, &c. gehaelt II groote yseren hamers, is gecomen geweest aende Paeycamer van Onser Vrouwenkercke ende aldaer met syn consoorten fortselycken ende met geweltde dueren te fortseren ende open smyten, &c.
Uit het Steen gebroken en bij verstek gebannen ten eeuwige dage.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 9, blz. 342.
 
23 januari 1567.
Gebannen maar vroegtijdig teruggekomen:
PIERRE NASSOU, van Loreyne.
Ghegeeselt ende anderwerff gebannen zess jaeren, opte gheeselinge.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 351.
 
24 januari 1567.
Onhuesscelyck gewandelt hebbende ende suspect van dieveryen:
JAN DE LA BARBE, van by Maubeuse.
Gebannen twee jaeren.
Bron: Correctieboek, A.A.B. Deel 11, blz. 350.
 
27 januari 1567.
HANS DE CONINCK, wageman, lastig bij het Minderbroedersklooster.
JAN LANBIOEN of LAMBRONEL, soldaet, oproerstoker.
Gebannen voor 6 jaar.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 196v°. A.A.B. Deel 9, blz. 344 en 347.
 
15 februari 1567.
Onhuesscelyck gewandelt hebbende ende suspect van dieveryen:
ADRIAEN CAILLOU, van Hesdin.
Gebannen vyer jaeren.
 
Gebannen maar vroegtijdig teruggekomen:
PEETER DE RIEMERE, mandemaker.
Versonden voor zess jaeren opte galeye.
THOMAS PAULET, van Berghen in Henegouwe.
Anderwerff gebannen dry jaeren, opte geesselinge.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 350, 351.
 
16 februari 1567.
Deze dag was er een grote brand in het Minderbroedersklooster.
Over deze brand werden de volgende personen ondervraagd:
Heer en brueder EVERDUS VAN CAMPEN, Guardiaen.
Bruer PEETER VAN BERGHEN, cleermakere.
Bruer MATHYS WINT, costere.
Bruer GEORGIUS BRUSTUM.
Bruer VINCENT VERDELFT, sieckmeestere.
Bruer BONAVENTURA A LOVANIO.
Bruer JAN FER, Engelsman.
HENRICK VAN ONCHEN, cruydenier, woonende aldernaest de poorten vanden cloostere.
DIGNA VAN BRUESEGEM, huysvrouwe (van bovenstaande, Red.).
DIGNA BISSCHOP, dienstbode van H. v. ONCHEN.
NEELKEN MANTEAU, ook wonende bij H. v. ONCHEN.
JAN DAMANT, coopman, woonende t.o. de Minebruederspoorte.
BEATRIX VAN HAEFTEN, huysvrouwe (van bovenst. Red).
TANNEKEN MATHYSSENS, dienstbode aldaar.
FRANCHOYS STELSIUS, boeckvercoopere, out omtrent XXV jaren.
CLARA GOOS, woonende teghensover de Boterstande int Kipdorp.
HANS GOOS, vader van bovenst.
JAN BACLE, goutsmit, woonende inde Vaertstraete.
MATHYS VAN CAMPEN, woonende int Vlies opde Peerdemerct.
JACOP BULTEAU, woonende opt hoecxken vande Keyserstrate.
JOHANNA STOCKVISCH, wedewe van wylen LENAERT TOPPEGIETERS.
LENAERT TOPPEGHIETER, hare zone.
Jouffrouwe CATHARINA FEBURE.
Jouffrouwe ANNA JANSSENS.
ELISABETH VAN EGMONT, weduwe JANS VAN EGMONT.
ERASMUS VAN DUERNE, smit.
JAN ALDERSEYN, Engelsman, woonende ten huyse van Jouffrouwe CATHARINA MORIAENSCHE.
PAUWELS AELWYNS, metsere.
MATHEEUS DER HULST, knaep vanden Metsersambachte.
Bron: A.A.B. Deel 11, blz. 226-252.
 
1 maart 1567.
Suspect van valsche munte:
WOUTER SCHEYFF.
Gebannen binnen deser stadtspoorten een jaer.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, blz. 352.
 
5 maart 1567.
MARIE MATHYS, weduwe van wijlen JOOS DE VRIESE, geassisteert door JACOB DE VRIESE, zoon van voorn. JOOS, verkoopt aan HENRICK VAN OMEL, koopman en burger te Danzig, een erfelijke rente, die voorn. JOOS op 3 dec. 1556 gekocht heeft van de stad Antwerpen, waarvan zij de rente met ANDRIES, JACOB en JASPAR verrekend heeft op 22 febr. laatstleden en met JOOS DE VRIESE op 9 juli laatstleden.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 306, p. 186.
 
7 maart 1567.
EVERAART WOLFAERTS, ARNTSzoon, suikerbakker, uit Arnhem.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
24 maart 1567.
CHRISTOFFEL PLANTYN, boeckvercoopere, geboren van Lande van Touraine in Vranckryck juravit, dat hij wordt genecessiceert te reysenen nae Franckfort om aldaer zyne coopmanschappen ende affairen te doene ende nyet in meyningen om hem van hier tabsenteren oft syne domicilie te veranderen, maer ter contrarien om terstont zyne coopmanschap ende affairen ghedaen hebbende wederom te keeren. Sonder argelist.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 313, fol. 229v°.
 
27 maart 1567.
BARBARA VAN DER ELST, vrouw van JAN VAN SCHOONHOVEN, en haar zuster MARIA, vrouw van JAN VAN DE WERVE, verdelen de goederen van hun ouders THOMAS VAN DER ELST en MARIA SCHEYFS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 april 1567.
Getuigschrift voor JEHAN DE BITTERE, marchant de cuyr.
Bron: Certificatieboeck, 1567, fol. 596.
 
4 april 1567.
Getuigschrift voor GERMAIN LE DRUT, coopman.
Getuigschrift voor JAN SNYERS, cuyper.
Borgen: JAN MALSCHAIRT, coopman van peerden.
              ANTHONIS CLEYS, alias van Loemele, Claussone.
              JACOB VANDEN VELDE, tengieter.
Getuigschrift voor WILLEM VANDER MOELEN, weerdt “int Gulden Soutvat”.
Borgen: ANDRIES BACX, rentier.
              LIEVEN STEEL.
Bron: Certificatieboeck, 1567, fol. 599, 656, 113.
 
8 april 1567.
Gebannen maar vroegtijdig teruggekomen:
JAN LABAERT, van by Namen.
Anderwerff gebannen twee jaeren, op correctie vanden Heeren.
Bron: Correctiecoeck, A.A.B. Deel 11, blz. 351.
 
8 april 1567.
Getuigschrift voor HANS VAN BAUHUYSEN.
I.o.v. BARTELMEEUS BOELMAN, coopman vande Natie vande Duytsche Hanse.
Getuigschrift voor FRANCHOIS VAN HEGGHEN, marchant sucrier.
Getuigschrift voor ADRIEN LOEMEL, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 618v°.
 
9 april 1567.
Getuigschrift voor JOOS FAES, cremeere.
Borg: GHYSBRECHT VAN AKEREN, doude, coopman.
Getuigschrift voor JOSSE HEYLEN, marchant de burre et fourmaige.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol 618.
 
10 april 1567.
Getuigschrift voor PHILIPS VAN COUWENDALE, sadelmaker ende herbergier.
Borg: FRANCHOIS VAN BOUCHOUT, harnasvercooper.
          ADRIAEN VERDONC, plumassier.
          NICLAES VAN COUWENDALE.
          HANS VAN SWOLLE, schoemaker.
          PETER VAN CAMPEN, sadelmaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 619.
 
Getuigschrift voor ALARD BOURDEAU, taisneur, marchant.
Getuigschrift voor JAN BURET, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 274v°.
 
11 april 1567.
Getuigschrift voor GISBERT BOON, dict de Riswicq.
Borg: Maistre JACQUES BOON.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 569.
 
12 april 1567.
Getuigschrift voor HANS FROLICH, coopman van Franckfoort.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 113v°.
Getuigschrift voor HECTOR DE HEYDEN, velblooter ende wolcooper.
Bron: Certificatieboeck 1567 fol. 235v°.
Getuigschrift voor PHILIPPE VIVEQUYN, tegenwoordig gevangen te Brussel namens PIERRE DE HORNE.
Borg: MARIE MEURISSE, wettige huisvrouw van JACQUES DOMESYN.
          JACQUELINE DEPUYS.
          JASPAR STEVENS, tapitsier.
Bron: Certificatieboeck 1567 (1566), fol. 273.
Getuigschrift voor BARTHELMIEU DE HODAY, marchant, de Liège.
Borg: ADRIEN VAN BRUESEGHEM, marchant.
          ADRIAEN SWAEN, marchant.  
          JEHAN VAN TRICHT.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 275.
Getuigschrift voor JAN DE MARES, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 599.
Getuigschrift voor DIERICKE YSEMAN.
Borg: JAN DIERIXSSEN, coopman van gelasen.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 599v°.
Getuigschrift voor Meester JAN VERWICH, medecyn.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 618v°.
 
13 april 1567.
Getuigschrift voor FRANCHOIS WOUTERS, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 599vo.
 
14 april 1567.
Getuigschrift voor Meester KAERLE DE MINNE, appoticaris.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 7.
Getuigschrift voor GODEVAERT HAMELS, schoelmeester.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 514.
 
15 april 1567.
HENRICK PEETERS, alhier geboren, &c. met schandaleuse ende fameuse boecxkens te venten, &c. ende oock diverssche liedekens int openbaar te singhene, &c. gebannen voor 4 jaar, &c.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 197v°. A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 349.
 
JAN DE FEBURE, NOE GILLIS ende CHRISTIAEN HELLINCK zyn vagabond gegaen ende anders met quaet geselscap verkeert, &c. 3 jaar gebannen, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 364.
 
Getuigschrift voor Meester WILLEM ROELSIUS, gesworen advocaet alhier.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 513v°.
Getuigschrift voor JAN BLOMME.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 515.
 
16 april 1567.
Getuigschrift voor CORNELIS JANSSENS.
Borg: PEETER VAN ROTHOM, grofsmit.
Bon: Certificatieboeck 1567, fol. 8.
 
17 april 1567.
Grote uitbraak uit de stadsgevangenis het Steen, “soe dat daerdeure nyet alleenelicken die van schulden geapprehendeert waren, maer oock generalick alle de dieven, schelmen, rabbauwen, vagabonden ende alle quaetdoenders zyn ontcomen ende verlost gewordden”. Het betreft de volgende personen:
 
Van Schult:
Meester JAN ANDRIESSENS.
NICOLAS GOESMANS.
GILLIS VAN BOSLINTER.
ANTHONI VAN HANSWYCK.
HANS ROODECRANS.
CORNELIS DE BEAUMONT.
HANS VAN ARLEM.
ADRIAEN VANDEN WEELE.
GUILLEAM BLANDIN.
BALTHASAR VAN LALLE.
BENEDETTO CAPRIANI.
JERONIMUS CONINCX.
HENRICK MONTENS.
JAN HENRICXSSENS.
JAN MARTIN.
MELCHIOR PLEYER, van Deventer.
PAUWELS DE BITTERE.
JAN SPIERINCK.
JERONIMUS DE MONTANI.
FRANCHOYS FOULLE.
PEETER BOUMON.
LEGIER LE SAINCT.
Meester EDUWAERT HERTZ.
MATHYS BACKERS.
PEETER VERBRUGGHEN.
FRANCHOYS DE COCK oft DE LOCK.
 
Kerckbrekers ende Stormers:
ANTHONI HEY, du Pont-sur-Chambre.
MELCHEN VAN VORSSELAER, van Antwerpen.
HENRY DUCHESNE of DU CHEIN, de Liège.
ANTHONIS DE NEVE, coopman, van Ghent.
HENRICK GEERLICHS LATERE, van Kuelen.
FRANCHOYS NUYTS, schoenmakere, vanden Doope.
LYNKEN, zyn huysvrouwe, vanden Doope.
BERNAERT WYCHMAN, droochscheerdere, vanden Doope.
MAGDALENE, zyn huysvrouwe, vanden Doope.
LYNKEN GROOTEN, vanden Doope.
TANNEKEN WAGEMANS, vanden Doope.
 
Gemeyne Gevangene:
JAN DORVILLE, van Valenchienes.
GABRIEL REYNS, metsere.
WYNANT SCHENCK, craenkint.
MICHIEL LE NAIN, van Valenchienes.
DIERICK CROMMENTUYN, peertsdieff.
PIERRE ROUETTE, Franchoys.
JAN VANDEN BROECKE, wonende op Sinte Willeboorenvelt.
JACOB RAUWELS, van Antwerpen.
HEYNRICK GOEVAERTS en BEYKEN zyn dochtere.
NEEL WILLEMSSENS.
GUILLEAUME LE CUVELIER, van Liége.
FREDERICK VAN EMPDEN.
PEETER DE RIEMERE, alias INT WANNEKEN.
GEERT GEERAERTS, van Bruessele.
MARTEN CORNELISSEN, van Antwerpen.
LAUREYS VANDEN PERRE, weert Int Zwert Peerdt.
JORIS ROSSEELS.
GOMMAER JANSSENS, van Antwerpen.
VICTOR BERTRAIN.
Allen bij verstek levenslang verbannen.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 66 en 67v°. en fol. 74vo. A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 349-352,       468-470.
 
17 april 1567.
Getuigschrift voor HENRICK VAN CORBEKE, cousmaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 8v°.
Getuigschrift voor DIERICK WIELICX, schoemaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 8v°.
Getuigschrift voor JOONAS HAECK ende CORNELIS RUTGHEERTSSEN.
Borg: PEETER SCHOLIER, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 114.
Getuigschrift voor JAN VAN LUFFELE, de Jonghe, coopman van lynwaet.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 610v°.
 
18 april 1567.
Getuigschrift voor AERT VANDEN BROECKE, coopman van leere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 7v°.
 
19 april 1567.
van dyeven:
WILLEM RAETSSEN, van Mechelen.
Gebannen zess jaeren, opte galghe.
Bron: Correctieboeck, A.A.B. Deel 11, Blz. 348.
 
Getuigschrift voor LAMBRECHTE ROMBOUTS.
Borg: JAN DE KEMEL, coopman van zeemen leere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 115.
Getuigschrift voor MARIUS JENNESCH, coopman van Ausbourg en voor de huisvrouw van zijn broer JERONIMUS JENNESCH.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 571.
 
21 april 1567.
ADOLF BLIJLEVEN, JANSzoon, advocaat, uit Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
24 april 1567.
Getuigschrift voor HANS VAN BUEREN, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 115v°.
Getuigschrift voor JEHAN HENNAU, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 152.
Getuigschrift voor FRANCHOYS DE GROVE, arbeyder.
Borg: AERT DE BROUWERE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 9v°.
 
25 april 1567.
Getuigschrift voor JACOP BELTEN, caniffassier en zijn knecht HANS VAN VLEECK.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 9v°.
Getuigschrift voor PEETER VERVOET, PEETER VAN THIENEN, CLAES VERBIEST ende ADRIAEN BACX, alle mandemakers ook voor SERVAES GHOOSSENS ende JAN THIENEN, des voors. Peeters sone, oick mandemakers.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 152.
 
28 april 1567.
De Schouteth teghens HANS VANDER MEREN, &c. lantsknechten ende soldaten, &c. op huere wachte te verstooren ende tuberene, &c. hem versien van seker rappier ende trompette , &c. seer oproerich hem draghende, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 354, 355.
HANS VANDER MEERREN, lantsknecht, &c. oploop te doene ende te invaderen, &c. metter coorden gexecuteert.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 362.
Deselve teghens ADOLFF VAN BEVEREN, zelfde aanklacht als H. vander Meeren, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Dezelfde als boven.
ADOLF VAN BUEREN, oock lantsknecht, &c. metter coorden ter justicien gebracht, &c.
Bron: Dezelfde als boven.
 
29 april 1567.
Getuigschrift voor HANS TENRADE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 10v°.
Getuigschrift voor ANTONIO BORINI, Florentin.
Borg: NATAL DE ANTHONIO.
          GUILLAMME PLACQUET.
          PETRO DE MARIN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 621v°.
 
2 mei 1567.
De Schouteth teghens JAN ROBRECHTS, alias Schot Hansken, &c. sekeren nederslach aenden persoon van HANS LAP, op St-Willeboortsvelt, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B 1872, Deel 9, 355, 356.
JAN ROBBRECHTS, alias Schotz Hanneken, &c. eenen dootslach by hem, &c. metter coorden geexecuteert, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 362.
 
Deselve teghens JAN BORNICX, alias Hannegat, &c. baldadigheden en tot Oosterweele geweest, &c. Op de bladrand: Ececutio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 356.
JANNE BORNIS, alias Hannegat, schoelapper, geboren van Antwerpen, &c. mede hantdadich is geweest, &c. begeven onder deghene die tOutsterweele aengenomen waren, &c. metter coorden geexecuteert, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 362.
 
Getuigschrift voor ANTHONIS VAN NAERSSEN, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 518.
Getuigschrift voor MARTENE VANDEN DYCKE, wettighen sone wylen MARTENS VANDEN DYCKE.
Borg: JAN VANDEN VELDE.
          JACOB PLANTDEWYN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 518v°.
 
5 mei 1567.
Getuigschrift voor JAN WILLEMSEN, stoeldraeyere.
Borg: HENRICK VANDEN POELE, coopman.
          PEETER ANTHONISSEN, scippere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 200v°.
 
6 mei 1567.
Getuigschrift voor GUIDO MALAPERT et JEHAN JOPIN.
Borg: LOYS MALAPERT.
          ADRIEN DE LA BARRE.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 574v°.
Getuigschrift voor JEHAN REBEL, ANDRIEN ARTSENS, CORNILLE COOMANS, MICHIEL POLU en NICOLAS BOUCHER.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 622v°.
Getuigschrift voor JEHAN GAILLET, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 623.
Getuigschrift voor NICLAES BOONTUYN.
Borg: MARCK BOONTUYN, zijn vader.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 623v°. NB: zie ook fol. 519.
Getuigschrift voor HANS GHORTS.
Borg: JACQUES GHORTS.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 623v°.
 
7 mei 1567.
Getuigschrift voor HENRICK HALDERLE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 13.
Getuigschrift voor REUWERT ROORDE, van Snieck, in West-Friesland.
Borg: AERT ende THIELMAN THIELEN, gebroederen, wetige sonen wylen AERDT THIELENS, daer moeder aff was Jouffrouwe PETERNELLE WILS, beyde cooplieden van lakene.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 116v°.
Getuigschrift voor GHEERLICH TER HELLEN, coopman van boter ende keesse.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 154.
Getuigschrift voor GHEERAERDT MERTENS, suyvelvercooper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 623v°.
Getuigschrift voor PEETER HENRIX alias sHertogen.
Borg: JOOS VAN LIMBOSCH, sloetmaker.
          ANTHONIS VANDEN BROECKE, droochscheerder.
          JAN DRESSELEER, oudecleercooper.
          JOACHIM MUYTINCK, dyamantsnyder.
          STEVEN SCRYVERS, droochscheerder.
          AERDT BESSEMS, droochscheerder.
          DIERICK SYMONS, droochscheerder.
          PEETER CASENS, tymmerman.
          GOMMAER VERHEYEN, corenstryker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 658.
 
Vagabonde ende bedeleers:
PHILIPPO DE HOUTE.
JAN DE NAMUR.
HANS MICHIELSSEN.
PEETER DE CALOMME.
PIERRE VAN LUN.
JAN COUTREEL.
Gebannen 2 jaar, opde correctie vanden Heeren.
 
Inder stadt gecomen sonder bescheet vande leste woonstadt mede te brengen:
JACQUES STREPEN.
Gebannen voor 2 jaar, opde correctie vanden Heeren.
Bron: Correctie-ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 330, 336.  
 
9 mei 1567.
Deselve teghens THOMAS ROBBRECHTS, alias Schotz Toomken, &c. mededader aen sekere nederslach (zie 2 mei), Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaar, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 356, 465.
 
De Schoutet teghens CLAES BORIN, alias de Doot, &c. staende tot quaden naem ende faem, &c. ende wapenen int velt tot Oosterweele, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 357, 358.
Van CLAES BORNIS, &. metter coorden geexecuteert, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 363.
 
Getuigschrift voor THOMAS BLONDEAU, coopman van wolle.
Borg: JACQUES BOSSCHAERT, lakencooper.
          GABRIEL DYCK, silversmit.
          DIERICK VAN BOUWELE.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 201.
Getuigschrift voor MATHEEUS HUYGHE, LOYSSONE, suyvelvercooper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 623v°.
Getuigschrift voor PEETER WYNS, keescooper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 655v°.  
  
10 mei 1567.
PEETER NIECKELAERTS, geboren van St.-Truyen, oproerig tegen de stadswachten, veroordeeld tot bedevaart naar “ten Heyligen Dry Coningen tot Coelene”.
Op de bladrand: dat, desen, de voers. Peeter Nickeraets heeft gepresenteert de brieven van syner pelgrimagien, 5 augusti 1567.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 199v°.  A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 359.
 
Van PEETER RAEDTS, ARENT WESSEM, MATHEEUS METTEROENS ende GILLEBERT LONDO, vagabont bedelende, &c. gebannen voor twee jaren, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 363.
   
Van MICHIEL DE KEYSERE, hoevenere, wonende tot Mercxem, van dat hy gesmeten heeft eenen Heer PEETER CHRISTIAENS, priester, die hem eerst gesmeten hadde , ter beden van goeden vrienden by compositien, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1565-67, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 364.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde correctie ende wederomme innegecommen:
GHEERAERT GHEERAERTSSEN.
Gebannen voor 2 jaar opde gheeselinge.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 334.
 
Getuigschrift voor JACOB VAN LANGDONCK, suyvelvercooper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 519.
 
13 mei 1567.
Vagabonde:
PAUWELS VAN AVERNES.
PEETER HENRICX.
WILLEM VAN CUELEN.
Gebannen voor 2 jaar, opde correctie vanden Heeren.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 332.
 
Getuigschrift voor GLAUDE JONAN, schilder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 17.
Getuigschrift voor THOMAES JELLEMA, geboren van Groeningen in Vrieslant, dieneer van PAUWELS DE VOS, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 17.
Getuigschrift voor JERONIMUS LE PYPER, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 154v°.
Getuigschrift voor HUYBRECHT VANDEN WYERE, coopman.
Borg: PEETER STIERS, cleermaker.
          JACQUES PUTMAN, coopman van schilderye.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 201.
Getuigschrift voor HUBRECHTE RENSSON.
Borg: JULIAEN DE MASIERES, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 517v°.
 
14 mei 1567.
Getuigschrift voor NOEL MOREAU, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 519v°.
Getuigschrift voor JAN ende ALEXANDRE GOBAU, gebruederen, cooplieden.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 519v°.
 
15 mei 1567.
Getuigschrift voor LUYCAS VAN VALCKENBORCH, schilder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 18.
Getuigschrift voor Meester JACOB BOON.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 625.
 
17 mei 1567.
Getuigschrift voor WILLEM HENRICX, sloetmaker, dieneer van DIERICX CROM.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 18v°.
Getuigschrift voor PEETER BUYCK, coopman van wolle.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 19.
 
23 mei 1567.
Getuigschrift voor JAN VAN VUYTRECHT, creemer.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 20.
 
24 mei 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
PIERRE DOUVRYN.
ANTHOINE MALDUEBLET.
JACQUES DUWEY.
RYNKEN DE BONTE.
GREGORY GREYN.
GOESEYN LE ROY.
Gebannen voor 1 jaar, opde correctie vanden Heeren.
 
Diverssche reysen gevangen, nade gratie, noch bevonden vagabonde:
PAUWELS GRIMMAERT.
Is bevolen te blyven inde stadt een jaer ende hem te stellen te wercke, opde pene vande gheeselinge.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 330, 336.
 
24 mei 1567.
Verboden te gane vagabonde ende bedelende ende tselve nyet gelaten:
SAMPSON VISAIRE.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheeselinge.
 
Dieven:
HANS VANDEN BOSSCHE.
Gebannen voor 6 jaar, opde gheeselinge.
 
Den tytel van bannissemente nyet overbracht hebbende:
FRANS VAN LAKENBERGE.
Verbannen voor 10 jaar, opde gheeselinge.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 333, 336.
 
24 mei 1567.
Getuigschrift voor JAN BOSSCHAERT, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 20v°.
Getuigschrift voor MARIE GHYSBRECHTS, fille de feu JEHAN GHISBERT et vefve de feu AMBROISE YSEWYN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 521.
Getuigschrift voor JACOB DE MEYERE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 578.
Getuigschrift voor SCHOUWE TER AVEST, tondeur de draps.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 626.
 
25 mei 1567.
Getuigschrift voor AELBRECHT ende BALTHASAR VAN MULLEM.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 20v°.
 
26 mei 1567.
Getuigschrift voor HENRICK TEN BRINCK, droochscheerder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 21v°.
 
27 mei 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
JAN LORAN.
LIEVEN VERMOELEN.
JACOP ADRIAENSSEN.
Gebannen voor 1 jaar, opde correctie vanden Heeren.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde gheeselinge  wederomme innegecommen:
LIEVEN MANNENS.
Gebannen voor 4 jaar, op het brantteecken.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 330, 335.
 
Getuigschrift voor JANNE CRISTYNS, cousmaker.
Borg: HECTOR DE MOL, chirurgyn.
          GIELIS VRANCX, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 21v°.
Getuigschrift voor GELEYN OTRIVE.
Borg: PAUWELS LAUWERS, coopman van wolle.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 157.
Getuigschrift voor MELCHIOR MAHIEU, soen wylen FRANCHOIS MAHIEU.
Borg: GHEERAERDT MAHIEU.
           ADOLFF STOLLAERT.
           HENRICK VAN UFFEL.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 626v°.
 
28 mei 1567.
Getuigschrift voor THOMAS DE FONTENI, nu ter tyt gevangen met zyne huysvrouwe ende HANSE FONTENI, zynen sone, tot Geldenaken boven Loven.
Borg: NICLAES RATTEL, Deken vander gulden vanden Schermers.
          JAN LUYCAS, Ouderman.
          GUILLAMME COPPYN, guldebrueder.
          ROELANT VAN STUEELE, guldebrueder.
          FRANCHOYS FELBIER, guldebrueder.
          JOOS VANDEN VONDEL, vendeler vander selver gulden.
          FRANCHOIS VANDEN BERGE, guldebrueder.
          JAN GHYSSELS, cnape vander selver gulden.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 120.
Getuigschrift voor ANTHONIS VANDEN BOLCKE, creemere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 240v°.
Getuigschrift voor THIELMAN VINCK ende AERDT HUERLINCK.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 626v°.
 
30 mei 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
HANS VAN OVERACKER.
HANS WILLEMS.
GODEFROY BERNAERTS.
Gebannen voor 3 jaren, opde correctie vanden Heeren.
GILLIS MAELPAERT.
MAHIEU SCHUTTELAER.
Gebannen voor 1 jaar, opde correctie vanden Heeren.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde correctie ende wederomme innegecommen:
LIEVEN VERMOLEN.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheeselinge.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 330, 334.
 
Getuigschrift voor AUGUSTYN VAN PADUA, speelman, ende BARBEL VAN TICHEL, ejus uxor.
Borg: PEETER HENRICX, smit.
          JAN VAN THUYNEN, droochscheerder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 157.
 
31 mei 1567.
Minnelijke schikking tusen JOOS DE VELARE en JAN, MARGARETA, LENAART en PETER HEYMANS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 juni 1567.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
HENRICK JANSSONE, van Rossem.
JASPAR VAN QUATEGHEM.
JAN WILLEMSSONE.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 359.
 
2 juni 1567.
Getuigschrift voor LYSBETTEN GRIETTEN, wettige huysvrouwe Meester VICTORS MOREN, chirurgyn.
Borg: WILLEM PAUWELS, droochscheerder.
          LUYCAS DRESSELEERS, lakenbereyder.
         JAN VAN WETTER, makeleer ter Borssen.
         LODEWYCK TWYN, cleynsteker.
         JACQUES FOURMANOIR, steenhouder.
         HEDDYN VANDEN STEENHOFF, cleermaker.
         LUBBERT KNEVEL, cleermaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 25.
Getuigschrift voor ABEL REYNIERS, cuyper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 627.  
 
3 juni 1567.
Van quaden pitsen:
PIERRE POLLAERT.
FRANCHOYS DE KENNO.
Gebannen voor 1 jaar, opde gheeselinge.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 337.
 
Zelfde datum.
AART DE HONT verkoopt aan zijn broer MERCKEN het zevende deel van de erfenis van zijn oom HENDRIK VAN DEN MORTTERE en waarvan diens vrouw ANNA LANSLOOTS de tocht heeft.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 juni 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
ANTHOINE DERBUE.
ESTIEN BONTIE.
PIERRE VAN ZEVENBERGHE.
BERNAERT VAN CUMEN, VERCUMMEN.
HUBERT DERDENNEN.
SYMON SAUTRAY.
Gebannen voor 1 jaar, opde correctie vanden Heeren.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde correctie ende wederomme innegecommen:
JASPAR BERTYN.
Gebannen voor 3 jaar, opde ghalge.
JACOP ADRIAENSSENS.
Gebannen voor 2 jaar, opde gheeselinge.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 330, 334.
 
9 juni 1567.
Getuigschrift voor SYMON DE BRUYNE, hantschoenvercoopere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 239v°.
Getuigschrift voor ANTHOENIS DE SOLEMPNE, makeleer van speceryen.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 241.
 
10 juni 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
JEHAN DU VIVY.
ARNOULT DE LESTOUPPE.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheesselinge.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde correctie ende wederomme innegecomen:
HUBRECHT DERDEMANS.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheesselinge.
 
Verboden te gane vagabonde ende belende, opde gheesselinge:
PAUWELS GRIMMAERT.
Is hem bevolen te blyven binnen deser stadt een jaer ende hem te stellen te wercken, op anderwerff gegheesselt te wordene.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde gheeselinge ende wederomme innegecommen:
FRANCHOIS KENNO.
LIEVEN VAN STEENHOFF.
Gebannen voor 3 jaar, opt brantteecken.
 
Van quaden pitsen:
HENRY LISOE.
Gebannen voor 2 jaar, opde correctie vanden Heeren.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 330, 333, 334, 335, 337.
 
11 juni 1567.
Getuigschrift voor BERWERT JOERDENS.
Borg: ANDRIES VAN BRUESEGEM.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 25v°.
Getuigschrift voor HANS SPAEN, gevangen wesende tot Vuytrecht.
Borg: DANEEL VANDER AMEYDEN, speelman.
          JOACHIM PRINCEN, oscoopere.
          JAN VAN VLIECKE, clerc vanden oudecleercoopers.
          WILLEM COCKX, speelman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 202v°.
Getuigschrift voor ABRAHAM VERVLOET, suyckerbacker.
Borg: BERNAERT VANDER SCHOONDERHAGEN, suyckerbacker.
          FRANS DEKENS, suyckerbacker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 204.
 
13 juni 1567.
Getuigschrift voor ELIZABETH VAN SCHOONBEKE, wettige huysvrouwe van HANS DE HAEN.
Borg: HECTOR LE MOISNE, coopman.
          HANS BOUDAEN, JACOBSSONE.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 654.
Getuigschrift voor JOOS CALABER, coopman van boter ende kaese.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 280.
 
14 juni 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
ANTHONIS SECKIN.
JAN BIERBIER.
Gebannen voor 1 jaar, opde correctie vanden Heeren.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde correctie ende wederomme innegecommen:
JAN DE LA BAERT.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheeselinge.
HANS OVERACKER.
Gebannen voor 2 jaar, opde gheeselinge.
 
Vuyten Steen geloopen ende gaende vagabonde ende bedelende:
ADRIAEN SONDACH.
Gebannen voor 2 jaar, opde gheeselinge.
 
Ghestelt te wercke int Knechtkenshuys ende daervuyt geloopen:
PEETER ELFFDUYM.
WILLEM GHEERTSSENS.
GILLIS BOENAERTS.
Is hen bevolen te stellen te wercken, op pene van opde galeyen gestelt oft anderssints arbitralyck gecorrigeert te worddene.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 331, 334, 336, 337.
 
16 juni 1567.
Getuigschrift voor PEETEREN LOOTS, Meester LODEWYCXSONE wylen, cousmaker.
Borg: Meester ANTHONIS VAN GHEELE, advocaet alhier.
          JAN WANDELGOT, blaeuverwer.
          GEERTRUYT MERTENS, syn huysvrouwe.
          JACOP VAN HOVE, gelaesmaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 31.
Getuigschrift voor HANS MARCKELOFF, estainnier.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 630.
 
17 juni 1567.
Getuigschrift voor AUGUSTYNE WELLENS, LOYSSONE wylen, coopman.
Borg: DENYS SMITS, tengieter.
          VINCENT VERDONCK, cleermaeker.
          ANTHONIS HERTMAN, backer.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 34v°.
 
18 juni 1567.
Opdragende woirden tegens de soldaten gesproken:
GILLIS VANDEN BEELE.
Boothoofs met brandende kaars vergiffenis vragen en bevolen dit niet meer te doen.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 338.
 
Getuigschrift voor GORIS DE MOL, Meester HECTORSSONE, diamantsnyder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 35.
Getuigschrift voor GEERT CLASSENS, veltblooter.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 35.
 
19 juni 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
JACOMYNE DIEU.
HENRY DE HOSEAU.
ADRIAEN DE GROVE.
FRANCHOYS DE SOHEAU.
PIER CANDERON.
Gebannen voor 1 jaar, opde correctie vanden Heeren.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 331.
 
Getuigschrift voor PEETER VAN HOVE, PEETERSSONE, houtbreker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 37.
Getuigschrift voor JACQUES VINCKE, metser, wettich sone HUBRECHTS VINCKE.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 585v°.
 
20 juni 1567.
De Schouteth tegens JACOP RAVELS, RAUWELS, &c. van hier te vertrecken naer Vianen ende wapenen te nemen teghens Syne Majesteyt, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 373. Deel 10, blz. 64.
Deselve teghens WOUTER HENRICX, zagere van Schippersghieters, &c. secht hem tot Oosterweele laten hebben inscryven, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 373. Deel 10, blz. 64.
“Den 21 Juny ‘smorghens, syn t’Antwerpen gehanghen twee Borghers die t’Austrueel van de vianden haer hadden laten inschryven ende de Wapens aenghenomen”.
 
21 juni 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
HIEREMIAS DE CLERCK.
NOEL SUBPENE, SUBPENEJEU.
Gebannen voor 2 jaar, opde correctie vanden Heeren.
 
Vagabonde ende onheusschelick gewandelt:
LUENIS ADRIAENSSENS.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheesselinge.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde correctie ende wederomme innegecommen:
MERTEN COPPEN.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheeselinge.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 331, 333, 334.
 
22 juni 1567.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
JAN VAN AERDEN, van by Atrecht.
Gebannen voor 4 jaar.
PIERRE BODEST, van Brugghe.
Gebannen voor 3 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 359.
 
23 juni 1567.
Getuigschrift voor LAUREYS PEETERS, goutsmit.
Borg: LAUREYS DE GROOTE, goutsmit.
          HENRICK DE GROVE, goutsmit.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 204v°.
 
Dezelfde datum.
Ten verzoeke van CORNELIS LEMMENS, dat WILLEM VAN REES, knaap van de Kolveniersgilde, oud omtrent 60 jaren en JAN DE CONINCK, kolfdrager, 46 jaren, te weten dat WILLEM VAN REES voornoemd op 20 augustus toen de beeldstormerij gebeurde in O-L-Vrouw kerk, stond bij zijn gilde-altaar van St-Christoffel om dit te bewaren, ten beste hem mogelijk zoude zijn, en bij hem daar was, gedurende de hele nacht, gezegde CORNELIS LEMMENS met nog negen andere personen die de tafel en al de gereedschappen van het voors. altaar hebben helpen salveren en op het Stadhuis helpen brengen in behoudende hand, opdat het niet gebroken of gestolen zoude worden. 
Bron: Schepenbrieven 1567 II, f° 260 en Antwerpiensia, Deel 13, blz. 387.
 
25 juni 1567.
Getuigschrift voor PEETER BRANT, backer.
Borg: JERONIMUS VANDEN BERGE, cuyper.
          DIERICK WOUTERSSEN, graencooper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 159v°.
 
26 juni 1567.
Getuigschrift voor ELISABETH SCHYNS, JANSdochter wylen.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 282.
Getuigschrift voor HANS HEY, coopman.
Borg: NICOLAES RATTEL, Deken vander gulden vanden Schermers.
          JAN LUCAS, Ouderman vander selver gulden.
          CORNELIS SCHOT, Out-Deken vander voirs. gulden.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 586.
 
27 juni 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
HANS DE MOEYMAKERE.
JAN PEETERS.
THOMAS LA BARRE.
JHEROEN BOUWENS.
Gebannen voor 1 jaar, opde correctie vanden Heeren.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 331.
 
30 juni 1567.
Getuigschrift voor MATHYSE VANDEN BRUELE, inden naem van JAN VANDEN BRUELE, zynen sone.
Borg: PETER WELLENS.
          JERONIMUS STANDAERT.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 587.
 
3 juli 1567.
Betreft een verhoor van JAN ONGENADE of HONGENADE, leertouwer, gewapend ter preek gegaan. (Afloop van dit proces niet bekend, Red.)
Bron: A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 374-377.
 
?? juli 1567.
FRANCISCO PAYS of PAEZ, was beschuldigd van kerkroof tijdens de beeldenstorm.
Vrijgesproken op 20 augustus.
Bron: A.A.B. Deel 9, blz. 428-30, 454-56.
 
5 juli 1567.
Getuigschrift voor CORNELIS SCHEYFFS, CORNELISSONE wylen, oudtschoenmaker.
Borg: JASPAR DE JODE, procureur.
          WILLEM SCHEYFFS, lynenwevere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 206.
 
7 juli 1567 e.v.
CORNELIS VAN DORT, goutsmit.
CATLYNE VANDER BEKE, zijn huisvr.
GUILLAM ROBBYNS, coopman.
ALONSO PEYS, coopman.
FRANCISCO PEYS.
PHILIPPE DAUSSY.
Bron: A.A.B. Deel 9, blz. 392-402.
 
8 juli 1567.
Getuigschrift voor DIERICK ALEWYNS, schoemaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 41v°.
 
9 juli 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
NICLAES DOLFVE.
Gebannen voor 2 jaar, opde correctie vanden Heeren.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde correctie ende wederomme innegecommen:
THIEBAUT THIERRY.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheeselinge.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde gheeselinge ende wederomme innegecommen:
ADRIAEN SONDACH.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 331, 334, 335.
 
10 juli 1567.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
BALTEN VANDE VELDE, van Yperen.
HANS STROODECKER, van Loeven.
HANSKEN, van Thyenen.
CLAES PEETERS, cleermakere, van Brugghe.
REYNIER VAN RYZELE, caerdtmakere, van Antwerpen.
LEUNIS DE SMIT, cleermakere, van Axel.
HANS BAERT, graver, van Cleen Santen.
JAN VANDER HAGHE, van Ronze.
JAN STEFFENBAL, van Basse.
JAN DE SALOME, van Basse.
ROGIER DE FREO, van Roan.
NICLAES LE BOUSSIER, van Metz.
PIERRE LOREN, van Lille.
ROBERT DAMEU, van Pérone.
MACHIEL BOCK, van by Philippeville.
JACQUES DU BOIS, van Paris.
GREGOIRE PIERMONT, van Arras.
JAN BUSLER, van Tournay.
JOOS HENNEBAULT, van Flober.
GHEERDT VANDEN ROOSE, van Bruessel.
PHILIPPE FERNANDES, van St-Denis, van Mons.
MARTEN COPPEN, JANSsone, van Ghendt.
GERMAIN LE MERE, van Mons.
GERARD LE SAIGE, van Armentiers.
Gebannen voor 3 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 359, 360.
 
Getuigschrift voor FRANCHOYS BLEYCKERS, coopman van yserwercke.
Borg: JACOP GHYSSELS, groffsmit.
          JACQUES VERWILT.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 126v°.
 
11 juli 1567.
Getuigschrift voor CORNELIS RAET, JANSSONE, cuyper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 42v°.
 
12 juli 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
JAN CATELEYN.
PIER LE HEYE.
GELEYN DE GOFFORT.
Gebannen voor 2 jaar, opde correctie vanden Heeren.
WILLEM TIMMERMAN.
Gebannen voor 1 jaar, opde correctie vanden Heeren.
 
Cleyne dieveryen gecommitteert hebbende:
REYNIER LE MOISNE
Gebannen voor 3 jaar, opde correctie vanden Heeren.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 331, 336.
 
Getuigschrift voor Meester FRANCHOYS VAN LARE, Notaris.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 286v°.
 
14 juli 1567.
Getuigschrift voor HANS VAN DYCKE, nu ter tyt woonende te Dorth.
Borg: CORNELIS CAREEST, cousmaker.
          RAYMONDT DE MARTE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 590.
 
18 juli 1567.
Getuigschrift voor HENRICKE KORSTENS, des ouden, backer.
Borg: JAN DANNEELS, schoemakere.
          HENRICK KORSTENS, de jonge.
Bon: Certificatieboeck 1567, fol. 530v°.
 
Zelfde datum.
MELCHIOR VAN GHULICK, juwelier, transporteert aan JAN VAN GAMEREN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 juli 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
GODEFROY JOCHREM.
JAN DE VILEE.
JAN RANSON.
FRANCHOYS VAN HOLE.
HERMAN VAN WEREN.
Gebannen voor 2 jaar, opde correctie vanden Heeren.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 331.
 
Getuigschrift voor BERNAERDT RORDA, van Sneeck in Vrieslant.
Borg: AERDT THIELENS, AERTSSONE wylen, coopman van lakene.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 162v°.
 
24 juli 1567.
Getuigschrift voor HENRICK BACX alias sHertogen, geboren van Osmal.
Borg: JAN HAGENS.
          JAN BRUYN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 667v°.
 
26 juli 1567.
Getuigschrift voor HANSEN VANDEN THOREN, cousmaker, vuyten name van PAUWELS VANDEN THOREN, synen brueder.
Borg: LUYCAS VANDEN KERCKHOVE, metser.
          JAN ADOLFS, metser.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 243.
 
29 juli 1567.
Vuytgesecht ende gebannen opte gheeselinge ende wederomme innegecommen:
MATHIEU DE SCOTELEERE.
Gebannen voor 2 jaar, opde gheeselinge.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 335.
 
30 juli 1567.
De Schoutet contra JACOB THIELLENS, smit, van St.-Truyden, &c. eenen neerslac ende daerenboven tot Merxem, Luythagen, Eeckeren ende Schooten de beelden afgebroken ende de kercken helpen spolieren, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 429.
“Den 30 is op de groote Merct gehanghen eenen Luyckenaer (?) eenen Smit synde, desen was oock een musichien, ende hadde in Brabant de Kercken helpen affwerpen ende eenen Jonghen doot gesleghen in synen kelder”.
Antwerpsch Chronykje.
 
30 juli 1567.
Vagabonden oft ledichgganghers ende daertoe bedeleers:
BALTEN JORIS, van Gheldrop.
HANSKEN VANDE WEEGE, van Dickenbossche.
GILIS LE VERD, van Traissigny.
JACQUES ROSSEAU.
ANTHOINE BRICAY, wolkamster (sic), van Arthois.
ROBERT GALEY, van Marchieville.
Gebannen voor 3 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 361.  
 
Zelfde datum.
JAN GYMNICUS (doorgehaald: JEMICUS), boeckvercooper, pro se voor deen helft van de rente nabescreven, MERTEN ALLEYNS, AERDTsone wylen, schildere, ELIZABETH ALLEYNS zyn zustere, met haar man en voogd MERTENE GIELIS, MARIE ALLEYNS oick zyn zuster, met haar wettige man JEREMIAS MEIJXCENEER. MERTEN ALLEYNS voorts in den name van PAUWELS ALLEYNS zynen broeder buyten slants wezende (hun moeder was JEHANNA BIJNS), tsamen voor dander helft, over een erfelijke rente op een huis; wordt ook nog genoemd SEVERYN GYMNICUS als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen JAN LIEVENS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 313, fol. 189-191v°.   
 
Zelfde datum.
JACOB LAUWERENS, HENDRIKz., schipper, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
31 juli 1567.
Getuigschrift voor PEETEREN KINT, JANSSONE wylen, cousmaker.
Borg: GIELIS DE DUYTSCHE, keteleer.
          JAN KINT, brouwer.
          JACOP VERHAGEN, cousmaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 44v°.
 
2 augustus 1567.
Getuigschrift voor MARIE VAN BERCHEYCKE, JANSdochter.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 46.
Getuigschrift voor PEETEREN VAN HOVE, PEETERSSONE, de jonge, houtbrekere.
Borg: HENRICK VANDE WYERE, arbeydere.
          JAN MOORS, de jonge, packere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 46.
Getuigschrift voor JACOPE HELLAERTS, JACOPSSONE, de jonge, vrymeester vande Lakenbereyders deser stadt.
Borg: HENRICK TYMMERMAN, cleermaker.
          HUYBRECHT LEDDERS, lakenbereyder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 46v°.
 
4 augustus 1567.
Vagabonde ende dieven:
MATTHEUS DENGHEEN.
Gebannen voor 3 jaar, op het brantteecken.
CLAES ARENTS.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheesselinge.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde gheeselinge ende wederomme innegecommen:
JAN DE VINY.
Gebannen voor 4 jaar, opt brantteecken.
 
Dieven:
MARIE ANTHONY.
Gebannen voor 2 jaar, opde correctie vanden Heeren.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 333, 335, 336.
 
Getuigschrift voor ANTHONIA POST, weduwe CORNELIS VERVLOET, vuyten name van JACQUES GIELISZONE VANDER KERCKE, cleermakere.
Borg: WILLEM AERTSSENS, cuypere.
          WILLEM JANSSENS, schippere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 244v°.
Getuigschrift voor PETER ende CHRISTOFRE GODIN, cooplieden.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 408v°.
Getuigschrift voor JACOB HORST, geboren van Esselingen in Swavelant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 672v°.
 
7 augustus 1567.
Vagabonde ende dieven:
DRIES FIERENS.
Gebannen voor 4 jaar, op het brantteecken.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 333.
 
Zelfde datum.
CORNELIS VAN DER VLAESSEN, FRANCOISsone, boeckbinder, out omtrent 29 jaeren, ghehout wesende, bekende voldaen van voors. FRANCHOYSE VAN DER VLAESSEN zynen vader, daer moeder aff was PEETERNELLE SCHUERWERCX van goeden verstorven van moeder, midtsgaders oick van WILLEME, JANNE en GHEERTRUYDEN VAN DER VLAESSEN des. voirs. CORNELIS brueders en zustere wylen die in huerder jonckheyt overleden zyn.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 313, fol. 188v°.
 
9 augustus 1567.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
PETER RAETS.
AERT WESSEM.
MATTHEEUS METTERONES.
GUILLEBERT LONDO.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- en  Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 361.
 
14 augustus 1567.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
AIMON TERTILLON, van Troyen in Champaigne.
ANDRIES LE MAIRE, van Barleducq.
HANS ende RITSAERT WARY, gebroeders van Givey.
LODOWYK CUERSEN, van Aken.
THOMAS MOERMANS, van Aken.
Gebannen op correctie vanden Heeren.
COPPE BEKE, schoelapper, van Antwerpen.
Gecondempneert totten wercke inde muelen int Knechtkenshuys den tyt van veerthien daghen nu naestcommende.
 
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
ENGHEL DE NAVE, van Beveren.
LAUREYS THIELENS, van Halsberghe.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 354, 355, 361.
 
16 augustus 1567.
LISKEN CUYPERS, JANSdochtere, geboren alhier, “zy seditieuse ende schandelicke liedekens heeft gesonghen ende haer anderssins in diverssche zaken onhebbelick, ongemanierlick, ongetydichlick ende onbevreest gedragen heeft”, &c. is daarom gebannen voor 6 jaar.
Bron: Correctieboek, 1513-68, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 456.
 
Vagabonde ende onheusschelick gewandelt:
JAN DE WINT.
COPPEN alias JACO.
Gebannen voor 6 jaar, op 6 jaren opde galeyen gestelt te worddene.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 333.
 
Getuigschrift voor GHEERAERT PEETERS, makeleer.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 245v°.
Getuigschrift voor PEETEREN HOOCHSCHAERT, NICLAESSONE.
Borg: Meester NICLAES GIELIS, gesworen Greffier.
          EUSTAES VAN HEYNDONCK, Procureur.
          JAN GHEERAERTS, Rentmeester vander Tafelen des Heylich-Geest.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 246.
Getuigschrift voor HANS COLEN.
Borg: ADOLFF COLEN, cleermaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 543v°.
 
De Schouteth teghens MERTEN VAN HERENTON, beschuldigt van kerkroof; vrijgesproken.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 456.
 
Deselve teghens PEETER BISSCHOPS, was aanwezig te Austruweel, levenslang gebannen.
Deselve teghens PEETER HENRICX, zelfde feit, levenslang gebannen.
Deselve teghens HANS DE DEKEN, zelfde feit, levenslang “opder galeyen”.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 457.   
 
21 augustus 1567.
Getuigschrift voor JANNE HUSTYN, pasteybacker ende ALYTEN SCHENCKX, zijn vrouw.
Borg: WILLEM VAN BEYEREN, vettewarier.
          HENRICK LEMMENS, outschoemaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 50.
Getuigschrift voor JAN BACK, geboren van Oisterwyck in Brabant.
Borg: Heer DANIEL VAN DOEREN, priestere tot Oisterhout.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 543v°.
Getuigschrift voor RUTGHEERDE VAN ERPE, sone wylen ROBERTS VAN ERPE, geboren van Oisterwyck.
Borg: Heer DANIEL VAN DOREN, priester.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 544.
Getuigschrift voor HENRICKE VAN MERUWEN, sone wylen HENRIX VAN MERUWEN, geboren van Oisterwyck.
Bron: Heer DANIEL VAN DOREN, priester.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 544.
 
18 augustus 1567.
Te Duisburg huwt THOMAS VAN THIELT, voormalig Abt van St. Bernards, met JOANNA VAN WAVEREN. Hij kwam later te Antwerpen terug en predikte in twee kloosterkerken, welke in 1578 aan de Calvinisten waren afgestaan. Ook predikte hij te Brussel en was later predikant te Haarlem en Delft. Hij overleed aldaar 13 januari 1590.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 4, blz. 454, 455, Mertens en Torfs.
 
22 augustus 1567.
Getuigschrift voor HANS NUYTS en GERVAIS VAN GILSER.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 413v°.
 
23 augustus 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
ESAEYE DE WATTIN.
HANS CRAUWELS.
Gebannen voor 2 jaar, opde correctie vanden Heeren.
JASPAR LENAERTS.
Is hem bevolen te stellen te wercke, op arbitrale correctie.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde correctie ende wederomme innegecommen:
HANS GONOU.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheeselinge.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 331, 334.
 
Getuigschrift voor KATLYNE HAVELOOS, wettige huysvrouwe CORNELIS SCHUYTERS, creemere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 130v°.
Getuigschrift voor LODEWYCK VAN DALEM, soen wylen PETERS VAN DALEM.
Borg: AERNOUT DE BROUWERE, soen wylen AERDTS DE BROUWERE.
          SEBASTIAEN DE VRIESE, MARTENSSONE wylen.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 544v°.
Getuigschrift voor CAERLE FRANS, schildere.
Borg: Meester PEETER FRANS, gezworen erffscheydere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 545.  
 
28 augustus 1567.
Alzoo DAEMKEN CLAESSENS, sone van JAN CLAESSENS, wisseleer, &c. met leelycke woirden ende anderssins te injurieren zekere dry Spaengniaerden soldaten, &c. eenen der voirs. Spaegnaerden zyn roer in stucken geslagen heeft, &c. hem daerf comen verantwoirden, &c (Hij kwam niet opdagen en werd gebannen voor 6 jaar, Red.).
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 72v°. en 73v°. A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 457, 458, 460.
 
2 september 1567.
Getuigschrift voor JERONIMUS COYMANS, coopman van lynwade.
Borg: RUTGEERT VAN NABROECK, coopman.
          GHEERT BOLLAERT.
          HANS DE CERFF.
          PEETER DE RIES, coopman van zyden lakene.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 132.
Getuigschrift voor ARNOULT PELS, coopman.(Gevangen in Gent).
Ook voor ANTHONIS VAN OPALFFENS.
Borg: JAN DESCHAMPS, coopman.
          JACQUES SMERPONT, coopman.
          JAN SPIT, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 414v°.
 
3 september 1567.
Vagabonde ende onheusschelick gewandelt:
HENRICK LEERTOUWER.
GOMMAER JANSSENS.
GEERTKEN VAN BRUESSEL.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheesselinge.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde correctie ende wederomme innegecommen:
COLYN MERTENS.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheeselinge.
 
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
ADRIAEN DE BUNDER, van Ghendt.
ROBERT DE LA DESOES, van Ghendt.
Gebannen op correctie vanden Heeren.
Bron: Correctie- Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 333, 334, 355.
 
4 september 1567.
Getuigschrift voor JACOB WILGIERS, wettich sone wylen PETERS WILGIERS.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 532v°.
 
5 september 1567.
Getuigschrift voor GHEERTRUYDEN COPPENS, vuyten name van JANS HERTMANS, heurs mans.
Borg: PEETER VERHAGEN, moosmeyer deser stadt.
          JAN COPPENS, arbeydere.
          GHEERT VANDEN BLYENBERGH, metsere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 253.
 
6 september 1567.
Getuigschrift voor STAES VANDER MEERSCH, dieneer van HERMAN PEPER.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 139.
 
9 september 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
CORNELIS HERTSSEN.
WILLEM BIEST.
Gebannen voor 1 jaar, opde correctie vanden Heeren.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz 331.
 
10 september 1567.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
NICLAES GEMET, van Luycke.
JASPAR DIEU, van by Luyck.
HANS VANDEN BERGHE, van Thienen.
GABRIEL DE LA HAYE, van Atrecht.
JAN DE PAYA, van Armentiers.
LOUYS PAYS, van Atrecht.
ANDRIES COEBETTE, van Armentiers.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 361.
 
11 september 1567.
Men roept voorts, &c. JOOSE HEGGEN, MICHIELSSONE, &c. van zekeren lanscnecht denwelcken hy in zyn bedde liggende grootelyck met eenen opsteker heeft gequetst, &c. commen verantwoirden, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 73vo. A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 461.
 
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
MARTEN VANDEN BROECKE, lynewevere, geboren tot Merck.
Gebannen voor 3 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 361.
 
12 september 1567.
De Schouteth teghens CORNELIS CLAESSENS, van Gendt, &c. hem te laten herdoopen, &c. Op de bladrand: Executio.
Deselve teghens CHRISTIAEN JANSSENS, lakenhandelaar uit Ieper, zelfde feit, Op de bladrand: Executio.
= CHRISTIAAN LANGHEDUL, van Ieper, lakenhandelaar, reeds verdacht van herdoperij in 1559, was te Dantzig in 1560.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 134, 135, J. Decavele.
 
Deselve teghens SIMON JANSSENS of JAN SYMOENSSEN, zelfde feit, Op de bladrand: Executio.
Deselve teghens MATHEUS DE VECHT of VICHT, zelfde feit, Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaar, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 461, 462.
“Den 12 Septembris, t’ Saterdachs op heilige Cruysavont, wirden op de groote Merct gebrocht ende geworcht vier Herdoepers, die in de vergaderinghe op ‘t Schelleken gevanghen waren, en verbrant wirden”.
Antwerpsch Chronykje.
 
Getuigschrift voor HENRICK VAN EYNDE, mandemaker, JANSSONE wylen.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 33v°.
Getuigschrift voor PEETEREN STEVENEN, packer.
Borg: STEVEN PENEL, cruydenier.
          THOMAS NOLLE, cruydenier.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 649.
 
13 september 1567.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
HANS BOCXHORINCK, zywever, van Brugghe.
SAMPSON VASAERT, trypmakere, van Doornyck.
RENOU DE BOSUE, wevere, van Valenchienes.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 362.
 
Getuigschrift voor ROMBOUT VANDEN VENNE, van Mechelen.
Borg: JAN FORMONT, creemer.
          JAN PAUWELS, coopman van lakene.
          THOMAS VAN THIELT, coopman van lakene.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 166v°.
Getuigschrift voor ANTHONIS ende MARTEN STROES, gebruederen, cooplieden.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 416.
 
15 september 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
LAMBERT WINNE.
PHILIPS DE BORDEA.
ANTHOINE GLAUDY.
NICLAES JANSSENS.
JAN ROSSELE.
JAN BERTOEN.
DAMIAEN LORANOIS.
Gebannen voor 4 jaar, opde correctie vanden Heeren.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 332.
 
17 september 1567.
BOUDEWYN LAPS, heeft soldaten beledigd, moet vergiffenis bidden, blootshoofds en met een brandende kaars van 2 pond in zijn hand.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 207v°. A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 462, 463.
 
JORONIMUS DE CAMBY, heeft geweigerd soldaten te laten logeren in zijn huis; moet vergiffenis bidden en “leggen inde schotele vande aelmoesseniers de somme van twintich Karolus guldenen”.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 208. A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 463.
 
20 september 1567.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
ARNOULT LOTENBORCH, van Cuelen.
Gebannen voor 12 jaar, op pene van zess jaeren gestelt te worden opte galeye.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 362.
 
21 september 1567.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
JAN CHALEUR, soldaet, van Monte de Dieu en Picardie.
JAN PREVOST, soldaet, van Corby.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 362.
 
24 september 1567.
Den Dekens vanden Ambachte geinjurieert:
HANS VAN SOEST.
Gebannen voor 6 jaar, op eeuwelick gebannen te wordden.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 338.
 
Getuigschrift voor MARGRIETEN DIELIS, wettige huysvrouwe ANTHONIS HENRICXSEN, seylmaeker.
Borg: JACOP JANSSENS.
          BERTHELMEEUS CORNELISSEN, seylmaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 28v°.
Getuigschrift voor FRANCHOIS PRIEM, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 594.
 
25 september 1567.
Getuigschrift voor CAERLE GODSCHALCK, coopman van lynwaet ende baeye.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 295v°.
Getuigschrift voor FRANCHOYS TORENS, coopman van lakenen, FRANCHYNE TORENS ende JACOMYNE KEMPENEERS, alle beyde ongehouwt.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 299v°.
Getuigschrift voor ANDRIESE VAN STYLE, hovenier.
Borg: ADRIAEN CORNELIS ende PEETER SCHUERBROOT.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 300v°.
Getuigschrift voor WILLEM VANDEN VOORDE, soen wylen Joos, woonende te Kemseke inden lande van Waes.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 417.
Getuigschrift voor ADAM LE MEERE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 460.
Getuigschrift voor CORNELIS BRENTENS, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 460.
Getuigschrift voor CORNELIS DIERCX, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 550.
Getuigschrift voor DISMAS VAN COELEN, lakencooper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 550.
Getuigschrift voor FRANCHOIS BRUYNINCX, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 550.
Getuigschrift voor LEO MARTENS, weerdt in ”Leeuwenborch” en syn sone HANS.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 550v°.
 
26 september 1567
De Schoutet tegens PEETER VAN PAESSCHEN, &c. geweest te Austruweel, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 465.
 
Deselve teghens FRANS DE MOL, alias Floerden, &c. hem heeft vervoordert tot Mechelen de beelden te helpen afworpen ende afsmyten ende oock buyten Mechelen tot Hanswyck, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 465.
“Den 27 Septembris, synder dry gehangen die tot Oustrueel geweest hadden, en sommighe speelhouven by Antwerpen beroeft”.
Antwerpsch Chronykje.
 
26 september 1567.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
HANS VANDER ERDT, van Castre.
MARTEN CRAEN, geboren van Moen by Courtryck.
GUILLAMME SONGE, geboren van by Luycke.
JASPAR ROOSEN, geboren van Gorcum.
WILLEM GETTEN, geboren van Maseyck.
Gebannen op correctie vanden Heeren.
 
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
MEDAERT VANDEN MYNEN, van Loeven.
Gebannen voor 3 jaar.
GUILLAMME GELLERIN, van Paris.
Gebannen voor 6 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 355, 362.
 
Getuigschrift voor MARCUS VOTIER, woonende tot Erp inde Peele gelegen.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 301.
Getuigschrift voor CORNELIS DE HOEGHE, ongehouwt wesende.
Borg: PEETER HUYS, schilder.
          LUCAS DE CLERCK, apothecaris.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 301v° en 302.
Getuigschrift voor GUILLAMME KERSBOOM, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 417v°.
Getuigschrift voor STEVEN HEYDENRYCX, goutsmit.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 460v°.
Getuigschrift voor JAN PAUWELSSENS, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 692.
Getuigschrift voor CORNELIS VANDER STRICHT, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 692.
Getuigschrift voor DANIEL COENE, cleermaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 692.
Getuigschrift voor JOOS JANSSENS.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 692.
Getuigschrift voor HANS VANDEN BERGE, tymmerman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol 693.
 
27 september 1567.
Vagabonde:
WILLEKEN PEETERS.
Is hem bevolen te wercken ende blyven in stadt een jaer, opde pene van III jaren vuyter stadt gebannen te wordden.
 
Vagabonde ende onheusschelick gewandelt:
MEEUS CASIER.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheeselinge.
GILLEBERT NODOU.
Gebannen voor 4 jaar, op het brantteecken.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde correctie ende wederomme innegecommen:
GIELIS SOWYN.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheeselinge ende het brantteecken.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde gheeselinge ende wederomme innegecommen:
HANS VANDEN BOSSCHE.
Gebannen voor 6 jaar, opde gheeselinge ende tbrantteecken.
 
Gestolen goeden gevonden ten huyse:
DIEGO FRANCHOISSEN.
Is hem bevolen inde stadt te blyven een jaer, opde pene van drye jaren gebannen te wordden.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 332, 334, 335, 339.
 
Getuigschrift voor HANS VANDER POEST, cleermakere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 210.
Getuigschrift voor ANNA GHYSBRECHTS, wettige huysvrouwe van HANS VAN COELEN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 210.
Getuigschrift voor MARIE VAN LARE, wettige huysvrouwe van WILLEBOIRTS VAN ROMMELE, craenmeestere alhier.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 255v°.
Getuigschrift voor LUYCAS MAES, HENRICXSONE, woonende tot Londen.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 255v°.
Getuigschrift voor STEVEN SMITS, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 417v°.
Getuigschrift voor REYNOUT DOUTECLOCKE, doude, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 417v°.
Getuigschrift voor Meester CORNELIUS BUYSEN, Licenciaet in medecynen.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 418.
Getuigschrift voor HANS SPANNENBORCH, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 418.
Getuigschrift voor ALEXANDER PICAVET, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 461.
Getuigschrift voor AUGUSTYN BOEL, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 550v°.
Getuigschrift voor MARTIN DU BRUEL, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 550v°.
Getuigschrift voor HERMES VANDER CAPELLEN, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 694v°.
 
28 september 1567.
Getuigschrift voor JORIS SIVELY, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 461.
Getuigschrift voor JACOB BELLECHIER, Licentiaet inden rechten.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 461.
 
29 september 1567.
Getuigschrift voor AERT WILLEM, WOUTERSSONE, geconstitueert synde van PEETEREN PILLET.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 84.
 
30 september 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
BENJAMIN DE JOLY.
Gebannen voor 3 jaar, opde correctie vanden Heeren.
 
Gebannen opde gheeselinge ende het brantteecken:
MATHEEUS DENGHEEN.
Gebannen voor 6 jaar, op VI jaren gestelt te worddene opde galeyen.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 332, 335.
 
Getuigschrift voor ANDRIES BASTIAENS, verwer.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 84.
Getuigschrift voor CHRISTINE BEELLAERTS, wettige huysvrouwe NICLAES EVERAERT, schalidecker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 137v°.
Getuigschrift voor DAVID VAN NYCKE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 210.
Getuigschrift voor NICLAES DE SOMERE, coopman ende ANNA VERBERCKT.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 210 en 210v°.
Getuigschrift voor LOYS DE BEHAULT, coopman.
Bron: Certificatieboeck 567, fol. 418v°.
Getuigschrift voor PEETER GODYN, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 419.
Getuigschrift voor ANNA FRANSSEN, huysvrouwe EDUWAERTS PENTER.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 555.
Getuigschrift voor ANTHOINE DU PONT, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 555.
Getuigschrift voor ADAM HERRY.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 694v°.
Getuigschrift voor JACQUES HUWAERT, lakenbereyder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 695.
 
1 oktober 1567.
Getuigschrift voor BERNAERT VERBEKE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 210v°.
Getuigschrift voor PIETER CAMP, coopman van carseyen.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 256.
Getuigschrift voor JACQUES MATHIEU, coopman van syde.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 256.
Getuigschrift voor ALEXANDER DE MELEN, coopman van lakenen.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 257.
Getuigschrift voor DOMINICUS POULLE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 303v°.
Getuigschrift voor JAN VIGNON, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 419v°.
Getuigschrift voor LAUREYS MATHYS, coopman van syde.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 695.
 
Zelfde datum.
PAESSCHYNE DE BOT verhuurt aan GILLIS GERARDI een hoeve onder Edegem.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 oktober 1567.
Getuigschrift voor KATLYNE WOUTERS, huysvrouwe PEETERS VANDEN PUTTE.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 211.
Getuigschrift voor WILLEM VAN GULICK, lyndraeyere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 211.
Getuigschrift voor JAN VAN BERCKELAER, clerck vande cranen alhier.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 302v°.
Getuigschrift voor JERONIMUS CAMBRY, nu gearresteert tot Flissingen.
Borg: JACQUES DE LENGAIGNE, coopman.
          PAUWELS DE CLERCK, coopman.
         JAN DE POORTERE, coopman.
         ROMBOUT HERLINCK, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 303.
Getuigschrift voor JACQUELYNE DU PRE, huysvrouwe MATHYS REMY.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 694.
Getuigschrift voor AERT TECKET, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 694.
 
3 oktober 1567.
De Schouteth teghens JACOB HEGMANS of HEYMANS of HAECHMANS, &c. geweest te Austruweel, &c. opder galeyen syn leefdaghe lanck, &c.
Deselve teghens JAN CARPENTIER, gebannen wesende tot diverssche plaetsen, &c, hem heeft begeven ten dienste van Brederode tot Vianen, &c. opder galeyen syn leefdaghe lanck.
Deselve tegeghens CLAES VAN SCHELLE, geweest te Austruweel, &c. opder galeyen syn leefdaghe lanck.
Deselve teghens PEETER VAN BENEDEN, &c. omme het geschut inden Eeckhoff gheghaen ende geleydende met eenen hellebaerde, &c. ook te Austruweel geweest, Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B 1872, Deel 9, blz. 464, 466.
“Op den 4 Octobris, is t’Antwerpen op de Merct gehanghen eenen die te Oustrueel geweest hadde en twee (sic) ten eewighen op de galeye gebannen”.
Antwerpsch Chronykje. 
 
Getuigschrift voor JAN HOUWEEL, volder ende JOHANNA MAHIEU.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 84v°.
Getuigschrift voor YSABEAU LE MEERE, huysvrouwe ANTHONIS THIRTAER.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 248.
Getuigschrift voor KATLYNE JACOBS, huysvrouwe JANS ANTHONI.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 248v°.
Getuigschrift voor MARCELIS VAN BATENBORCH, lakenbereyder, ende AELBRECHT CONINCX, oock lakenbereyder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 695v°.
Getuigschrift voor DIERICK VAN BREEN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 134v°.
 
4 oktober 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
FRANS CHRISTIAENSSENS.
HENRICK VAN MECHELEN.
Gebannen voor 2 jaar, opde gheesselinge.
 
Fenynich poeyere vercocht hebbende:
CECILIA AERTSdochtere.
Verbannen voor 6 jaar, op geschafforteert ende gegheeselt te worddene.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 332, 339.
 
Getuigschrift voor JAN VOYSYN, creemer.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 84v°.
Getuigschrift voor JOSEPH ORTELS, cousmakere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 211v°.
Getuigschrift voor MARGRIETE sHANEN, dochtere GHEERAERTS DE HANE, geboren van Herwarden inde lande van Ghelre.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 257v°.
Getuigschrift voor AERT VAN VIVE, geboren van Rees inden lande van Cleve, droochscheerder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 257v°.
Getuigschrift voor KATHERYNE GERBODE, huysvrouwe JANS BARBIER.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 556v°.
Getuigschrift voor STEVEN PENEL, cruydenier.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 653v°.
Getuigschrift voor CORNELIS BOONAERT.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 691v°.
Getuigschrift voor MARCUS HEY, silversmit.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 696v°.
Getuigschrift voor ADAM HERRE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 595.
 
5 oktober 1567.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
JAN BEGHYN, soldaet.
Gebannen voor 6 jaar.
CLAES DE VOS, van Utrecht.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 362.
 
6 oktober 1567.
Getuigschrift voor STAES VANDER MEERSCH, dieneer van HERMAN PEPER.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 139.
Getuigschrift voor LAMBRECHT VANDEN BOSSCHE, cleermaker, ende TANNEKEN WALS, zyner nichten.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 211v°.
Getuigschrift voor CATHERINE DE LA FOSSE, femme de GILLE JOLY.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 305.
Getuigschrift voor Meester HUGO FAVOLIA, medecyn.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 305v°.
 
7 oktober 1567.
Vagabonde:
FRANS DE VIENNE.
SIMON DE HENNIN.
ANTHOINE ROLLET.
JACQUES ROGIER.
Gebannen voor 2 jaar, op arbitrale correctie.
NICOLAES COLAJAN.
ANDRIES PETTERS.
Gebannen voor 1 jaar, op arbitrale correctie.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 332.
 
Getuigschrift voor JAN LOODYCK, schipper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 139.
Getuigschrift voor JAN RUISSON, van Deventer.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 139v°.
Getuigschrift voor JAN PELS.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 305v°. en A.A.B. Deel 9, blz. 413, 416 en 424.
 
8 oktober 1567.
Getuigschrift voor CORNELIS VANDER BAENGNERIEN (BAENGERYEN).
Bron: Certificatieboeck 1567, fol.139v°. en A.A.B. Deel 9, blz. 406.
Getuigschrift voor GUILLAMME PERSE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 211v°.
Getuigschrift voor PETER VANDEN VELDE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 557v°.
Getuigschrift voor GHEERTRUYT VANDEN STEENE, huysvrouwe GOMMARS VAN OOSTERWYCK, muschien ende speelman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 697v°.
 
9 oktober 1567.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
PEETER ARENTSSONE, van Leeuwaerden.
Gebannen voor 6 jaar, op pene vander galeyen.
MATHEUS VAN DORT, cousmaker, van Antwerpen.
Gebannen voor 2 jaar.
ANTHONIS BLARION, van Doornicq.
JEHAN SAVON, van Parys.
JACQUES SAVON, van Armentiers.
Gebannen voor 3 jaar.
 
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
LOYS DE LANOO, van Berghen in Henegouwe.
Gebannen voor 4 jaar.
JAN HERMES, van Doornicke.
Gebannen voor 3 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 355, 362.
 
Getuigschrift voor ENGELBRECHT THIELMANS, barbiers geselle, ende ALYT THIELMANS, syne sustere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 258.
Getuigschrift voor MICHIEL MARTENS, backere, ende YKEN MARTENS, zyn sustere, huysvrouwe JANS CRIECKE.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 462v°.
Getuigschrift voor JAN FRAYENBORCH.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 535.
Getuigschrift voor CHRISTOFFEL GODYN, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 535.
Getuigschrift voor ADRIAEN URSELINCX, geboren van Hasselt.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 535.
 
10 oktober 1567.
Getuigschrift voor MARIE VAN ROYE, huysvrouwe PEETERS VAN BRUESELE, coffermaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 258.
Getuigschrift voor HANS WILKINCHOFF, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 463.
Getuigschrift voor WILLEM URSELINCX.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 535v°.
 
11 oktober 1567.
Getuigschrift voor PETER VAN LEEUWE, lakencooper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 472.
Getuigschrift voor GILLES DE BOULOINGNE, coopman van honich.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 536.
 
14 oktober 1567.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
GERARD MATHEEUSSEN, van Burel.
GUILLEBERT RINELOOS, van Valenchien.
LEGIER GODEFROYDT, van Atrecht.
MARTIN HABAERT.
JOOS VAN SCHOONDONCK, van by Villevoorden.
HENRICK VAN WEERDT.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- en vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 363.
 
Getuigschrift voor JOOZYNE VANDER HEYDEN, van wegen GIELIS PEETERS, heurs mans.
Borg: CORNELIS HOONS, scrynwercker.
          HENRICK VERBIEST, cuyper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 140.
Getuigschrift voor JAN DESCHAMPS, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 372.
 
15 oktober 1567.
Getuigschrift voor PIERRE OOLS, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 558.
 
16 oktober 1567.
Getuigschrift voor ADAM HERRE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 372.
Getuigschrift voor ANTHONI MEERMAN, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 704.
 
17 oktober 1567.
Getuigschrift voor HUYBRECHT LEDDER, lakenbereydere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 212.
Getuigschrift voor WOUTER BOSSCHAERT, lakencoopere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 212.
Getuigschrift voor PEETER DE ZEELANDERE.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 312.
Getuigschrift voor LAUREYS VAN MOLEN, graencooper.
Borg: DENYS DE MESTRES, coopman.
          WILLEM VAN AELST, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 372.
 
20 oktober 1567.
Getuigschrift voor PEETER VALCX, timmerman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 312.
Getuigschrift voor JAN BLOEMAERT, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 559.
Getuigschrift voor ADRIAEN MOELENYSER, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 559.
Getuigschrift voor WOUTER LYNEN, timmerman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 559.
Getuigschrift voor CATLYNE VAN VAKEN, huysvrouwe Meester CORNELIS SPIERINX.
Bon: Certificatieboeck 1567, fol. 641v° en 674v°.
 
21 oktober 1567.
Getuigschrift voor PEETER VAN ORLIENS, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 258v°.
Getuigschrift voor CAREL DE BACK, coopman van maelderye ende WALRAN SERVAES, coopman van yser.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 312v°.
Getuigschrift voor GABRIEL RATTEL, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 464.
 
22 oktober 1567.
Getuigschrift voor CORNELISEN JACOPSEN, vander Goes.
Borg: AERT VERHAGEN, droochscheerder.
          JAN VAN VERREN, herbergier.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 62v°.
Getuigschrift voor HANS MOLDER.
Borg: GIELIS RAET, schoemaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 472v°.
Getuigschrift voor HANS BOUZERELLI.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 704.
 
23 oktober 1567.
De Schouteth teghens HENRICK BEYS of BENS, &c. tot Mechelen als daerbuyten de beelden te helpen afworpen ende afsmyten, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1872, Deel 9, blz. 467.
“Noch op den selven Saterdach (23 Octbris) synder t’Antwerpen op de groote Merct twee gehangen, (een voor moord) en den andere hadde helpen de kercke breecken”.
Antwerpsch Chronykje.
 
23 oktober 1567.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
FRENIN PELTIER.
JAN LANCEAU.
Belast hen vuyter stadt te vertrecken, op arbitrale correctie.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 356.
 
Getuigschrift voor JACQUES DU BLEU, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 212v°.
Getuigschrift voor NICOLAS ROMMELIN, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 560v°.
 
24 oktober 1567.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
NICLAES ROGIE, van Ryssel.
DANIEL DE KIEL, van Yperen.
Gebannen voor 3 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 363.
 
Getuigschrift voor FRANCHOIS DE BALSAN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 464v°.
 
25 oktober 1567.
Dyeven ende foortselinghe den luyden hun ghelt affgenomen hebbende:
JAN DE LILLE.
Geexecuteert.
MICHIEL DOMMELINGE.
Versonden opde galeye voor zess jaeren, opte galghe.
DIGNE WEYNS.
Is opde Merct met eenen strop om haeren hals een oyre gecort ende daerenboven gebannen zess jaeren, opte galghe.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 371.
 
Getuigschrift voor EVERAERT GIELENS, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 84v°.
Getuigschrift voor HANS SPAEN, geboren vuyten graefschap vanden Berghe.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 213.
Getuigschrift voor WILLEM VAN BREEN, cruydenier.
Borg: SEBASTIAEN LEERS, droogist.
          AMBROSIUS POTTAY, coopman.
          NICLAES HUYBRECHTS, silversmit.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 313.
Getuigschrift voor ANDRIES FRANCX, huydevetter.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 372v°.
Getuigschrift voor JACQUES VAN TRICHT, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 372v°.
Getuigschrift voor JAN CNUDDE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 560.
 
26 oktober 1567.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
NICLAES BOURGOGNE, van Reyns.
PEETER DE CORSEY, van Reyns.
Gebannen voor 2 jaar.
 
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
HENRICK VAN YETEGHEM.
VALENTYN JASPARS, van Luycke.
JACQUES JOLY, van Serly.
GHERARD DUSE, van Lille.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 356, 363.
 
27 oktober 1567.
Getuigschrift voor ADRIAEN VYT.
Borg: JAN VAN ROYEN, leertouwer.
          CORNELIS WOUTERS, cousmaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 314.
Getuigschrift voor CORNELIS BAVELER, geboren van Amstelredamme, reist in geselschappe van WILLEM NAGELS, van Maestricht.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 373v°.
Getuigschrift voor WILLEM DE MEYERE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 465.
Getuigschrift voor MAGDALEENE LE GILLON.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 465v°.
 
29 oktober 1567.
Getuigschrift voor PIERRE CHAVATE, graencooper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 464v°.
Getuigschrift voor ANTHONI LE LEU, woonende nu ter tyt buyten deser stadt int Borgerhout
Borg: Heer DIERICK de Jonghe, priester ende Prochiaen in St- Jooriskercke.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 142.
 
30 oktober 1567.
Getuigschrift voor TOBIAS SCHOUWINGER, coopman.
Borg: BARTELMEEUS ende HENRICKE SCHOUWINGER, zynen vader ende oom.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 556.
Getuigschrift voor SYMON ESCHEVIN ende GUILLAMME DE BARRIS.
Borg: JEHAN GARYN, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 556.
 
31 oktober 1567.
Getuigschrift voor JEHAN PELKEN.
Borg: JEHAN PREYTER, coopman.
          JEHAN VAN ACHELEN, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 701.
 
3 november 1567.
Getuigschrift voor NICOLAES DE COCQUIEL, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 142v°.
 
4 november 1567.
Getuigschrift voor GILLES CASTELLAIN, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 374v° en A.A.B. Deel 9, blz. 417, Deel 12, blz. 88.
Getuigschrift voor PETER DE BROUCQ, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 474.
 
5 november 1567.
Proclamatie van HANS VAN BAUHUYSEN, bestellen van zekere prenten, bij verstek verbannen voor 6 jaar.
Proclamatie van HANS VAN SCHILLE, maker van deze prenten, veroordeling is niet bekend, Red.
Bron: Gebodboeck, vol C, fol 74, 74v°. A.A.B. 1872, Deel 9, Blz. 467, 468.
 
5 november 1567.
Vagabonde ende bedeleers:
GODEFROY LE PETIT.
GEORGE BURET.
MICHIEL BOURLAER.
ISRAEL WATTEIN.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheeselinge.
 
Vuytgesecht ende gebannen opde gheeselinge ende wederomme innegecommen:
JAN GONOU.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheeselinge.
 
Cleyne dieveryen gecommitteert hebbende:
BASTIAEN FOBERT.
Gebannen voor 3 jaar, opde gheeselinge.
 
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
ANTHONIS VERHULST, passementmakere, van Antwerpen.
Gestelt inde meulen int Knechtkenshuys, dry maenden.
MARTIN DE NAVARRE, van by Papaulme.
THOMAS DOUWE, geboren uit Engeland.
Gebannen voor 2 jaar.
 
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
MARTEN CARPENTIER, van by Namen.
DIERICK WILLEMS, van Leeuwaerden.
GILLIS CAMMER, van Verdon.
PEETER ROYENBORCH, van Thielt.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 332, 335, 336, 356, 363.
 
Getuigschrift voor DIERICK ALAERTS, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 465v°.
 
6 november 1567.
Getuigschrift voor CATLYNE VANDEN BOSSCHE, huysvrouwe van GHYSBRECHT ELLAERTS.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 315.
Getuigschrift voor DIERICK STECK.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 315.
 
7 november 1567.
BERNAART VAN WEESE, CHRISTOFFELz., droogscheerder, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 november 1567.
Getuigschrift voor CHRISTOFFEL DE BRAY.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 375.
Getuigschrift voor Jouffrouwe JEHANNE SPLYTERS, weduwe wylen SYMONS LHERMITE.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 476.
 
10 november 1567.
Getuigschrift voor AGNES BACLER, dochtere wylen MARCX BACLER.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 429v°.
 
11 november 1567.
Getuigschrift voor GIELIS DE GREVE, GIELISsone, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 496.
 
12 november 1567.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
JAN CORTTEMYTE.
WARNIER DE PIRO.
JAN LACQUEY, van by Luyck.
JAN SERGERY, van by Bins.
Gebannen voor 1 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 363.
 
Getuigschrift voor JORIS VANDEN EECKE, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 375v°.
 
13 november 1567.
Getuigschrift voor JORIS VANDER ERVEN, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 709v°.
 
14 november 1567.
De Schouteth tegens HENRICK VAN MUSKAEN of VAN NUSKEN of VAN MISKAEN of MUSKAM, &c. heeft berooft gehadt sekere kersken ofte capelle ontrent Mechelen gestaen, &c. helpen de kercken ende cloosters destrueren, &c. Op de bladrand: Executio.
Deselve teghens ANTHEUNIS VAN COUWENBERCH, &c. hem laten inscryven tot Oosterweele, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. 1872, Deel 9, Blz. 470, 471.
“Den 15 deser (November), synder op de Meert gehangen twee beeltstormers, waervan den eenen Cellebroer was geworden tot Machelen, maer verlatende syn habyt, is gecomen t’ Antwerpen”.
Antwerpsch Chronykje. 
 
Getuigschrift voor JACQUES LE POIVRE, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 430.
 
Zelfde datum.
HECTOR LOPEZ, apteker, Portugaloys.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
15 november 1567.
Getuigschrift voor GIELIS DE REPLICQUE.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 375v°.
Getuigschrift voor GHEERTRUYDT BERNAERTS, huysvrouwe DIERIX HERTMAN, horologiemakere.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 496.
Getuigschrift voor JACOP VAN ECKE, cleermaker, ende ZOETKEN VANDER POORTEN, syn huysvrouwe.
Borg: CHAERLES VAN LIESVELT, cousmaker.
          JACOP VANDER POORTEN, dyamantslyper.
          DIERICK VAN LINDEN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 64.
 
Zelfde datum.
FRANCHOYS GUIOT, lettergieter, heeft achtervolgende vonnis by Burgemeesteren en schepenen heden gewesen, is borghe gebleven aen Schouteth deser stadt voor GILLISE VAN DIEST, boeckdrukker, 200 Karolus gld.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 313, fol. 228.
 
16 november 1567.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
HANS AELBRECHTS, van Campen.
Gebannen voor 1 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 356.
 
19 november 1567.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
HENRY BOULLON, schoemakere.
Gebannen voor 1 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 356.
 
20 november 1567.
Getuigschrift voor ANDRIES GOETEERS.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 66.
 
21 november 1567.
Getuigschrift voor PEETEREN VANDEN PUTTE, coopman van grane.
Borg: JAN VANDEN PUTTE, vuytsnyder van lakene.
          FRANCHOIS TRAPEKIERS, tenghieter.
          LUCAS VAN OFFENBERCH, droochscheerder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 215v°.
 
22 november 1567.
Getuigschrift voor WOUTER SMETS, schilder.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 66.
Getuigschrift voor AERDT VAN BUEREN, goutsmit.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 466v°.
 
26 november 1567.
Getuigschrift voor ADRIEN VAN HOOGHENDORP, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 498.
 
27 november 1567.
Getuigschrift voor OTTO LE PYPER, huydevetter.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 66v°.
Getuigschrift voor JAN SOHIER, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 66v°.
 
Zelfde datum.
GEORGES DE PLAINE geeft volmacht aan FRANS LE ROY, PIERRE BOUCHAERT, ADRIEN DE TOUROLTE, NICOLAS FRAVRE, JEAN DE ROVERE, GUILLAUME DU JARDIN en MARTIN LE JONNE om de goederen terug te eisen, die THOMAS FOURNEAU onrechtmatig verkocht heeft aan MICHEL DES ESPRENGALLES.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 november 1567.
Vuytgesecht ende verbannen opde gheeselinge ende wederomme innegecommen:
ARNOULT DE LESTOUPPE.
Gebannen voor 6 jaar, opt brantteecken.
 
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
ROBERT DE SOCRE, schippere, van Gouwy in Piedtmont.
ANTHOINE DE LOUSSY, van Besanchon.
JACQUES BATTAILLE, van Doornick.
JAN DE POT, van St.-Thomas.
REYNIER MARCQUES, van Metz.
JAN NUYS, hoeymakere.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie-en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 335, 364.
 
Getuigschrift voor JACQUES VINCK, GOMMAERSSONE wylen, cleermaker.
Borg: DIERICK HUYSEN, cleermaker.
          WILLEM HALLER, sydenlakencooper.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 537v°.
Getuigschrift voor JAN LONCLE, houtbreker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 538.
 
2 december 1567.
Quaetdoenders van insolentie, foortse ende overlast:
WILLEM WILS, van Hulst.
Gebannen voor 2 jaar, op correctie vanden Heeren.
 
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
JAN VANDEN VENNE, van Mechelen.
JAN VAN MERSEN, van Fremey.
Gebannen voor 2 jaar.
 
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
JASPAR VAN HEYLWEGHEN, van Nielen.
ANDRIES VAN LOEVEN.
Gebannen voor 1 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 354, 356, 364.
 
3 december 1567.
Getuigschrift voor PETER WOLPUT, pepercoeckbacker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 431v°.
Getuigschrift voor ANTHOINE VAN ERPE, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 537v°.
 
5 december 1567.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
CHAERLE DE KUET, van Brye.
JAN PREVOST, van Doornick.
Gebannen voor 1 jaar.
 
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
JAN HERRY, van by Marienborch.
ANTHOINE VENNE, van boven Atrecht.
THOMAS POULET, van Berghen in Henegouwen.
JACQUES SCHOLLY, van Doornick.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 356, 364.
 
Getuigschrift voor CORNELIS DE POORTERE, geboren van Brugghe.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 431v°.
Getuigschrift voor JEREMIAS VANDEN BRIMPDE, inden name van YSAIAS VANDEN BRIMPDE, zynen broeder.
Borg: LAUREYS VERHELLEN.
          JAN VAN WATYNEN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 482.
 
7 december 1567.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
JAN MAERS, geboren van Namen.
GODEFROY DE MONGOLY, van Namen.
BARTHELMEEUS LAMBERT, van Namen.
JAN HUDE, van Douway.
Gebannen voor 1 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 364.
 
9 december 1567.
Getuigschrift voor LOYS DE BEHAULT en GILLE CASTELLAIN.
Borg: ARNOULT VANDER HOYCT.
          AMAND VANDER HEYDEN.
          NICOLAS DE LEENHEERE.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 484.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van CHRISTOFFEL en PIETER GOUDIN verschenen HENDRIK en ADRIAAN HUYSELINCX en verklarden onder eed dat de eerstgenoemden sinds jaren te kennen en dat ze in Antwerpen geboren waren.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 december 1567.
Getuigschrift voor NICOLAS SEIT, marchant de sayes, van Honschote.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 381.
Getuigschrift voor JORGE LE NOBLE, tondeur de drap.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 320v°.
 
11 december 1567.
Getuigschrift voor JANNE CLEREN ende AERDE BOUWENS, ammelakenwerckers.
Borg: JAN VAN CLEVENE, lakenbereyder.
          CORNELIS DE CREEMERE, lakenbereyder.
          ADRIAEN HILLEN, lynenwever.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 485.
 
Zelfde datum.
JAN BOEL verkoopt aan ANNA ADRIAENSSEN een erfelijke rente op een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 december 1567.
Getuigschrift voor JEHAN HOUBLON, PEETERSSONE, coopman van Rysele.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 76v°.
Getuigschrift voor PEETER MENNENS, coopman.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 218.
 
20 december 1567.
Vagabonden quaet gheselschap hanterende:
PEETER DE CORS, genaemt Moeyken Nelle oft troteleer, van St-Wynocxberghe.
Gebannen voor 4 jaar.
BERTRAM BLANHAM, nagelmakere, van Wavere.
WILLEM PEETERS, van Gorcum.
JACQUES SCHAFF, van St-Thomas.
STEVEN DE TURYN, van Fonteines in Henegouwen.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- ende Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 357.
 
Getuigschrift voor GASPAR DE HAZE, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 432v°.
Getuigschrift voor JEHAN GASSAN, marchant.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 469v°.
 
23 december 1567.
Getuigschrift voor GHYSBRECHT DE CUYPER, schoenmaker.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 176v°.
 
24 december 1567.
Vagabonden oft ledichganghers ende daertoe bedeleers:
GHYS NOTEBOOM, van Ghendt.
HANS STACHGOEN, van Honscoten.
Gebannen voor 2 jaar.
Bron: Correctie- en Vierschaerboecken, A.A.B. Deel 11, blz. 365.
 
Getuigschrift voor LAZARUS STRUYCK ende JEHANNE, sa femme.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 383v°.
 
29 december 1567.
Getuigschrift voor PETER GOURDYN, inden naem van JANNA GOURDYN, zynen sone.
Borg: OLIVIER CALUWAERT.
          STEVEN CUVELIER.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 432v°.
 
31 december 1567.
PEETER VAN GOETHEM, droechscheerder.
Bron: A.A.B. Deel 10, blz. 2.
 
Getuigschrift voor Jouffrouwe ISABEAU VAN GHULICK, huysvrouwe van GUILLAUME DOUVRYN.
Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 323v°.
 
WILLEM DRIES, apotheker.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1567 f° 629vo.
 
HUGO FAVOLIA, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1567 f° 305vo, 1575 f° 545vo.
 
LAURENS DU LOT, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1567 f° 612, 1568 II. f° 6.
 
VICTOR MOREN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1567 f° 25.
 
JAN OLIVIERS, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1567 f° 702, 1568  II. f° 295, 1573 f° 62vo, 1579 f° 384vo.
 
ENGELBERT THIELMANS, van Emerick, barbiers geselle.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1567 f° 258.
 
HENDRICK USSELINCX (EUSSELINCX, HUYSELINCX, VUYSSELINCK), chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1567 f° 468, 1573 f° 62vo, 1577-78 I. f° 358vo, 1580 f° 346, 1586 f° 130vo, 1588 f° 200vo, 1601 f° 270vo.
 
JANNE VARNICHIUS, medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1567 f° 528.
 
JAN VERWICH, medeyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1567 f° 618vo.
 
LAMBERTUS WOUTERS, alias DE BLESER, van Diest, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1567, f° 132vo, 171vo, 194vo, 1568 I. f° 73, 1569 II. f° 170vo, 194vo, en vele anderen. 
Samenstelling en Redaktie: 

J.A. PLAISIER, Bergen op Zoom.       M. AKKERMANS, Merksem