F. Plaisier 1447-1550
 

StartF. Plaisier 1292-1446 F. Plaisier 1447-1550 F. Plaisier 1551-1567 F. Plaisier 1568-1573 F. Plaisier 1574 F. Plaisier 1575-1580 F. Plaisier 1581-1588 F. Plaisier 1589-1659 F. Plaisier Bijlagen

FONDS PLAISIER Deel II 1447 - 1550.


- 1447 -
 
NICOLAUS VAN HERDE = Buitenburgemeester.
WILHELMUS VAN DEN WYNGAERDE = Binnenburgemeester.
 
3 januari 1447.
Een geschil tussen GIELYS SANDERS en CORNELYS SANDERS, zijn zoon, waar moeder van was SOPHIE VAN DEN HOUTE, aan de ene zijde, en JAN VAN DEN HOUTE, GODEVAERTSsone, de oom van CORNELYS, aan de andere zijde, over de nalatenschap van AERD VAN DEN HOUTE, de oom van JAN en de oudoom van CORNELYS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 110 en A.A.B. Deel 30, blz. 270, 271.
 
4 januari 1447.
Besluit aangaande de deling der nalatenschap van wijlen LODEWYC SAEFTINCX, die geh. was met AMELBERGEN GOES. Verder getuigenissen van: WILLEM PAUWELS, schoenmakere, WILLEM FRANS, wagenmakere, en PETER DE JONCKERE, hoeymakere.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 107 en A.A.B. Deel 30, blz. 271-273.
 
11 januari 1447.
Belofte van betaling door AERT NOYTS, die men heet AERT ELSEN, geseten te Beerse, aan WILLEM JAN WILS, den jongen, en aan WILLEM VAN DEN WYNGAERDEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 106v° en A.A.B. Deel 30, blz. 273, 274.
 
14 januari 1447.
Belofte van betaling gedaan door WILLEM VAN KETS en JAN COSTENS aan BOUDEN ZEGHERSzone.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 96v° en A.A.B. Deel 30, blz. 274.
 
20 januari 1447.
Zekere geschillen tussen RUTGHEER DEN HOEGHEN en LYSBET VOLBRECHTS, JANSdochter, en weduwe van wijlen ZEGHER VAN HALLE, ter ener zijde, en ZEGHER, KATLINEN en LYSBET VAN HALLE, kinderen van LYSBET, ter andere zijde.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 107v° en A.A.B. Deel 30, blz. 275, 276.
 
24 januari 1447.
Verklaringen betreffende de betaling van “issuerechten” door: CLAUS VAN DE WERVE, FLORYS VAN HAEMSTEDEN, zijn zwager, wijlen OLAERD VAN ZWANENBORCH, en zijn weduwe MAGRIET VAN WAELWYCK, moeder van FLORYS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 106v° en A.A.B. Deel 30, blz. 276, 277.
 
26 januari 1447.
Voor GILLIS PUTOER, tolnere in der stat van Antwerpen, en JOHANNES VAN GERWEN, syn dyenere in denselven toll, staan borg: JOHANNES VAN DER DONCK, JAN LENAERTS, vyschcoperen, en JAN VAN DACKENAM.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 108 en A.A.B. Deel 30, blz. 277, 278.
 
10 februari 1447.
Uitspraak in een geschil tussen momboeren, JAN VAN WYNEGEEM en JAN SPAEL, van de kinderen van wijlen HEYNRICX DE MAN, aan de ene zijde, en HAEYWYCH VAN DER DONCK, weduwe van wijlen PETER DE MAN, aan de andere zijde.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 108v° en A.A.B. Deel 30, blz. 280.
 
13 februari 1447.
LUCAS en JAN KODDEMAN verzoeken voor hun broer WILLEM KODDEMAN een nieuwe leerplaats, omdat zijn vorige leermeester HEYNRIC DE WOU, borduerwerckere, thans voortvluchtig is.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 106 en A.A.B. Deel 30, blz. 281.
 
14 februari 1447.
Inschrijving van een overeenkomst tussen WOUTER JACOPSzone, JAN VORSSELMAN en CLAUS BOYDENS met Hr. JAN VAN DEN WYNGAERDE, capellaen in Onser Vrouwenkerke, over de nalatenschap van wijlen zijn grootouders, JAN en KATLINEN DEN MOELNERE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 108v° en A.A.B. Deel 30, blz. 281, 282.
 
17 februari 1447.
Getuigenis van MATHYS VAN DER HOEBRAKEN en JOHANNES BOSCHMANS over een verkoop tussen PETER WITTERAMS, JOHANNES PUTTENS en CLAUS COPS, te Tongerloe.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 108 en A.A.B. Deel 30, blz. 283, 284. 
 
19 maart 1447.
Belofte van betaling door HERMAN VAN BOMMELE, poertere van Loeven, aan HENRICK VAN DEN VEEHOVEN en STEVEN BUTKENS, zijn neef, wegens levering van wijn.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 108 en A.A.B. Deel 30, blz. 284, 285.
 
Zelfde datum.
Uitspraak in een geschil tussen Mr. JAN VIGELYN, canoinc tOnser Vrouwen, als gemachtigde van Mr. CLAUS TERENBROET, ter ener zijde, en HEYLZOETE TERENBROET, zijn zuster, ter andere zijde.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 109v° en A.A.B. Deel 30, blz. 285, 286.
 
29 maart 1447.
Getuigenis van SYMOEN VAN DER BIEST en JAN CANT over een afspraak tussen PETER VAN TRICHT en HEYNRIC BORIENBOEM.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 109v° en A.A.B. Deel 30, blz. 286, 287.
 
13 mei 1447.
Regeling van een geschil tussen GILLYS SANDERS en de erfgenamen van GILLYS SNACX, over erfrenten op goederen te Hellegate. Verder worden genoemd: BOUDEN BOUDENRYCX, JAN DE MEERE, JOES WENCKAERT en GILLYS CASTELLEINS, Meyere.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 110 en A.A.B. Deel 30, blz. 288, 289.
 
14 juni 1447.
Geschil tussen AERT GOES, van Aken, en MAGRIET WELLENS, beiden wonende te Gheele, over een koop van AERT met wijlen JAN WELLENS, haar broer.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 109v° en A.A.B. Deel 30, blz. 290.
 
Zelfde datum.
Uitspraak van de Schepenen van Roosendaal in een geschil tussen GODSCHALCK WILLEMSsone en HENRICK VAN DER MEERE over betaling van lijftochtrente. Verder worden genoemd: CLAUS FAESsone, de kinderen van wijlen JACOP VAN DER BEKE, en de Schepenen van Roosendaal: JAN VAN GRYMMESTEYN, ADRIAEN JAN NEVEN, LEDENAERT MERCELYSsone en LAMBRECHT LAMBRECHTSsone.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 110v° en A.A.B. Deel 30, blz. 290-292. Zie ook: fol. 122v°, blz. 358-360. 
 
12 juli 1447.
LYSBET NOYTS met haar man Mr. GOESSEM DEN WILDE, verkopen een hoeve te Wynegheem, aan THOMAS VAN DER ELST. Haar broer, JAN NOYTS, wil de helft van de opbrengst.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 110 en A.A.B. Deel 30, blz. 292.
 
26 juli 1447.
Conflict tussen ALYTEN VAN DALE, geh. met JASPAR VAN BOMMELE, en CLAUS VAN DALE, haar oom. Worden verder genoemd: WILLEM VAN BOMMELE, TYMAN CLAUSzone en JACOP VAN VELTAM.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 111v° en A.A.B. Deel 30, blz. 293.
 
16 augustus 1447.
Getuigenis van ALAERT WILLEMSsone, JAN PETERSsone, HENRIC VAN TESSELT en JOES VAN DER HEYDEN, alle vier scipliede ende ingesetenen der stad van Antwerpen, over schade op zee geleden veroorzaakt door het volk van JAN VAN SCHENGE, die daar lag om de oorlog te voeren tegen de Engelsen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 110v° en A.A.B. Deel 30, blz. 294.
 
23 september 1447.
Rechtzaak tussen JAN DE JOEDE en HERMAN DE SMIT uitgesteld.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 111v° en A.A.B. Deel 30, blz. 295.
 
Zelfde datum.
Oorvrede gezworen door PETER LOEPMAN, bontwerckere, aan WOUTER BAC, tymmerman.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 111v° en A.A.B. Deel 30, blz. 295.
 
4 oktober 1447.
Geding tussen JAN DE ROEDE en HENRIC SCHOLLEMONT, meyere te Berchem. Worden verder genoemd: WILLEM VAN LIPPELOE en JAN BOLLAERT.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 112 en A.A.B. Deel 30, blz. 296.
 
6 oktober 1447.
Geding tussen VRANCK VAN KUYCKT en de H.-Geestmeesters van Hoogstraten over korenrenten bezet op JANNES VAN OSS en PETER BOLLEKENS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 111v° en A.A.B. Deel 30, blz. 297.
 
25 oktober 1447.
Belofte van betaling van zoenpenningen door JAN, PETER en HEYNRIC VAN CANTELBEKE, n.a.v. de dood van wijlen PETER VAN OESTENHOVE, aan JAN VAN OESTENHOVE en PETER VAN DEN BOSSCHE. Borgtocht verlenen GIELYS DE GROTE en JAN DE MERSCHALC.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 112 en A.A.B. Deel 30, blz. 299, 300.
 
15 november 1447.
Schuldbekentenis van JACOP WELLENS, goreelmakere, aan HENRIC KEYEN, ook goreelmakere.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 113 en A.A.B. Deel 30, blz. 303, 304.
 
14 december 1447.
Oorvrede gezworen door WILLEM THYS, van Thuernout, aan JACOP DE JONGE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 113v° en A.A.B. Deel 30, blz. 306.
 
 
- 1448 -
 
JOANNES NOYTS = Buitenburgemeester.
JOANNES VAN RANST = Binnenburgemeester.
 
3 januari 1448.
Geschil tussen JAN DE BOC en GHEERTRUYT VAN BUEDEGHEEM, weduwe van wijlen RYCKAERT JANSsone, over een erfrente van haar zoon MERTEN REYCKAERTS op een het huis van JAN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkemment, 1438-1459, fol. 113v° en A.A.B. Deel 30, blz. 307.
 
5 januari 1448.
Volwassenverklaring voor SYMOEN VAN DER HEYDEN door zijn ouders JAN VAN DER HEYDEN en KATLYN VAN OUWEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 113v° en A.A.B. Deel 30, blz. 307, 308.
 
12 februari 1448.
Belofte van betaling gedaan door PETER LEMSsone, poorter van Brugge, aan MATHEUS VAN DER VESTEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 112v° en A.A.B. Deel 30, blz. 309.
 
14 februari 1448.
Belofte van betaling gedaan door GHEERT LUYTENSsone, van der Gouwe, die men heet GHEERTKEN DE KEETSERE, aan AELBRECHT NANNEsone, van der Gouwe.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 113v° en A.A.B. Deel 30, blz. 309, 310.
 
12 maart 1448.
JOES VAN WESELE, wettig zoon van wijlen JAN VAN WESELE, LYSBETH en BERBELE VAN WESELE, zijn zusters, WOUTER en WILLEM VAN KETS, hun ooms, delen de nalatenschap van wijlen JAN VAN WESELE en KATLINEN VAN DEN PUTTE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 115 en A.A.B. Deel 30, blz. 311-313.
 
5 april 1448.
Belofte van betaling gedaan door LAUREYS DE BLARE, vischcoepere, aan DIERIC TEERLINC.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 114 en A.A.B. Deel 30, blz. 313, 314.
 
20 mei 1448.
Belofte van betaling gedaan door AERDT SCHOLLE, dieneere myns Heeren des Abds van den Dunen, aan LAMBRECHT BYNS, poorter van Heidentongheren.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 114v° en A.A.B. Deel 30, blz. 314.
 
22 mei 1448.
Rechtzaak tussen HERMAN SMIT, juwelier van Nymmeghen, en JAN DE JOEDE nogmaals uitgesteld.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 114v° en A.A.B. Deel 30, blz. 315.
 
30 mei 1448.
Geschil tussen WILLEM VAN CANTELBEKE en PETER JOES, momboeren van BEATRIS VAN DER HEYDEN, AERTSdochter, en MARIE VAN BUYTEN, moeder van BEATRIS, over haar woonplaats.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 111 en A.A.B. Deel 30, blz. 319.
 
4 juni 1448.
Geschil tussen ALYT VAN HOLTEN, vrouw van HENRICX BAECXKEN, burgers van Coelne, en JOES VAN HOLTEN, haar broer, over de nalatenschap van hun ouders.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 116 en A.A.B. Deel 30, blz. 320, 321.
 
6 juni 1448.
Zaak over schadevergoeding met de stad Bremen waarbij HENRIC en JAN SCHERMBEKE, JANSzonen, gegijzeld worden. Verder betrokken: ALAERT GLANE, burger van Bremen, JAN BALYAERT en JAN VAN HOEKELEM.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 115v°, 115v°, 129v°, 144v° en A.A.B. Deel 30, blz. 321-324.  
 
17 juni 1448.
Besluit betreffende de regeling der nalatenschap van LYSBET RABOUTS. Betrokkenen o.a. JAN, WILLEM en HEINRICK, wettige kinderen van wijlen PETER VAN DER HAECHT, daar moeder af is LYSBETH DOERNE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 115v° en A.A.B. Deel 30, blz. 324, 325.
 
6 juli 1448.
Teruggaaf, aan ANDRIES BEHAGELAERTS in naam van zijn knecht HANNEKEN DOUWE, en LAUREYS WYNS, vleeschouderen, poorters van Antwerpen, van ten onrechte geïnde tolgelden door JAN PECK, tolnere tot Bergen opten Zoem.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 116 en A.A.B. Deel 30, blz. 325, 326.
 
17 augustus 1448.
PEETER BODE, ridder en schepene der stad overlijd aan zijn verwondingen van de moordaanslag op het O.L. Vrouwkerkhof gepleegd door JAN VAN ROME en JAN VOSSAERT.
Bron: Antwerpiensia, Deel 11, blz. 169.
 
Fragment-genealogie familie BODE:
JAN BODE tr. met KATLINE (?)
Werd in 1385 vermoord in de Sinte Walburgiskerk.
Kinderen: o.a. PEETER.
 
PEETER BODE, ovl. Antwerpen 18 nov. 1415, tr. met CATLYN BRULOCHT.
Kinderen: o.a. JAN.
 
JAN BODE, tr. 1e met N.N., tr. 2e met MARGARITA VAN GELDENAKEN.
Kinderen (2e huw.): o.a. PEETER.
 
PEETER BODE, tr. met LYSBET VAN DEN WIJNGAERDE, dochter van WILLEM VAN DEN WIJNGAERDE en LYBETH AERTJANS WILLEMSdochter.
PEETER BODE  werd op 17 aug. 1448 doodgeslagen op het OLVkerkhof door JAN VAN ROME en JAN VOSSAERT.
Kinderen: JAN en MARIA.
LYSBETH hertrouwd in 1454 met HENDRIK VAN MECHELEN, Burgemeester.
 
Zoon JAN BODE tr. 25 nov. 1468 met MAGRIET POT, geb. dec. 1448, dochter van WOUTER POT en MARIE VAN GOTTENGYS.
JAN BODE werd er van verdacht de hand erin te hebben gehad in de moord op JAN POT, echtgenoot van MAGRIET CONINX, gedaan op 14 mrt. 1468. Zijn knaap werd onthalst. Toch huwde hij ca. 7 maanden later met de nicht van het slachtoffer. 
Bron: Antwerpiensia, Deel 11, blz. 169-174.
 
2 september 1448.
Vernieuwing van een schepenbrief op verzoek van KATLINEN VAN DEN BROEKE met haar man PETER WILLEMSsone, huyvettere, en MAGRIET VANDER BROEKE, haar zuster en weduwe van wijlen CLAUS BOUTHEEREN, over een erfrente die wijlen hun vader, WILLEM VAN DEN BROEKE, backer, destijds, gekocht had van CLEMEYCIEN sBRUYNEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 121, 121v° en A.A.B. Deel 30, blz. 329-331.
 
26 september 1448.
JAN VANDER BRUGGEN schenkt aan de kinderen van HENDRIK KNUYTS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 september 1448.
Geschil tussen Hr. JAN LAUREYS, priester en kapelaan tSinte-Ledenaerts te Brechte, en VICTOIR BELLENS, over goederen te Ryckevorssele, die JAN gekocht had van MAGRIET LAUREYS, de moeder van VICTOIR.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 117 en A.A.B. Deel 30, blz. 332.
 
5 oktober 1448.
PETER BOT, geseten te Mechelen, en ZIERICK JANSsone, in naam van zijn vrouw ZOETEN TOPPAERTS, geseten te Hogherheyden, verbinden zich JAN TOPPAERTS, zeere out van jaeren ende PETERS oem, op lijfrente te nemen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 117 en A.A.B. Deel 30, blz. 332, 333.
 
18 oktober 1448.
Verklaring van JAN, WILLEM en HEYNRIC VAN POEDERLE, zonen van GODEVAERTS VAN POEDERLE, over lijftochtrenten op MARIEN en MAGRIET, wettige kinderen van JAN VAN DER GALEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 116v° en A.A.B. Deel 30, blz. 333.
 
25 oktober 1448.
Uitspraak in een geschil tussen LYSBET sBRUYNEN, weduwe van wijlen JAN VAN RYTHOVEN, en PETER SCHAT, over erfrenten.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 117v° en A.A.B. Deel 30, blz. 334, 335.
 
22 november 1448.
Regeling van een geschil tussen CLEMENT en JAN VAN DER HEYDEN over het onderhoud van hun vader PETER VAN DER HEYDEN, weduwnaar van wijlen KATLINEN BRANTS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 117v° en A.A.B. Deel 30, blz. 335.
 
11 december 1448.
Geschil tussen PETER VAN BRECHTE, procurateur tsgodshuys van Facons, en LYSBET COOLS, weduwe van wijlen JANNES LYNMAKERS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 118 en A.A.B. Deel 30, blz. 337, 338.
 
17 december 1448.
Belofte van betaling gedaan door PETER BATEN aan PHILIPS PYNNOCX, van Loevene. Verder worden genoemd: HENRIC VAN HOSTADE en WILLEM DE GRUYTERE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 118 en A.A.B. Deel 30, blz. 338, 339.
 
20 december 1448.
Uitspraak in een geschil tussen CLEMENT DE GHEYTERE en JAN SCHOYTE, deykmeyere, over het gebruik van een schorre.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 118 en A.A.B. Deel 30, blz. 339, 340.
 
- 1449 -
 
WALTHERUS VAN RANST = Buitenburgemeester.
GUILLIELMUS DE MOELENAERE = Binnenburgemeester.
 
3 januari 1449.
Afwijzing van de eis van WILLEM MUYL tegen Vrouwe JOHANNE VAN WEESEMALE, echtgenote van Hr. HEINRICX VAN DYEST.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 119, 119v°120 en A.A.B. Deel 30, blz. 340-343.
 
15 januari 1449.
Uitspraak in een geschil tussen JANNES KOYTS en PETER BEYS over waarborgen voor betaling van korenrenten.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 118v° en A.A.B. Deel 30, blz. 344, 345.
 
24 januari 1449.
Besluit in een geschil tussen FAES DE LOEKERE en JAN AERTS. Ook genoemd: JACOP DE GHEYTERE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 118v°, 119 en A.A.B. Deel 30, blz. 346.
 
8 februari 1449.
Verklaring van WOUTER VAN DEN BROEKE over een korenrente, destijds, verkocht door zijn moeder aan CLAUS DEN HERDEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 120v° en A.A.B. Deel 30, blz. 346, 347.
 
12 februari 1449.
Dit is alsulken cavelinge ende deylinge als geschiet is by LODEWYCK VAN RANST, JACOP ZOETECRUYT, JORYS VAN DER HEYDEN ende JAN VAN DEN HOVE, als naeste vriende ende mage tusschen CLAUS PEKELHERINC, de kindere VOSSAERTS ende den kinderen (PETER) VAN ROME, als van erfrenten ende lande die hen verstorven zyn van Vrouwen VAN DEN DALE wilen, &c. Worden genoemd: WILLEM DONCX, PETER OMMATE, PAUWELS MAKAERTS,WILLEM THIELKENS, te Borsbeke, weduwe VAN DEN LOEKE, te Reeth, JAN DE CLERC en JAN GHEERTS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 120, 120v° en A.A.B. Deel 30, blz. 349-351.
 
13 februari 1449.
CLAUS VLESSENTOP beloofd GODEVAERT BIERMANS niet meer in recht aan te spreken ter zake van een partij verloren juwelen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 120v° en A.A.B. Deel 30, blz. 352.
 
14 februari 1449.
Ontpoortering van Mr. JAN VAN DER VOIRT wegens weerspannigheid aan de bevelen van het Magistraat.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 121 en A.A.B. Deel 30, blz. 353.
 
15 februari 1449.
Regeling van een geschil tussen AECHTEN, wettige dochter van de “voorbedde” wijlen JOES VAN DER TANNERIEN, weduwe van wijlen JAN VAN DER BREEMDT, en JANNEN, wettige dochter van de “nabedde” van voornoemde wijlen JOES, wettige gesellinne WILLEM VAN KETS, over een lijftochtrente. Verder genoemd: ALYTEN, JAN MECKINCX dochter VAN DER PRAEST, wijlen JOES laastste vrouw. GIELIS GOTTINGNIES met zijn vrouw MARIE KERREMANS en hun zoon LANCELOET VAN GOTTINGNIES.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 123 en A.A.B. Deel 30, blz. 353-355.
 
28 februari 1449.
Getuigenis van broeder JAN SET over een overeenkomst tussen de Karthuizers en GIELYS VAN PULLE over een korenrente.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 122 en A.A.B. Deel 30, blz. 357.
 
22 maart 1449.
Voorlopige afwijzing van de eis van GHEERDE DEN WACHTERE tegen de gebroeders PETER, HENRICK en WOUTER VAN DEN BOLCKE, tot Zundert.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 123v° en A.A.B. Deel 30, blz. 361, 362.
 
4-5 april 1449.
Getuigenissen in een “vrede” tussen PETER RAESsone en JACOP BOUDENSsone. Betrokkenen: ROELANT DE COCK VAN OPINEN, VRANCK MOENS, DIERIC DE COENE, steenweerdere, WILLEM NOYTS, natuerlic, LAUREYS BOUDENSsone, van Reymerswale, WILLEM VAN BOUTEN, tsHeren knape, JAN MYNNEBODE, roedragere.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 123v°, 124, 124v° en A.A.B. Deel 30, blz. 362-367.
 
21 april 1449.
Besluit in een geschil tussen de erfgenamen van wijlen COSTEN VAN COELPUTTE, JAN DEN PAPE “in den Pelgrym” en WOUTER POOT, ter ene zijde, en STEVEN VAN OERLE “in de Gans”, ter andere zijde, over het gebruik van een gemeenschappelijke gang.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 125 en A.A.B. Deel 30, blz. 367, 368.
 
4 mei 1449.
Geschil tussen de momboeren van de kinderen wijlen HENRICX VAN DER BYEST en LYSBET sVROEDEN, de moeder van voornoemde kinderen. HENRIC had zijn stiefmoeder vermoord en uit de nagelaten goederen moeten nog “zoenpenningen” worden betaald wat LYSBET weigert omdat “zy altyt soude moeten sitten vluchtich opt kerchof voere de schult die de voirs. HEINRIC, haere man, gemaect hadde, &c”.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 126 en A.A.B. Deel 30, blz. 368, 369.
 
10 mei 1449.
JAN RADUWAERT wordt priester. Regeling over zijn goederen met onterving van MAGRIET, zijn enige dochter, vrouw van HEINRICX VAN DER NOET.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 125, 125v° en A.A.B. Deel 30, blz. 369-371.
 
23 mei 1449.
Emancipatie van MATHEUS, PETER, AERD, ADRYANE en CLAUS MERTENS, gebroeders, door hun vader WOUTER MERTENS, backere.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 124v° en A.A.B. Deel 30, blz. 372.
 
26 mei 1449.
Besluit over de vereffening van het sterfhuis van MARGRIET CLAUS GOBBENSONS dochter, vrouw van HEINRIC REYNERS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 126 en A.A.B. Deel 30, blz. 372, 373.
 
14 juni 1449.
GEERT VAN HOFSTADE verkoopt aan JAN CLAP alias LUYCX een erfelijke rente op verschillende goederen van ARNOUT DE BUECKELEERE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 juni 1449.
Uitspraak in een geschil over de nalatenschap van JAN DE LAET, tussen zijn wettige dochter LYSBET DE LAET met haar man JAN JACOPS, huydevettere, en zijn bastaarddochter KATLYNEN DE LAET.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 125v° en A.A.B. Deel 30, blz. 374.
 
19 juli 1449.
JAN VAN ELSELAERE belooft te voorzien in het onderhoud van zijn bastaardkind CRISTOFFEL, verwekt bij LYSBETH sRIDDERS, “zyn meysen”.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 126v° en A.A.B. Deel 30, blz. 374, 375.
 
6 augustus 1449.
PETER ENGELS, vleeschouwere, mag zijn stal in het vleeshuis niet langer verhuren aan JAN VAN DER VLOET, GEERDSsone.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 126v° en A.A.B. Deel 30, blz. 375, 376.
 
27 augustus 1449.
Regeling van een geschil tussen GHERYDE VAN TICHELT en JAN DEN LEEU, des vleeshouders knape, in zake van erfscheiding.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 127 en A.A.B. Deel 30, blz. 376, 377.
 
19 november 1449.
Uitspraak in een geschil tussen JAN VAN HAMME, namens zijn vrouw LYSBET VUESELS, ter ener zijde, en HEYNRIC DE BROUWERE, PETER GHYBE en JAN GOEDENS, ter andere zijde, rakende de pacht van goederen te Lillo gelegen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 127v° en A.A.B. Deel 30, blz. 379, 380.
 
9 december 1449.
Regeling van een geschil tussen WOUTER VAN BERAUSELE en HEINRICK MOLS. Verder genoemd: DIERIC REYNKENS, JAN VAN BERAUSELE, JAN BATEN, van Arendonc, PETER MOLS en HEINRICK HOFSTEDE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 128v°, 128bis en A.A.B. Deel 30, blz. 382, 383.
 
12 december 1449.
Beslissing van het Magistraat bertreffende het geschil tussen GHEERD VAN DEN BROECK, geh. met MAGRIET VAN DER RYT, en GIELYS DEN CONINC, over het testament van wijlen JAN VAN DER RYT.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 128v° en A.A.B. Deel 30, blz. 383- 385. 
 
31 december 1449.
De stad Antwerpen verklaart, WILLEM HAECK “berueght ende befaemt was van valschen munten ende quaden gelde”, niet voor poorter der stad te houden.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 132v° en A.A.B. Deel 30, blz. 385, 386.
 
- 1450 -
 
NICOLAUS VAN DER ELST = Buitenburgemeester.
JOANNES NOYTS = Binnenburgemeester.
 
Uit de rekening van de Schout JAN VAN DER BRUGGEN in 1450:
THEEUS LIJSSENsone, van Melsele, die woonde met een oude vrouw, de  weduwe BOOTS, dewelke van ouderdom zeer krank en versuft was, zo dat ze op een keer een deel stuivers nam, in een aarde pot stopte en droeg naar haar hof en dekte ze met loveren onder een boom. Op zekere dag verzocht ze THEEUS de pot voor haar te halen. Hij ging de pot halen maar greep eruit een handvol stuivers. Hij maakte daarna alzulke manieren met dat geld, dat de erfgenamen van de weduwe het gewaar werden, “want hij had van hem zelf geen groote”. Aangehouden bekende hij, maar goede lieden baden de Schout om genade en hij mocht composeeren om 3lb. gr. Vl. die maken 4 lb. 10 sch. gr. Brab. 
Bron: Antwerpiensia, Deel 10, blz. 40.
 
Voor het houden van een “oneerzame herberg” wordt MARIE VAN DEN BOGAERDE veroordeeld tot een pelgrimagie tot Onze Lieve Vrouw van Eerdenborch (Aardenburg) en daarna moet zij nog vier jaar uit de stad blijven. Ook moet ze nog een boete betalen: 4 Rijders aan de Heer en 4 Rijders aan de stad. 
Bron: Antwerpiensia, Deel 10, blz. 42.
 
12 januari 1450.
Also HEYNRIC VAN RODE, midts synen quaden regimenten ende groten schulden die hy gemaect hadde, gescapen hadde geweest ten meerderen laste te comen en hadde Jouffrouwe LYSBET DAENS, syn moeder, hem niet te hulpen gecomen, &c.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 128bis en A.A.B. Deel 30, blz. 387.
 
22 januari 1450.
Belofte van betaling gedaan door PETER REYNEERS, JAN CANT doude, CLAUS BOLLAERT en JAN THEEUS “in den Zwerten Ram” aan JAN VAN VOIRDEEL die men heet VAN GHENT.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 128bis v° en A.A.B. Deel 30, blz. 387, 388.
 
23 januari 1450.
MARIA VANDEN WOUWERE en haar man PETER VAN WOLFSGATE verkoopt aan CLAUS VAN DER VORST en zijn vrouw OEYEN VANDEN WOUWERE een erfelijke korenrente op haar vaders goed.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 februari 1450.
Uitspraak in een geschil tussen de regeerders “des godshuys van Sinte-Annen” en EEUWOUT SCHUERMOEKE, vischcoepere, over visputten te Kraaiwijk.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 128bis v° en A.A.B. Deel 30, blz. 388, 389.
 
14 februari 1450.
Belofte van betaling gedaan door HUGE HEYNRICXzone die men heet WITTENBROET, JAN DE BYE en GOESEM VAN BERCHEYCKE aan CORNELYS DANCKAERTSsone.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 128bis v° en A.A.B. Deel 30, blz. 391.
 
15 februari 1450.
Besluit over een geschil tussen JAN VAN LYERE, met zijn vrouw MAGRIET VISSEELS, en GOESSEM VISSEELS, haar broeder, over nalatenschap van hun ouders.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 129 en A.A.B. Deel 30, blz. 392, 393.
 
17 februari 1450.
Besluit over een geschil tussen MATHYS BODE en JAN BOYST over de nalatenschap van MAGRIET BOYST.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 129v° en A.A.B. Deel 30, blz. 393, 394.
 
27 februari 1450.
JAN VAN GRUENENDALE ziet af van zijn eis tegen WOUTER BACK, tymmerman.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 130 en A.A.B. Deel 30, blz. 394-396.
 
4 maart 1450.
Geschil tussen LYSBET KOYTS met haar zwager AERND DEN SCHOYTERE en JAN VAN DEN MOERE, over uitwinning van goederen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 129v° en A.A.B. Deel 30, blz. 396, 397. Zie ook fol. 136v° blz. 433, 434.
 
11 maart 1450.
Geschil tussen KATLINEN VAN HEFFENE, weduwe van wijlen CLAUS COLENzoon, nu geh. met HEINRICK VAN KUYCT, ter ener zijde, en JAN VAN URSSEL, JAN en HEINRIC VAN MECHELEN, JACOP KEERMAN, de kinderen VAN UDEN, CLAUS FLESSENTOP en HEINRIC VAN MERRYN, ter andere zijde, over de nalatenschap van CLAUS COLENzoon.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 179v°, 180, 180v° en A.A.B. Deel 30, blz. 399-403.
 
18 maart 1450.
Geschil tussen LAUREYS VAN DER GHOIRBRAKEN en HUBRECHT COPPENS, zijn zwager, over een bruidschat aan zijn vrouw KATLINEN COPPENS toegezegd.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 130v° en A.A.B. Deel 30, blz. 403, 404.
 
20 maart 1450.
Geschil tussen WILLE GHYZELS die men heet VAN DEN STRUYKE, weduwnaar van wijlen ERMGAERD VAN CAPPENBROEC, en JAN MOERSEMS met WILLEM FIENS, over de nalatenschap van ERMGAERD.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 131 en A.A.B. Deel 30, blz. 404, 405.
 
27 maart 1450.
Getuigenissen over een ongeval van brouwersknecht GHOESSEM EMMEN, WILLEMSzone, geboeren van Hilverenbeke onder de meyerie van sHertogenbossche. Deze was in het vuur gevallen. Getuigen: WOUTER JACOPSsone, brouwere, onse ingeseten poertere, ADRYAEN VETKENS, geboeren van Zanthoven, WOUTER ‘s knape, Mr. ROGIER vuyten Eeghen, onse gezwoeren surgyn, HEINRIC VAN DEN KERCHOVE die men heet “inden Roesboem” en WOUTER DE COSTERE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 130v° en A.A.B. Deel 30, blz. 405, 406.
 
24 april 1450.
Op verzoek van ROELANT en OLIVIER DE PAPE, aanvaardt DENYS MAVOSYN het beheer van hun goederen uit de nalatenschap van hun vader, wijlen JAN DEN PAPE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 131 en A.A.B. Deel 30, blz. 406, 407.
 
12 mei 1450.
PETER RECKEMAST verkoopt aan CATHARINA VAN DER TRICHT 2 ½ bunder land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen
 
6 juni 1450.
Opheffing van het beslag op de goederen van PIERET BARON, PIERRE DE RUYT, JENNYN DES PLANCQUES en HUYGE PAILLET, coepluden van Hesdin.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 132v°, 133, 133v° en A.A.B. Deel 30, blz. 407-411.
 
10 juni 1450.
JACOP SLABBAERT, cuypere, is zijn zegel verloren.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 131 en A.A.B. Deel 30, blz. 411.
 
27 juni 1450.
AELBRECHT VAN HAEMSTEDEN of VAN AMSTEL stelt zich borg voor ROBBERT CASTEEL. Ook genoemd: PELGRYM DE VREESE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 132, 134v°, 136v° en A.A.B. Deel 30, 411-413.
 
7 juli 1450.
Uitspraak in een twist tussen Bergen opten Zoem en Antwerpen over opgelegde straffen.
JOHAN WISTWILDER, NOUTKEN, den cruydewagencruydere, en GRIETKEN BEYS waren gebannen uit de stad en Markgraafschap van Antwerpen en worden te Bergen opten Zoem ongemoeid gelaten.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 133v°, 134 en A.A.B. Deel 30, blz. 414-417.
 
10 juli 1450.
Uitspraak in een geschil tussen JAN COELGHEENENzone en JAN VAN LAMWEERDE, over een hoeve te Merksem.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 132 en A.A.B. Deel 30, blz. 417, 418.
 
16 juli 1450.
Regeling van een geschil tussen ADRIAEN DE SCHILDERE en JAN ROMBOUTS, fortsiermakere, over de aankoop van een huis.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 134v° en A.A.B. Deel 30, blz. 418, 419.
 
17 juli 1450.
Regeling in een geschil tussen THOMAES en WILLEM VAN RIETHOVEN, gebroeders, THYMAN CLAUSsone, JAN COELGHEENENzone en DANCKAERD FYNAERT, in naam van hun huisvrouwen, wettige kinderen van JAN VAN RIETHOVEN, ter ene zijde, en AERD WYNRICX, ter andere zijde, over de nalatenschap van JAN VAN RYTHOVEN en zijn vrouw LYSBETH EVERMOETS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 139, 139v° en A.A.B. Deel 30, blz. 419, 420.
 
24 juli 1450.
Geding te Eekeren tussen GODEVAERT DE BUYSSCHERE, JANSsone, en JAN VLINCKENBORCH, PETERSsone, over een goederen in bezit van YSMAN VLINCKENBORCH.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 136v° en A.A.B. Deel 30, blz. 422, 423.
 
5 augustus 1450.
Geschil tussen JAN MERTENS, in naam van zijn vrouw MAGRIET MANNEKENS, ter ener zijde, en LYSBET VAN CANTELBEKE, de moeder van MAGRIET, met CLAUS VAN DEN LOOKE, haar man, ter andere zijde, over de nalatenschap van wijlen JAN MANNEKENS, de vader van MAGRIET.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 135 en A.A.B. Deel 30, blz. 423, 424.
 
8 augustus 1450.
Verbod van te handelen met JAN VAN DEN STEENE die men heet “Int Schaeckbert” en oproeping van zijn schuldeisers.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 134v° en A.A.B. Deel 30, blz. 424, 425.
 
Zelfde datum.
Uitspraak in een geschil tussen GHERYDE DIERICXsone en HENRICKE AELBRECHTSsone, ter ene, en PYN PYNSsone, ter andere zijde, over handelszaken.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 136 en A.A.B. Deel 30, blz. 425-427.
 
19 augustus 1450.
Afrekening tussen de H.-Geestmeesters van O.L.V. kerk en KATLINEN EELS, weduwe van wijlen MATHYS DE WOLF, tijdens zijn leven “geswoeren clerc van der tafelen des Heilich Geests van Onser Vrouwenkerke van Antwerpen”.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 135, 135v° en A.A.B. Deel 30, blz. 427-430.
 
Zelfde datum.
Uitspraak in een geschil tussen de erfgenamen van AERT MEESENS en deszelfs weduwe KATLINEN SNELLAERTS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 138 en A.A.B. Deel 30, blz. 430, 431.
 
25 augustus 1450.
Regeling van een geschil tussen JAN LUYCX den ouden, geh. met MAGRIET STOCKINX, en zijn zoon AERD LUYCX, geh. met ANGNEES LEDENAERTS, over het bezit van een verwerij.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 136 en A.A.B. Deel 30, blz. 431, 432.
 
28 september 1450.
Geschil tussen TYMAN CLAUSsone van Delft, wisselere, en JAN COELGHEENENzone, in naam van alle kinderen van wijlen JAN VAN RYTHOVEN, ter ener zijde, en AERT VAN GHEELE die men heet WYNRIX, ter andere zijde.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 140v° en A.A.B. Deel 30, blz. 421.
 
30 september 1450.
Dit es tverclaren van der wtspraken ende segghene dat voermaels geseecht is by GHYSBRECHT VAN DER BIEST, HEINRIC VAN DER MERE, MATHYS PARIDAENS, JAN DONCKER, ANTHONYS VAN DEN MORTERE ende WOUTER OTTERS, daer altyt by ende over was HEINRICX wyf VAN DER STRATEN “in den Wilden Man”, HEINRIC BEYS zuster, als van den geschille wilen wtstaende tusschen HEINRICK BEYS ende JAN BEYS, zinen zone, ter eender ziden, ende JAN VAN REYMERZWALE vore hem ende in den name van MAGRIETEN, zynder dochter, ende die daeraen cleven, ter ander ziden, toecomende ende spruytende van den sterfhuyse van JANS dochter VAN REYMERZWALE wilen JAN BEYS wyf was, ende harer beider kint, dwelc voere de moeder aflivich wert ende daerna sterf de moeder, des voers. JAN BEYS wyf was.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 137, 137v°, 138 en A.A.B. Deel 30, blz. 436-441.
 
10 oktober 1450.
WILLEM VAN BERINGEN, AERNOUT VAN DER PONTHEN, JAN WALBODEN en PAUWELS VAN BUKELE, “gezwoeren guldekene ende guberneurs van der drapperyen bynnen der stad van Diest”, verhuren de Halle van Diest, geheiten “de Colve”, staande in de stad van Antwerpen, aan LIEVINE DE FULLE, van Antwerpen. Borg stonden: LIBBRECHT VANDER MYNNEN, opt Zand, PETER CREVE, van Ghent en JAN HACKE, van Stekele.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 138, 138v° en A.A.B. Deel 30, blz. 442-444.
 
31 oktober 1450.
Oorvrede gezworen door WOUTER JANS, van Westmalle, aan de gebroeders HEINRICK en JAN GODEVERTS, zijn zwagers.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 138v° en A.A.B. Deel 30, blz. 444, 445.
 
4 november 1450.
Geschil tussen de momboeren der kinderen van wijlen AERT VAN CORCT en LYSBET VAN DEN WOUWERE, weduwe en moeder van eerstgenoemden, over goederen die AERT aan zijn zuster, LYSBET (VAN CORCT) en haar man HEINRICK VAN ZEYST, heeft gegeven.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 138v°, 139 en A.A.B. Deel 30, blz. 445, 446.
 
17 november 1450.
Geschil tussen de gezusters, ALYTEN SMEEDS, GHEERDdochter, met haar man KERSTIAEN VAN EEKEREN, en BEATRYCEN SMEETS, GHEERDdochter, met haar man PAUWELS WOUTERS, over een stuk “beemdt” te Lille, dat ALYTEN, destijds met wijlen haar man, AERD VAN DEN PERRE, had gekocht. 
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 139 en A.A.B. Deel 30, blz. 446, 447.
 
28 november 1450.
Geschil tussen MAZE BACK, ENGELEN BAX, zijn zuster, met haar man JAN BLYDELEVENS, JAN DE WEERT, in naam van zijn vrouw KATLINEN VAN DEN BOGAERDE, en WILLEM VAN DEN BOGAERDE, ter ener zijde, en JAN AERTS, in naam van LYSBET VAN CRUYBEKE, natuurlijke dochter van wijlen PETER VAN CRUYBEKE, zijn wettige vrouw, ten andere zijde, over een gift die wijlen OLIVIER VAN CRUYBEKE gegeven had aan zijn bastaardzoon PETER VAN CRUYBEKE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 139v° en A.A.B. Deel 30, blz. 447, 448.
 
17 december 1450.
Vonnis over de eis van MAGRIET sRODEN, weduwe van JANNES DANEELS, tegen WOUTER VAN DER MESSYEN en zijn vrouw CORNELIEN DANEELS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 140 en A.A.B. Deel 30, blz. 449, 450.
 
18 december 1450.
Beslissing in een geschil tussen HEINRICK WILS, COLEN GOMMAERS en CLAUS VAN LEEMPUTTE, als momboeren van de kinderen van wijlen JAN GOMMAERS die men hiet QUADEHAEGS, van Doerne, ter ener zijde, en JAN WOUTERS, als momboer en oom der voors. kinderen, ter andere zijde.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 140v° en A.A.B. Deel 30, blz. 450, 451.
 
30 december 1450.
Schepenbrief door JAN VAN BEERINGEN ten nadele van zijn voordochter JOHANNE VAN BEERINGEN, geh. met JAN DANEELS, wordt ongeldig verklaard.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 140 en A.A.B. Deel 30, blz. 451, 452.
 
- 1451 -
 
JOANNES VAN RANST = Buitenburgemeester.
JOANNES VAN HALMALE = Binnenburgemeester.
 
11 maart 1451.
Geschil tussen HEYLWYGEN, natuurlijke dochter van wijlen PETER WYDS die men hiet de verwere, ter ene zijde, en JAN VAN DER LINDEN, gemachtigt door JAN VAN DER LIST, van Lier, ter aandere zijde, over betaling van lijfrente.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 141 en A.A.B. Deel 30, blz. 456, 457.
 
21 maart 1451.
Alsoe AERT VAN LEENHOVEN, woenende te Herentals, poirtere der stad van Bruessel, vore hemselven, ter eenre, ende Her GIELYS DE MOLDERE die men noempt DE CORTE, prochiaen te Ranst, ROELANT VAN DEN ZYPE geheeten VAN DEN GOERE, AERT VAN STEYVOERT ende REYNERE VAN DER VOEREN, als momboeren ende toesienderen der kindere desselfs AERTS VAN LEENHOVEN die hy heeft van wilen Jouffrouwen LYSBETTEN VAN DEN ZYPE geheeten VAN DER GOERE, zynen wive, &c. Verder wordt genoemd: wijlen JAN VAN DEN ZYPE, oudervader van de kinderen, en zijn laatste vrouw, KATLINEN VAN DEN STEENE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 143v°, 144 en A.A.B. Deel 30, blz. 458-461.
 
26 maart 1451.
Beslissing in een geschil tussen Hr. JAN DE SCOEMAKERE en Hr. GIELYZE DE COCK, priester en meyers van de kapelanen van O.L.V., ter ener zijde, en Mr. WILLEM en PETER MUYLS, gebroeders, JACOP VAN LILLE, VECHTER AERTSsone en JAN DONCKER, in naam van hun echtgenotes en als gemachtigden van MAGRIET VAN LILLE, wettige vrouw van PHILIPS “in den Boem”, ter andere zijde, over een jaarlijkse cijns van KATLINEN ALAERTS, weduwe van wijlen JAN BREEM, aan de voors. kapelanen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 142v° en A.A.B. Deel 30, blz. 464, 465.
 
30 maart 1451.
Overeenkomst tussen Mr. HENRICK MASSYS, “gezwoeren slootmakere ende ykere van den maten der stad van Antwerpen”, en de gezworen korenmeters.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 144 en A.A.B. Deel 30, blz. 465, 466.
 
31 maart 1451.
Bevestiging van het recht van HEYLZOETEN DANEELS WILLEMSSOENS, gescheiden echtgenote van LAUREYS DAN BLAER, op een korenrente. Verder genoemd: JAN SCHEEDELBAERDE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 145 en A.A.B. Deel 30, blz. 466, 467. 
 
3 april 1451.
Geschil tussen CLAUS DEN WILDEN, JAN VAN LEEMPUTTE, als man van MAGRIET sWILDEN en JAN DE WILDE, ter ener zijde, en LYSBET sWILDEN, ter andere zijde, over de nalatenschap van hun ouders, wijlen JAN DEN WILDEN en BEATRICEN sBROUWERS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 145 en A.A.B. Deel 30, blz. 467, 468.
 
14 mei 1451.
CORNELYS DE MEYERE maakt bezwaar tegen de verkoop van een erfrente door WILLEM VAN NEERENBROECK, met zijn vrouw KATLINEN sPAPEN, aan ADRYAEN KNOBBAERT. Haar vader MATHYS sPAPEN had hiervoor, destijds toestemming gegeven. Bezwaar afgewezen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 142v° en A.A.B. Deel 30, blz. 468, 469.
 
21 mei 1451.
Verklaring van WILLEM MUYL en CLAUS VAN OUDERGHEM over de vereffening van het sterfhuis van MATHYS sVOLFS, hun schoonvader.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 141 en A.A.B. Deel 30, blz. 469, 470.
 
7 juni 1451.
WILLEM VAN BACKENBRUGGE belooft, onder ede, een boete te voldoen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 144v° en A.A.B. Deel 30, blz. 470.
 
18 juni 1451.
Uitspraak in een geschil tussen DIERICK WILMAER, “Schoutet slants van Ryen”, ter ene zijde, en HANNEKEN MAES en GHEENKEN DE COSTERE, ter andere zijde.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 144v° en A.A.B. Deel 30, blz. 471.
 
15 september 1451.
Borgtocht voor TIELMAN CLAUSSONS, wisselere, door THOMAES en WILLEM VAN RYTHOVEN, broeders, en JAN COELGENEsone, in plaats van wijlen JAN VAN RYTHOVEN en MATTHEEUS VAN HELMONT.
Bron: Oudt Register mette Berderen, 1336-1439, fol. 15v° en A.A.B. Deel 28, blz. 438.
 
4 november 1451.
Voor JAN VAN PUTTE, de jonge, voor een wissel, staan borg JACOP KERMAN, HEINRIC VAN MECHELEN, WILLEM DOUWE, HEINRIC VAN SMAELVOERT alias DE COCK, PETER DE BUYSENERE, JACOP VAN DEN WERVE, JAN MOENS alias “inden Tennen Pot” en JAN VORSSELMAN.
Bron: Oudt Register mette Berderen, 1336-1439, fol. 16v° en A.A.B. Deel 29, blz. 258, 259.
 
-1452 -
 
NICOLAUS VAN HERDE = Buitenburgemeester.
WILHELMUS DE MOELENAERE = Binnenburgemeester.
 
10 mei 1452.
LAMBRECHT VAN OVERDEVECHT en WOUTER BACK verhuren aan JAN SCHILLEMAN en HENDRIK GOES grond onder Deurne.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 september 1452.
Voor JENNYN DE PIEREFITE alias CHARMOYE, staan borg Mr. PETER VAN DER VOERT en PETER VAN TOLSEYNDE.
Bron: Oudt Register mette Berderen, 1336-1439, fol. 17 en A.A.B. Deel 29, blz. 256, 257.
 
- 1453 -
 
JOANNES VAN RANST = Buitenburgemeester.
JOANNES VAN HALMALE = Binnenburgemeester.
 
26 maart 1453.
HENDRIK VAN DER SLUYS verkoopt aan BOUDEWIJN VAN DER ZIJPT en zijn vrouw ZOETEN TSERMOELNEEREN de helft van een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1454 -
 
HENRICUS VAN MECHELEN = Buitenburgemeester.
JOANNES NOYTS, de oude = Binnenburgemeester.
 
5 oktober 1454.
Het ambacht van de Bontwerkers verhuurt aan JACOP DE CLERCK, van Middelburg en Altere, de voorvloer met de kelder en voorkamer met twee bedden van het ambachtshuis “de Eenhoorn”, gestaan op de Markt tussen “de Kaetsbal” en “den Slotel” voor een termijn van 20 Antwerpse markten.
Bron: Amand de Lattin, Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld, Deel 8, blz. 184.
 
- 1455 -
 
WILHELMUS VAN DE WERVE = Buitenburgemeester.
JOANNES VAN RANST = Binnenburgemeester.
 
8 januari 1455.
CATHARINA ZEELANDERS en AMELE POSTS verkopen aan JAN ROELANTS een hoeve en grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 februari 1455.
CATHARINA VAN COELPUT draagt over aan STAES DE BACKERE een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 mei 1455.
JAN VAN BARLAERE en zijn vrouw CATHARINA COUCOELS maken een testament.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 juni 1455.
Voor de Schepenen van Antwerpen verklaart ALFONSE DE CASTILLE, koopman in Spanje, dat THOMAS en AERT VAN DER CLEYEN alias van LYNTHOUT, geleverd en voldaan hebben alzulk werk van een (altaar)tafel als zij hem beloofd hadden te maken en te leveren. (Schepenbrieven 1455, f° 39).
Bron: Antwerpiensia, Deel 13, blz. 280.
 
Uit de rekening van de Schout in 1455:
Van verbeurde goede -
“Van CORNELIS DANEELS, die van lijve ter dood hielp brengen in de stad van Antwerpen, eenen geheeten PETER REYCKAERTS, de welke CORNELIS een jong wijfken hadde, te dier tijd groot van kinde gaand, en zij had maar één beddeken en allerhande kleine huisraad, zodat de Schout overmits het misgrijp, zijn dienaars in het goed deed gaan; en het voorzeide wijfken kwam tot hem ‘met horen groten buke’ klagende dat ze in het strooi zoude moeten slapen; en de Schout ontfermde des, en heeft daarvan ontvangen 6 Rijnsgulden die maken 30 sch. gr.”
Bron: Antwerpiensia, Deel 10, blz. 43.
 
Van gebroken huwelijksbelofte -
“Van GIELEN DE BESTE, die had een wijf gezekerd om te trouwen en dat beloofd op zekere pene van geld, waarin dat mijn genadige Heer genoemd was in het derde deel. En het geviel dat GIELEN een ander wijf trouwde, en dat kwam de Schout ter oren die Gielen tot hem ontbood en wou immer het derde deel van de pene hebben; de andere had scherpen raad en zeide dat hij niets had verbeurd, en men niets met den rechte op hem kon verwinnen. De Schout meende ja, de andere zei neen, zo dat vrienden tussen beiden spraken en die zeiden de Schout 16 kronen toe. 
Bron: Antwerpiensia, Deel 10, blz. 43.
 
Van een dodelijk ongeluk te water -
“Van CLAUS VESTEN, schipman, die kwam zeilend van Bergen op Zoom op zijn weg naar Antwerpen, en er stak een wind op, omtrent Sloeceeters, en op het water lagen twee jonge knechten met een schuit midden op de stroom, en de voors. CLAUS riep luider kelen: ‘Ruimt en vliet’, maar de twee jongens ‘en sloegens gheen gaye ende bleven in haerder joncheyt’ zo dat per fortse van wind de kinderen overzeild en verdronken bleven; en deze voors. CLAUS VESTEN duchtte zich voor den Heer en bad den Heer van Bergen en meer andere goede mannen om met de Schout ten beste te spreken; en de Schout heeft aangezien de voors. fortuin van de wind, en het misval zonder enige malitie geschiedde, en ook ter bede van den Heer van Bergen en van de anderen, heeft hij laten composeeren om 16 kronen.
Bron: Antwerpiensia, Deel 10, blz. 43, 44.
 
- 1456 -
 
JOANNES VAN MECHELEN = Buitenburgemeester.
WILHELMUS VAN WIJNGAERDEN = Binnenburgemeester.
 
Uit de rekening van de Schout in 1456:
“Van HENNEKEN VAN DEN WATERMOLEN, die met HENNEKEN SNOECK van lijve ter dood gebracht heeft JAN VAN DER SCHOERE, van welken doodslag zij zich beiden buiten het land gehouden hebben wel drie jaren lang, en dat nu onlangs enige van de vrienden van de voors. HENNEKEN VAN DEN WATERMOLEN, gekomen zijn en hebben partijen helpen zoenen met grote bedevaarten, en zijn alzo voort bij de Schout gekomen, hem vriendelijk biddende om gratie, want HENNEKEN een arm knecht was, en dat hij ook niet handdadig aan de dode was, hoewel hij zich mede voortvluchtig maakte; en de Schout aanzag de jonkheid van de knecht en dat hij overigens ten goeden naam stond; en heeft hem, ter beden van de goede mannen, laten composeeren tot mijns heeren behoef om 12 kr.   
Bron: Antwerpiensia, Deel 10, blz. 41.
 
9 maart 1456.
Voor AERD BOUTS, voor de wissel, staan borg HENRIC VAN SMAELVOERT alias DE COCK, JAN DE HERTOGHE, PETER DE HERTOGHE, zijn broeder, JAN MOENS alias “in den Tenen Pot”, JAN VAN TOLZEYNDE en WILLEM VAN DEN BOGAERDE, wtsnydere.
Bron: Oudt Register mette Berderen, 1336-1439, fol. 17v° en A.A.B. Deel 29, blz. 257.
 
6 augustus 1456.
CORNELIA OMMATEN en haar man CLAUS EVERBOUT zullen de verkoop van een erfrente aan GODEVAART VAN DER DELFT en zijn vrouw DIGNA erkennen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1457 -
 
JOANNES VAN RANST = Buitenburgemeester.
JOANNES NOYTS = Binnenburgemeester.
 
15 februari 1457.
Onsen lieven geminden vrient den Meyere van Berlaer oft zinen stedehoudere, Deken ende capittel der kerken van Sinte-Peters te Lovene. Lieve geminde Vrient, want van rechs ende costumen wegen onse Sinte-Petersmanne nergens te rechte en hoeren te stane dan voere ons ofte gedeputeerde van onsen wegen, ende want wy verstaen hebben dat ghy JANNE VAN DEN BLOKE, onsen Sinte-Petersman, te versueke van AERT RAES oft anders in hachtingen houdt, &c.
Bron: Oudt Register mette Berderen, 1336-1439, fol. 11v° en A.A.B. Deel 29, blz. 257, 258.
 
20 maart 1457.
WILLEM VAN DEN MOIRTERE, taelman, had het gewaagd te zeggen dat hij de Schepen JAN VAN URSEL alléén wilde spreken. Hij moest hiervoor met opene deuren aan het kollegie hiervoor vergiffenis vragen, een boete betalen en op bedevaart naar Keulen en Kameryk.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 3, blz. 157, Mertens & Torfs.
 
- 1458 -
 
NICOLAUS VAN DER ELST = Buitenburgemeester.
NICOLAUS VAN HERDE = Binnenburgemeester.
 
2 augustus 1458.
Brief van de Amman van Antwerpen aan de schout van Roosendaal omtrent de schulden van MARGARITA ENGELS, begijn.
Bron: A.A.B. Deel 33, blz. 71.
 
- 1459 -
 
JOANNES VAN RANST = Buitenburgemeester.
WILHELMUS VAN DER HEYDEN = Binnenburgemeester.
 
In dit jaar werd JOES DE COC op de Markt gevierendeeld omdat hij de stad in brand wilde steken.
Bron: Antwerpiensia, Deel 11, blz. 171.
 
24 januari 1459.
Onder ede verklaart MERTEN BERNAERTS zijn schulden te zullen betalen aan GHEERDE VAN MERXHEM en AERDE VAN ALKEMAER.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 75.
 
Zelfde datum.
In een geschil tussen GHEERD VAN BUYSSELE, gemachtigt door JANNES, HENRICK, KERSTYN en BARBEL VAN LIERE, die men heet sMOELNEEREN, aan de ene zijde, en WILLEM SCHILLEMANS, voor hem zelf en in naam van zijn vrouw LYSBET sMOELNEEREN, Mr. GIELYS dochter, worden “goede mannen” benoemd, t.w. JAN VAN MECHELEN, JAN VAN DER SCHUEREN den jongen, Hr. JAN CLAES, capellaen van Sevenbergen, en JAN RAET, van Ranst.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 185-190.
 
31 januari 1459.
CORNELYS WILLEMSsone VAN WEERDE en THOMAS MENS, als testamenteurs van de goederen van wijlen JAN, natuurlijke zoon van GHEERD BAUGELYNS, die men hiet VAN WYNEGHEEM, laten BEATRYS ZWERTTEN zweren, dat zij nog schulden heeft aan deze nalatenschap.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 75, 76.
 
15 februari 1459.
Geding tussen de ingezetenen van Werbeke en enige personen van Rethy t.w. JAN VANDEN PUTTE, HEINRIC JAN TYS, JACOP JAN AERTSsone en GHYSBRECHT MOENS doorverwezen naar het gerecht van Rethy.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 76, 77.
 
20 februari 1459.
In een geschil tussen Juffr. ANNEN VAN GAVERE, weduwe van wijlen CLAUS WYNRICX, ter ener zijde, en CLAUS VANDER DILF, met zijn vrouw YDEN, die een natuurlijke dochter was van CLAUS, worden 4 scheidsmannen benoemd: Mr. GIELIS en WILLEM VANDEN WYNGAERDE, gebroeders, HEINRICK VAN MECHELEN en JANNES VAN DER HEIDEN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 77.
 
21 februari 1459.
Geschil tussen Mr. HEINRIC LEDEVAERTS, in de eerste partij, Juffr. KATLINE LEDEVAERTS, zijn zuster, met haar man WILLEM NOYTS, in de tweede partij, AGNEESE LEDEVAERTS, hun nicht, weduwe van wijlen WILLEM NOYTS de jonge, PETER DE CRAMERE, in naam van zijn vrouw MAGRIETEN LEDEVAERTS, zuster van AGNEESE, en AERD THIELMANSsone, in naam van JAN LEDEVAERTS, in de derde partij. Er worden vier scheidsmannen benoemd t.w. WILLEM VAN DEN WYNGAERD, JAN VAN MECHELEN, GODEVAERD MENSsone en ANTHONIS BERTELMEEUS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 78.
 
2 april 1459.
In een geschil tussen LYSBET SRYCKEN, weduwe van wijlen GIELYS SNACKEN, en JAN SNACKE, haar zoon, worden de volgende scheidsmannen benoemd: Hr. JAN VAN DER BRUGGE, ridder, Mr. CLAUS VAN DEN EYNDE, CORNELIS VAN DEN EYNDE, zijn zoon, CORNELIS WILLEMSsone VAN WEERDE, AERD GARSTMAN, JANNES VAN DEN BOGAERDE, HEYNRICK VAN DER HEYDEN en PETER EVERDEY.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 81-83.
 
3 april 1459.
Geschil tussen GIROT DE VILE, lombaert, en LUCIOT VAN LEEUWENSTEYN, ook lombaert.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 83, 84.
 
6 april 1459.
PETER DE PREESTER belooft AELBRECHT VAN AMSTEL, ANDRIES NISPENAER en CLAUS DEN BOTTERE schadeloos te stellen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 84, 85.
 
8 april 1459.
Geschil over korenrenten. Mr. ANDRIES  PETERS, kanunnik OLV, gemachtigt door ROGIER DE SMET, student van Leuven, tegen HEINRICK LOETKENS, backere. Deze verklaart slechts de helft te hebben gekocht en dat de andere helft is gekocht door AERT VANDEN BROEKE, ook backere, welke “onlanx geleden gevlucht ende geruymt is”.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 67, 68.
 
21 augustus 1459.
In een geschil tussen Hr. WILLEM VAN LYERE en JAN SCOLLOMONT of JAN SCOLLE doen de scheidsmannen, HEINRICK STEENWECH, PHILIPS DE CLERC, RUTGHEER DE HOEGHE en CLAUS VAN DEN BERGE een uitspraak.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 68, 69.
 
12 december 1459.
In een geschil tussen JAN VAN DER LIST en zijn zuster LYSBETTEN VAN DER LIST met haar man OLIVIER DEN PAPEN worden 3 wijze mannen benoemd: Hr. JAN VAN DER BRUGGEN, ridder, Mr. GELDENE VAN DER NOOT, hun oom, en COSTENE VAN BERCHEM.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 63. 
 
18 december 1459.
Geschil tussen de kerk- en heiligegeestmeesteren te Edeghem en JAN VAN URSEL over de goederen van wijlen JAN VUESELS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 65, 66.
 
20 december 1459.
Geschil tussen LAUWEREYS WYNRYCX, ter ene zijde, en PEETER VANDER BEKE, namens het klooster van Herentals, GHEERT VAN BUYSELE en PAUWELS BASTYNS, ter andere zijde, over de goederen van SYMON BEYS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 69.
 
24 december 1459.
Geschil tussen JAN ROMBOUTS, Gasthuysmeester van Sente-Juliaensgasthuys, en JACOP ROMARTS, als testamenteurs van wijlen JAN SLINGER, hudevettere, ten ene zijde, en MYCHIEL SLINGER, JANSsone, ten andere zijde, over het testament.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B Deel 19, blz. 64, 65.
 
29 december 1459.
Oirvrede gezworen door CORNELYS DE BOT dat hij MERTENE DE BOKER en JAN GHEENS, zijn zwagers, die tegen hem hebben getuigd waardoor hij in de gevangenis is opgesloten, niets te misdoen. Borgen hiervoor zijn: ANDRIES DE BOT, zijn natuurlijke zoon, WILLEM DE MAEYER, zijn oom, GHYSBRECHT DE BOT, zijn broeder, JAN THONYS, van Beerendrecht, CLAUS DE WILDE, moelneere te Wilmaersdonc, CORNELYS VAN WOUWE, cleermaker, MATHYS WOUTERS, cleermaker, GIELYS DE LEEGE, LAMBRECHT BRAENS CORNELYSsone, wonende te Ettenhove, en CORNELYS ZEBRECHTS, HEINRICXsone.
Verder moet CORNELYS beloven “nemmermeer conversacie, geselscap, sprake, verkeeringe oft gemeynscap hebben en sal met MAGRIETEN TAEYAERTS, zyns wyfs zuster”, en ook moet beloven dat hij zijn vrouw LYSBETTEN GHEENS niets zal misdoen en met haar zal leven gelijk een man en vrouw behoren te doen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 70-72.
 
- 1460 -
 
HENRICUS VAN MECHELEN = Buitenburgemeester.
NICOLAUS VAN HERDE = Binnenburgemeester.
 
In dit jaar werden HENDRIK WAPENAGE en MEEUS ANDRIES, knapen  van een de VAN WERVE ‘s, tot Antwerpen voor het Steen onthoofd zonder wet of vonnis, en op een rad gezet. Maar men deed ze er af op Sint Mertensavond.
Bron: Antwerpiensia, Deel 10, blz. 327.
 
12 januari 1460.
Geschil tussen PETER VAN PULLE en HUYGEN DEN CONINC over huisraad &c.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 181-183.
 
16 januari 1460.
Wijlen kloosterling BERNAERT had geld gegeven aan ADRIANE VANDER MOELEN om het uit te reiken aan de broers JAN en LAMBRECHT ZANDERS. JAN wil dit geld bestemmen om hun oom, MERTEN BERNAERTS, die in de gevangenis zit, te helpen. LAMBRECHT weigert dit. 
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 72, 73.
 
30 januari 1460.
Een Schepenbrief waarin JAN PETERSsone VAN DER LOE, die men heet VAN DEN DRIESSCHE, met zijn moeder LYSBETH VAN DEN DRIESSCHE, een korenrente verkocht hebben aan ENGELBRECHT VAN DEN NUWENHUYS op panden te Lillo, is “den steert vanden eenen zegel in twee stucken gebeten was vanden muysen”, daarom verzoeken ze om een nieuwe.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 112, 113.
 
13 februari 1460.
Uitspraak in een geschil tussen Hr. JAN VAN BERCHEEM, ridder, en JAN VAN WESENBEKE over een rente die Jouffr. YSABEELE STEENWEECHS, destijds verkocht heeft.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 113-115.
 
21 februari 1460.
Getuigenis van JAN COELGENENSsone, Scepene dier tyt, en GERARD BOYST dat JOES JAN NEVENsone “de wete dede” Jouffr. KATLINEN WOUTERS, DIERICXdochter, weduwe van wijlen CLAUS VAN DER HEIDEN, over grond tot Roesendale, welke wordt uitgewonnen door CLAUS WILLEMSsone tot Bortendonck.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 113.
 
25 februari 1460.
Oplossing van een geschil tussen AERT GHYS, vleeschouwere, en WOUTER VAN DER VORST alias WOUTER GHYS, vleeschouwere, met zijn vrouw BARBEL BEHAGELAERTS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 122-124.
 
11 maart 1460.
PETER REYNEERE die men heet PIERET DE VERWERE, zweert, de schuld aan JAN NOYENS, scrynmakere, te vergoeden.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 121, 122.
 
13 maart 1460.
Op verzoek van CORNELIS DE MEYERE, vleeschouwere, getuigen Broeder JAN WIELANT, Predickere, JAN VAN DEN HOUTE, oudcleercoepere, en PETER JOES, meerssenier, dat CORNELIS zijn schuld aan PETER sMEYERMAN heeft betaald.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 124, 125.
 
16 maart 1460.
GHEEREM WOUTERMANS die men heet VAN DEN BOSSCHE, GHEERD BOYST, JAN VAN HALLE en ANDRIES VAN DRIEMYLEN als gemachtigde van Mr. PETER PETERSsone, verklaren dat Mr. PETER destijds, een erfelijke rente heeft gekocht van GHEERD VAN MERXHEM en zijn vrouw GHEERTRUYDEN, natuurlijke dochter van JACOP WISWILDERS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 125, 126. 
 
23 maart 1460.
LYSBETH SMEEDS verzoekt de bezittingen van haar kinderen GHEERD en KALINEN NOYENS “tot hueren nootdorften ende behoeften behoef” te mogen verkopen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 134, 135.
 
26 april 1460.
JAN GIELS, geboren van Nylden, in de byvanc van Liere, poorter van Antwerpen, verklaart dat hij met zijn ooms HEINRICK, WILLEM en WOUTER VAN DEN BOLKE te Lier in gevecht is geweest met AERD VAN SCEYVOERT met zijn hulpen en medeplegers. Hij verzoekt daarom wapens te mogen dragen wat hem wordt toegestaan. Met hem mogen de volgende acht personen wapens dragen: GABRIEL TRYAPEYN, zijn meester, GOMMAER PERCKE, WOUTER SCHILLEMAN, ROGIER KNUYTS, JACOP VAN DER RYT, MICHIEL GIELS, zijn broeder, MATHYS VAN DER BEKE en GIELYS VAN DEN SANDE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 86, 87. 
 
4 juni 1460.
In een geschil, over de nalatenschap van wijlen LYSBET COESTEKERS, tussen PHILIPS THOIR, weduwnaar van wijlen LYSBET, ter ener zijde, en PETER VAN HALLE, CLAUS DE PAPE en WOUTER VAN RELIGHEM, ter andere zijde, worden vier scheidsmannen benoemd, t.w. PETER REYNERE, RUTTEN DEN HOEGE, ADRIANE VAN GHIESSEN en WILLEM VAN DEN MORTERE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 108-112.
 
24 juni 1460.
Zoen over een doodslag op CLAUS VAN LEYEN, ADRIAENSsone, door de broers WOUTER en HEINRICX VAN ELSACKERE en PETER GARENPYL gepleegt. Er worden “goede mannen” benoemd, t.w. namens de dode zijde: JOES VAN DER HEYDEN, Dycgrave, en PETER MUYL; namens de levende zijde: GHYSBRECHT VAN DER BYEST en PETER BOLLAERD. De daders moeten de nabestaanden geld geven, zielemissen doen, de “goede mannen” betalen en een bedevaart doen naar Sinte Peters ende tSinte Pauwels te Romen. 
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 88-91.
 
1 augustus 1460.
In een geschil tussen JAN DE MIERVILE en GHEERD DE MILLE, poorteren van Brugge, ter enen zijde, en JANNES VAN DOREN, poorter van Antwerpen, ter andere zijde, over huizen aan de markt, worden de volgende scheidsmannen benoemd: PETER DEN MEIRE, cruydenier, JAN SMIT, cruydenier, CLAUS VAN DER VOERT, Mr. CLAUS DEN SCHARMERE, CLAUS DEN HERDEN, burgemeester, en WILLEM VAN DEN WYNGAERDE. Verder worden genoemd: WOUTER VAN OERDEREN en JOEZE VAN DEN BOSSCHE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 96, 97.
 
11 augustus 1460.
Geschil tussen het Sinte Lucasgilde en BENEDICTUS PETER HEINRICXzone, boecscrivere, omdat hij geen gildelid is en toch “alrehande boeken hadde doen stofferen met beelden ende doen verlichten met vergulden lettren”.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 93, 94.
 
22 augustus 1460.
CLAUS DE BOT heeft JAN sHERAERTS, wonende tot Brussel, geld gegeven om PETER DEN MAN, wonende tot Brussel, te betalen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 94, 95.
 
9 september 1460.
JAN VAN PAPENBROECK, die men heet VAN DIEST, wonende in Sint Looyscapelle,  zweert oirvrede aan JAN DE BOCK, smit, en het smedeambachte.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 92, 93.
 
13 september 1460.
Geschil tussen LUYCK VAN WESENBEKE, namens zekere erfgenamen, en HEYLWYGEN sCUPERS met haar man JAN VAN LINTH, over de goederen van wijlen LYSBETH VAN NYELENDE, vrouw van CORNELIS BOYDENS. LYSBETH zou vroeger goederen gegeven hebben aan haar natuurlijke zoon HEVERICKE HEYMANS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 102, 103, 127-130.
 
18 september 1460.
JANNES VAN DOREN, JORYS VAN DER HEYDEN en SANDER IN DEN HOVE beloofden borg te zijn voor JAN DE MIL, poorter van Brugge, die te Doornik PETER VAN DEN BOSSCHE in hechtenis deed nemen. Hij wordt in vrijheid gesteld na belofte van betaling aan JAN DE MIL, GHEERAERT DE MIL, zijn vader, en JAN CANEEL.   
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 101, 102.
 
27 september 1460.
WOUTER DE LOEKERE, MERTEN DE LOEKERE, JAN SCHOYTE, JAN JOES JANSsone en JAN JOES MICHIELSsone staan borg voor ADRIAEN DE LOEKERE, wisselaar te Gent, en zoon van WOUTER.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 98.
 
28 september 1460.
Omdat JAN DE LEEU, bedreigd wordt door zijn zwager Mr. GODEVAERD VAN DER AVOERT, krijgt hij toestemming om wapens te dragen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 99.
 
6 oktober 1460.
Omdat zijn zwagers WOUTER VAN HUBERGEN, cordewagencruydere, en JAN PU, platynmakere, vermoord zijn, verzoekt LEDEVAERT VAN DER BRUGGEN, van Westmalle, pylmakere, om wapens te mogen dragen.  
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 99 100.
 
17 oktober 1460.
JORYS STAESSIN, van Poperingen,  zweert oirvrede aan RASE VAN DEN BROEKE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 97, 98.
 
7 november 1460.
Geschil tussen ADRIANE DE LATHOUDERE en JANNES VAN BILEN, testamenteur, over de nagelaten goederen van wijlen CLAUS LATHOUDERS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 129, 130.
 
11 november 1460.
Geschil tussen de Abt van Sint Michiels en JAN DANCKAERSsone, schipman, over een Schepenbrief van ENGEL CORNELISsone, wonende tot Scherpenisse, in Zeelant.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 33-35.
 
26 december 1460.
In een geschil, over de nalatenschap van wijlen JAN STEVENS, tussen AGNEESEN sROOVERS, weduwe van wijlen JAN STEVENS alias DE WITTE, nu gehuwt met MICHIEL VAN DER HAGE alias POU, ter ene zijde, en HEINRICK STEVENS, MATHYS PETERS, in naam van zijn vrouw JANNEN STEVENS, WOUTER VAN VALKENPUTTE, de jonge, in naam van zijn vrouw LYSBET STEVENS, ter andere zijde, worden vier scheidsmannen benoemd t.w. JAN VAN MECHELEN, ANTHONYS BERTELMEEUS, WILLEM STEYNEMAN en LAUREYS VAN FERRERE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 105-108.
 
- 1461 -
 
JOANNES VAN RANST = Buitenburgemeester.
WILHELMUS VAN DER HEYDEN = Binnenburgemeester.
 
23 januari 1461.
JAN VAN HASSELT, poorter van tsHertogenbosch, verklaart geld schuldig te zijn aan AERD GHERYS, ook poorter van tsHertogenbosch.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 175.
 
6 februari 1461.
GODEVAERT VAN DER MOELEN, lynenwevere tAntwerpen, en HENRIC VAN DAPELE, wullenwevere van LIERE, zweren dat zij GHORIS STOREN die men heet BOTERMAN, wonende te Mechelen, “nemmermeer misdoen en selen oft misdoen, in woorden oft in wercken”, &c.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 132, 133.
 
16 februari 1461.
In een geschil tussen GODEVAERD JACOPSsone, ter ene zijde, en WILLEM JORDAEN met zijn vrouw KATLINEN, GODEVAERDSdochter, ter andere zijde, worden vier scheidslieden benoemd, t.w. JANNES WILZOETEN die men heet WYCHMAN, JAN DANCKAERTSsone, AELBRECHT VAN AEMSTEDEN en JACOP CLAUS GHEERDSsone. Verder worden genoemd: HEYLZOETE, dochter van wijlen BOUDEN YDESOENS, en vrouw van JACOP GOBBENSsone, AECHTEN LEM, HUYGESOENSdochter, hun nicht en vrouw van GODEVAERD JACOPS, MAGRIET, dochter van CLAUS VAN LILLE, JAN DE WITTE, JAN DE COELNERE en YMAN INGEL, van Zantvliet.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 176-179.
 
27 februari 1461.
In een geschil tussen JAN VAN WESENBEKE, te Pulle, en HEINRICK VAN SOMPEKEN, van Lier, worden vier “goede mannen” benoemd, t.w. HEINRICK STEENWECH, JAN DE BYE, JAN VAN DEN WOUWERE alias CLAUS en RUTGHEERT DE HOOGE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 180, 181.
 
1 april 1461.
KATLINE sPAPEN, weduwe van wijlen HENRICX VAN DEN KERCHOVEN, verzoekt om nieuwe Schepenbrieven na de dood van wijlen WOUTER VAN DER BYEST.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 183, 184.
 
Zelfde datum.
Mr. PETER VAN DER VOIRT heeft een Schepenbrief verloren over een koop met HEINRICH VAN DER BYEST. Hij verzoekt een nieuwe.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 184, 185.
 
12 april 1461.
Getuigenis van JAN PERREMANS, BERNAERT VAN DER BRAKEN, JAN DE VORSTER, PAUWELS BAST en CLAUS HOREN over een vechtpartij, tussen MICHIEL KEMPS en JAN MANGELERE, waar PETER VAN DEN MALE bij was en waaraan deze onschuldig is.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 190, 191.
 
15 juni 1461.
In een geschil tussen JAN VAN WESENBEKE, JANSsone, wonende te Pulle, en HEINRIC VAN SOMPEKEN, van Liere, worden vier scheidslieden benoemd, t.w. HENRICK STEENWECH, JAN DE BYE, JAN VAN DEN WOUWERE die men heet JAN CLAES en RUTGHEER DE HOOGHE. Verder worden genoemd: Jouffr. LYSBETH VAN DUFFELE, moeder van JAN VAN WESENBEKE, en zijn vrouw Jouffr. YSABEELE STEENWECH.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 133, 134.
 
20 juni 1461.
Omdat MARIE, JOESdochter, VAN DER COUTEREN, vrouw van JAN WOUTER DIERICXSOENS zone, van twee van haar dochters in het kraambed is overleden en er geen naasten zijn die voor deze kinderen momboer kunnen zijn, stelt de Magistraat als momboeren aan: PAUWEL VAN RANST, neef van de kinderen, en WOUTER JACOPSsone inde Roze. 
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 136-138.
 
23 juni 1461.
JAN MANUELS alias FINEL, geboren van Ziericxee, zweert oirvrede aan Hr. ANDRIES FRUOSINI DE GREVIO, capellaen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 130, 131.
 
Zelfde datum.
MATHYS VAN CAMPEN heeft valse was verkocht en is daarom gevangen gezet. Hij mag deze detentie pas verlaten als hij iedereen heeft vergoed.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 139, 140.
 
18 augustus 1461.
Geschil tussen Mr. JAN en JACOP POT, gebroeders, aan de ene zijde, en WOUTER en ADRIAEN POT, hun gebroeders, aan de andere zijde, over de nalatenschap van hun ouders wijlen PETER POT en MARIE THERENBROET, en ook van wijlen hun broer ANTHONYS POT.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 159-173.
 
21 augustus 1461.
WILLEM VAN DER RYT, JANSsone, wonende te Herenthout, is aangevallen door HEINRIC VAN DEN BORNE, ook uit Herenthout, en verzoekt daarom, om wapens te mogen dragen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 140, 141.
 
29 augustus 1461.
WILLEM DE BEER die men heet DE ROEYER, JAN DE BEER, JACOP SYMOENSsone, JAN VAN LANCVELDE, JOOS DER KYNDERE en CORNELYS VAN DER REETHT, cuypers, hebben nog achterstallig loon te goed van hun voormalige baas PETER VAN KARENBROECK.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 144, 145.
 
7 september 1461.
JAN NOYTS roept AERD THIELEMANSsone, JAN LEDENAERTS en JAN HEESTERMAN, als momboeren van de kinderen van wijlen WILLEM NOYTS op, het sterfhuis af te wikkelen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 221-223. 
 
23 september 1461.
WOUTER PAUWELS, lynenwevere, zweert oirvrede aan MAGRIET VAN DEN SCHRIEKE, zijn vrouw, JAN VAN DEN SCHRIEKE, haar vader, en aan JAN VAN DER HESE, wullenwevere.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 142, 143.
 
26 september 1461.
Mr. JAN POT als testamenteur van wijlen Joncker VAN GAESBEKE verzoekt teruggave van een Schepenbrief aan Mr. PETER VAN DER VOERT, Secretaris der stad van Antwerpen, over een schuld, die THYMAN VAN DILFT, gezworen stadswisselaar, nog schuldig is.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 143, 144.
 
30 september 1461.
Geschil tussen CORNELYS WOUTER DIERICXsone en JAN VAN LAMSWEERDE, ter ene zijde, en CORNELYS PIETERSsone, van Lillo, ter andere zijde, over de pacht van een hoeve.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 157-159.
 
1 oktober 1461.
PETER TROTIN, van Menreville, is te Antwerpen overleden. De testamentuitvoerders, MATYS SNELLART, JACOP CASSELER, CHRISTOFFEL DE WALSSCHE en PETER DE DUYTSSCHE roepen belanghebbende op. Er melden zich: MICHIEL LE SECQ en JEHAN DEWE van Menreville, JEHAN TROTIN, demourant à Brousselles, ALEYS TROTIN, AGNES LE SECQUE, JEHAN LE SECQ, MIQUIEL LE SECQ, JEHAN BALIN en PERRONE BALIN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 150-154.
 
2 oktober 1461.
Een koop van huizen tussen CLAUS JANSsone VAN WISSENKERCKE en JAN VAN DEN PUTTE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 198, 199.
 
7 oktober 1461.
FREDERIC VAN LOE dagvaardt JAN STEVENS, van Barlaer, om achterstellige renten.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 141, 142.
 
28 oktober 1461.
Geschil tussen JAN SYMOENSsone en JAN BERNAERTS over een huis welke eerstgenoemde gekocht had van JASPER DEN LYNMAKERE. Borgen in deze zaak: CLAUS VAN DER VOIRT en CLAUS DE SCHERMERE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 154, 155.
 
Zelfde datum.
Geschil tussen WILLEM en ANTHONYS, wettige zonen van wijlen LENAERT DE MOELNERE, ter ener zijde, en JAN VAN WOELPUTTE den ouden, CLAUS BOYDEN en LYSBET sCOCX, weduwe van wijlen LENAERT, als testamenteurs, ter andere zijde, over het feit dat de nalatenschap niet in 2en maar in 3en gedeeld moet worden omdat er nog een broer, JAN DE MOELNERE, in het buitenland verblijft.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 155-157.
 
31 oktober 1461.
In een geschil, tussen de broers LAMBRECHT en CORNELYS VAN DEN PUTTE over de nalatenschap van hun vader, wijlen PETER VAN DEN PUTTE, worden vier “goede mannen” benoemd, t.w. GIELYS VAN DER BIEST, JAN DE BEER, JAN DE DECKERE en JAN JOES.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 147-150.
 
Dezelfde datum.
Huurgeschil tussen Mr. JAN VAN DEN MOERE en ROELAND VAN CORTYS. Als getuigen: JACOP DE COC, JAN SMIT, JAN KEMPT en WILLEM QUYSTHOUT.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 197, 198.
 
16 november 1461.
Geschil tussen KATLINEN VAN DER MERCKE, weduwe van wijlen HEINRICX VAN DER MEERE, nu ter tijd echtgenote van JAN VAN DER HEYDEN, ter ener zijde, en JAN HEYNS, waarvan KATLINEN oudermoeder van is, ter andere zijde, over de nalatenschap van HEINRICX VAN DER MEERE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 211-217
 
21 december 1461.
Het Gilde van den Jonge Voetboog koopt het huis “De Mane” van WILLEM MUYL (onwettig kind van WILLEM MUYL senior en BEATRIJS POERTERS) die het had gekocht, destijds, van WOUTER DE LICHTE.
Bron: Antwerpiensia, Deel 9, blz. 363.
 
- 1462 -
 
JOANNES VAN MECHELEN = Buitenburgemeester.
WILHELMUS DE MOLENAERE = Binnenburgemeester.
 
6 januari 1462.
Geschil tussen PETER CLAUS, goutsmit, ter ener zijde, en JAN CLAUS, JAN SCHOENTOP en JAN VAN HOBOKEN, als momboirs JAN VAN DEN WOUWERE CLAUSsone en HENRIC DE KEYSER, in de naam van JAN en MARIKEN, de wettige kinderen van PETER CLAUS, waar moeder van was MAGRIET VAN HOBOKEN, ter andere zijde, over een rente op een huis door PETER, t.b.v. de kinderen, verkocht had aan JACOP ROMANTS, JAN VAN VELTHAM en AERND JANSsone als testamenteurs van FAAS VAN HOBOKEN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 229-231.
 
19 januari 1462.
Geschil tussen CLAUS DEN VOGELERE, cleermaker, en JAN SNACK, over een doorgang tussen hun erven.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 231, 232.
 
1 februari 1462.
In een geschil tussen JOES en ALYTEN DANEELS, ter enen zijde, en JAN DANEELSSOENS, ter andere zijde, verklaart MAGDALENE MEYNDERICX, DIERICXdochter, weduwe van wijlen DANEEL JANSsone, onder ede dat zij ANEN, JAN BOONENdochter, weduwe van wijlen JAN DANEELSsone, haar zoon, en MEYNAERDE en JAN, de wettige kinderen van ANEN, deugdelijke voldaan en betaald heeft. Ook verklaart zij dat JOES, ALYTEN, wijlen GHEERTRUYD en MECHTELD, haar wettige kinderen, ook voldaan heeft.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 235, 236.  
 
5 februari 1462.
Onder ede verklaart Hr. PHILIPS VYLEN, ridder, zijn schuld te zullen betalen aan JAN CORNELYS, WILLEMSSOENSsone.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 234.
 
18 februari 1462.
WILLEM VAN DER HEYDEN, huydevettere, LYSBETH VAN DER HEYDEN, zijn zuster, weduwe van wijlen PETER BROODELOOS, JAN VAN DER HEYDEN, hun neef, ook in naam van ADRIAEN VAN DER HEYDEN, zijn broeder, GIELIS BREEM, in naam van zijn vrouw KATLINEN VAN DER HEYDEN en JAN VORSSELMAN, HUBRECHTSsone, boghemakere, in naam van zijn vrouw MAGRIET VAN MEERLGATE die men heet SLUYTERS, geven toestemming aan BEATRYS VAN DER REKE, weduwe van wijlen JORYS VAN DER HEYDEN, hun broer en oom, om uit het sterfhuis goederen te verkopen om de schulden af te lossen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 248, 249.  
 
6 maart 1462.
Geschil tussen broeder WILLEM VAN DER HEYDEN en JAN VAN DER HEYDEN, lyndraeyere, zijn broeder, wettige zonen van wijlen JAN VAN DER HEYDEN en BARBEL BOSSCHAERTS, ter ener zijde, en KATLINE BEYS, weduwe van wijlen HEINRICX VAN DER STRATEN, ter andere zijde, over een rente op een huis.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 236-238.  
 
8 maart 1462.
In een geschil tussen MARCELYS CROELSsone, poorter van Antwerpen, en de Schout van Gastel, heeft  MARCELYS getuigd voor de Schepenen van Gastel, t.w. AERD MARCELISsone, WILLEM THOEMAESsone, JAN JOESsone en JAN GOORTSsone. Te Antwerpen vindt men deze getuigenis van nul en gene waarde. Op 9 maart wordt MARCELYS ontpoorterd.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 244-246.
 
Zelfde datum.
Voor CLAUS DEN HERDE, stedehoudere des Ammans, Schepen GHEERD VAN DEN BROECKE en JANNES MYNNEBODE, Roeydragere, zwoer CLAUS VAN DEN HOVE, alias NYCHOL, outschoenmakere, “oirvrede” aan de gebroeders CLAUS en GHEERD DE WACHTERE, van Mechelen.
Bron:Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 255, 256.
 
11 maart 1462.
Geschil tussen ROELAND VAN CRUYBEKE en GODEVAERD VAN DER DILFF, als erfgenaam van JAN VAN HOBOKEN, die men heet JAN SOETMONT, over lijftochtrenten op goederen te Rumst.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 238, 239.
 
16 maart 1462.
PETER VAN ROESBROECK, JANSsone, wonende “inden byvanck” van Lier, verzoekt om een Schepenbrief waarmee HEINRIC VAN ROESBROECK, zijn oom, vroeger aan WOUTER en JAN, welke JAN de vader van PETER was, al zijn have en goed heeft gegeven. JAN VAN ROESBROECK, JANSsone, die men heet QUAETHOVEN, LAUREYS VAN ROESBROECK, JAN VAN TONGERLOE en WOUTER VAN ROESBROECK, alle ingesetene byvancxlude, zweren dat PETER, was en is wettig zoon van wijlen JAN VAN ROESBROECK, GIELYSsone, en KATLINEN VAN TONGERLO.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 241-244.
 
Zelfde datum.
JACOP SLABBAERT, viscoepere, mag zijn zoon, de eerst openvallende plaats, in het Viscoepersambacht laten innemen. JAN VAN DER BRUGGEN, JANSsone, des cuypers, NIET omdat hij niet uit het ambacht is geboren.   
Bron: Regisqter vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 253.
 
23 maart 1462.
Geschil tussen GIELIS MOESNOET, poorter te Antwerpen, en Hr. JAN VAN CAMPACKERE, kapelaan van Sinte-Gommaers binnen Lier, over een huis te Lier.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 240.
 
30 maart 1462.
In een geding over land te Niel worden de navolgende personen vermeld: JAN CLINCHAMER en GIELYS sPAPEN als Schepenen van Nyele, JAN VAN DEN EYNDE, wonende te Berchem, JAN GIELIS, JACOP MATHYS, CLEMEYCIEN sWITTEN diemen hiet sMOORS en WILLEM DE MOOR.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 256, 257.
 
1 april 1462.
WOUTER POT mids zekeren redenen hem daertoe porrende, COENRAET, sinen wettigen sone, metten rechte vuyt sinen broode ende plichten te doene, ende van allen sinen schulden, misgripen ende anderen zaken ongelast te blivene, &c.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 228.
 
Zelfde datum.
Geschil tussen MYL DAUT en CORNELYS METTEN EYE, zijn zwager, over verkoop van goederen en renten.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 249-253.
 
29 april 1462.
In een geschil tussen AMBROSIUS RUFFIN, van Melanen, en JAN VAN PANEYEN, worden de volgende deskundigen geraadpleegd: LANCELOET (VAN GHEENDERTALEN) harnasmaker, GIELYS STEENBERCH, harnasmaker, beiden wonende te Brussel, JAN WAGESCHEE, harnasmaker, en VALENTYN DE CORNETO, harnasmaker, van Melanen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, 191-196.
 
11 juni 1462.
HENRIC VAN PANTGATE verklaart zijn zoon CLAUS VAN PANTGATE volwassen zodat hij niet hoeft op te draaien voor zijn schulden, misgrepen, &c. Hij schenkt hem een rente op een half huis, waarvan de andere helft toekomt aan JAN VAN PANTGATE, zijn neef, welk huis is gelegen tussen die van MERTEN OUGODS en WILLEM STEYNEMANS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 201, 202.
 
15 juni 1462.
PETER DE VILLE, Lombaert, wonende tot Ghend, belooft ADRIANE MEEUS, poorter van Antwerpen, schadeloos te stellen voor achterstand van lijftochtrente die DANEEL BOBA heft op de stad.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 201.
 
9 juli 1462.
In het geschil tussen JAN STEVENS en WILLEM VAN DEN BOEGAERD, over geld dat wijlen THOMAES BACK aan JAN had gegeven, worden twee scheidsmannen benoemd, t.w. COSTENE VAN BERCHEM en JAN VAN MECHELEN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 199-201.
 
30 juli 1462.
Op verzoek van Hr. CORNELYS DE HONT, priester, worden voor zijn broer REYNEER DE HONT, die “groot gebreck hebbende aen syn zinne”, vier momboers ende besorgers aangesteld, t.w. JAN en WILLEM PAUWELS, gebroeders, van vaderswege, en JAN en HEINRIC DE GRUYTERE, gebroeders, van moederswege.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 268, 269.
 
4 augustus 1462.
Geschil tussen Jouffr. KATLINE VAN DER ELST, weduwe van wijlen COEL CLAES, in de ene partij, en JAN CLAES en Jouffr. LYSBETH, zijn zuster, wettige kinderen van COEL CLAES van den voerbedde, daar moeder af was MAGRIET VAN SOMPEKEN, ter andere, en Jouffr. MAGRIET CLAES, met haar man ROELOF BOCXHOREN,wettige dochter wijlen COEL CLAES, van de nabedde, daar moeder af is KATLINE VAN DER ELST, ter derde zijde.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 202-205.
 
6 augustus 1462.
Geschil tussen JANNES VAN MEERBEKE en JAN DEN MOELNEERE, vischcoopere, in naam van Hr. ADRIAEN VAN VOERHOUT, ridder.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 232-234.
 
8 augustus 1462.
GIELIS VAN PULLE de jonge, als gemachtigde van HENNINCK PLATE, coepman vander Duytscher Hanze, heeft beslag gelegd op goederen gelegen onder HENRICK HOOP en toebehoren aan COERD VAN ELTZE, coepman van Bruynswyc, in bijzijn van Mr. GOESSENE VAN COESVELT, Secretaris van de Hanze.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 205. 
 
29 september 1462.
In een geschil tussen JAN DE CLERC en REYNERE GIELISsone, beiden wonende te Oudenbossche, worden scheidsmannen benoemd, t.w. GIELIS VAN DEN WYNGAERDE, JAN COELGENEZOENE, LAMBRECHT ADRIAENSsone, PETER VAN KERREBROECK en JAN JANSsone.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 206-209.
 
30 september 1462.
DANCKAERT BOUDENSsone, bontwercker, had de vrede geweigerd en is daarom naar de gevangenis gebracht. Nu vandaag zweert hij de vrede.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 209, 210.
 
11 oktober 1462.
Zoen over een doodslag op GIELIS BACHELEER gepleegd door PETER DE BRUYNE, wonende te STABROEC, in dOubroec. Namens de nabestaanden verzoekt MATHEEUS VAN DER ZYPT, CORNELYSsone, vier “goede mannen”, t.w. de Schepenen Mr. WILLEM VAN DER HEYDEN en WALRAVEN DRAKE, en JAN SCHAT en GORYS MAES deze zaak te regelen. PETER moet zielemissen laten lezen, was kopen en eerst een pelgrimagie doen naar Rome en daarna naar Parijs. Borgen voor hem zijn: PAUWELS LAUWERS, LUYC LUYDENS, AERT LAUWERS en PAUWELS DE MONICK.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 223-226.  
 
27 oktober 1462.
In een geschil tussen AERT VAN REYEN en WOUTER VAN WESENBEKE worden scheidslieden benoemd, t.w. WILLEL VAN DEN MOIRTERE, JACOP VAN DEN WERVE, JAN VAN DEN HOUTE, oudecleercoepere, AERT SCHOONHOUT en als overman (=voorzitter) PETER REYNEN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 217, 218.
 
31 oktober 1462.
Doodslag van HEINRICK ZEGERS, den jongen, op ANTHHONIS VAN AERSCHOT. De nabestaanden: ADRIAEN VAN AERSCHOT, ANTHONISsone, MICHIEL VAN DER BIEST, CORNELIS HOONE, PETER THYS en GIELIS VAN DOESBEKE verzoeken vier “goede mannen”, t.w. Hr. WILLEM VAN LIERE, ridder, WALRAVEN DRAKE, Broeder ADRIANE VAN DER EYCKE en GHEERD VAN DEN BROEKE om een “zoenregeling”.
HEINRICK moet héél veel zielemissen laten doen en geld geven. Borgen voor hem zijn: HEINRICK ZEGERS, den ouden, zijn vader, GHYSBRECHT DIERICXsone, Boghemakere, HUBRECHT BACK en CORNELYS DE WEELDE. 
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 119-221.
 
19 november 1462.
Gerechtelijke verkoop van het huis van JAN VAN RODE, doude, op de vrijdagsmarkt door CORNELYS BREECSCHILT als wettelijk gemachtigt door Joffroy BOLEYN, coepman van Louven, aan PHILIPS BORWAETER.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 263-265.
 
10 december 1462.
Dit is alsulken zoeninck ende vutsprake als JAN VISSENHOVEN, JACOP DE VOS, CORNELYS DE BREKERE ende JAN VAN WOUWE, als seggers, gedaen ende vutgesproken hebben, als van eenen ongevalle ende dootslage die gedaen heeft ADRIAEN MERTENSsone aen JAN VAN DER SMISSEN, daeraf dat de moetsoenders syn, HEINRIC DE RADEMAKERE, van svaders wegen, ende JAN HEINRICXsone ende HEINRIC HEINRICXsone, vander moeder wegen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 227, 228.
 
- 1463 -
 
HENRICUS VAN MECHELEN = Buitenburgemeester.
WILHELMUS VAN DER HEYDEN = Binnenburgemeester.
 
5 januari 1463.
JAN DE LATHOUWERE alias PAUWELS verddelt met zijn broer WILLEM de erfenis van hun ouders JAN DE LATHOUWER en zijn vrouw CATHARINA VAN EELEGHEEM.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 maart 1463.
In een geschil tussen JAN VAN RANST met zijn vrouw LYSBET sCONINCX, ter ener zijde, en JAN SCHOYTE, hun zwager, welke gehuwd is met hun dochter MARGRIET VAN RANST, ter andere zijde, worden zes “goede mannen” benoemd, t.w. Mr. WILLEM VAN DER HEYDEN, burgermeestere, JAN KIEKENS en Mr. PETER VAN DER VOIRT, secretarissen, Mr. JAN POT, HENRICK VAN DEN WERVE en WALRAVEN DRAKE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 348-353.
 
20 april 1463.
Geschil tussen JAN SNACK en LYSBET sRYKEN, zijn moeder, aan de ene zijde, en JAN DE BACKERE, meerssenier, ten andere zijde, over lichtschepping.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 253, 254.
 
29 april 1463.
CORNELYS VAN DER ZYPE, verklaart zijn zoon MATHEEUS VAN DER ZYPE, volwassen, omdat hij verschoont wil blijven van schulden en misgrijpen. Hij schenkt hem daarom een erfelijke rente op het huis van AERNOUT HOOGHEN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 255.
 
6 juni 1463.
Voor de Onderschout JACOP WIELANT zweert JOES VOLKAERT “oirvrede” aan LAUREYS VOLKAERT, zijn vader, ADRIAEN VAN GHIESSEN, zijn zwager en KATLINEN VOLKAERT, de vrouw van ADRIAEN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 258.
 
8 juni 1463.
Geschil tussen Mr. HENRICK LENAERTS en zijn vrouw MARIE NOYTS, ter ener zijde, en CORNELIS LAMBRECHTSsone, van Roesendale, ter andere zijde, over een hoeve te Nispen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 269-272.
 
3 juli 1463.
Voor CLAUS DE HERDE, stedehouder des Ammans, zweert LUYCK DE MOEYE, wonende te Hoboken, “oirvrede” aan JAN SNEECK, tymmerman.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 259, 260.
 
13 juli 1463.
Geschil tussen LYBET, dochter van ADRIAEN BOCX, ter ener zijde, en GODEVAERD VAN PEELT en HEINRICK STROEPAERTS, ter andere zijde, over renten op een stuk land te Lichtert.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 261, 262.
 
14 juli 1463.
Borchtocht gezworen door HEINRIC STEENWECH aan zijn moeder KATLINEN VAN DEN HOUTE over een verkoop van goed te Gastel aan LYSBET sBROUWERS, weduwe wijlen JAN MELYS, des jongen, en HEYLWYG MELYS, wijlen haar dochter. Blijft hij in gebreke zal hij “weder alhier inden Steen gevangen gaen ende bliven sal inden selven rechte ende state dat hy nu daerinne is ende geweest heeft”. Vervolg van deze zaak op 10 nov. 1463 waarin JAN DE BROUWERE gemachtigd wordt door LYSBET sBROUWERS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 260, 261.
 
30 juli 1463.
WOUTER COVELAERT die men heet WOUTER PAUWELS, van Aertselaer, doet afstand van goederen tot betaling van een schuld.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 262, 263.
 
11 oktober 1463.
Geschil tussen GIELYS BUYTOIR, Amman van Antwerpen, ter ener zijde, en ANTHONYS VAN BELOYS en GIELYS, de bastaerd, van Hamsteden, ter andere zijde.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 265-268.
 
5 november 1463.
JAN VAN WOELPUTTE, bontwerkere, ingeseten poertere, toont een brief  van de Hertog waarin voorwaarden worden vastgesteld tussen SYMOENE VAN DER COUDERBORCH, Heer van Oplyntere, ter ener zijde, en Jouffr. BARBELEN VAN DER COUDERBORCH, zijn wettige dochter, met haar man JAN VAN DYNTER, ter andere zijde.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 273-275.
 
26 november 1463.
Geschil tussen GHEERYD BAERS, HUYGENSsone, ter ener zijde, en JACOP VAN AMSTEL, ter andere zijde, over waarde-brieven die eerstgen. uit het sterfhuis van HUYGEN BAERS heeft genomen. het betreft o.a. een lijftochtrente van FREDERYK en WILLEM BAERS op de stad Gent en een lijftochtbrief van WILLEM, CLAUS, JAN en ANEN BAERS, wettige kinderen van wijlen YSBRANT BAERS op land gelegen in de ban van Eckersloete in Kercmerlant. 
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 275-280.
 
3 december 1463.
Voor WILLEM VAN BOUTHEM, sHeerenknape, zwoer HEINRIC DE VOEGHT, PETERSsone, cleermakere, dat hij onmiddelijk de stad zal verlaten en drie jaar weg te blijven.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 280, 281. 
 
9 december 1463.
Zoen gemaakt over de doodslag van JOES BECQ, JANSsone, op PETER DE SMIT, JANSsone, van Zwyndrecht. Op verzoek van BERTEL DE SMIT, JANSsone, oom van wijlen PETER, worden de volgende “keerslude ende arbiters” benoemd: JOES BRADERYCK, Bailliu ende Casteleyn vanden lande van Beveren, ROELAND VAN DEN MOERE, Ontfanger vanden selven lande, DIERICK VENBOSCH en JANNES WILZOETEN die men heet WYCKMAN.
JOES moet zielemissen laten lezen en geld geven. In de plaats van JOES zal WOUTER RAES een pelgrimage doen naar Rome; mocht hij in gebreke blijven dan moet zijn broer PETER RAES deze doen. Borgen zijn: GHYSBRECHT VAN AEMSTEL en HEINRIC VAN LIERE. De minderjarige JAN VAN YNGELANT, AERDSsone, “de sustersone” van de dode, moet bij meerderjarig worden deze overeenkomst erkennen. Zijn vader, AERD VAN INGELANT staat hier borg  voor.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 283-286.
 
30 december 1463.
Geschil tussen GIELIS VAN CRUYBEKE en de Schout en Schepenen van Aertsselaer.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 281, 282.
 
- 1464 -
 
WALRAVE DRAECK = Buitenburgemeester.
JOANNES SCHUYTE = Binnenburgemeester.
 
24 januari 1464.
Voor Hr. JAN VAN DER BRUGGEN, Schoutet ende Marcgrave, zweert PETER VAN DER SLUYS, schippere, “oirvrede” aan AELBRECHT VAN AEMSTEL.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 282, 283.
 
23 februari 1464.
Op verzoek van Mr. JAN BRUGMAN, secretaris van de Hertog, en WOUTER BRUGMAN, zijn neef, verklaren JAN VAN LARE, JANNES kint, die men heet INDE MOELEN, en HENRICK VAN DEN KERCHOVE, wyncooplieden, dat de voormalige 
knecht van JAN BRUGMAN, wijncoopman, HARTMAN VAN YSSEM nog achterstallig loon tegoed heeft.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B Deel 19, blz. 287, 288.
 
28 februari 1464.
JACOP VAN AEMSTEL heeft, na de mis in Onser Liever Vrouwenkerke “zekere onredelike, schoffierlike ende ontamelike woorde” gesproken tegen AERND JACOPSsone. Als boetedoening moet JACOP eerst een pelgrimage doen naar Nyseele,  daarna naar Puys in Averne en daarna naar Wilsenaken.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 288-293.
 
30 april 1464.
Voor de “oirvrede” tussen JANNES WYCHMAN, gesworen vanden Scipambachte, en JAN DELLE, JOESsone, zijn borg voor JAN: JOES DELLE, zijn vader, JAN en CORNELYS DELLE, ooms van vaderswege, en WOUTER JAN GHEENSsone, oom, en JAN OLMIERS, neef, van moederswege.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 293. 
 
22 mei 1464.
Geschil tussen JANNES GHEYLINC en WILLEM GHYSELS die men heet VAN DEN STRUYCKE over goederen van JAN VAN DEN LARE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 353-356.
 
4 juni 1464.
Alsoe CORNELYS JACOPSsone, keteleere, ten tyde doe men de Heylige Besnydenisse Ons Liefs Heeren omdroech, hem grootelic jegens dambacht vanden Smeden misgrepen ende misdregen heeft in woerden ende werken, &c. moet hij de volgende straffen ondergaan: de kaars die hij gebroken heeft te doen herstellen, in de volgende processie blootshoods met een brandende kaars rondgaan, eerst een pelgrimage doen naar tSinte Anthonys in Vyenoys en daarnaa naar ten Heyligen Bloede te Wilsnacken.
Ook wordt gestraft JAN VAN BUYTEN, gheelghietere, met een pelgrimage naar tOnser Vrouwe te sHertogenbossche.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 320-322.
 
5 juni 1464.
HENNINCK PLAET, coepman van Lubeke, belooft MERTEN TYREMANDE, coopman van Atrecht, in termijnen te betalen. Ook belooft hij GIELYS VAN PULLE, Steenweerdere, te betalen voor de onkosten tijdens zijn verblijf in het Steen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 293-295.
 
6 juni 1464.
De scheidslieden JAN VAN MECHELEN, WOUTER BREEM, HENRICK VAN DEN WERVE en PHILPS VAN DER MEERSCH doen een uitspraak in een geschil tussen LODEWYCK VAN WESENBEKE, poorter van Brussel, wonende te Jeneveren, en HENRIC HEMELRICX, poorter van Antwerpen. Verder worden genoemd: GLAUDE BODCHART en WILLEM BLYEN, van Sintruden.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 297-300.
 
21 juni 1464.
Geschil tussen KATLINEN VAN HEFFENE, weduwe van wijlen CLAUS COLENZOENS, nu de echtgenote van HEINRICK VAN KUYCT, ter ener zijde, en JAN VAN URSEL met JAN en HEINRICK VAN MECHELEN, ter andere zijde, over de nalatenschap van CLAUS COLENzone. 
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 306-309.
 
6 juli 1464.
Om van schulden en misgrepen verschoond te blijven verklaart JAN VAN DER LYNDEN, droechscheerdere, zijn zoon SEVEYN VAN DER LYNDEN volwassen en schenkt hem een jaarlijkse erfrente op zijn huis.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 286, 287.
 
25 juli 1464.
In een geschil tussen ANTHONYS VAN LOEVENE, ter ener zijde, MAGRIET VAN BRUESSELE, ter andere zijde, en JACOP VAN ACHTERHOUT, ADRIAEN CORLOY, JAN BEERNAERTS en JAN VAN RUYMST, als momboren van JAN VAN LOEVENE, natuurlijke zoon van MARGRIET en broer van ANTHONYS, ter derde zijde, over de goederen van wijlen CLAUS VAN LOEVENE, worden vier goede mannen benoemd: HUYGEN VAN DORSCHYN, JAN VAN DER VUEREN, WILLEM AERTSsone en CORNELIS BRECSCHILT.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 301-303.
 
1 augustus 1464.
JACOB VAN AEMSTEL was veroordeeld tot twee pelgrimages. Hij verklaart: “die beyde zeere lastige pelgrimagien syn, in verren ende vremden landen gelegen, ende alsulke dat, aengesien zyn outheit ende crancheit, hem nyet wel moegelic en soude syn die te doene in sinen persoen, ten soude syn tot synre geheelder destructien ende cortheit syns levens”. Hij verzoekt om een plaatsvervanger op pad te mogen sturen. Toegestaan wordt dat GHYBRECHT VAN AEMSTEL, zijn oudste zoon, deze mag doen in zijn plaats.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 303-306.
 
20 augustus 1464.
Geschil tussen PETER VAN LINTH, ter ener zijde, en GOMMARE VAN RANST, WILLEM en CLAUS DE HERDE, gebroederen, en STEVEN MENNENS, hun zwager, ter andere zijde, over lijfrenten op de gezusters BRANS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 309, 310.
 
23 augustus 1464.
LYSBETH ADRIAENSdochter, weduwe van wijlen PETER BITTER, benoemt JAN DEN BITTERE, JACOPSsone, als erfgenaam van PETER, zijn oom. Op aanraden van zijn oom PETER DE LICHTE weigert JAN deze te aanvaarden omdat er meer schulden dan goederen in dit sterfhuis zijn.
 Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 314, 315.
 
24 augustus 1464.
JAN SNACKE ziet af, tegenover HENRIC VAN GROESSEN, van zijn eis om een afschrift van het testament van KATLINEN EVERDEYS, weduwe van wijlen WOUTER VAN SCHOONHOVEN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 316.
 
28 augustus 1464.
Op verzoek van de stad Antwerpen ziet de heer van Bergen op Zoom af van een procedure tegen JAN DE BYE en JAN LUYDINCK, poorteren van Antwerpen, die goederen te Hildernissen en op de Zuytgeest gekocht hadden van HUYGEN DE CONINCK.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 322, 323.
 
29 augustus 1464.
Geschil tussen WILLEM VAN RYTHOVEN, Rentmeester, en JAN VAN DEN BROECKE, ter ener zijde, en CLAUS RABODE, met zijn zoon ROELMAND, ter andere zijde, over huizen gelegen in Coppenholle.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 317-319.
 
31 augustus 1464.
Omdat ADRIAEN WOUTERS “hem misdregen, rebel gemaect, ende oic met vuysten geslagen heeft JANNE DE LAET, dieneere van CLAUS DEN HERDE, stedehoudere des Ammans”. ADRIAEN moet voor straf op bedevaart, eerst naar Parijs, daarna naar tSinte Joes.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 315.
 
3 september 1464.
De voogden van SYMOEN VAN PANTGATE, wettig zoon van wijlen JAN VAN PANTGATE, t.w.: GIELYS VAN LOENHOUT en CLAUS BOEYDENS, huydevettere, rekenen met hem af in bijzijn van PAESSCHYNEN MOERMANS, de moeder van SYMOEN, met haar man JAN DEN KEYSER, en HEINRICK, CLAUS en ADRIAEN PANTGATE, gebroederen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 319, 320. 
 
5 oktober 1464.
“Om van alle sinen schulden, misgrepen ende andere zaken ongelast te blivene”, schenkt HEINRIC VAN RIEMEN die men heet VAN MECHELEN, aan zijn zoon JAN VAN RIEMEN, een erfelijke rente op zijn huis gelegen naast het erf van HEINRIC MOREELS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 324.
 
19 oktober 1464.
“Om van alle sinen schulden, misgrepen ende andere zaken ongelast te blivene”, schenkt WAELWEYN VANDEN VERGIERE, bontwerkere, aan zijn zoon LAUREYS VANDEN VERGIERE, een erfelijke rente op zijn huis gelegen naast JAN VAN WOUWE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 324, 325.
 
14 november 1464.
WILLEM PAUWELS, marsenier, heeft terve gegeven aen CLAES VAN ELSACKER, barbier, een huys genaemt “den Pepel”, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 105.
 
Zelfde datum.
De navolgende kooplieden en gevangenen van Hasselt worden, na hun eed om ten alle tijden voor het gerecht van Antwerpen te verschijnen, vrijgelaten: CLAES VAN RYKEL, JAN JUYPEN, ARNT SENGHERS, JAN KERSMAKERE, ARNT STERKEN, GHYSEL NOFFEL, THOMAES sCOSTERS, ARNT VANDEN WYNE, PETER VANDER HEIDEN, GHEERYT JUYPEN, JOERDAEN VANDEN WYERE, JAN VAN ELSRAECK, MATHYS BOREEMANS, GONTIER GONTIERS, HENRICK STROENEN, NYS VAN MILHEM, JOHANNES BEELEN en PETER LOENAIRTS. Hun pakken met lakenen zijn in bewaring bij Mr. JAN MANACKER, cyrurgyn.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 325-327.  
 
22 november 1464.
De eerst openvallende plaats in het Visverkopersambacht toegezegd aan GIELYS DE GRAMME, GIELYSzone.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 329.
 
28 november 1464.
JANNES ROMBOUTS, rentmeester van het Sinte Juliaensgasthuis, neemt genoegen met een vermindering van loon.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 335, 336.
 
12 december 1464.
ANTHONYS BOBA toont een certificatie van de stad Thery waaruit blijkt dat zijn natuurlijke broeder DANEEL BOBA nog in leven is. LAUREYS VAN FERRERE heeft, in de veronderstelling dat hij overleden was, gelden betaald. ANTHONYS en GLAUDE DE VILE beloven hem schadeloos te stellen. CORNELYS MEEUSsone, als erfgenaam van ADRIAEN MEEUSSone, zijn broeder, wordt van borgtocht ontslagen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 331.
 
17 december 1464.
In de wyntaveerne geheten “den Blinden Esel”, heeft JAN DE GRYSE gezegt, dat JAN VAN DOERNE die men heet JAN OEM, een dief en een gronddief is. Hij neemt, gedaagd voor Schepenen, de volgende dag deze woorden terug en verontschuldigt zich. Hij moet als boetedoening op bedevaart naar tOnser Liever Vrouwen te Nyseele. Hij mag een jaar lang nergens gaan drinken waar JAN VAN DOERNE al binnen is.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 332, 333.
 
19 december 1464.
Omdat JAN DE SMIT, outschoenmakere, al zeven à acht jaar in het buitenland is, verzoekt zijn vrouw BEATRIS BERKELAERTS een aandeel in een huis te mogen verkopen aan WOUTER SCHILLEMAN, corencoepere.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 363, 364.
 
- 1465 -
 
JOANNES VAN MECHELEN = Buitenburgemeester.
WILHELMUS VAN DER HEYDEN = Binnenburgemeester.
 
10 januari 1465.
Geschil tussen ADVENYN DE VILE, in naam van zijn vader GLAUDE DE VILE, in het bijzijn van CHALADON GRIBANT en ANTHONIS DE VILE, ter ener zijde, en ULRIC CHERINGHER, burgher van Norenborch, ter andere zijde. In deze zaak getuigen: JAN VORSSELMAN, bogemakere, PETER CANT, lakengereydere, JAN VAN DEN WINCKELE, verwere, en BERTHELMEEUS VAN DEN EYNDE, oudcleercoopere, poorters van Antwerpen.  
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 337-339.
 
31 januari 1465.
PAUWEL DE CUYPERE zweert “oirvrede aan zijn moeder KATELINEN tSMOELNEREN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 334, 335.
 
13 februari 1465.
JAN DE HOLLANDERE, mandemakere, en zijn vrouw KATLINE sGRUYTERS, verzoeken aan WYNANT VAN LICH, de vroegere momboer van KATLINE, al de Schepenbrieven, die hij voor haar beheerd, aan haar te geven. De medemomboeren, WYNANT en WOUTER VAN RELEGHEEM en CLAUS DE PAPE maken bezwaar.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 340, 341.
 
14 februari 1465.
LYSBETH VAN DEN DYCKE verzoekt om overhandiging van een Schepenbrief handelend over een erfelijke rente die JAN VAN DER HESE haar verkocht heeft en die HENRICK OLE, scipman en raedsman, voor haar in bewaring heeft. Haar voormalige momboeren, t.w. RYCKAERT WILLEMSsone, smit, GHYSBRECHT HENRICXsone, backere, GIELYS DE LANDMETERE, wagemakere, en PETER GIELYSsone, barbier tSteenbergen, gaan akkoord.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 358.
 
20 februari 1465.
Plaats in het Visverkopers ambacht tijdelijk gegeven aan CORNELIS GHEENS in de plaats van ANDRIES BEHAGELAERT, welke nu buiten het land is. CORNELIS en ook JAN GHEERTS, JAN BOUWENS, PETER DE GRAMME en LUYC RAUWELIN zijn geen geboren “vischcoperskind” en moeten altijd hun plaats ruimen als hun plaatsen worden opgeëist.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 336, 337.
 
22 februari 1465.
Geschil tussen de Dekens van het Metsersambacht en PETER VAN ESPENDE over een huis waarop hij erfrenten verkocht had aan ANDRIES DE PAPE en MATHYS CANT. Later verkocht hij het huis aan JAN COUTIER. In deze zaak worden vier goede mannen benoemd, t.w. PETER WIELANT, ANDRIES DE PAPE, PETER DEN LICHTE en RUTTEN DEN HOEGHE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 342-344.
 
18  februari 1465.
Geschil tussen Mr. JAN VAN DEN MOERE en HENRICK HALLINCXsone over het testament van wijlen MATHYS DE WOLF. Daarover was ook een geschil ontstaan tussen Jonker ADRIAEN VAN CRUYNINGEN en TIGAERD VAN ZEVENBERGEN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 344, 345.
 
27 februari 1465.
JAN VAN SEVENBERGEN heeft lijftochtrenten ontvangen van de stadswisselaar THYMAN VAN DELFT die zijn vrouw KATLINEN VYTS, LODEWYCSdochter, en haar vader LODEWYC VYTS hebben staan op de stad Den Brielle.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 341, 342.
 
28 februari 1465.
JAN en PETER VAN DEN MOERE blijven borg voor hun vader Mr. JAN VAN DEN MOERE i.z. het testament van MATHYS DE WOLF, welke is bezegeld door Hr. MATHYS TOLEN, priester en “persoens” van Eeckeren.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 346.
 
11 maart 1465.
WILLEM DE WYSE heeft ontfangen te leene, naer doode DANIEL, syns vaders, syn huysinge geheeten “den Pepel”, tusschen JAN VOETS, tengieter, achter aende weduwe JAN BIERS huys, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 106.
 
20 maart 1465.
Geschil tussen CLAUS DEN HERDE en JAN MERTENS, wonende tSinte Laureys te Hove, over dijkrecht te Waelhem.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 346, 347.
 
2 mei 1465.
Voor de Schepenen CLAUS DE HERDER en GHEERT VAN DEN BROEKE laten HEINRICK VRANCKE, stoeldraeyere, en HEINRICK VAN DEN BOEGAERDE, houtbrekere, Dekens, JAN LUYDINCK, platynmakere, en STEVEN MENS, houtbrekere, als gezworenen van het Houtbrekersambacht, een kwijtbrief in het stadsregister opnemen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 356, 357.
 
17 mei 1465.
HENRICK ZEGERS, HENRICXsone, zweert “oirvrede” aan THIELMAN PALM.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 358, 359.
 
18 mei 1465.
WOUTER POT en zijn vrouw MARIA GOTTENGIJS erkennen dat zij aan hun dochter MARIA POT en haar man HENDRIK VAN SEVENBERGHEN een bruidschat gaven.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 mei 1465.
Voor de Schepenen van Antwerpen verklaart AERT VAN LYNTHOUT alias VAN DER CLEYEN, beeldsnijder, dat hij te anderen tijden aangenomen heeft voor de kerkmeesters van St. Martensdijk te maken en te leveren een (altaar)tafel om te staan in der voors. kerk, voor welk werk zijn broeder GILLIS LYNTHOUT alias VAN DER CLEYEN, woonachtig te Brussel, beloofd heeft borg te blijven om die de voors. kerkmeesters te leveren tussen nu en St-Jan-in-Midzomere eerstkomend, welke tafel AERT thans overmaakt aan zijn broeder en aan diens vrouw MARGRIETE GOUTSMITS, &c. (Schepenbrieven 1465).
Bron: Antwerpiensia, Deel 13, blz. 280, 281.
 
3 juni 1465.
LAUREIS DE VISSCHERE zweert voor WILLEM VAN DEN WYNGAERDE, als stadhouder des Ammans, dat hij CLAES DE VROEDE, erfgenaam van wijlen GODEVAERD SANDERS, niet meer lastig valt met zijn aanspraken op goed te Assche.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 359, 360.
 
14 juni 1465.
Geschil tussen CORNELIS LAUREYSzone en CLAUS VAN DEN DRIELE. Verder worden genoemd: JACOP HOEYEN en JOES JAN CLAUS HEYNSzone.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 360-362.
 
Zelfde datum.
Geschil tussen Hr. GHEERT DE BRUYNE, priester, en JACOP VAN BUYEL, van Maestricht, als gemachtigden van Hr. GHEERD VAN EMMICHOVEN, priester en kanunnik tSinte Pauwels te Ludicke, ter ener zijden, en AELBRECHT VAN AMSTEL, daar tegenwoordig zijnde, ter andere zijde, over zekere brieven van “obligacien” van wijlen GODEVAERT SANDERS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 365, 366.
 
17 juni 1465.
Alsoe CLAUS MICHIELSsone van Hoemborch, als facteur ende inde name van HERMAN SOLTOUW, zyns meesters, oec van Hoemborch, &c. te kennen ghevende dat de voers. HERMAN heeft een natuerlike dochter geheeten HEYLKEN, daer moeder af is JUTTE VAN GHELDROP, die deselve HERMAN, de vader, tanderen tyden besteedt  heeft te houdene aen GIELIS DE LEGHE, cleermakere tAntwerpen, &c.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 362, 363.
 
9 augustus 1465.
Geschil tussen HENRICK VAN DER MOELEN, ter ener zijde, en de wettige kinderen van Hr. CLAUS VAN DEN WERVE, ridder, daar moeder af was KATLINE VAN DER MOELEN, zuster van HENRICK, ter andere zijde, over de nalatenschap van wijlen ADRIAEN VAN DER MOELEN en zijn vrouw HEILWIG sCUPERS, hun ouders.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 368, 369.
 
26 augustus 1465.
Dit wart getuycht gelyc hierna bescreven staet anno LXV, XXVI dage Augusti, ter begheerten ende versueke van WILLEM HUYGENsone ende LYSBET ZEBRECHT, JANSsoens dochter, sinen wettigen wive, ter presencien van Meester WILLEM VAN DER HEYDEN, Burgermeester, WILLEM VAN DEN WYNGAERDE, als stedehoudere des Ammans, die den personen nabeschreven den eed staefde, WILLEM VAN TICHELT ende PAUWELS VAN RANST, Scepenen, ende wart bevolen biden Heeren voerscreven inder stadregister gestelt te wordene:
LAUREYS GHISELS ende AERD MEEUSSONE, als Scepene van der buytenbanck van Hoochstraten, tuychden, &c. dat JAN DE KEYSER, van Meere, als gemachticht vander wedewen ende kinderen ZEBRECHT JANSsoens, &c. eenen halstere rox erflic, dwelke JAN MATHYSsone, vten Loe, tanderen tiden op syn goede vercocht heeft den voers. ZEBRECHT JANSsone, &c.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 370, 371.   
 
28 augustus 1465.
Voor WOUTER BONECROEY, voor een wissel, staat borg Mr. JAN POT.
Bron: Oudt Register mette Berderen, 1336-1439, fol. 17v° en A.A.B. Deel 29, blz. 260.
 
26 december 1465.
Rekening afgelegd door GILLIS VAN LOENHOUT en CLAES BOYDENS, huyvettere, van het bewind der goederen van SYMOEN VAN PANTGATE, wettig zoon van wijlen JAN VAN PANTGATE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 366-368.
 
- 1466 -
 
JOANNES VAN MECHELEN = Buitenburgemeester.
JOANNES POT = Binnenburgemeester.
 
4 januari 1466.
WOUTER HERJANS, van Arendonck, zweert “oirvrede” aan JAN STEYMANS, ook van Arendonck.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 374, 375.
 
10 januari 1466.
Geschil tussen CORNELYS HUYBRECHTSzone, wonende te Bergen opten Zoem, en PETER WILLEMSsone, wonende te Ossendrecht, ter ener zijde, en PETER COELGENEzone met Mr. WILLEM zijn zoon, voor hen zelf en in naam van JOHENNE COELGENEZOENS, de dochter van PETER, wonende te Bergen opten Zoem, ten andere zijde, over goederen binnen stad en land gelegen van BoZ van GHEERT VAN SPAENGIEN en wijlen zijn vrouw LYSBETH SCHELLEN, SYMOENSdochter.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 369, 370.
 
12 januari 1466.
Penningen door de Antwerpenaars JAN DE BEERE en JAN RAVENS, tenghieters, ROMBOUT VAN DER BERCT en AERD CALVAERT, keteleers, verschuldigd zijn aan inwoners van Dinant, vertegenwoordigd door JAN SALLAMEE, door de Schout-Markgraaf verbeurd verklaart, uit hoofde der vijandschap tussen Brabant en voornoemde stad.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 372-374.
 
6 februari 1466.
Geschil tussen WOUTER DENYS, als erfgenaam van wijlen Mr. HENRICK DENYS, syrurgyn, de broer van WOUTER, ter ener zijde, en Mr. JAN MANACKER, de stad syrurgyn, als testamenteur, ter andere zijde.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 375, 376.
 
15 februari 1466.
Geschil tussen de echtelieden WILLEM VAN BOUTHEN en KATLINEN NOYTS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 383-387.
 
Zelfde datum.
Het Schipambacht verhuurt het huis “De Lelie” aan BARBELE, de vrouw van CORNELIS SWAELEN.
Bron: Antwerpiensia, Deel 9, blz. 328.
 
17 februari 1466.
… gelevert ende overgegeven WILLEM THOELEN, van Halen, twee Scepenenbrieve van Loevene, die met meer anderen brieven bider wedewen PELGRYM MENSsoens hier onder de stad gebracht ende gestelt waeren, te wetene, den eenen gemaect anno XLIII opten lesten dach van Augusto, daermede JAN VAN DEN VELDE, GHEERAERT WOUTERS, JAN VAN HAELTERT, JAN ende WILLEM SPELBERCHS bekent hebben, ongesondert, sculdich zynde ten lanxtelevenden live van JAN VAN DEN EYNDE geheeten DE MAECH, scipman, ende MAGRIET PETERS IIII gouden Ryders tsjaers lyftochtrenten, ende anderen gemaect anno XLVII, XXVI dage in Februario, daermede dat GODEVAERT VAN DEN VELDE, AERNOUT VAN DEN EYNDEN ende GODEVAERT WOUTERS, alle van Merchtere, hebben bekent, ongesondert, sculdich zynde ten lanxtelevenden live van JAN VAN DEN EYNDE voers. ende MABELIEN PETERS, des voers. WILLEM THOELEN wive iiii gouden Ryders tsjaers lyftochtrenten. Ende inden eenen brief vanden twee brieven voers. lach 1 cleyn papieren cedulleken, daerinne gescreven stont aldus: van desen IIII Ryders kennic JAN DE MACH die hellicht betaelt ende afgequeten zynde. 
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 376, 377.
 
24 februari 1466.
LAUREYS VAN DER BEKE, van Hoechstraten, out omtrent achtenvyftich jaer, HENRIC KEYE, doude, out omtrent tachtentich jaer, ende AERD GHYS, vleeschouwere, out omtrent eenentsestich jaer, alle drie van wittigen getrouden bedde, tuyghden eendrachtelic ende namen op hueren eed, dat hen wel kenlic is ende voerstaet dat wilen LIEVYN LOEP, die vry vleeschouwere tAntwerpen was, ende CLAUS LOEP wilen, die een harnasmakere tAntwerpen was, waeren twee wittige bruedere van eenen vader ende van eenre moeder, ende dat de voers. LIEVYN hadde eenen wittigen zone, geheeten SYMOEN LOEP, ende deselve SYMOEN hadde ende liet achter eenen wittigen zone geheeten JAN LOEP, die nu oic int Vleeschuys staet, Ende de voers. CLAUS LOEP, des voers. LIEVYNS brueder, liet achter twee wittige dochteren, die hy hadde by MAGRIETEN GHISELS, daeraf deene geheeten was MAGRIETE LOEPS, die getrout hadde CLAUS AVEN, lyndraeyere, die aflivich wart sonder geboerte achter huer levende te latene, ende dander dochter is geheeten KATLINE LOEPS, die nu getrout heeft WILLEM LODEWYCX, huydevettere tAntwerpen, ende die selve WILLEM ende KATLINE, zyn wittich wyf, hebben tsamen viere wittige zonen levende, te wetene, JAN, HENRIC, PETER ende CLAUS, daeraf deselve CLAUS, de joncxste, nu ter tyt omtrent XIII jaer out is.
Dit wart aldus getuycht int Vleeschuys voere JANNES MINNEBODE, Roedragere, die hem den eed staefde, ende voere GIELIS MUTSAERT ende PETER tSERNGELS, als Dekens, WOUTER VAN DER VORST die men heet WOUTER GHYS, CORNELIS DE MEYERE ende HENRICK PAUWELS, als geswoerne vanden Vleeschouwersambachte tAntwerpen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 387, 388. 
 
3 mei 1466.
Destijds verkochten FRANS DE KETELEERE en DANEEL DE BACKERE, ook keteleere, aan HEINRICK DE HANE, coopman van Luydicke, een aantal “batelryen”. Borg stond JAN DE SWERTE, lyndraeyere. Verder worden genoemd: JACOP DE RAM, smit, en zijn vrouw YSABEEL CANT en JORYS VAN HAUTAIN, smit.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 390.
 
21 mei 1466.
WILLEM VLAMINCK, ZEGERSsone, van Moerbeke, zweert de “oirvrede” aan THOMAS AERTS SOETS die men heet MAES BRANT.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 391.
 
20 juni 1466.
PETER SPERNAGEL “om van allen synen sculden, misgripen en andere saken ongelast te blivene” schenkt zijn zoon JACOP SPERNAGEL een erfrente op zijn huizen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 391, 392.
 
7 juli 1466.
Geschil tussen JAN SNACKE, huydevettere, ter ener zijde, en GIELYS SNACKE en CORNELYS VAN DEN EYNDE, als momboers van de wettige kinderen van JAN, waar moeder af was LYSBETH VAN DEN EYNDE, ter andere zijde, over de kosten die gemaakt zijn voor ENGELE, dochter van JAN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 396.
 
12 juli 1466.
WOUTER ADRIAENSsone, scipman, zweert “oirvrede” aan ADRIAEN VAN LOOVERINGEN, scrynmakere.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 387.
 
30 juli 1466.
Voor de Schepen van Roosendaal, CLAUS WILLEMSsone, LENAERT MARCELYSsone en JAN STEVENSsone leggen de navolgende personen een getuigenis af: CORNELYS VAN NYSPEN, MAESsone, out tussen LXV en LXVI  jaren, WILLEM JANSsone DE KEYSER, out over de LXX jaren, HEINRIC WOUTERSsone, oic out over de LXX jaeren, LAMBRECHT DE HERTOGHE, out over de LXV jaer, WILEM WOUTERSsone, van Nispen, out wel LXX jaer, CLAUS VAN NISPEN, MAESsone, out tusschen XLIII ende XLIIII, JACOP BLUEMAERT, out omtrent LXXX jaer en PETER SPRONC, JANSsone, out omtrent L jaer, en staven dit met ede voor  JAN VAN OVERHOF, Schoutet tot Rosendale. Verder worden genoemd: WILLEM VAN BORKELAER, CORNELYS ROGIERSsone, JOES RAESSEN, CLAUS COLENsoen, MICHIEL DENYSsone, LAMBRECHT HALDERBERCH, PIETER PIERSsone (is van dootslage buyten slans), GHY VAN BELOYS, THONYS VAN HULST, MERCELYS VAN OVERHOF, ANTHONYS VAN NYSPEN, JAN RAESSEN, CORNELYS RAESSEN, LENAERT MERCELISsone, WILLEM DE BACKER, AERT RAM, HENRIC VAN DEN MEERE, DIERIC HOVELINC en GOODSCALC VAN ROSENDALE. 
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 399-411.
 
11 augustus 1466.
JAN VAN RIEMEN alias VAN MECHELEN zweert “oirvrede” aan HEINRICK VAN RIEMEN alias VAN MECHELEN, zijn vader, en aan LYSBET VITS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 398, 399.
 
12 september 1466.
ANTHONYS WEYNS, CLAUSsone, zweert “oirvrede” aan JAN GODENS, huydevettere. CLAUS WEYNS, zijn vader, CLAUS WEYNS, zijn broer, en JAN WEYN, zijn neef, zijn borgen voor hem.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 411, 412.
 
1 oktober 1466.
Geschil tussen JAN VAN DEN MORTERE en BEATRICEN VAN DEN MORTERE, zijn zuster, met ADRIAEN POT, haar man, ter ener zijde, en MARGRIET VAN DEN MORTERE met haar man WILLEM DAMAES, ter andere zijde, over de nalatenschap van hun ouders SYMON VAN DEN MORTERE en LYSBET VAN DEN HOUTE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, 412-415.
 
12 november 1466.
Geschil tussen JANNES VAN DEN BOGAERDE, als rentmeester van het godshuis van Sinte Magrietendale, ter ene zijde, en JAN DANCKAERTSsone, scipman, en HEIRICK DE BOCK, outcleercoopere, ter andere zijde, over erfrenten.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 417, 418.
 
- 1467 -
 
JOANNES VAN URSEL = Buitenburgemeester.
JOANNES SCHOYTE = Binnenburgemeester.
 
7 maart 1467.
JAN STEP, teschmakere, zweert “oirvrede” aan ADRIAEN VAN DEN VENE, aessacmakere.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 420, 421.
 
Zelfde datum.
Geschil tussen JAN VAN LARE, in het bijzijn van PETER JONGELINC, WILLEM PAUWELS en JAN SMIT, zijn vrienden, ter ener zijde, en DANEEL BOOMBERCH en CLAES DE COSTERE, in de naam van GHEERARD WITSANT, coopman, wonende te Brugge, ter andere zijde, over een pand.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 427-430.
 
11 april 1467.
Geschil tussen HEINRICK WISCH, als bezitter van het sterfhuis van wijlen JACOB WILMAERS, en WILLEM VAN TICHELT, over een stuk land te Eekeren.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 425.
 
1 mei 1467.
Geschil tussen PETER DE PAPE en GIELIS DE BUTOIR, Amman alhier, met zijn vrouw JEHANNE VAN RANST, over lijftochtrenten.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, 430-432.
 
13 mei 1467.
Geschil tussen JAN WECHELMANS die men heet JAN VAES en GIELYS BUENE over een erfrente.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 427.
 
1 juli 1467.
LAUREYS KYEN, cleermakere, zweert “oirvrede” aan de Dekens, gezworenen en de ouders van het Cleermakersambacht.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 430.
 
3 november 1467.
HEYMAN DE VOS zweert “oirvrede” aan LYSBET BLOEMAERTS, weduwe van wijlen JAN GOEDENS, wonende te Hoboken, en aan HEINRICK BLOEMAERT.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 435.
 
22 december 1467.
Geschil tussen WILLEM PAUWELS en JACOP CASSELEER over de koop van een hoeve die toebehoort aan DANCKAERD BROODELOES.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 435-437.
 
30 december 1467.
De bloedverwanten van wijlen PETER VAN OEVELE, wagheman, t.w. CLAUS VAN OEVELE, wagheman, JAN DE MOELNEERE, vischcoopere, en ANTHONIS VAN OEVELE, zoon van wijlen PETER, hebben met de moordenaars, JANNES JAN JANSSOENSzone, van Calimpthout, en PETER BERTELSzone, van Eekeren, problemen over de zoenpenningen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 437, 438.
 
- 1468 -
 
JOANNES POT = Buitenburgemeester.
JOANNES VAN RANST = Binnenburgemeester.
 
In dit jaar stichtte MERTEN VAN HOVE te Antwerpen bij de Minderbroeders een godshuis voor zeven oude vrouwen.
Bron: Antwerpiensia, Deel 10, blz. 329.
 
5 januari 1468.
JAN SPERNAGEL die men heet JAN PETERS, natuurlijke zoon van wijlen PETER SPERNAGEL wordt aangesteld tot bestuurder van de goederen van ALYT, JAN PETERS dochter omdat zij “haerder sinnen onmactich ende ongebruyckich is”.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 438.
 
Zelfde datum.
In een geschil tussen WILLEM HYMANS, backere, en zijn borg CLAUS VAN DEN BERGE, houtbrekere, ter ener zijde, en JAN DE BEERE, scrynmakere, als gemachtigde van JAN en MERTIN, de wettige kinderen van HERMAN VAN DER MOELEN, ter andere zijde, worden vier “goede” mannen benoemd, t.w. JAN VAN GHESTELE, JAN LUYDINC, HENRIC DONC, zilversmit, en JAN PETERSsone alias SPERNAGEL.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 443, 444.
 
15 januari 1468.
Geschil tussen DANCKAERT, BOUDENSsone, der stadt bode, gemachtigt door Jouffr. VAN HOOCHSTRATEN, weduwe van wijlen OTS VAN KUYCT, ter ener zijde, en JAN WEYNS en JOES DEENS, houtbrekers, ter andere zijde, over schulden van hen aan Hr. AERT VAN STRIDEN, ridder, Heer tot Sevenbergen, &c.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 439, 440.
 
20 januari 1468.
Geschil tussen Mr. WILLEM VAN DER TANERYEN, Schepene deser stad, en Hr. CRISTOFFEL VILAIN, ridder, Heer van Borcht, Zwyndrecht en van Neussen, over het Veer voor Antwerpen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 465, 466.
 
22 januari 1468.
Alsoe WILLEM PETERSsone VAN DEN STEENE, wittich sone wilen PETER VAN DEN STEENE, in terminacien aengesproken heeft CORNELIS JAN JACOB MIECHIELSsone VAN NIEUWELANDE die men heet CORNELYS INT VLASHUYS, seggende hoe dat de voers. CORNELYS, tanderen tyden, gehadt hadde tot eenen wittigen wive LYSBET VAN DEN STEENE, zynder wittiger zuster, ende afflivich wert sonder wittich oor achter haer levende te latene, &c. seide voert voers CORNELYS dat hy jegens ROELAND DE COC, GHERARDS COCs sonen van Opynen, &c. als hem ROELAND, oft ANTHONIS, WILLEM  en JOHAN, wittige kinderen wilen PETER VAN DEN STEENE, &c
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 467, 468.
 
6 februari 1468.
Geschil tussen Mr. JAN POT en HEINRIC STEENWEECHS. Worden verder genoemd: AERD VAN RYEN, JAN VAN HOUTE, WILLEM VAN RIETHOVEN, WILLEM VAN TICHELT, LUYCK RAETS, AERD CALUWAERT, YMMEN JAKEN, ADRIAEN VAN COUWENHOVEN, JAN DE CONINC en WOUTER VAN WESENBEKE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 440-443.  
 
7 februari 1468.
Na de doodslag van PETER VAN RYT, droechscheerdere, op JAN PE, JAN PEESsone, worden de volgende “keersluden ende arbiters” benoemd, t.w. BERWOUT VAN DER HEYDEN, droechscheerdere, ADRIANE, der Gulden knape, JAN STRUYVE, hantschoenmakere, en JAN TOREN die men heet JAN COELS.
PETER moet eerst op bedevaart naar Rome, vervolgens naar tSint Jacobs in Galissien en daarna naar Wilsenaken. Verder moet hij geld geven, 400 zielemissen laten doen en de surgyn vergoeden. Borgen hiervoor zijn: BERWOUT VAN DER HEYDEN, Mr. CLAUS int Lavoer en JAN VAN CASSELBROECK. 
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 444-447.
 
11 februari 1468.
Geschil tussen AERT VAN DER LIST, Schepenen, en zijn boeder JAN VAN DER LIST, ter ener zijde, en LYSBETH VAN DER LIST, hun zuster, met haar man OLIVIER DE PAPE, ter andere zijde.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 447-449.
 
19 februari 1468.
WILLEM SCHILLEMANS, HENRIC DE LICHTE, MERTEN VAN CANTELBEKE, als mombors van de kinderen wijlen JAN VAN CANTELBEKE die men heet DE LAET, daar moeder af was LYSBETH BOSCHAERTS, en PETER SCHILLEMANS hebben JAN DE BAL als mede-mombor aangesproken om de nalatenschap te komen verdelen. Deze verklaart dat de overledene bij zijn eerste vrouw drie kinderen had, t.w. JAN, LYSBET en KATLINEN en bij LYSBETH BOSCHAERTS één kind: WILLEM.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 469-471.
 
6 maart 1468.
In een geschil tussen RAAS VAN DEN DORPE, in naam van zijn kinderen, ter ener zijde, en ADRIAEN POT, in naam van zijn huisvrouw BEATRYCEN VAN DEN HOUTE, ter andere zijde, over de nalatenschap van wijlen MARIE VAN DEN HOUTE, die de vrouw van RAAS was, worden vier “seggers” benoemd, t.w. Hr. JAN DIE CLERC, priester, Landdeken van Antwerpen, GHEERD VAN DEN BROEKE, PETER VAN KARRENBROEC en Mr. CLAUS VAN TEFELEN. Verder worden genoemd: GHYSEL VAN DER BIEST, te Doerne, GLORIE VAN DEN HOUTE, weduwe VAN DER ELST en WILLEM GOMMAERS alias QUADEHAGHE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 1-3 en 96, 97.  
 
8 maart 1468.
ANTHONYS VAN DER MOERE, tenghietere, zweert “vrede” aan BERTHELMEEUS DE HASE, tenghietere.
Bron:Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 455.
 
9 maart 1468.
Geschil tussen JAN VAN HOERICKE en NICASIUS DE BACKERE, als kerkmeesters van de kerk van Borsbeke, ter ener zijde, en MICHIEL SLINGER, JANSsone, ter andere zijde, en HENRICK SCHILLEMAN, ter derde zijde.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 459, 460.
 
18 maart 1468.
De kerkmeesters van de H. Geesttafel, MATHYS VAN DEN BERGE en THOMAS VAN DER ELST geven MICHIEL SLINGER toestemming om geld uit de stadswissel te lichten onder borg van PAUWELS VAN EEMEREN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 23, 24.
 
20 maart 1468.
In een geschil tussen de wettige kinderen van wijlen AERT VAN CORPT, ter ener zijde, en LYSBETH VAN DEN WOUWERE, hun moeder, ter andere zijde, worden vier scheidsmannen benoemd: Mr. PETER VAN DEN PUTTE, WILLEM PAUWELS, JAN MENGIAERT en ROGIER VAN LIPPELOE. Worden verder nog genoemd: JAN GRAET, JAN ROCX, JAN BLOCX, JAN VOSS, WOUTER VAN DEN BOGAERDE, te Aertselaer,  WILLEM RYKEN, te Aertselaer, MATHEEUS VUYST, te Aertselaer, JAN GEYMAERS, HENRICX VAN SANTVLIET, te Eekeren, GIELYS VAN DEN REGENMORTERE, te Aertselaer, AERT VAN STANGDONC, te Conticke, WILLEM BAL, te Wilrycke, JAN VAN DEN VLIETE, te Conticke, PETER RYVE, te Eekeren, MAGRIET VAN DEN WOUWERE, zuster van LYSBETH, CLAUS WIELANT, te Aertselaer, JAN DE SCHOESITTERE, te Aertselaer, JAN DE BRUYNE, te Contike, wijlen JAN DE CONINCX, te Conticke, JACOP TROOST, HENRIC VAN DEN REGENMORTERE, kinderen VAN DEN LOOKE, kinderen VAN DER VUEREN, CLAUS RABODE, KATLINEN VAN DER ACHTERT, weduwe WAELWYNS VAN RANST, JANNES LYNMAKERS, PETER HAEYS, CLAUS DE HERDE, weduwe JACOB CUYPER, weduwe JACOP VAN DER HEYDEN, WILLEM COVELAERTS, GHYSEL VAN MOERSICK, JAN WILMAER, berbier, GIEYLS CLAUS en Jouffr. BEATRYCEN (VAN CORPT), dochter van voorschr. LYSBETH VAN DEN WOUWERE, en haar man WILLEM VAN VISSENAKEN.  
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 449-455.
 
9 april 1468.
Geschil tussen JAN STRUYVE, als momboer van HANNEKEN VAN OUDERGHEEM, daar grootmoeder van was KATLINE VAN DEN WINCKELE, de vrouw van AERT TIELMANS die men heet INT BERCKEN RYS, ter ener zijde, en de voorschr. AERT TIELMANS, ter andere zijde, over het sterfhuis van KATLINE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 457-459.  
 
26 april 1468.
Geschil tussen JAN VAN OERLE, zoon van wijlen STEVEN VAN OERLE, ter ener zijde, en BEATRICEN NOYTS, weduwe van STEVEN, ter andere zijde.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 461-464.
 
6 mei 1468.
Geschil tussen WILLEM VAN DEN BORCHACKERE met zijn vrouw LYSBET VAN CUYCT ter ener zijde, en HEYLWYG VAN DEN BRANDEN, weduwe van wijlen VRANCX VAN KUYCK over de uitspraak van hun kwestie door Hr. WIENSELYN VAN
 
PETERSSOM, Canonic tot Beke ende tot Oerschot en CORNELIS VAN DEN BRANDEN, JANsone.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 19, blz. 464, 465.
 
11 mei 1468.
Geschil tussen SYMON STEYMANS, van Arendonc, en WOUTER, ADRIAEN MUTSAERTSsone, ook van Arendonc, over goederen die wijlen JAN STEYMANS, de vader van SYMON, destijds gekocht had van WOUTER.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 5-8.
 
13 mei 1468.
Voor het onderhouden van de oorvrede gezworen door GHYSBRECHT VAN CRUYNINGEN, hoeymakere, aan WILLEM VAN DEN BOEGAERDE, steenhoudere (= beheerder van het Steen), zijn de navolgenden borg: AERT VAN CRUYNINGEN, barbier, en zijn broeder, JAN LOEP, vleeschoudere, HEINRIC VAN RIEMEN die men hiet VAN MECHELEN en HEINRIC DE BAL.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 22.
 
1 juni 1468.
Geschil tussen de erfgenamen van KERSTYNEN VAN DER BYEST, die wettige huisvrouw was van PETER DE MEERE, crudenier, ter ener zijde, en de testamentuitvoerders JAN CLAUS, goudsmit, JANNES VAN DEN PLASSCHE, JAN DE MEERE en WILLEM DE WYSE, ter andere zijde.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 8, 9.
 
11 juni 1468.
Zekere personen geboren uit de “lande van Ghelre” t.w. CLAUS TENNEMAKER, JAN PELSSER en WELTER PELSSER, wonende te Erkelens, JAN VAN DER HEYDEN, AERT SCHUERKEN en CLAUS CONINX, wonende te Venloe, GOESSEN THEEU, PEETER OPTER LUCHT, HERMAN MEEUS en JAN MEEUS, wonende te Stralen, JAN VAN ULEN en JAN SCHUEYTELKEN, wonende te Greesroede, beklagen zich dat zij zich i.z. marktvrijheid tekort gedaan voelen door LEENART GHEERITSSEN van den Scilde, die hem doet noemen LEENART PEC HOOFMAN, in naam van HERMAN BEYS, van Herkelens. Borg in deze zaak is JAN VAN VERODE, ingezeten poorter van Antwerpen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 9-12.
 
21 juni 1468.
In een geschil tussen KERSTINEN VAN HILDEN, van Colenne, en HENRICK STEEFART, worden de volgende “seggere” benoemd: JAN MUYSER, der Universiteit bode van Colenne, JAN VAN DEN HOUTE, plattynmakere, en WILLEM VAN DEN MOORTERE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 12.
 
Zelfde datum.
DIERIC DE CLYCKE, smit, zweert te betalen aan MATHEEUS MEMGIAERTS, te Doorne geseten, de schuld die hij had aan MAGRIET MAMGIAERTS, weduwe van wijlen JAN DE HEELT, de zuster van MATHEEUS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 13.
 
Zelfde datum.
In een geschil tussen LENAERDE CIBO en STOFFEL CORNELISzone, van Bergen opten Zoom, doen de volgende “goede mannen”: Mr. SYMOEN SYMOENSsone, van Reymerswale, CORNELIS BREECSCHILT en GHEERAERD VAN RYSE een uitspraak.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 15, 16.
 
26 juni 1468.
Voor WOUTER BONICROY, wissel, staan borg: ADRIAEN POT, JAN CANT, douwe, en ROBBRECHT SAS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 112-114.
 
5 juli 1468.
Geschil tussen GHERID VAN BESONDE en PETER DE MESMAKER, van Amsterdamme, over de prijs van gelevert bier; het was geen Wissemarsbier maar Besondsbier.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 13-15.
 
8 juli 1468.
Geschil tussen JAN VAN OERLE, de zoon van wijlen STEVEN VAN OERLE, en BEATRISEN NOYTS, weduwe van STEVEN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 19, 20.
 
25 juli 1468.
“Oirvrede” gezworen door FRANS BODE en JAN VAN DEN GHOORE, van Wilrycke, aan JAN VAN DEN EYNDE, vleeschouwere.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 16, 17.
 
26 juli 1468.
Verklaring van CORNELYS PIERSsone tegenover de eis van JAN CHERMOY, wissellere.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 17.
 
Zelfde datum.
In een geschil tussen AELBRECHT VAN AEMSTEL, ter ener zijde, en HEINRICK DE COELNERE met zijn vrouw KATLINEN, HEINRIC NETESOENSdochter, die eerder gehuwd was met JACOP DEN HOOGE, hoeymakere, ter ander zijde, over goederen te Ossendrecht, worden vier “goede mannen” benoemd: JACOP VAN AEMSTEL, broer van AELBRECHT, LAUREYS DE PAPE, Dycgreve aldaer, JOES VAN DER HEYDEN, Dycgreve tSantvliet, en MATHYS VAN DEN BROEKE, Secretarys.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 90-93. 
 
23 september 1468.
Geschil tussen AMELBERGEN WOYTS, weduwe van wijlen WOUTER WICHMANS, waarvoor gemachtigt is Mr. JAN DE LEEU, Pensionaris der stad van Mechelen, ter ener zijde, en de testamentuitvoerders met de voogden van de kinderen van wijlen HERMAN NAGHELS, ter andere zijde.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 25, 26.
 
26 september 1468.
COENRAERT DIERICX, van Wesele in den lande van Ghelre, zweert oorvrede aan HENRICK VAN RIEMEN die men heet VAN MECHELEN en aan LYSBET VITS.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 24.
 
30 september 1468.
Geschil tussen PAUWEL VAN RANST, in naam van zijn vrouw KATLINEN VAN EYCKE, ter ener zijde, en GHERYT (GHEERD) VAN DEN EYCKE, de vader van KATLINEN, ter andere zijde, over de nalatenschap van BEATRYS VAN TICHELT, wijlen GHEERDs vrouw.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20 blz. 27-32
 
7 oktober 1468.
WILLEM VAN PAESCHEN, droechscheerdere, van Lyere, doet Hr. HEINRICK VAN PAESSCHEN, priester, WOUTER en PEETER VAN PAESSCHEN, alle drie zijn wettige kinderen, “ met rechte vut sinen broode ende plicht te doene, ende van allen sinen sculden, misgripen ende andere saken onghelast te blivene”. Hij schenkt hun een erfelijke rente op een huis te Liere, in de Ruysbroecsche strate, tussen dat van VRANX VAN DER RYT en PEETER VAN DEN LARE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 26, 27.
 
19 november 1468.
ANTHONYS VLEEMINC, scipman, zweert oorvrede aan JACOP VAN DEN WERVE, natuerlic.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 35.
 
26 november 1468.
Geschil tussen LYSBET VAN WEZENBEKE, met haar man HENRICK STEENWECH, ter ener zijde, en erfgenamen van wijlen Mr. JAN POT, t.w. Hr. PHILIPS VAN SCHOENHOVEN, Hr. JACOP POT, ridders, en RAES VAN CRUYNINGEN, ter andere zijde, over een erfelijke rente die wijlen JAN DE CONINCK aan zijn dochter LYSBET, weduwe wijlen WOUTER VAN WESENBEKE, gegeven had, en deze hadden doorverkocht aan de gebroeders JAN en HENRICK VAN MECHELEN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 35-41.
 
30 december 1468.
Voor JAN MYNNEBODE, Roeydragere tAntwerpen, en in bijzijn van HEINRICK WISSE en MICHIEM VAN LILLE, goutsmits, zweert JAN VAN HOUBRAKEN, scildere, oorvrede aan HEINRICK VAN WACHTENDONC, vetwarier.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 43.
 
- 1469 -
 
JOANNES VAN RANST = Buitenburgemeester.
JOANNES VAN BERCHEM, ridder = Binnenburgemeester.
 
30 januari 1469.
Alsoo zekere questien ende gescillen wtstaende waren tusschen JAN VAN DER FONTEYNEN, als gemechticht van BERTELMEEUS ende WILLEM, wittige sonen WOUTER WILLEKENS, van Wommelghem, ter eenre zyden, JAN DE LEEGHE, HENRICK GOES, JACOP HERMANS ende AERD VAN OST, als momboers, van svaders ende moeder wegen, vanden kinderen wilen SYMOEN DE GRAUWE, ter andere, oirspronck nemende mids zekeren soenpenningen gecomen vanden ongevalle ende dootslage tanderen tiden gedaen ende geperpetreert inden persoon van wilen CLAUS VAN WILDERT, der voirs. kindere oom was, van welken gescillen de voirs. partien hen gekeert ende gesubmitteert hebben inder wtspraken ende seggene van Mr. JAN VAN DEN MOERE ende JAN VAN MOLLE, tymmerlude, ende PETER PU, cuipere.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 45, 46.  
 
4 februari 1469.
Hr. MERTEN WYTS, priester, wonende tot Bruessel, laat beslag leggen op een huis waarvan de eigenaars zijn: BOUWEN WILLEMSsone, THOMAES VAN RYTHOVEN en PETER DEN COCK, als erfgenamen van wijlen CORNELYS WILLELSsone. Verder wordt genoemd: JACOP VAN ORSHAGEN, hun neef.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 59, 60.
 
7 februari 1469.
In een geschil tusen JAN VAN BARKELAER en JAN VAN COUDENBERGEN, ter ener zijde, en PEETER DE CONINC die men heet WANGE, ter andere zijde, over een erfelijke rente van de natuurlijke kinderen van JAN VAN BARKELAER, daar moeder af was BEATRYS VAN DEN BROECKE, worden vier “goede mannen” benoemd: MATHYS VAN BOECHOUT, HEINRIC VOET, AERT VAN STANDONC en PEETER WAGEMAN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 61-63. 
 
7 maart 1469.
Geschil tussen WILLEM DE CLERC, van Barlaer, en de Heiliggeestmeesters van ITEGHEM en BALLAER, over een korenrente die hij ontvangen heeft van JAN VAN LANCOM en MATHEEUS GHYSMAN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 64, 65.
 
10 maart 1469.
KATLINEN VAN DEN GRUYTHUYSE, weduwe van wijlen JAN VAN OERLE, mag beschikken over de nalatenschap van JAN, en ook van die STEVEN VAN OERLE, wijlen JANs vader.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 63, 64.
 
17 maart 1469.
Alsoe sekere questien ende geschillen wtstaende zyn geweest tusschen PETER, HENRICK ende JAN CLAUS HEYNS, gebruederen, JAN DE SMIT, huydevettere, ende MAGRIET CLAUS HEYNS, sinen wittigen wive,  ende HENRICK LOUMANS ende LYSBET CLAUS HEYNS, sinen wittigen wive, der voergenoemde gebruederen susteren, spruytende ende toecomende vten goeden ende versterffenissen van JAN CLAUS HEYNS ende MAGRIET KUYTS, hueren vader ende moeder wilen, &c.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 65-75.
 
27 maart 1469.
Geschil tussen JAN VAN DEN VELDE, meerssenier, en YDE SMEKENS, die eenen zekeren tyt tsamen in keesdomme geseten hadde.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 76.
 
19 mei 1469.
Geschil tussen JOES HOENE en zijn vrouw PETERNEL, GODEVAERT MENTSSOENSdochter, ter ener zijde, en AGNEES TIELMANS, die weduwe was van GODEVAERT MENTSOEN, en nu gehuwd met ADRIAEN SPYCHOUTS, ter andere zijde, over de nalatenschap van GODEVAERT.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 102-104.
 
26 mei 1469.
Geschil tussen Hr. WOUTER BLIEN, priester van Sint Truyden, en HEINRICK EYMERIX over packe met saergien.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 76, 77.
 
9 juni 1469.
“Oirvrede” gezworen door JOES WILLEMSsone, van Zantvoert int Vrye, aan AECHTEN RUT, SANDERSdochter, van Ziericxee.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 77, 78.
 
Zelfde datum.
PAUWEL VAN DEN EYNDE verklaart zijn zoon JAN VAN DEN EYNDE volwassen en schenkt hem een erfelijke rente op een huis staande naast JACOP DE LAET, smit.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, 78.
 
23 juni 1469.
Voor de gezworen oorvrede van LAUREYS DE WALE, cleermakere, aan PETER VAN YEDEGHEEM, staan borg: JAN DE WALE, zijn broer, en KERSTIAEN DE WALE, zijn oom.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 89, 90.
 
10 juli 1469.
Geschil tussen MAGRIET ROMBOUT, GHEERDSdochter, weduwe van wijlen JAN GHEERDSsoens, ter ener zijde, en HEINRICK CLAUS GHEERDSsone, die JANs oom was, ter andere zijde, over de nalatenschap van JAN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 79-83.
 
Zelfde datum.
Uitspraak n.a.v. de doodslag van JAN VAN DER VOERT die men heet VAN DEN VENE, op JAN VAN CORTBEEMDE, komen de nabestaanden, JAN, MATHEEUS en HENRICK VAN CORTBEEMDE, zonen van wijlen JAN, en zijn broeder CLAUS VAN CORTBEEMDE: JAN VAN DER VOERT moet drie hondert zielemissen laten doen, geld geven, te Doerne, op straat, omtrent de molen aldaar, een eikenhouten kruis laten oprichten van vijftien voeten lang en tien duimen vierkant, eerst een bedevaart doen naar tSinte Jacops in Galissien, en daarna tot Colene. Borgen zijn: JAN LUYDINC, Mr. WILLEM BERTELS, JAN VAN DER HESE en CORNELYS VAN DER VOERT.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20 , blz. 83-89.  
 
Zelfde datum.
Geschil tussen de hoofdman, deken en oudermans van het Gulden van de Oude Voetboghe, ter ener zijde, en JOES GHEERONCX, bontwerckere, ter andere zijde, over renten op zijn huis.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 95, 96.
 
27 juli 1469.
In een geschil tussen Prior van de Predikheren, ter ener zijde, en JAN VAN DORENE, coopman van Colene, ter andere zijde, over de bouw van een huis, worden vier goede mannen benoemd: ADRIAEN VAN GHIESSEN, MERTEN VAN DEN HOVE, JAN DE SMIT en ADRIAEN STEEDINC.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 93-95.
 
7 augustus 1469.
ADRIAAN STEEDINC en kinderen verdelen het erfdeel van hun vrouw en moeder ANTONIA LUYTSLAGERS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 augustus 1469.
JAN VAN CORPT, AERDSsone, zweert oorvrede aan CORNELYS DE BOT en PAUWELS VOLKAERT.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 97.
 
16 augustus 1469.
Geschil tussen LYSBETH sBRUEKERS, voorheen gehuwd met PETER VAN OCHTENDONCK, nu gehuwd met CLAUS VAN PUTTE, caescoeper, ter ener zijde, en HERMAN ZELIS, van Coelne, ter andere zijde.
 
22 augustus 1469.
Geschil tussen PETER VAN AKEN, van Breda, en PETER VAN MEERLE, van Colene.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 98-100.
 
23 augustus 1469.
CORNELIS DE BRUYNE, JANSsone, zweert oorvrede aan PETER VAN DER EERDBRUGGEN, DIERICXsone.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 100.
 
Zelfde datum.
JAN WORTELMAN, JANSsone, geseten te Mortssele, zweert oorvrede aan JAN CODDERE, plattynmakere.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 100, 101.
 
28 september 1469.
In een geschil tussen THOMAS VAN RIETHOVEN en CLAUS PETER CLAUSsone, tot Reymerswale geseten, worden de volgende “goede mannen” benoemd: Mr. SYMOEN SYMOENSsone, CLAUS DE KNOPPERE, JACOP PETERSsone die men heet COEPAL, JACOP ADRIAENSsone, WILLEM VAN RIETHOVEN, broer van THOMAS, JAN COELGHEENENsone, swager van THOMAS, en ANTHONYS LAUREYSsone, der stad surgyn tAntwerpen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 109-112.
 
30 september 1469.
Geschil tussen DOMINICUS BEMBO, coopman van Venegyen (= Venetiën), en HENRICK BUEIS, van Mechelen, over een partij “couthoene”.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 108, 109.
 
9 oktober 1469.
Hr. PHILIPS VAN SCHOONHOVEN, ridder, en RAES VAN CRUYNINGEN zweren dat zij geen geld of goederen onder zich hebben van Mr. JAN POT, huer sweer.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 114.
 
20 oktober 1469.
AERD en GIELIS VAN YMMERSSEELE die men heet VAN DEN WIELE, gebroeders, en hun broer GOESSEM YMMERSSEELE geven toestemming aan PAUWEL WIELANT om de door de stad bewaarde brieven in ontvangst te nemen.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 115.
 
26 oktober 1469.
Geschil tussen JACOP DE GEYTERE, in naam van de abt van Perke, bij Leuven, en Jouffr. ZANDERS met haar zoon ADRIAEN.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 115, 116.
 
4 november 1469.
Eed van getrouwe administratie van JAN LOEFsone aan PETER VAN DEN LOEPE, JAN VAN OEKELE, JAN DE BACKERE en CLAUS BEERTRAMS als momboers van de kinderen HUYG en LYSBET van wijlen LODEWYC VAN DEN LOEPE.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 126, 127.
 
26 november 1469.
Over de doodslag begaan door JAN DE COCK en ANTHONYS PIERSsone, van Middelborch, op PETER ADRIAENSsone die men heet DE BIERSTEKERE wijlen, ontstaat een geschil tussen de daders en PETER DE SMIT, broeder van PETER. Er worden zes “goede mannen” benoemd: ANDRIES DE BUEKELEERE, ADRIAEN VAN GHIESSEN, JAN VAN DEN BERGEN, Hr. JAN VAN BERCHEEM, ridder en burgemeester van Antwerpen, COSTEN JACOPSsone en TRIESTRAIN MERTENSsone. De daders moeten vijfhondert missen doen lezen, geld geven en op bedevaart naar Rome en daarna tot Nyseele.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 129-131.
  
1 december 1469.
JACOP VAN GEETSEM zweert oorvrede aan JACOP GHYSELS, zijn swager. In hun verder geschil worden de volgende “goede mannen” gekozen: WOUTER BONNECROY, Rentmeester, DIERIC VENBOSCH, JACOP VOLKERIC en WILLEM SOMMER.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 120, 121.
 
9 december 1469.
In een geschil tussen AERD VAN OPBUEREN die men heet VAN NYEUWENRODE, ter ener zijde, en JOHANNEN VAN OPBUEREN die men heet VAN NYEUWENRODE, zijn zuster, met haar man GIELIS DAMAES en MARIE VAN OPBUEREN die men heet VAN NYEUWENRODE met haar man JAN VAN DER HEYDEN, ter andere zijde, over de nalatenschap van wijlen GHYSBRECHT VAN OPBUEREN die men hiet VAN NYEUWENRODE en wijlen GHEERTRUYDE VILEYNS, hun ouders, en van hun zuster wijlen TRISANEN VAN OPBUEREN die men hiet VAN NYEUWENRODE, worden zes goede mannen benoemd: BERTELMEEUS VAN RAPORST, Mr. WILLEM VAN DER HEYDEN, JAN VAN MECHELEN, HENRICK VAN DEN WERVE, WALRAVEN DRAKE en GIELIS BREEM.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 122-124.  
 
15 december 1469.
Geschil tussen de weduwe van wijlen JAN VAN OERLE en JAN VAN RIENIGHEEM.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 121.
 
16 december 1469.
Hr. AERT HOOT, priester te Hafflegem, en zijn broer PETER HOOT, verzoeken om een nieuwe Schepenbrief.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 125.
 
28 december 1469.
Geschil tussen de weduwe van wijlen JAN VAN OERLE, ter ener zijde, en de weduwe van wijlen STEVEN VAN OERLE met haar zwager JAN VAN RYNINGEN, ter andere zijde, over huurpenningen van een herberg op de Coremerct.
Bron: Register vanden Dachvaerden en A.A.B. Deel 20, blz. 126.
 
- 1443 -
 
JOANNES VAN DER RYT = Buitenburgemeester.
WILHELMUS MENGART = Binnenburgemeester.
 
30 januari 1443.
Voor het bestuur van de stad Antwerpen kwamen: “JAN DE MOELNERE, als Schoutet van Outserweele, REYNERE BOLLAERT, AERD VAN DEN ACKERE, JAN VAN DEN MOERE, JAN LYEN ende CORNELYS LUEDINC, Scepenen desselfs dorps, &c.
dat MICHIEL MENGIAERT na den lantrechte van Outserweele vutgewonnen heeft, voere djaer ende na djaer met dage ende met daeghs rechte, alle alsulken lant metten gronde als toe te behoeren plach WILLEM YDENSOEN, vore tgebrec van viere nobelen erlic, van vyf jaeren achterstellich, mids dat hy van den jonxsten scepenenbrieve daerop hadde ende omme dat JAN WILLEM YDENSOEN, die de pande ende toepanden besat, voirvluchtich wart. Voert kenden de Schoutet, JAN VAN DEN MOERE, CORNELYS LUEDINC ende JAN LYEN, dat insgelix de voirs. MICHIEL vutgewonnen hadde metten lantrechte, in der manieren voerscreven, alsulken huys, hof, pande ende toepande als JAN SPAELS brief, KATLINEN VAN DILVEN brief ende WOUTER MICKAERTS brief begrepen hebben, mids dat deselve MICHIEL dien hantvullinge moeste doen metten rechte”, &c.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 62 en A.A.B. Deel 30, blz. 89, 90. 
 
6 februari 1443.
JAN SCHOT, coepman ende poirtere woenende te Calays, belooft de schade te vergoeden, die door JAN VALKEN is geleden.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 63 en A.A.B. Deel 30, blz. 90.
 
13 februari 1443.
Regeling van een geschil tussen HEINRICK VAN SOMPEKEN, natuerlic zone wilen JAN VAN SOMPEKEN, van Lyere, en zijne consoorten, ter ene zijde, en de gebroeders GODEVAERD en CLAUS VAN POEDERLE, ter andere zijde, over een korenrente. Ook worden genoemd: JAN VAN POEDERLE, HEINRICXzone, en zijn kinderen JAN en FLOREYN VAN POEDERLE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 62v° en A.A.B. Deel 30, blz. 91, 92.
 
4 maart 1443.
Besluit aangaande de afbetaling door WOUTER VAN OERDEREN aan DANCKAERT DE MOELNERE van een som geld. Verder genoemd: JAN VAN OERDEREN, zijn vader.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 62v° en A.A.B. Deel 30, blz. 92, 93.
 
5 maart 1443.
Beslissing tot betaling van lijftochtrente door PETER DE LYNMAKERE aan de vrouw van LAUREYS VAN DEN GHEERE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 52v° en A.A.B. Deel 30, blz. 93, 94.
 
16 maart 1443.
De stad Antwerpen verkoopt aan Mr. JOESE, chirurgijn, en JAN SCATTE een lijfrente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 maart 1443.
Besluit over de deling der nalatenschap van GIEYS VAN DER TANGEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 64 en A.A.B. Deel 30, blz. 97.
 
21 maart 1443.
Toestemming van de Oude-Schepenen tot verkoop van lijfrenten.
Deze waren:
CLAUS ALLEYN.                                 JAN NOYTS.
DANCKAERT DE MOELNERE.        JAN VAN RYTHOVEN.
Mr. JAN VAN HALMALE.                  GHEERD DE WILDE.
WOUTER VAN RANST.                      MICHIEL KIEKEN.
JAN DE PAPE.                                       JACOP TOLLINC.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 59v° en A.A.B. Deel 30, blz. 98.
 
17 april 1443.
Zoen over de manslag door ANTHONYS VAN GHILSE, schaloetsmakere, gepleegd op JAN CODDEN. De navolgende personen, van beide partijen, stellen de voorwaarden vast: CLAUS VAN DER HEYDEN, JANSsone VAN DER HEYDEN, JAN LEDENAERT, JAN VAN BATTELE en WOUTER OTTERS. Eerst moet ANTHONYS een bedevaart doen naar “tSente-Peters te Roemen”, vervolgens naar “ten Heyligen-Bloese te Wilsenaken”. Verder veroordeelt tot zielemissen laten lezen, aantal ponden was schenken en een som geld betalen aan de gebroeders LUYCAS en JAN CODDEN. Verder wordt genoemd: HEINRICK REYNEERS.   
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 64v°, 65 en A.A.B. Deel 30, blz. 100-102.
 
26 april 1443.
Uitspraak in een geschil tussen PETER TOP en JAN VAN LILLE, beiden bakkers.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 64 en A.A.B. Deel 30, blz. 102, 103.
 
3 mei 1443.
“Volwassenverklaring of Emancipatie”:
… se dede openbaerlic ter Vierschaeren vute sinen broode, ate ende drancke GIELYS SANDERS CORNELYS SANDERS, sinen wettigen soene, ende goedene vute met viere oude groten erflic die hy hem bewysde op viere cameren met hove, gronde, gestaen in Sinte-Anthonysstrate, die HEINRICK SANDERS toe te behoeren plagen. 
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 63v° en A.A.B. Deel 30, blz. 103.
 
10 mei 1443.
JAN DE WOLF, “niet mechtich en was synre zinne” wordt onder toezicht gesteld van JAN VAN CANTICROIDE, die men heet DE WOLF, GIELYSsone, en, in naam van zijn vrouw, PETER STOLLEBEEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 64 en A.A.B. Deel 30, blz. 103, 104.
 
15 mei 1443.
Vonnis betreffende de betaling van achterstallige renten verschuldigd aan het godshuis der Augustijnen, te Mechelen. Worden genoemd: de kinderen MICHIEL JOES, de kinderen WOUTER MEYNGHERS, broeder JAN VAN FLOERSSN, Rentmeester van het godshuis, CORNELIS LUDINCK, JAN MEYNGHER, JAN LUDINC, JAN DE MOELNERE en MATHYS COPPENS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 67 en A.A.B. Deel 30, blz. 104-106.
 
Zelfde datum.
Geld door JAN FIERS op AERT NOYTS uitgewonnen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 74v° en A.A.B. Deel 30, blz. 106.
 
23 mei 1443.
Geschil tussen HEINRYCX KNAEPS en JAN LEYS, beiden wonende te Turnhout, over de verkoop van een huis.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 65 en A.A.B. Deel 30, blz. 106, 107.
 
24 mei 1443.
In de kapel der huidenvetters wordt een kapellanij gesticht door JAN SLINGERE, stadsraadsheer, JAN DE WINTERE en ARNOLD VAN WESELE, dekens, JORIS VAN DER HEYDEN en WOUTER KEIRINCK, oudermannen van het huidenvettersambacht.
Bron: Amand de Lattin, Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld, Deel 8, blz. 170.
 
3 juni 1443.
Geding over leengoederen naar de bevoegde rechter verzonden. Worden genoemd: PHILIPS THOOR, MATHYS tSUERS, RAES VAN DER MAELSTEDE en GODEVAERD DEN BUYSSCHERE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 65v° en A.A.B. Deel 30, blz. 108, 109.
 
17 juni 1443.
… tuychde by zynen eede, gedaen aen den Heyligen, JAN VAN AELST, van Mechelen, dat CLAUS KEERLINCK, de barbier, dien de Meyere van Loeven II van zynen vingeren heeft doen afhouwen, hem bevolen heeft dat hy kundigen soude ANDRIESE de nausnydere, dat deselve ANDRIES oft dandere vive van synen medegesellen, daeraf de backere ende de scrynmakere de II zyn, hem dlant binnen der stat van Loeven weder gecrigen souden, ende oft zy des niet en daden, hy soude huerer eender lyf gecrigen oft hy soude by dage oft by nachte comen te Loeven ende steken tvier in huerer eenre huys ende verbernent af, al soude hy dairomme een rat ryden.
HUGE de bontwerkere, van Ziericzee, heeft getuyght op zynen eedt, dat hy heeft hoeren segghen der amien CLAUS voirs., dat huer boel vuyter stad gebannen waere, ende hy soude weder dlant dairaf hebben oft het soude den sommige berouwen.
Hier waren by ende over JACOP VUYTEN LYMINGHEN, Burgermeester van Loeven, WILLEM MENGIAERT, Burgermeester van Antwerpen, JAN VAN RANST, Scepene van Antwerpen, Mr. GIELIS VAN DER STOCT ende HENRICUS, Secretarise van Loevene, ende JANNES KIEKENS, Secretaris der stat van Antwerpen.  
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 65v° en A.A.B. Deel 30, blz. 109.
 
18 juni 1443.
Uitspraak in een geschil tussen PETER DE LICHTE en GHEERT DEN KEMMERE, van Eedinghen, zijn borg.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 66v° en A.A.B. Deel 30, blz. 110.
 
8 juli 1443.
Besluit over de doorgang over een stuk land. Betrokkenen: Jouffrouwen YDEN tsWYNS, WOUTER BOETSAERT en ROELANT VAN DER ZIPEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 67v° en A.A.B. Deel 30, blz. 112.
 
Zelfde datum.
Uitsluiting van JAN VOET uit het oudekleerkopersambacht.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 68 en A.A.B. Deel 30, blz. 113.
 
2 augustus 1443.
Besluit betreffende het overgeven van een “vrede” over de toegebrachte wonden door JAN en FAES DE LOEKERE, gebroeders, aan JAN VALCKEN, de jonghen. Worden verder genoemd: AERD DEN MAN en ROGIER, surgyn.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 67v° en A.A.B. Deel 30, blz. 113, 114.
 
13 augustus 1443.
Voor MICHIEL ADRIAENSzone, voor een wissel, staan borg ADRIAEN “in den luypert”, zijn vader, en PYN PYNSsone.
Bron: Oudt Register mette Berderen, 1336-1439, fol. 15v° en A.A.B. Deel 29, blz. 256.
 
16 augustus 1443.
Verzoening tussen JAN VENYN, ter ene zijde, en HEINRICK DEN COCK en JAN KANE, ter andere zijde.
Dair by ende over waeren: JAN VAN DER RYT ende WILLEM MENGIAERT, Burgermeesteren, WILLEM NOYTS, JAN DE CONINC, CLAUS COLEZOEN, JAN VAN RANST, WILLEM VAN DEN WYNGAERDE, WILLEM VAN DEN BROEKE ende CLAUS WYNRICX, Scepenen, JAN JACOPSsone, JAN DE BLOCK, JANNES VAN DER DONCK, JAN PAUWELS, JAN SLINGER, WILLEM DE ROEYERE, Mr. EVERAAERT SPRAYWATERE, WILLEM STEYNEMAN ende PETER ROBBRECHTS, Raidsliede, DANCKAERT DE MOELNERE, Mr. JAN VAN HALMALE, JAN DE PAPE, Paysmakers, WOUTER VAN RANST, Hootman van beyde den scutteryen, DIEDERIC VAN DEN BAREN, deken, WILLEM DE MOELNERE, CLAUS DE PAPE, JAN BOEL, JAN DE TICHELERE, geswoirne van den jongen boge, JAN DE BACKERE, deken, HEINRIC WISSCHE, verwere, ende PETER RUELENS, geswoirne van den jonghen boghe.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 68, 68v° en A.A.B. Deel 30, blz. 115-117.
 
6 september 1443.
Geschil over huishuur. Genoemd worden: JAN WILLEBEYS de jonghe, CLAUS VAN DEN WERVE, Joufr. SAPIENCE, vrouw van JAN VAN EYCKE en wed. van wijlen JAN VAN DEN WERVE, wijlen WILLEM VAN DER HEYDEN die geh. was met de dochter van JAN STEVENS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 68v° en A.A.B. Deel 30, blz. 117, 118.
 
9 september 1443.
Belofte van ROELANT VAN REELEGHEEM over een betaling aan WILLEM VAN NERENBROEC, goutsmit.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 68v° en A.A.B. Deel 30, blz. 118, 119.
 
20 september 1443.
“Erfbrief” aan de stad in bewaring gegeven door JAN RYEM, namens Vrouwen JACOMINEN VAN BAESROIDE, weduwe van Hr. HEINRICX VAN HEVERLE. JAN is de natuurlijke broeder van JACOMINEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 69 en A.A.B. Deel 30, blz. 119, 120.
 
21 september 1443.
Borgstelling van COLAERT BOYTS, poorter van Brugge, voor WOUTER VAN BEMEL en WILLEM GHEERDSsone. Verder worden genoemd: PETER LAMMENS, WILLEM DIBBOUT en PETER DEN BUL, allen poorters van Brugge.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 72v° en A.A.B. Deel 30, blz. 120.
 
12 oktober 1443.
Mr. JAN VAN LEEST, berbier, belooft aan WILLEM VAN DEN GRUYTHUYSE zijn lichtinval niet te ontnemen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 95 en A.A.B. Deel 30, blz. 121.
 
15 oktober 1443.
JOHANNES WISWILRE en KATLINE VAN TIELT, zijn echtgenote, beloven de uitspraak van de scheidsmannen na te komen. Deze zijn: JACOB DE CUYPERE, WILLEM NOYTS, “natuerlic”, AERT VAN CORPT, HEINRIC TESSCHE en JAN MICHIELS, droeghscheerdere.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 75 en A.A.B. Deel 30, blz. 121, 122.
 
22 oktober 1443.
CHRISTINA en ELISABETH KOESTEKERS verkopen aan JAN VAN ELSSELAERTS een rente op div. goederen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 december 1443.
Geschil tussen GIELIS en JAN VAN SCHILLE, wettige kinderen van JAN VAN SCHILLE, “van den voerbedde”, aan de ene zijde, en WOUTER VAN SCHILLE, hun broeder, “van den nabedde”, aan de andere zijde.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 69, 73 en A.A.B. Deel 30, blz. 122, 123.
 
16 december 1443.
Bevel voor JAN VAN WESENBEKE tot nakoming van de voorwaarden der scheiding tussen hem en zijn vrouw KERSTYNE VAN SOMPEKEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 70v° en A.A.B. Deel 30, blz. 124.
 
- 1444 -
 
JOANNES NOYTS = Buitenburgemeester.
JOANNES VAN RANST = Binnenburgemeester.
 
4 januari 1444.
Betrokkenen van het sterfhuis van WILLEM NOYTS: Mr. GOESSEM DE WILDE en zijn vrouw LYSBET NOYTS, WOUTER BREEM en PHILIPS WITTEBROOT.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 69v° en A.A.B. Deel 30, blz. 127, 128.
 
7 januari 1444.
WOUTER DE LEEUW en zijn vrouw MARGARETA LAUREYS dragen een stuk bos over aan JAN DE LEEUW en zijn vrouw CATHARINA SCOEZITTERS belast met een rente voor JAN SANDERS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 januari 1444.
Uitspraak in een geschil tussen HEINRICK VAN DER BEKE, van Bergen, en SCALCK WILLEMSsone, aan de ene zijde, en DIERIC CLAUSsone, van Esschen opten Hovel, aan de andere zijde, over zeker pand gelegen tot Nyspen. Ook belanghebbend: de kinderen van MATHYS VAN DER MEERE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 69v° en A.A.B. Deel 30, blz. 128.
 
Zelfde datum.
GHEERT DE MAN, gevangen voor schuld, vanwege PAUWELS “vuyten Eygene” en WILLEM VAN ROYE, Schout van Turnhout. JAN VAN DER HEYDEN wordt veroordeeld tot betaling der schulden en GHEERT komt vrij.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 70 en A.A.B. Deel 30, blz. 129.
 
24 januari 1444.
Uitspraak in een geschil tussen JANNES NOUTS, den viscoepere, en JACOP NOUTS, zijn broeder, over de nalatenschap van hun vader NOUTS PIETER, NOUTSsoene, door de navolgende scheidsmannen: JAN WILANCK, de cleermakere, hun zwager, GHEERD CUL, VOLKERYC FINAERT en JANNES WILZOETEN. Ook genoemd: JACOP MUELS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 71 en A.A.B. Deel 30, blz. 130, 131.
 
30 januari 1444.
Uitspraak in een geschil tusse WOUTER WYCHMAN en JANNES WILZOETEN, ter ener zijde, en SYMOEN LENTENzone, ter andere zijde, over de nalatenschap van HEINRICX VAN STEELE, hun broeder. Scheidsmannen waren: Mr. GIELYS VAN DEN WYNGAERDE, Canonick tAntwerpen, WILLEM VAN DEN WERVE, HEINRIC VAN BLAKENBROEC, Raitsman, en SERVAES VAN HOBOKEN. Ook genoemd: een bastaert kint, geheeten WOUTER VAN STEELE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 71v°, 72 en A.A.B. Deel 30, blz. 131-133.
 
31 januari 1444.
Voor MATHEUS VAN DER SCHUEREN, wissel, staan borg JAN VAN DER SCHUEREN, zijn vader, en JAN CANDT, “int Verken” tAntwerpen.
Bron: Oudt Register mette Berderen, fol. 1336-1439, 15v° en A.A.B. Deel 29, blz. 255, 256.
 
4 februari 1444.
JAN PAUWELS, mersenier, bracht een schepenbrief ter bewaring betreffende JAN VAN DEN ZANDE en zijn vrouw KATLINE FIERKENS, “Her JAN FIERKENS natuerlic dochter”.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 70v° en A.A.B. Deel 30, blz. 134.
 
5 februari 1444.
Afwijzing van de eis van JAN HEINRICXsone, van Balen, tegen HEINRICK TEELS, HEINRICXzone, van Borchvliet.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 70v° en A.A.B. Deel 30, blz. 135, 136.
 
14 februari 1444.
Besluit over een toegezegde bruidschat aan de vrouw van PAUWELS WAIRLOES.
Verder worden genoemd: CORNELYS VAN EYCKE en LYSBETH WAERLOES.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 72 en A.A.B. Deel 30, blz. 136.
 
15 februari 1444.
Voorwaardelijke kwijtbrief van HANS LANGE en HEINRIC NEDERHOFF, borgers tot Danzike, aan de afgevaardigden van de stad Den Briel. Genoemde borgen: TYMAN CLAUSsone VAN DELFT, der stad wisselere van Antwerpen, en HEINRIC HOOP.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 71, 71v° en A.A.B. Deel 30, blz. 137.
Zie ook fol. 77v° en A.A.B. Deel 30, blz. 169.
 
6 maart 1444.
Beslissing in een geschil tussen ANTHONYS VAN VALOYS, scupmakere, en GHEERT VAN DEN PERRE, aangaande de nalatenschap van AERNOUT VAN DEN MORTERE, hun beider zwager. Ook genoemd: JAN DEN WYNTER, den hudevettere.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 74 en A.A.B. Deel 30, blz. 138, 139.
 
11 maart 1444.
Uitspraak in een geschil tussen JOES VAN TOLZEYNDE en AERDT DE VOS, over een de eigendom van een huis in de Keizerstraat.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 72v° en A.A.B. Deel 30, blz. 139.
 
12 maart 1444.
Uitspraak in een geschil tussen JAN MOENS en PIETER VAN BRECHT, rentmeester van den godshuyse van Fakens (Falconklooster), betreffende een uitwinning van goederen gelegen tussen HEYNRIC VAN DER BRAKEN en LYSBETH TUYTS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 72v° en A.A.B. Deel 30, blz. 140.
 
13 maart 1444.
Beslissing aangaande de aflegging van een korenrente bezet op goed te Merksem. Betrokkenen: SYMOEN VAN DEN MORTERE, LYSBET VAN DEN HOUTE, wettige dochter van JAN VAN DEN HOUTE, DANEEL VAN RANST en JACOP DE CUYPERE, ”des JANS wyf VAN WESELE getrowt hadde”.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 73 en A.A.B. Deel 30, blz. 140, 141.
 
19 maart 1444.
Belofte van voldoening gedaan door Joncker JAN VAN ASSCHE en Joffrouwe CORNELYE VAN BERGHEN, zijn wettige vrouw, aan Joffrouwe LYSBET VAN OVERDEVECHT, weduwe van wijlen JAN NEMERYS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 73v° en A.A.B. Deel 30, blz. 142, 143.
 
20 maart 1444.
Uitspraak gedaan in een geschil tussen WILLEM MEYNGIAERTS, in naam van zijn vrouw LYSBETH BROEDELOES, ten ener zijde, en PETER BROEDELOES, MAGRIET BROEDELOES, met haar man ANTHONYS HAYMAN, ter andere zijde.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 74 en A.A.B. Deel 30, blz. 143-145.
 
Zelfde datum.
LAUWEREYS VAN CONINXSTABLE belooft, onder ede, zijn vrouw KATLINE NOYTS en haar moeder niet meer te mishandelen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 74v° en A.A.B. Deel 30, blz. 145, 146.
 
23 maart 1444.
Regeling van een geschil tussen JACOP ZOETCRUYTS en CLAUS HUYSMANS, dekens van den tappietwevers, ter ener zijde, en BOUDEN THOEN, haermaker, ter andere zijde, over het onwettig uitvoeren van het ambacht door zijn zoon COPPEN THOEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 75 en A.A.B. Deel 30, blz. 146, 147.
 
3 april 1444.
Uitspraak in een geschil tussen JAN VAN RYMMERZWALE en zijn vrouw LYSBET tsCLEERCS, ter ener zijde, en JAN VAN DER STOCT en GIELYS VAN DER STOCT, gebroeders, voorkinderen van LYSBET, ter andere zijde.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 75 en A.A.B. Deel 30, blz. 147, 148.
 
21 april 1444.
Getuigenis van HUGHE VAN DER DILFF, JAN VAN PARYS, JACOP WILLEMSsone, JACOP VAN CAMPEN, JAN CLAUSsone, HEINRIC DE HOLLANDERE en PAUWELS SE VISSCHERE op verzoek van CLAUS BOLLAERT, scipman, over de inbeslagnemening van een pak kleren bestemd voor GHEERD NIEWELANT door GIELIS PUTOIR, als tolnere tAntwerpen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 75v° en A.A.B. Deel 30, blz. 148.
 
?? mei 1444.
Voorwaarden van scheiding tussen JAN VAN AMMECHOVEN en KATLINE VAN DEN WOUWERE, zijn vrouw.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 75v° en A.A.B. Deel 30, blz. 149, 150.
 
13 mei 1444.
Uitspraak van scheidsmannen in een geschil tussen ADRIAEN VAN LYERE, naturlic zone van JAN VAN LYERE, ter ener zijde, en GILLYS BESSEN, JAN VAN DOIRNE en ECTOR GHEERTSsone, over huwelijksgiften toegezegd door JAN VAN LYERE. Scheidsmannen waren: Hr. WOUTER HEYEN, onderprochiaen tOnser Liever Vrouwen, Mr. JAN VAN WICKEVORST, prochiaen tSinte-Jorys, JAN VAN COUWELAER, MATHYS PARYDAENS, PETER VAN KARRENBROUCK en Mr. HEINRIC VAN DEN BERGHE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 76 en A.A.B. Deel 30, blz. 151, 152.
 
6 juni 1444.
GOMMAER en BOUDEN VAN DER BORCH verkopen een hoeve aan SYMOEN NEELS, van Tyelen. Deze komt zijn verplichtingen niet na. Verder worden genoemd: WOUTER DE KEYSER, WILLEM DE MOELDERE die men heet VAN DER HEZE, AERDT LUYTENS, WOUTER VAN SCHILLE en BERTEL BRUYNSEELS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 76v° en A.A.B. Deel 30, blz. 153, 154.
Zie ook fol. 79v° en A.A.B. Deel 30, blz. 154, 155.
 
17 juni 1444.
Geschil tussen JAN MERTENS, JAN MUSEELS en HEINRICK DEN VOEGHT, ter ener zijde, en LAUREYS DEN COSTERE, ter andere zide, over een korenrente te Zoersel.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 76v°, 77 en A.A.B. Deel 30, blz. 155, 156.
 
22 juni 1444.
Geschil tussen stad Antwerpen en de momboeren, vrienden en magen van MARIE, de wettige dochter van wijlen JACOP sMAECHS, ter ener zijde, en ZOETEN, de moeder van MARIE, nu de vrouw van GODEFROIT BOSQUIEL, ter andere zijde. Ook werd bepaald dat MARIE niet mocht trouwen met MERTEN DE BOSQUIEL, de broer van GODEFROIT, zonder uitdrukkelijke toestemming.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 79, 79v° en A.A.B. Deel 30, blz. 156-159
 
27 juni 1444.
JAN JACOPSsone, van Bergen opten Zoem, belooft, onder ede, CORNELIS CLAUSsone, niets meer te misdoen. Tevens overhandiging van een schepenbrief van Hildernisse die, HUGE HUGENzone die men heet HUGE DE BOT, gegeven had aan HUGEN, zijn natuurlijke zoon.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 77 en A.A.B. Deel 30, blz. 159.
 
29 juni 1444.
Geschil tussen de voor- en nakinderen van wijlen JAN DEN HERTOGE, van Doerne, die geh. was met o.a. MAGRIET VAN DEN BOGAERDE, over goederen gelegen tot Ranst. Scheidsmannen zijn: GHYSEL VAN DER BYEST, JAN VAN DEN BOGAERDE, HEINRIC VAN DER MEERE en WOUTER OTTERS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 77, 77v° en A.A.B. Deel 30, blz. 160, 161.
 
11 juli 1444.
Uitspraak in een geschil tussen CORNELYS NOUTS en de broers DIERICK en GHEERD PELSE over de aankoop van land, gelegen te Woensdrecht.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 77v° en A.A.B. Deel 30, blz. 161, 162.
 
3 augustus 1444.
JAN DE BUC belooft zijne goederen niet te verkopen noch te belasten, alvorens hij zijn schuldeisers: SYMOEN ROELANTS die men heet HAMER, van Mechelen, CLAUS GHEERTSsoen, JAN VAN HUDE, HEYNRIC DE ROVERE en JAN VAN DEN DALE heeft voldaan.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 78 en A.A.B. Deel 30, blz. 164, 165.
 
25 augustus 1444.
Borgtocht voor JAN VAN MOLLE, Rentmeester van Antwerpen, Lier en Herenthals, door JAN GOURRY.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 79 en A.A.B. Deel 30, blz. 168.
 
?? september 1444.
Borg gesteld door Messire ANTHOINE FRANSOIS BAPTISTE DE GAMBARO en zijn consoorten in hun eis tegen JANNES VAN ZEVERDONCK. Deze laastste had geld in bewaring gegeven aan GHEERD NIEUWELAND of NIEULANT van eerstgenoemde.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 80 en A.A.B. Deel 30, blz. 170, 171.
 
2 oktober 1444.
Geschil tussen JANNA HEYNRICX, dochter van LYMBORCH, met haar man AERNOUT FIERINS, ter ener zijde, en LYSBETH ALEYNS, JANNA ‘s moeder en JAN GHEERTSsone, ter andere zijde, over het “afdoen van den commer” waarmee haar moeder zekere goederen op het Zuytlandt, bij Bergen op Zoom, heeft belast.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 80v° en A.A.B. Deel 30, blz. 171, 172.
 
3 oktober 1444.
JAN MICHIELzone zwoer ten Heyligen dat hem wel kenlic is, dat CLAUS VAN ACKERE cochte tAntwerpen , opte Vrymerct, thien scape, dewelcke scape MICHIEL JAN GHEERTsone seyde dat ze vuyt zynen bedrive hem on(t)vlucht waeren.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 80v° en A.A.B. Deel 30, blz. 173.
 
24 oktober 1444.
MARGRIET VAN DEN LAERE, weduwe van wijlen JAN VAN DEN ABEELE, wederroept de volmacht welke zij vroeger gegeven had aan CLAUS DEN BRUYNEN, hudevettere.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 79v° en A.A.B. Deel 30, blz. 176.
 
29 oktober 1444.
… soe schauden quite JACOP KERREMAN alias RANST, ende DANEEL VAN RANST, also verre als JACOP KERREMAN hem bevreden mach, haeren vrede WOUTER BREEM, Schoutet, van alsulken twist als zy jegens hem vuytstaende hadden, ende dit gheschiede voere ROMBOUT VAN DEN SCHOERE, doen ter tyt in roededragers stede, die dat op ban ende vrede gheboet, also dat behoirt.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 82 en A.A.B. Deel 30, blz. 177.
 
30 oktober 1444.
Soe quam GODEVAERT DE BUYSSCHERE, JANS sBUYSSCHERS sone, ende geloifde in presentien van Burgermeesteren, Scepenen ende Raide van der stad van Antwerpen, alsoe schiere als hy geweldicht waere in de goede dair JAN VAN DEN BERGHE, tot Eekeren, vut gevlucht ende geruymt is, te wetene in de herberghe geheeten “den Witten Herdt”, met alle hoirdere toebehoirten, gestaen tEekeren aen de plaitse, tusschen MATHYS SWOLFS erve, ex una, ende tsHerenstrate aldair, ex altera, dat deselve GODEVAERT vernuegen ende betalen sal CORNELYS DEN RYCKEN ende JANNE THONYS, beyde onse ingesetene poirteren, &c. 
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 81 en A.A.B. Deel 30, blz. 177.
 
14 november 1444.
Oorvrede gezworen:
Want zekeren twist vutstaende was tusschen PETER REYNERS ende den jongen JAN VAN AMMICHOVEN, sinen neve, daeraf PETER voers. begheerde eenen vrede te hebbene aen JAN WIELANT, des voers. JANS maegh, &c.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 82v° en A.A.B. Deel 30, blz. 178.
 
25 november 1444.
Uitspraak in een geschil tussen Hr. GHYSBRECHT SMIT, priester, en JAN DEN SMIT, zijn broer, over een erfgift gegeven aan JAN door hun ouders JAN tSMIT en YDE VAN DEN BEEMDE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 82 en A.A.B. Deel 30, blz. 178-180.
 
Zelfde datum.
Besluit nopens de afbetaling der som welke PETER VALKEN aan JAN VAN OORDEREN verschuldigd is. Wordt ook genoemd: CORNELYS DEN HERDEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 82v° en A.A.B. Deel 30, blz. 180-181.
 
27 november 1444.
Also JAN VAN DER OEST die men heet VAN MECHLEN jaerlix gecocht heeft x scellinge groten erflic, daeraf de ii scellinge groten erflic afgequeten zyn met scepenenbrieven van Antwerpen jegens JAN VAN KERCHOVEN, daervoere JANNES DE LYNMAKERE waerborge bleven, &c.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 82v° en A.A.B. Deel 30, blz. 181.
 
10 december 1444.
Afwijzing van een eis van PHILIPS THOER tegen JAN, den zadelmakere.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 83v° en A.A.B. Deel 30, blz. 182.
 
- 1445 -
 
GUILLIELMUS VAN DEN WYNGAERDE = Buitenburgemeester.
JOANNES VAN DER RYT = Binnenburgemeester.
 
Dit jaar was de dochter van een begoed burger, m.n. PEETER VANDER TENTE, aangewezen om tijdens de processie op een wagen “Braband” te verbeelden. Hij weigerde en werd veroordeeld tot een bedevaart naar  Keulen als voorbeeld voor alle toekomstige weerspannigen.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 3, blz. 30, Mertens & Torfs.
 
11 januari 1445.
Ongeldigverklaring van een verkoop:
CLAUS COLENzone, JAN VAN COTHEN ende GIELYS BREEM, tesselfs Heilich-Geest behoef, gecocht ende gecregen hadden zekere erve jegens Jouffrouwen LYBET VAN WESELE, denwelken coep Jouffrouwe LYSBETH, JAN VOLBRECHTS dochter, ende momboeren van ZEGHER, AERD, KATLINEN, MAGRIET ende LYSBET, wittege kinderen ZEGHER VAN HALLE, hoopten ende meynden van gheenre weerden te zine, aengesien dat de voers. Jouffrouwen LYSBETH VAN WESELE haere zinnen niet wel mechtich en is, &c.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 84v° en A.A.B. Deel 30, blz. 184, 185.  
 
20 januari 1445.
Vergoeding toegekend aan WOUTER VAN DONGNEN, onsen portere, wonende tot Noderwyc, wegens de schade hem door WILLEM CLAUS “met zijnen beesten” toegebracht.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 84v° en A.A.B. Deel 30, blz. 185, 186.
 
25 februari 1445.
Uitspraak in een geschil tussen JAN VAN DEN HOUTE, GODEVAERTSsone, ende Jouffrouwe KATLINEN VAN DEN HOUTE, wettich wyf WOUTER VAN DER MEERE, voere henselven ende voere alle haere medepartie, erfgenamen AERD VAN DEN HOUTE wilen, die zy hierinne vervingen ende geloefde te vervane, ter eenre ziden, ende JAN ende WOUTER VAN SOMPEKE, gebruedere, ende WOUTER VAN QUADERIBBE, als testamenteurs van Jouffrouwen LYSBET VAN WESELE, wittige gessellyne wilen des voerscreven AERD VAN DEN HOUTE, ter andere, over de nalatenschap, &c.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 85, 85v° en A.A.B. Deel 30, blz. 186-190.
 
15 maart 1445.
PETER BROEDELOES, MICHIEL MENGIAERT en PETER HAEYE als momboeren van de kinderen van wijlen WILLEM MENGIAERT en ook voor LYSBETH en MAGRIET BROEDELOES, zusters, herroepen de volmacht gegeven aan JACOP OLEN, van Ziericxee, tot het innen van de verstervenis van hun neef Mr. RAESSE DOGGAERT. 
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 85 en A.A.B. Deel 30, blz. 190.
 
19 april 1445.
ANDRIES DE MEYERE vraagt teruggave van een schepenbrief over lijfrenten op ANDRIES en LYSBET, “synen naturlyken kynderen, daer moeder af was” LYSBETH VAN MUELE, welke JAN BANGELYN alias WINEGHEM onder hem heeft en niet wil teruggeven.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 86 en A.A.B. Deel 30, blz. 191.
 
24 april 1445.
PAUWEL VAN VARELESBERGE doet afstand van het sterfhuis van zijn broer JAN VAN VARELSBERGE, die geh. was met LYSBETH VAN PEELT. Ook genoemd: SYMOEN VAN PEELT, de broer van LYSBETH.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 90v° en A.A.B. Deel 30, blz. 191, 192.
 
25 april 1445.
Overeenkomst tussen JACOP VAN AKEN en JAN METTEN, namens de erfgenamen van wijlen JAN PLOEGERS, ter ene, en WOUTER VAN DEN HOVE, ter andere zijde.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 86v° en A.A.B. Deel 30, blz. 192, 193.
 
9 mei 1445.
Na getuigenis van BERTELMEEUS DE BOT, WOUTERSsoen, geseten tSaeftingen, wordt YSBRANT ALAERTSsone, van Lilloe, onschuldig verklaard van de “misgrype ende misdaden” waarvoor hij in hechtenis was gezet.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 86 en A.A.B. Deel 30, blz. 194-196.
 
12 mei 1445.
Besluit over een geschil tussen STEVEN VAN OERLE en JAN WILLEBEYS, douwe, ter ene, en JACOP THEEUS, scrynmakere, ter andere zijde, over het gebruik van een bornput.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 90v° en A.A.B. Deel 30, blz. 196.
 
18 mei 1445.
Afspraken gemaakt met poorters van Antwerpen die lijftocht hebben op de stad Haarlem.
Afgevaardigden van Haarlem: PIETER GHEERTSsone VAN BENNNBROUCK, GHERYT JANSsone VAN DER MEERE, CLAUS JANsone VAN HILLEGOM en BOUDEN JANSsone, Secretaris der stad van Herlam.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 87 en A.A.B. Deel 30, blz. 197, 198.
 
19 mei 1445.
MICHIEL VAN COKELBERGE is huishuur schuldig aan JACOP GALANT, poorter van Brugge. Verdere betrokkenen: PETER PEYTPAS en CLAUS RYTSAERT, outcleercopere.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 86v° en A.A.B. Deel 30, blz. 198, 199.
 
26 mei 1445.
Herstelling van een bouwvallige schuur toebehorend aan HENRIC AERDJANS, BOUDENsone, LAUREYS en JAN, zijn gebroeders.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 89v° en A.A.B. Deel 30, blz. 199, 200.
 
6 juni 1445.
De scheidsmannen: HEINRICK LUYKENzone, JAN CROECK en PIERSsone doen een uitspraak over een geschil tussen HANS DU BOS, vuyt Kempenlant, en THOMAES GRANDIE, coopman van Englant, met hun beiden borg, van Coelsester, dewelke heet PETER BERWYCK.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 87, 87v° en A.A.B. Deel 30, blz. 203, 204.
 
25 juni 1445.
Bekrachtiging van een vonnis, aangaande de deling der nalatenschap van JAN RABBODE. De erfgenaam blijft GIELYS VAN PANNEBRUGGE tot iemand zich met betere papieren aandiend.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 90v° en A.A.B. Deel 30, blz. 205, 206.
 
16 juli 1445.
Besluit betreffende de scheiding tussen AGNEESE VAN DEN HOUTE en JAN VAN ELSELAER, echtelieden.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 91 en A.A.B. Deel 30, blz. 206, 207.
 
27 juli 1445.
Lijfrentekwestie tussen JAN VAN DEN HOUTE en MATHEEUS VAN HELMONT. Verder worden genoemd: JACOP KERSELE, JAN DE HERTOGE, LAUREYS GHEERINC en HENRIC SNELLAERT.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 92 en A.A.B. Deel 30, blz. 207, 208.
 
31 juli 1445.
Inschrijving ener overeenkomst getroffen tussen GOMMAER VAN DER BORCH en ENGELBRECHT VAN DEN HOUTE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 91v° en A.A.B. Deel 30, blz. 208, 209.
 
2 augustus 1445.
Besluit over een geschil tussen Hr. JAN HOPPENBRUGGE, prochiaen, JANNES DE HOGE, costere, JAN VAN DER BIEST en CLAUS DE DECKERE, kercmeesteren te Wynegheem, ter ene zijde, en DIERIC WILMAERS, ter andere zijde, over erfmissen voor DIERIC ‘s vader zaliger.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 92 en A.A.B. Deel 30, blz. 209, 210.
 
18 augustus 1445.
Regeling van een twist tussen JAN VAN DEN STEENE en DIGNE TIPS, zijn vrouw.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 91v° en A.A.B. Deel 30, blz. 210, 211.
 
31 augustus 1445.
GIELYS VAN CRUBEKE, AUGUSTYN VUESEL, WILLEM DE VOS, STEVEN DE VOS, AERD WELLEN, PETER DE KEMELERE, AUGUSTYN DE KEMELERE en GHEERD VAN BARDYCKE, late in den Hove van Pluysegheem, te Conticke, tuyghen ende nemen op hueren eedt, dat hen wel voerstaet ende kenlic is, dat nu onlancx bynnen desen zomere JAN DE MOER, meyer in den voers. Hove, van PETER POTS wegen, hachte dede op een placke boschs, geheeten de Voesdonc, voere zekere coepgelt dat hy daeraf meynde te hebbene tot des voers. PETERS behoef, ende daerop dinghde hy eenen dach met rechte; ten anderen daghe quam JAN WIELANCKE ende dede daerop mit sinen voersprake antwoerden, &c.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 92, 92v° en A.A.B. Deel 30, blz. 211, 212.
 
10 september 1445.
Regeling van een geschil tussen LYSBET WILMAERS, weduwe van wijlen LAUWEREYS sWISSELEREN, en Mr. JACOP VAN PARYS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 92v° en A.A.B. Deel 30, blz. 213, 214.
 
23 september 1445.
Geschil tussen Joncker VAN ASSCHE met zijn vrouw CORNELIEN VAN BERGEN en CLAUS COLENzone, geh. met KATLINEN VAN HEFFENE. Verder worden genoemd: KATLINEN VAN MECHELEN en MAGRIET VAN UDEN, waar CLAUS “oudervader af es”.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 94v° en A.A.B. Deel 30, blz. 214-216. 
 
20 oktober 1445.
Belofte van betaling gedaan door HEINRIC LONYS en zijn vrouw KATLINE HEYLIGEN, JAN BERTELS en zijn vrouw MAGRIET LONYS en CLAUS TOLS, geseten te Herentals, aan de gebroeders JAN, GODEVAERD en MERTINE DU BOUCQUIEL.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 93v° en A.A.B. Deel 30, blz. 218.
 
12 november 1445.
JAN WIEL, voerman vuten lande van Gulick, belooft het bewijs te leveren van de aankoop van een wagen met acht paarden, waarop PETER VAN CROCHT beslag heeft gelegd. Ook genoemd HERMAN ZEELANDERE, de zwager van JAN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 94 en A.A.B. Deel 30, blz. 222.
 
19 november 1445.
Verzoening tussen JAN VAN DEN BROEKE, van Loenhout, en JAN DE WALSCHE. Ook genoemd JANNES VAN MYNDERHOUT, de oudervader van JAN DE WALSCHE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 95 en A.A.B. Deel 30, blz. 222, 223.
 
20 november 1445.
Uitspraak in een geschil over de nalatenschap van MATHYS HILLEGHEERS, tymmermans, tussen zijn erfgenamen en LIELWYCH KLIEKAERTS, PAUWELSdochter, de echtgenote wijlen MATHYS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 95 en A.A.B. Deel 30, blz. 223, 224.
 
27 november 1445.
Uitspraak in een geschil tussen PETER VAN TOILZENDE, WILLEM VAN DEN GRUYTHUYSE en hun medeërfgenamen van JOES VAN TOILZENDE, ter ene zijde, en JAN VAN TOLZENDE met zijn nichten, aan de andere zijde, over de nalatenschap van wijlen Mr. JOES PETERSsone, Canonick in Onser Vrouwenkerke tAntwerpen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 96 en A.A.B. Deel 30, blz. 224-226.
 
14 december 1445.
KAREL GOELYS, Luiks koopman, had een Engelsman BARTEL STRATON in hechtenis doen nemen wegens schuld.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 3, blz. 191, Mertens & Torfs.
 
- 1446 -
 
JOANNES VAN RIETHOVEN = Buitenburgemeester.
JOANNES VAN RANST = Binnenburgemeester.
 
23 januari 1446.
Geschil tussen JAN FYERS en JAN VAN BROUCHOVEN, met als borg MATHYS VAN AERLE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 97 en A.A.B. Deel 30, blz. 226-228.
 
26 januari 1446.
Geschil tussen JAN VAN UDEN en HENRIC VAN MARENNEN over een hoeve gelegen te Wynegheem. Ook wordt genoemd: HEYNRIC LOWYCX, Rentmeester te Herzelt.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 96v° en A.A.B. Deel 30, blz. 228-230.
 
17 februari 1446.
Uitspraak in een geschil tussen AERD LUYDINCX, ter ene zijde, en BEATRYS VAN PULLE, weduwe van wijlen WEDEMAERS VAN KUYCK, met LYSBET VAN KUYCK, haar dochter, ter andere zijde, over de windmolen van Wilmarsdonck.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 97v° en A.A.B. Deel 30, blz. 230-232.
 
17 maart 1446.
HEYNRIC DE WOU, borduerwerckere, belooft de stad niet te verlaten alvorens hij zeker werk voor de Sacramentsgilde, in O.L.V. kerk en voor GHYSBRECHT VAN WYCT voltooid zal hebben.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 98 en A.A.B. Deel 30, blz. 232, 233.
 
28 maart 1446.
Uitspraak in een geschil tussen Mr. JAN VAN LOEN en de gebroeders JAN en HEINRICK BOUDENS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 99 en A.A.B. Deel 30, blz. 235, 236.
 
8 april 1446.
Besluit in een geschil tussen LYSBET VOLKAERTS, weduwe van wijlen WILLEM GORTERS met WILLEM DE GORTERE, JAN, zijn broer,en de vrouw van JAN VAN VOESDONCK, allen wettige kinderen van LYSBET, ter ene zijde, en LAUREYS VOLKAERT, haar broeder, ten andere zijde, over de nalatenschap van LAUWEREYS VOLKAERT, doude.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 99v° en A.A.B. Deel 30, blz. 237-242.
 
7 mei 1446.
Beslissing aangaande de betaling van een erfrente door Vrouwe MARIE SPRONCX, weduwe van wijlen Heer GHELDOF VAN DEN ZENNEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 101v° en A.A.B. Deel 30, blz. 245, 246.
 
10 mei 1446.
Geschil tussen de kinderen VAN DER BORCH, daar moeder van was KATLYNE YDENS, natuerlic dochter van GHEERT YDENS, ter ene zijde, en LYSBETH STEYMANS met haar echtgenoot HEYNRYCK PROCHIAENS, ter andere zijde, over een gift van MAGRIET STEYMANS aan LYSBETH, haar nicht.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 101v° en A.A.B. Deel 30, blz. 246, 247.
 
3 juli 1446.
Regeling van een geschil tussen KATLINEN RAYWAERTS met haar zoon JAN CLAUS HEYNS en LYSBET (HEYNS), nu gehuwd met CLEMENT GHEITERS, over de nalatenschap van wijlen HENRIC RAYWAERTS die men hiet DE HAVICKERE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 104v°, 105 en A.A.B. Deel 30, blz. 248-252.
 
20 juli 1446.
Voor PETER DESPUTEES, van Besanzon in Bourgognen, voor een wissel, staan borg GODEVERT ZANDERS, PYN PYNSsone en HEINRIC VAN DER STRATEN.
Bron: Oudt Register mette Berderen, 1336-1439, fol. 15v° en A.A.B. Deel 29, blz. 256.
 
13 augustus 1446.
Uitspraak in een twist tussen JAN VAN AMMICHOVEN, den ouden, en zijn zoon JAN VAN AMMICHOVEN, de jongen. Van deze laaste worden genoemd: KATLINEN VAN DEN WOUWERE, zijn moeder, GHEERTRUYD, zijn zuster en LYSBET SVOLDERS, “zyn meysen”.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 98 en A.A.B. Deel 30, blz. 255, 256.
 
Zelfde datum.
Beslissing in een geschil tussen MARIE THONYS, de vrouw van WILLEM VAN KUYCK, en ANDRIES VAN THIENEN, haar zwager. Verder wordt genoemd: GHEERT ALITEN.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 102v° en A.A.B. Deel 30, blz. 256, 257.
 
25 augustus 1446.
Belofte van betaling gedaan door GHYSBRECHT WITTINC die men heet VAN WESEL en AERNOUT ESSELVOERT, burgeren te Wesele in den lande van Cleve, aan DIERICK STEYN, wisseleere tAntwerpen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 103 en A.A.B. Deel 30, blz. 258.
 
2 september 1446.
Afwijzing van de eis van JAN WILLEBEYS, zoon van wijlen WILLEM WILLEBEYS, tegen CLAUS VAN DER HEYDEN, zijn oom. Verder worden genoemd: wijlen JAN VAN DER HEYDEN, CLAUS vader, en LYSBET VAN DER HEIDEN, wijlen zijn moeder.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 103v°, 104 en A.A.B. Deel 30, blz. 260-263.
 
22 september 1446.
Oorvrede gezworen door JAN QUAETPAPE, voldere, van Herentals, en poorter van Antwerpen, aan HEINRICK DE VOS, van Herentals.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 102 en A.A.B. Deel 30, blz. 263.
 
7 oktober 1446.
Destijds verkocht RYKAERT JANSsone, huvettere, aan wijlen JAN LOOP een huis. De momboeren SYMOEN LENTENzone, forsiermakere, JAN THONYS, plattynmakere, en DENYS DE SMIT, van de kinderen van JAN LOOP zijn niet in het bezit van een schepenbrief hierover.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 104 en A.A.B. Deel 30, blz. 264.
 
25 oktober 1446.
RAES VAN MAELSTEDE stelt zich borg voor Hr. ADRIAEN BERNAERTS, JANNYSsone, priester.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 104 en A.A.B. Deel 30, blz. 265.
 
11 november 1446.
Uitspraak in een twist tussen de Meerseniers en MATHEEUS VAN DER SCHILEN over het verhuren van zijn winkelruimte aan PETER VAN COTHEN, teenghietere van Mechelen, nu poorter van Antwerpen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 105 en A.A.B. Deel 30, blz. 265, 266.
 
12 november 1446.
De gebroeders HEYNRIC, JACOP en GHOERT VLAMINCX, JANSzonen, van Mechelen, in een zaak tegen JACOP VAN ORSHAGEN, van Mechelen.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 105v° en A.A.B. Deel 30, blz. 266, 267. Zie ook fol. 107 en blz. 279.
 
14 november 1446.
Gebruik van een stadswissel. Betrokkenen: ADRIAEN DE BEERE, hantschoemakere, JAN en CORNELIS ALAERTS, natuerlike kinderen van SYMOEN ALAERTS, van Nedervenne, daar moeder af was MARIE CLAUS en LAUWEREYS MEEUS, LAUWEREYNSsone, schoemakere.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 105v° en A.A.B. Deel 30, blz. 267, 268.
 
22 november 1446.
GEERTRUI VAN DEN MALE (geh. met JAN VANDER HOEVEN) verkoopt aan JAN DER KINDEREN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 november 1446.
Overeenkomst tussen PETER HAEYE, Prior der Predikheren, en CLAUS VAN LOEVENE. Verder worden genoemd: JACOB GOBBENzoen, WILLEM VOLKAERTS, zone wijlen VOLKAERT FINAERTS, BEATRUYS DIERIX, vrouw van AUGUSTEYN SWEERTS, en HUYBRECHT MEYS.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 109 en A.A.B. Deel 30, blz. 268, 269.
 
19 december 1446.
Borgtocht van MATHEEUS BUYSSEN, van Gent, voor JAN tSERAERTS, cleermakere, geboren van Vilvoerden, poertere tAntwerpen. Verder nog genoemd: JAN VAN DEN  HECKE, LIEVYNzone.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 106 en A.A.B. Deel 30, blz. 269, 270.
 
21 december 1446.
Geschil tussen ANTHONYS LAETS en WILLEM JANS als Heilegeestmeesteren der kerken van Arendonck, ter ener zijde, en HENRICK HER JAN, als erfgenaam van MAGRIET STEYMANS, ter andere zijde, over een korenrente.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 106 en A.A.B. Deel 30, blz. 247, 248.
 
- 1520 -
 
PETRUS VAN DER MOELEN, ridder = Buitenburgemeester.
ARNOLDUS VAN LIERE, ridder = Binnenburgemeester.
 
31 januari 1520.
LUCIE VERDORENT, dochter van wijlen JAN VERDORENT, en haar man JAN DE VOS, korenmeter, verkopen aan JOOS DE METSER, hoedenmaker, zoon van wijlen JOOS, een huis bij de infirmerie.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 157, p. 127.
 
16 februari 1520.
JAN SERTEELS heeft, by coope gedaen tegens JOOS PLANCWALT, ten vollen leen ontfangen de huysinge genaemt “Engelenborch”, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 46.
 
12 oktober 1520.
ANTOON DE BOUTGERS moet aan FRANCESCO DE VAILLE een som geld betalen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 oktober 1520.
PETER VERSTRATEN stelt zich borg voor JAN VAN DER GRACHT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 december 1520.
JACOB DE HEERE en zijn vrouw BARBARA BAVIERS verkopen aan ADRIAAN VAN VELTHOVEN, dokter in de geneeskunde, en zijn vrouw BARBARA DANEELS een rente op een huis reeds belast door de kinderen van HERMAN JANSSEN, deze van JAN SCHOONTOPS en de kinderen van PETER RAETS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 december 1520.
JAN MICHIELSSEN verkoopt aan JAN RAET een stuk van zijn hof achter zijn huis reeds bepand door JAN SCHOYS, JAN VAN DEN BROECKE, de kinderen PETIPAS, MARIE VERWIMPE, JAN VAN DER HOYEN en PETER DE ROOVERE. JAN MICHIELSSEN verbindt een erfelijke korenrente op de goederen van HENDRIK SMEKENS, JAN VADERS en KLAES PETERS THYSMANS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1521 -
 
ARNOLDUS VAN LIERE, ridder = Buitenburgemeester.
WILHELMUS DRAECK, ridder = Binnenburgemeester.
 
24 januari 1521.
JAN, ADRIAAN en ENGELEN VAN DER EYCKE verkopen aan JOOS HOON een erfelijke rente op hun deel in een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 januari 1521.
ANNA sDONCKERS verklaart zich voldaan door PETER DU MONT alias VAN DEN BERGE in een proces om een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 maart 1521.
De stad Antwerpen verkoopt aan HERMAN VAN DER TOMMEN en BALTHASAR VAN VLIERDEN een lijfrente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 juni 1521.
Ten verzoeke van PETER ROESELET erkent JAN BODT dat een schipper natte pakken papier heeft geleverd. PETER HAEZZEN beaamt deze verklaring.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 juni 1521.
ADAM VAN YMMERSSELE verkoopt aan zijn broer ARTHUR een erfelijke rente op twee kameren.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 augustus 1521.
Op verzoek van ADRIAAN POT verklaart GILLIS VANDER STOCT alias VAN DER TANGEN, onder eed, dat hij voor 29 jaar hoorde verklaren dat COENRAAT POT toen een zoon had doch niet kan getuigen van welke vrouw. Zeven jaar later vernam hij dat een kind COENRAAT werd genoemd zonder te kunnen bevestigen of het dit kind betrof.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 september 1521.
JAN DE CONINCK en zijn dochter LUCIA geven in erfelijk recht aan CATHARINA SCHATS een hoekhuis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 september 1521.
De stad verkoopt aan CORNELIS VAN DER BRUGGEN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 oktober 1521.
SANDRYNE VYDTS verkoopt aan ANDRIES DICBIER een erfelijke rente op vijf stenen kameren.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
?? december 1521.
Broeder JACOB SPRENG, Prior der Augustijnen, Lutheraan, ontsnapt uit het gevang.
Bron: A.A.B. Deel 7, blz. 125.
 
Eigenaars van het huis “De Keersse” in de Gildekamerstraat:
Vanaf 1521: JAN VAN ITEMGEM, MICHIEL VERHAGEN, PEETER VAN DER HAGHEN en WOUTER DE GRUYTER (1561), koopman uit Middelburg.
Bron: Antwerpiensia, Deel 9, blz. 364.
 
- 1522 -
 
GERARDUS VAN DE WERVE, ridder = Buitenburgemeester.
PHILIPPUS DE BEUKELER = Binnenburgemeester.
 
25 februari 1522.
De stad verkoopt aan HEILWIG SCHILLEMANS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 maart 1522.
De stad verkoopt aan CATHARINA CLOETS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 juli 1522.
ANNA sDONCKERS verkoopt aan MARIA DE VOECHT een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 juli 1522.
Huwelijks-kontrakt tussen WILLEM VAN BUYTEN, WILLEMSz., en ANNA WOUTERS, MICHIELSdr.
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, 161, p. 231.
 
30 augustus 1522.
AART DE VOS en JAN LANTSHEERE erkennen ontvangen te hebben van WILLEM OEYEN een korenrente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 september 1522.
JAN HELLAERTS verkoopt aan GILLIS VAN DER BIEST een halve bunder land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 oktober 1522.
De Saksische Augustijnen worden uit hun klooster gehaald en naar Brussel vervoerd. Hun laastste Prior, LAMBERTUS THOREN, herriep zijn “ketterse” leerstellingen, evenzo de meeste van zijn kloosterlingen. Twee hunner, HENRICUS VOES en JOANNES ESCH, weigerden dit en werden ontwijd. Op 1 juli 1523 werden zij te Brussel levend verbrand.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 4, blz. 36, Mertens en Torfs.
 
13 oktober 1522.
MARGRIETE BOONAMS alias sGRAMHANS, van Mechelen, &c. groote beruerte, commotie ende gerucht van roepene, crytene, onder tvolck gemaict heeft, &c. sprekende opte selve Heeren injurieuse ende afdragende woerden, &c.
Veroordeeld tot bedevaart naar Nicosia op Cypres, op ten put.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 20 en A.A.B. Deel 7, blz. 126.
 
- 1523 -
 
WILHELMUS DRAECK = Buitenburgemeester.
ARNOLDUS VAN LIERE = Binnenburgemeester.
 
21 januari 1523.
MATHILDE CORNELIS verhuurt aan MATHYS SOMMEL huizen welke gehypothekeerd zijn door o.a. de weduwe van GODEVAART CAUWAERTS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 maart 1523.
DAVID VAN BREEN verklaart dat JAN DE BOT en een huis een kamer heeft gemaakt.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 april 1523.
CATHARINA TOPS en haar kinderen, behouden van JACOB VAN HAECHT, dragen over aan JAN BECKMAN twee woningen reeds bepand door ANTOON DE WITTE, PETER STEVENS, HENDRIK MEYS en ANTOON PRIESTER.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 juni 1523.
De stad verkoopt aan BARBARA CLAES een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 augustus 1523.
WILLEM WRAGE en zijn vrouw JOHANNA KALEN verkopen aan CATHARINA sHERTOGEN een erfelijke rente op een huis reeds bepand door CLAUS VAN LIER.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 oktober 1523.
CORNELIS VRANCX assigneert aan PETER ROTTIERS en zijn zus MARTINE (geh. met LODEWIJK STUDELINCK) een rente op een huis reeds bepand door JACOB GOES en zijn zus.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 november 1523.
MARGARETA VAN LOOVEREN, de vrouw van PETER RUBBENS, verkoopt aan JAN DE BOT een rente op diverse huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1524 -
 
ARNOLDUS VAN DE WERVE = Buitenburgemeester.
ARNOLDUS VAN LIERE = Binnenburgemeester.
 
3 maart 1524.
ENGELE SNACX verkoopt aan JAN SCHEYNE verschillende grondcijnzen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 maart 1524.
Opgeroepen ter verantwoording n.a.v. het bijwonen van geheime vergaderingen:
JAN METTEN GHELDE, schilder, krijgt genade.
WILLEM VRANCK, riembeslager.
JAN GIELBERT, blaeuverwer.
ENGEL EMRIC, droochscheerdere, vuten lande van Cleve.
JAN VANDEN PUTTE, nestelmakere.
HENDRICK BOUWENS, droochscheerdere, vuten Kempen.
CARYN VAN REGENMORTERE, vettewarier.
JAN HADET, scrynwerckere.
JAN STEEN, lakenrouwere, vuten lande van Hasselt.
PAUWELS VAN AKEN, schoenmaker.
WILLEM BOOM, cleermakere.
STEVEN COESCOT, ketelere.
CLAUS MOSSIS, gareelmaker.
MACHIEL OUDRY, blaeuverwere, van Doernick.
ANDRIES VANDEN EYCKE, riembeslagere, van Nivele.
WILLEM VANDEN BROECKE, vettewarier.
ANTHONIS VAN DIEST, cleermakere.
ADRIAEN DE GROVE, arbeyder, vuter stadt.
JAN DE GREVE, smit.
JAN DE COELNERE, zydeverwere.
CORNELIS VANDEN HOUTE, slootmakere.
JOOS VANDEN VLIETE, wageman.
GABRIEL VAN HOVE, eerdepotvercoopere.
PETRUS KERSTEN, smit, van Weerdt.
JACOB CORNELISSEN, arbeydere, van Breda.
WILLEM VAN ZUYLENBORCH, vuten lande van Gulick.
JAN METTEN EEREN, cleermakere.
HERMAN VAN HELMONT, cleermakere.
JAN LOEMS, ketelere.
Bron: Gebodboeck, vol. A, fol 109 en A.A.B. Deel 7, blz. 129, 130, 131.
 
31 maart 1524.
JOES VIELBEKE, diemen heet WAGHEMAN.
NEELE VAN GOERLE, diemen heet SCHOELCORFKEN.
CLAUS ROBAERTS, diemen heet GEBRANTWYNKEN.
&c.”op heyligen Asdach openbaerlick maniere gemaect hebben van vleesch tetene” en “groote fortsen bedreven op eender vrouwenhuys”.
Veroordeeld tot een pelgrimage naar “tSinte Peters tot Roome ende, na brieve daeraf gesonden, nyet weder inne comen elc en hebbe yerst gegeven tweelve Bourgoinsche guldenen, op twee deelen tot behoef vanden Heere ende tderde vander stadt, op huere rechter handt”.
HANNEKEN VANDEN VELDE, diemen heet BUELINCK.
“dat hy den voers. quaetdoenderen heeft helpen doen de voers. fortsen”.
Veroordeeld tot een bedevaart “tot Onser Liever Vrouwe te Nyzele”, en een boete van “sesse Bourgoinsche guldenen”.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 4vo. en A.A.B. Deel 7, blz. 132.
 
KATLINE, huysvrouwe CLAUS JANSSENS, veroordeeld tot bedevaart naar Rome en een boete van 24 gulden, “op huer hant”.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 15 en A.A.B. Deel 7, blz. 133.
 
31 mei 1524.
De eedele en welgeborene Heer JOES Heer van Cruyningen van Heemvliet Borchgreve in Zeelant vercocht den Eerweerdigen Heer Heere JANNE HUYBRECHTS VAN LOMMEL Archidiaken inder kercken van Luycke en Cononick tOns Vrouwen alhier een erfelijke rente op 2.000 gemeten land gelegen inden poldere van ons vrouwen in zuyt Beverlant, item noch op alle syn chysen renten incomen ende vervallen die hij aldaer inder selver prochien hefende is.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 166, fol. 112, idem, dd. 30-05, fol. 226.

 
27 augustus 1524.
ANNA en FRANCHIJNEN WIELANTS verkopen aan de kinderen van wijlen JAN VAN HALMALE een rente op een huis reeds belast door JAN VAN RANST, CATHARINA en JASPAR VAN HALMALE en de erfgenamen van de weduwe DE BRUYN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 september 1524.
WILLEM VAN BUYTEN, merssenier, wijlen WILLEMSzone en ANNA WOUTERS, MICHIELSdr., nemen een rente op hun huis van CLAES VAN DEN BROECKE, waard “in de Moelen”en MARGRIETE VAN BUYTEN.
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, 1524, 165, p. 205v.

 
27 oktober 1524.
PETER VAN HERBEYS stelt in handen van WILLEM VAN YMMERSSEELE en DIERIK VAN BRANDENBORCH alias BOELANT testamentuitvoerders van HEYNDRYNEN VAN YMMERSSEELE, PETERS vrouw, al zijn goederen beschikbaar tot de uitvaart, legaten en testamenten zijn geregeld.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1525 -
 
WILHELMUS DRAECK = Buitenburgemeester.
GASPER VAN HALMALE = Binnenburgemeester.
 
LIVINUS TORRENTIUS of LIEVEN VAN DER BEKEN, geboren in 1525 te Gent. In 1576 werd hij benoemd tot Bisschop van Antwerpen, doch werd het daadwerkelijk in 1587.
Stierf te Brussel op 25 april 1595 en werd begraven te Antwerpen.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 4, blz. 620, Mertens en Torfs.
 
14 februari 1525.
JAN BERCKMANS, scheemakere, overmidts dien dat hy sekere boecxkens, diveerschen lieden vercocht ende ghedistribueert heeft, dewelcke bevonden zyn inne te houdene ketterye, &c. gebannen voor 6 jaar, “op zynen hals”.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 26 en A.A.B. Deel 7, blz. 139.
 
Zelfde datum.
HENRICK PETERS, boecvercoopere, dat hy Luyterssche boecken ende alhier vercocht heeft, smakende ketterye, &c.
Veroordeeld tot bedevaart “ten Heyligen Drie Coningen tot Coelen, op zyn vorste lit”.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 26vo en A.A.B. Deel 7, blz. 140.
 
16 februari 1525.
WILLEM en JACOMYNE BREUTENS verkopen aan ALBRECHT STAECK en de kinderen van JAN WIELANT een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
25 februari 1525.
PETER VORSPOEL, beeldsnijdere, verkoopt aan LOY en ANNA VAN DEN LOOPE een rente op een huis reeds gehypothekeerd JAN VLEEMINCK, JAN JACOBS en CATHARINA DAEMS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 mei 1525.
FRANS STRUYDELINCX heeft het huys geheeten “ Biskayen” te vollen leene ontfangen by coop gedaen tegens JOOS PLANCWALT, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 73.
 
18 juli 1525.
ADRIAAN NAGELS en zijn vrouw BARBARA SMITS verhuren aan WEYN ELOUTS een huis reeds bepand door ARTHUR VAN YMMERSSEELE en JORIS LUYCX.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 augustus 1525.
HENDRIK VERSCHUEREN, procuratiehouder van BARBARA VAN POPENDONCK, verkoopt aan BERNARD DE SAGERE een rente op een halve hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 september 1525.
MICHIEL BRAMAERT, alias SMITS, makeleere, schuldig gemaakt aan Godslastering.
Gebannen voor 10 jaar, na splijting van zijn tong, “ende nyet eer weder inne comen, op zijn hoot”.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 28 en A.A.B. Deel 7, blz. 142.
 
11 september 1525.
Proclamatie van Meester BASTIAEN NOUTSEN, die men heet AUGUSTUS BASTIANUS NOUTSENUS ende JUDOCUS LAMBERTI van Ghendt, zyn dieneere.
Schuldig aan het huisvesten van de afgestelde parochiaan van Melsen en niet verschijnen voor het gerecht. Voor eeuwig gebannen, “elck op zynen hals”.
 
LIEVEN DE ZOMERE, pasteybackere, van Gent, ende LYSBETH, zyn wyf.
Beiden gebannen voor 10 jaar, “elck op zyn hant”.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 28vo. en A.A.B. Deel 7, blz. 143, 144.
 
21 oktober 1525.
CATHARINA COUCOELS schenkt na haar dood aan MARGARETA BLANCPAINS het batig saldo van haar erfenis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 november 1525.
JOOS LAMBRECHT, van Gent, gebannen voor ketterij.
Mr. SEBASTIAAN NEUSEN (NOUTSENUS), van Gent, schoolmeester, verbannen voor ketterij; wijkt uit naar Wittenberg en Marburg (1527).
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 132, 133 en 154, 155, J. Decavele.
 
7 december 1525.
ANNA BALLINCX verkoopt aan de voogden van de wettige kinderen van JAN BOELE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1526 -
 
ARNOLDUS VAN DE WERVE = Buitenburgemeester.
ARNOLDUS VAN LIERE = Binnenburgemeester.
 
5 februari 1526.
JAN DE VOS, oudkleerkoper, verkoopt aan JOOS DE VRIESE, hoedenmaker, en zijn vrouw DIGNE sVOS een huis.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 168, p. 395.
 
17 februari 1526.
LODEWIJK STUDELIJN en zijn vrouw MARTINE ROTTIERS verkopen aan CATHARINA GOOS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 februari 1526.
SERVAES DE WYSE heeft opgedragen ten behoeve van JAN VANDEN VELDE, syne swager, &c. naer doodt CORNELIA STOBBENS, int huys “den Pepel”, &c. Deselve JAN VANDEN VELDE, die getroudt hadde LYSBET sWYSEN, heeft het leen by coope gedaen tegens CORNELIS DE WYSE, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 106, 107.
 
6 maart 1526.
CHRISTIAAN, JAN en BARBARA BODE verhuren aan JACOB BODE een hoeve met grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 maart 1526.
GEERTRUI sBISSCHOPPEN verhuurt aan GEERT CLAUS, boekprintere, en zijn vrouw CORNELIA MOELENBERCHS een stal met een huisje.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 augustus 1526.
Mr. SIMON DE PIERREFITTE alias CHERMOYS geeft te erve zijn huis met beemd gelegen te Dambrugge aan REINIER HUYBRECHTS. De jaarlijkse huur zal dienen tot het verzekeren van een Zondagse erfmis “die men alle zondagen voor den outaar van de gilde van de Goudbloem alhier doen moet”.
Bron: Antwerpiensia, Deel 13, blz. 325.
 
30 oktober 1526.
HANSKEN VAN REMUNDE, boeckprintere, &c. heeft te printene zekere boecken, inhoudende de leeringe der Lutheriaenscher ketteryen, &c.
Veroordeeld tot bedevaart naar ten H. Bloede te Wilsenaken, “op zyn vorste lith”.
Bron: Correctieboeck 1513-68, fol. 30 en A.A.B. Deel 7, blz. 159.
 
Zelfde datum.
HENRIC(K) HENRICXSENS, geboren van Berghen-Opten-Zoom, ende TANNEKEN ZWOLFS, van Bruessele, &c. alle beyde sekere boecxkens diversschen lieden vercocht, &c.
HENRICK veroordeeld tot bedevaart ter O-L-V. te Boenen en TANNEKEN tot bedevaart ter O-L-V. te Parijs, “elck van hen op syn vorste lith”.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 30 en A.A.B. Deel 7, blz. 159.
 
7 december 1526.
CORNELIS DE MEYER, van Antwerpen, schoenmaker, veroordeeld wegens ketterij te Gent; straf onbekend.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 148, 149, J. Decavele.
 
- 1527 -
 
WILHELMUS VAN LIERE = Buitenburgemeester.
GASPER VAN HALMALE = Binnenburgemeester.
 
18 januari 1527.
THOMAS VERSTOCKT transporteert aan WILLEM BOONAERT een hoeve met land reeds bepand door JASPAR VAN HALMALE, CORNELIS DELIEN en REMEYS DE SCHOENMAKER.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 april 1527.
CORNELIS VAN DER BRUGGEN verkoopt aan LUCAS GIJS een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1528 -
 
ARNOLDUS VAN LIERE = Buitenburgemeester.
ADRIANUS HERTSEN = Binnenburgemeester.
 
4 januari 1528.
CORNELIS, GEERT en PETER DULS verkopen aan hun zuster CATHARINA een erfelijke rente op een hoeve reeds bepand door HUIBRECHT DE MANGELEER.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 februari 1528.
JAN SCHOELANT.
THAN BODRIC.
JOOS BLANCKAERT.
Allen Lutheranen, na openbare boetepleging, vrij van verdere vervolging.
Bron: A.A.B. Deel 7, blz. 162.
 
28 februari 1528.
KERSTIAEN BO(E)YE, outcleercoopere, van Wilrick, verdacht van ketterij, veroordeelt tot openbare boetedoening. Hervalt in ketterij en pleegt Godslastering, zijn tong wordt afgesneden (4-12-1529) en hij wordt veroordeeld tot bedevaart naar “Nycossien in Cypers”.
Bron: Correctieboeck , 1513-68, fol. 35, 40. en A.A.B. Deel 7, blz. 163, 178, 180.
 
23 maart 1528.
JACOB RODES, sadelmakere, verdacht van ketterijen, mag zonder toestemming de stad niet verlaten, “opte pene van synder handt”.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 35 en A.A.B. Deel 7, blz. 164.
 
19 augustus 1528.
COSTEN VAN DER DONCK verkoopt aan JAN DE VLEMINCK een erfelijke korenrente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 september 1528.
GEERT, CORNELIS en PETER DULS, beeldsnijders, verkopen aan LUCIA WRAECHS een erfelijke rente op een huis reeds bepand door HUIBRECHT DE MANGELEERE, ADRIANA POTTERS en CATHARINA en ADRIANA DULS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 oktober 1528.
RITCHARD HERMANS, coopman,wordt beschuldigd van ketterij en vervoer naar Engeland van Lutherse en andere boeken. Vrijgesproken.
Bron: A.A.B. Deel 7, blz. 164, 166.
 
5 oktober 1528.
CORNELIS VANDER PLASSEN, geboren van Antwerpen, heeft ketterse boeken verkocht, gebannen voor 1 jaar, “op zyn vorste leth”.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 36vo. en A.A.B. Deel 7, blz. 164.
 
- 1529 -
 
GASPER VAN HALMALE = Buitenburgemeester.
ARNOLDUS VAN LIERE = Binnenburgemeester.
 
27 januari 1529.
LIEVEN WEDEMAEL, schoenmaker, van Brugge, in 1528 verbannen uit Brugge, verstoorde een kerkdienst en werd veroordeeld tot bedevaart naar Rome. Hij ging niet en werd daarom wederom veroordeeld (03-05-1536) tot bedevaart, nu naar “Nycossy in Cypers, op zyn hoot”.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 37vo, 61. en A.A.B. Deel 7, blz. 165, 392, 427.
 
niet gedagtekend 1529.
GEERT DE SOMERE, geweld gepleegd tegen de Prochiaan van Bouchout, veroordeeld tot een geldboete.
Bron: Rekeningen vanden Markgraaf, jaar 1528-29, en A.A.B. Deel 7, blz. 178.
 
niet gedagtekend 1529.
Van JANNE VAN HENXHOVEN, die opten XIII septembris anno XXVIII lestleden, zyn bieren heeft zitten drincken in eene herberge onder wegen Conticke, by tLynken, ende, achter tselve huys, inden hof, sat en dranck GEERT SEGERS met zynen geselscape, onder welcken was een priester, die welcke geroepen weert vanden geselscape des voers. JANS, ende aldaer int gelach zynde, geresen vele woerdden van diverse redenen, ende die priester weechgaendein zyn geselschap seyde: “Per Deum Sanctum, het zyn al Lutheriaenen !” Ende daernae is een van JANS geselscape gaen sitten drincken in des voers. GEERTS geselscap, mits welcken GEERT ende die priester groote woerden cregen ende GHEERT ghinck uit den gelage, ende ginck uiten huyse dair hem dese priester gevolght is, ende werden tegen malcanderen vechtende. JAN VAN HENXS(T)HOVEN dit geruchte hoorende, is ter dueren uitgeloopen, dair de selve vant tegen malcanderen slaende, ende nemende de selve JAN een pycke ende heeft se tegens deerde geslagen, ende heeft den voers. GEERDEN onwetens dair met in de borste geraict, dairaff hy gestorven is. Ende partyen gesoent zynde, gecomposeert voere XXII Karolus guldens.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1529-30, A.A.B. Deel 7, blz. 180.
 
7 april 1529.
ADAM VAN DER SPREET verkoopt aan JAN DALSSCHAERT een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 juni 1529.
BARBARA VAN MIDDELDONCK geeft procuratie aan haar man PHILIPS DE GROOTE, alsook aan JAN DE CUYPERE, FRANK VAN MIDDELDONCK en FRANS ROBIJNS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 juni 1529.
KAREL DE BUEKELEER en zijn zus JOHANNA, de vrouw van HENDRIK VAN DEN WERVE, verdelen de erfenis van hun vader AART DE BUCKELEERE en hun moeder BARBARA ODDAERTS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 september 1529.
JASPAR LIEKENS, gevolmachtigde van BARBARA VAN TICHELT, verkoopt aan JOANNA VAN DEN BRIELE een erfelijke rente op de helft van een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 oktober 1529.
GODSCHALCK DE BUYSSCHERE en zijn vrouw CATHARINA VAN DER HEYDEN verkopen aan JACOB VAN DER AST een rente op een huis reeds gehypothekeerd door JAN KNOBBAERT, SIMON TACK, de kinderen van ANTOON KIELS, BARBARA VAN ELSACKERE, HENDRIK PAUWE, CLAUS VAN DER AST, HENDRIK DE LOEKERE, ANDRIES RAET en PETER MANACKER, chirurg.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1530 -
 
GERARDUS VAN DE WERVE = Buitenburgemeester.
ARNOLDUS VAN LIERE is overleden; in zijn plaats ADRIANUS HERTSEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeester van het H. Sacrament:
JACOB VAN LAER.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JACOB VAN BERCHEM.
PAWELS ROBINS.
Aalmoezeniers:
JOOS NAGELS.
WILLEM DE MOLENERE.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
19 januari 1530.
GILLIS FELBIERS verkoopt aan ALIJT WOUTERS een rente op huizen reeds bepand door PETER STEVENS, ANTOON DE WITTE, de weduwe en kinderen van JACOB VAN HAECHT, JAN DE CONINCK, STEVEN SMIT, JAN BACK en MATHIJS VAN DEN BRANDE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 juni 1530.
MARGRIET BOUWENS, gehuwd met ADRIAEN VAN EECKEREN, KATHELYNE VAN BUYTEN, wijlen WILLEMSdr., met haar man NICOLASE RODRIGO, CORNELIS VAN EECKEREN, muntmeester, en PETER VAN DRIELE, vrienden en magen van de kinderen van wijlen JAN VAN EECKEREN, waar moeder van is KATELYNE VAN BUYTEN voors., kwiteren voor een afgeloste rente.
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, 1530, 178, p. 31.
 
8 oktober 1530.
Op aandringen van de schuldeisers van PIETER PIERIJN verkoopt AART VAN DE WERVE van eerstgenoemde drie huizen. PAUWEL DENIJS koopt deze welke gehypothekeerd zijn door de erfgenamen van MICHIEL PUYL, CHRISTOFFEL COMYNET, MARTEN JACOPS, de erfgenamen van MARGARETA COELPUTS, CIMARA en ANNA sCONONCX en FRANS DE CONINC.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen. 
 
21 oktober 1530.
MAYKEN VANDER A, JANSDOCHTERE wylen, wettige huysvrouwe JACOBS VAN COLEN, sattynwercker, verdacht van ketterij, mag de stad niet verlaten.
Bron: Vierschaerboeck, 1530-38, en A.A.B. Deel 7, blz. 179.
 
22 december 1530.
CORNELIS LOBBEN verkoopt aan zijn zus BARBARA een korenrente op een hoeve met grond reeds bepand door HENDRIK VAN EYNDE en de voorkinderen van JAN DE NEVE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
GEERT DE RIEMERE, gehuisvest “zekere apostaten”, veroordeeld tot een geldboete.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1529-30 en A.A.B. Deel 7, blz. 180.
 
- 1531 -
 
WILHELMUS VAN LIERE = Buitenburgemeester.
ADRIANUS HERTSEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeester van het H. Sacrament:
BERNAERT MOMBOIR.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JORIS LIEKE.
JAN MARYN.
Aalmoezeniers:
HENDRICK VAN ACHLEN.
CORNELIS DIJCK.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F de Roveroy.
 
26 januari 1531.
De kinderen van AART VAN CORCT en ELISABETH DE WILDE verhuren aan JASPAR VAN LOOCK en zijn vrouw ELISABETH BACKERS een hoeve met grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 januari 1531.
“Gewesen dat THOMAS GHYSBRECHTS op morghen gebrocht sal worden voor der stadthuys, ende aldaer op een schavot metter stadt teeken in beyde zyn wangen geteekent worden, daer mede hy gestaen sal”. (Vierschaerboeken).
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 4, blz. 444, Mertens en Torfs.
 
23 februari 1531.
PETER VAN HOBOKEN, coopman van wullenlaken, bekende voldaan van BERTELMEEUS DE VOS, wonende tot Nyemegen, van allen alsulken schulden als de voers. BERTELMEEUS hem ter saken van diversche coopmanscapen schuldich ende tachter soude moegen syn totten dage van heden toe, overmits dien dat hy hem den lesten penninck meten jersten daer af geheel ende al opgeleet ende betaelt heeft.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 178, fol. 93v°.

 
23 juni 1531.
CORNELIS POT, in naam van zichzelf en zijn zoon ADRIAAN, transporteert aan LANCELOOT VAN URSSELE hun deel verkregen door het afsterven van ADRIAAN POT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 augustus 1531.
CATHARINA CORNELIS en haar kinderen CORNELIS, JAN en DIGNA MICHIELSSEN verkopen aan BARTHOLOMEUS GIELIS een huis met huidevetterij reeds bepand door de erfgenamen van JAN SCHOYTS, JAN VAN DEN BROECKE, JAN THIJS, MARIA VERWIMPE, JAN VAN DER HEYEN en PETER DE ROOVERE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 oktober 1531.
JASPAR COUNGUET en zijn dochter ANNA hebben de erfenis van hun resp. vrouw en moeder ELISABETH VAN DEN VALGATE verdeeld.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 oktober 1531.
ALYT VAN BEEMPTE, geassisteerd door haar echtgenoot HENRICK VAN RANST, wageman, verkoopt aan JOOS DE VRIESE, hoedenmaker, een rente op een huis.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 180, p. 304.
 
30 oktober 1531.
De voogden van GILLIS en LAURENS VAN NIJESHOVEN verkopen aan GHENAART VAN DOERNE diverse onroerende goederen reeds bepand door WILLEM DE WINTERE, JAN BACK, de weduwe van ADRIAAN VRANCKEN, WILLEM VAN STIJLE, GENARDE VAN DOERNE, de erfgenamen van JAN VAN NIJESHOVEN en CLAUS DE BUECKELEERE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 november 1531.
ADRIANA POTTERS verkoopt aan JAN KNOBBAERT een rente op een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 december 1531.
De kinderen COOMAN verdelen de erfenis van hun moeder ELISABETH DIJCX.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 december 1531.
CORNELIS VAN DER VEKENE, JASPARSz., ex matre KATLYNE CLAUSS verkoopt aan JOOST DE VRIESE een huis op Klapdorp.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 179, p. 295.

 
- 1532 -
 
ARNOLDUS VAN DE WERVE = Buitenburgemeester.
ARNOLDUS SCHOYTE = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
PEETER VAN HOBOKEN.
Mr. ROMBOUT STEENHOUWER.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
PAULUS VAN GEMERT.
CORNELIS COELKIES.
Aalmoezeniers:
JAN DE LANGAIGNE.
PAUWELS ROBIJNS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
5 januari 1532.
ADRIAEN WOUTERS, zoon van wijlen HENRICK WOUTERS en ANNA NOUTS, dochter van JAN, wonende in ‘t Achterbroek onder (Wuust)wezel, verkopen aan JOOS DE VRIESE en zijn vrouw DIGNE sVOS een rente op een huis, hof en land.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 180, p. 318.

 
13 januari 1532.
MATHYS CORNELIS MERTENSS en zijn vrouw MARGRIETE MICHIELS, te Kalmthout, verkopen aan JOOST DE VRIESE, hoedenmaker, en zijn vrouw DIGNE sVOS een rente op een stede met huis, hove en land enz.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 180, p. 321.

 
1 februari 1532.
JACOB VAN WOLFFELAER verkoopt aan SIMON BACK een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 februari 1532.
BARBARA VAN TICHELT verkoopt aan CORNELIS LYNTS de helft van een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 februari 1532.
PETER VRANCX verkoopt aan JACOB LIMENSS, goudsmid, renten op grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 mei 1532.
MATHEEUS OLISLAGER, JANSz., en zijn vrouw PETERNELLE DENYS, JANS, te Lillo, verkopen aan JOOS DE VRIESE, hoedenmaker, een rente op een huis en hof.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 181, p. 349.

 
17 juni 1532.
Te Antwerpen worden de goederen van de Oosterlingen (Duitsers) in beslag genomen.
JORIS VAN ESPLEGHEM, keizerlijke secretaris, en MERCELIS VAN YMMERSEELE, deurwaarder van Brabant, en de stadssergeanten gaan in groep naar de herbergen der Oosterlingen:
In de “Groote Moriaan”, in de Korte Koepoortstraat, werden de eerste goederen in beslag genomen. Vervolgens naar het pakhuis van EUSTAAS COCQUIEL, wiens zuster LAZARUS TUCHER gehuwd had. Verder naar de herberg “Engelenburg”, in Coppenhole, van ROCHUS VERMOLEN, daar werd veel gevonden maar er stond ook eigendom van een Antwerps koopman WILLEM EGGERINCK. Nu gaat men naar de  herberg “den Molen”, bij de waard ARNOLD VAN LYBERGHE, waar niets gevonden werd. Maar in “den St-Christoffel” woont PAUWELS VAN LYBERGHE en daar logeert meestal GOVAERT LANGE, een der voornaamste Oosterlingen. GOVAERT was heimelijk vertrokken, na zijn goederen snel van de hand gedaan te hebben, en PAUWELS zelf, had er van gekocht en dit werd direkt in beslag genomen. En nu ging het naar het huis “De Kop”, van GOVAERT VAN LITH, een stamherberg van de Oosterlingen. GOVAERT verhaalde dat al zijn kliënten waren weggevlucht en er waren geen goederen achter gelaten. Ook in “den Hert”, van JAN VAN YEWERVE, was alles weg. Op een schip arresteert men de lading van een koopman van Danzig: HENRICH VON REES. En op het Bierhoofd bekent HUIBRECHT CALUWAERTS geld ontvangen te hebben van 225 vaten ingevoerd Oosters jupenbier; het geld wordt in beslag genomen. Verder nog wordt nog genoemd: CORNELIS CLOEKENS, waard in “De Moriaan”.
Bron: Antwerpiensia, Deel 13, blz 73-75.  
 
28 september 1532.
MICHIEL en CLEMENTIA VAN DER HEYDEN verkopen aan JAN VLEEMINCK een erfelijke rente op de gemeente Wijnegem.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 november 1532.
MARIA VAN BAVELE verkoopt aan ELISABETH DE MEERE, weduwe van MARTEN LEREMYTE een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 december 1532.
De families VAN BUELEN en THIJS verdelen de erfenis van hun grootmoeder  ELISABETH DER KINDEREN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1533 -
 
ARNOLDUS VAN DE WERVE is overleden; in zijn plaats WILHELMUS VAN LIERE = Buitenburgemeester.
WILHELHELMUS DRAECK = Binnenburgemeester.
Kapelmeester van het H. Sacrament:
PETER WOLPUT.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
GILLIS DE GRAVE.
BAUDEWYN BARBIER.
Aalmoezeniers:
JACOB VAN BUEREN.
JAN DE PAUW.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
13 februari 1533.
GILLIS MOERMEESTER, apteker, afkomstig van Dulcker.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 maart 1533.
PETER JANSsone en zijn vrouw IDA BOUDEWIJNS verkopen aan JAN VLEEMINCK diverse stukken grond reeds gehypothekeerd door HENDRIK CLOCKEN en de kinderen van DIRCK ONGELBERCH.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 maart 1533.
TRISTRAM DE VIEGAS assigneren aan HUIBRECHT en FRANCINA OLISLAGERS een erfelijke rente op diverse huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 maart 1533.
SYMON NOEL geseten tot Middelborch als facteur ende dienaer van DIGNE WALRAVEN poortersse tot Middelborch bekende opgebuert ende ontfaen te hebben van JACOPE JACOBSS HENRICXS een som geld voor cappers die aan JACOP verkocht en gelevert zijn.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 183, fol. 512v°.

 
2 april 1533.
ROELOF VAN MACHEREN verkoopt aan JAN COMPERIS een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 april 1533.
GEERT, CORNELIS en PETER DULS verkopen aan ADRIANA POTTERS een erfelijke rente op twee nieuwe huizen reeds bepand door HUIBRECHT DE MANGELEERE, de weduwe WOUTERS, CATHARINA en ADRIANA DULS, de erfgenamen van JASPAR DE LAET en deze van Mr. JAN KNOBBAERT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 mei 1533.
Ondertrouw van FRANS PELGROM te Haerlem met DIGNEN van Breda.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, St. Walburgkerk, PR 231, fol. 28v/56.

 
13 mei 1533.
Huwelijkscontract tussen PETER VAN HALMALE en MARGARETA VAN DER CAMMEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 oktober 1533.
COENRAET ANDRIES, chirurgijn, afkomstig van Breda.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 oktober 1533.
SEBOLT WONDERE, koopman, uit Neurenberg.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
24 oktober 1533.
JACOB BLANCKAERT, schoenmaker, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
16 december 1533.
Overeenkomst tussen JAN AERTSsone gezegd ALLEMAN en zijn stiefdochter BARBARA VERELST.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1534 -
 
CORNELIS VAN SPANGEN = Buitenburgemeester.
LANCELOT VAN URSEL = Binnenburgemeester.
Kapelmeester van het H. Sacrament:
LAUREYS DIERCKSENS.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN YWERVEN.
ADOLF JACOTTINS.
Aalmoezeniers:
ADOLF JACOBIJNS.
HENRICK LAUREYSE.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
31 januari 1534.
WILLEM DE RAM, tapissier, uit Oudenaarde.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 maart 1534.
WILLEM VIRULI, NICLAESsone, apteker, afkomstig van Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
7 maart 1534.
PAUWEL GHYSELS verkoopt aan JAN ONDER DE LYNDE een erfelijke rente op een hoeve en land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 maart 1534.
GILLEBERT MIDDELTOM, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Schotland.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 april 1534.
CLAUSE DE WAESSECKERE, MICHELSsone, medecyn, afkomstig van Hoeye.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 april 1534.
LIEVEN VAN CLUETERINGEN, voor zichzelf en als gevolmachtigde van ISABELLA LIXHALS, verkoopt aan JAN VLEEMINCKX een erfelijke korenrente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 mei 1534.
Van BERNART HOESE of HOZE, harnasmakere, ende JAN VERSCHUEREN, tymmerman, &c. hen metten secten van Lutheriane beholpen hebben, ter Vierscharen verwesen zyn ende metten zweerde geexecuteert ende thooft geset op een staeck, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1532-33 en A.A.B. Deel 7, blz. 189.
 
5 mei 1534.
JACOMIJNE, ANNA JERINNE en MATHILDE VAN HODDICK verkopen aan MICHIEL POYLLE en zijn vrouw BARBARA WIJFFLIETS een half huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 juli 1534.
WOUTER VERLINDEN, boecvercoopere, moet zich verantwoorden voor de “Luteriaenssche” boeken die bij hem thuis gevonden zijn.
Bron: A.A.B. Deel 7, blz. 290.
 
6 augustus 1534.
MAGDALENA CORNELIS en de kinderen van haar man CORNELIS VAN DER MEERE en CATHARINA VLEESCHOUWERS verklaren dat zij hun rechtmatig deel ontvingen uit de erfenis van deze CORNELIS VAN DER MEERE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 augustus 1534.
JAN VAN COEVORDEN, REINAERTSzoon, oudkleerkoper, uit Zwolle.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
14 november 1534.
Mr. JAN COBBE wonachtig tAntwerpen machtigt JAN VAN QUICKELBERGHE en WILLEM VAN DER CAMMEN alias REYNOUT cooplieden te Antwerpen om te verkopen land en bos omtrent Nymeghen in Ghelre voortyden gekocht van HENRICK RAEDT borgher van Emmeryck.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, notaris ZEGER sHERTOGEN, NA 2070, fol. 15/oud 24.

 
10 december 1534.
GODEVAART SLAGERS verkoopt aan JAN HEMISHEM alias THYS een erfelijke rente op een huis reeds bepand door ADRIANA DE RUYSSCHERE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1535 -
 
CORNELIUS VAN SPANGEN = Buitenburgemeester.
LANCELOT VAN URSEL = Binnenburgemeester.
Kapelmeester van het H. Sacrament:
PEETER MENS.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
Mr. JOOS DE MEYERE.
ARNOUT PELS.
Aalmoezeniers:
JAN VAN TURNHOUT.
JAN DE CLERCK.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
1 januari 1535.
FRANSCHOYS DE PENYN, schoelmeestere, vrijgesproken van het in bezit hebben van verboden boeken.
Bron: Registerboeck der geextendeerde vonnissen, 1484-1582, fol. 125 en A.A.B. Deel 7, blz. 290-310.
 
9 januari 1535.
ELISABETH VRANCKEN en haar kinderen behouden van JAN VAN DEN BOGAERDE geven een volmacht aan JAN VAN DER RIJT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 januari 1535.
ELOOI (LOUIS) DE LA TOMBE, JACOBSzoon, koopman, uit Arquennes.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
12 februari 1535.
Opgeroepen om zich te verantwoorden:
GHEERT OEYEN, smit ende LYSBETH, zyn huysvrouwe.
Meester JACOBS, de barbier.
PEETER JACOPSSEN, schippere, NB: zijn vrouw DIGNA werd op 16-3-1535 verdronken, in een zak, in de Schelde. Bron: A.A.B. Deel 7, blz. 319, 366.  
JAN VORNINCK, corctsnydere.
“van dat zy merckelycken befaempt ende geaccuseert zyn te wesene vander quader ende vermaledyder secten der Anabaptisten oft herdooperen”.
Bron: A.A.B. Deel 7, blz. 310.
 
Zelfde datum.
LENAART CAPOENS, LAMBRECHTSzoon, ijzerkoopman, uit Maastricht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
17 februari 1535.
De Schoutet contra JERONYMUS PAEL, droogscheerder, van Keulen, herdoper, op de bladrand: Executio facta.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 7, blz. 316.
 
20 februari 1535.
Opgeroepen van stadswege om zich te verantwoorden:
Meester LIEVEN, dyamantslypere, geboren van Ghent.
GIELIS DE RUYTERE, bontwerckere.
Bron: A.A.B. Deel 7, blz. 317.
 
3 maart 1535.
De Schoutet contra MATHEUS SAUVAIGE, busmaker, vuyt Loreynen, herdoper, op de bladrand: Executio facta.
Idem contra GODEVAERT VAN HOLAER(T), metssersdienere, van Mechelen, herdoper, op de bladrand: Executio facta.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 7, blz. 318, 366.
“In ‘t selve jaer den 4 Meert, op eenen Donderdach, werden t’Antwerpen twee Borghers onthooft: d’een was een Busmaker, geboren vuyt Loreynen, ende d’andere was een Metsers Dienaer, ende als sy sterven souden, bekenden sy dat sy gedaen hadden, om dat sy haer hadden laten herdoopen, maer de Lichamen wirden op de Merckt verbrant, ende de Hoofden buyten op staecken gestelt”.
Antwerpsch Chronykje.
 
11 maart 1535.
CORNELIS VAN DER LOGENHAGEN, “waardeyn” van de keizerlijke munt in Brabant, verkoopt aan zijn schoonzuster CLARA YDO een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 maart 1535.
De Schoutet contra PEETER MOUWE of MONDE, van Tours in Touraynen, herdoper, op de bladrand: Executio facta.
Onthalsd.
Bron: Hooger vierschaer, A.A.B. Deel 7, blz. 318, 366.
 
16 maart 1535.
De Scoutet contra DIGNE, huysvrouw van PETER JACOBSSONE, scippere, herdoopster, op de bladrand: Executio facta.
Deselve contra LYSBETH SMEETS, huysvrouwe wylen MATHEUS SAUVAIGE, herdoopster, op de bladrand: Executio facta.
Deselve contra CORNELIA, NEELKEN CLERCX, huysvrouw van HENRICK, de tymmerman, herdoopster, op de bladrand: Executio facta.
Deselve contra BARBELE GHEERTS of PETERSSENS, van Geldrop, huysvrouw van HENRICK VANDER BORCHT, hoeymakere, herdoopster, op de bladrand: Executio facta.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 7, blz. 319, 367.
“op onse Lieve Vrouwen avont, in Meert, Donderdachs in Pallemweke, doen wirden t’Antwerpen vier vrouwen verdroncken van herdooperye weghen, d’eene was een busmakerswyff, d’ander een schippersvrouwe, d’ander een timmermansvrouwe, de vierde was de vrouwe van eenen hoymaker, en elck besondert wirdt ‘s morghen ten ses uren in eenen sack gesteken, ende alsoo ten Werff affgestoten”.
Antwerpsch Chronykje.  
 
20 maart 1535.
JAN GHIMMICK, boeckvercooper, vercocht een rente op het huys “Den Bruijnenbairt” buyten de Cammerpoorte in de Cammerstrate.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 187, fol. 520.

 
Ongedateert, wél 1535.
MATHYS VAN CASTELE, herdoper, “mitten zweerde geexecuteert”.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1534-35 en A.A.B. Deel 7, blz. 367.
 
14 april 1535.
WOUTER COULS en zijn vrouw CATHARINA STRUYFS verkopen aan ADRIAAN HERBOUTS een halve bunder land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 juni 1535.
Huwelijkscontract tussen ANDRIES MAURICQUE, Spaans koopman, en CLARA YDO.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen. 
 
18 juni 1535.
Mr. JAN DE ROEY, TRISTANSsone, chirurgijn, afkomstig van Yperen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 juli 1535.
HUBRECHT VAN GERWEN, AARTSzoon, paternostermaker, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 augustus 1535.
De voogden van ADRIANA DULS verkopen aan MAGDALENA KNOBBAERT een erfelijke rente op een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 september 1535.
JAN BALLINCK, gevolmachtigde van JAN MEDUWAEL, verkoopt aan JAN AKERS een huis reeds bepand door de weduwe van JAN BOLLAERTS en de weduwe VAN DEN EYNDE, alsook van JAN DU REEZ.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 september 1535.
ANTHONIS MATENEER, DIERIXsone, chirurgijn, afkomstig van Vianen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
HENDRIK CANTS, JANSzoon, korenkoper, uit Bergeyk.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 oktober 1535.
ANTOON DE LEPELER ontvangt van CORNELIS JAN GHYSBRECHTSsone geld voor de koop van 5 gemet bos.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 oktober 1535.
HANS VERHAER, JANSzoon, boekdrukker, uit Wijk bij Duurstede.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
2 december 1535.
Akkoord tussen Mr. THOMAS LEICH, koopman tot Engeland, en Mr. JAN VAN DER HEERE, wonende tot Antwerpen, over het maken en leveren van een altaartafel.
Bron: Minuten van notaris Stryt, f° 119 en Antwerpiensia, Deel 13, blz. 283.
 
3 december 1535.
GEERT PRUYNEN, AARTSzoon, uit Maastricht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
11 december 1535.
MARIA VAN DER NOOT en de kinderen van haar broer JAN VAN DER NOOT, JERONIMUS, JAN en CLARA KOEYMANS en de kinderen van JOOS PETERMANS verkopen aan JAN VAN LEEMPUTTE een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 december 1535.
PEETER VAN HESE, vettewarier ende weerdt “Int Lelyken”, op den Kouwenberg, had contact met herdopers en lutheranen, werd veroordeeld tot bedevaart naar “Nicossien in Cypers” en verbanning uit het markgraafschap.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 59. en A.A.B. Deel 7, blz. 319-377.  
 
- 1536 -
 
WILHELMUS VAN LIERE = Buitenburgemeester.
GABRIEL TRIAPAIN = Binnenburgemeester.
Kapelmeester van het H. Sacrament:
Hr. JAN SCHAMPAERTS, Priester.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN DE LANGAIGNE.
ALEXANDER PIPE.
Aalmoezeniers:
JACOB PEETERS.
ADRIAEN LAMBRECHTS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
3 januari 1536.
ADRIAEN VAN BERGHEN, boeckprintere, verkoop van lutherse boeken, werd veroordeeld tot bedevaart naar Nicosia op Cypres.
Bron: Correctieboeck , 1513-68, fol. 59 en A.A.B. Deel 7, blz. 290-378.
 
26 januari 1536.
De Schoutet contra JOOS BATEN, sattynwerckere, van Nyeuhoven, herdoper, op de bladrand: Executio.
“mitten zweerde geexecuteert”.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 7, blz. 381, 426.
 
31 januari 1536.
MATTHEUS VAN HEIJNDONCK legt de verklaring af dat JAN VAN HONSSEM al het geleende geld heeft terugbetaald aan zijn vrouw JOSYNE VAN DER MEERE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 februari 1536.
JAN VAN AMSTEL, AARTSzoon, schilder, uit Amsterdam.
Bron: Poorterboek Antwerpen.
 
14 maart 1536.
ADRIAAN DE WAYERE transporteert aan JAN STEELS de helft van een “loove”.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 maart 1536.
WOUTER VAN THIENEN en zijn vrouw CORNELIA VAN HAECHT lieten JAN STEELS en zijn vrouw MARGARETA HILLEN een erfelijke rente afleggen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 maart 1536.
De Schoutet contra MARGRIET DREGGE of DIEGGE, weduwe van HENDRIK BOSBAS, herdoopster, op de bladrand: Executio facta.
“in eenen sack int Schelt verdroncken”.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 7, blz. 392, 426.
 
30 maart 1536.
MERTEN CORNELISSEN, chirurgijn, afkomstig van Delft.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 april 1536.
ELISABETH ROMBOUTS transporteert aan haar zoon KLAAS BERCKMANS een erfelijke rente op een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
ADRIAAN HERBOUTS voor zichelf en als voogd van JACOB VAN DER HEYDEN erkent van FERNANDO DASSE geld van een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 april 1536.
OUTGHEERT JANSSENS, boeckprintere, geboren van Amsterdamme, krijgt genade.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 7, blz. 392.
 
28 april 1536.
JAN VAN BAERLE, JACOBSzoon, goudsmid, uit Breda.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 mei 1536.
ADRIAAN ROECOCX transporteert aan zijn dochter BARBARA voor haar bruidschat een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 mei 1536.
SYMON DESSOSE, MERTENSsone, apteker, afkomstig van Beze in Portugal.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 mei 1536.
Ondertrouw van JOORIJS JORIJS JAN STAESsone met JANNEKEN JAN HENRICXsochtere de Roda Sancte Ode.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, St. Walburgkerk, PR 231, fol. 46/91.

 
24 mei 1536.
BENEDICTUS BERNARDUS, Licentiaet in medecynen, afkomstig van Tours in Toureynen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 juli 1536.
JAN VAN BRUWHESEN, JANSzoon, kremer, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 augustus 1536.
De testamentuitvoerders van WOUTER PAUWELS en zijn vrouw LUCIA WRAEGHS transporteren aan JAN MOONS en zijn vrouw BARBARA VEKEMANS een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 augustus 1536.
De stad verkoopt aan ARMAND VAN GHEELE, op naam dezes kinderen, een erfelijke rent.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 september 1536.
Onterend billet op de Beurs geplakt tegen VICTOR MEAUWE, van Brugge.
Bron: A.A.B. Deel 36, blz. 140.
 
2 december 1536.
YSABELLA en BARBARA LIXALS verdelen er erfenis van hun grootouders JAN VAN DER ELST en BARBARA VAN MECHELEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 december 1536.
PETER VAN MANSDALE, MATTHEUSzoon, arbeider, uit Bergen (op Zoom?).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Ca. 1536.
ROY LOUPES, coopman, bij verstek verbannen.
Bron: A.A.B. Deel 7, blz. 427.
 
Uit de stadsrekeningen van 1536-37:
“Aan JAN BERTRAM en JACOB VOORSPOEL houdende des nachts de wake op den toren van OLV luidende de dagklok, de diefklok  en ook trekkende de brandklok als het nood is, en blazende des nachts alle uren den hoorn, en kondigde met de trompette des avonds, den nacht en des morgens den dag aan, van alles dit jaar betaald 9 lb.”.
Bron: Antwerpiensia, Deel 18, blz. 234.
 
- 1537 -
 
CORNELIS VAN SPANGEN = Buitenburgemeester.
NICOLAUS VAN DER MEEREN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
GOYVAERT VANDEN RE.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN DE MEYER.
FRANCOIS VANDEN CRUYCE.
Aalmoezeniers:
FRANCOIS ANTHONIS.
FRANCOIS VANDER VEREN.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
5 januari 1537.
PHILIP OEYEN, PHILIPSzoon, linnenwever, uit Eindhoven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
22 februari 1537.
JASPAR DE BEER, JANSsone, apteker, afkomstig van Mechelen.
Bron: Poortersboeken Antwerpen.
 
1 maart 1537.
JAN VAN GHENDT, MATTHYSsone, cherurgijn, afkomstig van Doornick.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
2 maart 1537.
FRANK VAN DER OUDERMOELEN, LUCASzoon, triapeyn, uit O.L.Vrouwe-Waver.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 maart 1537.
ANTOINE PALET, PASQUIERSsone, apteker, afkomstig van Bergen in Henegouw.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 april 1537.
GIELIS VAN DEN DYCKE, CLAUSsone, chirurgijn, afkomstig van Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 mei 1537.
CORNELIS of JACOB VAN MIDDELDONCK, tenghietere, herdoper, met het zwaard geexecuteerd.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1536-37, A.A.B. Deel 7, blz. 432, 433.
 
Zelfde datum.
HENDRICK MOLDERINCK, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Gelseleer, bij Lochem.
OTTO VAN HAEFTEN, GODEVAERTSzoon, schoolmeester, uit Heusden.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19-24 mei 1537
LAMBRECHT LINTHERMANS, wullenwevere, herdoper, verbrand.
DIERICK VANDER HAGEN, herdoper, verbrand.
JAN DE HANE, herdoper, verbrand.
Broeder JAN SPECKE, Predickheere, van Groeningen, herdoper, verbrand.
JAN SMEKENS, van Tricht, herdoper, verbrand.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, A.A.B. Deel 7, blz. 433, 434.
“den 19 May, op eenen saterdach, doen werden tot Antwerpen 4 herdoopers ter justitien gebracht, waer aff de 3 gebrant wirden, maer den 4e ginch voor het vier syn dwalinge aff, maer hy werdt onthooft. Desen was van St-Truyen. Een van de drye was een tennepotsteelmaker; ende syn wyff was te voren voor kersmis gelegen een maent, ende en woude dat kindt nyet laten kersten doen off doopen; ende doen het kindt ses weken out was, doen sterft alsoo; ende den vader begroeft in synen kelder: maer op den selven dach doen hy verbrant wirdt, doen gingen die heerenknapen soecken in synen kelder, ende sy vondent alsoo hy gheseden hadde; dese woonde tot Antwerpen inde Vliersteghe.
Den 24 May, op eenen saterdach, doen werden tot Antwerpen op de groote merckt, noch twee ander Herdoepers levendich elck aen eenen staeck verbrant: dese waren twee bisschoppen van de andere Herdoopers diese gedoopt hadden; d’een was een vuytgeloopen monnick geweest van de Predicheeren Orden te Groeningen”.
Antwerpsch Chronykje.
 
2 juni 1537.
LAUREIS BORREKENS, koopman, geeft te erve in erfelijke rechte aan meester GHELEYNE HUYGHENS, schoolmeester, een huis geheten de “schild van Dordrecht” binnen de Meirpoort, tussen het huis geheten “de Boterwegge” aan de ene zijde en het geschilderd huis van HERMAN SMIT, aan de andere zijde; welk huis MARIE HERTSSENS, weduwe van wijlen CLAES FRANS op 2-6-1537 gekocht heeft van ANNA JORDAENS, WILLEMSdochter, en welk huis de vs. MARIE aan vs. LAUREIS heeft gelegateerd.
Bron: Antwerpsch ArchievenBlad, Deel 33, blz. 65.
 
16 juni 1537.
LOYS DE CLERC alias DE VISSCHERE, herdoper, verbrand.
JANNEKEN EMSAEMS, weduwe wylen LOYS DE CLERC, verdacht van herdoperij, tijdelijk verbannen.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 65v°. en A.A.B. Deel 7, blz. 433, 434.
 
20 juni 1537.
Mr. JAN FARINA, medecyn, afkomstig van Aet in Henegouw.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 augustus 1537.
ROCHUS VANDER MOELEN heeft, by coope gedaen tegens JAN SERTEELS, van Graef HENRICK VAN NASSAU, als Borchgrave, tot eenen vollen leen ontfangen een huys met synder toebehoorten genaemt “Engelenborch, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 46.
 
28 september 1537.
Mr. NICOLAS FOBY, LAUREYSsone, medecyn, afkomstig van Didenhoven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
22 oktober 1537.
JACOB VANDEN LEUGENHAGE, CORNELISsone, heeft naerde doot JAN MARCELIS, syns ouden vaders, te leene ontfangen ten behoeve van hem selven, van CORNELIS, JAN ende LYSBET VANDER LEUGENHAGEN, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 90.
 
25 oktober 1537.
BARBARA RAETS en de kinderen van KAREL VAN DUESELDONCK verkopen aan PETER, JAN, GILLIS en MARGARETA RAETS een erfelijke rente op een hoeve met grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen. 
 
17 november 1537.
ANTOON JACOBS en zijn vrouw CHRISTOFFELINA VAN DER HEYNDONCK sloten met wijlen KATHELIJNEN SCHATS een minnelijke overeenkomst.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 november 1537.
SIMON, FRANS en VINCENT DE CONINCK verkopen aan JAN DE WINT een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 december 1537.
CLARA KOEYMANS, haar broer JERONYMUS en haar kinderen PETER, CLARA en MARIA PETERMANS verkopen aan JAN MOONS een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 december 1537.
JAN VANDEN VELDE, JANSsone, heeft, naer doode syns vaders, te leene ontfangen de huysinge “den Pepel” genaemt, ten behoeve van hem selven, PHILIPS, WILLEM, JACOB, CATHARINA, SUSANNA, CLARA ende MAGDALENA VANDEN VELDE, daer moeder af was LYSBET sWYSEN, ende daer is noch geweest eenen JAN VANDEN VELDE, sone vande naerbedde, die int voors. verhef nyet en is genomineert.
Bron: A.A.B. Deel18, blz. 107.
 
10 december 1537.
THIBAULT PRUNEN, THIBAULTSzoon, uit Maastricht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
- 1538 -
 
FRANCISCUS VAN DER DILFT = Buitenburgemeester.
NICOLAUS VAN DER MEEREN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN BALLINCK.
FRANCISCUS VANDEN CRUYCE.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JACQUES DE CORDES.
HENDRICK LEUWERIUS.
Aalmoezeniers:
JAN DE MEYER.
WILLEM VAN IMMERZEEL.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
4 januari 1538.
DIRK VAN ERPE, AARTSzoon, koopman, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 januari 1538.
JORIS VAN BOEKENSTEYN, JANSzoon, schrijver, uit Noordwijk.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 februari 1538.
CORNELIS DE VELAER, JANSzoon, droogscheerder, uit Beveren.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
13 maart 1538.
FRANCHOIS GIELIS koopt van MARIE DECKERS, weduwe van wijlen PETER HOENS, lakenbereider, een erf waar op 24 september 1566 de Calvinistische kerk wordt gebouwd. Dit erf lag op de plaats waar nu het Rubenshuis, op de Wapper, staat.
 
Fragment-genealogie GIELIS:
FRANCHOIS GIELIS, lakenbereider, tr. met NN.
Uit dit huwelijk:
1.   MARTHA, volgt I.
2.   LAZARUS.
3.   ANNA, tr. met CORNELIS BOONAERT.
4.   MARGARITA, tr. met KOENRAAD IMHOFF.
5.   ELISABETH, tr. met JASPAR NYS.
6.   MAGDALENA, tr. met ADRIAAN DE WITTE.
 
I.    MARTHA GIELIS tr. met CHRISTOFFEL THYS.
Uit dit huwelijk:
1.   MAGDALENA, tr. met Doctor ANDREAS BACKAERT.
2.   JOHAN.
3.   ANTHONIS.
4.   FRANCHOIS.
5.   JACOB.
6.   ANNA.
Bron: Antwerpiensia, Deel 18, blz. 143-145.
 
22 maart 1538.
GOMMAR BLILEVEN, JANSzoon, vetwarier, uit Lier.
ADAM VAN YMMERSEELE, zoon van heer KAREL, schout, uit Wommelgem.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 april 1538.
DENIJS DE MEESTERE, kremer, uit Doornik.
JAN VAN LANGEVELDE, koopman van laken, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
22 juni 1538.
PEETER DE KEERSMAKERE, JANSSONE, geboren tot Hung(h)en, &c. dat hy nyet te biechten oft ten Heyligen Sacramente gegaen en heeft, &c. voor 2 jaar gebannen.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 70. en A.A.B. Deel 7, blz. 438-39.
 
1538.
HANSKEN FRUBERCH, herdoper, verbrand.
GEERT VAN GROLLE, herdoper, verbrand.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar1537-38. en A.A.B. Deel 7, blz. 439.
 
5 augustus 1538.
GUYSAERT BRISSE, koopman, wonende tot Parijs, ons klagelijk te kennen gegeven heeft, hoe dat hij binnen deze stad gekocht heeft omtrent vijf of zesentwintigduizend ponden van gebroken klokken om die naar Frankrijk te voeren, en dat GREGORIO DE AYALA, commis van de tol van Zeeland, hem zwarigheid maakt en weigering doet de vracht te laten passeren omdat het munitie van oorlog is.
Bron: Antwerpiensia, Deel 12, blz. 228.
 
30 augustus 1538.
HENDRIK WAPENSTEKERE geeft volmacht aan JACOB VAN KEMPEN om alle schulden te ontvangen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 september 1538.
ADRIAEN OUTHUYSEN, chirurgijn, afkomstig van Sinte Geertruydenbergh.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 september 1538.
ANDRIES AMERYN heeft het huys “Biskayen” te leene ontfangen by coope gedaen tegens FRANS STRUYDELINCX, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 73.
 
27 september 1538.
GODEVAERT TE BENDT, PETERSsone, chirurgijn, afkomstig (uit de) Kempen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
17 oktober 1538.
HENDRIK VAN ACHELEN en LODEWIJK STUDELINCK, aangesteld als beheerders van de goederen van PETER VAN LEEMPUTTE, verkopen aan ELISABETH VAN PARIJS een erfelijke rente op een huis reeds bepand door JAN BOEY, CATHARINA GHIENS, MARIA VANDER NOOT, de kinderen van JAN VANDER NOOT, JERONYMUS en CLARA KOEYMANS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 november 1538.
PEETER VAN BERGEN, CLAUSsone, chirurgijn, afkomstig van Harlem.
GODEVAERT BOERMANS, chirurgijn, afkomstig van Arnhem.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
22 november 1538.
NIKLAAS VAN COELEN, SERVAASzoon, kremer, uit Aken.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
29 november 1538.
MICHIEL STAPELE, CORNELISzoon, koopman, uit Bergen (op Zoom).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 december 1538.
MATTHIJS VAN DER GOES, JANSzoon, vettewarier.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
- 1539 -
 
CORNELUS VAN SPANGEN = Buitenburgemeester.
LANCELOT VAN URSEL = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
MICHIEL GOYVAERTS.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN VAN THURNHOUT.
GOOSSENS VAN BAUHUYSEN.
Aalmoezeniers:
LODEWIJCK MUNTER.
JACQUES DE CORDES.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
9 januari 1539.
JAN BERCKHOUT, PETERSzoon, meersenier, uit Hoorn.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
BERNAART BERWIJNS, HENDRIKSzoon, bakker, uit Dordrecht.
Hij wijkt in 1586 uit (placaat Koning van Spanje) en tekent in 1602 voor f. 18.000 in de Kamer Amsterdam VOC in, bron: Ned. Leeuw 1991, kol. 154.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
29 januari 1539.
JACOB VANDER LITH, geboren binnen der stadt van Ghelre, is gebannen nemmermeer weder te comen, op zynen hant, omdat hy mitten Herdoopers gewandelt hadde.
Bron: Correctieboeck 1513-68, fol. 71. en A.A.B. Deel 7, blz. 440, 445.
 
4 maart 1539.
PHILIPS VANDEN VELDE, is comen te overlyden ongehout ende is syn aendel inde huysinge “de Pepel” by syne broeders JAN, WILLEM, JACOB, mitsgaders by JAN VANDEN VELDE, synen halven naerbroeder, te leene, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 107.
 
11 april 1539.
WILLEM HOEYKASE, JANSzoon, schipper, uit Delft.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
15 april 1539.
CORNELIS VAN NISPEN, GEERTSzoon, lakenkoper, uit Dordrecht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 mei 1539.
ROBRECHT VAN DEN HOVE, JANSzoon, zijdelakenkoper, uit Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
14 mei 1539.
WILLEM ZWAEN en zijn vrouw CATHARINA MUSCH verkopen aan de wettige kinderen van ROMBOUT TRABEQUIER een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 mei 1539.
Op deze dag werd het godshuis “Maezengang”, een soort bejaardenhuis, in de Keizerstraat, gesticht door ELIZABETH NAGELS, voor vier mannen, waaronder een opziener. In 1636 werd het verbeterd door ANTHEUNIS GEERAERTS.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 4, blz. 244, Mertens en Torfs.
 
27 juni 1539.
Mr. JAN ROBERTS, WILLEMSsone, chirurgijn, afkomstig van Demdy in Schotland.
MARK LEYENDECKER, LENAARTSzoon, vetwarier, uit Aken.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
24 juli 1539.
JAN VANDEN VELDE, JANSsone, heeft vercocht syn deel inde huysinge “de Pepel” aen GERARDT VAN DUYSBORCH, brouwer inde “Dry Snoecken” inde Coeperstrate, die getroudt was met SUSANNA VANDEN VELDE, eene van syne susteren, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 107.
 
25 juli 1539.
JACOB BERCKMANS, MERTENSsone, chirurgijn, afkomstig van Maestricht.
FRANS KEERN, FRANSzoon, speermaker, uit Aken.
GEERT OYENS, WOUTERSzoon, schilder, uit Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
30 juli 1539.
MATTHIJS VAN ZETERS, CORNELISzoon, tingieter, uit Breda.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
31 juli 1539.
MARGARETA MAES en de kinderen van AART VAN WESELE verkopen aan JASPAR VAN DER HEERSTRATEN onroerend goed.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 augustus 1539.
GABRIEL VANDEN BOSSCHE, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Mechelen.
FRANS PELGROMS, FRANSzoon, droogscheerder, uit Haarlem.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 augustus 1539.
MARIA DE BIE verkoopt aan JAN LEMMENS en zijn vrouw ANNA DE BIE de helft van een hoeve met grond reeds belast door ANNA DE BIE en de kinderen van PAUWEL DE BIE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 augustus 1539.
FRANQOIS GUYOT, JANSzoon, lettergieter, uit Parijs.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 september 1539.
DIERICK PENNINCK, outcleercoopere, verdacht van ketterij, veroordeeld tot bedevaart naar “Nicosien in Cypers, op zyn hooft”.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 73 en A.A.B. Deel 7, blz. 381-445.
 
9 oktober 1539.
JAN VAN MACHEREN stelt zich borg voor HENDRIK WAPENSTEKER ten overstaan van HENDRIK STEGEMANS alias GOEBELS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 oktober 1539.
JAN, ADRIAAN en MARGARETA BUYSSEROGGE verkopen aan CORNELIS CLAESsone een erfelijke rente op twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 november 1539.
PETER VAN HORSSEM, schoenmaker, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
21 november 1539.
PETER MODDAERT, PETERSzoon, schouwvager, uit Middelburg.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
- 1540 -
 
CORNELIS VAN SPANGEN = Buitenburgemeester.
LANCELOT VAN URSEL = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
MICHIEL GOYVAERTS.
JAN VAN DAM.
JAQUES PERELIEUX.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
GASPAR SCHETS.
GILLIS VAN BREUSEGEM.
Aalmoezeniers:
JAN DE LANTMETER.GILLIS VAN BRUYLEGEM.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.P. de Roveroy.
 
4 februari 1540.
JACQUES ROBERT, GALEATSsone, apteker, afkomstig van Urbin in Italiën.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
17 februari 1540.
JAN BERTHOUT verkoopt aan JAN KLAAS DE BUECKELEERE een rente op div. huizen reeds bepand door KLAAS DE SCHERMERE, CATHARINA VAN HALMALE, HENDRIK DE BRUYN, WILLEM BRENTEN, GASPAR PARASYS, JAN CANT, de kinderen van JAN VAN LEEST, TOUCHAIN LE SEUR, CORNELIS DE CREEMERE, MERTEN HERSSELT, de weduwe van ALBRECHT STAECK en de kinderen van PETER MEYS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 maart 1540.
WILLEM VAN DYCKE, LAMBRECHTSsone, chirurgijn, afkomstig van Cleve.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
2 april 1540.
FRANS GHYSBRECHTS, PETERSsone, chirurgijn, afkomstig van Diest.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 april 1540.
JOOST DE VRIESE, hoedenmaker, zoon van wijlen JOOS DE VRIESE, verkoopt aan MARGRIETE VERTHIELT, dochter van wijlen GODEVAERT VERTHIELT, geassisteerd met haar voogd een huis, tussen het huis “t Ketelken” en de erfgenamen van LIJSBETTE ZWILLEN, dat hij op 31 jan. 1520 van LUCIE VERDORENT, dochter van wijlen JAN VERDORENT, geassisteerd met haar man JAN DE VOS, korenmeter, gekocht heeft.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 197, p. 265.
 
17 april 1540.
Deersame persoon JORYEN BEYER, coopman van Danzicke, negocierende alhier tAntwerpen ter eene ende JACOB CLAESS alias STORM buerman van Eedamme gelegen in Hollandt ter andre zyden, hebben vuyt heuren vryen eygenen wille ende wetentheyt oick als zy seyden ombedwongen van yemande bekent ende verleden … gesloten te hebben een contract van coope … te weten als dat de voors. JORYEN BEYER wel ende wettelick vercocht heeft ende vercoopt mits desen vuyt gerechten tytele van coope den voornoemde JACOB CLAESS alias STORM present ende den coop accepterende een schip genaemt “Den Salvator” met alle zynre gereede ende toebehoorten van buyten ende van binnen den selven schepe nu teghenwoordelick toebehoorende degheene dingen vuyt gescheyden alsoe tselve nu ter tyt liggende is ter Veere in Zeelandt, ende dat nae vuytwysen van sekeren inventaris vanden selven schepe ende zynre gereede daer op gemackt … ende dat voer ende om de somme van zevenhondert ende vyftich carolus gulden eens.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, N 3133, notaris W. Strijt, fol. 103.  
 
11 mei 1540.
ADRIAAN WIJLANT, FILIPSzoon, leertouwer, uit Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 juni 1540.
De stad verkoopt aan JAN GIELISSEN, van Zierikzee, een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 juni 1540.
JACOB VAN LEYEN, gevolmachtigt door zijn vrouw CATHARINA VAN DEN BROECKE, verkoopt aan de kinderen van JACOB VAN DER MEERE een rente op een huis en land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
25 juni 1540.
WILLEMIJN VAN ZELLAER, REYNdr., meersenierster, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 juli 1540.
JAN VAN GERWEN, WILLEMSzoon, kleermaker, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
15 juli 1540.
PEETER BRAEM geboren van Brugge, vercleerde in presentie van LYNKEN STECKAERTS zynre huysvrouw geboeren van Lueven, dar hy overmidts zyne ongeneselicke sieckte en gebreck van lazerie daer mede hy deur de gave Gods hem zeyde bevangen te zyne … dat hy in zynen eenen arm lam was ende geminct, dat hy gheelick ende all onnut ende onbequaem is voer hem ende zyne huysvrouw zyn broot met goede ende met eeren te winnen ende alsoe den last vanden huwelicken state te dragen, meyninge is ende voer hem genomen heeft buyten slants te reysen ende aldaer zyn broot te bidden, zoe nae den statuyten van den melaetsche menschen behoort ten eynde zyn voirs. huysvrouw te bat voer heur alleene soude moegen heur broot winnen daer zy nyet machtich en ware voer hen beyden te winnen mitdts dyen dattet een scherpe weerelt is om broot te winnen. Gemerct oick (zoe zy tsamen vercleerden) dat zylieden als gheen goet en hebben daer op zy hen beyden souden mogen houden … (verklaart van zijn vrouw 12 karolus gulden ontvangen te hebben en aldus uitgekocht te zijn).
Bron: Stadsarchief Antwerpen, N 3133, notaris W. Strijt, fol. 158v°.

 
20 juli 1540.
De stad verkoopt aan CLAUS VAN MEENWEL een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 juli 1540.
ROELANT VAN DER LAUWICK, ROELANTSzoon, tingieter, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 augustus 1540.
HERMAN LEYDECKER, DIRKSzoon, koopman, uit Bergen op Zoom.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
12 augustus 1540.
CORNELIS PETER CHEELS verkoopt aan HENDRIK WILLEMS en zijn vrouw ELISABETH JONGELINCX een huis belast door PETER PICKAERT en de weduwe MERTENS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 augustus 1540.
ADRIANE RAES, ADRIAENSsone, chirurgijn, afkomstig van Rommerswalle.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
31 augustus 1540.
DOMINICUS WAGEMAKERE liet FRANS VAN DEN VEKENE een erfelijke rente afkwijten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 september 1540.
JAN RAET verkoopt aan zijn broer GILLIS en zijn vrouw JACOMIJNE STEVENS een derde van een hoeve belast door JAN COMPERIS, ADRIANA VLEDINCX en de kinderen van JACOB VAN DEN BEEMPDE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 september 1540.
Notaris MELCHIOR CHARLES.
Huwelijkscontract tussen JAN VAN ONCHEM en MARTINE LE GRACE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 oktober 1540.
YSBRAND DE MOOR verkoopt aan CORNELIS LAUREYSSENS en zijn vrouw JOANNA VAN BROUWHUYS een erfelijke rente op twee huizen belast door JAN BUYSSENROGGE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
Mr. JOOST VELSE, JORISsone, Dr. in medecyn, afkomstig van Haghe.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 oktober 1540.
JAN BUYSEROGGE verkoopt aan CATHARINA SONS een erfelijke rente op twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 november 1540.
Moordaanslag op LOUIS MENDES, Portugees, op de Beurs, door LOUIS FERNANDES en consorten.
Bron: A.A.B. Deel 36, blz. 140.
 
17 december 1540.
PIETER VAN ZESTEN, JANSsone, medecyn, afkomstig van Meeuwen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
1540-41.
HANS DE POTBECKERE, van sHertogenbossche, herdoper, verbrand.
WILLEM DE VERE, aanklacht is onbekend, ter dood gebracht.
SYMON MEERTZEN, van Alckmaer in Hollandt, verkeer met verdachten en voortvluchtigen, tijdelijk gebannen.
RUTGEERT HALFBUNDER, huisvesten van uitgelopen monniken, geldboete.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaar 1540-41, A.A.B. Deel 7, blz. 444, 445, 456.
 
- 1541 -
 
LANCELOT VAN URSEL = Buitenburgemeester.
FRANCISCUS VAN DER DILFT = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
MICHIEL GOYVAERTS.
JAN VAN DAM.
JAQUES PERELIEUX.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JORIS VESELAER.
FRANCOIS ANTHEUNIS.
Aalmoezeniers:
GOSEN VAN BOUHUS.
COMMER RAYE.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
7 januari 1541.
DIRK VENTBOOT, KERSTENz.., tavenier, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
21 januari 1541.
FREDERIK PAUW, WERNERSzoon, kleermaker, uit ‘s-Heerenberg.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
26 januari 1541.
MARGARETHA VAN DRIELE, in eigen naam en van haar kinderen, behouden van wijlen JAN DE WEERDT geeft volmacht aan JAN BOOTE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 februari 1541.
EVERAERT HORNICK, EVERAERTSzoon, droogscheerder, uit Zutphen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 maart 1541.
NICLAES VAN BERGEN, SYMONSsone, chirurgijn, afkomstig van by Alkmaer.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
24 maart 1541.
Mr. SEGHER COBLEGIERS, gesworen Medecyn.
Mr. MERTEN HESSELS, gesworen chirurgijn.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 maart 1541.
Mr. MICHIEL LANGAERT, gesworen medecyn.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 april 1541.
Notaris HENDRIK HOEVELMANS.
Testament van PETER DE GRASSE alias MAZIJN en ELISABETH BORNWATERS, voor de langstlevende. Zij gedenken hun zoon ROELAND en hun dochters ADRIANA en MARTINA. De executeurs zijn JACOB MOERETEUR en JAN VAN HOYNSCEN.
Als voogden WILLEM BORNWATERE en MELCHIOR ZAERLES. GILLIS VAN BREEN is bijgevoegd voogd.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 mei 1541.
Mr. HENRIC BAIX, GOESSENSsone, chirurgijn, afkomstig van Lier.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 mei 1541.
BOUDEWYN VRIES, VOKELSsone, chirurgijn, afkomstig van Dochem.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 juni 1541.
LAMBRECHT VAN THUYL, LAMBRECHTSsone, chirurgijn, afkomstig van Diest.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
21 juni 1541.
JOANNA VAN DEN BERGE en haar kinderen LUCAS en MARTINE PEETERS verkopen aan WILLEM VAN DER RIJT een erfelijke rente op twintig huizen reeds bepand door PETER DE DECKERE, JAN en CORNELIS WOUTERS, de weduwe van THOMAS MORTELMANS en WILLEM VAN DER RIJT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 juni 1541.
YSEBRANT DE MOOR verkoopt aan JAN VAN HOBOKEN een erfelijke rente op twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 juli 1541.
GEORGE BERNAERT, JACOBSsone, chirurgijn, afkomstig van Reysele.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
21 juli 1541.
GERARDT SPYCK, sone WILLEMS, heeft het huys “Het Gulden Pansier” teenen vollen leene ontfangen, by coope gedaen tegens GERARDT VAN DOESBORCH ende SUSANNE VANDEN VELDE, syne huysvrouwe, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 113.
 
29 juli 1541.
WILLEM VAN BAERLE, MATTHIJSzoon, droogscheerder, uit Zomeren.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 augustus 1541.
GEERT DULS, beeldsnijder, verkoopt aan AGNES VAN OIRSCHOT een erfelijke rente op twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 augustus 1541.
JACOB HASEBAERT, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Yperen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
26 augustus 1541.
ROELANT DIERICKX, Mr. CLAUSsone, chirurgijn, afkomstig van Mechelen.
HANS DREGGE, Mr. ROMBAUTSsone, chirurgijn, afkomstig van Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
2 september 1541.
MARIE VAN ERPECOM, GEERTSdochter, lijnwatierster, uit Breda.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
16 september 1541.
JAN OEYENS, JANSzoon, oudschoenmaker, uit Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
7 oktober 1541.
JAN DE LA TOUR, JACOPSsone, Dr. in medecyn, afkomstig van Bergen Henegouw.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
11 oktober 1541.
CORNELIS, wettige zoon van CORNELIS MATHEEUSsone, te Bergen op Zoom, verkoopt aan JOOS DE VRIESE, hoedenmaker, de helft van zijn huis “de Roode Toren” op Klapdorp.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 204, p. 46v°.

 
8 november 1541.
EVA VAN DER BRUGGEN alias VAN AKEN, EMERENCIANA, JAN, LODEWIJK, ANNA en ADAM VAN DER BRUGGEN verkopen aan PHILIPPE DE BERLAS en zijn vrouw MARIA VAN DER BRUGGEN een verwerij reeds bepand door CATHARINA VAN DER BRUGGEN en GABRIEL STUYDELIJN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 november 1541.
ELISABETH VAN TICHELT en MAXIMILIANA VAN DER NOOT verhuren aan LAUREYSE DE CONINCK een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 november 1541.
ANTOON NIJS en zijn vrouw JACOMIJNE VAN KESSELE verkopen aan KLAAS SPIERINCK, chirurg, een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 december 1541.
GABRIEL STUDELINCK, PETER VAN DEN WALLE, mede voor JORIS VESELEER en JOORIS MUYTINCK, testamentaire mombers van MARTEN, CHRISTOFFEL, HANS en ANNA EHEM, CHRISTOFFELSkinderen wijlen, van wie moeder is KATLINE IMHOFF, verkopen een erfelijke rente aan MICHIEL HILLEN alias VAN HOOCHSTRATEN, boekprinter.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 202, fol. 27v°.

 
- 1542 -
 
CORNELIS VAN SPANGEN, ridder = Buitenburgemeester.
JOANNES VAN CROMBACH, ridder = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
MICHIEL GOYVAERTS.
HENDRICK HOFMAN.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN HOCKAERT.
THEBAL PROENEN.
Aalmoezeniers:
FRANQOIS STUYTELINCX.
CORNELIS ADRIAENS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
18 januari 1542.
JAN VAN MACHEREN verkoopt aan NIKLAAS VAN DER BORCHT, zilversmid, een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 januari 1542.
MICHIEL VAN DEN VELDE, HENDRIKSzoon, koopman, uit Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 april 1542.
Mr. CORNELIS VAN TONGERLOO, JANSsone, medecyn, afkomstig van Ath.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 mei 1542.
De stad Antwerpen verkoopt aan ROCHUS VAN DEN BOGAERDE, gelaesmakere, een hoekhuis met kelder onder de straat, geheten “Sint Anna”, &c. naast het erf van MATHYS VAN BIESTHOVEN.
Bron: Antwerpiensia, Deel 1, blz. 129.
 
15 mei 1542.
ANNA SPAPEN geeft aan haar zoon ADRIAAN ELOUT een lijfrente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 mei 1542
KLAAS POL, PETERSz., meersenier, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
26 mei 1542.
WIJNANT VLOGEL, bode rentmeester kwartier, uit Winninxrode (= Wijnandsrade bij Hoensbroek in Limburg).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
2 juni 1542.
JASON HAAMSTEDE, AARTSzoon, droogscheerder, uit Zierikzee.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
3 juni 1542.
Meester JASPAR JASPARSSONE, geboren van Weerdenborch, &c. diverse huysvrouwen getrout ende daerenboven den Heere Justicie ende andere grootelick geinjurieert ende openbaerlick geoblatreert heeft, &c.
Na schavottering en splijting van zijn tong veroordeeld tot bedevaart naar “Russemadouwe”.
Bron: Correctieboeck, 1513-68, fol. 80v°. en A.A.B. Deel 7, blz. 463, 467.
 
6 juni 1542.
JAN VAN DER MEERE, vader, JAN VAN OUCHEM en zijn vrouw MARGARETA VAN DER MEERE veklaren dat ze van elkaar niets meer te eisen hebben.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 juni 1542.
TIELMAN VAN EEUWIJCK, kuiper, uit Wesel in het land van Cleve.
(Leenregister van Kleef, regest 777 o.a. ENGELBERT VAN EWICK, Ned. Leeuw, 1991, kol 159).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
17 juni 1542.
LAMBERT VAN BAERLE, MATTHIJSzoon, uit Zomeren.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 juni 1542.
NICOLAS BLANCK, cleermakere, Italiaen, belediging en bedreigen van een geestelijke, veroordeeld tot bedevaart naar “Rutsemadouwe”.
Bron: Hooger Vierschaer en A.A.B. Deel 7, blz. 468, 469.
 
30 juni 1542.
JAN BOHAIN, ANTHONISsone, medecyn, afkomstig van Otmatre.
Bron: Poortersboek Antwerpen en Certificatieboeken Antwerpen, coll. 7, 1542, f° 263.
 
5 augustus 1542.
JACQUES LEGUILLON, MARC BATLER, JEAN LEQUILLON, JEAN-ALBERT CANNISSON van Milaan, JACQUES DE FAIGNANO, BENEDICT CAPRIANUS van Mantua, FRANCESCO DE VELA uit Milaan, FRANCESCO BONANOMI (Milaan), BAPTISTA CRIVELLI, JERONIMO ROVELLASQUE (Milaan), THOMAS BALBANI, uit Lucca, JAN BALBANI, JEAN ANGELI DAVOM (Milaan), VINCENT ADOLPHINI, uit Lucca, BONAVENTURA MICHAELI (Lucca), BAPTISTA IMPERIAL BALIAN (Genève) verzonden onder leiding van JEAN ANGELI en NIKLAAS ROSSO DE LISOLA uit Genève, op de wagens van NIKLAAS en ANTHONIO OCRE uit Lorreinen verschillende koopwaren over Bazel naar Italie. De magistraten getuigen dat NIKLAAS ROSSO DE LISOLA en HUBERT VAN VIHEN voor hen verschenen en onder eed verklaarden  NIKLAAS NUPENS goed te kennen als dienaar van NIKLAAS ROSSO en geboortig van Antwerpen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen. 
 
30 september 1542.
PETER VAN DER MERCT, PETERSzoon, meersenier, uit Hontenisse.
Een PETER VAN MERT wijkt in 1586 uit (placaat Koning van Spanje).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 oktober 1542.
Laathof van Hemiksem.
De kinderen van SIMON ROELANTS, uit zijn eerste huwelijk met CATHARINA SMEDTS, uit zijn tweede met JOANNA LOEKERS, verkopen aan JAN ROELANTS en zijn vrouw MARIA VEREYCKEN een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 oktober 1542.
De kerk van Oelegem verkoopt aan GILLIS RAET een erfelijke rente op een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 november 1542.
ELIZABETH HEYSTERS alias VAN BREEN, JERONIMUSdochter wijlen, met haar man JACOB VAN LAMDONCK, JAN BUYENS en CLAUS VAN ASSCHE momboren van CORNELIS, WOLFFAERT en ANNE HEYSTERS alias VAN BREEN, de voors. JERONIMUS wettige onbejaarde kinderen, verkochten aan de momboren van de wettige kinderen van wijlen FRANCHOIS DE MARSEE, daar moeder af was MAGDALEENE DE VILEUZE de 26 karolus gulden erfelijk die CORNELIS SNOEYE, bonetvercoper, op 02-12-1535 verkocht had aan JAN MAES, tymmerman, als momboer van voors. ELIZABETH en de voors. andere kinderen van wijlen JERONIMI HEYSTERS op een huis.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 208, fol. 121v°.

 
10 november 1542.
MERTEN VAN ENGELST, DIRKz., schoenmaker, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
15 november 1542.
JOHANNA VAN DEN BRANDE, weduwe van MICHIEL VERGIJN, CLARA VAN DEN BRANDE, weduwe van OLNNER JANSS, CHRISTYNE VAN DEN BRANDE, gehuwd met CORNELIS PRUYNEN, lakenbereider, KATHLYNE VAN DEN BRANDE, gehuwd met PAUWELS ALEWYNS, JACOBMYNE VAN DEN BRANDE, gehuwd met JAN DE VRIESE, timmerman, allen gezusters en kinderen van wijlen JAN VAN DEN BRANDE en KATHLYNE ECKDORENS, bekennen voldaan te zijn door hun stiefvader AERD AERTSS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 208, p. 152.

 
24 november 1542.
CLAUS, KLAAS DE BAILLY, LIBERTSzoon, leertouwer, uit Luik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
7 december 1542.
JAN BRAMEN, KERSTIAANSzoon, houtbreker, uit Gent.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
NICLAES VAN ANDEL, chirurgijn / barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, Coll. 7, 1542 f° 268.
 
JAN DU CREUX, DE CREUS, DE CRUYCE, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, Coll. 7, 1542 f° 264vo, 1550-60 f° 134, 388, 1552 f° 282vo, 241vo, en vele, vele anderen.
 
HENDRICK DEKENE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, coll. 7 1542 f° 231vo.
 
MERTEN DE DOLPHIN, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, coll. 7 1542 f° 255, 1555 f° 124.
 
JAN VAN HASSELT, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1542 f° 264vo.
 
CLAES VAN HERCKELSTEIN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, coll. 7 1542 f° 55vo.
 
MERTEN HESSELS, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, coll. 7 1542 f° 264vo.
 
GHEERT VAN HILDERNISSEN, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, coll. 7 1542 f° 252, 264vo.
 
PEETER SALOMONS, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, coll. 7 1542 f° 264vo, 1553 f° 63, 67, 1554 f° 15, 1555 f° 124, 125, 1550-60 f° 388, en vele anderen.
 
WILLEM VAN WAGHENINGEN, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1542 f° 264vo.
 
HERMAN WALSCHAERTS, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1542 f° 264vo, 1552 f° 282vo, 1553 f° 63, 67, 1554 f° 15, 290, 1555 f° 124, 125, en vele anderen.
 
DIERICK WOLFS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, Coll. 7 1542 f° 261vo.
 
- 1543 -
 
LANCELOT VAN URSEL = Buitenburgemeester.
NICOLAUS DE SCHERMERE = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
FRANCIS ANTHONIS.
JACOB WOLSAERT.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JOOS VANDER STEENE.
JAN DE BOYS.
Aalmoezeniers:
JOOS VANDER STEENE.
GILLIS VAN BREEN.
JAN ANTHONIS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
19 januari 1543.
JOZEPH MOSTAERT, WILLEMSzoon, koopman, uit Antwerpen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 februari 1543.
SIMON TURCHI, bij het verlaten van de Beurs, aangevallen en gewond.
Bron: A.A.B. Deel 36, blz. 140.
 
16 februari 1543.
CORNELIS POMP, PETERSzoon, schipper, uit Reimerswaal.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 maart 1543.
HANS AMERYN heeft het huys “Biskayen” naerde doot van ANDRIES AMERYN, syns vaders, te leene ontfangen, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 73.
 
15 maart 1543.
De stad verkoopt aan MARTEN AELBRECHTS en aan de voogd der kinderen van CLAUS VERBIEST een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 maart 1543.
BERTELMEUS DE ROY, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
30 maart 1543.
ISEBRANT VAN AMSTEL, filius naturalis GIJSBRECHT(I), kleermaker.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
26 april 1543.
Huwelijkscontract tussen JAN VAN SCHOONHOVEN, Drossaard van Aarschot, vergezeld door zijn vader HENDRIK VAN SCHOONHOVEN, ROBRECHT VAN SCHOONHOVEN en JAN COUTEREAU en BARBARA VAN DER ELST vergezeld door haar moeder MARIA SCHEYFFS, ALVARO VAN ALMARAS, WILLEM VAN DEN WERVE en CORNELIS VAN LYERE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 mei 1543.
De kinderen van ADRIAAN VERVLOET verkopen aan JAN DE LANTMETERE hun deel van een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 juni 1543.
AART ONTIJT, AARTSzoon, kleermaker, uit ‘s-Heerenberg.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 juni 1543.
JAN VAN THIELT ende MARGRIET JANSSENS, syn huysvrouwe, hebben het huys “Biskayen” te leene ontfangen by coope gedaen tegens HANS AMERYN, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 73.
 
22 juni 1543
JAN DESMAREZ, JACQUESzoon, koopman, uit Kamerijk.
JAN DES MAREZ den ouden wijkt in 1586 met zijn gezin uit (placaat Koning van Spanje).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
30 juni 1543.
HANS VAN DEVENTER, RIJKAARTSzoon, boekverkoper, uit Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 juli 1543.
Verdeling van goederen tussen de vijf kinderen van WILLEM VAN BUYTEN en ANNA WOUTERS: ANNA VAN BUYTEN met haar man JACOB SCHUYT, LYSBETH VAN BUYTEN met haar man GHEERDE VAN EECKEREN, PETER VAN BUYTEN, WOUTER BOSSCHAERT en JAN FLORIS, out-cleercoper, in naam en als momberen van WILLEM, MARGRIET en JEHANNEN VAN BUYTEN, alle wettige kinderen van wijlen WILLEM VAN BUYTEN, waar moeder van was ANNA WOUTERS.
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, 1543, 209 p. 123.

 
4 augustus 1543.
KLAAS KNIPPINCK, DIRKSzoon, meersenier, uit Dorsten in het Sticht van Keulen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
7 september 1543.
ANTONIS VAN MANSDALE alias KELDERMANS, ANTONISzoon, metser, uit Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
25 september 1543.
GILLEBERT VAN SCHOONBEKE verkoopt aan PETER RAET een erf.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 november 1543.
GILLEBERT VAN SCHOONBEKE verkoopt aan ROMBOUT VAN HEUCKELOM, als voogd van de kinderen van JACOB VAN DER MEERE, een erf.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 december 1543.
JAN DE BECKERE verkoopt aan BARTHOLOMEUS JACOBS en zijn vrouw MARIA sMOELENEEREN een erfelijke rente op gronden.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1544 -
 
WILLEM VAN HALMALE = Buitenburgemeester.
LANCELOT VAN URSEL = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
GILLIS VAN BEUSEGEM.
LOUIS LUEMS.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
WILLEM VAN IMMERSEEL.
MELCHIOR SCHETS.
Aalmoezeniers:
ARNOUT FELS.
ADAM KEYNIERS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
Uit de Schoutrekening van dit jaar:
JANNE DE HOZENBERGE, uit Henegouw, die mits de dieverijen, door hem gedaan, is gehangen.
DIRK HERMANS, zilversmid, geboren van Bremen, die mitsdien men bevonden heeft dat hij zekere penningen heeft geschrooid en andere dieverijen gecommitteerd, is gehangen.
HANS CLEMENEN, geboren van Leuven, in de wandeling genaamd POCKMOCK, die mits dieverijen en andere mesusen, gehangen is.
MERTEN HUYGEN, die mits zijn dieverijen en andere stukken, te Herentals is gehangen.
JOOS VAN BUDINGEN, die mits de transseneringen (afzetterijen) en andere delicten door hem gedaan, te Herentals is gejusticieerd.
HANSKEN VAN PARIJS, geboren van Gent, die mits zijn dieverijen is gehangen.
THUEN VAN DEN BOSSCHE, alias DE WISPELERE, geboren van Brussel, die mits zijn dieverijen is gehangen.   
HANSKEN VAN HOORNE, in de wandeling genaamd BLESE, die mits zijn dieverijen is gehangen.
BERNAERT VAN ACHTERHOUT, alias METKEN LAETVEGEN en JAN THOMAS, van Steenwijk in Holland, die mits hun dieverijen zijn gehangen.
GIJSBRECHT LATERMAN, alias GROOTE VLAMING, geboren van Gent, en ANTOON FEYTEN, zager, geboren van Nederijssche, die mits hun dieverijen zijn gehangen.
Bron: Antwerpiensia, Deel 12, blz. 209.
 
10 januari 1544.
MARGARETA VAN EEMEREN en haar kinderen van JAN VAN DIEPENBEEK geven tot betaling van zekere schulden aan JAN MATHEUSSEN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 januari 1544.
MARIA SCHEYFF verkoopt aan PETER VAN DALE een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 maart 1544.
JACOB SPINCKHUYSEN, JACOBSzoon, zwaardveger, uit Amsterdam.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
2 mei 1544.
JAN DU PARCQ, GIELISsone, chirurgijn, afkomstig van Dendermonde.
Bron: Poortersboeken Antwerpen
 
5 mei 1544.
De stad krijgt de “Hof van Liere” te erve van KAREL TSERAERTS en zijn vrouw KATHELYNE DRAECX.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 4, blz. 119, Mertens en Torfs.
 
13 juni 1544.
SEBRECHT VAN SEVENDER, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Arnhem.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
16 juni 1544.
MARGRIETE GHYSELS, AERTSdr. wijlen, met haar man CORNELIS JAN ADRIAENS, wonende te Stabroeck verkopen een erfelijke rente op land aan MICHIEL HILLEN alias VAN HOOCHSTRATEN, boekprinter.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 213, fol. 322.

 
4 juli 1544.
FRANS AERTSSEN verkoopt aan de voogden van de kinderen van WILLEM BOCQUILJON een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 juli 1544.
ANTONIS BAILLY, LIBEELSzoon, leertouwer, uit Luik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
25 juli 1544.
ADRIAAN VAN NISPEN, GEERTSzoon, meersenier, uit Diesen (ten zuiden van Tilburg).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 augustus 1544.
BENOIT AUBREBIS, FRANQOISzoon, zijdelakenkoper, uit Namur.
De wed. AUX BREBIS wijkt in 1586 uit (placaat Koning van Spanje), evenals HANS BREBIS, Ned. Leeuw 1991, kol. 153.
JACQUES SCHOT, JANSzoon, bonetverkoper, uit Doornik.
WOLF SORY, JORISzoon, kremer, uit Peedingen (Peiting?) in Beieren.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 augustus 1544.
JAN PUTENYER, PETERSsone, chirurgijn, afkomstig van Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
22 augustus 1544.
CORNELIS DE LAET, DENIJSzoon, smoutslager, uit Ekeren.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 september 1544.
JAN BRUEGELMANS, KERSTENzoon, arbeider, uit Netersel onder Bladel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
26 september 1544.
PETER VAN CONINCXLOO, JANSzoon, schilder, uit Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
31(sic) september 1544.
FRANQOIS DE LAET, FRANSzoon, koopman, uit Ekeren.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 oktober 1544.
De Schoutet contra JAN DORHOUT, outcleercooper, &c. op de bladrand: Executio facta.
Idem contra CHRISTOFFEL HERAULT of DRAUT, juwelier, &c. op de bladrand: Executio facta.
Bron: Hooger Vierschaer en A.A.B. Deel 7, blz. 469, 472.
“In ‘t selve jaer, doen wirden t’Antwerpen, veel menschen gevanghen, ende veel ontliepen ‘t in Ingelant ende elders van een quade secte die sy voor hadden; soo datter tot Antwerpen twee onthoofft wierden, d’een hiet JAN DORHOUT, out-cleercooper, den anderen hiet CHRISTOFFEL DRAUT, van Parys, een juwelier, ende was om ketterye van Parys gebannen; desen wiert buyten op raeyeren gestelt, op eenen Donderdach”.
Antwerpsch Chronykje.
 
10 oktober 1544.
CLAUS VAN MAUDEN, chirurgijn, afkomstig van Ronssen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 oktober 1544.
Den Schoutet contra ELOY PRUYSTINCK, schaelideckere, &c. Lutheraan, later Herdoper, op de bladrand: Executio facta.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 322, 323, 329.
“In deselve maent (oktober) den 25 des Saterdachs, doen weert buyten Antwerpen al levende verbrant, die Meester van dese dolinghe, genoemt LOEY DE SCHALIDECKER, die dicwils gepunieert geweest hadde”.
Antwerpsch Chronykje.
 
Men mag LOY DE SCHALIEDEKKER tot de sekte der “Joristen” rekenen. Ter zelver tijd werden nog 2 aanhangers onthalsd t.w. de juwelier JAN DAVION en JERMYN de visverkoper.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 4, blz. 55, Mertens en Torfs.
 
In 1544 vlucht een groep wederdopers c.q. de “DAVID JORISTEN” vanuit Antwerpen naar Basel. Hun leider JAN JORIS, die zich later DAVID JORIS noemt, is waarschijnlijk geboren  te Brugge in 1501. Onder zijn volgelingen waren enige opmerkelijke personen uit Antwerpen. De groep bestond o.m. uit: NIKLAAS MEINDERTS, welke huwde met TANNEKEN, dochter van DAVID JORIS, CORNELIS VAN LIER, Heer van Berchem, zijn zuster ANNA VAN LIER, welke huwde met JAN JORIS, zoon van DAVID JORIS, JOACHIM VAN BERCHEM, welke huwde met CLARA JORIS, dochter van DAVID JORIS, zijn broer RENIER VAN BERCHEM en hun moeder ANNA VAN ETTEN.
Bron: Antwerpiensia Deel 18, blz. 45-48.
 
7 november 1544.
GEERT VAN BAERLE, JACOBSzoon, diamantslijper, uit Breda.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 november 1544.
JERONIMUS CUVELIER alias CUPER, JANSzoon, koopman, uit Soignies-en-Hainaut.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
12 december 1544.
BALTHAZAR VAN VLIERDEN, BALTHAZARSzoon, tapissier, uit Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 december 1544.
KAREL VAN YMMERSEEL verkoopt aan de voogden van JAN VLEMINCK 3 percelen beemd.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
JAN ONDER DE LINDE verkoopt aan ADRIAAN HERBOUTS 5 dagwand land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 december 1544.
JOACHIM GOVAERTS alias VICKEVOORT, JANSzoon, kuiper, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
JACOB BAERGIE, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1544, f° 97vo.
 
EMANUEL FERNANDEZ, médecin.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1544 f° 415.
 
ADRIAEN JANSSENE, medecyn der stadt.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1544 f° 54vo.
 
LOYS NUNEZ, médecin.
Bron: 1544 f° 415, 1604 f° 157vo, 1607 f° 81, 1611 f° 115vo.
 
JEHAN WALRAN, apothicaire.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1544 f° 344.
 
- 1545 -
 
JOANNES VAN CROMBACH = Buitenburgemeester.
LANCELOT VAN URSEL = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
FRANCIS VANDEN CRUYCE.
JAN VANDEN BROECKE.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN DE LANDTMETERE.
JAN VAN AELST.
Aalmoezeniers:
SEBASTIAEN VAN DAELE.
JEAN GHAMEL.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
Uit de Schoutrekening van dit jaar:
JACOB ZANDERS, geboren van Eewout bij Nijmegen in het land van Gelder, die overmits hij in diverse plaatsen de lieden heeft handen en voeten gebonden en andere dieverijen, brandschattingen en transseneringen (afzetterijen) gecommitteerd, tot Lier met den brande is gejusticieerd.
CORNELIS GHEERTS, geboren van Zundert, die mitsdien hij in diverse plaatsen de lieden heeft helpen binden handen en voeten en de goede lieden gebrandschat en het hunne heeft gestolen, tot Lier met den brande is gejusticieerd.
SYMEN VAN VUYCT, geboren van Besroye (?) in de Langerstraete, die mits zijn transseneringen, brandschattingen, &c. en dat hij de lieden te diverse stonden heeft helpen binden handen en voeten, tot Lier met den brande is gejusticieerd.
ADRIAAN ADRIAANSsone, droogscheerder, geboren van Nijmegen in den lande van Gelre, die mits dezelfde feiten tot Lier met den brande is gejusticieerd.
YFKEN PEETERSdochter, geboren van Amsterdam, die overmits zij met de voornoemde binders en kneveleers gewandeld heeft, dezelven geholpen en de goede lieden het hunnen gestolen heeft, tot Lier gehangen.
TANNEKE BEERENS, geboren van Auwercken uit den lande van Emden, die overmits zij ook met de voors. kneveleers en binders omgegaan en de goede lieden het hunne gestolen heeft, tot Lier gehangen.
Bron: Antwerpiensia, Deel 12, blz. 210.
 
2 januari 1545.
MERTEN WOUTERS, schoelmeester, onder eed en borgstelling vrijgelaten.
Borgen voor hem zijn:
Meester LAUREYS JANSSENS, chirurgyn.
ADRIAEN JOOS, sydenlakencoopere.
JACOB HEYNS, cleermakere.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 328.
 
9 januari 1545.
MICHIEL VANDEN KERCKHOVE, cleermakere, vrijgelaten onder borg; mag de stad een jaar lang niet verlaten.
Borgen voor hem zijn (voor sesse hondert Karolus guldenen):
PETER VANDEN KERCKHOVE, weerdt inde “Symme”.
CLAES VANDEN BOSSCHE, schoenmakere.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 329, 331-33,335.
 
10 januari 1545.
FREDERICK PAUWEN, cleermakere, vrijgelaten onder borg.
Borgen voor hem zijn:
JACOB EVERAERTS, schoenmakere.
JAN VANDEN PUTTE, leertouwere.
ADRIAEN VAN HULST.
“De voers. FREDERICK daerna weder gevangen geweest hebbende, &c. hebben JACOB EVERAERTS, JAN VANDEN PUTTE ende JAN VAN OESELE, schoenmakere, omme den Heere te betalen, van hueren eygenen goeden, de somme van VI Karolus guldenen”.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 339.
 
16 januari 1545.
HANS VAN DIEHEM, KOERTSzoon, droogscheerder, uit Nyeuwenhuis (Neuenhaus in het Nedergraafschap Bentheim?).
FRANZ VAN HANZWIJCK, JACOBSzoon, mesmaker, uit Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 januari 1545.
HENRICK FRANS VAN ALCKMAER, ingesetene der stadt van Delft in Hollant, is schuldig aan HEIJLWIJGEN sHANEN, weduwe van wijlen JANS VAN DEN HUYSE, verteerde kosten bij haar thuis.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 214, fol. 290.
 
30 januari 1545.
MARIA en ANNA VAN DER RYT verkopen aan MATHILDE VAN ALTEREN diverse renten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
JAN DE LAET, AARTSzoon, boekdrukker, uit Stabroek.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 februari 1545.
DOMINICUS DE GRANDE, in naam van STEYNS CLINGE DIERICXz. en zijn vrouw JOESTKEN GHERITS VAN THUYLdr., GHYSBRECHT PETER GOERTz. en zijn vrouw GHEERTRUYDT GHERITS VANTHUYLdr., CLAES DIERICX en zijn vrouw HENRICXKEN, zuster van JOESTKEN, GHOOSEN WYNAERTS en zijn vrouw WALBURCHT, ook de zuster van JOESTKEN, (Procuratie van Lithoyen in de Meierij van sHertogenbosch dd. 14-12-1544) verklaren voldaan te zijn door GEMONDE CLAESsone en KATLYNE BARTHELMEEUSdr. van de erfenis van wijlen JANNE GHERITS VAN THUYL alias VAN DESSEL hun broer en de man van KATLYNEN BARTHELMEEUSdr.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 214, fol. 91v°.
 
12 februari 1545.
JACOB GARET, CAERLSsone, droguist, afkomstig van Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 februari 1545.
Den Schoutet contra JAN DAVYON, &c. ketterij, op de bladrand: Executio facta.
Den Schoutet contra GERMAIN BOUSSERAILLE of BOSTOREILLE, geh. met MARIKEN YMHOF, &c. ketterij, op de bladrand: Executio facta.
Den Schoutet contra GABRIEL VAN HOVE, viskoper, geh. met ANNA AERTS, &c. ketterij, op de bladrand: Executio facta.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 332-34, 362, 363, 418.
 
Zelfde datum.
Den Schoutet contra JAN LOYS, openbare boetedoening en mag 3 jaar lang de stad niet verlaten.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 331-35
 
Zelfde datum.
JACOB BRAEM, KERSTIAANSzoon, houtbreker, uit Gent.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 februari 1545.
ADRIAEN STEVENS, &c. bevolen dat hy schuldich sal zyn te ghevene den Aelmoeseniers deser stadt, om den armen mensschen gedistribueert te wordene, de somme van twintich Karolus guldenen, &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 322-35.
 
24 april 1545.
LIEVEN POPPENS, CLAUSsone, chirurgijn, afkomstig van Ziericksee.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 april 1545.
EDUWAART BRIXIUS, JANSzoon, aluinzieder, uit Dendermonde.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
16 mei 1545.
PIERRE DE MOUCHERON, heer de Boulay, JANSzoon, uit Boissy-le-secq bij Vernueil-Haut Perché.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 juni 1545.
JOOST DE MILDE, WILLEMSzoon, koopman, uit ‘s-Gravenhage.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 juni 1545.
De jonge WILLEM VAN LOOCK, uit een goede familie van Etten (N-Br) had zijn vader verloren en zijn oom, Mr. JAN VAN DIEPENBEECK, Schout van Etten, was voogd over de kinderen. WILLEM kreeg zin in een meisje dat, naar de mening van zijn moeder en zijn oom, niet naar zijn stand was. De oom deed de minderjarige WILLEM “stellen” bij de cellebroeders te Lier. Maar de officiaal moeide zich ermee en WILLEM huwde met het meisje. Omdat hij nu door zijn huwelijk meerderjarig was, werd Mr. JAN VAN DIEPENBEECK uitgenodigd om op het stadhuis te Antwerpen rekening en verantwoording af te leggen omtrent zijn momboorschap. Op het stadhuis ontstond een vechtpartij tussen WILLEM en VAN DIEPENBEECK waarbij de laaste enige verwondingen opliep. WILLEM VAN LOOCK vluchtte in de OLVrouw-kerk. Hij wordt na een worsteling uit de kerk gesleurd en de markgraaf van Antwerpen daagde hem voor de Vierschaar onder de zwaarste beschuldigingen. Nu komt de kerk in het geweer, voor de verdachte, omdat de immuniteit van de kerk geschonden is. De afloop is ons niet bekend.
Bron: Antwerpiensia, Deel 13, blz. 92-98. 
 
26 juni 1545.
JAN HUYSRAET, FRANSz., kleermaker, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 juli 1545.
ARNOUT CLEMENT, HERCULESzoon, koopman merchier, uit Doornik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
31 juli 1545.
MATTHIJS SABOTH, BOUDEWIJNSzoon, pakker, uit Chocques bij Béthune.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
7 oktober 1545.
LOYS DE LA LO en zijn vrouw HEILZOETE VAN DEN STEENE verkopen aan HENDRIK TKINT en HENDRIK VAN LOUWE een rente op twee huizen reeds belast door HUIBRECHT DE MANGELEERE, MAGDALENA CNOBBAERTS, MELCHIOR LAET, JAN DE CUYPERE, WOUTER VAN IMMERSEELE, CATHARINA DULS, GEERT DULS, JAN SNEEUWATER, de weduwe van JAN COMPERIS en NIKOLAAS VAN DER BORCHT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 oktober 1545.
MATTHEUS HOUTAPPEL, DIRKSzoon, kleermaker, uit Wetten (ten noorden van Geldern a.d. Niers).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
16 oktober 1545.
DIERICK DE VOECHT, PEETERSsone, chirurgijn, afkomstig van Herenthals.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 oktober 1545.
JACOB DE HONT draagt aan MATHYS DEECKE een huis over reeds bepand door de kinderen van JAN DE SCHOEMAKERE, JACOB DE VOEYEREERE, de weduwe REYNIERS en de weduwe van ADAM VAN YMMERSEELE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 oktober 1545.
COENRAET BERWOUTS, PEETERSsone, apteker, afkomstig van Hougaerden.
ALEXANDRE RAPS, JOOSsone, medecyn, afkomstig van Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
31 oktober 1545.
ANNA VAN ESBEMDE en haar zoon CHRISTIAAN BOONAERTS geven volmacht aan JAN VAN DEN AVOIRT om hun belangen te verdedigen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 november 1545.
LUCIAAN DE PETRA VIVA en zijn vrouw JACOMIJNE BOLLAERTS, met hun curateurs JAN HAPPAERT en PETER VAN WESENBEKE, verhuren aan JAN VAN PLASSENDONCK en zijn vrouw ANNA VAN HOODONCK een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
ADRIAAN VERMEULEN verkoopt aan HEILWIG GEBOERS een rente op een erf.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 november 1545.
De Schoutet contra JACOB VAN LIESVELT, boekdrukker, &c. drukken van ketterse boeken, eerder vrijgesproken op 23-6-1542, maar nu veroordeeld, op de bladrand: Executio facta.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 347-53.
 
15 december 1545.
YSEBRANT DE MOOR verkoopt aan JAN VAN DER MOELEN junior en zijn vrouw ELISABETH SEGERS een erfelijke rente op drie huizen reeds belast door ANNA KNOBBAERTS, JAN BUYSENROGGE, de erfgenamen van CORNELIS BUYSENROGGE en deze van JAN VAN HOBOKEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 december 1545.
JORIS JACOBSSEN en zijn vrouw ELISABETH EYGERMANS verkopen aan MICHIEL IEMS en zijn vrouw ELISABETH REDELICHEYTS een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1546 -
 
LANCELOT VAN URSEL = Buitenburgemeester.
JOANNES SCHEYSVE? = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
GILLIS DE MOLIN.
HENDRICK VAN BOUCHT.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JACOB WOLSAERT.
JAN HERTSEN.
Aalmoezeniers:
TILLEMAN VAN KESSEL.
BARTHOLOMEUS GILLIS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
In dit jaar werd geboren, GODEVAERT VAN HAECHT (GOYVAERT VERHAECHT), zoon van PETRUS, was taferelmaker, vrijmeesterszoon in het St. Lucasgilde vanaf 1572, vrijmeester in 1585. Hij was schrijver van de CHRONYKE VAN NEDERLAND 1565-1574; “Waerachtighe bescryvinghe van den jare 1565 van diversche saecken die dese nederlanden ende onse gebueren gescieden ende meest en vooral wat binnen Antwerpen gesciede mits ick daer woonachtich synde vuel dinghen selfs mocht hooren ende sien”.
In het Antwerpsch Chronykje, geschreven door F.G. ULENS, wordt vooral de katholieke zijde van de gebeurtenissen belicht, maar in de bovenstaande Cronyke wordt een blik gegund, van de protestantse visie, op de ontwikkelingen in de stad en dat levert soms andere verrassende feiten op.  
Bron: Antwerpsch Archieven Blad, Deel 31, blz. 28, 29, 350, 351. 
 
19 februari 1546.
WILLEM VAN BROUWHEZEN, JANSzoon, stadsbode, uit Dommelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 februari 1546.
MICHIEL DIELKENS verkoopt aan zijn zus MARIA DIELKENS een erfelijke rente op twee huizen reeds belast door HAN REYNENBORCH, GERARD PUYL, BARTHOLOMEUS VAN DER STRATEN en JAN VAN MACHEREN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 maart 1546.
MAURITIUS HORNINCK, JERONIMUSzoon, uit Breslau.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 mei 1546.
JOOS DE LA COURT, WILLEMSsone wijlen, gelaesmaker, wonende te Doornick, en GHEERT DE LA COURT, leestmaker, des voors. JOOS broeder wonende te Brussel, verkochten aan ROBERT DE LA COURT hun neef wonende tAntwerpen, al hun recht hen competerend in de achtergelaten goeden van wijlen Hr. ROBRECHTS DE LA COURT, priester, canter tot Eijndhoven gestorven zijnde, hueren oom wylen was, voldaan en betaald.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, notaris Zeger ‘s Hertoge, N 2073, fol. 66.

 
7 mei 1546.
COPPEN VAN MIDDELDONCK, geschreven een spel smakende naar ketterij, vrijgesproken.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 7, blz. 464, 467, Deel 8, blz. 347-62.
 
28 mei 1546.
JAN BLIJLEVEN, JANSzoon, zager, uit Lier.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
25 juni 1546.
JAN RUTS, JANSsone, apteker, afkomstig van Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
Notaris SEGER SHERTOGEN.
Testament van JAN VAN HONSEM junior en zijn vrouw MARTINE GRAS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 juni 1546.
CATHARINA VAN WACHTENDONCK verkoopt aan GERARD STERCK een erfelijke rente op een molen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 juli 1546.
GEERD VAN EKEREN verhuurt aan ROMBOUT VAN DENSANDE de helft van een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 juli 1546.
JAN VAN WESTREENE, HENDRIKSzoon, droogscheerder, uit Amersfoort.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 augustus 1546.
OLIVIER BOUTERS, JANSsone, apteker, afkomstig van Huersse.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 september 1546.
CHRISTINA VAN WACHTENDONCK, weduwe van BAPTISTA DE TAXIS, verkoopt aan GERARD STERCK een derde van een windmolen. Zij geeft in pand een huis dat medebepand is door ROBERTE VAN DER NEFF en JAN DE COLOSY.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 oktober 1546.
HANS FICQEVOORT, GODEVAARTSzoon, kleermaker, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
- 1547 -
 
MICHAEL VAN DER HEYDEN = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN BERCHEM = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
HENDRICK VAN BOUCHT.
LAUREYS BOERKENS.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN VAN DAMME.
JAN HOEFNAGEL.
Aalmoezeniers:
PEETER VRANCK.
FRANS WARNEER.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
5 maart 1547.
JAN VAN UTRECHT, coopman, geboren van Delft nu tAntwerpen, machtigt SEBASTIAEN VAN UTRECHT, syn broeder, coopman tAntwerpen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, notaris Zeger ‘s Hertoge, N 2073, fol. 27v°.

 
11 maart 1547.
FRANQOIS LEYDECKER, DIRKSzoon, medekoper, uit Bergen op Zoom.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
15 maart 1547.
De erfgenamen van MICHIEL MICHIELSSEN en deze van CATHARINA WOYTS verkopen aan GODEVAART MICHIELSSEN en zijn vrouw ELISABETH MEERMANS een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 april 1547.
ADRIAAN VAN SOLEMPENE,STEVENSzoon, linnenwever, uit Mechelen.
 
25 mei 1547.
Den Schoutet contra Meester PETER SCHUDDEMATE, schoelmeestere, van Oudenaarde,  &c. op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 330-73.
“Anno 1547, doen wirt hier t’Antwerpen voor het stathuys gericht Mr Peeter Schuddematte, Schoelmeester, ende was een fray Rhethoriseer, omdat men hem Ketterey opleyde”.
Antwerpsch Chronykje.
 
PIETER SCUDDEMATTE uit Oudenaarde was reeds daar gestraft wegens ketterij. Hij vestigde zich als schoolmeester in Antwerpen, waar hij op 24 oktober het poorterschap verwierf. In de jaren veertig was hij lid van de Antwerpse rederijkerskamer ‘De Violieren’. Op 15 januari 1545 werd hij alweer ingedaagd, nu om ketterijen in geschrifte te hebben verspreid. Na meer dan twee jaar gevangenschap werd hij als ketter onthoofd.
Bron: De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen, Deel I, p. 206, 207, J. Decavele.
 
18 juni 1547.
De kinderen van Mr. DIERICK DEYM en ANNA VAN STEENHOVEN verkopen aan Mr. JOOS VAN VELSEN en BEATRIX VAN STEENHOVEN, Mr. JANSdr., hun moeie, hun aandeel in twee kameren in de Predikherenstraat.
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, 1547, 225 fol. 83v.

 
13 juli 1547.
LIEVEN VAN DEN BOSSCHE, pasteibakker, verkoopt aan JOOS DE VRIESE, metselaar, en zijn vrouw MARGARETHA VAN DEN BROECKE een huis en hof in ‘t Hopland.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 227, fol. 241.

 
5 augustus 1547.
JAN CASSIOPIN, PETERSzoon, koopman, uit ‘s-Gravenhage.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
7 november 1547.
JOSYNE  JACOBS en haar zusters MARGARETA en CATHARINA verklaren dat hun voogden CORNELIS DYCK, HUIBRECHT DIJCKSTRATE en HIERONYMUS VAN CANTELBEKE tijdens hun minderjarigheid hun bezit voortreffelijk hebben beheerd.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 december 1547.
De stad verkoopt aan JAN LENAERTS en zijn vrouw MARGARETA ADRIAENS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1548 -
 
CORNELIS VAN SPANGEN = Buitenburgemeester.
LANCELOT VAN URSEL = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN RIBBENCOURT.
PEETER LANGAIGNE.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN DER MOYEN.
HEYNDRICK VANDER EE.
Aalmoezeniers:
JACOB WOLFAERT.
JAN HOCKAERT.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
27 januari 1548.
GEERT TER HELLEN, LAMBRECHTSz., metser, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
21 februari 1548.
ANTHONIS MONDE, cleermaker, getrouwt hebbende CLARA VANDEN VELDE, JANSdochter, heeft, by coope gedaen tegens WILHELM VANDEN VELDE ende FRANQOIS BRABANT, als man ende momboir van CATHARINA VANDEN VELDE; het leen “den Hoogen Winckel” te leene ontfanfen, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 108.
 
9 maart 1548.
NIKLAAS BUFKENS alias PELS, RUTGEERTSzoon, lakenverkoper, uit Neerritter bij Maaseik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 april 1548.
CATHARINA STRUYVE belooft een levering na betaling door de kinderen van wijlen PETER REYNS en IDA VAN ZOOME.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 april 1548.
Huwelijkscontract tussen JAN VAN BRIMEU en DYMPNA VAN DEN MEERE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 april 1548.
Op verzoek van NICOLAS DROUOT en PHILIPPE MERCIER, kooplieden uit Troyes, verklaren MICHIEL ASSELBERCH en GEORGES MEYVISCH, verpakkers te Antwerpen, dat eerstgenoemden, samen met JACQUES DROUOT, Luneburgse wol lieten inpakken. Tijdens het werk kwam JACQUES om twee zadelijsers te verbergen in de wolzakken van zijn broeder. Op hun weigering ging hij echter zo heftig te keer dat ze hem zijn zin gaven.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 mei 1548.
ADAM TESTAERT, MATTHEUSzoon, koopman, uit Atrecht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 juni 1548.
JOANNA MYNEN verkoopt aan ALYTEN DE WREE een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
ANDRIES DE MEESTER, houtbreker, verkocht aan CORNELIS VAN SPELLE, kaaskoper, een rente op een aantal huizen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 230, fol. 121v°.

 
13 juli 1548.
GHIJSBRECHT LE SUEUR, TOUSSAINTSsone, apteker, afkomstig van Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
17 juli 1548.
ANDRIES DE MEESTER, houtbreker, verkocht aan HENRICK PAUWENS, ook houtbreker, en zijn vrouw ADRIANA ANTHONIS een erfelijke rente op een huis.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 230, fol. 142.

 
27 juli 1548.
De stad verkoopt aan ROSMAN VAN BIJLANDT en zijn vrouw BARBARA VIRMUNT een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 augustus 1548.
Mr. HANS VERLUYTEN, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Herenthals.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
26 oktober 1548.
JOOS DE VRIESE en zijn vrouw MARGRIETE VAN DEN BROECKE, transporteren aan WILLEM VAN EYNDE, zoon van wijlen WILLEM VAN EYNDE, een huis in ‘t Hopland.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 230, p. 87v°.

 
7 november 1548.
JAN, FRANS en IDA STEELS ontvingen van hun vader JAN de hoofdpenningen op de helft van een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 november 1548.
MARIA, ANNA, CATHARINA en JOANNES ORTHELS verkopen aan AART DE LICHTE een erfelijke rente op een huis reeds bepand door COSTEN DE BUYSSCHERE en WIJNAND VERMUERS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 november 1548.
MARIA VERVLOET verkoopt aan ADRIAAN ELOUTS een erfelijke rente op een stal in het Vleeshuis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 december 1548.
In naam van TOUSSAIN LE SEUR verkoopt MICHIEL DER MOEYEN aan GEERTRUI NUYTS een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 december 1548.
CATHARINA VAN DER HEYDEN verkoopt aan JAN ZEEBONT een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1548/1549.
PIETER SNOEYS, van Antwerpen, straatzanger, wordt te Aalst wegens ketterij voor 3 jaar verbannen; in 1550 is hij te Londen.
Bron: De dageraad van de reformatie in Vlaanderen II, p. 178, 179, J. Decavele.
 
- 1549 -
 
LANCELOT VAN URSEL = Buitenburgemeester.
HENDRIK VAN BERCHEM = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
LOUIS FLERYN.
ADRIAEN ADRIAENSSENS.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JOSEPH MOESTAERT.
MATTHYS HUYS.
Aalmoezeniers:
HENRICK HOFMAN.
LAUREYS BORREKENS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
15 januari 1549.
BEATRIX ORTYZ verklaart zich voldaan door LOYS PEREZ, die op verzoek van haar moeder, ISABELLA DE SEGOURA, haar voogd is geweest.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 januari 1549.
JOOS MATHEEUSEN verkoopt aan JACOB VAN HERSBEKE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 februari 1549.
JAN SAUTIN, JANSzoon, zijdelakenkoper, uit Atrecht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
29 maart 1549.
ROBERT DE NEUFVILLE, WILLEMSzoon, passementmaker, uit Atrecht.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
12 april 1549.
JAN VAN VLIERDEN, DANIELSzoon, bontwerker, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
17 mei 1549.
GILLIS VAN VLIERDEN, BALTHAZARSzoon.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
24 mei 1549.
CORNELIS VAN SEDERS, CORNELISzoon, koopman, uit Breda.
ARNOULT VAN CITTERS, geb. Antwerpen 1561, koopman te Middelburg, etc.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 juni 1549.
Overeenkomst tussen JAN VAN DEN WERVE en zijn zus CATHARINA, de vrouw van COSTEN VAN HALMALE over de erfenis van hun vader HENDRIK VAN DEN WERVE, hun moeder JOANNA DE BUECKELEERE, KAREL en KLAAS DE BUECKELEERE, hun oom en oud-oom.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 juni 1549.
HANS VAN BAERLE, PETERSzoon, herbergier, uit Schoten.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 juni 1549.
De stad verkoopt aan ALEXANDER MADOETS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 juli 1549.
JEHAN CELOSSE, AARTSzoon, koopman, uit Ronse.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
26 juli 1549.
GERARD DE JODE, WILLEMSz., kremer, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 augustus 1549.
VALERUS ALGHERA, HUIGENzoon, koopman, uit Harlingen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
26 augustus 1549.
CATHARINA DULS verkoopt aan ELISABETH DE LATHOUWERE een erfelijke rente op twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 augustus 1549
De stad verkoopt aan LAMBRECHT VAN GANGELT en zijn vrouw ISABELLA een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 september 1549.
JAN ZEEBONT en zijn vrouw JACOMIJNE WOUTERS verkopen aan JAN DE HERTOG en zijn vrouw ELISABETH VAN MISPELTEREN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 september 1549.
JAN MUSSCHAERT, JANSzoon, metserdiener, uit Brugge.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 oktober 1549.
GEERT GHIJSBRECHT, GEERTSz., bakker, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
26 oktober 1549.
CATHARINA VAN DER HEYDEN verkoopt aan FRANS DE HASE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 november 1549.
GERAARD PELGROM, FRANSzoon, kremer, uit ‘s-Hertogenbosch.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 november 1549.
JAN VAN HOVE, gevolmachtigde van CLAUDIN LANCELOT uit Assenaey onder Sint-Jan van Bouneval, WILLEM LANCELOOT uit Troye, NICOLAS BREON, MARGUERITE LANCELOT, GUYON LE CLERCK en JACQUETTE LANCELOT transporteren aan PEDRO DE QUINTO een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 november 1549.
CORNELIS VAN LIEBERGEN alias DE RUYTERE verkoopt aan JAN ADRIAENSSENS, schilder, een huis reeds gehypothekeerd door WILLEM en JACOMIJNE RAEYNAERTS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
- 1550 -
 
NICOLAAS VAN DER MEEREN = Buitenburgemeester.
JACOBUS HERTSEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
CORNELIS VANDEN BOMGAERT.
PAUWELS DE VOS.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
BALTHASAR SCHETS.
JACOB VAN EEDEN.
Aalmoezeniers:
HENRICK VAN BOUCHOUT.
JAN VANDEN BROECKE.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
15 januari 1550.
JACOB DE VELEERE verkoopt aan CORNELIS VAN DER PLAETSEN en zijn vrouw CLARA BASELEERS een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 februari 1550.
STEVEN LE CUVELIER, JANSzoon, uit Soignies.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 maart 1550.
CORNELIS DE WIJZE verkoopt aan KAREL VAN GOEDESBERG en zijn vrouw ELISABETH VAN WAELMONT een huis reeds bepand door CORNELIS HAPPAERT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 maart 1550.
CHRISTOFFEL PLANTIJN, JANSzoon, boekbinder, uit Tours.
PAUWEL SPENCHUYSEN, JACOBSzoon, mesmaker, uit Amsterdam.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
KATHLINE RYX, JANSdr., weduwe van JAN VAN ZELE, verkoopt aan JOOS DE VRIEZE, JOOSz., hoedenmaker, ¼ en de tocht van een ander ¼ op een huis met hof enz. “de Royen Toren” op het Klapdorp, die zij gekregen had van wijlen MARTEN VERMEEREN, haar tweede man, die haar deze tocht vermaakt had bij zijn testament voor JACOB DE PLATEA, priester, notaris, dd. 25 april 1534.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 236, p. 290v°.

 
22 maart 1550.
GILBERT VAN SCHOONBEKE verkoopt aan MARIA OOLEN een erfelijke rente op een huis tegenover de brouwerij van JAN ALLEMAN reeds bepand door wijlen ANTOON DE POTTERE en wijlen GABRIEL VAN DER BIEST.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 maart 1550.
ORTEGA DE MELGOSA, gevolmachtigde van JEAN MICHAELIS DE PRADO en zijn vrouw ISABELLA VAN HAESDONCK alias SCHOENMAKERS, transporteert aan HENDRIK VAN DEN BOSSCHE diverse renten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 april 1550
ANTONIS BASSELIER, ANTONISzoon, droogscheerder, uit Rousseville in Artois.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
25 april 1550.
JAN DE BILLAU, verdacht van ketterij, wordt vrijgesproken.
Bron: Registerboeck der geexendeerde vonnissen, 1485-1582, fol. 192, A.A.B. Deel 8, blz. 385-88.
 
26 april 1550.
WIJBRECHTE VAN BERCHEM verklaart zich voldaan over de handelswijze van WILLEM VAN DEN WERVE en ALVARO DE ALMARAS die haar deel in de erfenis van haar vader JAN VAN BERCHEM overhandigen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
HUIBRECHT WAECHMANS, MICHIELSzoon, zijdelakenkoper, uit Breda.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 april 1550.
JORIS DE BRUYNE verhuurt aan DIERIK DE WEERDT een hof.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 mei 1550.
JAN INGELRANS, CORNELISsone, apteker, afkomstig van Mechelen.
BASEL POLLAERT, JANSzoon, uit Roermond.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 mei 1550.
JACOP GODEVAERTS, chirurgijn, afkomstig van Leuven.
AART LULS, PETERSzoon, lijnwatier, uit Eupen in het land van Limburg.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
ELOOI (LOUIS) DE BEHOULT, FRANQOISzoon, koopman, uit Mons.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 mei 1550.
CORNELIS VAN DER PLAETSEN en zijn vrouw CLARA BASELEERS dragen een huis over aan ELISABETH VAN DEN PLASSE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 juni 1550.
HENDRIK VAN BERCHEM verkoopt aan GILLIS TSAS en zijn vrouw MARIA DRIES een rente op een huis reeds gehypothekeerd door WIJNAND VAN MEURS, COSTEN DE BUYSSCHERE en AARTDE LICHTE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 juni 1550.
JAN VAN GOORLE en zijn vrouw ANNA GODEVAERTS verkopen aan PAUWEL VAN DEN EEDE en zijn vrouw ELISABETH VAN DEN PUTTE een erfelijke rente op vier huizen met een poedermolen reeds bepand door de weduwe VERTENTEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 juni 1550.
LAMBRECHT DE COSTERE en zijn vrouw ANNA VAN SANTVOORT zullen aan AART VAN DEN BOOGAERDE, na koop van een huis, een erfelijke rente betalen op een huis reeds bepand door LAURENS VAN DER LINDEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 juni 1550.
JAN DE VRIESE, JOOSsone, wonende te Bergen op Zoom, verkoopt aan DIERICK DEYM, zoon van wijlen JAN DEYM, de helft van een hoeve met huizinge, hof enz., “de Leguyt”(waarvan JAN ook de andere helft bezit), ca. 55 gemeten, gelegen buiten de Wouwse poort te Bergen op Zoom, tussen LAUREYS DE CNUYT ‘s erf en de ‘s-herenstrate, zoals hij deze bij “vernaerderinge” gekregen heeft van CLAES APPELE, lakenkoper uit Vlaanderen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 239, p. 261v°.
 
11 juli 1550.
Minnelijke erfscheiding tussen WOUTER VAN AMELDONCK, JAN VAN DER BIEST en JAN VAN ROOSBROECK van een hof reeds bepand door GABRIEL SOELMANS en CORNELIS AERTSSEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 juli 1550.
JAN DE MEYER vrkoopt aan de kinderen van REUTGHEERT VAN DER HARPT en ELISABETH BUTKENS diverse renten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
DIERCK THOMAESsoon, van Amsterdamme, ende SAS PEETERS, Mr. PEETERSdochter wylen, syn wettige huysvrouw, tot Amsterdamme in de Calverstrate wonende debent sijn aen JACOB HABBYS, coopman van Londen, 151 pond grooten vleems toecomende van wullen saken dat zy van hem gecocht gehadt en tot heurn dancke ontfangen hebben.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, notaris Zeger sHertogen sr. N 2074, fol. 145.

 
23 juli 1550.
HENDRIK HOON alias VAN BREEN verkoopt aan de H. Geest van de Sint-Joriskerk een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 augustus 1550.
De Schoutet contra JAN LIEVENS, van Gendt, herdoper, op de bladrand: Executio.
Den Schoutet contra PETER VANDEN BROECKE, van Comene of Gendt, herdoper, op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 8, blz. 389-90.
“Anno 1550, op den Ommeganck avont, doen wiert op de groote Meerct t’Antwerpen eener Herdooper gebrant, ende was eenen backer van Gent, ende als dese in het vier gaen soude, doen was daer eenen lackenbereyder knecht die hem quamp cussen, hem vermanende dat hy vromelyck soude stryden tot der doot, desen wirt terstont gevanghen, ende Dynsdach daer naer wirt hy oock gebrant, sonder dat hy syn dwalinghe affgaen wilde”.
Antwerpsch Chronykje.
 
3 oktober 1550.
PEETER CAPITAIN, BERTHELEMEUSsone, chirurgijn, afkomstig van Middelborgh.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
1550-1551.
Te Lier berecht:
GIELIS VAN AERDE, geboren van Lyere, herdoper.
TANNEKEN VAN ROOSBROECKE, geboren van Lyere, herdoopster.
GODEVAERT MERTENS, geboren van Sinte-Peeters, buyten Maestricht, herdoper.
MARIE VLEMINCX, geboren van Sint-Truyen, herdoopster.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf 1550-1551, A.A.B. Deel 12, blz. 393.
 
SEGER COBLEGIERS, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1550-60 f° 25, 1553 f° 63, 1554 f° 15 en vele, vele anderen.
 
SIMON DE CHOSA, apothicaire.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1550-60 f° 138.
 
JAN DE CORTE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1550-60 f° 134.
 
PEETER VAN COTHEM, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1550-60 f° 20.
 
JAN en HUYBRECHT DREGGE, chirurgijns - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1550-60 f° 28.
 
FRANS DE HERTOGHE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1550-60 f° 94vo, 1559 f° 309, 1560 f° 380vo.
 
JACOB KERSTIAENSsone, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1550-60 f° 415.
 
GHEERAERT MARTENS, van Bergen op den Zoom, medecyn & chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1550-60 f° 1vo.
 
ANTHONIS VAN OOSTENRYCK, apotheker.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1550-60 f° 534.
 
JOSEPH MICHIEL LUCQUOIS, docteur en médecine.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1550-60 f° 534vo.
 
ANTHONIS VAN SCHOONVELT, medecyn & chirurgyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1550-60 f° 534, 1591 f° 61.
 
JAN VAN TURNHOUT, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1550-60 f° 146vo, 1560 f° 437. 

Samenstelling en Redaktie: 

J.A. PLAISIER, Bergen op Zoom.       M. AKKERMANS, Merksem